నేను నా కోరికలు 8 | Telugu Sex Stories

0
448

RareDesi.com

Telugu Sex Stories కొన్ని రోజుల తరవాత సాయింత్రం బడినుండీ వచ్చేశాకా ఆడుకోవడానికి అని మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళుతున్నాను వాళ్ళది కొంచెం దూరం లేండి నడుస్తూ వెళుతున్నాను మా ఇంటికి ఒక ఐదారు ఇళ్ళు అవతల ఒక సందులా ఉంటుంది ఆ సందులోనుండి వెళ్ళాలి అది షార్ట్ కట్ అదులోనుండీ వెళుతుంటే ఒక ఇంటికి చుట్టు ప్రహరీ గోడ కాకుండా కొబ్బరాకులతో దడి ఉంటుంది సరిగ్గా అక్కడికి వచ్చేసరికి నీళ్ళ సౌండ్ వినిపించింది ఎవరో స్తానం చేస్తున్నారులా ఉంది అనుకుని రెండు అడుగులు వేసా గాజుల సౌండ్ వినిపిస్తుంది ఎక్కువుగా స్తానం చేసేది కొంపతీసి ఆంటీనా ఏంటి అనుకున్నాను ఈ ఆంటీ కూడా అమ్మ వాళ్ల బ్యాచ్ లో ఒకటిలేండి. ఆ అనుమానం రావడం తోనే నా చేతులు కాళ్ళు ఒణుకుతున్నాయ్ ఎందుకో తెలియలేదు అలాగే దడికి చిన్నా బొక్క చేసుకుని అదులోనుండి లోపలికి చూశా ఒంటి మీద ఒక్క గుడ్డ ముక్క కూడా లేకుండా ఆరుబయట తొట్టి దగ్గర ఆంటీ స్తానం చేస్తుంది.
నాలో ఏదో తెలియని కంగారు దడ మొదలయ్యింది చేతులు ఒణుకుతున్నాయి ఆంటీ మాత్రం చక్కగా స్తానం చేస్తుంది ఒల్లంతా సబ్బు పట్టించి తోమి తోమి రుద్దుకుంటుంది ఆంటీ బాయిలు పెద్దవే పాల ముచ్చికలు నిక్క బొడిచి నుంచున్నాయ్, ఆంటీ తొడలు బాగా బలంగా ఊరి స్తంబాలు లా ఉన్నాయ్ నున్నగా, ఆంటీ బొడ్డు లోతుగా చిన్నా బొక్క ఉన్నట్టు ఉంది, ఆంటీ పిర్రలు అబ్బోఓ చాలా పెద్దవి అటు తిరిగి ఒల్లు తోముకుంటుంది ఆంటీ, నీళ్ళకోసం నా వైపుకి తిరిగింది అప్పుడు చూసా తొడల మద్య వెడల్పుగా మద్యలో చీలిక అటు ఇటు కొంచెం ఉబ్బి అచ్చం కొబ్బరి బూరిలా ఉంది ఆంటీ అక్కడ సబ్బు మళ్ళి రాసుకుని కాళ్ళు బాగా యడం చేసుకుని చేతిని బాగా కిందకి పోనిచ్చి మరీ తోమి వేళ్ళని ఆ చీలికలోకి పోనిచ్చి మరీ తోముతుంది ఆంటీ.
అమ్మేమో మొన్న ఆంటీలతో గుబురు గుబురు అంటుంది ఈ ఆంటీకి గుబురు లేదేంటి? ఒకవేళ మొన్నటివరకూ ఉండేదాన్ని అమ్మ చెప్పాకా తీసేసిందా? అనుకున్నా ఈలోపు ఆంటీ స్తానం అయ్యింది పక్కనే తీగ మీద వేసుకున్నా తుండు తీసుకుని ఒల్లంతా తుడుచుకుని సగం సళ్ళు సగం తొడలు కప్పేటట్టుగా ఆ తుండుని కట్టుకుని ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోయింది.ఆ తరవాత రోజు అదే టైం కి మళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళా ఆంటీ మళ్ళి స్తానం చేస్తే చూద్దాం అని కాని ఆరోజు ఆంటీ స్తానం చెయ్యలేదు చ అనుకుని వెనక్కి వచ్చేశా. తరవాత రోజు కూడా వెళ్ళా అప్పుడూ అదే పరిస్థితి ఆరోజు ఎదో మనకి లక్ ఉండి కనిపించినట్టు ఉంది అనుకుని వెనక్కి వచ్చేసా నిరాశగా తరవాత రోజు సెలవు వచ్చింది ఆంటీ ఏదో ఒక టైం లో స్తానం చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ దడికాడ కాపు కాస్తే మనకి కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అనుకున్నాను అనుకున్నా వెంటనే బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళా ఆ సందు షార్ట్కట్ అని చెప్పాను గా కొంత మంది దానిని వాడతారు నేను దడిలోకి చూస్తున్నప్పుడూ ఎవరన్నా వస్తే అమ్మోఓ ఇంకేమన్న ఉందా అని అనుకుని అటూ ఇటూ చూశా అక్కడ ఒక పెద్ద వేప చెట్టు ఉంది వెంటనే అది ఎక్కేసి కొమ్మల్లో కూర్చున్నా నేను కుర్చున్నా చోటకి ఆటీ వాళ్ళ దొడ్డి అంతా కనిపిస్తుంది చక్కగా నేను మాత్రం ఎవ్వరికి కనిపించను కొంచెం పెద్ద కొమ్మా ఆకులు ఎక్కువ ఉన్నా దానిలో కూర్చున్నాను నేను.
ఆటీ దొడ్లోకి వస్తుంది ఏదో పని చేసుకుని మళ్ళి ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అలా రెండు మూడు సార్లు జరిగింది ఈసారి కచ్చితంగ ఆంటీ స్తానానికే వస్తుంది అనుకుని చూస్తున్నా ఈలోపు ఆ సందులోకి ఎవరో వస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఎవరా అని చూశా నాన్న అయ్యబాబోయ్ మనం ఇక్కడ ఉన్నట్టు చూడకూడదు అనుకుని కాంగా కూర్చున్నా నాన్న అక్కడ ఆగి ఆ దడి కొంచెం యడం చేసి లోపలికి చూస్తున్నారు.
అదేంటి నాన్న ఎదుకు అలా చుస్తున్నారు? అంటే ఆంటీ స్తానం చేయడం ఇంతకు ముందు నాన్న కూడా చూశారా? అనుకున్నా. నాన్న అక్కడే కొంచెం సేపు చూశారు ఆ టైంలో ఆంటీ బయటకి రాలేదు నాన్న అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయారు. హమ్మయ్యా అనుకున్నాను కాని నా అనుమానం తీరలేదు నాన్న ఎటు వెళుతున్నారా అని చూశా. అటు తిరిగి ఆటీ వాళ్ల దొడ్లోకి వెళ్ళారు మన కి వాళ్ల దొడ్డి అంతా కనిపిస్తుంది కదా అలాగే చూస్తున్నా వెళ్ళి దొడ్డి తలుపు వేసి ఉంది నాన్న తలుపు కొట్టారు ఆంటీ బయటకి వచ్చింది ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. నాన్న ఆ ఆంటీ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళారూ అని నేను గబ గబా చెట్టు దిగేసి చప్పుడు చెయ్యకుండా మెల్లిగా వాళ్ళ ఇంటికి ముందలి వైపు నుండి వెళ్ళి సందులోనుండీ వెనక్కి వెళుతున్నాను ఒక చోట కిటికి ఉంటే అక్కడ చిన్నగా మాటలు వినిపిస్తున్నయ్ గోడ పక్కన నక్కి ఆ మాటలు విన్నాను.
సుబ్బారావు గారు లేరా అన్నారు నాన్నఆయన పొలానికి వెళ్ళారండిఓహో ఎక్కువుగా పొలం లోనేఉంటాడనుకుంట అన్నారు నాన్నఅవునండీ నీళ్ళ కోసం మొటారు కొన్నారు దానికి కాపలా లేకపోతే ఎవరనన ఎత్తుకునిపోతారు కదా అందుకే అక్కడే ఉంటారు అంది.రాత్రి పూట కూడానాపగలు ఎవరో ఒకళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పిరావొచ్చు రాత్రిపూట ఐతే ఈయనే కాపలా ఉండాలి కదండిమరి మీరు ఒకళ్ళే ఉంటే బయం వెయ్యదాభయం దేనికండీ ఆయన లేకపోతే చూట్టు అంతా ఉన్నారుగాఅవునవును అదీ నిజమే ఇంటిలో మగ తోడు ఉంటె అది వేరు కదాఅవుననుకోండి కాని ఏమి చేస్తాం అలా అలవాటు ఐపోయిందిఇలా ఎన్ని రోజులనుండీరోజులేంటండీ దగ్గర దగ్గర యాడాది అవుతుందిఅబ్బోఓ యాడాది నుండీ ఇంతేనా మరీ మీకు అంత వయసేమి కాలేదు కదా రాత్రి పూట ఇబ్బందిగా ఉంటుంది గాఆంటీ ఏమి మాట్లాడలేదుఅహ నా ఉద్దేశం చెప్పాను అంతే ఏమి అనుకోకండీఇందులో అనుకోవడానికి ఏముందండీ మీరు అన్నది కూడా నిజమే కదాపగలేమో పిల్లలు ఉంటారు రాత్రి ఏమో ఆయన ఉండరు అన్నారు నాన్నఆంటీ ఏమి మాట్లాడలేదుసర్లేండి మీకు ఎలాంటి అవసరం ఐనా నన్ను పిలవండి నన్ను పిలవడానికి ఏమి మొహమాట పడవద్దు ఏటైంలో ఐనా రాత్రి ఐనా పగలు ఐనా ఎలాంటి అవసరం ఐనా పిలవండి వచ్చి నాకు చేతనైయ్యింది నేను చేసి వెళతాను అన్నారు నాన్నసరే అండి అంది ఆంటీఎలాంటి పని ఐనా మొహ్మాట పడకండి అన్నారు.ఇంక నేను వెళ్ళిరానా? అన్నారు నాన్నసరే అండి అంది ఆంటీపిలుస్తారుగా అన్నారు నాన్నహా పిలుస్తా అందిఇప్పుడేమి పని లేదా నేను చెయ్య్ తగింది అన్నారు నాన్నఇప్పుడా పిల్లలూ.. అంది ఆంటీఓహో ఈరోజు సెలవు కదా సర్లే రేపొద్దున్నే రానా అన్నారుపిల్లలు బడికి పోయాకా కాళీనే అంది ఆంటీహుమ్మ్ ఐతే అప్పుడే వస్తాను, వస్తే కొంచెం సేపు చెయ్యాలి కదా అసలే చాలా రోజులు అయ్యింది అంటున్నారు మీరేమో అన్నారుమీ మాటల్లో ఏదో మాయ ఉంది బాబు అంది ఆంటీరేపు పూర్తి బోజనం కానిద్దం మరి ఈరోజు కనిసం టిఫిన్స్ అన్నారు నాన్నఇప్పుడు పప్పు నానబొయ్యలెదండి అంది ఆంటీఅయ్యోఓ ఆ టిఫిన్ కాదు ఈ టిఫిస్ అన్నారు నాన్నఅయ్యోఓ ఇందేంటి ఎవరన్నా వస్తారు తలుపు కూడా వేసి లేదు అంది ఆంటీ ఆదుర్దాగా ఆ తరవాత ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్స్ అని సౌండ్ వచ్చింది.హుమ్మ్ ఇప్పుడు సరిగ్గా ఉంటుంది రేపు వచ్చి పూర్తి బోజనం చేస్తాలే అన్నారు నాన్న.అబ్బహ్ ఇన్నిరోజులనుండీ నా నిగ్రహాన్ని ఒక్కసారే పోగొట్టేశారుగా మొదలెట్టి ఇలా మద్యలో వదిలేస్తే ఎలా ఇంకా రాత్రికి నాకు నిద్దర పట్టినట్టే అంది ఆంటీ.ఐతే రాత్రికే వచ్చెయ్యనా అన్నారు నాన్నమరి మీ ఆవిడ ఉంటుందిగా అంది ఆంటీదానికి ఒక దెబ్బ వేస్తే పడుకుంటుంది ఆ తరవాత వచ్చి నీ పని చూస్తా అన్నారు నాన్నఐతే దొడ్డి తలుపు తీసే పడుకుంటాను వచ్చకా లేపండి అంది ఆంటీఆ ఆపని చెయ్యి ఆ టైం లో తలుపు కొడితే అందరికి మెలుకువ రావచ్చు అన్నారు నాన్నసరే ఇప్పుడు ఎవరన్నా వస్తారేమో అంది ఆంటీఒక్కసారి ఒక్కసారి అంటూ ఊమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ..నాకంటే ఆత్రం గా ఉన్నాట్టు ఉందే మీకు అందీ అంటీపిట పిట లాడే పిట్ట మాంచి వయసు పొంగుతో దొరికితే ఎవ్వరికి మాత్రం ఆత్రం ఉండదు చెప్పు అన్నారుఅమ్మోఓ మీ మాటలతోనే నన్ను పడగొట్టేశారు అంది ఆంటీనా దెబ్బా రుచి చూస్తావ్ గా ఇంక మరచిపోవులే అన్నారుహుమ్మ్ మీ ఆవిడగారు చెప్పారు అందిఏమని అన్నారుమా ఆయన మంచి పొటుగాడు అని అందిహుమ్మ్ ఐతే ముందే తెలుసుకున్నావ్ అన్న మాటఆవిడ చెపుతుంటే అబ్బహ్ నాకు ఆ అద్రృస్టం లేదు కదా అనుకున్నా కాని అనుకోకుండా వచ్చింది అందిరాత్రికి పిల్లలు లెగరు కదా అన్నారువాళ్ళు పడుకుంటే మళ్ళి తెల్లారి నేను లేపితే కూడా కష్టంగా లెగుస్తారు అద్ని నవ్వుతూఐతే మనకి ఇంక అడ్డు అదుపు ఉండదు అన్నారుఇంక ఇప్పుడు వద్దు ఇప్పటికే కింద తడి అవుతుంది అందిఏది చూడనీ అన్నారు నాన్నహెయ్య్ ఎవరన్నా వస్తారూ రాత్రికి చూద్దువ్ గానిలే అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూసరే ఐతే రాత్రికి అన్ని తీసేసి చేసుకుందాంమీకు ఒంటి మీద ఏమన ఉంటే ఇష్టం ఉండదు అంట కదాఅబ్బోఓ ఐతే అన్ని చెప్పింది నా పెళ్ళం మరి ఎలా దెంగుతానో చెప్పలేదా అన్నారు నాన్నఅదీ చెప్పారు దెబ్బా వెయ్యడం మొదలెడితే అస్సలు ఆపరంట కదా అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూహుమ్మ్ అన్ని తెలుసుకున్నావ్ గా ఇంకెందుకూ మాటలు రాత్రికి సిద్దంగా ఉండు అన్నారు నాన్నతలుపు మోత వచ్చింది నేను మెల్లిగా ఇంటి ముదలి వైపుకి వెళ్ళి అక్కడనుండి రోడ్ మీదకి వచ్చేశాఅమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటి ఆంటీ నాన్న అలా మాట్లాడుకుంటున్నారురాత్రికి వస్తాను అంటున్నారు ఏంటి నిజంగా నే వెళతారావాళ్ళ మాటలు బట్టి చూస్తే వెళ్ళేలాగానే ఉన్నారుఅమ్మకి ఒక దెబ్బా వేసేసి ఆంటీ దగ్గరకి వెళతారంటఇలాగే వాళ్ళు మాటలాడుకున్నా మాటలన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేశా.నా మనసంతా గందరగోళంగా ఉందిఈలోపు నాన్న ఇంటికి వచ్చారు ఇంత సేపు ఎక్కడికి వెళ్ళారూ అనుకున్నాఏమే నీళ్ళు పెట్టు స్తానం చెయ్యాలి అన్నారు నాన్నఅస్సలు ఏమి చెయ్యనట్టు మామోలుగానే ఉన్నారు నాకు మత్రం గుండె అంతా దడగానే ఉంది.నిజంగానే వెళతారా లేక ఓరికే అననరానిజంగానే వెళితే..నాకు అప్పుడూ ఒక ఆలోచన వచ్చిందిఅమ్మ నాన్నతో కొట్టించుకునేటప్పుడు తలుపు వేసేస్తుంది కదాఅక్కడ ఆంటీ తలుపు తీసే పడుకుంటాను అంది నాన్న కంటే మనం ముందు ఆంటీ వాళ్ల ఇంటిలోకి వెళ్ళి దాకుంటే ఆంటీ నాన్న ఏమేమి చేసుకుంటున్నారో సుబ్రంగా చూడొచ్చు అనుకున్నాకాని నన్ను అక్కడ నాన్న చూస్తే అమ్మోఓఓచూస్తే చుడనీ వాళ్ళ ఇంటికి నాన్న వెళుతున్నారని నాకు ముందే తెలిసింది అందుకే నేను వెళ్ళా అని చెపుతా అమ్మ తో అనుకున్నాహుమ్మ్ అంతే అలాగే చేద్దాం అనుకుని నిర్ణయించుకున్నా.

முரட்டு கதைகள்:  மாமியார் மாப்பிள்ளை புண்டை பூள் யுத்தம்

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here