అనురాగ కుటుంబం 8

0
1386

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu అన్నయ వదిన శొబనం రొజు బాగ నిద్ర పట్టెసింది.. మర్నాడు నిద్ర లేచి సరికి చాల సేపు అయ్యింద బయట హాల్లొ ఎవరూ లేరు.వంట గదిలొంచి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి…
అక్కడ అమ్మ, అక్క, వదిన కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వంట చెస్తున్నారు
నన్ను చూసి అక్క “లేచావ నాయనా..ముందు బ్రష్ చేసుకుని రా..ఎదొ ఒకటి తిందువుగాని..బాగ లేట్ అయ్యింది” అన్నాది
అక్కడె వదినను చూసి “ఎమి వదిన..రాత్రి బాగ జరిగిందా..మమ్మల్ని అడ్డు రావొద్దు అన్నావుగా..” అన్నాను
“ఎంటిరా ఆ మాటలు..మర్యాదలెకుండా.. నువ్వు ఎమి పటించుకొవద్దు అమ్మ..వాడు అలా అల్లరి చేస్తాడు ..బయటకి పొ ఇక్కడ నుంచి” అన్నాది అమ్మ
“నువ్వు వెళ్ళి స్నానము చేసి రారా” అన్నాది అక్క
“నువ్వు చేయ్యించవె” అన్నాను.. “నాక్కు పనులు వున్నాయి” అని “అదిగొ రత్నాలు వస్తున్నాది దానిని చెయ్యించుమను..” అన్నాది
“రత్నాలు వీడికి స్నానం చెయ్యించు” అన్నాది అక్క..

రత్నాలు. మీ ఇంటి పనిమనిషి..మా అమ్మ వయసె వుంటాది.నాకు ఊహ వచ్ఛినప్పటినుంచి రత్నాలు నాకు తెలుసు.
మనిషి దిట్టంగా వుంటాది.. అన్నీ పెద్దవే.. పెద్ద పెద్ద బాయలు.. పెద్ద పెద్ద గుద్దలు.. పెద్ద నడుము.. అలగె పెద్ద బొడ్డు.. పెద్ద పెద్ద తొడలు

முரட்டு கதைகள்:  ஜோதிகாவின் புண்டை

“చిన్న బాబుగారు..రండి స్నానము చెయ్యిస్తాను.. ” అని బాత్రూం వైపు వెళ్ళింది
నేను నా టిషర్ట్ పాంట్ విప్పేసి బాత్రూం వైపు నడుస్తున్నాను.
“ఒరెయ్ అడ్డ గాడిద.. అలా బట్టల లేకుండా తిరుగుతావె ఇంట్లొ..కొత్తగా వచ్ఛిన పెళ్ళి కూతురు ఇక్కడె వుంది..” అన్నాది అక్క
“అబొ రాత్రి మనందరమూ బట్టలు కట్టుకుని తిరిగాము మరి..పోవె” అని బాథ్రూం కి వెళ్ళాను

నేను బాత్రూం కి వెళ్ళేసరికి రత్నాలు చీరను బొడ్డులొ దొపుకుని నా కొసం చూస్తుంది
నేను లొపలికి వెళ్ళి అక్కడ వున్న చిన్న స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను
నేను కూర్చుంటె నాకు ఎదురుగా రత్నాలు బొడ్డు కనిపిస్తుంది. బొడ్డు పైన పాలు కుండలు చీరలొ దాచినట్టు వున్నాయి.. కింద అరటి బొదలులాగ రెండు బలిసిన తొడలు కనిపిస్తున్నాయి
“రత్నాలు.. ఈ వయసులొ నీకు బొడ్డు కిందకి చీర వసరమా ” అన్నాను
“అలాగ అంటారు ఎమిటి చిన్న బాబు. ఆ బొడ్డుని నేను వచ్ఛె దారిలొ పిల్లల్లు, ముసలొల్లు సొల్లు కార్చుకుంటూ చూస్తారు” అన్నాది
…రెండు మగ్గుల నీళ్ళు నా తల మీద నుంచి పొసింది…
“మీ అయనకు చెప్పక పొయావ..వాళ్ళ పని చూసేవాడు..” అన్నాను
“ఆ తాగుబొతు కి ఎమి చెప్పిన అర్దం అవ్వదు అండి..” అన్నాది
…షంపూ నా తల పొసి రుద్దటం మొదలు పెట్టింది…
“పొని పోలిసు కంప్లైంట్ ఇవ్వు..నీ బొడ్డుని చూస్తన్నారు అని” అన్నాను
“వూరుకొండి బాబు” అన్నాది
…షంప్పూ ని వెళ్ళతొ ప్రతి వెంట్రుకకు పట్టిస్తుంది…
“ఎంటి సిగ్గు పడుతున్నావ.. పోని ఒక పని చెయ్యి.. మీ పేటలొ ఒక షాప్ పెట్టు నీ బొడ్డుని చూడనికి గంటకి ఇంత అని చెప్పు.బలెగుంటాది.. నీ బొడ్డూ కి గిరాకి పెరుగుతాది” అన్నను
“ఎంటి బాబు పొద్దుటె మీకు నేను కనిపించానా.. నా సంగతి ఎమి కాని.. మొన్నా తురక పూకు దెంగారు అట కాద ఎలా వుంది అండి.”
…మగ్గుతొ నీల్లు నా తల మీద నుంచి పొసింది…
“అందరి పూకులాగే వుంది.. అది అవసరము కోసము దెంగించుకుంది మనస్పూర్తిగా దెంగలేదు..అయినా
నీకు ఎవరు చెప్పారు..” అన్నాను
“ఎదొలాగ నా చెవిని పడింది లెండి గాని.. మీ ఆఫిసు లొ అంత మంది వుంటారు కదా వాళ్ళలొ ఎవరూ లేర అంది..” అన్నాది
…నా వెనకకు వెళ్ళి.. సోప్ తొ నా వీపుకి సబ్బు రాసింది…
“వుంటారు.. కాని అందారు నాది దెంగు దెంగు అని పిలుస్తార ఎమిటి.. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు అంతె. అయినా వాళ్ళను కెలికితె కొసి చెతులొ పెడతారు.. అప్పుడు కనీసం అడించుకొవటానికి కూడ వుండదు” అన్నాను
“బాబు గారు .. ఒక విషయము అడగనా” అన్నాది
…మెడ నుంచి ముడ్డి వరుకూ సోప్ తొ కడిగి.. ఒక మగ్గు నీలు పొసింది…
“అంటే అంటే” అని సాగదీస్తుంది
“ఎమి పర్లేదులేవె అడుగు” అన్నాను
…ముందుకు వచిఛి రెందు చెతులకి సోప్ రాసింది…
“అంటే.. పెళ్ళికి ముందే మీరు మీ వదినగారు బయట కలిసారు కదా .. మరి ఎమి అయిన చెసార..” అన్నాది
“నీ ఎంకమ్మ. నువ్వూ నీ అనుమానము.. ఎమి జరగలేదు” అన్నాను
“నీ కొడలు ఎమి చెస్తుంది..” అన్నాను
…సోప్ తీసుకుని నా చాతి మీద పొట్ట మీద రాసింది…
“పనిలొకి వెల్తుంది. పనొల్తొ పంపు సెట్టు దగ్గరా, పొలాలు గట్లు అంటా.. చెట్టు పొదలు లొను దెంగించుకుంటాది..” అన్నాది
“నీ కొడలని దెంగె అవకాసం నాకు రాదు అంటావ” అన్నాన్ను
…రెందు మగ్గుల నీళ్ళు నా చెతుల మీద, యెద మీద, పొట్ట మీద పొసింది…
“పూకు కనిపిస్తె దెంగాలి కాని.. అమ్మ తిడతాది అని అలొచించారు మీరు.. దెంగలేనొడు మంగళవారము అన్నట్టు వుంది మీరు చెసింది ” అన్నాది
“అప్పుడు అలాగ అలొచించాను.. ఒకసారి తీసుకుని రావె” అన్నాను
…నేను పైకి లేచాను..తను కూర్చుంది…
“అస్సలు ఈ వూరు రావటం లేదు అండి వాళ్ళు..వచ్ఛిన ఒక పూట కన్నా వుండం లేదు.” అన్నాది
“అయిన ఎక్కడపడతె అక్కడ దెంగించికుంటాది అంటున్నావు. ఈ పాటికి పూకు లూసు అయ్యివుంటాది.. గుద్ద ఒక పెద్ద బొక్క లాగ తయ్యారు అయ్యి వుంటాది. కాని బలె కసిగా వుంటాది నీ కొడలు. మా బావ చెప్పాడు దెంగుతున్నంత సేపు బలె రెచ్ఛ కొట్టింది అట నీ కొడలు.” అన్నాను
…సోప్ నా రెండు కాళ్ళకు రాస్తుంది…
“నేను అదె అంటున్నాను మీ బవాగరిలా వుండాలి. చూసారు గదిలొకి తీసుకుని వెళ్ళారు దెంగి వొదిలిపెట్టారు.” అన్నాది
…పాదలకి సోప్ పెట్టింది…
“పుండు మీద కారం చల్లకు” అన్నాను
“మా కొడలు గురుతుకు రాగనె ఎలాగ లెగిసిందొ..రాత్రి మీకు ఎవారూ పూకు ఇవ్వలెదు అంట కదా..ఒక సారి మీ మొడ్డని ఆడించమంటార.” అన్నాది …నా మొద్ద మీద సోప్ రాస్తూ…
“మీ కొడలని దెంగలెదు అనె బాదలొ వున్నాను.ఇప్పుడు వద్దు ” అన్నాను
…నేను వెనకకు తిరిగాను..నా గుద్దకి సోప్ రాసింది…
“ఇప్పుడే చెప్పాను చిన్న బాబు. దెబ్బ వెయించుకొవడనికి ముహుర్తాలు చూడకూడదు.” అన్నది
“ఇంకొ విషయము అడగన.” అన్నాది
…నేను స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను.. తను పైకి లేచింది…
“అడుగు ఇంక ఎందుకు అలస్యము” అన్నాను
…నాలుగు మగ్గుల నీళ్ళు నా వంటి మీద మొత్తం సోప్ పొయేవరుకూ పొసింది..
“అంటె అంటె” అని సాగదీస్తుంది
“అడగమన్నాన” అన్నాను
…నా మొహానిని,చెవులను సోప్ తొ కడుగుతుంది..
“అమ్మగారు.. మీ అక్కయా గారికి కడుకుపు చెయ్యి మన్నారు అంట కదా.. చేస్తారా” అన్నాది
నేను “హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్.అబబాబాబా” అన్నాను
…మగ్గుతొ నీళ్ళు నా మొహం మీద పొసి..నా కళ్ళలొ సోప్ కడిగెసింది..
“నీకు చాల విషయాలు తెలుసు..నువ్వు ఒక టివి చానెల్ పెడితె.మా ఇంటి గుట్టు రట్టు అవుతాది” అన్నాను
“ఇన్ని సంవత్సరాలు పని చెస్తున్న..ఎప్పుదైన మీ గురుంచి ఎక్కదైన చెప్పానా బాబు” అన్నాది
…మగ్గుతొ నీళ్ళు నా తల మీద నుంచి..ఒంటి మీద పొసింది..
“సర్లె..నువ్వు వెళ్ళు..నేను తల తుడుచుకుంటానులె..” అని అన్నాను
“సర్లె బాబు..” అని బొడ్డులొంచి చీర కిందకి వదిలేసి..చెతులు కాళ్ళు కడుకుని వెల్లిపొయింది..
నేను నా రూం కి వెళ్ళి బట్టలు వేసుకుని వచ్ఛాను

முரட்டு கதைகள்:  வீட்டு ஓனரம்மாவின் காம வெறி

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here