అనురాగ కుటుంబం 3

0
560

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu ఒక వారం తర్వాత అమ్మ వచ్ఛి “చిన్నా. వదిన ఎదొ షాప్పింగ్ చెయ్యాలి అట..కొంచెం తీసుకుని వెలతావ” అని అడిగింది.
నేన్ను ఒకె అనాల వద్దా అని అలొచిస్తునాను
“ఎమి మాట్లాడవె.తీసుకుని వెళ్ళవా..తీసుకుని వెళ్ళతావా..తను ఫొనులొ వెయిట్ చేస్తుంది” అన్నాది అమ్మ
“తీసుకుని వెలతాను” అని అన్నాను
“చిన్నా వస్తాడు” అని చెప్పి ఫొను పెట్టేసింది..
“అడుగుతూవుంటె అల సమాదనము చెప్పకుండా వుంటావు ఎమిటి” అన్నాది అమ్మ
“ఎమి లెదు అమ్మ. అఫిసు వర్క్ గురుంచి ఆలొచిస్తున్నా” అన్నాను
“అఫిసు వర్కా.. లెకపొతె మొన్న బ్రాలొ చూసావుగ ఇప్పుడు ఎమి చూపిస్తాది అనా” అన్నాది
“అల ఎమి లెదు అమ్మ” అని నేను వదిన వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదెరాను
కార్లొ అంతా అమ్మ మాటలె గుర్తుకు వస్తున్నాయి.

నాకు ఫొను వచ్ఛింది. అది వదిన దగ్గరనుండి..
“చిన్నా..నేను నీహ ని.. నేను ఇంటి దగ్గర లేను. గాంధీనగర్ ఎరియాలొ బస్టాప్ దగ్గర వెయిట్ చెస్తున్నాను” అని చెప్పింది
“సరె నేను అక్కడికె వస్తున్నాను” అని అక్కడికి వెళ్ళాను
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వదిన వచ్ఛి కార్లొ కూర్చున్నాది
వదిన టీ షర్ట్ లొ, జీన్స్ లొ వున్నాది..టీ షర్ట్.. జీన్స్.. రెండూ టైట్గా వున్నాయి
టీ షర్ట్ లొంచి వదిన బంతులు మంచి షెపులొ కనిస్పిస్తున్నాయి.జీన్స్ లొ తొడలు బాగా కసిగా వున్నాయి..
“ఎక్కడికి” అన్నాను
“మొన్న వెళ్ళాముగా..ఆ షాప్ కి..మొన్న ఆర్దెర్ ఇచ్ఛినవి తీసుకొవాలి” అన్నాది
మొన్న అస్సలు మాట్లాడలెదు..ఇప్పుదు ఎదొకటి నన్ను అడుగతూనే వుంది.. తను అడిగినవాటికి నేను సమాదానము చెప్తున్నాను..

முரட்டு கதைகள்:  హై-ఫై 14

షాప్ వచ్ఛింది..షాప్ లొ కి వెళ్ళాము.. ఈ సారి వెరే సెల్స్ గర్ల్ వచ్ఛి మమ్మల్ని పలకరించింది..
“బాగున్నారా మెడం” అని అడిగింది వదినను
“బాగున్నాను..నువ్వు ఎలా వున్నావు” అన్నాది వదిన
“ఖంగ్రట్స్ మెడం..పెళ్ళి కుదిరింది అటా కదా మేడం” అన్నాది సెల్స్ గర్ల్
“అయొ మిమ్మల్లని పరిచయం చెయ్యలెదు కదూ..ఇయన..మా మరిది గారు..తన పేరు ఫర్జాన..మొన్న వచ్ఛినప్పుడు ఇవడ లేరు” అని నాతొ చెప్పింది

నాకు ఆ పేరు వినగానే నా మొడ్డ లేచింది.. ఎందుకంటె నాకు తురక పూకులు అంటె పిచ్ఛి..తురక పూకు దెంగలి అని ఒక కొరిక కుడా వుండిపొయింది..
నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలమందిని దెంగాను..కానీ అందులొ ఒక్క తురకది కూడా లేదు
“తులం బంగారము ఇచ్ఛి అయినా తురక దానిని దెంగాలి” అనె సామెత కూడా వునాది..

మేము పైకి వెళ్ళాము..ఫర్జాన వదినకు జాకెట్స్ తీసి చూపిస్తుంది..
వదిన నేను ట్రై చెసుకుని వస్తాను అని చెప్పి లొపల డ్రెస్సింగ్ రూం కి వెళ్ళింది..
“సర్..మీరు ఎమి తీసుకుంటారు” అని అడిగింది
నేను మీ బాయలొంచి పాలు తీసుకుంటాను.. అని అందాము అనుకునా.కాని ఒక స్మైల్ ఇచ్ఛి “ఎమి వద్దు అండి” అన్నాను
“సర్..మేడం ఎప్పుడూ మా షాప్ లొనె బట్టలు కొంటారు.. మీకు తెలిసిన వారు ఎవరినా వుంటె మా షాప్ని రిఫర్ చెయ్యండి సర్” అన్నాడి
మీ పూకు రసం నాకు చూపిస్తె అప్పుడు రిఫర్ చెస్తా.. అని అందాము అనుకునా..కాని “చెప్తాను.మా ఫ్రండ్స్ కి” అన్నాను
ఈ లొపు వదిన జాకెట్ వేసుకుని బయటకు వచ్ఛింది.. నా మొడ్డ నా అండర్వెర్ లొ లెగుస్తుంది..
వదిన బొడ్డు కిందకు జీన్స్ వేసింది.. నదుము షేప్స్ కనిస్పిస్తున్నాయి..బంతులు గుండ్రంగా బాగున్నాయి..నిమ్మ పండు రంగు నన్ను రారా నన్ను ముట్టుకొ అని పిలుస్తుంది.
వాళ్ళు జాకెట్ లు చూస్తుంటె.నేను వదినను..ఫర్జానను మార్చి మార్చి చూస్తున్నాను
వదిన జాకెటు అనీ ట్రై చేసి చూసింది.. కొన్నాటికి కొన్ని మార్పులు చెప్పింది..
బాగున్నాయి తీసుకుని బయటకు బయలుదెరాము.. కాని నాకు అక్కడ నుంచి రావాలని లెదు.. ఫర్జానాని ఎలగైన దెంగాలి అని వుంది..
“అల వున్నావు ఎమిటి చిన్నా” అని అడిగింది వదిన నన్ను చూసి
ఎమి లెదు అని మేము బయల్దెరాము..

முரட்டு கதைகள்:  షమిం అత్

“ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చెయ్యనా” అన్నాఉ
“కాఫీ తాగి వెల్దామ” అన్నాది
“సరె..ఎక్కడ తాగుదాము..” అన్నాను
“నువ్వే చెప్పు” అన్నాది
“పర్లెదు మీరె చెప్పండి” అన్నాను
“నన్ను మీరు అనొదు..వయసులొ ఇద్దరు ఒక్కటె.నన్ను నెహ అని పిలువు చాలు” అన్నాది
“సరె..నువ్వే చెప్పు” అన్నాను
“సరె ‘మొపూ’ పాఇంట్ కి వెల్దాము” అన్న్నది
“అదే లవర్స్ ది కదా” అన్నాను
“నీకు ఎలా తెలుసు” అన్నాది
“కొన్ని అల తెలుస్తుంటాయి అంతె” అన్నాను
“ఎమి పర్లెదు అక్కడికె తీసుకుని వెళ్ళు” అన్నాది
“సరె అన్నాను..”
మల్ళీ తను చాలా ప్రశ్నలు అడగటం మొదలు పెట్టింది..నేను సమదానము చెప్తునె వున్నాను (అన్నీ నా చదువు, జాబ్ గురుంచి)
అక్కడడికి చెరుకుని, కాఫీ, జూస్ ఆర్దర్ ఇచ్ఛి ఒక రూం లొకి వెళ్ళి కుర్చున్నాము.. నేను అక్కడికి వెళ్ళడం మొదటసారి..రూం అంతా చూస్తునాన్ను..
కొంచెం సేపటికి వైటర్ కాఫీ, జూస్ తీసుకుని వచ్ఛి వెళ్ళిపొయడు.
“నువ్వు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలెదా” అన్నాది
“లెదు రాలెదు” అన్నాను
“నీకు ఫర్జాన నచ్ఛిందా” అని అడిగింది
“అదె ఎమి లెదు” అన్నాను..
“నేను చూసాను..ఫర్జానని కొరుక్కు తినేలాగ చూస్తున్నావు” అన్నాది
“అదె ఎమి లెదు” అన్నాను..
“పర్లెదు చెప్పు నేను మట్లడతాను” అన్నాది
“అదె ఎమి లెదు” అన్నాను..
“ఇందాకటనుంచి అదె సమదాను ఇస్తున్నావు అంటె నీకు ఆ అమ్మాయి మీద కన్ను వుంది..ఫర్జానని దెంగాలని వుందా లెదా” అని అడిగింది..
నాకు షాక్ వేసింది.. బూతులు ఇల మట్లాడతుంది ఎమిటి అని..
“చెప్పు..దెంగాలని వుందా లెదా..” అని మళ్ళి అడిగింది
“నాకు దెంగాలనివుంది” అని చెప్పాను
“ఇప్పటికి ఎంత మందిని దెంగావు” అని అడిగింది
“ఎమొ నంబెర్ తెలియదు” అన్నాను
మీరు అని అడుగుదాము అనుకునా. వద్దులె ఆడవాళ్ళను అడిగితె ఫీల్ అవుతారు అని అడగలెదు.
“మీ అన్నయా ఎంత మందిని దెంగాడు” అని అడిగింది
“ఎమొ నంబెర్ తెలియదు” అన్నాను
“నువ్వు మరీ సిగ్గుపడుతున్నవు..నాకు నచ్ఛిన వాళ్ళ దగ్గర నేను సిగ్గు పడను. నువ్వు ఫన్ టైపు అనుకున్నా” అని అన్నాది
నేను ఒక నవ్వు నవ్వి వూర్కున్నాను.
“నువ్వు నాతొ ఫ్రీగా వుండడం లెదు.వెల్దామా..” అని అడిగింది..
నా ఫ్రీనెస్స్ పెళ్ళి అయ్యి మా ఇంటికి వచ్ఛిన తర్వాత చూపిస్తాను అనుకుని
నేను సరె అన్నాను..ఇద్దరము లేచి బయలుదెరాము..
మళ్ళీ తను చాలా ప్రశ్నలు అడగటం మొదలు పెట్టింది..నేను సమదానము చెప్తునె వున్నాను
తనని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చెసి ఇంటికి వెళ్ళాను..

முரட்டு கதைகள்:  యాత్ర 3 | Telugu Sex Stories

“ఈ రొజు ఎమి చూసావు” అన్నాది అమ్మ
“ఈ రొజు జాకెట్లొ చూసాను అమ్మా.” అన్నాను
“ఇంక ఎమిటి ఎమి అంటుంది తను” అని ఆర తీసింది అమ్మ
నాకు జరిగింది చెప్పాల వొద్దా అని అలొచించి.. వద్దు అనుకుని..
“తను నా చదువు, జాబ్ గురుంచి..ఇంకా ఎవొవొ మాట్లడుకున్నాము.ఇంక కాఫీ తాగాము అంతె” అని చెప్పి నా రూం కి వెళ్ళాను..

నా రూం లొకి వెళ్ళాను కాని వదిన అన్న మాటలె గురుతుకువస్తున్నయి..ఫర్జాన కూడా..
ఫర్జానని తలుచు కుంటె మొడ్డ లేచింది.. వెంటనె లెప్టాప్ ఒపెన్ చెసి ఒక బూతు సినిమా ఒకటి పెట్టుకుని చూస్తు..నా మొడ్డ ఊపుకుంటున్నాను
అంతలొ ఫొను వచ్ఛింది అక్క నుంచి
“ఎమిటి రా మీ కాబొయె వదిన తొ షాప్పింగ్ కు వెళ్ళావు అట.. కొంపదీసి నువే చేసుకుంటావ తనని పెళ్ళి.. అన్నయకి ఇంకొ సంబందం చూడమంటావా” అని అన్నాది
“చీ నొర్మియీ..” అన్నాను
“ఎమి చెస్తున్నావు..” అన్నాది
“మొడ్డ ఆడించుకుంటున్నాను..” అన్నాను
“నా దగ్గరకు రాక పొయావ నేను చెసె దానిని” అన్నాది
“ఎమొ” అన్నాను
“పొని అమ్మని అదుగు ఆడించమని..” అన్నాది
“అంత అవసరము లెదులె” అన్నాను
“అసలు అడిగావ అమ్మని ఆడించమని..అసలు ఇప్పుదు ఎందుకు వచ్ఛింది మూడు” అని అడిగింది..
“ఇందాక షొప్ లొ ఫర్జాన అనె ముస్లిం ని చూసా.అది గురుతుకు వచ్ఛి” అన్నాను
“సర్లె పనిలొ వున్నావుగ చెసుకొ బాగా..నేను వుంటాను” అని ఫొను పెట్టేసింది..
అక్క మద్యలొ ఫొను చెసెసరికి మూడ్ పొయింది..

முரட்டு கதைகள்:  మొగుడు పూకు నిండా పెట్టడం లేదని గోడ

మళ్ళీ రెండు రొజులు తర్వాత వదిన ఫొను చెసి “షాప్ కి వెళ్ళాలి వస్తావ” అన్నాది
“నేను రాను” అన్నాను
“మీ ఫర్జానను చూడవా” అన్నాది
“నాకు ఎమి అవసరము లేదు” అన్నాను
“సరె నీ ఇష్థం.. పొనిలె నీకు సహాయము చెద్దాము అనుకునా..పొని షాప్ నుంచి ఇంటికి డ్రాప్ చెస్తావ” అన్నాది
“సరె.. నీ షాపింగ్ అయిన తర్వాత ఫొను చెయ్యి” అన్నాను
నేను వెళ్ళి బయట షాప్ దగ్గర బయత వెయిట్ చెస్తున్నాను..లొపలికి వెళ్ళాలని వుంది కాని వెళ్ళలెదు
వదిన ఫొను చెసింది..నాకు ఒక అలొచన వచ్ఛింది.నా షాప్పింగ్ అయ్యింది రా అని..
షాప్ నుంచి కొంచెం దూరము వెళ్ళాను
వదిన మళ్ళీ ఫొను చెసింది..”ఎక్కడ వున్నావు..నేను వెయిట్ చెస్తున్నాను” అని
“దగ్గరిలొనె వున్నాను.. కొంచెం ట్రాఫ్ఫిక్ వుంది..” అన్నాను..
చాల సెపు తర్వాత మళ్ళీ ఫొను చెసింది..మళ్ళీ నేను ట్రాఫ్ఫిక్ లొ వున్నాను అని చెప్పాను
నా ఫొను స్విట్చ్ ఆఫ్ చెసాను..కొంచెం సెపటకి వదిన ఆటొలొ వెళ్ళడము చూసాను

முரட்டு கதைகள்:  Majaa Mallika Kathaigal 476

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here