అనురాగ కుటుంబం 1

0
2090

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu “ఒరేయ్ లెగు లేటు అవుతుంది” నాకు నిద్రలొ వినిపిస్తున్నాయి అక్క మాటలు..నేను అలాగె పొడుకుని వున్నాను..
అక్క నేను కప్పుకున్న దుప్పటి తీసి “అయ్యొ! ఎమిటి రాత్రి ఎమి వేసుకొకుండా పొడుకున్నావా?” అన్నాది
“హ్మ్మ్ రాత్రి లేప్టాప్ లొ ఎదొ బూతు సినిమా చూస్తూ అలగే పొడుకుని పొయాను” అంటూ కళ్ళు తెరిచాను
“సర్లె లెగు లేటు అవుతుంది లేటు అవుతే నాన్నగారు తిడతారు.. మీ బావ అప్పుడే రడీ అయ్యాడు”
“ఏమిటి అప్పుడె బావ రడీ అయ్యడా.. ఎప్పుడూ నా తర్వాత కదా బావ రడీ అయ్యెది” అన్నాను
“కొత్త పూకుని చూడడానికి అనుకుంట ఆత్రంగ వున్నాడు” అంది అక్క
“ఎంటి రాత్రి కొట్టుకుని పొడుకున్నవా” అంది అక్క
“లేదు రాత్రి కొట్టుకొలేదు.. నువ్వు వస్తాను అన్నావుగా నీ కొసం స్టాక్ వుంచాను” అన్నాను
అక్క డ్రస్సింగ్ టేబుల్ వద్ద నిలబడి శారీ సరిచేసుకుంటుంది
నేను ఒక్కసారి ఒల్లు విరుచుకుని మంచము మీద నుంచి లేచాను
“బేబి. చిన్నా లెచాడా?” అమ్మ అక్కను అడుగుతుంది
“బేబి.. చిన్నా వస్తడా రాడా.. లేటు అవుతుంది.” నాన్న కొపంగా అంటున్నాడు
“లెచాడు అమ్మా.. రెడీ అవుతున్నాడు” అక్క సమాదానం ఇచ్చింది
“రెయ్.. తొందరగా రెడీ అవ్వూ.. లేటు అవుతుంది అటా.” అన్నాది అక్క
“సర్లె మీలాగ సింగారించుకోము కదా మేము. 10 నిమిషలులొ రెడీ అవుతాను” అని బాత్రూం వైపు బయలు దెరాను
“చిన్నా ఒక్కసారి ఇలారా..” అక్క పిలిచింది
నెను అక్క దగ్గరకు వెళ్ళాను
అక్క ఒంగుని నా మొడ్డను ముద్దుపెట్టుకుని.. “గుడ్ మార్నింగ్ కిస్స్” అని మళ్ళి అద్దం వైపు చూసుకుని రెడీ అవుతుంది
“థెంక్స్ అక్కా ఈ రోజు అంతా నాకు మంచి జరుగుతుంది” అని బాత్రూం కి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి వచ్చాను
నేను వచ్చెసరికి హాల్ల్ లొ అందరూ నా కొసం చూస్తున్నారు.. ఒక ప్లేటు లొ టిఫ్ఫిన్ పెట్టి వున్నాది.. అది నా కొసమే.. అంటే అందరూ టిఫ్ఫిన్ కూడా చెసేసారు
“ఇంకా ఎమన్నా పనులు వున్నాయ లేక బయలుదెరదామా?” కొపంగా అన్నారు నాన్న
“పొనిలెండి చిన్నొడు..” అంది అమ్మ గరాబంగా
నేను ప్లేటు తీసుకుని తినడం మొదలుపెట్టాను.. అందరూ నన్నే చూస్తున్నారు
నేను బావని చూసాను కొపంగా.. బావ నా వైపు చూసి నవ్వుతున్నాడు. అన్నయ్య కొంచెం టెన్షంగా వున్నాడు..
టిఫ్ఫిన్ తినేసాను.. అందరమూ మా ఇంటి దేవత కు నమస్కారము చేసి బయలుదేరాము
నాన్న, అమ్మ, అన్నయ ఒక కార్ లొ బయలుదెరారు – నాన్న డ్రైవింగ్
బావ, అక్క నేను ఒక కార్ లొ బయలుదెరాము – నేను డ్రైవింగ్

முரட்டு கதைகள்:  மாமியுடன் செக்ஸ்

“ఎంటి బావా.. ఈ రోజు ముందే రెడి అయ్యి కూర్చున్నావు ఎంటి సంగతి” అన్నాను
“ఎమి లేదు.. మీ అక్కే నన్ను దొందరగా లేపింది” అన్నడు
“నేను ఎమి లేపలెదురా. తనే నన్ను లెపాడు ఈ రోజు” అన్నాది అక్క
“చెప్పు బావా పర్లెదు నా దగ్గర సిగ్గు ఎమిటి” అన్నాను
“చెప్పడానికి ఎముంది. నీకు తెలుసుగా.. మీ బవా కి పూకు అంటె ఎంత పిచ్చో.. తనకు కాబొయె చెల్లి పూకుని చూద్దాము అని దొందరలొ వున్నాడు” అన్నాది అక్క
“చాలులేవే నీ మాటలు.. నాకు మరి అంత పిచ్చి ఎమి లేదు.. ఎదొ దొందరగా మెలుకువ వచ్చింది.. లేచాను.. అంతె” అన్నాడు బావ సిగ్గుపడుతూ
“ఇంతకీ వాళ్ళ గురుంచి ఆరా తీసారా?” అడిగాను నేను
“హ్మ్మ్.. మంచి వాళ్ళెనట.. మన సాంప్రదాయలేనట.అందుకు అమ్మ నాన్న ఒప్పుకున్నారు” అన్నాది అక్క
ఇంకా ఎవొ పిచ్చాపాటి మాటలు మట్లాడుకుంటూ పెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి చెరాము
మేము ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాము.. నాన్న వాళ్ళు వచ్చేవరుకూ అక్కడే బయట కార్ లొ వెయిట్ చేసాము.. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అందరము కలిసి ఇంటికి వెళ్ళాము.. వాళ్ళది సొంత ఇల్లు..
అత్త, మామ బయటకు వచ్చి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు
అత్త బాగనె వున్నాది వయసులొ..మమగారు కి కొంచెం వయసు పడింది.
బావ వెంటనే నాతొ “ఒరెయ్ చిన్నా..మీ అత్త అదిరిందిరా.. పెద్దగా నలిగి నట్టు లేదు.. మనకి పండగే” అన్నాడు
“వూరుకొండి.. అప్పుడే మొదలుపెట్టారు..ఇంకా సంబందం కుదరకుండనే అలా మట్లాడడం తప్పు” అన్నాది అక్క
“నువ్వు వెళ్ళి మీ అన్నయకు తొడుగా వుండు.. వాడు కొంచెం కంగారు పడుతున్నడు” కొంచెం గట్టిగా అన్నాడు బావ
అన్నయ్య ఆ మాటలు విని “పరువు తియ్యకు బావా.” అన్నాడు
అక్క అన్నయ్యను లొపకి తీసుకుని వెల్లింది.. వాళ్ళ తర్వాత నేను బావ లొపకి వెళ్ళి కూర్చున్నాము

முரட்டு கதைகள்:  தூண்டிலில் சிக்கிய மீன்

అత్త మాకు కూల్ డ్రింక్స్ ఇచ్చింది.. ప్లేటులొ చాలా ఫ్రుట్స్, స్వీట్స్ పెట్టి వున్నాయి
అత్త వెళ్ళి అమ్మాయిను తీసుకుని వచ్చింది.
ఆమ్మాయి చీరలొ వచ్చింది..
చాల పల్చటి శారీ, ఒక పొర మాత్రమె పైట వెసింది..స్లీవులెస్స్ జాకెట్టు వెసింది..జాకెట్టు కూడ బుజాలు మొత్తం కప్పకుండా ఒక సన్నటి స్ట్రాప్ ల వుంది..
చీర పైట లొంచి తన డార్క్ కలర్ జాకెట్టు కనిపిస్తుంది..జాకెట్టు లొ రెండు పెద్ద పెద్ద బంతులు పెట్టినట్టు గుండ్రంగా వున్నయి.. చీర బొడ్డు కిందకి కట్టింది..
బొడ్డు కూడ కొలగా లొతుగా వుంది.. మెడలొ సింపుల్గా ఒక చైన్ మత్రమే వెసుకుంది.. చెతికి గాజులు.చెవులకి రింగ్స్..
నేను పెల్లి కూతురుని చూస్తుంటె అక్క నన్నే చూస్తుంది.. నేను కొంచెం సిగ్గుగా నవ్వాను
“మన ఇద్దరి గురుంచి మీ అక్కకు బాగా తెలుసు రా” అన్నడు బావ
అమ్మాయి వచ్చి ఒక కుర్చీలొ కూర్చుంది
అన్నయ్య అమ్మాయి ఇదరూ ఒకరినొకరు చూసుకుని నవ్వుకున్నారు
అమ్మ, నాన్న, అక్క ఎదొ ఫార్మలిటికి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు..
చివరిగా అన్నయ్యను అడిగారు తన అబిప్రాయం. అన్నయ్య ఒకే అన్నడు
అమ్మాయిని అడిగారు.. అమ్మాయి “మీ ఇష్టం” అన్నాది
“వదిన గారు..అబ్బయి అమ్మాయి ఒకే అన్నారు మరి ఆ విషయము చూదామా” అని అన్నారు అత్త
‘ఆ విషయం’ అంటె ఎమిటొ మా అందరికి తెలుసు
అమ్మ అన్నయను వెళ్ళు అని సైగ చేసింది
అన్నయ లెగిసి వెల్లొబొతుంటె అక్క కూడ లేచింది
“నువ్వు ఎక్కడికి..వాడు వెలతాడులె” అన్నాది అమ్మ
“రానివ్వు తోడుగా వుంటాది” అన్నాడు అన్నయ
“పర్లెదులేండి వదిన గారు.. తోడుగా వుంటాది” అన్నాది అత్త
అక్క, అన్నయ, అత్త, అమ్మాయి ఒక రూం లొకి వెల్లారు
“చిన్నా అలా బయటుకు వెళ్ళి వద్దాము” అన్నాడు బావ
బావ సిగరెట్టు కోసం పిలిచాడు..
“నాన్న తిడతాడు” అన్నాను
“పర్లెదు రా.. ఎమి అనడులె” అని బలవంతంగా నన్ను తీసుకుని వెల్లడు
“ఎల వుంది రా మీ వదిన” అన్నడు బావ
“బాగుంది బావ” అన్నాను
“బాగుందా.. సుపరా” అన్నడు బావ
“సూపర్” అన్నాను
“మీ అన్నయ అద్రుష్ఠవంతుడు రా.. మంచి ఫిగర్ని పట్టాడు.. ఫిగరుతో ఫిగురు తల్లి కూడ బాగునాది..మీ మామ మీ అత్తని ఎమి నలిపినట్టు లేడు..మీరె చూసుకొవాలి మీ అత్తని” అన్నడు
“ఎదొ నువ్వు ఎమి చెయ్యినట్టు మాటలాడుతున్నవుగా..” అన్నాను
“అది మీ తర్వతే కదరా” అన్నాడు
“అవకాశం వస్తె మాకన్నా ముందు నువ్వే వాళ్ళని దెంగుతావు” అన్నాను
“నేను పుట్టిన నక్షిత్రమే అంత.. అందుకే మీ అక్క నన్ను ఏమి అనదు”
“నాది నీది ఒకటె నక్షిత్రము గురుతుపెటుకూ” అన్నాను
బావ నేను ఇంటి లొపలకి వెళ్ళాము. అక్కడ అందరూ కూర్చుని వున్నారు..

முரட்டு கதைகள்:  உடலுறவு கொள்ளும் முறை

నేను అక్క వైపు చూసాను ఏమి అయ్యింది అన్నాను
అక్క అంతా సుభమె అన్నటు చెప్పింది
నేను మా అన్నయని చూసి ‘కంగ్రట్శ్ అన్నటు చెయ్యి చూపాను.వాడు తేంక్స్ అని చెయ్యి చూపాడు
వాళ్ళు బోజనం చేసి వెళ్ళమని బలవంతం పెటారు..
నాన్న అమ్మ ‘తింటే అతకదూ అనె ఎదొ సామెత చెప్తె వాలు వదెలెసారు
అందరు బయలుదెరాము.. దారిలోనే బోజనాలు తినెసాము..బొజనం చెసేటప్పుడు అక్కని అడిగాను లొపల ఎమి అయ్యింది అని.. అక్క తరవాత చెప్తాను అన్నాది
దారిలొ బావను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపెసాము..
“రెండు రొజుల్లో వస్తాను” అన్నాది అక్క..
“రెండు రొజులు కాకపొతె రెండు నెలలు వుండు” అన్నాడు బావ
“అప్పుడు నేను వచ్చే లోగా మన బెడ్ మీద ఇంకొకతి వుంటాది” అంది అక్క
“నిన్ను తప్ప మన బెడ్రూం లొకి ఎవరని రానివన్ను” అన్నాదు బావ
“బెడ్రూం లొకి తీసుకుని రాడు.. హాల్ వుంది కదా అక్కడ పెడతాడు బాగొతం” అన్నాను నేను
“ఒరెయ్ మా కాపురాని చెడగొట్టకురా…సరె వెళ్ళి రండి” అన్నాడు బావ
“జాగ్రత్త. మామగరిని చూస్తూ వుండండి” అన్నాది అక్క
“అన్నీ నేను చూసుకుంటానుగా..” అనడు బావ

முரட்டு கதைகள்:  Majaa Mallika Kathaigal 362

నేను ఇంటికి వెళ్ళగానె.. ఫ్రెష్ అయ్యి..వెళ్ళి బెడ్ మీద పొడుకున్నాను..
బయట నాన్న, అమ్మా, అక్క ఎవొ మాట్లడుకుంటున్నారు.. నేను కొంచెం నిద్ర లొకి వెళ్ళాను.
ఎదొ చప్పుడు ఐతై కళ్ళు తెరిచి చూసాను.. అక్క తన బట్టలు విప్పుకుంటుంది.
నన్ను చూసి “సొరి రా. అనుకొకుండా చెయ్యి తగిలి.. అది కింద పడి చప్పుడు అయ్యింది..” అంది అక్క
“ఎమి పర్లెదులే. పొడుకుంటావా..” అన్నాను
“హ్మ్మ్..వస్తున్నా.. ” అన్నాది..
“ఎల వస్తావు.. న్యుడ్ గాన లేక ఎమన్నా వేసుకుని వస్తావా” అన్నాను..
“నీకు ఎలా కవాలి” అంది.
అప్పటికే.. చీర్ర జాకెట్ విప్పెసింది.. బ్రా, లంగా లొ వుంది.
“సరె లంగా విప్పెసి. బ్రాతొ రా” అన్నాను..
చెప్పినట్టుగానె లంగా విప్పెసి వచ్చి నా పక్కలొ పొడుకుంది.
నేను తన వైపుకి తిరిగి.. తన పెదలను నా వేళ్ళతొ రాస్తూ.. తన బాయల మీద చెతులు వెసి.. బ్రా మీదుగ తన ముచ్ఛికలను నలుపుతున్నాను..
ముచ్ఛికలు గట్టి పడ్డయి..నా చెయ్యిని తన పూకు మీద వేసి అక్కడ నిమిరాను..అక్క కళ్ళు మూసుకుని అనంద లొకాలలొ తేలిపొతుంది..
అక్క తన చెయ్యిని నా మొడ్డ మీద వేసి నా మొడ్డను ఆడిస్తుంది..
నేను కొంచెం అక్క మీద వాలి అక్క పెదలు మీద ముద్దు పెట్టాను..పెదాలను చీకాను..పెదాలను కొరికాను..
అక్క బుగ్గల మీద, మొహం మీద ముద్దులు పెట్టను.. అల చేస్తున్నత సేపూ నా చెయ్యి అక్క పూకు మీద వున్నది.. అక్క చెయ్యీ నా మొద్ద మీద వున్నాది.
“బ్రా విప్పెయి” అన్నాను..
“బ్రా మీద రమ్మన్నావు” అన్నది అక్క
“ప్లీస్ విప్పై”..
తను లేచి కూర్చుని బ్రా విప్పెస్తుంది
నేను నా చెతులతొ అక్క వీపును నిమురాను
బ్రాని వెప్పేసి పక్కన పడసి మళ్ళి పొడుకుంది..
అప్పుడు డైరెట్గా ముచ్ఛికలు మీద చెయ్యి వేసి వాటిని నలుపుతున్నాను..
“పెళ్ళి కూతురు ఇంట్లొ లొపల ఎమి అయ్యిందొ చెప్పవే” అన్నాను

முரட்டு கதைகள்:  அண்ணியும் போலிஸ் தேர்வும்-3

లొపలకి వెళ్ళగానే అన్నయను బెడ్ మీద కూర్చొమన్నారు.. నేను కొంచెం దూరంగ నుంచున్నా.. నా పక్కన పెళ్ళి కూతురు నుంచుంది..
పెళ్ళి కూతురు తల్లి వెళ్ళి అన్నయ దగ్గర నుంచుంది..అన్నయను తన పేంట్ విప్పి అండర్వెరు కిందకి జరిపాడు.. వాడు సిగ్గుతొ చాలా మొహమటు పడాడు..
పెళ్ళి కూతురు తల్లి అన్నయ మొడ్డను పట్టుకుంది.. అంతె వాడి మొడ్డ కొంచెం కొంచెం ఊపిరి తీసుకుని పెద్ద రాడ్ లా తయ్యరు అయ్యింది..
నేను పెళ్ళి కూతురిని చూసాను.. తను కళ్ళు పెద్దవి చెసి చూస్తుంది.. నవ్వు కుంటుంది.. నన్ను చూసి సిగ్గుపడింది తల దించుకుంది..
పెళ్ళి కూతురు తల్లి “మా అమ్మయి అద్రుష్ఠవంతురాలు” అని దూరంగ వచేసింది..అన్నయ తన మొడ్డని లొపలికి బలవంతంగా నెటి పేంట్ వేసుకున్నాడు..
“చిన్నొడు కొంచెం సద్దిమనిగాక రండి.. ఎం పర్లెదు” అని బయటకు బయలుదెరింది పెళ్ళి కూతురు తల్లి .. పెళ్ళి కూతురు కూడా తన వెనకాలె వెళ్ళిపొయింది..
“సిగ్గుతొ చచ్ఛిపొయాను అనుకో.. లేవదెమొ అని బయము వేసింది” అన్నడు అన్నయ
“బయపడతె బయంలొ లెవదు.. అయిన బయం ఎందుకు..” అన్నాను
“సర్లె ఇప్పుడు కొంచెం ప్రసాంతంగా వుంది..” అన్నాడు..
“కూర్చుందామ..వెల్దామ” అన్నాను..
“వెల్దాము” అన్నాడు
అప్పుడు మెము కూడా బయటకు వచ్ఛెసాము.. అప్పటికే అమ్మ,నాన్న, పెళ్ళి కూతురు అమ్మా నాన్న అంతా ఒకే అనేసుకున్నారు..
ఆ తరవాత మీరు వచ్ఛారు..

முரட்டு கதைகள்:  Tamil sex stories ஓரினப்புணர்ச்சி – பேருந்தில் அவனும் அவனும் – பகுதி 1

“అవును మీరు బయటకు ఎందుకు వెళ్ళారు” అన్నాది అక్క.
“ఇంక ఎముంది బావ సిగరెట్టు అంటె” అన్నాను
“అలా సిగరట్టు కాలుస్తూ, మందు తాగుతూ, అమ్మయిలు ని దెంగుతూ వుంటె.దొందరిగా పొతాడు” అన్నాది కొపంగా
“నేను వున్నానుగ నీకు..” అన్నాను..
“నీ పెళ్ళాము వూరుకొవద్దు” అన్నాది అక్క
“నాకు నువ్వే ప్రాణం..వచ్ఛిన పెళ్ళని వాల్ల ఇంటికి పంపించేసి.నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుని నా పెళ్ళని చెసుకుంటను..” అన్నాను..
“ఎమొరా ఎందుకో తెలియదు..నువ్వు అలా అన్నపుడు అల్లా..నేను నీకు పెళ్ళాని అయ్యి వుంటె ఎంత బగుండునొ అనిపిస్తాది” అంది అక్క..
“నువ్వు ఎప్పుడు నా రంకు పెళ్ళానివే” అన్నాను
“నీకు ఎంత అందమైన్న పెళ్ళాం వచినా.. కనీసం వరానికి ఒకసారి అయినా రారా నా దగ్గరకు.. నాకు ఒపిక వున్నత వరుకూ నీతొ దెంగించుకుంటాను” అంది
“అంత మరీ సెంటిమెంట్ అయ్యిపొతున్నావు” అన్నాన్ను
“ఎమొ.. ఈరొజు అమ్మాయి బాగుంది..పెళ్ళి అయ్యి తను ఇంటికి వస్తె.. తను ఎప్పుడూ ఇంట్లొనె వుంటాది కాబటి..నీకు వీలు కుదిరినప్పుడల్లా వాయిస్తావు..అదె పెళ్ళి అయ్యితె
నీ పెళ్ళాము నువ్వు ఎప్పుడు రమ్మంటె అప్పుడు వస్తాది.అప్పుడు నేను అస్సలు గుర్తుకు రాను..ఎప్పుడైన నా పూకు గుర్తుకు వస్తె అప్పుడె నా దగ్గరికి వస్తావు నన్ను వాయించడనికి” అన్నాది
“అల ఎమి కాదులేవె..నీకు తెలుసుగ నువ్వు అంటె నాకు ఇష్ఠం అని..అలా ఎందుకు అవుతాది” అన్నాను..
“మీ బావ ఎమొ..ఇంట్లొ పూకు వుంచుకుని..బయట పూకులు కొసం పడి చస్తాడు..కనిపించినదనిని అల్లా దెంగాలి అనుకుంటాడు” అన్నాది..
“అబ్బా అపవే నీ గొల” అని కసిరి..ఇంక తను మాత్లడుకుండ నా పెదాలుతొ అక్క పెదాలను మూసెసాను..
చలాసెపు ముద్దు పెట్టుకున్నాము..ఒకరి నాలుక ఇంకొకరు చప్పరించాము..
అక్క పెదాలు వదిలి..తన బాయల మీద దాడి చెసాను..ఒకటి తర్వాత ఒకటి నొట్లొ పెట్టుకుని జుర్రుకున్నాను.. ఇంకొంచెం కిందకు వెల్లి బొడ్డుని ముద్దుపెట్టుకుని అక్క నడుము ఒంప్పులను కొరికాను.. అలా కిందకు వెళ్ళి..
అక్క పూకు మీద దాడి చెసాను..ముద్దులు పెట్టను.చీకాను.. కొరికాను..అక్కకి ఎమి అవుతుంది అని అలొచించలేదు..దాడి మెద దాడి చెసాను..
నా నాలికతొ అక్క పూకు బాగా తడి చేసను.. అక్క పూకు రెమ్మలను తెరిచి నా నాలుకతొ పూకుని బాగ అరగదీసాను..
పూకులొ వేళ్ళు పెట్టి..ముందుకి వెనకకు ఆడించాను.. ఒక వేలుని బగ లొపలికి పెటి జీ స్పాట్ ని బాగ రుద్దాను..
ఇంకా కిందకు దిగి..తొడల బాగ నాకాను..అక్క పాదలు వరుకూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళను..అక్క కాళ్ళు వేళ్ళను ఒక్కఒక్కటి నొట్లొ పెట్టుకుని చప్పరించాను. మొత్తం 20 వేళ్ళను చప్పరించాను..అప్పుడు చూసాను అక్కను మళ్ళీ..అక్క మైకంలొ తన బయాలను నలుపుకుంటుంది..
“వెనకకు తిరుగు” అన్నాను..
అక్క తిరిగి పొడుకుంది..పాదలనుంచి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ముడ్డి వరుకూ వచ్ఛాను.. ముడ్డుని వెడం చేసి.అక్క ముడ్డిని ముద్దు పెట్టుకుని..ముడ్డి లొపలికి వెళ్ళు పెట్టి వెలుతొ దెంగాను..
మళ్ళి ముడ్డి నుంచి పైకి వెళ్ళి.. వీపుని అంతా బాగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మెడ దగ్గరకు చేరుకున్నను..
మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ.. అప్పుడు అప్పుడు.. తన చెవులని నా నొట్లొకి తీసుకుని చప్పరించాను.. అప్పుడు అప్పుడు బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టాను..
“నాకు కారిపొయిందిరా” అన్నాది.
నేను పక్కన పొడుకున్నాను. ఇప్పుడు అక్క నా మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూ..కిందకి వెళ్ళి.. నా చాతి మీద ముద్దులు పెట్ట్..నా మొడ్డ దగ్గరకు వెల్లింది..
నా మొడ్డను చీకడం స్టార్ట్ చెసింది.. ఎలా చీకుతుంది అంటె.. తన చెతితొ నా మొడ్డ కింద బాగం పట్టుకుని.. తన నొటితొ నా మొడ్డ ఎర్ర బాగం మాత్రమె చీకుతుంది..తన నాలుకతొ అక్కడ రాస్తుంది..నా మొడ్డ నుంచికొంచెం నీరు కారిన తర్వత.. లేచి నా పక్కలొ పొడుకుంది..
“ఎ స్టయిలు” అన్నాను..
“నా మీదకు ఎక్కు” అన్నాది.
నేను లెచను.. అక్క కాళ్ళు సరి చెసుకుని..కాళ్ళు ఎడము చెసింది.నేను తన కాళ్ళ మద్యలొంచి తన మీద పొడుకుని.. నా మొడ్డని తన పూకులొకి మెల్లమెల్లగా తొసాను..
మెల్లగా తొస్తుంటె బాగుంది..
“ఎన్ని సార్లు చేసిన నీ పూకు టైటుగా వుంటాది” అన్నాను
“అది నీ బ్రమ.. ఇప్పటికి పది మంది పెగా నన్ను దెంగారు..దెంగుతూనె వున్నారు.. నీకు మత్రమే అలా అనిపిస్తాది..” అన్నాది..
ఇప్పుడు నా మొడ్డ మొత్తం అక్క పూకులొకి వెళ్ళ్తుంది.. నా మొడ్డ, తన పూకు అంచులు తగిలి సబ్దం వస్తుంది.. నేను వేగం పెంచను..మొడ్డని బాగ బయటకు తీసి లొపలికి తొస్తున్నాను.. బాగ ఫ్రీ గా నా మొడ్డ అక్క పూకు లొకి దూరి బయతకు వస్తుంది..
అల దెంగుతూనే.. బాయలను ముద్దడాను.. అక్క పెదలను ముద్దు పెట్టుకున్నను.. అక్క నా నడుము మీద చెతులు వీసి నా నడుముతొ పాటు వూపుతుంది..
“వెనక నుంచి పెడతావా” అన్నాది
“హ్మ్మ్..” అని నా మొడ్డని బయటకు తీసాను.. నా మొడ్డ మెరిసిపొతుంది.. అక్క పూకులొంచి వచిన తెల్లటి రసం నా మొడ్డ మీద అక్కడ అక్కడ వుంది..
అక్క తిరిగి పొడుకుంది.. మొకాళ్ళు మీద పొడుకుని గుద్ద పైకి లేపింది. నేను తన వెనకాల సరి చేసుకుని..నా మొడ్డని అక్క పూకులొ పెట్టాను..
అక్క రెండు గుద్దలని పట్టుకుని దెంగటం ప్రారంబించాను.. అక్క కూడా తన నడుముని ఆడిస్తుంది ఈ సారి మళ్ళి నా గుండె వెగం పెరిగింది.
నా దెంగుడు స్పీడ్ పెరిగింది..
“కార్చెస్తున్నాను..” అని అక్క లొ కార్చెసాను..
“అబ్బా నిద్ర వస్తుందిరా నేను పొడుకుంటున్నాను” అన్నాది అక్క..
నేను లెచి వెళ్ళి నా మొడ్డని కడుకుని వచ్ఛాను (నాకు దెంగిన తర్వాత మొడ్డ మీద రసం తొ వుండడం ఇష్థ ముండదు.. వెంటనె కడిగెసుంటాను.. లెకపొతె అమ్మొ, అక్కొ బాగ చీకి సుబ్రం చెస్తారు)
నేను వెళ్ళి శుభ్రం చేసుకుని వచ్చేలోపు అక్క నిద్రలొకి వెల్లిపొయింది..
అక్క అలాగే బాయల మీద పొడుకుంది.. సగం బాయలు బయటకు వచ్చాయి..గుద్ద ఎత్తుగా వుంది.. కాళ్ళు ఇంకా అలా ఎడం చేసే వున్నాయి.
నేను వెళ్ళి అక్క పక్కన పొడుకుని.. అక్క మీద చెయ్యి కాలు వేసుకున్నాను.. నిద్రలొ కి వెళ్ళాను..

முரட்டு கதைகள்:  தேவயானியை சாட் அடித்தேன் - Actress Thevaiyani ool , tamil kamakathaikal

నేను నిద్ర లేచె సరికి అక్క పక్కన లేదు.. ఇన్నర్ వేసుకుని, టీ షర్ట్ వేసుకుని హాల్లొకి వచ్చను..అక్కడ అక్క అమ్మ టీవి చూస్తున్నారు.
“ఎరా టీ తాగుతావా” అన్నాది అమ్మ
“హ్మ్మ్” అన్నాను
అమ్మ కిచెన్లొకి వెళ్ళి టీ తీసుకుని వచ్ఛి నా పక్కనే కూర్చుంది..
“టీవి కట్టెయి నీతొ మట్లాడాలి అంది” అమ్మ అక్కను చూసి..
అక్క టీవి కట్టెసి..”ఇప్పటివరుకూ బాగనె వున్నావుగ సడ్డెంగా వీడు రాగనే ఎదొ మట్లాడాలి అంటున్నావు ఎమిటి సంగతి” అన్నాది అక్క
“ఇక నాకు ఎమి వుంటాది నీ గురుంచి మట్లాడడానికి నీ కడుపు గురుంచి” అంది అమ్మ
“ఇప్పుడు ఎమి అయ్యైంది నీకు” అన్నాది అక్క
“పొద్దుట పెళ్ళి కూతురు అమ్మ కూడా అడిగింది.. ఎమన్నా విషెషము వుందా అంది” అని సిగ్గుతొ చచ్చీపొయాను అనుకొ అన్నాది అమ్మ
“నాకు కాదు చెపాలిసింది..మీ అల్లుడుకి చెప్పు.. కడుపు చెయ్యిమంటె.. ఇప్పుడు కాదు.సరదాలు సరదాలు అంటూ.. అందరి దగ్గరికి తీసుకుని వెల్తడు.”
“పొని నీకు కడుపు చేసి.. ఈ సారినుంచి అమ్మను తీసుకుని వెల్లమను పర్టీలికి..” అన్నాను నేను..
“చీ పొరా..సిగ్గు లెకుండా.” అన్నాది కొపంగ
“నాకు చేయించుకొవాలని వుంది.. కని మీ అల్లుడె ఆగుతున్నడు” అన్నాది అక్క
“ఒరెయ్ నువ్వు అయిన మీ బావకి చెప్పు..” అన్నాది అమ్మ నన్ను చూస్తూ
“నేను చెబుతాను.. కాని బావ నా మాట వినాలి కదా” అన్నాను
“ఈ సారి వచినప్పుడు.. నీమీద ఎక్కినప్పుడు చెప్పు.. మా అమ్మయికి కడుపు చెయ్యిమని..మొడ్డ పూకులొ పెట్టించుకున్ని అడుగుతె ఒప్పుకుంటాడు ఎమొ” అన్నాది అక్క
“నేను అడగలేక కాదు మీ ఇద్దరిని అడగమంటుంది..ఒకసారి నేను అడిగాను కూడా..అప్పుడు ఎమి అన్నాడు అంటె కావలంటె మీకు చేస్తా కడుపు..మీ అమ్మాయిని ఇంకొ 6 నెలలు వదిలెయండి.
ఇలొగా బాగ ఎంజొయ్ చెసెస్తాము..ఇప్పటికి మీ అమ్మాయి మీరు చూడని అన్ని మొడ్డలు చూసింది..మీకు దూరనన్ని మొడ్డలు దూరయి..అన్నడు సిగ్గులెకుండ” అన్నాది అమ్మ
“మరి ఇంక ఎందుకు ఈ మీటింగు..చెప్పాడుగా 6 నెలలొ చెస్తాను అని..” అన్నాను నేను
“ఇప్పుడు 6 నెలలు అంటాడు..తర్వాత ఇంకొ 2 అంటాడు తర్వాత ఇంకొ 2 అంటాడు” అన్నాది అమ్మ
“సర్లెవే 6 నెలలు చూద్దాము అప్పుడూ మళ్ళి నిలదీద్దామూ..మాట ఇచినట్టు దగ్గిరుండి కడుపు చెయ్యిదామ్ము.” అన్నాను నేను..
“నీకు అలగే వుంటాది రా..పూకు దొరికింది కదా అని దెంగుతున్నావు..కాని దాని కొరికలు తీర్చటం తెలియదు.అమ్మయికి అమ్మ కవాలని వుంటాది” అని అమ్మ వెల్లిపొయింది
“ఎందుకురా అమ్మని బాద పెడతావు” అన్నాది అక్క
“నేను ఏమి అన్నాను..6 నెలలు చూదాము అప్ప్డు మల్లీ నిలదీద్దామూ..మాట ఇచినట్టు దగ్గిరుండి కడుపు చెయ్యిదామ్ము..అన్నాను.అంతెగా..” అన్నాను
“సర్లె.. అలా బయటకు వెల్దాము పదా..డ్రెస్ చేసుకుని రా” అన్నాది అక్క
“హ్మ్మ్మ్.నువ్వు అలాగె నైటి లొ వస్తావా” అన్నాను
“పోరా వెదవ.” అన్ని అక్క కూడా నా రూం లొకి వచ్ఛింది
నేను టీ-షర్ట్ పాంట్ వేసుకున్నాను, అక్క చూడిదార్ వెసుకుంది.. అలా బయటకు వెళ్ళి.. సమొస తిని.. టీ తాగి. అక్కడ అక్కడ షీకార్లు కొట్టి ఇంటికి వచ్ఛాము..
ఇంటికి వొచేసరికి నాన్న ఇంట్లొనే వున్నారు..నేను నా రూంలొకి వెళ్ళీ నా వర్క్ నేను చెసుకుంటున్నాను.. అక్క అమ్మకి వంటలొ సాయం చేస్తుంది.తర్వాత ఎప్పుడొ అన్నము తినడనికి పిలిస్తే వచ్ఛను బయటికి
బొజనము చేసి మల్లీ నా రూం కి వెల్లిపొయాను..

முரட்டு கதைகள்:  లంజ చెప్పిన తన కస్టమర్ కథ

రాత్రి నిద్ర పొవడనికి అమ్మ నా గదికి వచ్ఛింది.. అమ్మ నైటి వెసుకుని వచ్ఛింది
“ఎమి చెస్తున్నవు రా” అన్నాది
“ఒఫ్ఫీసు డుమ్మా చెసాను కదా వర్క్ చెసుకుంటున్నా..”
“సర్లె నేను పొడుకుంటున్నా.. నువ్వు చేసుకుని పొడుకొ” అన్నాది
“ఆగు నేను వస్తున్నాను..” అని ఎక్కడివి అక్కడె వదెలేసి వెళ్ళి అమ్మ పక్కన పొడుకున్నాను
“అక్క ఎక్కడ పొడుకుంది” అన్నాను
“పెద్దొడు గదిలొకి వెళ్ళింది” అన్నాది
“మరి నాన్న” అన్నాను
“మా బెడ్రూం లొ ” అన్నాది
“సర్లె” అన్నాను
“ఒరెయ్ చిన్నొడా.. మద్యానం చెప్పిన విషయము గురుంచి అలొచించరా” అన్నాది
“నాకు ఎమి చెప్పావు నువ్వు” అన్నాను
“బేబీకి కడుపు గురుంచి” అన్నాది
“6 నెలలు చుద్దాము అన్ననుగా” అన్నాను
“అదికాదు.. నువ్వే దానిని తల్లిని చెయ్యాలి రా..” అన్నాది
“నాకు ఎమి శుబ్రంగా చెసిపెడతాను.. కాని పొలికలు నావి వస్తె” అన్నాను
“మేనమామ పొలికలు అంటారు” అన్నాది
“కాని ముందు బావ ఒప్పుకొవాలి కదా.. బావ ఎలగూ చెయ్యడు..ఆ టైములొ జాగ్రతగా వుండమని అక్కకి చాల గట్టిగా చెప్తాడు..ఇక నా వల్ల వచ్ఛింది అని తెలిస్తే ఊరుకుంటాడా” అన్నాను
“అదె బాద.తను చెయ్యడు.చెయ్యనివటం లేదు..” అన్నాది
“నువ్వేమి బాద పడకు.నేను బావ తొ దీని గురుంచి మాట్లాడతాను” అన్నాను
“సర్లె.. అంతా మన ఇంటి దేవత అనుగ్రహం” అన్నాది
“అమ్మా.. మద్యానము నువ్వు అన్న ఒక మాట బలే వుంది..” అన్నాను
“ఎమిటది” అన్నాది
“బావ తొ కడుపు..” అన్నాను
“చి సిగ్గులెకుండా ఎమిటది.” అన్నాది
“నువ్వు ఒపరేషన్ చెయ్యించుకొకుండ వుంటె.. బావ తొ, అన్నయ తొ, నాతొ కూడ పిల్లలు కనే దానివా” అన్నాను
“హ్మ్మ్మ్ కనే దానిని.. వాళ్ళు కూడ మొగ పిల్లలు ఐతె..వాల్ళు కూడ నన్ను దెంగటానికి వచ్ఛెవారు..” అన్నాది
“హహహ్హహహహహ్” అని నవ్వాను.
“నేను ఎమన్న కొడి పెట్టనా.. రాత్రి దెంగుంచుకుని.. పొద్దుటికి పిల్లలు కనటానికి.” అన్నాది
“హహహ్హహహహహ్” అని నవ్వాను.
“పెళ్ళి సంబందం గురుంచి ఎమి అన్నాది.అక్క” అన్నది
“ఎమొ మేము ఎమి మట్లాడుకొలేదు దాని గురుంచి..” అన్నాను
“నీ అబిప్రాయము ఎమిటి..” అన్నాది
“అమ్మాయి బాగుంది..మిగతావి మీరు చుసె వుంటారు..ఇంక నేను చెపెది ఎముంటాది. నాన్న, అన్నయ ఎమి అంటున్నరు” అన్నాను
“ఒకె అంటున్నారు.. పెళ్ళి వాళ్లు కబురు పెడితె..ఇంక ముహుర్తాలు పెట్టెసుకొవాలి.” అన్నాది
తలుపులు చెరుచుకున్న చప్పుడు ఐతె నేను అమ్మ అటు చూసాము.. అక్క లొపలికి వస్తుంది.
అక్క వంటి మీద ఎమి లెవు.. పూర్తిగా నగ్నంగా వచ్ఛింది

முரட்டு கதைகள்:  ஐயா நீங்க எப்ப எங்க புடவையை அவிக்க சொன்னாலும் நான் ரெடி !!

“ఎమిటె ఇటు వచ్ఛావు” అన్నాది అమ్మ
“వాడికి ఫొను వచ్ఛింది.. మట్లాడుతున్మాడు..” అన్నాది అక్క
“ఈ టిములొ ఎవరు..” అన్నాది
“ఇంక ఎవరు.. నీ కాబొయె కొడలు” అన్నాది
“ఇంక సంబందం కాయం అవ్వకుండ.. ఈ ఫొనులు ఎమిటి నాన్నగారికి తెలిస్తె తిడతారు..వాడిని మట్లడొదు అను” అన్నాది
“చేస్తున్న పని అపేసి మరీ ఫొను మట్లడుతున్నడు వాడు.. ఇంక ఆపుకొలెక ఇక్కడికి వచ్ఛాను..మీరు ఎమి ప్రొగ్రం ఇంకా స్టార్ట్ చెయ్యలెదా” అన్నాది అక్క నా పక్కన చెరుతూ
“ఎక్కడ అపెసాడు ఎమిటి” అన్నాను నేను
“ప్రస్తుతానికి నాకుల్లు చీకుల్లు అయ్యాయి.లింగం గుహలొకి వెళ్ళే సమయనికి ఫొను వచ్ఛింది..” అన్నాది అక్క
“ఫొను మట్లాడొద్దు అని చెప్పు వాడికి..” అన్నాది అమ్మ
“ఆపు నీ గోల.. వాడు ఎదొ మట్లాడుకుంటె మట్లాడుకొని..సంబందం కలిస్తె సరె సరి.. లెకపొతె తర్వాత సంగతి తర్వాత.. ఇక్కడ నాకు బావిలొ రసాలు ఊరిపొయి వున్నయి నా బాద నాది” అన్నాది అక్క
“నీ రసాల గుహలొకి నేను వెల్తానులె..” అంటూ అక్కను నా మీదకి లాగుకుని..ఇద్దరము నాకుల్లు ప్రారంబించాము..
“నేను వెల్తున్నా. ఎదొ ఒకటి చెసుకొండి” అని అమ్మ వెల్లిపొయింది..

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal கங்கா யமுனா சரஸ்வதி -37

ఒక సారి మూతి మూతి నాకుకున్నా తర్వాత.. నేను నా బట్టలు వెప్పెసుకున్నాను..
అక్క బాయలని పిసికి చీకాను.కిందకి వెళ్ళితె అక్కడ రసాలు నిండిన గుహ కనిపించింది
అక్కడ ముద్దుల వర్షం కురిపించాను.. ఆ వర్షానికి గుహలొ రసలు బాగ ఊరాయి.
“చిన్నా.. లొపల పెట్టయి రా.” అన్నాది అక్క
నేను నా మొడ్డను ఒకసరి చూసుకున్న..అది పెద్దగా గాట్టిగనె వుంది..నా మొడ్డని అక్క గుహలొకి తొసాను.. చాల సునాయసంగా వెళ్ళిపొయింది.
అక్క కళ్ళు మూసుకుని ఈ లొకము లొ లెనట్టుగా వుంది..నేను కొట్టె ప్రతి పొటుని తను తీసుకుంటుంది..
మద్యానము కారిపొవడం వల్ల ఎమొ లెక అక్కువ సేపు ఫొర్సెక్సు చేసుకొకపొవడం వళ్ళ ఎమొ.. నాకు కారటం లెదు
ఎంత సెపటికి అక్క కళ్ళు తెరవకపొవదం వల్ల నేను బలవంతగా ఇంకా ఇంకా స్పీడ్గా చేసి చేసి కార్చెసి అక్క మీద పడిపొయాను..
నాకు చెమటలు పట్టెసాయి..
“ఎమి అయ్యిందె నీకు అలా చెయ్యించుకున్నావు.. అన్నయ నిన్ను ఎమి చెసాడె..” అన్నాను..
“ఎమొరా.నీచెత కడుపుచెయించుకుని.. నీ వల్ల పిల్లలు కని.. నువ్వు వాళ్ళతొ ఆడుకున్నట్టు వూహించుకుంటె ఈ లొకంలొకి రావలని పించలెదు..రా..” అన్నది
“వూగి వూగి..నా కాళ్ళు నొప్పి వస్తున్నాయి.. మొడ్డ కూడ నొప్పి వస్తుంది” అన్నాను
“ఒరెయ్ నాకు కడుపు చెస్తవా.” అన్నాది అక్క
“మరి బావ..” అన్నాను
“అది నేను చూసుకుంటాను.అన్నాది అక్క
“అమ్మ కూడ నీకు కడుపు చెయ్యిమంది..” అన్నాది
“తల్లి కూతుల్లకి ఒకే అలొచన్లు వస్తాయి.నా మొదటి సంతానం నీతొనే” అంటూ అక్క నన్ను గట్టిగా కొగిలించుకుంది
అక్క అలా సొంతొషంగా వుంటె..నాకు అనందంగా వుంది.

முரட்டு கதைகள்:  சிறுநீர்: சில சிக்கல்கள், உண்மைகள்!

అక్క ఇంకొ రెండు రూజులు వుండి వెల్లిపొయింది..
తర్వాత అన్నయ పెళ్ళి కరారు అయ్యింది.. ముహుర్తాలు కూడ పెట్టెసుకున్నారు.

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here