అనురాగ కుటుంబం 9

0
837

RareDesi.com

Telugu Boothukathalu స్నానము అయిన తర్వాత నెను టిఫ్ఫిన్ తింటున్నాను..
నాన్న వచ్ఛారు..”చిన్నా.. అన్నయని, వదినను. వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు..అక్కని తొడుగా తీసుకుని వెళ్ళు” అన్నారు
“మరి బావ” అని అక్క తొ అన్నాను. “మీ బావ పొద్దుటె వెల్లిపోయారు.” అన్నాది
ఒంటరిగా వదిన కనిపిస్తె సారి చెప్పుదాము అనుకున్నా.కాని కుదరలేదు..ఒక మెస్సెజు పెట్టాను
నొ ప్రొబ్లం అని ఒక ముద్దు వున్న మెస్సెజు ఇచ్ఛింది
అన్నయను, వదినను పెళ్ళి బట్టలు కట్టుకున్నారు
నేను అక్క, అన్నయ, వదిన కార్ లొ బయలుదెరాము
వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము.. వెళ్ళగానె మాకు జూస్ ఇచ్ఛారు
“అబ్బయి రాలెదా అమ్మాయి” అన్నారు అత్త
“అయనకి ఎదొ పని వుంది వెల్లిపొయారు అంది.తర్వాత వచ్ఛి మీకు కనిపిస్తారు అన్నారు” అన్నాది అక్క
“నేహ..నువ్వు అల్లుడు గారు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకొండి..రాత్రికి నిద్ర వుండదు కదా” అన్నారు అత్త .
“బాబు చిన్నా.. నాకు కొంచెం సాయం చేసిపెడతావ.కొంచెం పనులు వున్నాయి” అన్నారు మామగారు
నేను ఆయంతొ బయలుదెరాను మర్కెట్ కి.. అక్కడ ఆయన పూలు పల్లు..ఇంకా కొన్ని కొన్నారు.
వస్తూ బార్ దగ్గర ఆపారు.ఆయన ఒక బొట్టిల్ తీసుకుని వచ్ఛారు..తను రోజు తాగుతారు ఎమొ అనుకున్నాను

సాయంతరము అయ్యింది.అన్నయ వదినా ఇంకా బయటికి రాలేదు..నేను అక్క ఒక రూం లొ కూర్చుని వున్నాము.
ఆ రూం లొకి అత్త వచ్ఛి “మీరు ఎమి అనుకొకపొతె ఈ రొజు మా ఆచారలలొ వుంటారా మీరు” అన్నాది అత్త
“ఎం పర్లెదు వుంటాము ఎలాగొ చెప్పండి” అన్నాది అక్క
“మీరు ఒంటి మీద బట్టలు ఎమి వేసుకొకుడదు..మీ అంగాలను ఈ పూలతొ చుట్టుకొవాలి..” అన్నారు అత్త.
పూలు చూస్తె అవి దండలు లాగ కట్టి వున్నాయి..ఒకటి తీసి నేను కట్టుక్కునాను..అక్క ఒకటి కట్టుకున్నాది
నా మొడ్డ కనిపించటం లేదు..అలాగె అక్క పూకు కూడ కనిపించడం లేదు..
(అడివి మనుషులు ఆకులు కట్టుకున్నట్టు)
“మరి నీ బాయలు సంగతి ఎమిటి” అన్నాను
“ఎమొ వీళ్ళు కింద మాత్రమె కప్పుకుంటారు ఎమొ” అన్నాది అక్క
నేను బయటకు వెళ్ళాను.. మామగారు నన్ను అన్నయను పూజ గదికి తీసుకుని వెళ్ళారు
వాళ్ళ దేవతకు మా దేవతకు తేడ ఎమిటంటె.. మా దేవతకు అస్సలు బట్టలు వుండవు..వీళ్ళ దేవతకు కింద కప్పి వున్నాది
కొంచెం సెపటికి అత్త, వదిన , అక్క గదిలొకి వచ్ఛారు
మొగొళ్ళకి కింద మొడ్డ కనిపించడం లెదు.. ఆడవాళ్ళకి పూకులు కనిపించటం లేదు.
అడవాళ్లని చూడగానె మగవారి మొడ్డలు లెగిసాయి.. పూల దండలొంచి బయటకు వచ్ఛి పూకులు కొసం ఎదురు చూపులు చూస్తున్నయి
పూజ మొదలు అయ్యింది.మమ..అత్త ఎదొ పుస్తకాలు చదివారు.మా పూజ లగె ఇక్కడ కూడా పంచామ్రుతం వుంది.
అన్నయ వదినలను ఎదురు ఎదురుగ కూర్చొబెట్టారు.
“అల్లుడుగారు ఈ పంచామ్రుతం అమ్మాయి ఒంటి మీద ఈ పువ్వు తొ రాయండి” అన్నాది అత్త..అన్నయ ఒక పువ్వు తీసుకుని దానిని పంచామ్రుతం లొ ముంచి వదిన పై రాసాడు
“అమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు రాయి”..వదిన అన్నయ మీద రాసింది..
అత్త తర్వాత మామ పైన, అక్క పైన, తన పైన , నా పైన రాసి పంచామ్రుతం అక్కడ పెట్టెసింది
“అల్లుడుగారు మీరు దొస్సిలు పట్టి అమ్మాయి పూకు దగ్గర పెట్టి నేను చెప్పి నట్టు చెప్పండి” అన్నాది అత్త.అన్నయ అలానె పెట్టాడు
“ఒ స్త్రీ..నన్ను పెళ్ళిచేసుకుని మా ఇంటికి వచ్ఛిన దేవత..నువ్వు నాతొ శరీరం పంచుకుని నా రక్తంతొ కూడిన బిడ్డలను నాకు ప్రసాదించి మా ఇంటి వారసత్వాన్ని నిలబెట్టు..” అని అన్నయ చేత చెప్పించింది
పూజ అయ్యిన తర్వాత..అందరికి మందు పంచామ్రుతం లొ కలిపి ప్రసాదంగా ఇచ్ఛారు
అందరము బొజనలు చేసాము..బొజనాలు చేసెవరుకూ మేము అలాగె పూలతొ వున్నాము..అన్నయను, వదినను వాళ్ళ రూం కి పంపించారు
నేను, మామ, అత్త, అక్క హల్ల్ లొ కూర్చున్నాము

முரட்டு கதைகள்:  మీ చీకుడుకి నా గూటం పేలిపోయేల ఉంది

“నిన్న రాత్రి శొబనం కార్యక్రమము అంతా బాగ జరిగిందా అమ్మా” అన్నాది అత్త
“బాగనె జరిగింది అండి” అన్నాది అక్క..
వాళ్ళు ఇద్దరు బాగనె కూర్చున్నారు..నాకు మత్రం ఈ పూలతొ కూర్చొవలంటె కొంచెం ఇబ్బందిగా వుంది..అస్సలె మొడ్డ కొంచెం లేచింది..అక్కకు ఎల వుందొ అనుకున్నా..
నా ఇబ్బందిని అత్త గ్రహించింది..”బాబు ఇబ్బందిగా వుంటె మీరు బట్టలు మార్చుకొండి..మేము ఇలానె వుండాలి” అన్నాది
“సరె నండి” అని పైకి లేచాను..నాతొ కూడ అక్క లేచింది..ఇద్దరము రూం వైపు నడుస్తుంటె
“అమ్మా.కొంచెం పల్చటివి వెసుకోమ్మా..”అన్నారు మామ
లొపలికి వెళ్ళి..ఆ పూలు దండలు తీసెసాము నేను నా టీషర్ట్ షార్ట్ వేసుకుంటున్నాను..అక్క ఎదొ అలొచిస్తుంది
“ఎమిటి అలొచిస్తున్నవు” అన్నాను
“వచ్ఛేటప్పుడు మామగారు పల్చటివి వేసుకొ అన్నారుగా..” అన్నాది
“ఐతె ఎమిటి..” అన్నాను
“నావి చూడాలని ఆయనికి వుంది..నేను ఎక్కడ బట్టలు వేసుకుంటాను ఎమొ అని ఆయన కంగారు పడుతున్నారు..మొడ్డ లేపుకుని కూర్చున్నాడు.నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాను” అన్నాది అక్క
నేను బయటకు వెళ్ళాను.. “మీ అక్క ఎది” అని మామ అడిగారు..”బట్టలు మార్చుకుంటుంది” అన్నాను
“థంక్స్ బాబు ఈ రొజు హెల్ప్ చేసినందుకు” “అన్నారు మామ
“ఎమి పర్లేదు” అన్నాను
ఇంతలొ అక్క వచ్ఛింది..అక్కను చూడగాని నాకు లేచిపొయింది..
అక్క పైన పెట్టీకొట్, కింద డ్రాయర్ మాత్రమే వేసుకుంది
“ఎమండి మామగారు బగుందా.. డ్రస్” అన్నాది.
“చలా బాగుంది అమ్మ..” అన్నారు మమగారు..
నేను అత్త వైపు చూసి ఒకసారి నవ్వాను సిగ్గుతొ..
“మీ తమ్మడు చాల సిగ్గుపడుతున్నాడు..పాపం మీ తమ్ముడి మొడ్డ నిన్ను చూసి లెగుస్తుంది” అన్నాది అత్త
“మొదట్లొ వాడు అంతె..ఒక్కసారి అలవాటు ఐతె ఇక ఆపడు” అన్నాది అక్క
నేను అత్త వైపు చూసి నవ్వాను..
“బాబు నీది మీ అక్కను చూసి లెగిసిందా. మీ అత్తను చూసి లెగిసిందా” అన్నాడు మామ
“ఇద్దరిని చూసి” అన్నాను
“గడసరె” అన్నాది అత్త
“ఎవమ్మా ఈ రొజు నాతొ పొడుకుంటవా” అని అడిగారు మామ
“పొడుకుంటాను లేండి” అన్నాది అక్క
“చాల థంక్స్ అమ్మా.. నువ్వ నా అరొదానివి అమ్మా” అన్నడు మామ
“అంటె ఎంటి” అంది అక్కా అర్దం కాక
“నేను నా అమ్మని, పెళ్ళని, కూతురుని, మా పనిమనిషి, నా పెళ్ళం అక్కని మాత్రమె దెంగాను ఇప్పటికి” అన్నారు
“మామగారు..మీ మొడ్డ చాల మంచి మొడ..” అన్నాది అక్క నవ్వుతూ
“అవును ఆయన మొడ్డ చాల మంచిది..అస్సలు ఎమి చెయ్యదు” అన్నాది అత్త
“పర్లెదు లెండి నేను చూసుకుంటాను” అన్నాది అక్క
“అమ్మా.. ఆవిద్డ్ అలాగె అంటాది..ఎమి చెయ్యకుండనె నాకు అమ్మయి పుట్టిందా..” అనాడు మామ
“ఎం బాబు..నువ్వు ఎమి మట్లడటం లెదు” అన్నాది అత్త
“ఎముంది అండి..” అన్నాను
“సరె పొడుకుందామ” అన్నారు మామ
“అప్పుడె ఎమిటండి..ఎదొ సరదాగ కొంచెం సేపు కూర్చున్నాముగ..కూర్చొండి” అన్నాది అత్త
“అమ్మాయి ఇలా వచ్ఛి నా వొల్లో కూర్చొ” అన్నారు మామ. అక్క వెళ్ళి మామ వొల్లొ కూర్చుంది
“రసికుడె..మా మామగారు” అన్నాది
మామ అక్క మీద చేతులు వేసి..”చాల బగున్నాయి అమ్మ నీ బాయలు..” అంటూ అక్క బాయలను పిసుకుతున్నాడు
“మమగారు మీది నాకు గుచ్ఛుకుంటున్నాది..” అన్నాది
“కొంచెం సర్దుకు కూర్చొ అమ్మా” అన్నారు మామ
“జాగ్రత్తగా అమ్మ..మరీ ఎక్కువ బరువు పడితె అది వూడిపొతాది..నాకు వున్నది ఒక్కటె ..నాకు అదె దిక్కు..” అన్నాది అత్త
“ఇప్పుడు మీకు మామగారితొ పాటు.. మీ అల్లుడు, వీడు, మా ఆయన..ఇంకా మా నాన్నగారు వున్నారు..మీరు ఎమి బయపడ అక్కర్లెదు..” అన్నాది అక్క
“మీ నాన్నగారు ఇంకా బెట్టింగ్ చెస్తున్నారా” అని అడిగారు మామగారు
“రాత్రి మీ అమ్మాయి కి మా అన్నయ్య తొ శొబనం ఐతె నాకు మా నాన్నగారు అయ్యింది” అన్నాది
“మీ అమ్మగారు అద్రుష్థవంతులు.మీ అమ్మ గారి పొలం నీ నాన్న గారె దున్నుతున్నారు.కవులకి ఇవ్వకుండా..” అన్నాది అమ్మ
“అవునండి.. మా నాన్నగారు తొ పాతు మా అన్నయ మా తమ్ముడు చూసుకుంటారు” అన్నాది అక్క
అక్క, నేను, మామ నవ్వాము.. అత్త కూడా నవ్వింది.. అత్త నవ్వి నప్పుడు .తన బాయలు బలె ఊగుతున్నయి.
మామ అక్క డ్రయర్లొ చెయ్యి పెట్టి..పూకుని రుద్దుతున్నాడు.
“పాపం తన ముందు వాళ్ళ అక్కని నలిపేస్తుంటె బాబు ఫీల్ అవుతున్నాడు” అన్నాది అత్త
“బాబు నీకు ఎమీయిన చెయ్యలి వుంతె మీ అత్తను చెసుకూ.. ఈ రొజు కి మీ అక్కన్ను నాకు వదిలిపెట్టు..” అన్నారు మామ
“అయ్యొ పర్లీదు అండి ” అన్నాను
“అమ్మాయి..నా మొడ్డని కొంచెం ఆడించు” అన్నారు మామ
“బాబు మీరు ఇక ఆగలెరు గాని..అమ్మయి ఆయ్యని కొంచెం లొపలికి తీసుకుని వెళ్ళి చల్లార్చు” అన్నాది అత్త
మామగరు లెచి అక్కను తీసుకుని వెళ్ళిపొయరు

முரட்டு கதைகள்:  శృతి తో నా కామ కేళి | Telugu sex stories

“పొడుకుంటావ..లేక కొంచెం సేపు ఉంటావా” అన్నాది అత్త
“కొంచెం సేపు వుంటాను.లేట్ గ లెచాను నిద్ర రావంటం లేదు..మీరు వెల్లిపొడుకొండి” అన్నాను
“పర్లెదు నేను నీతొ కూర్చుంటాను” అన్నాది
“ఆ పూలు పెట్టుకుంటె ఇబ్బందిగా లెదా” అన్నాను
“మాకు అలవాటె..మీకు అలవాటు లేదుగా..” అన్నాది
“అవును.. ఎదొ నా నడుముకి కట్టేసి నట్టు వుంది.”
“చలి వెస్తుందా..” అన్నాను
“లెదు పర్లెదు..బాగనె వుంది” అన్నాది అత్త
పక్కన ఒక టవల్ వుంటె అది తీసి ఆవిడకు ఇచ్ఛను
“దేనికి ఇది.” అన్నాది
“కప్పుకొండి చలిగా వుంది కదా” అన్నాను
“టవల్ కాపుకుంటె చలి తగ్గదు.. ఎదైనా వేడిది పట్టుకొవాలి.”
“నా దగ్గర చెరుకు గడ వుంది.అది బట్టలులొ కప్పెసివుంది కాబట్టి.వేడిగ వుంటాది. పట్టుకుంటారా” అన్నాను
“ఇవ్వు పట్టుకుంటాను” అన్నాది
“మీరు పట్టుకునె వుండాలి..మీరు దానితొ అడుకున్నారు అంటె అది కారిపొయి మెత్తపడతాది.. అప్పుడు నాకు చలి వేస్తాది”
“నా దగ్గర గుహ వుంది..పొని నువ్వే నీ చెరుకు గడ ని నా గుహలొ ఆడించు..ఇద్దరికి వేడిగ వుంటాది” అన్నాది
“నాది అడినంత సేపు ఇద్దరికీ వేడిగా బాగుంటాది.. నా చెరుకు గడ కారిపొతె.వేడి తగ్గిపొతాది..నేను అలిసిపొతాను” అన్నను
“నా దగ్గర రెండు కుండలు వున్నాయి..నువ్వు అలిసి పొతె నేను పాలు ఇస్తాను..నాకు మెత్త బడిన చెరుకు గడను గట్టిగ చెయ్యగలను” అన్నాది
“హ్మ్మ్మ్.. నాకు కుండ పాలు ఇష్టము” అన్నాను
“నా గుహలొ క్షీరసముద్రము వుంటాది.నీ చెరుకు గడ అడినబట్టి అక్కడ మీగడ ఊరతాది” అన్నాది
“హ్మ్మ్మ్.. గుహలొ మీగడ కూడ చల ఇష్టము…మీకు ఎమి ఇష్టము” అన్నాను
“నాకు చెరుకు గడ రసం అంటె చాల ఇష్టము..” అన్నాది
“ఇంకా మీ దగ్గర ఎమి వున్నాయి” అన్నాను
“నా గుహ వెనకాల, రెందు కొండలు వుంటాయి.. ఆ రెండు కొండల్ల మద్యలొ.. ఒక చిన్న గుహ వుంది.. అప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఆడుకొవొచ్ఛు..రెండు పాల కుండలు దగ్గర రెండు నేరేదు పళ్ళు వుంటాయి.అవి ఎంత చప్పరించిన కరగవు..గుహలొ ఇంకొ చిన్న కన్నం వుంటాది కాని అది నీకు అంతగ ఉపయొగ పడదు..” అన్నాది
“మీ దగ్గర చాల వున్నాయి.. నా దగ్గర ఒకటె వున్నాది” అన్నాను
“ఆ ఒక్కటీ అన్నీటికి మూలం” అన్నాది
“ఇతె వేడి పంచుకుందామా” అన్నాను
“పదా రూం లొ పంచుకుందాము” అన్నాది
ఇద్దరము రూంలొకి వెళ్ళాము..

முரட்டு கதைகள்:  Tamil hot aunty sexy navel show

రూం లొకి వెల్లగానె.అత్త నా ట్-షర్ట్ షార్ట్ విప్పెసింది
నన్ను దగ్గరికి లాగుకుని హత్తుకునున్నాది.నా చేతులని తన నడుము మీద వేసుకుంది
నాకు లిప్ కిస్స్ చేసింది.బుగ్గ మీద, నుదిట మీద, మల్లీ బుగ్గల ముద్దు పెట్టింది
నా ఎద మీద ముద్దు పెట్టింది..మళ్ళీ బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టింది
“ఎంటి తప్పిపొయిన పిల్లొడు దొరికితె ముద్దులు పెడతారు అల పెడుతున్నవు నాకు ముద్దులు” అన్నాను
“అవును నా గుహ చాల రొజులు నుంచి కాలిగా వుంది.. అందులొకి వెల్తునావుగా అందుకని ఆనందంగా వుంది” అన్నాది
తను మంచం మీద పొడుకుని నన్ను తన మీదకు లాగుకుని తన యెద మీద పొడుకొబెట్టుకుంది..చేతులు నా తలలొకి పెట్టి నన్ను తన మొహానికి అద్దుకుంది..నేను తన బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను..తన పెదాలని ఒకసారి నా వేల్లతొ లాగి వదిలాను..నా చేతులని తన పొట్ట మీద వేసి పొట్ట నిమిరాను..తను నా ముద్దలకి పాముల కదిలిపొతుంది..తన చెయ్యిని మాత్రం నా తలలొనె వుంచి నన్ను దగ్గరికి లాగుకుంటుంది.
నేను నా చేతులని తన బాయల మీద వేసి “ఇవేనా పాల కుండలు” అన్నాను
“అవును.. పాలు పిండుకొ..” అన్నాది
తన బాయలను పిసికాను. ఒకటి తర్వాత ఒకటి చలా సేపు పిసికాను
“ఇవేనా నీ నేరేడి పళ్ళు.. చీకనా” అన్నాను
“హ్మ్మ్.. చీకు..బాగ నలిపి అప్పుడు చీకు” అన్నాది
అత్త ముచ్ఛికలని బాగ నలిపి చీకాను.
“ఇక్కడ ఎదొ వుంది..దీనె గురుంచి చెప్పలేదు నాకు..” అన్నాను
“ఒహ్.. అదా..అది నేతి గిన్నె.. దానిలొ నెయ్యి వుండదు..కాని నాకితె కమ్మగా వుంటాది.. నాకి చూడు” అన్నాది
అత్త బొడ్డుని బాగా నాకి.. “అవును కమ్మగా వుంది.. తర్వత ఎప్పుడైన నెయ్యి వేసి నాకుతా” అన్నాను
నెను కొంచెం కిందగి వెల్తుంటె..పక్కకి తిరిగింది..నేను అత్త నడుము ఒంపులు లొ ముద్దు పెట్టాను
అత్త నన్ను గట్టిగ పట్టుకుని తన కాళ్ళతొ నా కాలును రుద్దుతుంది..నేను నా కాలుని తన కాలు మీద పెట్టి , తొడలు నుంచి కింద వరుకూ రుద్దడం మొదలు పెట్టాను..
రెండు తొడలను పిసికాను.అత్తను తిప్పి పొడుకొ పెట్టను..అలా పొడుకొగానె అత్త తన కాలులును ఎడం చేసింది..
“అదె నా గుహ.. అందులొకి వెల్తావా” అన్నాది
“నీ గుహ చాల వేడిగ వుంది.. ఒకసారి నీ గుహ చూడని..” అని అత్త పూకుని తెరెచాను..
“ఇక్కడ క్షీరసముద్రము వుంటాది అన్నావు..ఎక్కడ” అన్నాను
“ఇప్పుడు ఇప్పుడె తయ్యారు అవుతుంది..మీగడ కూడా వుంటాది.” అన్నాది
“నా చెరుకు గడ పెడితె మీగడ వస్తాది అన్నావు..” అన్నాను
“వేలు పెట్టిచెసినా వస్తాది.కవాలంటె చూడు..” అన్నాది
“వేలు పెట్టినప్పుడు వచ్ఛేస్తె..తర్వాత చెరుకు గడ పెట్టినప్పుడు కూడా వస్తాదా ” అన్నాను
“చెరు గడ పెట్టి బాగా అడిస్తె అప్పుడు మళ్ళీ మీగడ వస్తాది..” అన్నాది
“సరె అలాగె చెస్తాను” అన్నాను
“ముందు గుహలొకి వెళ్ళటానికి..నీ నాలుకతొ దారి తవ్వు.” అన్నాది
“ఒహ్హ్ దారి లేదా ” అన్నాను
“దారి వుండెది.. మూసుకు పొయింది.నీ నాలుకతొ తవ్వితె వస్తాది.. అప్పుడు వేళ్ళు, చెరుకు గడ లొపలికి బాగ వెల్తాయి” అన్నాది
“సరె ముందు దారి తీస్తాను” అని అత్త పూకును నా నాలుక తొ బాగ నాకాను..
నేను నా చేతి వేల్లు, అత్త పూకులొ పెట్టి కొంచెం అడించాను.. అత్త మైకం లొ తన బాయలు పిసుకుకుంటుంది.నా వేళ్ళు బయటకి తీస్తె.. మీగడ నా వేల్లకి అంటుకుంది..
“ఇదిగొ మీగడ వచ్ఛింది..” అని నొట్లొ పెట్టుకున్నాను..”అత్త నీ మీగడ చాల బాగుంది” అన్నాను
“ఒకసారి నీ చెరుకు గడ రుచి చూడని..” అన్నాది
“నువ్వు నా చెరుకు గడని గుహలొ కదా పెట్టమన్నావు..మరి నువ్వు రుచి చూస్తె వెంటనే కారిపొతాది..” అన్నాను
“కారితె కారితె కారింది లె.. ఒక సారి చెరుకు గడని రుచి చూడ నివ్వు” అన్నాది
“చూసుకొ..” అన్నాను.. నేను పొడుకుని.
అత్త నా మీదకు ఎక్కి..నాకు ముద్దులు పెట్టింది.నా యెద మీద ముద్దు పెట్టింది..
“నీకు వున్నాయి కదా..ఇక్కడ చిన్న చిన్న నేరేడికాయలు.” అన్నాది
“హ్మ్. నేరేడి కాయలు..నేతి గిన్నె నాకు వుంట్టాయి.. కాని నీకు వున్నంత రుచి నా దగ్గర వుండవు..” అన్నాను
“ఒక్ససారి అవి రుచి చూడని” అని నా రెండు చునుములు నొట్లొ తీసుకుని చీకింది.నా బొడ్డు ని నాకింది.
తను కిందకు వెళ్ళి నా చెరుకు గడ ని చేతుల్లొకి తీసుకుని.. “నీది బాగ వేడి గా వున్నాది” అన్నాది
“హ్మ్మ్మ్.. నా చెరుకు గడ ని అడిస్తె దాంట్లొంచి వేడి చెరుకు రసం వస్తాది” అన్నాను
“కొంచెం సెపు దీనిని నా నొట్లొ పెట్టుకుని చప్పరిస్తాను” అని నా మొడ్డ ని నొట్లొకి తీసుకుంది..
“స్స్స్స్స్..ఎక్కువ సేపు చపరించొద్దు..” అని అత్త తలను పట్టుకున్నాను
అత్త నా చెరుకు గడని చప్పరించింది..పక్కన వచ్చి పొడుకుంది.”ఇప్పుడు వెళ్ళు నా గుహలొకి..” అన్నాది
నెను అత్త తొడల మద్యలొకి చేరి..”నీ గుహ వెనకాల ఒక చిన్న గుహ వుంది అన్నావు.. అది చూప్పించ్లేదు” అన్నాను
అత్త తిరిగి పొడుకుంది..నెను అత్త గుద్దలని పిసికి..రెందు గుద్దలని విదదీసి “చిన్న గుహ కనిపించింది” అన్నాను..
“ఆ గుహలొకి చాల తక్కువ మంది వెల్తారు” అన్నాది
“నేను ఈ గుహలొకి వెళ్ళి అడుకొనా” అన్నాను
“తర్వాత చూద్దాము..నాకు నీ చెరుకు రసం తాగలని వుంది..నేను చిన్న గుహలొకి వెళ్ళిన చెరుకు గడను నొట్లొ పెట్టుకొను” అన్నాది
“ముందు నీ చెరుకు గడ పెద్ద గుహలొకి పెట్టు.. తర్వాత నీకు ఒపిక వుంటె అప్పుడు దీనిలొ ఆడుకొవచ్ఛు..” అన్నాది.. అత్త తిరిగి పొడుకున్నాది
“ఒకసారి మళ్ళీ వేల్లతొ గుహలొకి వెల్లాలా ” అన్నాను
“నీ చెరుకు గడని పెట్టు.క్షీరసముద్రము బాగా ఊరిపొయిందీ.” అన్నాది
“అవును..బాగా ఊరిపొయి బయటకు వచేస్తుంది..” అని నా మొడ్డని తన పూకులొ పెట్టి అడించటం మొదలు పెట్టను
“చెరుకు రసం కారెటప్పుడు చెప్పు.నొట్లొకి తీసుకుంటాను..” అన్నాది
“చెప్తాను.” అని నడుముని వూపటం మొదలు పెట్టాను
“లొపల చెరుకు గడ అడిస్తూనె..కావాలంటె.. నేరేడి పళ్ళు చీకు..” అన్నాది
నేను అత్త బాయలను పిసుకుతూ, ముచికలను నలుపుతూ,, చప్పరిస్తూ.పూకుని దెంగుతున్నాను
“అత్త నా చెరుకు గడ నుంచి రసం కారిపోతాది ఇక..” అన్నాను
“దా నాట్లొ పెట్టు..తాగుతాను” అన్నాది
నా మొడ్డని తన నొటి దగ్గర పెట్టాను..
అత్త తన చెతులతొ నా మొడ్డని తన నొట్లొకి తీసుకుని చీకుతుంది..
“స్స్స్స్స్. నాకు కారిపొయింది అన్నాను..”
అత్త నా మొడ్డని చీకి చీకి శుబ్రము చేసింది..
“చూడు నా చెరుకు గడ కారిన తర్వాత చిన్నది అయ్యిపొయింది.అలసి పొయాను.పాలు ఇస్తను అన్నావు గా ఇవ్వు..” అన్నాను..
“ఎ పాలు” అన్నాది
“ఈ కుండ పాలు” అని అత్త బాయలను పిసికాను
“కుండ పాలు అవిరి అయ్యిపొయాయి..కవాలంటె కింద గుహలొ మీగడ వుంది వెళ్ళి తిను” అన్నాది
నేను గుహ దగ్గరికి వెల్లాను.. అక్కడ క్షీరసముద్రములొంచి మీగడ బయటకి కారుతుంది..మీగడ నాకెసాను..వెళ్ళి అత్త పక్కలొ పడుకున్నాను
“మీగడ బాగుంది” అన్నాను
“నీ చెరుకు రసం కూడా బాగుంది” అన్నాది.కవాలంటె ఇప్పుడు చిన్న గుహలొకి వెళ్ళొచు” అన్నాది
“నా చెరుకు గడ మెత్త పడింది..” అన్నాను
“అది గట్టిపడె లాగ నేను చేస్తాను” అని నా మొడ్డకి ముద్దులు పెడుతూ..మొడ్డని నొట్లొ తీసుకుని చీకుతుంది
“హ్మ్మ్.. అలాగె చెయ్యి..నా చెరుకు గడ పెద్దది అవుతుంది.” అన్నాను
“సరిపొతాదా..ఇంకా పెద్దది చెయ్యలా” అని తన నొట్లొంచి నా మొడ్డని చూసి అడిగింది.. నా మొడ్డ గట్టి పడింది.
“చాలు.. నీ చిన్న గుహలొకి ఆ సైజు సరిపొతాదా” అన్నాను
“ఎమొ నాకు బయము వేస్తుంది.అస్సలే అది చిన్నది అందులోను వాడకం లేదు..” అన్నాది
“చుద్దాములె..” అని నేను పైకి లేచాను..
అత్త తిరిగి పొడుకుని..పూకు దగ్గర దిండు వేసుకుని.మొకాలు మీద కూర్చుని గుద్ద పైకి లేపింది.
“ఆగు..చిన్న గుహలొకి వెల్తున్నావు.. నీ చెరుకు గడ కి ఎమైన పుయ్యినా..” అన్నాది
“అవసరము లేదు..వెల్తాదిలె..” నా మొడ్డని తన ముడ్డిలొకి పెట్టాను
“నొపీ నొప్పి..తీసెయ్యి.” అన్నాది
“ఎమి పర్లెదు.. కొంచెం సేపు ఆగు .” అని లొపలికి బయటకు తీస్తూ నెడుతున్నను..అల చెస్తుంటె కొద్ది సేపటికి బాగ లొపలికి వెల్లింది.
“నా చెరుకు గడ నీ చిన్న గుహలొకి కూడ వెల్లింది” అన్నాను
“సంబారాలు చేసుకుంటున్నవా..నా గుహలను ఆక్రమించిన గుహ రాజువు నువ్వు” అన్నాది
“పూలు మొడ్డకి కట్టుకుంటె నేను ఆడివి రాజు లా వున్నాను” అన్నాను
నా మొడ్డ ని తన గుద్దలొ కొంచెం సేపు అడించి..తన గుద్దలొంచి బయటకి తీసెసాను..
“ఇంకా గట్టిగానె వుంది కా నీ చెరుకు గడ.. ఈ సారి నా పెద్ద గుహలొ కార్చు నీ రసాని” అన్నాది
నా మొడ్డను తీసుకుని వెళ్ళి అత్త పూకులొ పెట్టి అత్త పూకుని దెంగాను..కార్చెసాను..

முரட்டு கதைகள்:  ஜெஸ்மினின் செக்ஸ் வெறி..! (Video)

“చంపెసావు అల్లుడు” అన్నాది అత్త
“నా ఒపిక అంతా లాగేసుకున్నావు అత్త” అన్నాను
“పాలు తాగుతావా” అన్నాది
“పాలు ఆవిరి అయ్యిపొయాయి అన్నావు” అని అన్నాను
“కుండ పాలు కాదు.గేదె పాలు..వంత గదిలొ వున్నాయి” అన్నాది
“వద్దు అత్త” అన్నాను
“దా ఇలా వచ్చి నా యెద మీద పొడుకూ” అన్నాది
నేను తన యెద మీద పొడుకుని..”మా అక్క మామ కి అరొది ఐతె నేను నీకు ఎనొ వాడిని..” అన్నాను
“బాబొయి అది చెప్పకూడదు..” అన్నాది
“పర్లెదు చెప్పు..” అన్నాను
“మీ మామలాగ నేను మంచి దానిని కాదు..నాకు చాల కాతలు వున్నాయి.” అన్నాది
“ఇప్పటికి నడుస్తున్నాయ కాతాలు” అన్నాను
“ఈ మద్యె ఆపేసాను..” అన్నాది
“అంటె మామగారికి తెలియకుండా చాల చిలక కొట్టుల్లు వున్నాయి అన్నమాట” అన్నాను
నేను బాత్రూం కి వెళ్ళి నాది కడుకుని వచ్ఛి పొడుకున్నాను

తలుపు చప్పుడు అయ్యింది
“ఎవరూ” అన్నాను
“నేను రా..” అన్నాది అక్క
అత్త పక్కన వున్న దుప్పటి కప్పుకుంది..
“ఆగు వస్తున్నా..” అని వెళ్ళి తలుపు తీసాను.. అక్క పైన పెటీ కోట్ వేసుకుంది.. చేతులొ అక్క డ్రాయర్ వుంది..లొపలకి వచ్ఛింది అక్క
“ఎవమ్మా ఇలాగ వచ్ఛవు.” అన్నాది అత్తా
“మామగారు గురక పెడుతున్నరు అండి. నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు..” అన్నాది
“సరె మీరు పొడుకొండి..” అని అత్త లేవ బొయింది..
“ముగ్గురికి సరిపొతాది మంచము..” అని అక్క ఒక చివర పొడుకుంది..
నేను మద్యలొ పొడుకున్నాను..
అక్క వైపు తిరిగి..అక్క పూకు మీద చెయ్యి వీసి..”ఏంటె తడిగా లేదు..” అన్నాను
“కడుకుని..తుడుచుకుని వచ్ఛను..ఎన్ని రౌండ్లు అయ్యాయి ఎమిటి..మదనపు వాసన బాగా వస్తుంది.” అన్నాది
“రెండు.. నొట్లొ..వెనకల.కింద..” అన్నాను
“ఇంకా ఎమన్నా వున్నయా” అన్నాది
“ఇప్పుడె అయ్యింది రెండొ రౌండ్” అన్నాను
“హ్మ్మ్. గదిలొంచి చప్పుడు రాకపొతేనె తలుపు కొట్టాను..” అన్నాది
నేను అక్క బాయలను నిమురుతూ పొడుకుని పొయాను.

முரட்டு கதைகள்:  நான் நல்லவன் இல்ல 7

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here