వంశనికికొక్కడు 2

0
410

RareDesi.com

Telugu Sex Stories జీవితం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయనిస్తుందో తెలీదు కదా అలాగే న జీవితంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ముంబై నగరంలో జరుగుతాయి అని కల్లో కూడా ఊహించలేదు
జానకి.. మా అత్తయ్య మంచిది అని చెప్పడం చిన్న పదం అండి ఇంకా అందం అంటారా పాత సినిమాలో సుజాత గారిలా ఉంటది అండీ 43 ఏళ్ల వయస్సు అంటే ఎవరు నమ్మారు అండీ నేనె నమ్మలేదు. ముగ్గురు కూతుళ్లు ముగ్గురు జనాలే కాదు కాదు నెరజాణలు..పెద్దకుతురుకి 23 ఎంబీఏ చేస్తుంది అంది చాలా అందగత్తె అంతకుమించి పొగరు కూడా ఉంది డబ్బులు ఉన్నోళ్లకి అది చాలా సాధారణ విషయం అనుకోండి. మధ్యలోది చాలా మంచిది అండీ మా అత్త పోలికలు వయసు 21 డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం చదుతోంది.ఇప్పుడు ఉన్నా హీరోయిన్ స్వాతి లేదు అచ్చం అలా ఉంటది.. ఇద్దరూ ఆడవాళ్లు పుట్టేసరికి మా మావయ్యకి సిర్రు కచ్చి బిసినెస్ పనీ అంటూ 4 ఇయర్స్ చైనా వెళ్ళాడు అంట తర్వాత వచ్చి ఈసారి ఎలాగైనా అబ్బాయి పుడతాడు అని ఆశతో మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు కానీ ఫలితం లేదు మళ్ళీ ఆడకుతురే.అయిన నుదుటి రతాను ఎవరు మార్చగలరు అండీ. ఆ తప్పు అంత మా అత్తయ్య డి అన్నట్లు ఆమెకు ఓప్రేషన్ చేయించి అప్పటినుంచి మా అత్తను దూరం పెట్టి డబ్బుమీద పడ్డాడు ఆదే లోకంలో బతుకుతున్నడూ ..బయటకు లాగడం ఇంకా కష్టం అండీ…. చిన్నది
కుందనం బొమ్మ అంది దాన్ని చూస్తే యేసుదాసు గారి పాట బాపు గారి సినిమా రెండు గుర్తుకు వస్తాయి అండీ…దానికి నాకు ముడునెలలు తేడా . అలాగ అది నాకు మరదలు అయింది అది నేను క్రితం జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యం అనుకుంటా.
మమయ్యా: చలపతిరావు బుద్ధులు కూడా అవే అండీ
అత్తమ్మ: జానకి. పేరుకు తగ్గా మనిషీ సందేహం లేదు
రాధ:మాదిలోనే మన్మధ బాధ అండీ ఇది చాలా హాట్ గురు
స్నేహ: పెరు పెట్టిన మా అత్తను మెచ్చుకోవాలి…
సీతా:రాము సీతా అర్థమై ఉంటది..జీవితం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ప్రయనిస్తుందో తెలీదు కదా అలాగే న జీవితంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ముంబై నగరంలో జరుగుతాయి అని కల్లో కూడా ఊహించలేదు
జానకి.. మా అత్తయ్య మంచిది అని చెప్పడం చిన్న పదం అండి ఇంకా అందం అంటారా పాత సినిమాలో సుజాత గారిలా ఉంటది అండీ 43 ఏళ్ల వయస్సు అంటే ఎవరు నమ్మారు అండీ నేనె నమ్మలేదు. ముగ్గురు కూతుళ్లు ముగ్గురు జనాలే కాదు కాదు నెరజాణలు..పెద్దకుతురుకి 23 ఎంబీఏ చేస్తుంది అంది చాలా అందగత్తె అంతకుమించి పొగరు కూడా ఉంది డబ్బులు ఉన్నోళ్లకి అది చాలా సాధారణ విషయం అనుకోండి. మధ్యలోది చాలా మంచిది అండీ మా అత్త పోలికలు వయసు 21 డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం చదుతోంది.ఇప్పుడు ఉన్నా హీరోయిన్ స్వాతి లేదు అచ్చం అలా ఉంటది.. ఇద్దరూ ఆడవాళ్లు పుట్టేసరికి మా మావయ్యకి సిర్రు కచ్చి బిసినెస్ పనీ అంటూ 4 ఇయర్స్ చైనా వెళ్ళాడు అంట తర్వాత వచ్చి ఈసారి ఎలాగైనా అబ్బాయి పుడతాడు అని ఆశతో మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు కానీ ఫలితం లేదు మళ్ళీ ఆడకుతురే.అయిన నుదుటి రతాను ఎవరు మార్చగలరు అండీ. ఆ తప్పు అంత మా అత్తయ్య డి అన్నట్లు ఆమెకు ఓప్రేషన్ చేయించి అప్పటినుంచి మా అత్తను దూరం పెట్టి డబ్బుమీద పడ్డాడు ఆదే లోకంలో బతుకుతున్నడూ ..బయటకు లాగడం ఇంకా కష్టం అండీ…. చిన్నది
కుందనం బొమ్మ అంది దాన్ని చూస్తే యేసుదాసు గారి పాట బాపు గారి సినిమా రెండు గుర్తుకు వస్తాయి అండీ…దానికి నాకు ముడునెలలు తేడా . అలాగ అది నాకు మరదలు అయింది అది నేను క్రితం జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యం అనుకుంటా.
మమయ్యా: చలపతిరావు బుద్ధులు కూడా అవే అండీ
అత్తమ్మ: జానకి. పేరుకు తగ్గా మనిషీ సందేహం లేదు
రాధ:మాదిలోనే మన్మధ బాధ అండీ ఇది చాలా హాట్ గురు
స్నేహ: పెరు పెట్టిన మా అత్తను మెచ్చుకోవాలి…
సీతా:రాము సీతా అర్థమై ఉంటది..మొదటిసారి ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్లడం హైదరాబాద్ టు ముంబై విమానం ఎక్కడం కూడా ఒక కొత్త అనుభూతి నీ ఇచ్చింది అనుకోండి అదేమిటో మా ఊరు వదిలి వెళ్ళగానే అన్ని వింతగానే కనిపిస్తున్నాయి కంటికి కండ్లు నన్ను మోసం చేసాయా లేక నేను ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు చూడలేదా.. బహుశా ఇవన్నీ చూడటానికి నాకు 16 సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకుంటా ఇవన్నీ విమానంలో కూసోని ఆలోచించేలోపే ముంబై వచ్చేసింది. ఇంకా కొద్దిసేపు ఉన్న బావుండు అనిపించింది.. హైదరాబాద్ కన్నా ముంబై.విమానాశ్రయం చాలా రద్దీగా ఉంది అండీ ఒకటే ఉరుకులు పరుకులు పక్కోడు ఉన్నాడా లేడా అనికూడా ఎవరు పట్టించుకోడం లేదు మా నాని నేను ఇంకా మొళిగన్నే అనుకోని న చేయి పట్టుకొని బయటకు తీసుకుకోచింది ఆయన ఆమె జాగ్రత్త ఆమెది. బయటకు రాగానే అమ్మ అంటూ ఒక అతిలోసుందరి వచ్చింది అండీ అబ్బా ఏం ఉంది అండీ నేను ఆవిడను రెప్ప అర్పకుండా చూస్తున్న నాకు కొత్తగా ఉంది మరి మా ఊళ్ళో అంత అందమైన వాళ్ళు లేరు తల్లి కూతుళ్ళ యోగ క్షేమాల తరువాత అత్తమ్మ నన్నే పిలుస్తున్నట్లు అనిపించింది అనిపించడం ఏంటి అండీ మూడు సర్ల్ పిలిచిన ఈ లోకంలో మనం అసలు ఉంటే కదా నానమ్మ న భుజం తట్టగానే ఉలిక్కిపడి వల్ల లోకంలోకి వచ్చాను ఎరా ఏ లోకంలో ఉన్నావ్ ర అంది అత్తమ్మ నేను మెల్లిగా అదేం లేదు అత్తమ్మ ఇంత అందమైన కట్టడాలు ఎక్కడ లేవు అనుకుంటా.చాలా కొత్తగా ఉంది అత్తమ్మ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ముందు ఇంటికి వెళ్దాం పద దారిలో ఇంకా బావుంటాయి..అత్తమ్మ కార్ తీసుకొని వచ్చింది నేను మనసులో అబ్బో అనుకున్న మనలో ఉన్న తెలివి చూపించాలి అన్న మన చుట్టూ కనీసం కొంత మంది ఉండాలి కాదండి ఇప్పుడు స్కూల్లో వినయ్ గాడి దగ్గర ఉన్నట్లు నాని దగ్గర ఉండగలన. కార్ చాలా బాగుంది కొద్దో గొప్పో ఇంగ్లీష్ చడవగలను మారుతి సుజుకి అని ఉంది నాని ముందట కూర్చుంది అత్తమ్మ డ్రైవ్ చేస్తుందా దేవుడా కలికాలం ర అనుకున్న వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోకుండా వల్ల గుసగుసలు వల్లే పెడుతుర్రు నాకు చుట్టూ ఉన్న భవనాలు చూడటానికి సమయం సరిపోడం లేదు అప్పుడే ఒక పెద్ద భవంతి లో కార్ రైయుమంటూ దూసుకెళ్లింది సుమారు ముప్పై అంతస్థుల భవనం అనుకుంటా.అబ్బా బలే ఉంది…మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చాము. ఇల్లు అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న కూడా లోపల చాలా బాగా రీచ్ గా డిసైన్ చేయించుకున్నారు హాల్లో సోఫా సెట్ మీద కూర్చొని ఇల్లు అంత న కళ్ళతో తిప్పుతున్న ఒక్కసారిగా న చూపు ఎదురుగా ఉన్న గోడమీదా చూడగానే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి అమ్మ నాన్న ఫోటో మా నాన్న అంటే అందరికి ఇష్టం అని నాని చెప్పేది ఇప్పుడు రుజువు అయింది .మా ఇళ్ళు కన్న అత్తమ్మ ఇళ్లు నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకు నచ్చదు ఎప్పుడు ఒకే ఇళ్ళు చూసి చూసి ఎవరికి అయిన ఇలానే ఉంటది ఇప్పటివరకు న ప్రపంచంలో నేను నాని మా పాలేరు వాడి పెళ్ళాం స్కూల్ వినయ్ గాడు విల్లే ఎక్కువ ఇకపై అన్ని కొత్తే.. అత్తమ్మ న దగ్గరకు వచ్చి

முரட்டு கதைகள்:  திருவாளர்-திருமதி (முதல் சுற்று – பகுதி 1)

అత్తమ్మ: ఎరా ఎప్పుడు ఎదో దీర్ఘ ఆలోచనలో ఉండటమేన అత్తమ్మ బాగున్నవా ఇంట్లో ఎవరూ ఉంటారు ఏమిటీ అని అడగవ ..

నేను కొద్దిగా తడబడుతూ అదేం లేదు అత్తమ్మ అమ్మా నాన్నలా ఫోటో చూసి వాళ్ళు ఉంటే ఎంత బావుండేది అనుకుంటున్న అని నాకు తెలీకుండానే మళ్ళీ కంట్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి

అత్తమ్మ: మేము అంత లేము నీకు..వాళ్లకు ఆయుస్సు అప్పటి వరకే రాసి ఉంటే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు న దగ్గరకు వచ్చి నా నుదిటిమీద ముద్దు పెట్టింది.

మీరు ఎంత మంది ఉన్న ఏం లాభం..
అని మళ్ళీ కన్నీళ్లు.. నాని కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి ఓదార్చుతుంది…

అత్తమ్మ: నీకు అన్ని ముందు ముందు తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఉరుకోరా రేపు రాధ నీకు ముంబై అంత చూపిస్తుంది సరేనా ఇప్పుడు ముందుగా ని గది చూపిస్తా అని నన్ను తీసుకెళ్లింది అత్తమ్మ. నేను నాని మొహంలోకి చూసా నాని సైగలతో సరే అంది..

முரட்டு கதைகள்:  பொண்டாட்டி புண்டையால் தாங்க முடியலை , அதனால் வேலைக்காரி ஓத்துளைத்தாள் tamil kamakathaikal

ఇదే నీ గాడి సరేనా ఏమన్నా కావాలి అంటే నన్ను అడుగు చెపుతాను గాడి బాగుంది శుభ్రంగా గదిలో టీవీ కూడా ఉంది అత్త మరి బాత్రూం ఎక్కడ. ఇదిగో ఇక్కడ అని .అంటే తినడానికి మాత్రమే రూమ్ నుండి బయటకు పోవడం అన్నమాట అన్ని రూంలో నే ఉన్నాయి. ఎరా మళ్ళీ ఎదో ఆలోచిస్తున్నవా.. చి డినమ్మ జీవితం ఆలోచించడం తప్పేనా.. అదేం లేదు అత్త గాది చాలా బాగుంది.. ఇది అంత మీ నాన్నగారి భిక్ష రా చిన్న వయసులోనే చాలా సాధించాడు మీ నాన్న నీకు అన్ని తీరిగ్గా నేను చెప్పుతా ముందు నువ్వు స్నానం చేసి రా అప్పటివరకు నేను వంట చేస్తా నేను తలా ఊపిన అత్తమ్మ వెళ్ళింది.. వెళ్లేడి సక్కగా వెళ్లకుండా ఒక పోటు పొడిచి వెళ్ళింది.ఇప్పుడు మళ్లీ ఒక ప్రశ్నకు జవాబు సమాధానం దొరకలి అంటే అత్తమ్మ చెప్పాలి దేవుడా …నాని ఎందుకే అందరికి దూరంగా పెంచి ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరకు తెచ్చావు. ముందు రెడి అవుదాం లేకుంటే అత్త మళ్ళీ వచ్చిన వస్తుంది…

முரட்டு கதைகள்:  அத்தை வீட்டில் பத்து நாட்கள்

కిచెన్ లో తల్లి కూతుళ్లు.

చూశావు కాదే జానకి ఇది పిలగాని వరస .

జానకి: వాడిది ఏం తప్పు లేదు అమ్మ అలాగని నిది కూడా తప్పులేదు నువ్వు దిగులుపడకు అన్ని అవే సర్దుకుంటాయి వాడు జయరామ్ కొడుకు అమ్మ తప్పకుండా వాడి బుద్ధులు వచ్చే ఉంటాయి ..వాడి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయేలోగా జయరామ్ లాగా తయారు అవుతాడు. ..

నాని:..అందుకే వాణ్ణి నీకు అప్పచెపుతున్న జయరామ్ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం అనుకోని నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేను తిరిగి వెళ్ళేది వాడికి ఇప్పుడే చెప్పకు లేకుంటే నతోపాటే వస్తా అంటాడు సరేనా..

జానకి: సరేలే అమ్మ అన్ని నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్లి స్నానం చేయు..

నాని: సరే గాని అల్లుడు అసలు తిరిగి వస్తాడా లేదే కనీసం ఫోన్ అన్న ..

జానకి: ఏడుస్తూ లేదు అమ్మ ఆయన ఆస్ట్రేలియా లొనే ఎవతినో ఉంచుకున్నాడు.. బోరున ఏడుస్తూ

నాని: నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పటివరకు. ఇంత జరిగినా…

முரட்டு கதைகள்:  லாக்கர் ரூமுலே லாக் ஆன நமீதா - 1

The post వంశనికికొక్కడు 2 appeared first on Telugu Sex Stories.

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here