అనురాగ కుటుంబం 2

0
396

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu ఒరెయ్ చిన్నా నువ్వు పెళ్ళికూతురు ఇంటికి వెళ్ళి..వాళ్ళకి కావలిసిన బట్టలు కొనిపెట్టాలి రా” అన్నాది అమ్మ
“నేను కొనిపెట్టేది ఎమిటి.. అయిన ఆడాలు తొ షాప్పింగ్ అంటె చాల కస్టం.నేను వెళ్ళను” అన్నాను
“అక్క వస్తాను అని చెప్పింది.. ఇప్పుడు అక్కకి ఎదొ పని పడింది అట..మద్యలొ కలుస్తాను అన్నాది..అప్పటి వరుకూ నువ్వు వుండు..” అన్నాది
“నా వల్ల కాదు నేను వెళ్ళను” అన్నాను
“నాన్నగారు వెళ్ళమన్నారు ” అన్నాది
“అయిన నేను వెళ్ళనంటె వెళ్ళను” అన్నాను మొండిగా
“బాబు బాబు నీకు దన్నం పెడతాను..వెళ్ళారా..పొని నీకు ఎమి కవాలి చెప్ప్పు.” అన్నాది
“నేను ఎమన్న చిన్న పిల్లాడిన చాక్లెట్టు బిస్కెట్టు ఇస్తానంటె వెళ్ళడానికి..” అన్నాను
“నీకు ఎమి కావలొ చెప్పరా..ప్లీస్” అన్నాది
“ఐతె. నేను చెప్పినట్టు నువ్వు నాతొ బయటకు రావాలి” అన్నాను..
“అనుకున్నా నివ్వు ఇలాంటిది ఎదొ చెస్తావు అని.. ఇప్పటివరుకూ నేను ఎప్పుడు బయటకి నువ్వు కొరెకునేలాగ రాలెదు అన్ని ఇప్పుడు నన్ను ఇరికిస్తావ..”అన్నది అమ్మ
“ఎన్ని సార్లు అడిగాను నిన్ను..నాతొ ఒక లంజలాగ బయటకు రమ్మని.. ఒక్కసారెనా ఒపుకున్నావా..ఎప్పుడూ పతివ్రతలాగ వస్తావు బయటికి..ఒకసారి నేను చెప్పినట్టు రా..” అన్నాను
“సరె ఒక్కసారి అంటె ఒక్కసారె.. అది కార్లొనె వస్తా..బెకు మీద రాను..” అన్నాది అమ్మ
“కార్లొ ఎమివుంటాది మజా.. బెకులొనె మజా వుంటాది” అన్న్నను
“మీ అమ్మని అందరూ అలా చూస్తె నీకు ఎమి నచ్ఛుతుంది రా.. ఎవరైన వస్తావా అంటె.. ” అన్నాది అమ్మ
“ఎవరి పని వారు చూసుకుంటారు.అంతగా నిన్ను చూసి మొడ్డ లెగిస్తె వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాడి పెళ్ళాని ఎక్కుతాడు..పెళ్ళి కాని వాళ్ళు ఇతె చెతితొ చెసుకుంటడు..
ఎవడెనా వచాడె అనుకొ నీతొ నేను వుంటానుగా నేను చూసుకుంటాను..” అన్నాను
“సర్లె.. ఎప్పటినుంచొ అదుగుతున్నావుగా.. కనివ్వు.” అన్నాది అమ్మ
“థంక్స్ అమ్మ ఒప్పుకున్నందుకు.” అన్నాను
“పల్చటి సారీ కట్టాలి.బొడ్డు కిందకి కట్టలి.చీర ఒక బాయని మాత్రమె కప్పాలి.లొ నెక్కు స్లీవెలెస్స్ జాకెట్ వేసుకొవాలి.. బాయలు కొంచెం బయటకు కనపడాలి”
“వెనకాల వీపు బాగం, నడుము బాగం కనపడేల చీర కట్టాలి..నువ్వు వేసుకున్న బ్రా కనిపించాలి. మెడలొ మంగలసూత్రం వేసుకొవాలి.. జుట్టు లూస్గ వదిలెయ్యాలి”
అంటూ చెప్పుకుంటూ వెల్తున్నా
“ఇక చాలు ఆప్పు.. అన్ని చెస్తాను గాని.పైట మాత్రం రెండు బాయలు కప్పుకుంటాను..”అన్నాది
“అదెమి కుదరదు.” అన్నాను
“సరె..సరె ఒప్పుకుంటునాను” అన్నాది అమ్మ
“మా మంచి అమ్మ” అని అమ్మని కొగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను
“వాళ్ళు 4 కల్లా రడీగ వుంటాననారు” అన్నాది అమ్మ
“సరె..4 కల్లా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వుంటను” అన్నాను

முரட்டு கதைகள்:  விமலாவின் முகத்தில் விந்து

సరిగ్గా 4 కి వళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను..వాళ్ళ కాల్లింగ్ బెల్ల్ కొట్టాను..మామగారు తలుపు తీసారు
“రా బాబు.లొపలికి రా” అన్నారు
“పర్లెదు అండి..మీరు రడీ అంటె బయలుదెరదాము” అన్నాను
“మీ అత్తగారు, వదిన వస్తారు” అన్నారు ఆయన
బలె తప్పించుకున్నాడు అనుకుని ఒక నవ్వు నవ్వాను
“రా బాబు.లొపలికి రా..” అంటూ అత్త అన్నారు
“రడీ ఐతె వెల్దాము” అన్నాను
“మెము రడీ అయ్యాము. కాఫీ/టీ తాగి వెల్దాము..నువ్వు ఎమి తాగుతావు” అన్నారు
“నేను కాఫీ/టీ తాగననండి” అన్నాను
“చెప్పారు.మీ అమ్మగారు..జూసు తీసుకుని వస్తాను” అంటూ లొపలి వెళ్ళారు
“నెహా.మీ మరిది గారు వచ్ఛారు” అన్నారు మామగారు..
వదిన బయటకు వచ్ఛారు..
అత్త నాకు జూసు అందించింది.వాళ్ళు టీ తాగుతున్నారు
అత్త చీరలొ వుంది.. వదిన చూడిధర్ లొ వుంది.
కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత మెము బయలుదెరాము.
కార్లొ వదిన నా పక్కన కూర్చుంది ముందు సీట్లొ, అత్త వెనకాల సీట్లొ కూర్చుంది
నెను డ్రెవ్ చేస్తూ, అత్తను మిర్రర్ లొ, వదినను ఒర కంటి తొ చూస్తున్నాను..
వదిన పిక్కలు మాంచి బలంగా వున్నాయి.పక్కనుంచి బాయలు పెద్దగా కొబ్బరిబొండాలు లాగ కనిపిస్తున్నాయి..
వాళ్ళు ఎదొ షాప్ అడ్డ్రెస్ చెప్పారు..నాకు తెలియదు అన్నాను.. వాళ్ళు డెరెఖ్షన్సు చెప్తూ వుంటె అక్కడికి వెళ్ళాము..

முரட்டு கதைகள்:  Mugguru Srungara Sex Devathalu - Part 1

షాప్ పెద్దగానె వుంది.. లొపల అంతా సేల్స్ పర్సొన్స్ ఆద పిల్లలె..
వదినను చూడాగానె.. ఒక అమ్మాయి వచ్ఛి కూర్చొమని చెప్పింది..పైన కుస్టొమర్స్ వున్నారు అన్నాది..
మీ కాబొయె వారా అని వదినను అడిగినాది.. లేదు మరిది గారు అని చెప్తె నాకు నమస్కారము పెట్టి వెళ్ళింది..
“మీరు షాప్పింగ్ చెసుకొండి..అయిన తర్వాత పిలవండి.” అన్నాను
“అయ్యొ మీరు వుండాలి బాబు..మీ అక్కకి ఎదొ పని వుంది అని మీ అమ్మగారు మిమ్మల్ని పపించారు.. మన సంప్రదాయం ప్రకారం..పెళ్ళి బట్టలు కొంటున్నప్పుడు..మీ నుంచి కూడ వుండాలి” అన్నాది అత్త
కొంచెం సేపు అక్కడె కూర్చున్నాము..కొద్దసెపటికి 3-4 లేడిస్ పైనుంచి కిందకు వచ్ఛరు.. వాళ్ళు అంతా చాలా అందంగా స్తైలుగా వున్నారు.
మమ్మల్ని పైకి పిలిస్తె వెళ్ళాము..అక్కడ చాల బట్టలు వున్నాయి..చాల స్టైలుగ వున్నాయి..
మాతొ ఇందాక వచ్ఛిన సేల్స్ గర్ల్ వచ్ఛింది

నేను ఒక సీట్ లొ కూర్చున్నాను..
“ఎమి చూపించమంటారు మేడం” సేల్స్ గర్ల్ అన్నాది
“పెళ్ళిలొ కట్టుకొవడనికి గ్రాండ్ సారీస్. తర్వాత కట్టుకొవడానికి కొన్ని స్టెలిష్ సారీస్..డ్రస్స్, చుడీదార్స్, బ్రా పేంటీస్.” అన్నాది వదిన
బ్రా పేంటీస్ అనె మాటలు వినగానె..నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి..
సేల్స్ గర్ల్ చాలా చాలా రకాలు సారీస్ చూపించింది.. వాళ్ళు కొన్ని సెలెఖ్ట్ చేసుకున్నారు
నేన్ను నా ఫొను లొ గేము ఆడుకుంటున్నాను
“ఒక సారి ఇవి ట్త్రై చెస్తాము” అని వదిన ఒక సారీ లొపలికి తీసుకుని వెళ్ళి బయటకు వచ్ఛింది.. నాకు తల తిరిగింది.
వదిన బయటకు వచ్ఛినప్పుడు పైన చుడీధర్ టాప్ లేదు.. సారీ కట్టుకుని పైట వేసుకుంది.తను వెనకకూ తిరిగినప్పుడు చూసాను బ్రా మత్రమె వుంది..
అప్పుడు అర్దమయ్యింది..సారీ కట్టుకున్నప్పుడు చుడీధర్ టాప్ అడ్డుగా వుంటె తీసెసింది అని.
వదినను అలా బేర్ బేక్ లొ చూస్తె నా మొడ్డ లెచింది..ఒక్కసరి కళ్ళల్లొ వెలుగు వచ్ఛింది.అప్పటివరుకూ ఫొను లొ గెం అడుకుంటున్న నేను ఫొను పక్కన పెట్టెసి అటె చూస్తున్నాను
“బాగుంది” అన్నాది అత్త..
“బాబు బగుందా” అని నన్ను అదిగిండి..నేను బాగుంది అన్నట్టు తల ఊపాను.
“ఇది ట్రై చైయ్యి” అని అత్త ఇంకొ సారీ ఇచ్ఛింది వదిన కు.. వదిన మళ్ళి లొపలికి వెళ్ళి ఆ సారీ కట్టుకుని వచ్ఛింది.
అలా రెండు మూడు సారీలు కట్టుకుని వచ్ఛి మాకు చూపిస్తుంది వదిన..
మద్యలొ మద్యలొ అత్త నన్ను కొన్ని ప్రశ్నల్లు అడిగింది..
ఇంట్లొ వున్నపుడు మీ అమ్మ, అక్కలు ఎమి డ్రెస్స్ వెసుకుంటారు, చీరలొ వుంటారా, నైటి లొనా, లెక డ్రెస్సెస్ ఆ..
నాకు ఎమి చెప్పాలొ తెలియక..మా అమ్మకి పటింపులు వుండవండి మీరు ఎమి బయపడకండి మీ ఇంట్లొ ఎలా వుంటారొ అలానె మా ఇంట్లొ కూడ వుండండి అని సమాధానం ఇచ్ఛాను
వదిన చీర మర్చుకుని వచ్ఛిన ప్రతిసారి అత్త నన్ను బగుందా అని అడిగేది నేను బాగుంది అని తల అడించేవడిని..
లాస్ట్ సారీ అయ్యిన తర్వాత..వదిన అక్కడె మా ముందె ఆ సారీ విప్పి పక్కన పెట్టింది.వదిన బ్రా,చుడీధర్ లెగిన్ లొ వుంది..
నాకు నొట్లొ నీలు తిరిగాయి..
నిమ్మపండు రంగు వదిన..నడుము వొంపు అదిరింది..బ్రా సగం బాయలు మత్రమె కప్పింది.లొతు అయిన బొడ్డు..సమనంగా కండ పట్టిన బుజాలు, చేతులు,..విసాలమెన వీపు
నేనూ అలగే చూస్తూ వుండి పొయాను
పెళ్ళి సారీలు అయ్యిన తర్వాత..ఇప్పుడు మమూలు సారీలు సెలక్ట్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు.
అవి కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకుని వచ్ఛెది..అత్త నన్ను బగుందా అని అడిగెది నేను బాగుంది అని తల అడించాను..
వాళ్ళు వళ్ళ పనిలొ వుంటె నేను వదినను బూతద్దములొ చుస్తున్నటు చూస్తున్నాను..
వదిన వీపు పైన ఒక పుట్టుమచ్ఛ కనిపించింది.
సారీస్ అయ్యిన తర్వాత వాటి లంగాలు చూసుకున్నారు..తర్వాత జాకెట్కి వచ్ఛారు.
సేల్స్ గర్ల్ చాలా మొడల్స్ చూపించింది బుక్ లొ.. అవి కొన్ని సెలక్ట్ చేసుకున్నారు..వాటిలొ కొన్ని ట్రైల్ పిసెస్ వుంటె అవి వదిన ట్రై చేసింది..
వదిన జాకెట్ లొ చూసినప్పుడు నా మొడ్డ నా పాంట్ లొ నిలవడం కస్టం అయ్యింది..
కొన్ని జాకెట్లు లొ నెక్, కొన్ని బెక్లెస్స్, స్లెవెలెస్స్, కొన్ని బంతలు బయటకిఉ కనిపించేవి.. కొన్ని బంతులను మొత్తం మూసెసాయి..
సేల్స్ గర్ల్ వదిన ఎ జాకెట్ అ జాకెట్ కొలతలు తీసుకుంది..
సేల్స్ గర్ల్ వదిన సైజులు అడిగినప్పుడు మాత్రం వదిన నన్ను చూసి సిగ్గుపడుతూ తన సైజులు చెప్పింది..నాకు ఆ సిగ్గు చాల నచ్ఛింది..
జాకెట్ అయ్యిన తర్వాత. ఫాషన్ డిసెన్ లొకి దిగారు.. చుడీదర్ టాపులు, టీ షర్ట్లు, నైటిలు ,డ్రస్స్ లు ఇలా చాలా చాలా వేసుకుని చూసారు..
వదిన టీ షర్ట్స్ ట్రైల్ వెసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ నా మొడ్డ ఆగలేదు. బంతుల బలె కనిపించాయి
లస్ట్ లొ బ్రా, పాంటీలు సెలక్ట్ చెసుకున్నారు..
“బాబు మా షాప్పింగ్ అయ్యింది.. మీ అక్క ఇంకా రాలెదు.. వస్తారా” అని అడిగింది అత్త
అప్పటికి ఈ లొకం లొకి వచ్ఛి అక్కకు ఫొను చేసాను
నేను ఫొను చేస్తున్నపుడు.. వదిన వెళ్ళి తన చుడీదార్ టాప్ వేసుకుని వచ్ఛింది..
“అక్కకి ఇంకా లేటు అవుతుంది అట అండి..” అన్నాను
“మరి మనము వెట్ చేద్దామా.” అన్నాది అత్త
“ఎందుకు..కార్ద్ నా దగ్గర వుంది. నెను బిల్ల్ కట్టెస్తాను” అన్నాను
“అయ్యొ..బిల్ల్ కొసాము కదు. మేము సెలెక్ట్ చెసుకున్నావి మీకు నచాలి కదా..మళ్ళీ మీ వాల్లకి నచక పొతె బాగొదు” అన్నాది అవిడ..
“అయ్యొ,, అల ఎమి వుండందు మాకు.. మీకు నచ్ఛితె చాలు..మా అమ్మ, అక్క ఎమ్మి అనరు..మనుము వెల్దాము” అన్నాను
వాళ్ళు సరె అన్నతర్వాత కిందకి దిగాము.. బిల్ల్ వస్తె కట్టడనికి లెచాను..
“ఎమిటి రెండు బిల్స్ వేసారు.. అంతా ఒక బిల్ల్ ఎ కదా” అన్నాను సేల్స్ గర్ల్ ని
“మీరు పెళ్ళి బట్టలకు మత్రామె ఇవ్వాలి.. మిగతావి మేము పే చెస్తాము” అని వదిన తన కార్ద్ ఇచ్ఛింది.
సరె అని బిల్ల్ పే చేసను.బట్టలు మొత్తం కార్లొ పెట్టి బయలుదెరాము
“బాగ లేటు అయ్యింది.. ఎమి అనుకొవద్దు బాబు” అన్నాది అత్త
“ఎం పర్లెదు అంది..” అన్నాను మొహమాటంగా..

முரட்டு கதைகள்:  மஜா மல்லிகா கதைகள் 259

వాళ్ళని ఇంటికాడ డ్రాప్ చెసిన తర్వత.. బొజనం చెసి వెల్లమని బలవంతం పెట్టరు..కని నేను వినలెదు.ఇంటికి వెల్లిపొయాను..
“ఎరా..చాల ఒపికగా కూర్చున్నావు అట అక్కడ.చాల బుద్ది మంతుడు మీ అబ్బాయి..అన్నారు ఆవిడ” అన్నాది అమ్మ
“ఎవరూ” అన్నాను
“పెళ్ళి కూతురి అమ్మ. నువ్వు బయలుదెరగానె ఫొనె చెసి చెప్పారు.” అన్నాది
“నేను ఎంత బుద్ది మంతుండొ నీకు తెలుసు కదా” అన్నాను
“చాల బుద్ది మంతుండు.సొంత అమ్మను లంజలాగ బయటికి రమ్మన్నాడు..అంత బుద్ది మంతుడు మా వాడు” అని అమ్మ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది..
“అమ్మ..వదిన ఫిగర్ సుపర్ అమ్మా.” అన్నాను
“తప్పురా.. ఇంకా పెళ్ళికాలెదుగా..అపుడె అలా మట్లాడకూడదు” అన్నాది అమ్మ
“అమ్మా.. నీకొ విషయము చెప్పనా..నెను వదినను బ్రా లొ చూసాను..” అన్నాను
“అయో..బగవంతుడా..అది ఎలారా” అన్నాది అమ్మ
“తను చూడిదార్ లొ వచ్ఛింది.. దాని మీద చీర కట్టుకొవడం కుదరలెదు..సొ తన టాప్ తీసెసింది..అప్పుడు చూసాను” అన్నాను
“సర్లె చూస్తె చూసావుగాని..నాన్నతొ అన్నయ్య తొ చెప్పకు” అన్నాది
“నేను ఎందుకు చెప్తాను.” అన్నాను నవ్వుతూ
“ఇతె మన ఒప్పందం కెన్సల్ చెయ్యిరా చిన్నా.” అన్నాది
“ఎందుకు..” అన్నాను
“వదినను బ్రాలొ చూసాను అన్నావుగా. అది నా వల్లేకదా చూసింది..అందుకని దానికి దీనికి చెల్లు..” అన్నాది
“అది ఎమి కుదరదు.. అది నా అద్రుష్టము” అన్నాను
“చీ పొరా..నీకు మనసాక్షి లేదు” అన్నాది కొపంగా.

முரட்டு கதைகள்:  శృంగార మధనం: సంజయ్ 18

నైట్ పొడుకునే ముందు ఒక మెసెజు వచ్ఛింది.. చూస్తె అది వదిన నుంచి ‘థంక్స్.నేహ.మీ వదినా’ అని..
‘మీకు థంక్శ్’ అని నేను పంపించాను..
‘నాకు ఎందుకు థంక్శ్’ అని రిప్లై వచ్ఛింది..
నేను ఎమి చెప్పుదామ అని అలొచిస్తుండగానె ఇంకొ మెసెజు వచ్ఛింది ‘నావి చూసినందుకు థంక్స్ చెప్పవా’ అని..నాకు వదిన చాల ఫాస్ట్ అని అర్దమయ్యింది..
నేను ఇక ‘అవునూ’ అని పెట్టాను
‘ఒక నవ్వు బొమ్మ..ఎమి చెస్తునావ్’ అని మెసెజు వచ్ఛింది..
‘ఎమి లేదు.నిద్రపొతున్నా’.. అని పెట్టను
‘ఒంటరిగానా’ అని వచింది..
‘అవును..మరి మీరూ’ అని పెట్టాను..
‘మేము నిద్ర పొతున్నాము.. అమ్మా నాన్నా కూడ వున్నరూ’ అని వచింది
ఇంకా ఎమి పెడదాము అనుకునె లొపలె ‘గుడ్ నైట్’ అనె మెసెజు వచ్ఛింది.

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here