అనురాగ కుటుంబం 5

0
966

RareDesi.com

Telugu Sex Stories అన్నయ పెళ్ళి కి అర్రెంజమంట్స్ అన్నీ నేను, నాన్న, బావ చూసుకున్నాము..పెళ్ళికి చాల మందిని పిలిచాము..
పెళ్ళికి మా తరపు వాళ్ళు, పెళ్ళి కూతురు తరపు వాళ్ళు చాల మంది వచ్ఛారు..
వచ్ఛిన వారిలొ చాల మంది బాగునారు..
కుర్ర పూకులు వున్నాయి..కొంచెం నలిగిన పూకులు వున్నాయి, ముదురు పూకులు వున్నాయి.
వాళ్ళ కళ్ళలొ కామం, చూసె కెపు చూపులు.మొడ్డని సరిగా వుండనివ్వటం లేదు

కొంత మంది బొడ్డూ కిందకి చీర కట్టుకుని వున్నారు,
కొంత మంది పైట సగమె కపుకునేవారు వున్నారు
కొంత మంది చూడిధార్లొ, డ్రెస్లొ పెద్ద పెద్ద ఎత్తులతొ వున్నారు
కొంత మందికి పెద్ద పెద్ద గుద్దలు వున్నాయి, కొంతమందికి చిన్నవి వున్నాయి
కొంత మంది ఫెస్ మెకప్ తొ, లిప్స్టిక్ లతొ కసిగ వున్నారు
కొంత మంది నాచుర్ల్ గా..ముద్దుగా వున్నారు

కాని వాళ్ళతొ టైం గడిపి ముగ్గులొకి దింపే టైం లేదు కనుక.. చాల మంది మిస్స్ అయ్యాను..
తెలిసిన వాళ్ళని వీలు ఉన్నపుడల్లా గదిలొకి తీసుకుని వెళ్ళి పై పై పనులు (బాయలు పిసకటం, ముద్దులు పెట్టడం, బొడ్డుని నాకడం) చేసెవడిని..
బట్టలు నలిగి పొతాయి అని చలామంది ఒప్పుకునేవారు కాదు
కుదరని వాళ్ళు ఫొను నంబర్లు ఇచ్ఛెవారు..
ఈ పనులు కొసమె స్పెషల్ గా నేను బావ ఒక రూం బుక్ చేసుకున్నాము పెళ్ళి హాలొ

முரட்டு கதைகள்:  அம்மா சித்தப்பா விளையாட்டு.....

“బావ చాల మంది కసిగా వున్నారు.మొడ్డ మాట వినటంలెదు.కాని ఇది పెళ్ళి మండపం..ఎమిచెయ్యాలి..” అని బావతొ అన్నాను
“వాళ్ళకి మనతొ దెంగించుకనె అద్రుష్థం లెదు.. మీ అన్న-వదిన పెళ్ళి అల్బుం వచ్ఛినప్పుడు దానిలొ ఎవరినా వుంటె మీ వదినను అడిగి అప్పుడు కెలకొచు వాళ్ళని” అని బావ సలహా ఇచ్ఛాడు
“ఐడియ బాగుంది బావ..నేను కూడ కసి ఎక్కించ్ఛిన ఫిగుర్ని ని ఫొటొస్ తీస్తాను” అన్నాను
“ఆ పని చెయ్యకు.. ఎవరైన గొడవ చేస్తె..మనన పని అంతె..అపుడూప్పుడూ దొరికిన పూకులుతొనే సర్దుకుపొవాలి” అన్నడు బావ
“మీ అక్క పెళ్ళిలొ జాగ్రతగా వుండమని వార్నింగ్ ఇచ్ఛింది గుర్తుకులేద” అన్నాడు బావ
“ఎమి చెస్తాము..సర్దుకుపొదాములె” అన్నాను

పెళ్ళి రొజున వదినను బాగా అలంకరించారు..
పాపిడి బిల్ల
ముక్కు పుడుక
మెడకి ఒక హారం
రెండు మూడు పెద్ద గొలుసులు
నడుముకి వడ్డానం
చేతికి గాసులు
పట్టీలు
అర వంకీ
చెవి దిద్దులు
చేతి వేళ్ళుకు ఉంగరాళ్ళు
చేతికి గొరింతాకు..
ఇంకా పూలతొ..
అన్నయ మత్రం సింపల్ గా కుర్తా పైజామ వేసుకున్నడు

முரட்டு கதைகள்:  மோனிகாவை செய்தேன்

పెళ్ళికి వచ్ఛివారు నూతన వదువు-వరులను ఆశీర్వదించారు

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here