నేను నా కోరికలు 5

0
231

RareDesi.com

Telugu Sex Stories వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటల్లో నాకు చాలా తక్కువ మటలే అర్దం అవుతున్నాయ్ కాని మిగిలినవి అర్దం కావడం లేదు.సర్లేగాని మీలో ఎవరన్నా మీ మొగుళ్ళతో కాకుండా ఎవరితో అన్నా కలిశారా అంది అమ్మ
ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు ఆ ఊరికినే అడిగాలే అంది అమ్మ
సరే ఐతే చెప్పాను కదా ముందు మీరు సుబ్రం చేసుకుని వస్తే చీరకట్టు ఎప్పుడు ఎలా కట్టుకోవాలో నేర్పుతాను అంది అమ్మ

అందరూ విప్పి పక్కన పాడేసిన బట్టలు మళ్ళి తీసుకుని కట్టుకుని సరే ఐతే అలాగే చేద్దాం అని వెళ్ళిపోయారు ఒక రెండు నిముషాల్లోనే ఒక ఆంటీ వచ్చింది మళ్ళి
ఏంటి ఏదన్నా మరచిపోయారా అంది అమ్మ
ఇందాకడ మీరు మంచం మీద విషయాలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు కదా అవి నాకు నేర్పిస్తారా అంది
హుమ్మ్ ఇంత కాలం అవి తెలియకుండానే మొగుడి పక్కలో పడుకుంటున్నారా ఏంటి మీరు అంది అమ్మ కొంచెం వెటకారంగా
అదికాదు మొగుడైతే ఆ విషయాలు అక్కరలేదు కానీ. అంది
హుమ్మ్ కానీ అంది అమ్మ
ఇంకొకడితో. అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూ
హేయ్య్య్ మరి ఇందాకడ ఏమి మాట్లాడలేదు అంది అమ్మ
అందరి ముందు ఎలా అంది ఆంటీ
అవునవును రంకు గుట్టుగా చెయ్యాలి మరి ఇప్పుడెందుకు చెప్పినట్టోఓ
మీ మాటల్లోఓ నాకు తెలియని విష్యాలు మీకు చాలా తెలుసు అని అర్దం అయ్యింది అందుకే
హుమ్మ్ ఇంతకీ ఎవరికి ఇచ్చారేంటి
మా పాలేరు
అబ్బోఓఓ పాలేరుతో హుమ్మ్ మరి ఇంకెందుకూ మీరు నేర్చుకోవడం అన్ని వాడు చేసుకుని పోతాడుగా
వాడు మరీ సత్తెకాలపోడు నాటుపద్దతే తప్పా ఇంకో పద్దతి ఏమి చెయ్యడంలేదు మీరేమో ఎవో కొత్త పద్దతులు చెపుతున్నరుగా
ఇంతకి వాడితో ఎలా వాడు అడిగాడా లేక మీరే.
ఏమి చెయ్యనూ నా మొగుడేమో అస్సలు ముట్టుకోవడం లేదు నాకేమో రోజు రోజుకి ఆ యావ ఎక్కువ ఐపోతుంది ఒకరోజు నా చూపు దొడ్లో పని చేస్తున్నా మా పాలేరు మీదకి వెళ్ళిది ఒడ్డు పొడుగు బాగానే ఉంటాడు వీడిని గొకితే ఎలా ఉంటుందీ అనిపించి ఆరోజు నుండి నా ఒల్లు చూపించడం మొదలెట్ట వాడు సొల్లు కార్చుకుంటూ చూసేవాడు ఒకరోజు ఇంటిలో ఎవ్వరూ లేరు ఏంటిరా అదేపనిగా చూసేస్తున్నావ్ అన్నాను. అదేమి లేదు అమ్మగారూ అన్నాడు. నీ ద్దొంగచూపులు నేను గమనించానురా ఓకీ సొల్లు కార్చుకుంటూ చూడడమేనా లేక ఏదన్నా చెయ్యడం ఉందా అన్నాను.
అమ్మగారూ అన్నాడు నువ్వు సరిగ్గానే విన్నావ్ అన్నాను మీరు ఊ అనాలేగాని ఎందుకు చెయ్యను అమ్మగారూ అన్నాడు
అబ్బోఓ మాంచి దూకుడుగానే ఉన్నావ్ సరే రా నీ దూకుడేమిటో చూపిందువ్గాని అని గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళాను ఇంక వాడు రెచ్చిపోయాడు అప్పటికి నాకు చాలా కాలం నుండి లేనిదానిమీద వాడికి నేను అడ్డు చెప్పలేదు ఇద్దరం పూర్తిగా కలిసాం ఇంక ఆరోజు నుండి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అంది ఆంటీ
అబ్బోఓ అబ్బోఓ బాగుందిగా మీ రంకు బాగోతం అంది అమ్మ
ఏమి చెయ్యను మొగుడు అస్సలు ముట్టుకోకపోతే అంది ఆంటీ
అంతేలేండి ఎంతకాలం అని ఆపుకుంటారు మీరన్నా అంది అమ్మ
ఆ అదుకే ఇలా కకుర్తి పడ్డ అంది ఆంటీ
పోనీలే వీడు మాంచి పొటుగాడేనా? అంది అమ్మ
హా పోటు గట్టిగానే వేస్తాడు కాని మరీ సత్తెకాలపోడు వచ్చిరాగానే మీదెక్కేసి పని మొదలెట్టేస్తాడు అంది ఆంటీ
మీకేమో వాడితో ఇంకా ఏదో చేయించుకుంటే బాగుణ్ణు అనిపిస్తుంది అంతేనా అంది అమ్మ
అవును నా మనసులో మాట మీకెలా తెలిసింది అంది ఆంటీ
నేను ఆడదానినే కదా అంది అమ్మ
ఆదే ఆ విషయాలు కొంచెం చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండీ అంది ఆంటీ
అది సరే మీ ఆయన దగ్గరకి రావడం లేదు కాబట్టి కింద గుబురు పెరిగింది అంటే సరే మీరు వీడితో రోజు కలుస్తున్నాను అంటున్నారు కదా ఐనా అంత పెంచారేంటి అంది అమ్మ
వీడికి అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అంట అంది ఆంటీ
అబ్బోఓ ఆతుల పూకు అంటే ఇష్టమేమో గురుడికి
ఎప్పుడూ పీచిమిటాయేనా ఒకసారి కోవా బిళ్ళ రుచికూడా చూపించండి కోవా బిళ్ళ రుచి మరిగాకా ఇంక పీచుమిటాయ్ వద్దు అంటాడెమో అంది అమ్మ నవ్వుతూ
చీ మీరు మరీ బాబు అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూ
హుమ్మ్ ముందు మీ ఆతులు సుబ్రంగా గొరుక్కుని మీ నున్నటి కోవా బిళ్లని వాడికి చూపించండి అప్పుడు వాడు ఏమి చేస్తాడో చూడండి వాడు నిన్నటిలాగే మళ్ళి మామోలుగా చేసుకుని దిగిపోతే అప్పుడు ఏమి చెయ్యలో నేను మీకు చెపుతాను సరేనా అంది అమ్మ
హా సరే ఐతే అలా చేద్దాం
ఏమండీ కొంచెం ఈ విషయం గుట్టుగా ఉంచండి నా మొగుడికి తెలిస్తే కొంపలంటుకుంటాయ్ అంది ఆంటీ
అయ్యోఓ మీరు బలేవారే నాకు తెలియదా ఏంటి మీరు అంతగా చెప్పకరలేదు. ఐనా మీరు నాకు ఏమి చెప్పారు అసలు ఏమి చెప్పలేదుగా అంది అమ్మ ఇద్దరూ కలిసి నవ్వుకున్నారు పక పకా.
హుమ్మ్ ఇంక నేను వెళతాను అంది ఆంటీ
ఏం వాడు వచ్చేటైం అవుతుందా? అంది అమ్మ
మీరు సుబ్రం చెయ్యమన్నారుగా అది చేసుకుని కూర్చుంటే ఈలోపు వాడు పొలం నుండీ వస్తాడు
మరి మీ ఆయన అంది అమ్మ
ఆయన పొలం లోనే ఉండీ వీడిని క్యారేజికి పంపిస్తాడు
హుమ్మ్ ఐతే వాడు వచ్చి ఆ బోజనం తో పాటు ఈ బోజనం కూడా కడుపునిండా తిని వెళతాడనమ్మాట అంది అమ్మ నవ్వుతూ
చీ మీరు మరీ బాబూ అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూ
ఆ ఆ మరీ సిగ్గుపడిపోకండి కొంచెం దాచుకుని మీ కోవాబిళ్ల చూపించేటప్పుడు మీ రెండో మొగుడిగారిదగ్గర సిగ్గుపడండి అప్పుడు వాడు మరింత రెచ్చిపోతాడు అంది అమ్మ నవ్వుతూ
బాబోఓఓయ్య్య్ మీరు.. ఇంక నేను వెళ్ళి వస్తా అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ పని పూర్తి అయ్యకా వచ్చి ఎలా జరిగిందో చెప్పండి అంది అమ్మ నవ్వుతూ
తప్పకుండా చెపుతాను అంటూ వెళ్ళిపోయింది అంటీ.
అబ్బోఓ ఇది పెద్ద దూల ముండే పాలేరుని ఎక్కించేసుకుందంట హుమ్మ్ అనుకుంటుంది అమ్మ తన లొ తానే కొంచెం గట్టిగానే ఇంటిలో తనొక్కటే ఉందనుకుని అలా అనుకుంటుంది అనుకుంట అమ్మ నేను అక్కడే ఉన్నాను అని తనకి తెలియదు గా అనుకున్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  ரெண்டு புள்ளை பெத்த நாற்பது வயது கூதி மாரியாடி இருக்கு உன் புண்டை

ఈలోపు.

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here