రాత్రి నన్ను ఎంతమంది దెంగారో గుర్తులేదు – రెండవ

0
222

RareDesi.com

Telugu Sex Stories ఇద్దరం నావైఫ్ వి గ్రిప్ చేశాంగదా సర్. ఇప్పుడు మేమ్ వి గ్రిప్ చేస్తే ఎవరివి పెద్దవో తెలుస్తూంది. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. ‘. భార్యల్ని ఆటభొమ్మల నుకుంటున్నారా. ‘ అన్నాను కోపంగా . ‘. ఈజీ సిందు. ఏదో సరదాకి. నీకూ ఎక్జైటింగ్ గాలేదూ!. ‘ అంటూ నా మెడని, చెవుల్నితమకంగా కిస్ చేస్తూ నన్నుతన ఎడమ తొడ మీదకి లాక్కుని. నా చేతుల్ని తన మెడ చుట్టూ వేసుకుని. నన్ను వెంకయ్య వైపు తిప్పి. నా కుడి రొమ్ముని తన కుడిచేత్తో ఒడిసిపట్టుకుని. ‘ కమాన్ వెంకయ్య. . ఇంకోదాన్ని పట్టుకో. ‘ అన్నాడు వినయ్. . ‘. మే. ఐ. మేమ్. ‘ అంటూ వెంకయ్య నావైపు చూశాడు బుధ్ధిమంతుడిలా. . . ముచ్చటేసింది. నవ్వాపుకోడానికి మునిపంటిక్రింద క్రింది పెదవిని నొక్కి పెట్టి కళ్ళతోనే వాడిని ఆహ్వానించా వకూ!.. . వెంకయ్య నా ఎడమ స్ఠనాన్ని పట్టుకుంటూంటే నాకొళ్ళు పులకరించిది. కోరికతో ఒళ్ళు విరుచుకున్నాను. ‘. చూడండి సర్. మన చేతులు పూర్తిగా నిండి పోయాయి. సరళవి గ్రిప్ చేస్తే ఇంకా ఖాళీగా అనిపించలే?. వీటి గట్టితనం చూడండి. టెంకాయల్లా టింగ్. టింగ్. అంటున్నాయి. ‘ అన్నాడే. చూపుడు వేలి గోరుతో నా సళ్ళని మీటుతూ. . ‘ . అవును. ‘ అన్నాడు మా ఆయన అదే పని చేస్తూ. నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది. , మా ఆయన చేతులు పక్కకి తోసేస్తూ వెంకయ్య మెడ చుట్టూ చేతులేసి అతడ్ని మీదికి లాక్కొందామని గుంజాను. తను రాలేదుకానీ నా శరీరమే మా ఆయన ఒళ్ళోంచి పైకి లేచింధి. వెంకయ్య నా పిరుదుల క్రింద చేతులేసి నన్ను సునాయాసంగా ఎత్తుకున్నాడే! వినయ్ కూడా లేచి. ‘. బెడ్ మీదకి తీసుకుపో వెంకయ్య. నీ “. మేమ్. ” సిధ్ధం. ‘ అన్నాడు వినయ్. . ‘. మే. ఐ. మేమ్. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య.వాడి చెవిలో ‘. ఊ. ‘ అని. . . “. వినయ్. . . నువ్వెళ్ళి వీడి గదిలో పడుక్కో! నీ కళ్ళముందే. అంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది బాబూ! ” అని గొణిగానే!. “. నేను గదిలోంచి బయటికెళ్ళిడం ఎవరైనా చూస్తే! . పొద్దున్న నిన్నా బ్లౌజ్లో చూసినప్పట్నించీ వీడసలే కసిమీదున్నాడు. నే వెళ్ళింతర్వాత వీడు రెచ్చిపోయి నిన్ను దున్నేస్తూఉంటే. తట్టుకోలేని నీ అరుపుల్ని విని ఏ సెక్యూరిటీ వాళ్ళో తలుపు కొడ్తే!! . ఇళ్ళల్లో ఐతే పర్లేదుగానీ హోటళ్ళలో మొగుడి ముందు జరగడమే సేఫ్ సిందు! . అందులోఉండే మజాని నన్ననుభవించనీ!! ” అన్నాడే మా ఆయన సిగ్గులేకుండా! “. నిన్నరాత్రి వీడనుభవించినట్లుగానా!?” అని తనని గిల్లానే ఒళ్ళుమండి!. .”. అహ్హ్!. ఫోన్లో చప్పుడ్లని విని గ్రహించావన్నమాట ! నా పని చూడాలని నీకంత ముచ్చటగా ఉంటే. ఆ సరళనో ,మీ విమలనో నువ్వు చూస్తూండగానే వాయిస్తాలే! ” అన్నాడు. “. ఆశ!. బదులుగా నన్ను మోహన్ వాయిసానంటేనో! ” అని నాకోరిక బయట పెట్టానే గానీ వినయ్ మొహంచూడ్లేక సిగ్గుగా వెంకయ్య గుండెల్లో తల దాచుకున్నా వకూ!. . . “. నో ప్రాబ్లం. ” అని గ్రీన్ సిగ్నలిచ్చాడే తను కూడా మాతో నడుస్తూ!. . “. అని ఆపాను. . “. ఇంకేం! నేను రెడీ అని నీకు తెలుసుగా! . నీదే ఆలస్యం. మోహన్ని తొందరగా లొంగదీసుకుని ఫోర్ సమ్ ముహూర్తం పెట్టు!. ” అంది విమల నా తొడగిల్లుతూ!. “. అలాగే తల్లీ! ఇంకాగలేనట్లున్నావ్!! ఇంటికెళ్ళి వినయ్ తో మాట్లాడి ముందు త్రీసమ్ ఏర్పాటు చేస్తాలే ! ” అంటూ లేచాను. “. ఇది పూర్తి చేయకుండా పారిపోదామనే!. ” అంటూ చెయ్యట్టుకుని కూర్చోపెట్టేసింది విమల. దాంతో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను.. “వెంకయ్య నన్ను మంచం మీద పడుక్కోబెట్టగానే బోర్లా తిరిగిపోయానే. నగ్నంగా ఉన్ననా సళ్ళని దాచుకోడానికి. వాడు సున్నితంగా నా వీపుని, నడుంని, గుద్దని కాసేపు పిసికి నన్ను వెలకిలా తిప్పి నా నైటీ ని కిందకి లాగేశాడు. నా తొడల మధ్య మోకాళ్ళమీద కూర్చుని రెండరచేతుల్తో నా సళ్ళని రుద్దుతూ,వాట్ని ముద్దాడుతూ కొచెంసేపు గడిపి. ‘. మేమ్. నాకివి కావాలి. ‘ అన్నాడు నా పెదాల్నిసున్నితంగా చూపుడువేల్తోరాస్తూ. ‘. ఏంటీ కుర్రాడు. వాళ్ళావిడ దగ్గర కూడా ఇలాగేఉంటాడా. ప్రతీదానికీ పర్మిషన్ అడుగుతూ. ‘ అనుకుని, ఏం మాట్లాడకుండా కళ్ళు మూసుకున్నా. . అతడు షార్ట్ లోపలేంవేసుకోనట్లుంది. నా తొడల మధ్య గొంతుక్కూర్చుని అటూ,ఇటూ కదులుతూంటే ,నిగడదన్నిన వాడి మొడ్డ నాకెక్కడెక్కడో రుద్దుకుంటూ పిచ్చెక్కిస్తూంది. ‘. . ఎప్పుడెప్పుడా గృహా ప్రవేశం. ‘ అని నేనెదురు చూస్తూంటే. ‘. మేమ్. ‘ అని మళ్ళీ వాడి పిలుపు. నాకొళ్ళు మండింది . ఒక్కసారి మోచేతులపైన లేచి. నా పెదాలపైన నాట్యం చేసే వాడి వేల్ని గట్టిగానే కొరికాను. .’. అహ్. మేమ్ కి కోపం వచ్చినట్లుంది. ‘ అంటూ ‘. రాదా మరి. ఆవిడ బట్టలన్నీ వలిచేసి నువ్వింకా బనియన్, షార్ట్ లలో ఉంటే. ‘ అంటూ వినయ్ మంచం వైపు వస్తూంటే. ‘. ఛీ. అదేంకాదు. ‘ అంటూ బోర్లా తిరిగాను. ‘. కావలిస్తే వెంకటే నన్ను వెనక్కి తిప్పుకుంటాడులే. ‘ అనుకుంటూ. ఓ రెండు క్షణాలు ఏం జరగకపోడంతో ‘. దీనికీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో బాబూ. ‘ అనుకుంటూ తలని కొద్దిగా పక్కకి తిప్పి ఓరకంటితో వెంకయ్య వైపు చూశానే! . అంతకుముందే బనియన్ విప్పేసినట్లున్నాడు. నేననుకున్నట్లే విశాలమైన ఛాతీ. దానిమీద దట్టంగా జుత్తు. ‘. ఇతడు నన్ను కౌగలించుకుంటే ఒళ్ళంతా కితకితలెడతాయేమో. ‘ అనిపించి నా స్థనాల్ని పరుపుకి గట్టిగా వత్తుకుంటూ మళ్ళీ వాడివైపు చూశాను. ఇప్పుడు షార్ట్ ని తన తొడల నుంచి కిందకి జార్చడానికి కుస్తీ పడుతున్నాడు. ‘. . వినయ్ ఉన్నాడని సిగ్గుపడుతున్నాడా!. తనని వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చోమని చెప్పాలేమో!!. ‘ అని అనుకుంటూంటే కారణం అర్ఠమైంది. . షార్ట్ మెటీరియల్ నిగడదన్నిన వాడి లావాటి మొడ్డ వదలటంలేదు. అతనివైపే చూస్తూఉండిపోయాను . ఎలాగైతేనేం. క్రిందకి లాగేశాడు.
. నరాలు పైకి తేలి. . పసుపు కొమ్ములు దంచుకునే గూటం సైజులో బొడ్డుని తాకుతూన్న అతని మొడ్డని. దానిక్రింద గజనిమ్మపళ్ళల్లా మెరిసే వట్టల్ని చూసేసరికి నాకు నోరెండిపోయింది వకూ!. . దాన్ని కొసకంటా నాలోకి తోసేస్తే. అమ్మో. ‘ ఆ ఊహకే నా వళ్ళు జలదరిస్తూంటే . ఎప్పుడు దిగబడతాడా! అని ఎదురుచూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!. ఒక క్షణం ఏమీ కాలేదు. ‘. ఊ. మొదలెట్టు వెంకయ్య. కానీ. నే చెప్పింది మాత్రం మర్చిపోకు. ‘ అన్న మాఆయన గొంతు వినిపించింది. ‘. ఏం చెప్పాడో వినయ్. కొంచెం కొంచెంగా గెంటమన్నాడా. ‘ అని భయంతో కూడిన ఉద్రేకంతో కళ్ళు మూసుకున్నాను . ఇంతలో. తొడల్లోపల కితకితలు. ‘. అతడు నా తొడల మధ్యకి జరిగినట్లున్నాడు. ‘ అనుకుని తమకంతో వాట్ని విప్పుకుంటూ. ఓరగా వెంకయ్య వైపు చూశాను. అతడు పరుపు కొత్తుకుని పక్కలకుబుకుతూన్న నా స్థనాల్నిచూస్తూ తన లావాటి మొడ్డ రుద్దుకుంటున్నట్లున్నాడు. అది నా గుద్దని తగిలి మళ్ళీ పైకి లేసున్నట్లుంది. అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన గూటం తో నాకు చురకలెట్టినట్లుగాఉంది. . .. అతడు నా వీపు మీదికి వంగి చెవి తమ్మల్ని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు. వాడి వేడి ఊపిరి నా చెవుల్లోకి వడగాలిలా వెళ్తూంటే. తలనటూ,ఇటూ తిప్పాను . తప్పించుకోడానికి . . తర్వాత నా మెడని మెడవంపుని ముద్దాడి. పక్కలకుబుకుతూన్న నా ఎడమస్థనాన్ని ఒకవైపువేళ్ళతోరుద్దుతూ , మరోవైపు కుడి స్ఠనం కుదుళ్ళని కొంచెం సేపుముద్దుల్తో ముంచెత్తి. తర్వాత సైడ్లు మార్చాడు. . అతడింకొంచెం క్రిందకు దిగి. ఎడమ మోచేతిపైన పైకి లేచి. ఆచేత్తోనే నా ముచ్చికల్ని మార్చి మార్చి నలుపుతూ. కుడిచేతిని పొత్తికడుపు పోనిచ్చి . నా బొడ్లో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టాడు . ఒకవైపీ తిప్పుడు. మరోవైపతడి గడ్డం. ఒళ్ళంతా కితకితలు పెడుతూంటే నేను పాములా మెలికలు తిరిగిపోయాను. . తనింకొంచెం పైకి లేచాడేమో! . వాడి మొడ్డ నా పిరుదుల క్రిందినుంచి నా పూకు రేమ్మల్నిరుద్దడం మొదలెట్టింది. వెనకనించి పెడదామని చూస్తున్నాడా అనుకొని నడుం పైకి లేపాను. . ‘. ఉహ్హ్. ‘ అన్న వెంకయ్య మూల్గు. నాపైన బరువు. ఒకేసారి పోయాయి. ఏమిటా అని చూస్తే. .. వెంకయ్య కుడి చూపుడు వేల్ని విదిలిస్తూ కనిపించాడు. ‘. ఆవేలేగా నేకొరికింది. ‘ అనుకుని. ‘జాలనిపించి దాన్నినోట్లో పెట్టుకుని కాసేపు చీకి. ‘. ఉఫ్. . ‘ అని ఊది. ‘. బాగానొప్పిగాఉందా?. అన్నీ అడిగే చేస్తారేంటీ!!. ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ నాపర్మిషన్ తోనే చేసినట్లు. ‘ అన్నాను గోమూగా . ‘. లేకుండా నేనేం చేయలేదు మేమ్. . ‘ అన్నాడు స్కూల్ కుర్రాడిలా. ‘. ఓహో. డిన్నర్ హాల్లో నాకాలెవరు రాయమన్నారో. ‘ అన్నాను తెచ్చిపెట్టుకున్నకోపంతో. ‘. వివేక్ సర్. అలా భర్త ముందే చొరవ తీసుకుంటే భార్యలు సంతోషిస్తారుట. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. ‘. ఛీ. నేనలాంటిదాన్నికాదు. సిగ్గు లేకపోతేసరి చిన్నవాళ్ళకిటువంటివి నేర్పించడానికి. ‘ అన్నాను మాఆయన తొడ గిల్లుతూ. ‘. ఉహ్. ఏయ్. నన్నెందుకుగిల్లడం. నువ్వు సంతోషించలేదూ!. లేకపోతే వెంటనే నాకు చెప్పేదానివిగా!!. ‘ అన్నాడే వినయ్ నవ్వుతూ. “. ఊఁ! కొడ్తూంటాలే!. ఆగకుండా కానీ!!. ” అంది వకు.”. వెంకయ్య నన్ను పరుపుమీదికి తోసి నా పెదాల్నందుకోడానికి మీదికి వంగాడే!. అతని మీసాలు గుచ్చుకోడంతో మొహాన్ని పక్కకి తిప్పి దిండులోకి దింపేసరికి ఎగసిన నా సల్లు వెంకయ్య ని వెనక్కి తోసాయి. అతడు వాటిని ఆశ గా చూస్తూంటే వాడి తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నానే!. వాట్ని ముద్దాడుతూ, కొరుకుతూ, కాసేపు నా పెదాల్ని మర్చిపోయినా మళ్ళీ వాట్నందుకోడానికి మరో రెండు సార్లు ప్రయత్నించాడు వెంకయ్య. నేను మళ్ళీ సళ్ళని అర్పించి తప్పించుకున్నాను. ‘. మేమ్. నాకవి కావాలి. ప్లీజ్. ‘ అనడినా నేను నవ్వాపుకుంటూ మొహాన్ని దిండులో దాచుకున్నాను. ‘. మేమ్ కిస్ చేయనివ్వటంలేదు సర్. ‘ అని వినయ్ తో ఫిర్యాదు చేశాడు. ‘. ప్రతిదానికీ అడగక్కరలేదు. ఆక్రమించేసుకో. ‘ అన్నాడు మా ఆయన నవ్వుతూ.. మరోమాట లేకుండా నా రెండు చేతుల్ని తన ఎడమ చేత్తో ఒడిసి పట్టుకుని,కుడి చేత్తో నా మొహాన్ని బలవంతంగా వాడి వైపు తిప్పుకుని కండలు తిరిగిన ఛాతీతో నా సళ్ళదిమేస్తూ దిండులో దాచుకున్న నా పెదాల్నాక్రమించుకున్నాడు వెంకయ్య. విడిపించుకోడానికి నే పెన్గులాడాను. అతని ఛాతీ పై దట్టంగాపెరిగిన జుత్తు కితకితలు పెట్టింది తప్ప ఫలితంలేకపోయింది వకూ!. లొంగిపోయాను చేసేదిలేక. కనీసం రెండు నిముషాల సేపు నా పెదాల్ని జుర్రుకుని. తేనెలూరే పువ్వు మీంచి పైకి లేచే గండు తుమ్మెదలా నా పెదాల్నొదిలి పైకి లేచాడు వెంకయ్య. ‘ . ఏంటి బాబూ ఈ మొరటుతనం. ‘ అన్నాను. ఊపిరి తిప్పుకున్నతర్వాత. . ఏం మాట్లాడకుండా ఉప్పెనలా ఎగసిపడే నా గుబ్బల్నే చూస్తున్నాడు వెంకయ్య. వాడి కళ్ళల్లో పశువును చూసేసరికి నలిపేస్తాడేమోనని భయమేసి అతన్ని బిగువుగా వాటేసుకుని.
‘. ఇంత మొరటేంటి వినయ్. నీ శిష్యుడు?. ‘ అన్నానే ఎదురుగా కనిపిస్తూన్న మా ఆయనతో!. ‘. నీ కలాగే ఇష్టం కదూ!!. ‘ అన్నాడే వినయ్ చిలిపిగా కన్ను గీటుతూ. ‘. ఛీ!. నేనన్నానా ఆమాట నీతో!!. ‘ అంటూ వినయ్ ని గిల్లబోయాను. ‘. వాడికి కావలసినవి ఇచ్చేస్తే ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు. ‘ అన్నాడు వినయ్ చిరునవ్వుతో దూరం జరుగుతూ. ‘. ఇందాకట్నుంచీ వాట్ని నేనప్పగిస్తూనేఉన్నాను. వాడు కసిగా మర్దిస్తూనే ఉన్నాడుగా!. ‘ అన్నాను. ఓ అరక్షణం కనురెప్పల్ని నా సళ్ళవైపు వాల్చి. ‘. వాటికి మర్దనాలెలాగూ తప్పవు. వాడి కసి నీ పెదాలమీద!. ‘ అన్నాడు వినయ్.’. . ఎందుకో!?. ‘ అన్నాను. సున్నితంగా నన్నుపరుపు మీద పడుక్కోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తూన్న వెంకయ్య ప్రయత్నాల్ని వమ్ముచేయడానికి వాడ్ని మరింత బలంగా పెనవేసుకుంటూ. . . ‘. సరళ . అదే. వీడి భార్య. వీడ్ని పెద్దగా కిస్ చేయనివ్వదుట. కానీ నేనోసారి కిస్ చేసింతర్వాత. అడక్కుండానే మళ్ళీ. మళ్ళీ. పెదాలప్పగించేయడమే కాకుండా. యూ ఆర్ ఏన్ ఎక్సెలెంట్ లిప్. టీజర్. అని ఓ కాంప్లిమెంట్ పడేసింది. దాంతో వీడికి మండినట్లుంది. ‘ అన్నాడు వినయ్. ‘. వాడికీ ఇస్తుంది. ఆ పిల్లి గడ్డాన్ని పీకేసుకుంటే. అని చెప్పు. ‘ అన్నానే!. వాడికి భాష రాకపోయినా, నేను చేత్తో గెడ్డాన్ని తడుముకోడంతో అర్థమైనట్లుంది. వెంకయ్య నన్నుమొరటుగా పరుపు మీదికి తోసేసి. ‘. దిసీజ్ ద ఇన్ థింగ్ మేమ్!. ‘ అంటూ నే పెనుగులాడుతున్నా వినకుండా నా పెదాల్ని. ఆక్రమించేసుకుని జుర్రేసుకున్నాడే. వాడ్ని ఆపేశక్తి లేకపోడంవల్లనుకో!!. అలా మీసాలు గుచ్చుకుంటూ ముద్దులెట్టించుకోడం కొత్తగా అనిపించి . నచ్చడంవల్లనుకో!!. . ఆ వెంకయ్య గాడు మళ్ళీ. మళ్ళీ నా పెదాల్నాక్రమిస్తూ. మధ్య మధ్యలోనా స్థనాల్ని కుదుళ్ళ దగ్గిర ఒడిసిపట్టుకుని తమకంగా పిసికేస్తూ. ముచ్చికల్ని నలిపేస్తూంటే. అరమోడ్పు కళ్ళతో వాడి వీరవిహారాన్ని చూసుకుంటూ. తృప్తిగా వాడికి లొంగిపోయానే!.. ఇంతలో మా ఆయనొచ్చి నా తల వైపు కూర్చున్నాడు. ‘. ఎలా ఉన్నాయి వెంకయ్య. మా’ఆవిడవి. ‘ అన్నాడు. ‘. మేడం నలిపించుకోరా సర్! నా భార్య వాటికంటే. గట్టిగా ఉన్నాయి . పైగా బాగా పెద్దవేమో. పట్టు దొరకట్లేదు. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. ‘. రెండు చేతులూ కలిపి ఉపయోగించు. ‘ అని సలహా ఇచ్చాడు వినయ్. ‘. ఛీ. సిగ్గుండాలి. అటువంటి సలహాలివ్వడానికి. ‘ అంటూ వెంకయ్య తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నాను. అతడు తన పొడుగాటి ముక్కుతో వాటి మధ్య లోయని తవ్వుతూ అడుక్కి చేరి ముద్దుల్తో ముంచెత్తుతూంటే వాడి మీసాల ఇంజక్షన్లతో నే రెచ్చిపోయి నా స్థనాల్ని రెండు చేతుల్తో దగ్గిరగా వత్తాను. ‘. ఉహ్. మేమ్. ఊపిరాడటంలేదు. ‘ అని మడుగులోంచి పైకిలేచిన వాడ్లా గట్టిగాఊఫిరి పీల్చుకుని మళ్ళీ,మళ్ళీ లోపలికి జొరబడుతూంటే నే తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను. కాసేపలాచేసి. నా శరీరంలో ఒక్క అంగుళం కూడా విడిచిపెట్టకుండా ముద్దాడుతూ బొడ్డుని చేరి నాలుకని లోపల పెట్టి తిప్పేసరికి నేనోర్చుకోలేక నడుంని అటూ,ఇటూతిప్పుతూంటే. ‘. తట్టుకోలేక పోతున్నావా!. ‘ అని మా ఆయన పరామర్శ. ‘. నువ్వూరుకో వినయ్. ‘ అంటూ వెంకయ్య తలని నా శరీరానికదుముకున్నాను.
. వెంకయ్య ఇంకా . బాగా. కిందికి ముద్దులెట్టుకుంటూ పోతూంటే సిగ్గుతో తొడలు ముడుచుకున్నాను. అతడు తన ముంజేతుల్ని నాపొత్తికడుపుపైన రుద్దేసరికి వాటి మీద జుత్తు పెట్టే కితకితల్ని తట్టుకోలేక కొంచెం విప్పుకున్నాను. అతడు నా పిరుదుల క్రింద అరచేతులు జోనిపి తొడల మొదళ్ళల్లో ముద్దులు కురిపించేసరికి ఇంకొంచెం విప్పుకున్నాను. అతడు ముక్కుని నా పూకు రెమ్మలకి రుద్దేసరికి నేనాగలేక నడుం పైకెత్తి నా బిళ్ళని వెంకయ్య కి అందించాను. అతడు నా రెమ్మల్ని,వాటి మధ్య బొడిపెనిమునిపళ్ళతో కొరికాడు. ‘. ఏయ్. అమ్మా. ఎక్కడ నేర్చుకున్నావివన్నీ. ‘ అంటూ వాడి తలని నా దిమ్మకదుముకున్నాను. కాసేపైనతర్వాత వెంకయ్య’ తలపైకెత్తి ‘. వినయ్ సర్ దగ్గిరే మేమ్. . నిన్న మా ఆవిడ్నిలాగే చేశాడు. . ” అన్నాడు పైకి లేస్తూ. వాడి ముక్కు మీద నా. తెల్లటి తడి!.
‘. ఇంక చాలు బాబూ. ‘ అంటూ వెంకయ్య జుట్టు పట్టుకుని నా మీదికి లాక్కుని పక్కనున్న నాప్కిన్ తో వాడి ముక్కుని తుడిచానే!. అతడు నెమ్మదిగా నా మీద వాలి. పూకు రెమ్మల మీద తన మొడ్డని కాసేపు రుద్ది . బొటన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్తో నెమ్మదిగా వాట్ని విడదీసి. తన మొడ్డని కొద్దిగా లోపలికి జొనిపేసరికే నారెమ్మల్ని రంపంతో చీలిలుస్తున్న ఫీలింగ్. ‘. అమ్మ్. మ్మో. వద్దు. తీసేయ్. ‘అనిమూల్గాను. రెండు చేతుల్తో వెంకయ్య మొడ్డని పట్టుకుని. ఎందుకో వాడు ఆగిపోయాడు. అంత బాధలోనూ ‘. వీడిదెంతుందో!. ఓసారి కొలిస్తే!!. ‘. అనే చిలిపి ఊహ మనస్సులో మెదిలింది వకూ!. ఎందుకంటావ్?. ‘ అనడిగాను దాన్ని. . ‘. ఎందుకేంటీ!. తెలీనట్లు నాటకాలాడకే!. నీ కలల్లో పోటూగాడిదానంత ఉందో లేదోనని కాదూ?. ‘ అంది విమల నా బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో పొడుస్తూ.’. ఉహూఁ !. వాడిది నే కొలవలేదుగా!!. ‘ అన్నాను. ‘. మరెందుకో??. ‘ అంటూ సాగదీసింది విమల.
. ‘. ఎందుకో!. ఇద్దరి వాటినీ. పోల్చాలనిపించింది వకూ!!. ‘ అన్నాను. ఎంత సిగ్గులేనిదానివే?. మొగుడి ముందే కొలిచావా ?!. ఇంతకీ దేంతో కొలిచావమ్మా!. ఎంతుందేంటీ వాడిదీ!!. ‘. అంటూ తమకంగా సాగదీసింది విమల. ‘. చెప్తాగా! ఆగూ!!. ‘ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను. ‘. వెంకయ్య గాడు నాలో చొరబడకుండా కాసేపు ఆగాడని చెప్పాగా!. వెంటనే గబగబా జాన తోనూ, వేళ్లతోనూ కొలిచేశానే!. నా వేళ్ల కదలికతో వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు . నా పిరుదుల కింద చేతులేసి. మీదికి లాక్కుని. ‘. పర్లేదు మేమ్. ‘ అంటూ ఒక్కసారి లోపలికి గెంటాడే వాడు. ‘. భగవాన్ . వి. . కా. స్. స్. వద్దని చెప్పు. నేనోర్చుకోలేను నీ శిష్యుడ్ని. ‘ అంటూ బాధని తట్టుకోడానికి నా కుడి చేతిని వెనక్కి విసిరాను. అనుకోకుండా అది వినయ్ మొడ్డపై పడింది. ‘. మంచి అవకాశం. ‘ అనుకుంటూ.. వెంకట్గాడి పోటుని తట్టుకోడానికన్నట్లు ఎడం చెయ్యిని కూడా వెనక్కి విసిరి. వినయ్ మొడ్డని వట్టలునుంచి గుండు వరకూ నెమ్మదిగా నిమురుతూనే దాన్నీ కొలిచేశాను. ‘. పోలుచుకుంటున్నావా సిందు!. కానీ నీపని!. రిజల్ట్ ని దాచకుండా చెప్పాలి మరి. ‘ అంటూ ఇంకాస్త దగ్గిరగా జరిగాడు మా ఆయన. సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాను. ఎడం చేతిని వెనక్కి లాగేసుకోగల్గానుగానీ. కుడిచేతిని మాత్రం మాఆయన వదల్లేదు. నా ప్రయత్నం లేకుండానే ఎడం చెయ్యి వెంకయ్య గాడి మగతనాన్ని చుట్టేసింది. కొద్ది సేపట్లో కుడిచెయ్యి కన్నా ఎడం చెయ్యి మరింత నిండింది. పైగా నా నిమరడంతో వెంకయ్య మొడ్డపై నరాలు మరింత పొటకరించి బాగా గరుకుగా తయారైంది. ‘. ఇది నాలోకొసకంటా దిగబడితే నే చచ్చిపోతానేమో. ‘ అనిపించినా శరీరం ఆచావునే కోరుకుంది. దాంతో. ‘. వినయ్. పిల్లలు జాగ్రత్త. ‘ అంటూ అప్పగింతలు పెట్టి. . నా తొడల్ని పుస్తకంలా విప్పుకుని . చేతుల్లోని మొడ్డలని వదిలీసి. వాటితో వెంకయ్య గుద్దని నా దిమ్మకి బలంగా అదుముకున్నాను. నా పూకు రెమ్మల అంచుల్ని ఒరుసుకుంటూ వెంకయ్య మొడ్డ నాలో చొరబడింది. ‘. ఇష్ష్. . ష్ష్. ష్ష్. ‘ అన్న చప్పుడు నా పైపెదాల్నించి. ‘. పు. . పుస్స్. స్స్. ‘ అన్న చప్పుడు నా నిలువుపెదాల్నించి తప్పించుకున్నాయి. అయినా నా మొత్త మీద వాడి వృషణాల స్పర్శ లభించలేదు. ‘. అవి కూడా లోపలికెళ్ళి పోయాయా. ‘ అనుకుంటూ . మైకంతో కనురెప్పలు మూసుకుపోతూన్నా బలవంతంగా తెరుచుకుని మోచేతులమీద పైకి లేచి లేచి నా పొత్తికడుపు వైపు చూసుకున్నాను. ఇంకా మూడొంతులకి పైగా బైటే ఉంది. ‘. దేవుడా!. ‘ అనుకుంటూ నీరసంగా వెనక్కి వాలిపోయాను.’. ఎందుకు సిందు, ఆ అప్పగింతలూ?. ఎంతుందేంటీ వీడిది?? ‘ అంటూ, నా తల నిమురుతూన్న వినయ్ గొంతు వినిపించేసరికి. మెడ కొంచెం వెనక్కి వాల్చి. ‘. జానా బెత్తెడూ!!. వీడు పూర్తిగా దిగబడితే చ్చిపోతానేమో బాబూ!!!. ‘ అనేశానేగానీ నాకెక్కడ్లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చి. కళ్ళు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోయాను వకూ!. అంటూ ఆ ఙ్ఞాపకాలు ముసిరేస్తూంటే, ఓక్షణం కళ్ళు మూసుకున్నాను. .విమల ఏం మాట్లాడకపోడంతో కన్నంటినట్లుంది. ఇంతలో. ‘. రూపా! ఓ టేబుల్ పే నాప్ పడీహై. జరా లాలేనా!!. ‘ అంటూన్న దాని ఆర్డర్ విని కళ్ళు తెరిచేసరికి ఓ ఆరంగుళాల స్కేలు పుచ్చుకుని మావైపొస్తూన్న రూప కనిపించింది. ‘. ఓ నహీఁ చెలేగా! బడీ వాలీ లేఆనా!!. ‘ అంటూన్న విమలతో ‘. ఎందుకే ఆస్కేళ్ళూ?. ‘ అన్నాను. ‘. చెప్తాగా, ఆగూ!. ‘ అంటూ రూప చేతిలోంచి అడుగు బద్ద తీసుకుని . ‘. దీనిమీద చూపించవే, జానా బెత్తెడంటే ఎంతో!. ‘ అంది విమల నా కుడి చేయి పట్టుకుని. దాని ఉద్దేశ్యం అర్థమై. ‘. ఛీ. సిగ్గులేనిదానా!. ‘ అంటూ నా చేతిని వెనక్కి లాక్కోబోయాను.. ‘ రంకు మొగుడిదీ, కట్టుకున్న మొగుడిదీ వెంట వెంటనే కొలవడానికి లేని సిగ్గు, నాకా కొలతలు చూపించడానికొచ్చిందా?. ఊఁ. కానీ!. ‘ అంటూ బలవంతంగా నా కుడిచేతి బొటకన వేలిని స్కీలు జీరో దగ్గర పెట్టించింది. ‘. ఇంక తప్పదురా భగవంతుడా!. ‘ అనుకుంటూ చేతిని పూర్తిగా జాపి, చిటికెన వేలు అవతల నాలుగువేళ్ళూ అడ్డంగా పెట్టాను. ‘. ఒహ్. ఎనిమిదిన్నరంగుళాలకి పైమాటే. ఆ వెంకయ్య గాడిది. వినయ్ ది ఎంతుందేంటీ?. ‘ అంది జీరపోయిన గొంతుతో విమల. నాలుగువేళ్ళు తీసేసి, రెండు వేళ్ళు జాన అవతల పెట్టాను. ‘. ఓహో! ఏడున్నర, ఎనిమిది అంగుళాల మధ్య ఉంటుదన్నమాట. మరి బలుపులెలా ఉన్నాయ్?. ‘ అంది విమల. ‘. అతి కష్టం మీద ఎడం చేతి నడిమిన వేల్ని బొటకన వేల్తో కలపగల్గాను. కుడిచేతికైతే చూపుడు,బొటకనవేళ్ల కాంబినేషన్ సరిపోయింది. ‘ అన్నాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ. ‘. ఓమైగాడ్!. మీ ఇద్దరికీ మొదటి తొడ పరిచయంగా!. దాంతో వాడి బలుపూ, నిడివీ ఇంకాస్త ఎక్కువైనట్లున్నాయి. వాడి గుండు దిగడగానే నువ్వు విలవిల్లాడిపోయావ్. . ‘ అంది విమల.. ‘. కిస్ చీజ్ కీ నాప్ హోరహీహై దీదీ!. ‘ అని కొంటెగా అడిగింది. ఈ వ్యవహారమంతా చూస్తూన్న రూప. ‘. తూ చుప్ కర్ రూపా!. ‘ అంటూ దాన్ని గదిమి సిగ్గుతో తలొంచుకున్నాను. ‘. కుఛ్ స్నాక్స్ ఔర్ చాయ్ లేఆనా. ‘ అంటూ రూపని తరిమింది విమల నా అవస్థని గమనించి. ‘. బతానేకేలియే సిందు దీదీ షర్మారహీహై. . లేకిన్ మై సమఝ్ గయీ!. ‘ అంటూ కొంటెగా కన్ను గీటి వెళ్లింది రూప. ‘ ఊఁ!. కానీ! . ‘ అంది విమల నా తొడల్ని నిమురుతూ.
నా బాధ చూసి. . ‘. మేమ్ . ఓకే నా. ‘ అనివెంకయ్య కంగారుగా అడగడం. ‘. ఆవిడ పదేళ్ళనుంచీ సంసారం చేస్తూన్నప్ర్రౌఢ. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి. డ్రామా చేస్తూంది. గో ఆన్. ‘ అన్న మా ఆయన ప్రోత్సాహంతోధైర్యం పుంజుకున్న వెంకయ్య నా కాళ్లని వాడి భుజాల మీదేసుకుని. నెమ్మదిగా తన మొడ్డని వెనక్కి లాగడం. మరింత లోపలికి గెంటడం. మొదలెట్టాడు. ప్రతీపోటుకి నేనెగజిమ్మడం నాకు తెలుస్తూనేఉంది. నాల్గైదు గెంట్లతర్వాత కళ్ళు మూసుకునే నాఎడం చెయ్యిని వెంకయ్య పొత్తికడుపు వైపు పోనిచ్చాను. వాడి వట్టలు నా వేళ్ళకి తగిలాయి. వాట్ని క్షణకాలం నిమిరి క్రిందికి వేళ్ళని జార్చాను. రెండు వేళ్ళవరకూ పొడిగానే ఉంది. ఆక్రింద నా తడి. మళ్ళీ వేళ్ళని పైకి జరిపి . వట్టల్ని ముట్టుకునేసరికి.. . . షాక్ తిన్నవాడిలా వెంకయ్య నా ఎడం చేతిని పైకిలాగి. నారెండు చేతుల్ని పరుపుకొత్తిపెట్టి. తన మొడ్డనికొద్దిగా ముందుకి, వెనక్కి కదిపి. పూర్తిగా బయటికి లాగి. ఒక్కసారి నా లోకి బలంగాదిగబడ్డాడు’. తప్. ‘ అనే చప్పుడు. నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేయి. . నేనెంత ప్రయత్నించినా’. ఇష్ ష్ష్. అమ్ మ్మా. ‘ అన్న మూల్గునాపలేకపోయాను. ‘. కొసకంటా దిగబడినట్లున్నాడు. ‘ అనుకున్నాను . ‘. మేమ్. అని కంగారుగా. నా కనుకొనల్లోంచి కారే నీరు తుడుస్తూ పిలుస్తున్నాడు వెంకయ్య. వాడి మొహాన్ని మీద్కి లాక్కొని. ‘. పర్లేదులే. కానీ. ‘ అని గొణిగాను అతని చెవిలొ. ‘ ఓకే. ‘ అన్నాడుచిన్నగా నవ్వుతూ.
. వెంకయ్య తన నడుంని గుండ్రంగా తిప్పడం మొదలెట్టినట్లున్నాడు. నా రెమ్మల్నిరుద్దే వాడి వృషణాల స్పర్శ తెలుస్తూనేఉంది. నా పిరుదులకింద తడి’. ఎందుకా!!. ‘ అనుకున్నాను. వాడి గూటం పై నరాలు మరింతపొటకరించినట్లున్నాయి. నా యోని గోడలమీద వాటి గరుకైన స్పర్శతో నేను మరింత చెమ్మగిల్లుతున్నట్లున్నాను. ఆవరద నా నిలువుపెదాల్నిదాటి నా తొడలమీంచి పరుపు మీదికి కారుతూంది. వాట్నిమరింత విప్పుకుని బెడ్షీట్ తో మళ్ళీ మళ్ళీ తుడుచుకున్నాను. ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఇపుడర్థమైంది. వెంకయ్య ఎందుకు రుబ్బుతున్నాడో. ‘. ఏయ్. ఇంక చాలు. ‘ అన్నాను. ‘. మేమ్. నే ఇంకా మొదలెట్టనేలేదు. ‘ అన్నాడతడు ఆశ్చర్యంగా. ‘. మొద్దూ. తిప్పడం చాలని నేన్నది. ‘ అంటూ అతడ్ని మీదికి లాక్కున్నాను.
. నా తొడల మధ్య కప్పలా కూర్చుని. తన గూటాన్ని నెమ్మదిగానే దింపుతూ మెదలెట్టాడు వెంకయ్య. . కాసేపు తర్వాత స్పీడు పెంచాడు. పిరుదులకింద చేతులేసి. వాట్ని ఒడిసి పట్టుకుని. పైకిలేపి . . నా మొత్తని తన మొత్తకి గుద్దుకుంటూనే, ముందుకి వంగి నా పెదాల్నందుకోడానికి ట్రై చేయడం మొదలెట్టాడు. . వాట్ని ఇందాకట్లా, బలవంతంగా లొంగదీసుకోడానికిప్పుడు వాడి చేతులిప్పుడు ఫ్రీగా లేవుగా!. అంచేత నా మొహాన్ని పక్కకి తిప్పేసుకుని తప్పించుకుంటున్నాను. . ఆ పొజిషన్ లో వాడి నోటికి నా గుబ్బలందకపోయినా, అప్పుడప్పుడు నిక్కపొడుచుకున్న చను మొనలు మాత్రం వాడికందుతూనే ఉన్నాయి. వాట్ని వాడు కసిగా కొరికేస్తూనేఉన్నాడు. మత్తైన ఆ నెప్పిని భరిస్తూనే . నా పెదాల్నందుకునేందుకు వాడు చేసే ప్రయత్నాలు చూసేసరికి నవ్వొచ్చింది. .నా పెదాల మీద మెరిసిన చిరునవ్వుచూసేసరికి వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు వకూ!. వాడు నా పిరుదుల్నొదిలేసి. పూర్తిగా నా మీద పడిపోయి. గుభికీ. గుభికీ మనేట్లుగా తన గూటాన్ని నాలోకి దిగేస్తూనే. అప్పుడప్పుడు నా పెదాల్ని లొంగదీసుకుంటున్నాడు. నేను కొంచెం సేపే వాట్ని అప్పగించి వాడి తలని నా సళ్ళపైకి లాక్కుంటూ తప్పించుకుంటున్నాను. ఆ పోట్లతోపాటు నా సళ్ళనిపిండేస్తూ . ముచ్చికల్నినలిపేస్తూ . మధ్య మధ్యలో వాట్నికొరికేస్తూ. . ‘. లిఫ్ట్ యువర్ బట్ అప్ మేమ్. ప్లీజ్ . (. ఎదురొత్తులివ్వండి మేడమ్ . ప్లీజ్. ) అంటూ చెవిలో జోరీగలా నసపెడుతున్నా. మా ఆయన చూస్తూండగా నేనా పని చెయ్యలేక . అతని కోరికలు తీర్చడానికి నా శరీరాన్నిమెలికలు తిప్పేస్తూ తనకి అప్పగించేశాను.’. గమనించావా వెంకయ్య!. నీ “. మేమ్. ” ఇప్పటికీ పెదాల్ని పూర్తిగా ఇవ్వటంలేదు!!. ‘ అంటూ వెంకయ్య ని రెచ్చగొట్టాడు మా ఆయన. ‘. అంతే కాదు సర్. షి ఈజ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ హర్ బట్ట్ అప్. దాంతో ఒకటి దొరికితే ఇంకోటి దొరకదు. మీరడక్కుండానే నా భార్య. లేపి,లేపి మీకిచ్చిందికదా!. మేమ్ కి చెప్పండి సర్. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య.
‘. సరళా ఇవ్వలేదు నాకు!. నేనే లేపుకున్నాను. ‘ అంటున్నాడు వినయ్. ‘. అదెలా సర్?. లేపడానికి మీ చేతులు ఫ్రీగాలేవుగా! మాఆవిడ తెల్లటి స్థనాల్ని రొట్టెల పిండిలా పిసికేస్తూనే, తనని గుక్కతిప్పుకోనీకుండా దున్నేశారుగా!. తట్టుకోలేని దాని అరుపులు ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి. ‘ అంటున్నాడు వెంకయ్య. నాలో లంగరేసి అలుపు తీర్చుకుంటూ!. మగాళ్ల ఈ సిగ్గులేని చర్చ వినేసరికి నాకు తలెక్కడ పెట్టూకోవాలో తెలీలేదే వకూ!. అన్నాను. తలొంచుకుని. ‘. ఆ కసితోనే వెంకట్గాడు నిన్ను రఫ్ఫాడించేస్తున్నట్లున్నాడు . ఇంతకీ వినయ్ వాడడిగినట్లు రికమెండ్ చేశాడా?. ‘ అని అడిగింది విమల. ‘. అంతకన్నా సిగ్గుమాలిన పనే చేశాడు. ‘ అంటూ మొహాన్ని అర చేతుల్తో కప్పుకున్నాను. ‘. ఏం చేశాడో ముందు చెప్పు. తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదుగాన్లే!. ‘ అంటూ విమల బలవంతంగా నా చేతుల్ని లాగేసి మొహాన్ని పైకెత్తింది. ‘. వాడికో కొత్త స్ట్రోక్ నేర్పించి, నామీద ప్రాక్టికల్ చేయించాడే!. ‘ అన్నాను. ‘. అదేంటో త్వరగా చెప్పి చావు. సస్పెన్స్ తట్టుకోలేక చస్తున్నాను. ‘ అంది విమల.’. పుస్తకంలా తెరుచుకున్న మా ఆవిడ తొడలమధ్య నువ్వు కరెక్ట్ గానే కూర్చున్నావ్!. కాపోతే ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి. నీ పాదాల్ని దాని పిరుదులకిందికి చొప్పించు. నీ మొడ్డని పూకు రెమ్మల మధ్య దోపు. కాస్త ముందుకి వంగి,ఆవిడ సళ్ళని ఊతంగా పట్టుకుని ఇక ఊగు!. నీక్కావల్సినవన్నీ నీకు దొరికాయి. అవునా?. ‘ అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వాడి మొహం చూశాడు వినయ్ . . వాడప్పడికే ఆపని చేసి అవునన్నట్లు తలూపాడు నా పెదాలందుకోడానికి ముందుకు వంగుతూ. ‘. ఇక . అవసరమైనపుడు నీ పాదాల్ని పైకి లేపుతూండు. ఇక చూస్కో. ఎదురొత్తులే. ఎదురొత్తులు. ‘ . అంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ గా వాడ్ని గైడ్ చేశాడే!. ఇక వాడు ఇష్టమొచ్చినపుడు నా పెదాలు జుర్రేసుకుంటూ. సళ్ళని నలిపి నస్యంచేస్తూ. ఠప ఠపా నా మొత్తని వాయించేస్తూ. ఓ పావుగంట నా ప్రాణాలు తోడేశాడు వకూ!. ‘ అని ఎగూపిరితో చెప్పి తల వాల్చుకున్నాను దాని మొహం చూడలేక.
. ‘. అదృష్టవంతురాలవే సిందు!. ‘ అంది విమల ఓ అర క్షణం ఆగి. ‘. ఏంటో ఆ అడుక్కుతిన్న అదృష్టం!. ‘ అన్నాను కోపంగా. ‘. మొగుడి అజమాయషీ లో. కొత్తపార్ట్నర్ తో. కొత్త స్ట్రోక్ రుచి చూడడం. మీ ఆయన నాకు కొత్త, కొత్త స్ట్రోక్స్ రుచి చూపిస్తాడని నాకు తెలుసుగానీ. వాట్నిమా ఆయన చూడడానికొప్పుకుంటాడా!. . నన్నూ,మీ ఆయన్ని ఓ బెడ్ రూంలోకి పంపించి. నిన్ను మరో బెడ్ రూంలోకి లేపుకుపోతాడేమోనని నా బాధ. ‘ అంది విమల తెచ్చిపెట్తుకున్న దిగులుతో. ‘. మరి చెప్పవేం?. అలా జరిగిందేంటీ నీకు!?. ‘ అన్నాను. ‘. ఊ!. ట్రై చేసిన మూడు జంటలతోనూ అదే!. వాట్నలా ఉండనీ. నీ కధ పూర్తి చెయ్యి. ‘ అంది విమల. ‘. నీ వ్యవహారాలు దాచుకునిఎంతసేపూ నన్నే వాగిస్తావా!. నువ్వు చెప్పేదాకా నే నేమీ మాట్లాడను. ‘ అని మూతి ముడుచుకుని కూర్చున్నాను.’. అలా కాదు సిందు! నీ కధ మాంచి రసపట్టులోఉంది. అది పూర్తయిన తర్వాత నే చెప్తాగా!. ప్రామిస్. నీకో లంచం. రెండు రోజుల క్రితం మాధురీ మేమ్. . బెంగాలీ బాబు జంటతో మాకదేజరిగింది. అఫ్కోర్స్ . బిమల్ బాబుని నేను సెడ్యూస్ చెయ్యాల్సి వచ్చిందనుకో!. కానీ మంచి పనివాడు. నీమీద చాలా కోరికుందతగాడికి. వాయింపులైపోయింతర్వాత నేనూ,మధూ వచ్చేస్తూంటే నన్ను వెనక్కి పిలిచి, పక్కకి తీసుకెళ్లి, నిన్నొప్పించమని మొహమాటపడుతూనే అడిగాడులే!. ‘ అంది విమల. ‘. కొంప తీసి నా తరఫున ప్రామిస్ చేయలేదుకదా!. ‘ అన్నాను రక్తం మొహంలోకి ఎగ చిమ్ముతూంటే. ‘. చూశావా! ఒక్క అనుభవంతో ఎంత లిబరేట్ ఐపోయావో!!. సరే! దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం! నీ కధ కానీ!. వినయ్ కి థాంక్స్ చెప్పావా ఆ కొత్త రుచి చూపించినందుకు. ‘ అంటూ నన్ను రెచ్చగొట్టింది. .’. ఆ పాడు పనికి థాంక్స్ కూడానూ! వినయ్ ని గాఠ్ఠిగా గిచ్చాను. ‘ అన్నాను. ఆరోజు జరిగింది గుర్తుకురావడంతో!. ‘. ఛీ! పాడు పిల్లా!. ‘ అంటూన్న దాని మాటల్ని లెక్క చేయకుండా జరిగింది గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను. . ‘ . వాడి మోకాళ్ళని చేతుల్తో బలంగా తోస్తూ వెనక్కి జరిగి. . ‘. ఛీ. వినయ్. ఆ కొత్త స్ట్రోక్ నువ్వే ట్రై చెయ్యచ్చుగా నామీద! వాడికాపని అప్పగించడమే కాకుండా పక్కనుండి చేయిస్తూ వాడ్ని రెచ్చగొడుతావా!!. ‘ అంటూ మా ఆయన తొడని గట్టిగా గిల్లాను. ‘. ఉఫ్. . నిన్ననే ఈ ఆలోచనొచ్చింది సిందు! వీడి భార్య కూడా నీలాగే ఎదురొత్తులివ్వడానికి మొహమాట పడుతూంటే. ఈ ఐడియా తట్టింది. ప్రయోగించి చూశాను. క్లిక్ అయింది. ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రెస్ అయి నాకు ముద్దులమీద ముద్దులు పెట్టేసిందనుకో!. నాకన్నా కుర్రాడు. మాంచి కసిమీదున్నవాడు. నిన్ను మరింత సుఖపెడతాడని. ఆపని వీడికి పురమాయించాను. ‘అంటూ నాఛేతిని పట్టుకుని వెంకయ్య చేతికందించాడు. ‘. థాంక్స్ సర్. ‘ అంటూ వెంకయ్య ఆచేతిని, మరోచేతిని పరుపుకు నొక్కి పెట్టి, నా పెదాల్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకుని. నన్ను ‘. కచ్చ. . కచా. ‘ దంచడం మొదలెట్టేడు.’థప్. తపక్. థప్. తపక్. ‘ చప్పుడ్లతో రూం అదిరిపోతూంది. ఎలాగో పెదాల్ని విడదీసుకుని. ‘. ఇపుడు. . నీకు . తృప్తిగా. ఉందా. వినయ్. ‘ అన్నాను రొప్పుతూ. ‘. నీ సుఖమే నా తృప్తి సిందు. ‘ అన్నాడు మా ఆయన. ‘. ఊహూఁ. అదీ చూద్దాం. ‘ అంటూ వెంకయ్య మెడ చుట్టూ చేతులు పెనవేసి, నా సళ్ళతని ఛాతీకదిమేసి, తొడల్ని వాడి వీపుకి పెనవేసి. ‘. వెంకయ్య. ఊః ఊః. ‘ అంటూ మా ఆయన వైపు చూశాను. తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దామని.. వినయ్ ఈర్ష్య సంగతెలాఉన్నా. వెంకయ్య మాత్రం పూనకం వచ్చినవాడ్లా అయిపోయి. నన్నుమంచం చివరకి లాగి. తను మంచం దిగిపోయి నిలబడి. నా మోకాళ్ల కిందినుంచి చేతులు దూర్చి. నా తొడల్నిపూర్తిగా పక్కలకి విడదీసి. నా గుద్దని గుచ్చెత్తి పట్టుకుని, ఆగకుండా నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు. నా తొడల్ని వాడి నడుముకి సుతారంగా పెనవేసి ఒళ్లప్పగించేసి. కళ్లు మూసుకున్నాను . . మొదటి రెండు క్షణాలు బాగున్నా ఆతర్వాత నే భరించలేకపోయాను. . ‘. అహ్. . ఆహ్హ్. అ. ఆఁ . వెంకయ్య. నే భరించలేనమ్మా. నన్నొదిలేయ్. ‘అని ఈసారి నా తొడల్ని వాడి నడుముకి బలంగా పెనవేసి మీదికి లాక్కుంటూ మాఆయన వైపు మళ్ళీ చూశాను. వాడి మొహం లో రంగులు మారుతున్నాయని గమనించి చిన్నగా నవ్వుకున్నాను. మా చూపులు కలవగానే వినయ్ ఇబ్బందిగా కదిలాడు. ‘. దీంతో మాఆయనకి బుధ్ధి రావాలి. ‘ అనుకుంటూ వెంకయ్య ని బలంగా వాటేసుకున్నాను.
. వాడిలో పశుత్వం విజృంభించింది. నే విలవిల్లాడుతున్నా పట్టించుకోకుండా తన నడుంని చుట్టేసిన నా తొడల్ని మొరటుగా పక్కలకి విరగదీసి, తన చేతుల్ని నా గుబ్బల పక్కనే మంచం మీద మోపి,మదించిన ఎద్దులా నాలోకి దిగబడ్డాడు. నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. ‘. అ. బ్బ్. బ్బా. ‘ అని మూల్గి ,మైకంగా పరుపు మీద సోలిపోతూ చేతులు వెనక్కి విసిరాను. అవి వినయ్ మోకాళ్ళని పెనవేసుకున్నాయని గమనించకుండానే వాటిని ఒడిసి పట్టుకుని . మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని. నడుం పై పైకి ఎత్తుతూ వెంకయ్య పోట్లకి ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టాను.. . ఇంతలో “. ఆ. ” పనికి నా నడుం చులాగ్గా పైకి లేస్తూన్నట్లనిపించింది. నా పిరుదులకి కొంచెం పైగా రెండు బలమైన అరచేతులు. సరిగ్గా టైంకి నా నడుంని మరింత పైకెత్తుతున్నాయి. ‘. మంచి రసికుడే ఈ వెంకయ్య. నన్ను లేపి. లేపి. దెం. గు. తున్నాడు. ‘ అనుకున్నా. అవి వాడి అరచేతులే అనుకుని. కానీ. నా స్థనాల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని రొట్టెల పిండిలా పిసికేసే మరో రెండు బలమైన అరచేతుల తాలూకు వేళ్ళ నాట్యం. ‘. మా ఆయనే రెచ్చిపోయి వాటిని నలిపేసున్నాడనుకుంటా. ‘ అనుకున్నాను కాసేపు. కానీ. ‘. . ఏ అరచేతులెవరివి?. ‘ అనుకున్నా. మధ్య మధ్యలో. చంకల్లో. నా సళ్ళని నలిపేసే చేతుల తాలూకు వెంట్రుకలు పెట్టే కితకితలతో మెలికలు తిరిగిపోతూ. . ‘. ఏవి . ఎవరివైతే ఏంటిట. ఒకేసారి ఇద్దరు మొగాళ్ళకి ఒళ్ళప్పగించే భాగ్యం ఏ ఆడదానికి దక్కుతుంది. ‘ అనుకున్నా. కళ్ళు తెరవకుండానే ఆసుఖాన్ని అనుభవిస్తూ.. నా వీపు పైన మరో గూటం పెట్టే చురకల్తో తెలివొచ్చింది. నా మెడకి. గట్టిగా. వెచ్చగా తగిలే బిగువైన. బాగా పరిచయమైన స్పర్శ తో గ్రహించా. నా తల మా ఆయన ఒళ్ళో ఉందని. వెంకయ్య పోట్లని తట్టుకోడానికి నా చేతులు మా ఆయన తొడల్ని పెనవేసుకున్నాయని. అవసరమైనపుడు మాఆయన చేతులు నా నడుంని పై పై కెత్తుతున్నాయని. ‘. థాంక్స్ చెప్పడం బదులు మా ఆయన మొడ్డని నోట్లో తీసుకుంటే. ‘ అనిపించింది ఓ క్షణం.’. నా విచ్చలవిడితనాన్ని చూసి వెంకయ్య ఏమనుకుంటాడు!. ” రైల్ ఇంజన్ పిస్టన్” లాంటి తనదాన్నికూడా నా నోట్లో పెడతానంటే!!. తీసుకో మని మా ఆయన కూడా బలవంతపెడితే. . తెల్లటి గ్రీజ్ లాంటి నా మదం పులుముకున్నవెంకయ్య లావాటి మొడ్డ చేతుల్లోంచి జారిపోకుండా పట్టుకోగల్నా . నా మదాన్ని నేనే రుచి చూడగల్నా. ఛీ. ‘ అనిపించి. ఆ ప్రయత్నాన్ని మానుకుని. కృతజ్ఞత నిండిన కళ్ళతో మా ఆయనకి నా పెదాలందించాను . వాట్నరనిముషం జుర్రుకుని. ‘. వాడికి కూడా ఇయ్యి పాపం. ముచ్చట పడుతున్నాడు. . ‘ అన్నాడు నా చెంపలు నిమురుతూ .’. పోన్లే. ‘ అని వెంకయ్య కి నా పెదాల్ని అప్పగించాను. . కానీ వాడి ఫ్రెంచ్ గడ్డం గుచ్చుకుంటూంటే వెంటనే విడిపించుకున్నాను. . వెంకయ్య నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నపుడల్లా తలనటూ ఇటూ తిప్పి ఎలాగో విడిపించుకుంటున్నాను. ‘. ఎప్పుడు విరిగిపోతుందా. ‘ అన్నట్లుగా మంచం కిరకిరలాడుతూ కదులుతూంది. వెంకయ్య దరువులకి. వాడి పోట్లని ఎంజాయ్ చేస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను.’. గుడ్ జాబ్ వెంకయ్య. అవుట్ అయిపోయే ముందుకూడా ఐదు నిముషాలు ఆగకుండా వాయించి. నా నాల్గునిమిషాల రికార్డ్ విరగగొట్టావు. ‘ అన్న మా ఆయన సిగ్గులేని మెచ్చుకోలుకి. ‘. థాంక్స్ సర్. మేమ్ లాంటి స్టన్నింగ్ ఫిగర్ తో మొదటిసారికదా. ‘ అన్న వెంకయ్య వినయమైన సమాధానం విని ముచ్చటపడ్డాను. ‘ . ఆహ్. ఆహ్. . అఆహ్. ‘ అని వెంకయ్య రొప్పుతున్నాడు. ‘. వెంకయ్య. నే చెప్పింది గుర్తుందిగా. మా ఆవిడ లోపల వదలకూడదుసుమా. ‘ అన్నవినయ్ హెచ్చరిక. ‘. కానీ సర్. మీరు మా ఆవిడలోకి కొసకంటా దింపి వదిలేశారుగా. ‘ అన్న వెంకయ్య సందేహం. ‘. నేను సేఫ్. నువ్వుకాదు. ‘ అన్న మా ఆయన వివరణ. నాకు తెలీకుండా మా ఆయన సేఫెప్పుడయ్యాడూ. అనుకుని చిర్రెత్తుకొచ్చి. ఈ మగాళ్ళకి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలని నిర్ణయించుకున్నాను.’. . ఇదేమంచి సమయం. ‘ అనుకుని. వెంకయ్య చేతుల్నించి ఒక్కజర్క్ తో నా తొడల్ని విడిపించుకుని. వాటిని అతని నడుం చుట్టూ బలంగా పెనవేసి . పొద్దున్న బాత్ రూం లో చేసినట్లు ఒక్క ఊపులో పైకి లేచి వెంకయ్య మెడని నాచేతుల్తో అల్లేసి. అతడ్ని నా మీద పడేసుకుంటూ మంచం మీద వెల్లకిలా పడ్డాను. ‘. ఉహ్. ‘ అన్న వెంకయ్య మూల్గు నన్ను రెచ్చగొట్టింది. నా యోనిలో సన్నటి మదపు జల్లు, దాని మత్తైన వాసన గదంతా కమ్ముకోడం మొదలైంది. నా ప్రయత్నం ఫలించబోతుందని ఆ వాసన చెప్పడంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తొడల్ని మరింతగా బిగించి వాడి వృషణాలపై ఒత్తిడి పెంచాను. ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి. మా ఆయనకిచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకోడానికి గట్టి ప్రయత్నమేచేశాడు వెంకయ్య! .
‘. మేమ్. ప్లీజ్. ‘ అంటూ తన నడుంని ఇటూ అటూ తిప్పుతూ మోచేతుల్ని పరుపుకి గట్టిగా నొక్కి పైకి లేద్దామని ట్రై చేశాడు. స్టార్ హోటల్ వాళ్ళ క్వాలిటీ ఫోమ్ పరుపు మెత్తదనం నాకు సహకరించింది. వాడి ఒంటిమీది రింగులు తిరిగిన దట్టమైన జుత్తు నా చంకల్లొ. సళ్ళమీద. వాటి మధ్య లోయలో. నడుం వంఫుల్లో. బొడ్డులోతుల్లో. పొత్తికడుపుమీద. . . . తొడల వంపుల్లో. కామపీఠం మీద. యోని లోతుల్లో. తొడలమీద. మోకాళ్ళ వెనక. పిక్కలమీద. ఒక చోటేమిటి. నా శరీరంపై ప్రతిఅంగుళం మీద. కితకితలు పెడుతున్నాఓర్చుకుంటూ. ‘. ఏయ్ సిందు. ఏంచేసున్నావో తెలుసునా! . ఇందుకోసమే నిన్ను స్టెరిలైజ్ చేయించుకోమని పోరాను. వాడ్నివదిలేయ్. ‘ అని కంగారుతో మా ఆయన చేసే హెచ్చరికల్ని లెక్కచేయకుండా.. సూదుల్లాంటి వెంకయ్య ఫ్రెంచ్ గడ్డపు వెంట్రుకలు పెట్టే ఇంజక్షన్ పోట్లని భరిస్తూ. నా పెదాలతో వాడి పెదాల్ని బంధించి. ఉడుం పట్టులాంటి నా తొడల సంకెళ్ళని ఏమాత్రం సడలించకుండా. కొద్దిగా వాడి వీపుపైకి జరిపి. మోకాళ్ళతో వాడి మూపురాన్ని నా శరీరానికి వత్తుకుంటూ. ఫైల్ చేసిన నా చేతిగోళ్ళని ఉక్కుగుళ్ళలాంటి వాడి పిరుదుల్లోకి దింపేస్తూ నా నడుంని పైకెత్తి విచ్చుకున్న నా నిలువుపెదాల్తో వాడి వృషణాలపై విపరీతమైన ఒత్తిడిని కలిగించాను.. . వెంటనే ఫలితం కన్పించింది. అప్పుడే పేలిన అగ్నిపర్వతంలోంచి దూసుకొచ్చేలావాలాంటి వాడి వీర్యపు పిచికారీ. నా ప్రయత్నం లేకుండానే ‘. దానికి స్వాగతం చెప్పడానికా. ‘ అన్నట్లు ఫౌంటెన్లా ఎగజిమ్మిన నా మదం. రెండూ నా యోనిలో కలిసిపోయి. అది ఇముడ్చుకోగా మిగిలిన మదం. నా రెమ్మల్లోంచి మాఇద్దరి తొడలమీదికి. పొత్తికడుపులమీదికి. . పరుపుమీదికి ప్రవహించి గదిని మత్తైన రతిమదపు వాసనతో నింపేశాయి. వెంకయ్య నా మీద సోలిపోతూంటే. అతని వీపుని నిమురుతూ మా ఆయన వైపు ఓరగా చూశాను.
కోపంగా మా వైపు చూస్తున్నాడు వినయ్. నాతో చూపులు కలవగానే ‘. చేసిన నిర్వాకం చాలు. ఇంక లే. ‘ అంటూ వెంకయ్య ని కుదిపాడు. . ‘. సారీ సర్. ‘ అంటూ భయంగా లేచి నిలబడ్డాడు వెంకయ్య. నేను కూడా పైకి లేచాను. ఇంకా నా తొడలు వాడి నడుంని పెనవేసి ఉండడంతో ,మా పొత్తికడుపుల వైపు చూశాను. వాడి మొడ్డ లో మూడొంతులు ఇంకా నా లోనే ఉంది. బయటికి కనిపించేదాని బిగువింకా సడలలేదు. దాని చుట్టూ తెల్లటి మా మదం. ‘. గ్రేట్. ‘ అనిపించింది. మోచేతులపైన ఆనుకుని వాళ్ళ సంభాషణ వినసాగాను సరదాగా!. ‘. సారీ సర్. మేమ్ పట్టుని విడిపించుకో లేకపోయాను. ఇంత బలం ఉంటుందనుకోలేదు వీట్లో. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. నా తొడల్ని విడదీసే నెపంతో వాట్నితృప్తిగా నిమురుతూ. నాయోని గోడల మీద ఒత్తిడి పెరిగింది. నాకు థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది. ఏమీ వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా నాతొడల్ని మళ్ళీ వెంకయ్య నడుం చుట్టూ బిగించి అతడ్ని మీదికి లాక్కున్నాను. ‘. ఒహ్ మేమ్. ‘ అంటూ నామీద పడ్డాడు. ‘. పుసుక్క్. ‘ మనే చప్పుడుతో వాడి మొడ్డ కొసకంటా నాలోకి దిగబడింది.. . అతడు రెచ్చిపోయాడు. . నా మోకాళ్ళ కింద తన చెతుల్ని దూర్చి. నా తొడల్ని బలవంతంగా పక్కలకి విరగదీసి. ఆగకుండా మరో రెండు, మూడు నిముషాల సేపు వాడి కసిదీరా. నా కుతిదీరా. నన్ను కచ్. కచ్. కచాకచ్ గా . . దెం. గి. ఆఖరిలో మెహమాటపడకుండా తన బారెడు మొ. డ్డ. ని నా లోకి కొసకంటా దింపి తన వీర్యాన్ని లోపలే వదిలేస్తూంటే. నా కుడి చేతివేళ్ళతో వాడి మొ. డ్డ. పిడి దగ్గరున్ననరాల్ని కసిగా రుద్దుతూ. ఎడం చేతి వేళ్లతో వాడి వట్టల్ని సున్నితంగా వత్తానే విమలా!. ‘. ఉహ్. మేమ్. ‘ అని మూల్గి మరింతగా నాలోకి చిమ్మేసి నా మీదే సోలిపోయాడే వకూ వాడు. ‘ అని ఓ నిముషం ఆగిపోయాను. ఆ రోజు ఙ్ఞాపకాలు తోసుకురావడంతో మాట్లాడలేక.’. సోనా!. జరా ఐనా లానా!. ‘ అన్న విమల కేకతో నేను తెప్పరిల్లేసరికే. అద్దంతో ఆ సోనా ప్రత్యక్షం. . ‘ అబ్బ!. మొదటిరాత్రి అనుభవాల్ని చెప్పుకునే కన్నెపిల్లలా ఏంసిగ్గులొలకబోస్తున్నావే!. ‘ అంటూ ఆ అద్దాన్ని నా మొహం ముందుంచింది
కంద గడ్డలా ఎర్రబడిపోయింది నా మొహం. గోరు తగిలితే చాలు. రక్తం ఎగ చిమ్ముతుందా అన్నట్లుగా ఉంది. ఈ విమల పిల్ల కూడా గోళ్లని సూదుల్లా ఫైల్ చేసుకుంటూంది. అంతపనీ అవుతుందేమోననే భయంతో, నెమ్మదిగా దాని చేతుల్లోంచి మొహాన్ని విడిపించుకున్నాను. ‘. ఛీ!. పోవే!!. ‘ అంటూ. ‘. అది సర్లే. వినయ్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడో!. ‘ అంది విమల. ‘. చెప్తాగా!. ‘ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను. థాంక్స్ వినయ్. బ్రహ్మాండమైన పోటుగాడ్ని పరిచయం చేశావ్. నన్నదరగొట్టేశాడనుకో. అదిరిపోలేదూ నా అరంగేట్రం’ అన్నాను. ‘. ఈ దెబ్బతో వినయ్ మొహం మాడాలి. ‘ అనుకుంటూ వెంకయ్య మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తాను. . . వినయ్ మొహం మాడిందో లేదో తెలీలేదుగానీ. తన మొహంలో నాకర్థం కాని ఫీలింగ్ కనిపించింది. ఈర్ష్యా!. నిరుత్సాహమా!!. కానీ రెండూ ఉన్నాయి. గ్యారంటీ. వెంకయ్య తో నేనంత కసిగా దెం. గిం. చుకున్న తర్వాత మొదటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయచ్చు. రెండోది దేనికో. కనుక్కోవాలి. ‘ అనుకుంటూంటే. . ‘. బ్రహ్మాడం. నువ్వింత ఉత్సాహంతో పాల్గొంటావని తెలిసుంటే. ‘ . అంటున్న మాట విని తనమొహం కేసి చూశాను. తను మాట మధ్యలో ఆపేశాడు. . . ‘. ఊ. తెలిసుంటే. వెంకయ్య తో నాకు లింక్ కలిపేవాడివికావేమో!. ‘ అన్నాను వెక్కిరింపుగా. నన్నుపట్టించుకోకుండా. ‘. వెంకయ్య. “. . నువ్వు కండోమ్. ” ఉపయోగిస్తే బాగుండేది. ‘ అన్నాడు . నా మీద ఇంకా సోలిపోయున్న వెంకయ్య ని దువ్వుతూన్న నా చేతుల్ని, నా ముచ్చికల్ని సున్నితంగా మెలిపెడుతున్న వెంకయ్య వేళ్ళని చూస్తూ. ‘. ఆ. టైమ్ కి “. బయటికి . ” లాగేయ్యగలననుకున్నాను సర్. వీలుకాలేదు. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. నా సళ్ళ మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న తన తలని కొద్దిగాపైకి లేపి. . ‘. దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం. నువ్విక లే. ‘ అన్నాడు మా ఆయన.
‘. యస్ సర్. ‘ అంటూ లేచి. మళ్ళీ నా మీద వాలి. ‘. లేవాలని లేదు మేమ్. పిచ్చెక్కించే ఫిగర్ మీది. ఒక్క రాత్రైనా మిమ్మల్ని తనివితీరా అనుభవించాలని ఉంది. సర్ తో మాట్లాడరూ. ‘ అని నా చెవిలో మారాం చేశాడు చిన్నపిల్లాడిలా. మళ్ళీ బిగుసుకుంటూన్న వాడి మొడ్డ నా పొత్తికడుపు మీద రాసుకుంటూంది. మళ్ళీ నా పూకు రెమ్మల మధ్య “. చివచివలాడే జిల. ” ‘. వినయ్ లాంటి మగసిరి గలవాడితో పదేళ్ళు సంసారం చేసి ఇద్దరు పిల్లల్నికన్నా. నాకన్నా రెండు మూడేళ్ళ చిన్నవాడ్ని అంతగా ఆకర్షించే బిగువుందా నా శరీరంలో. ‘ అనుకునేసరికి నాకెంతో గర్వంగా అనిపించింది. . మరోసారి వీడిచేత చేయించుకుంటే రేపు సాయంత్రం దాకా లేవలేననే భయం కూడా నన్ను ఆపింది.
‘. వినయ్ కూడా నీలాగే అడిగుంటే మీ ఆవిడేమనేదో!!. ‘ చిన్నగాఅన్నాను బెట్టు చేస్తూ. ‘. అయ్యో. మీకు తెలీదు మేమ్, సరళ సంగతి. సర్ ని అప్పుడే ఎందుకు పంపించేశావని నిన్నరాత్రంతా ఒకటే నస. ‘ అన్నాడు కొద్దిగా పైకి లేస్తూ. ‘. కోస్తున్నాడేమో. ‘ అనుకున్నా. కానీ,వాడి మొహంలో తొంగి చూసిన ఈర్ష్య గమనించేసరికి నా గర్వం రెట్టింపైంది. “. తనకన్నా పన్నెండేళ్ళు చిన్నదైన వెంకయ్య భార్యని అంతగా తృప్తి పరిచిన పోటుగాడు నా మొగుడు. ” అనుకునేసరికి. ‘. నే మాట్లాడి మీ బాస్ తో ఫోన్ చేయిస్తాగా!. ఇప్పుడు కాదులే. ‘ అన్నాను వాడి వీపు నిమురుతూ.
‘. ఏమిటి. నైట్ అవుట్ చేద్దామంటున్నావా. రేపు నీకు బోల్డు పనుంది. లే. ‘ అన్నాడు వినయ్. తను కూడా వాడి వీపు నిమురుతూ. ‘. సారీ సర్. థాంక్యూ మేమ్. థాంక్యూ సర్. మీ ఇద్దరిదగ్గిర్నించి నేను, సరళ ఎన్నో నేర్చుకోవాలి. సర్. మీరు,మేమ్ మా ఇంటికి రావాలి. అప్పుడు మనం “. ఆ పని. ” కూడా చేయచ్చు. సరళని నేనొప్పిస్తా. మేమ్ ని మాత్రం. ‘ అంటూ వెంకయ్య ఏదో చెప్పబోతూంటే. ‘ రేపు చూద్దాంలే. ‘ అంటూ వినయ్ వాడ్ని ఆపేసి దూరంగా లాక్కుపోయాడు. ‘. వీళ్ళేదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తెలుసుకోవాలి. ‘ అనుకుంటూ బోర్లా తిరిగి. పక్కన పడున్న నైటీని కప్పుకుని నిద్ర నటిస్తూ. బట్టలేసుకుంటున్న మగాళ్ళ మాటలు విండానికి ట్రై చేశాను. నెమ్మదిగా మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ మాటలు వినిపిస్తూనేఉన్నాయి.
‘. ఎలా ఉంది వెంకయ్య ఈ అనుభవం!. ‘ అన్నాడు వినయ్ . ‘ ‘. ఎక్సలెంట్ సర్. ముఖ్యంగా మీ కోఆపరేషన్ కి స్పెషల్ థాంక్స్. . “. మేమ్. ” మొదట మొహమాటపడ్డా తర్వాత బలే సుఖమిచ్చారు. ‘అన్నాడు వెంకయ్య . ‘. అన్ని సార్లు థాంక్స్ చెప్పకు వెంకయ్య. . మీ ఇంట్లో. ఇక్కడా. ముగ్గురం ఎంజాయ్ చేశాం. ‘ అంటున్నాడు వినయ్. ‘. మీ అంత ఎంజాయ్ చెయ్యలేపోయాను సర్ నేను. దాచకుండా చెప్పాలంటే. నా భార్య అలా రెచ్చిపోయి మీ మీద ఎక్కిపోవడం చూసేసరికి నాకు ఈర్ష్య కూడా కలిగింది. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. ‘. మా కన్నా చిన్నవాడివిగా. నో వండర్. . అందుకేగా ” నా భార్య ” ని లేపి, లేపి మరీ దున్నావ్. ఆవిడా ఎంజాయ్ చేసిందిలే. ‘ అన్నాడు వినయ్ నవ్వుతూ. ‘. మేమ్ సేఫ్ కాదన్నారుగా. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే. సారీ సర్. నే కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను. అంటున్నాడు వెంకయ్య. ‘. మా ఆవిడే నిన్ను బయటికి తీయనీయలేదులే. ఆ ప్రాబ్లంగురించి విచారించకు. వందల మార్గాలున్నాయి. ‘ అన్నాడు మా ఆయన.
‘. అంటే. తన టెన్షన్. “. చుక్క పోనీకుండా. వెంకయ్య వీర్యాన్ని నా. యోనిలోకి. తీసుకున్నందుకు కాదన్నమాట!. మరేమిటో!!. పట్టుకోవాలి. ‘ అనుకున్నాను. . ‘. గుర్తుకొచ్చింది సర్. ” ఐ పిల్. “. దాన్ని సెవంటీటూ అవర్స్ లోపల వేసుకుంటే చాలని ఎడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ హోటల్ కాంప్లెక్స్ లో 24అవర్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఉంది. తెచ్చేదా?. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య వదలకుండా. ‘. గుడ్ నైట్ వెంకయ్య. ‘ అంటూ వాడ్ని ఇంచుమించు బయటికి తోసేసి నా పక్కకి చేరాడు వినయ్.’. ఎంత సిగ్గులేనివాడు నా మొగుడు. తన కళ్ళ ముందరే నేను మరో మగాడి మొడ్డతో. పూ. కు. పచ్చడి చేయించుకున్నా నన్ను దగ్గరికి లాక్కుంటున్నాడు. ‘ అనే భావం ఒకవైపు,’. నే చెప్పకపోయినా నా మనస్సులో కోరికని తీర్చే విశాల హృదయం కలవాడు నామొగుడు. ‘ అనే ఆలోచన మరోవైపు మెదిలింది. ‘. రెండోదే కరెక్ట్. ‘ అనుకుని. ‘. ఇప్పుడు నన్నేంచేయకు వినయ్. నా ఒళ్ళు హూనం చేశాడు నీ శిష్యుడు. ‘ అన్నాను. నావీపు మా ఆయన వైపుండేలా ఒక పక్కకి తిరిగి పడుక్కుంటూ . ‘. సరే. నీకు మూడొస్తే నన్ను లేపు. ‘ అన్నాడు. నా తొడలమధ్యతన తన తొడ దూర్చి. తన పొత్తికడుపుని నా పిరుదులకి బలంగా అదుముతూ పడుక్కున్నాడు. నిగడ దన్నిన వినయ్ మొడ్డ నా పూకు రెమ్మల అడుగు భాగాలపై రుద్దుకోడంతో అవి మళ్ళీ చెమర్చి. ‘. మరో రౌండేయించుకోమని నా మనస్సు పోరినా నిస్త్రాణగా ఉన్ననా శరీరం ‘. ససేమిరా. ‘ అనడంతో కళ్ళు మూసుకున్నానే!. ఎలా ఉంది విమలా! నా రంగ ప్రవేశం!! ” అన్నాను కళ్ళెగరేస్తూ!.”. . అదిరిపోయిందే!. . నీకూ బాగా నచ్చినట్లుంది. ఎన్నడూ మాట్లాడనిదానివి. బూతులు కూడా ఉపయోగిస్తూ చెప్పావ్. నాకూ నీలాగే. మొగుడి కళ్ళ ముందే మరో మగాడి మొడ్డతో దెం. గిం. చు. కోవాలనే కోరిక కట్టలు తెంచుకుంటూందే!. ఎవరో ఎందుకూ. మీఆయనతోనే! . ఎప్పుడేర్పాటు చేస్తావ్!? . ” అంది విమల. ” ఇప్పుడే!. ఇంటికెళ్ళి వినయ్ ని తీసుకొస్తా! ” అంటూ లేచాను. “. సర్లే!. నాటకాలాడకు. దానికి బోల్డెంత ప్లానింగ్ కావాలని నీకు తెలియనట్లు. నీ కధ పూర్తి చెయ్యి. ” అంటూ నన్ను కూర్చో పెట్టేసింది. .. . తెల్లవారు ఝామున నా సళ్ళపై మగాడి మొడ్డ వేళ్ళ స్పర్శ తెలిసేసరికి మెల్లిగాకదిలాను. . “. హేపీ బర్త్ డే. మన జీవితాంతం నేను ఇటువంటి మేలుకొలుపులు నే పలుకుతూనే ఉండాలి. ” అంటూ ఓ చేత్తో నన్ను మరింత దగ్గిరగా అదుముకుని. మరో చేత్తో నా చనుమొనల్ని సుతారంగా పుణికేడు. వినయ్. వాటిమీద వెంకయ్య పళ్ళ గాట్లని వినయ్ వేళ్ళు కెలకడంతో. “. భగ్గు. ” మనే మత్తైన మంటతో. నాకు పూర్తిగా తెలివొచ్చింది. ‘. ఎనిమిది దాటింది. లేద్దామా సిందు. ‘ . చెవిలో వినయ్ మంద్రమైన మేలుకొలుపు. “. ఛీ. ” అంటూ సిగ్గుతో మొగ్గలా ముడుచుకుపోయాను. రాత్రి జరిగిన “. వ్యవహారం. ” గుర్తుకురావడంతో ‘. . ఏయ్. ఏమైంది. ? . థాంక్స్ కూడా చెప్పవా. ‘ అన్నాడు నన్ను సున్నితంగా తనవైపు తిప్పుకుంటూ.’. ప్రెజ్ంట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాలే. ‘ అన్నాను. ‘. నే ప్రెజంట్ ఇచ్చేసి ఎనిమిది గంటలైంది. నువ్వు సరే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తా. ‘ అన్నాడు మా ఆయన . ‘. అదేమిటి. ‘ అన్నాను మొదట అర్థం కాక. ‘. అప్పుడే వెంకయ్య ని మర్చిపోయావా. ‘ అన్నాడు కొంటెగా. . ‘. అంటే. వెంకటా నా బర్త్ డే ప్రజెంట్!. నా బుగ్గల్లోంచి వెచ్చటి ఆవిరి . పైగా ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తాడా. ఎంతసిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడో. ‘ అనుకున్నా. ‘. నువ్వు సిగ్గుని పూర్తిగా మర్చిపోయావు వినయ్. ‘ అన్నా. మా ఆయన మెడ చుట్టూ చేతులేస్తూ. ‘. తప్పేమిటట!!. ‘ అంటూ నా పెదాలందుకోబోయాడు.’. ఇంకెంతమంది మగాళ్ళనిలా పరిచయం చేస్తావు బాబూ. ‘ అంటూ గువ్వ పిట్టలా వాడి కౌగిలిలో ఒదిగిపోయాను. . ‘. మనిద్దరికీ నచ్చిన జంటలు తగిల్తే. ప్రతిరోజూ. ‘అంటూన్న వినయ్ పెదాల్నలా వదిలేస్తే ఇంకేమేం అంటాయో అని భయమేసి. నా పెదాల్తో మూసేశా! . ఇంకేముంది. తను నా మీదికెక్కేసి. నా. లోకి కసుక్కున దిగబడిపోయాడు. ఓ పదినిముషాల్తరువాత మా ఇద్దరి శరీరాల్లో వేడి చల్లారింది.. మేమిద్దరం తయారై రెస్టరాంట్ చేరే సరికి తొమ్మిదిన్నర. వెంకయ్య వెయిట్ చేస్తున్నాడు మాకోసం. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి. నాకోసం కుర్చీ వెనక్కి లాగి పట్టుకుని నిలబడ్డాడు. ఏంజరగనట్ట్లుగానే. వాడి మొహం చూడడానికి నాకు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. మగాళ్ళు బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఆర్డర్ చేస్తూంటే మరోవైపు చూస్తూ కూర్చున్నాను. అవి వచ్చిన తర్వాత మగాళ్లు వర్క్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూన్నా. వెంకయ్య టెన్స్ గా ఉన్నట్లు గమనించి నేను మౌనంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ ముగించాను. వెంకయ్య మరోరోజు అక్కడే ఉండి మిగిలిన పన్లు చేయాలని నిర్ణయమైపోయింది. మా బాగ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూంటే ‘. మేమ్. ‘ అన్న వెంకయ్య పిలుపు వినిపించింది. సిగ్గుతో నాకళ్ళు వాలిపోతూన్నా. తప్పక వాడి మొహంవైపు చూశాను. టెన్షన్ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది. ఏమిటన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేశాను నవ్వాపుకుంటూ. “. . రండి సర్ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్దాం. ‘ అని గొణిగాడు.’. నేనెందుకూ?. ‘ అన్నాను ఆశ్యరపోతూ. ఐ పిల్. కోసం. ఆ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆవిడొక్కర్తే ఉంది. ‘. ఎందుకూ? . ఎవరికీ?. నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసమా!. ఎంతసేపైంది మీరు కలుసుకుని??. ‘ లాంటి ప్రశ్నల్తో నా ప్రాణాలు తోడేసి. . ఆ అమ్మాయిని తీసుకునిరా!. కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. ‘ అంటూ నాకివ్వకుండా నన్ను తరిమేసింది. నిన్న నా పొరపాటు వల్ల మీకేం ఇబ్బంది కలుగుతుందో!. అందుకని. మీరు కూడా వస్తే!. ‘ అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు వెంకయ్య. ‘. ఛీ. ‘ అన్నాను జేవురించిన మొహంతో. . ‘. సర్. మీరుకూడా రండి. మేమ్ మొహమాటపడుతున్నారు. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. .
నేనెందుకూ?. ‘ అన్నాను ఆశ్యరపోతూ. ఐ పిల్. కోసం. ఆ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆవిడొక్కర్తే ఉంది. ‘. ఎందుకూ? . ఎవరికీ?. నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసమా!. ఎంతసేపైంది మీరు కలుసుకుని??. ‘ లాంటి ప్రశ్నల్తో నా ప్రాణాలు తోడేసి. . ఆ అమ్మాయిని తీసుకునిరా!. కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. ‘ అంటూ నాకివ్వకుండా నన్ను తరిమేసింది. నిన్న నా పొరపాటు వల్ల మీకేం ఇబ్బంది కలుగుతుందో!. అందుకని. మీరు కూడా వస్తే!. ‘ అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు వెంకయ్య. ‘. ఛీ. ‘ అన్నాను జేవురించిన మొహంతో. . ‘. సర్. మీరుకూడా రండి. మేమ్ మొహమాటపడుతున్నారు. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య. ‘. . అప్పటికి గానీ మీరిద్దరూ రాత్రి వాయించుకున్నట్లు అందరికీ తెలియదు. . అలసిపోయిన
మొహాల్తోముందు మీరిద్దరు. బాక్ గ్రౌండ్ లో ఏడుపు మొహంతో నేను. . మన గ్రూప్ ఫొటో తీసి ఐ పిల్ కంపినీ వాళ్ళు ఎడ్వవర్టైజ్మెంట్ కి ఉపయోగించుకుంటారు. ‘ అని వెంకయ్య అమాయకత్వానికి వినయ్ నవ్వినా తన కళ్ళల్లో ఎంబారస్మెంట్. . (. చిన్నతనం??. ) ని గమనించి, నేను సిగ్గుతో కుంచించుకుపోయాను. ‘. మరెలా సర్. ‘ అంటూ వినయ్ ఎర్రబడిన మొహాన్ని దించుకున్నాడు. ‘. డోన్ట్ వర్రీ వెంకయ్య. మరో షాప్ లో మేమిద్దరం కొంటాంలే. ‘ అన్నాడు వాడి భుజాన్ని తట్టుతూ.’. అంత ప్రమాదమేమీ లేదు. ఇవాళ నెల స్నానమై ఆరో రోజు. ‘ అన్నాను కొద్దిగా కోపంతో. వినయ్ మొహం లో కొంత రిలీఫ్ కనిపించినా. . ఇంకా టెన్స్ గా ఉన్నాడనిపించింది నాకు. . ‘. సారీ సిందు. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటావన్న విషయం మర్చిపోయాను. ‘అన్నాడు చిరునవ్వుతో. వెంకయ్య కి ఇంకా అర్థం కాలేదులాఉంది. మొహంలో ఇంకా టెన్షన్. ‘. ఆడాళ్ళకి రుతుక్రమం ఐనతర్వాత మొదటి, ఆఖరి వారాల్లో. వాళ్ల పూ. . కు. ల్లో. మగాళ్లెంత కార్చినా పిల్లలు పుట్టరు. ‘ అని వినయ్ “. సేఫ్ పిరియడ్ ” ని పచ్చిగా వివరింఛాడు. .’. థాంక్స్ మేమ్. రాత్రి నాకు చాలా సేపు నిద్ర పట్తలేదంటే నమ్మండి. ఈ విషయం చెప్పుంటే నైట్ అవుట్ చేసిండేవాళ్ళంగా. ‘ అన్నాడు వెంకయ్య నవ్వుమొహంతో. నాకొళ్ళు మండింది. ‘. వెంకయ్య. మీ బాస్ ఎలాచేశాడు మీ ఆవిడని! “. . లోపలిదాకా. ” తీసుకెళ్ళి వదిలేశాడా. లేక . ఆఖరి క్షణంలో . “. దాన్ని. ” బయటికి లాగేశాడా. ‘ అనడిగాను వెటకారంగా. వెంకయ్య మొహం మాడింది. ‘. పూర్తిగా లోపలికి గెంటే వదిలారు మేమ్. అప్పుడే రెండు రోజులైంది. సరళ తో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి. ‘ అన్నాడు తన సెల్ ఫోన్ బయటికి తీస్తూ. ‘. అవసరంలేదు వెంకయ్య. నేను స్టెరిలైజ్డ్ అని చెప్పాను. . . మర్చిపోయావా. ‘ అని అతడ్ని ఆపి. ‘. ఎందుకు సిందు కుర్రాడి మూడ్ పాడు చేస్తావ్. వాడీ రోజంతా బోల్డు పనులు చేయాలి. ‘ అని నన్ను బయల్దేరదీశాడు వినయ్. ‘. ఉట్టిగా తమాషా చేశా వెంకయ్య. మీ బాస్ సేఫే. అని పైకి అన్నా. . నాకు తెలీకుండా వినయ్ సేఫెప్పుడయ్యాడూ?. తరవాత చూద్దాంలే అది. అని మనస్సులో అనుకుని. . మళ్ళీ కలుద్దాం. బై. ‘ అని వాడి చేయి నిమిరి బయల్దేరా. .. రెండు గంటల్నించి వినయ్ హుషారుగా కబుర్లు చెప్తూ. మధ్య మధ్య లో టైమ్ చూసుకుంటూ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. . నిన్న రాత్రి వ్యవహారం ఊసెత్తలేదెవ్వరం. ‘. టైమ్ ఎందుకు చూస్తున్నావ్. ‘అని అడిగాను. ‘. మా మేనేజింగ్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతూంది. నా ప్రాజెక్ట్ బ్రహ్మాడంగా జరిగింది. నేననుకున్న ప్రమోషన్ వస్తుందనుకుంటా. మెసేజ్ కోసం చూస్తున్నా. ‘ అన్నాడు. ఏదో పెద్ద హోటల్ ముందు కనిపించింది. ‘ . పన్నెండైంది. . . ఇంకో గంట డ్రైవ్. భోజనానికాగుదాం. ‘ అంటూ కార్ ఆపాడు. ముగించి బయల్దేరేసరికి మరొక అరగంట. కారెక్క బోతూంటే వినయ్ సెల్ ఫోన్ మోగింది. వాళ్ల బాస్. ఉత్సాహంగా మొదలెట్టాడు. నెమ్మదిగా వినయ్ మొహంలో రంగులు మారాయి. ‘. ఓకే సర్. లెటజ్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్. షూర్ సర్. తప్పక వస్తాం. ‘ అంటూ నిరుత్సాహంగా ముగించి కార్ వైపు కదిలాడు. ‘. నేడ్రైవ్ చేస్తాలే వినయ్. ‘ అంటూ కీస్ తీసుకున్నా.. డోంట్ వర్రీ వినయ్. ‘ అన్నా. ఒక పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళింతర్వాత. ‘. ఇంచుమించు అయిపోయిందే. ఒకే మెంబర్. ‘. రేపు డిసైడ్ చేద్దాం. ‘ అంది.’. ఏమిటో మీ మాధురీ మేమ్ అబ్జక్షన్. ‘ అన్నాను. ‘. ఆవిడే అని ఎలా గుర్తు పట్టావ్. ‘ అన్న్నాడు. ‘. మీ కమిటీ లో ఒకే ఆడ మెంబరని నాకు తెలుసులే. ‘ అన్నాను. ‘. మాధురీ మేడం నన్నేదో ఇంటర్వ్యూ చేస్తుందట . . ఆవిడ దగ్గిర బంధువు. వరసకి మరిది. నాకు పోటీ దారు. మదన్ సర్ కి నా ప్లానింగ్ అంటే ఇష్టం. మరోవైపు ఫామిలీ లింక్స్ . వాళ్ళిద్దర్నీ ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలో. ‘ అంటూ ఆలోచనలో ములిగిపోయాడు వినయ్.. కాసేపట్లో ఇల్లు చేరాం. ‘. దేనికి. వస్తామంటున్నావ్. ‘ అడిగాను. లోపలికెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి మంచం మీద చేరిన తర్వాత. ‘. ఇవాళ వాళ్ళ మారేజ్ డే. వాళ్ళింట్లోనే పార్టీ. మనిద్దర్నీ సాయంత్రం ఆరింటికి రమ్మంటున్నారు. ఏదో ప్రెజంట్ కొనాలి. . ఆలోచించు. ‘ అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాడు. నేనూఅలసటతో కళ్ళు మూసుకున్నాను. ఇద్దరికీ నిద్ర పట్టినట్లుంది. . నేను కళ్ళు తెరిచేసరికి వినయ్ మెలుకువగానే ఉన్నాడు. గడియారం వైపుచూశాను. ఐదైంది. ‘. ఏమిటాలోచిస్తున్నావ్ . లే. మనం వెళ్ళాలి. ‘ అన్నాను. . . సమాధానం చెప్పకుండా నానడుం మీద చెయ్యివేసి మీదికి లాక్కున్నాడు ‘. వద్దు. ప్రెజంట్ కొనాలన్నావుగా. ‘ అన్నా వినలేదు. . . ‘ఈ పని కి మాత్రం ఏదీ అడ్డు రాదు. ‘ అంటూనే వినయ్ కి దగ్గరగా జరిగాను. తన మూడ్ బాగుచేద్దామని. . వెంటనేమొరటుగా నాపెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నాడు.
‘. ఎందుకమ్మా నీకవంటే అంత కసి. !! ‘అన్నాను ఎగూపిరితో. వాచిన నా పెదాల్ని తుడుచుకుంటూ. . . మాట్లాడకుండా ఎగసెగసి పడుతూన్న నా స్థనాల్ని తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు వినయ్. వాటిని రక్షించుకోడానికి నా ఫేవరిట్ ట్రిక్. అదే. మగాడ్ని బిగువుగా వాటేసుకుని పెదాల్నప్పగించేయడం. . . ప్రయోగించాను. కానీ ప్రయోజనం లేక పోయింది. నా పెదాల్ని జుర్రుకుంటూనే. తన మోచేతులమీద పైకి లేచి. నాసళ్ళని రెండు చేతుల్తో కుదుళ్ళ దగ్గిర ఒడిసి పట్టుకుని కసిగా పిసికేస్తూ. తన పాదాలపైన పైకి లేచి. తన మొడ్డనినా పూకు రెమ్మల మధ్య జొనిపి. నడుంని విల్లులావంచి. . . ఒక్కసారి . కసు. క్కున. నాలోకి జొరబడ్డాడు. “. అమ్మ్మా!. ” అని మూల్గుతూ ‘. బుస్సు. ‘ మనెగజిమ్మానే విమలా. ఓర్చుకోలేక. ఎందుకో. వినయ్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదేపని చేయడం మొదలెట్టాడే. నాకీ ఆడజన్మనిచ్చినందుకు భగవంతుడ్ని తిట్టుకుంటూ తొడల్ని పూర్తిగా విప్పుకున్నా వకూ!. . “. నువ్వు మరో మగాడి మొడ్డకింద నలగడం చూసి రెచ్చిపోయుంటాడులే!. కానీ!! ” అంది విమల . తన తొడల మధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ!”. కావచ్చు. పది నిముషాలు నాఒళ్ళు హూనం చేసింతర్వాత వినయ్ కొత్తగా ‘. ఓహ్. ఓఓహ్హ్. ‘ అంటూ బిగ్గరగా ఒగరుస్తూ అప్పుడే పగిలిన అగ్నిపర్వతంలోంచి వచ్చే లావా లా మరిగే తన మదాన్ని నాలోకి వదలడం మొదలెట్టాడు. ఆ వేడి ని తట్టుకోలేక నేను నడుంని అటూ,ఇటూ తిప్పుతూ తన మొడ్డని బయటికి తోసేద్దామని ప్రయత్నించాను. నన్ను కదలనీకుండా నొక్కిపట్టి నాలోకి పూర్తిగా వదిలేసి. మీద సోలిపోయాడు . కొద్దిసేపటికి ఉన్నట్లుండి పైకి లేచి. ‘. లే సిందు. వెళ్ళి ప్రెజంట్ కొందాం. ‘ అన్నాడు.. నా బుర్రలో తళుక్కున ఒక చిలిపి ఆలోచన మెరిసింది. పూరెమ్మల్లోచి బైటికి పొర్లిపోతూన్న మదాన్ని పక్కనేఉన్న చీరకొత్తుకుంటూ “. ఉహూఁ. మనమెక్కడికీ వెళ్ళటంలేదు. ప్రెజెంట్ ఇంట్లోనే ఉంది. ‘ అన్నాను. ‘. అదేమిటి!!. ‘ అన్నాడు వినయ్. ఆశ్చర్యంగా. ‘. ఓ పని చేస్తే ఒక్కదెబ్బకి మూడు పిట్టలు. ‘ అన్నాను. ” ఏమిటో ఆపని. ఎవరో ఆపిట్టలు! “‘. అన్నాడు. ‘. ఊహించు. ‘ అన్నాను. ‘. నాకు తట్టటంలేదు సిందు నువ్వే చెప్పు. ‘ అన్నాడు కాసేపు తర్వాత.’. నా చేతే చెప్పించాలనా! సరే. మీ మదన్ సర్ ని మాధురీ మేమ్ ని మనింటికే రమ్మందాం. ఆవిడ నిన్నింటర్వూ చేస్తూన్నపుడు నేను మీ సర్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాలే!!. ‘ అన్నావకూ. సిగ్గు ముంచుకురావడంతో కళ్ళు వాల్చుకుని. . థాంక్స్ సిందు! మేడంని ఓ పదినిముషాలపాటు మీ నించిదూరంగా ఉంచుతాలే. . ‘అన్నాడు వినయ్. నాచుబుకాన్ని పట్టుకుని ప్రేమగా నా కళ్ళ్లోకి చూస్తూ. తన మొహం లో తెరిపి చూసేసరికి నాకొళ్ళు మండింది.. . ” . దీనికోసమేగా. నిన్న రాత్రి . నాకా . స్పెషల్ . బర్త్ డే ప్రెజెంట్. ఏర్పాటు చేశావ్. ” అన్నాను కోపంగా. మాట్లాడకుండా తలొంచుకున్న వినయ్ ని చూస్తే జాలేసింది. “. మంచి బోణీ. వ్రతం చెడ్డా. ఫలం దక్కింది. ” అనుకుని. “. పర్లేదులే వినయ్. నీ ప్రెజెంట్ బ్రహ్మాండం. కానీ. నేను వెంకయ్య తో. అంత . ఆక్టివ్ గా. ఉన్నందుకు నీకు కోపం వచ్చింది కదూ. ” అన్నాను తనని కౌగలించుకుంటూ. “. అవును. నా కళ్ళ ముందే. వాడు నిన్ను లేపి. లేపి దున్నుతూంటే. నువ్వు మూల్గుతూనే. వాడి నడుం చుట్టూ తొడలు పెనవేసి ఎదురొత్తులిస్తూంటే. అక్కడే మిమ్మల్నిద్దర్నీ విడదీసి చంపేయాలని పించింది. ” అన్నాడు వినయ్. వేగంగా ఊపిరి పీలుస్తూ.
“. నువ్వేగా వాడికి దగ్గరుండి మరీనేర్పించావ్. ఇప్పుడు విచారిస్తే ఏం ప్రయోజనం? ఐనా. వాడి కళ్ళముందే నువ్వు వాడి భార్యని అనుభవించినపుడు. పైగా ఆవిడ . . ” ఆరూ. తొమ్మిది. ” గా నీ మీదెదురెక్కి రెచ్చిపోయినప్పుడు . తనేమనుకున్నాడో ఒక్కసారి ఆలోచించావా?. ” అన్నాను ఓక్షణమాగి. “. నిజమే. వెరైటీ. వెరైటీ. అనుకున్నానేగానీ. . నువ్వు వాడికి అంతగా సహకరిస్తూంటే. ఇబ్బందిగానే అనిపించింది. ” అన్నాడు వినయ్. తల దించుకుని. .”. ఐతే లే. ప్రెజెంట్ కొనుక్కుని మీ బాస్ వాళ్ల పార్టీకెళ్దాం. ” అన్నాను. “. ఉహూఁ . మదన్ సర్ ని,మేడంని మనింటికి రమ్మని పిలుద్దాం. ఆ. పని. మొదటిసారి నెప్పనిపించినా దానిమజా మరిగింతర్వాత. మళ్ళీ,మళ్ళీ కావాలని వెంపర్లాడమా. ఇదీ అలాంటిదే. ” అన్నాడు వినయ్ కన్ను గీటుతూ. “. ఛీ. కుక్కతోక బాబూ. మీ మగాళ్ళ బుధ్ధి. ” అన్నాను చిరుకోపం తో.” . అక్కడికి మీ ఆడవాళ్ళది కానట్లు. వాళ్ళకి ఫోన్ చెయ్యనామరి. ఇవాళే అయితే. నీకు ఓపికుండదేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను. ” అన్నాడు వినయ్ నా వీపు నిమురుతూ. “. పర్లేదులే. . ఇదే రైట్ టైమ్. పిల్లలు కూడా ఇంట్లో లేరు. పైగా. నీ ప్రమోషన్ మీద డెసిషన్ రేపే తీసుకుంటారేమో. ఇవాళే కానిచ్చేస్తేనే మంచిది. . ఆలస్యం అమృతం విషం. అంటారుగా. అయినా. మిడ్ ఫార్టీస్ లో ఉంటాడుగా మీ గురుడు!. నీ అంత. వెంకయ్య అంత. జోరుండదులే. !!. అంచేత తేలిగ్గా తట్టుకోగల్ను. పైగా ఓ పది నిముషాలే అన్నావ్ గా. ” అన్నాను నవ్వుతూ. ఆ మర్నాడు కానీ తెలీలేదు వకూ . నా అంచనా ఎంత తప్పో!!.”. దట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్. ఎన్నింటికి రమ్మంటావ్ వాళ్ళని. ” అంటూ ఫోన్ అందుకున్నాడు వినయ్. ” ఎనిమిదింటికి రమ్మను. ఫుడ్ కి ఆర్డర్ చేద్దాం. మరోగంటసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం. ఆ తర్వాత తయారు కావచ్చు. ఈలోపల నన్ను ముట్టుకోకూడదు. ” అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నా,వినయ్ మదన్ సర్ ని ఆహ్వానించడం వినిపించింది . వినయ్ నా పక్కనే ఉండి మాట్లాడడంతో. “. సో. ఇటీజ్ ఎరేంజ్డ్. థాంక్స్ వినయ్. ఆ టైమ్ లో మేడంని ఎంగేజ్ చేసే భారం నీదే సుమా. “అంటూన్న మదన్ సర్ గొంతులోఉత్సాహం కొట్టొచ్చినట్లు వినిపించింది. “. ఏంటీ. చాలా ఎక్జైటెడ్ గా ఉన్నట్లున్నాడు గురుడు. ” అన్నాను. “. ఉండడా మరి!. నీలాంటి స్టన్నింగ్ ఫిగరున్న సేఫ్ గర్ల్ దొరుకుతూంటేనూ!!. ” అన్నాడు నవ్వుమొహంతో వినయ్. కళ్ళు మూసుకుంటూ. . . నేనూ కళ్ళుమూసుకున్నాను.. . ఇంతలో నా నడుం మీద వినయ్ చేయి పడింది. “. ఏయ్. దూరం. ” అంటూ తోసేశాను. ” . అదేంకాదులే సిందు. ఇందాకాఒకదెబ్బకి మూడు పిట్టలన్నావేమిటి?. ” అన్నాడు వినయ్. “. నీకు రెండు. నాకు ఒక్కటి. అన్నాను. “. ఏమిటవి?. ” అన్నాడు. “. తర్వాత చెప్తాలే. పడుక్కో. ” అన్నాను. “. ఉహూఁ. సస్పెన్స్ భరించలేను. ” అన్నాడు పిల్లాడిలా మారాం చేస్తూ. “. ప్రమోషన్ . అనుకోని. మోహన్రమైన అనుభవం . నీకు. ఇరవైనాలుగు గంటల్లో ముగ్గురు మగాళ్ళతో అనుభవం. నాకు. “. . . అన్నాను. “. ఏయ్. ఇద్దరేగా!. మూడో మగాడెవడు. ” . ఈర్ష్యగా అన్నాడు వినయ్. “. నీతోకలిపితే ముగ్గురవుతారుగా. ” అన్నాను చిలిపిగా కన్నుగీటుతూ. “. సర్లే. అనుకోని,మోహన్రమైన అనుభవమేమిటోనాకు!. ” అనడిగాడు. .. తొందరెందుకు . వెయిట్ చెయ్యి. కాసేపట్లోతెలుస్తూంది. ” అన్నాను కళ్ళు మూసుకుంటూ. . నిజానికి నాక్కూడా తెలీదు వకూ. ఆక్షణానికి. అప్పుడే తట్టింది ఒక ఆలోచన. “. అలా చేస్తే!. ” అనుకున్నాను. నా మెదడులో రూపు దిద్దుకున్న ఓ ప్లాన్ ని రివైజ్ చేసుకుంటూ . . “. బ్రహ్మాండం. ఈపని చేద్దాం. ” అనుకుని నిద్దరోయాను. “. ఏమిటే అది!?. ” అంది విమల. “. చెప్తా!. ” అని కంటిన్యూ చేశాను.
“. ఏడున్నర దాటుతూంటే మెలకువచ్చింది నాకు. నేను తయారయ్యి వినయ్ ని లేపుదామని మంచం మీదినుండి లేచాను. ” . ఏం డ్రెస్ వేసుకోవాలా. ” అనుకుంటూ ఇల్లు సర్దేశాను . ” . నువ్వా బొడ్డుకింద చీర కట్టు చీరలో భలే సెక్సీగా ఉంటావ్ సిందు. ” అన్న అరవింద్ సర్ కామెంట్ గుర్తుకొచ్చింది. వెంటనే స్నానం చేసి. నిన్న పొద్దున్న విప్పి పడేసిన లైట్ బ్లూ జార్జెట్ చీరని, మన స్పెషల్ బ్లౌజ్ ని, గబగబా ప్రెస్ చేసుకుని. చీరని బొడ్డుకి జానెడు కిందుగా. పిరుదులకి. గుబ్బలకి అతుక్కుపోయేట్లుగా సింగారించి. మైల్డ్ సెంట్ స్ప్రే చెసుకుని వినయ్ ని లేపాను . . కళ్ళు తెరుస్తూనే . ఈలేసి. నన్ను మీదికి లాక్కోబోయాడు. . “. దూరం. . ఈ సింగారం మీ మదన్ సర్ కోసం. . ” అన్నాను . చిలిపిగా కన్నుగీటి వెనక్కి జరుగుతూ. . “. సో వాట్. ” అంటూ నన్ను సున్నితంగా దగ్గరకి లాక్కుని. లైట్ గా కిస్ చేసి బాత్రూం వైపు పరిగెత్తాడు వినయ్.. కరెక్ట్ గా అనుకున్న టైంకి దిగారు గోయల్ దంపతులు. “. వాళ్ళొచ్చారు. ” అంటూ వినయ్ ఎదురెళ్ళాడు. భుజాల చుట్టూ పవిటెని కప్పుకుంటూ నేనూ తన వెనకే నడిచాను. “. ఇదెందుకూ!?. ” అన్నాడు వినయ్ దాన్ని గుంజుతూ. “. నీకు తెలియదు. ఊర్కో. ” అంటూ “. నమష్కార్ సర్ . నమష్కార్ మేడం. . . అంటూవాళ్లని గ్రీట్ చేస్తూ పవిటెని నిండుగా కప్పుకునే నెపంతో మదన్ సర్ కి మాత్రమే నా పల్చటి పొత్తికడుపుని, లోతైన బొడ్డుని, నిండైన స్థనకోణాన్ని క్షణకాలం ప్రదర్శించాను. “. హలో సిందు. హల్లో వినయ్. ” అంటూ మదన్ సర్ కళ్లతోనే నా అందాల్ని జుర్రుకుంటున్నాడు . సిగ్గులొలకబోస్తూనే ఓరకంటితో ఆయన్ని పరాయించి చూశాను . ఆరోజు పార్టీ లో నే ఆయన్నిసరిగ్గా గమనించలేదు. మాంచి ఫిట్ గా ఉన్నాడతడు . . వినయ్ కన్నా కొంచెం పొట్టి. ఎర్రటి మనిషి . బ్రౌన్ టీషర్ట్ లోంచి ఆయన విశాలమైన ఛాతీ, బలమైన దండలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. బ్లాక్ జీన్స్ లో ఆయన బలిసిన తొడల సైజు చూసే సరికి నాకొళ్ళు గగుర్పొడిచింది. నా ప్లాన్ సక్సెస్ ఐతే. పావుగంట బదులు రాత్రంతా నలగాలేమో వాటికింద! . భగవాన్. ” అనుకుంటూ మేడం వైపు చూపు తిప్పాను. .. అప్పటికే. ” మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ మేమ్. . మీ చీర బ్యూటిఫుల్. మీకు బాగా నప్పింది!. సిందుని కూడా తీసుకోమంటా!. కాపోతే కొంచెం లైటర్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ” అంటూ వినయ్ ఆవిడ్ని ఆరాధనగా చూస్తూ,ఏదో మాట్లాడేస్తున్నాడు. “. థాంక్స్ . ” అంది మాధురీమేమ్ కొంగుని భుజాల చుట్టూ నిండుగా కప్పుకుని కొసని నడుందగ్గర దోపుకుంటూ. “. పల్చటి పొత్తికడుపు ఈవిడది. ” అనుకుంటూ ఆవిడని పరకాయించి చూశాను. పచ్చటి మనిషి. దిట్టంగా ఉంది. దట్టంగా ఉన్న గ్రీనిష్ బ్లూ మైసూర్ క్రేప్ చీర కొంగుని భుజాల చుట్టూ నిండుగా కప్పుకున్నా ఆవిడ ఎత్తైన చనుకట్టు అవుట్లైన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. “. 34DD లాఉంది, ఆకర్షణ, డబ్బు, బోల్డున్నాయి!. ” అనుకున్నా,ఈర్ష్యగా. ఆవిడ మెడలో తళతళ లాడిపోతూన్న ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్ ని చూసి. ఓ పక్క మాట్లాడుతూనే ఆవిడ ఒంపుల మీద తారాడుతున్నతన చూపుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోడానికి వినయ్ పడుతూన్న అవస్థని గమనించిన మాధురీమేమ్ నవ్వాపుకోడానికి తన ఎర్రటి కిందిపిదవిని మునిపంటితో నొక్కుతూ తలూపుతూంది వినయ్ మాటలకి.
హాల్లో ఎదురెదురు సోఫాల్లో కూర్చుని కాసేపు పిచ్చాపాటీ మాటల తర్వాత డ్రింక్స్ తెస్తానంటూ వినయ్ లేచాడు. “. నాకు సాఫ్ట్ డ్రింక్. ” అంది మాధురీ మేమ్. “. నాకూనూ. ” అంటూ జతకలిపాను. మగాళ్ళకి విస్కీ, మాకు లిమ్కా తెస్తూ మంద్రమైన మ్యూజిక్ ఆన్ చేశాడు వినయ్. నెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూ కాసేపు కబుర్ల తర్వాత. “. కమ్. సిందు! డాన్స్ చేద్దాం!. ” అంటూ నావైపు చెయ్యి చాపాడు మదన్ సర్. గ్లాస్ టీపాయ్ మీదపెట్టి లేచాను. బెరుకుగా మాధురీ మేమ్ వైపు చూస్తూ. “. రండి మామ్. మా పిల్లల పెయింటింగ్స్ ని, ఇంటిని చూద్దురుగాని. ” అంటూ వినయ్ దారితీశాడు. నావైపు ఓ భావగర్భితమైన చూపు విసిరి. ” తరవాత చూపిస్తుందిలే సిందు. మనంకూడా డాన్స్ చేద్దాం. ” అంటూ హాల్ మధ్య కి దారితీసింది మాధురీమేమ్.. కొద్దిగా మాడిన మొహంతో. ఆవిడకి రెండడుగుల దూరం మెయింటైన్ చేస్తూ మొదలెట్టినా. కాసేపట్లో ఆవిడేదో అడుగుతూంటే,నవ్వుమొహంతో సమాధానాలు చెప్తూ. లయబధ్ధంగా కదలడం మొదలెట్టాడు వినయ్. మదన్ సర్ దగ్గరకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూన్నా అడుగు దూరం మెయింటైన్ చేస్తూ, అప్పుడప్పుడు మ్యూజిక్ బట్టి. ఆయనకి దగ్గరగా అడుగేసి. నా సళ్ళని ఆయన ఛాతీకి తగిలీ తగల్నట్లుగా భుజాల్ని కుదుపుతూ లయగా కదుల్తున్నాను. నాతో మాట్లాడుతూన్నా. ఆయన చూపులు నా సళ్ళ లోయ మీదే ఉంది. మ్యూజిక్ టెంపో పెరిగింది. కావాల్నే నా భుజాల్ని, స్థనాల్ని, నడుంని మరింత సెక్సీగా, వయ్యారంగా కదుపుతూ డాన్స్ చేస్తున్నాను. .. ఉన్నట్లుండి మదన్ సర్ నా నడుం చుట్టూ చేయేసి మీదికి లాక్కున్నాడు. నా గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా ఒత్తుకుపోయాయ్. ఆయన చాతీకి. ఆయన అర చెయ్యి నా వీపు ని అరక్షణం నిమిరింది. “. బ్రాసియర్ వేసుకోపోయినా ఎంత బింకంగా ఉన్నాయి సిందు నీ సల్లు! వినయ్ ఈజ్ ఎ లకీ ఫెలో!!. ” . అని,తన చేతుల్ని నా నడుం మీంచి పిరుదుల మీదికి జార్చి వాటిని సున్నితంగా పిసుకుతూ. “. నాక్కూడా కొంచెం లక్ ఇప్పిస్తాడేమో కనుక్కోవాలి. ” అన్నాడు. కన్నుగీటి. ఎర్రబడ్డ మొహంతో ఎడంగా జరిగి ఓరగా వినయ్,మేమ్ ల వైపు చూశాను. వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకున్నట్లు లేరు. మాధురీ మేమ్ లయబధ్ధంగా ,అందంగా,సునాయాసంగా కదుల్తూంది. వినయ్ చూపులు ఆవిడ వంపుల్ని తడుముతున్నాయి. ఆవిడ పట్టించుకోనట్లు నటిస్తూ చిరునవ్వుతో వయ్యారంగా అడుగులేస్తూనేఉంది “. గ్రేస్ ఫుల్ మూవ్మెంట్స్ మేమ్ మీవి. భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారనుకుంటా!. ” అంటున్నాడు వినయ్ మ్యూజిక్ ఆగగానే చప్పట్లు కొడ్తూ. “. థాంక్స్. అవును. కానీ చాలారోజులైంది. ప్రాక్టీస్ చేసి. ” అంటూంది మాధురీమేమ్ కందిపోయిన మొహంతో.
. నన్నూ, మాధురీ మేమ్ నీ. సోఫాల్దాకా షివల్రీ ఒలకబోస్తూ ఎస్కార్ట్ చేసి, మా పక్కనే కూర్చున్నారు మగాళ్ళు . . మధ్య లో వినయ్ లేచెళ్ళి మరో రౌండ్ డ్రింక్స్ పట్టుకొచ్చాడు. ఆడాళ్ళం నెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూంటే. మధ్య మధ్యలో మా తొడల్ని నిమురుతూ మగాళ్ళు ఓ మూడు నిముషాల్లో డ్రింక్ పూర్తి చేశారు. ఇంతలో మ్యూజిక్ మళ్ళీ మొదలు. “. కమాన్. అంటూ ఈసారి నా చేయట్టుకులేవదీశాడు మదన్ సర్. “. ఊహూఁ. సిందు నాకు వాళ్ళ పిల్లల పెయింటింగ్స్ ని, ఇంటిని చూపిస్తుంది. మీరు కబుర్లు చెప్పుకోండి!” అంటూ తన మొగుడిచేతిలోంచి నా చేతిని విడిపించి, తను పట్టుకుని లోపలికి దారితీస్తూంటే వెనక్కి తిరిగిచూశాను. మగాళ్ల మొహాలు మాడిపోయిన బల్బుల్లా ఉన్నాయి. నవ్వు నాపుకుంటూ ఆవిడ వెనకే నడిచాను. మా ఇద్దరి డ్రింక్స్ ట్రే పుచ్చుకుని. మాది డూప్లెక్స్ ఇల్లు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో హాల్ కాక కిచెన్. గెస్ట్ బెడ్. మా ఫామిలీ వివరాలు చెప్తూ. ఆవిడవి తెలుసుకుంటూ. అవి చూపించిన తర్వాత ఫ్లవర్ గార్డెన్ కూడా చూపించి . ” పై ఫ్లోర్ లో మాస్టర్ బెడ్రూం . పక్కనే పిల్లల బెడ్రూం. ” అంటూ పైకి దారితీశాను.. “. బ్రహ్మాండం గా ఉంది సిందు ఈ బ్లౌజ్. మాంచి ఫిటింగ్. బ్రాసియర్ లేకపోయినా బాగా హోల్డ్ చేస్తూంది. మదన్ కి పిచ్చెక్కి పోయుంటుంది. ఎవరేంటి టైలర్!?. పెర్ఫెక్ట్ గా మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాడు!??. ” అందావిడ నా వెనకే మెట్లెక్కుతూ. మెజర్మెంట్ రూం పేరెత్తేసరికి నా ఒళ్ళు ఝల్లుమంది. ఆవిడ మాటల్ని విననట్లే. “. ఇది మాస్టర్ బెడ్. ఇది పిల్లల బెడ్. అంటూ వాట్ని చూపించి. “. . హాల్లో మగాళ్ళూ,ఇక్కడ ఆడాళ్ళూ. ఒకళ్లకొకళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటాం కానీ మాటలు వినిపించవ్. గట్టిగా అరిస్తే తప్ప!. మగాళ్లమీద ఓకన్నేసి కూర్చోడానికి వీలుగా ఉందీ ఏర్పాటు!!. ” అంది, మాధురీమేమ్ లాండింగ్ మీదున్న ఓ సోఫాలో సెటిలై డ్రింక్స్ సిప్ చేస్తూ. ‘. అవును. ‘ అంటూ పక్కనే మరో సోఫాలో కూర్చుని పక్కనే ఉన్న ఫామిలీ ఆల్బం తీశాను. పిల్లల చిన్నప్పటి ఫొటోలు చూపిద్దామని. . ఆవిడ ఆల్బం తిరగేస్తూ ఓ ఫొటో దగ్గరాగింది. “. మా అక్క. ” అన్నాను. ” మీరు కవలలా!. ” అంది. “. కాదు మేమ్. ఒకే హైట్. ఒకే బిల్డ్. కావడంతో అలా అనిపిస్తాం. తనకి 38 ఏళ్ళు. నాకన్నా ఐదారేళ్ళు పెద్ద. . ” అన్నాను. . “. అంటే నా ఈడుదన్నమాట. ” అంది. ” అవునా మేమ్!. ” అన్నాను. ” . పార్టీలో అందరికళ్ళూ నీ మీదే. మంచి ఫిగర్ మెయింటైన్ చేస్తావ్. ” అంది. “. థాంక్యూ మేమ్. ” అన్నాను . “. ఇంకా ఈ “మేమ్” పిలుపెందుకూ! . . దీదీ. అనచ్చుగా!!” అందావిడ. ” సరే మేమ్. సారీ. దీదీ. ” అని దిద్దుకున్నాను సంతోషంగా . క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకున్నావా?. ” అంది. ” . లేదు దీదీ!. స్పోర్ట్స్ బాగా ఆడేదాన్ని” అన్నాను.” . ఆహాఁ! అందుకోసమే అన్ని రకాల డాన్స్ లు ఫ్రీ గా చేయగల్గుతున్నావు. డాన్స్ పార్ట్నర్స్ తో కూడా ఫ్రీగానే ఉంటావ్. పరాయి మగాడెవడైనా నీమీద చెయ్యేశాడా!?. ” అంది మాధురీ మేమ్. ఉన్నట్లుండి. . సడెన్ గా టాపిక్ మారడంతో కంగుతిన్నాను. “. డాన్సుల్లో తప్పవుకదా మేమ్. . మీకు తెలియందేముంది. ” అన్నాను మొహమాటంగా. “. అదిగో! మళ్ళీ!!” అందావిడ చిరునవ్వుతో. “. ఒహ్. దీదీ. మొదట్లో దూరంగానే ఉండేదాన్ని. వినయ్ నస భరించలేక!. . ఈ మధ్య. !!. ” అని నీళ్లు నమిలాను.”. ఆ చెయ్యెయ్యడం కాదు నేననేది. ” అందావిడ నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ. డ్రింక్ గుటకేసే నెపంతో ఓ క్షణం ఆలోచించి. “. రెండేళ్లక్రితం పండగకి మా అక్కా వాళ్లింటికెళ్ళినపుడు , సరదాగా ఒకళ్ల చీరలు మరొకళ్ళు కట్టుకున్నాం. దాంతో మా బావ వెనకనించి వచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని ఓ క్షణం నలిపేశాడు. అంతకన్నా ఏం కాలే. దానికే . సారీ. చెప్పాడనుకోండి . . అప్పుడప్పుడిలాంటి పొరపాట్లు జరుగుతూంటాయని నేనూ ఊరుకున్నా. ఎవరికీ చెప్పకుండా! అది తప్ప. ఈ రోజు వరకూ. ఇంకేం జరగలేదు దీదీ. ” అన్నానే వకూ!. ” అంటూ ఆగాను. “ఎంత జాణవే! ఆ వెంకయ్య గాడికి ఒళ్ళప్పగించి 12 గంటలు కాలేదు!. ఆవిడ నీ అబద్దాన్ని పట్టేయ్యలేదా?” అంది విమల. “. దీంట్లో అబధ్ధమేముందీ! ఇంకా రోజు. అంటే. 24 గంటలు పూర్తి కాలేదుగా!? . అందుకోసమే ధైర్యంగా అనేశాను” అన్నాను నవ్వుతూ. “. సిగ్గులేనిదానా!. . ఊఁ. చెప్పు. ఏమందేంటావిడ?. ” అంది విమల నవ్వుతూ.”ఆవిడేం మాట్లాడకుండా నిష్టూర్చిందే వకూ! . ఇంతలో మమ్మల్ని కిందకు రమ్మని ఒకే పిలుపులు. “. ఇటు పార్టీల్లోగానీ అటు ఫామిలీ ఫంక్షన్స్లోగానీ! . . మీక్కూడా జరిగుంటాయ్ కదా దీదీ ఇలాంటివి!!. . మీదీ పెద్దకుటుంబమన్నారుగా!. బావగార్లూ, మరుదులూ ఉండే ఉంటారు. ” అంటూ లేచానే కిందికెళ్ళడానికి. “. ఆగు. వెళ్దాంలే. ” అంటూ నా చేయుచ్చుకులాగి కూర్చోబెట్టేసి. “. మా ఇంట్లో నేనే పెద్దదాన్ని. అత్తారింటికి పెద్దకోడల్ని. అంచేత మరుదులేతప్ప బావలు లేరు. ” అందావిడ. “. ఎంతమందేంటి మరుదులు?. ఏ మరిదైనా!?. ” అంటూ అర్థోకి లోఆపేశాను. కొంటెగా నవ్వుతూ.
“. ఉండడానికి అత్తారింటివైపో ఇద్దరూ. పుట్టింటి వైపో ముగ్గురూ ఉన్నార్లే! . ఒక్కరూ!!. ” అనాపేసి. డ్రింక్ మూడొంతులు తాగి. “. ఏంకలిపాడేంటి వినయ్ దీంట్లో!. మత్తుగా లేదూ!!” అంటూ కళ్ళటూ,ఇటూ తిప్పుతూ మాట మార్చిందే!. ఎందుకో!. చిన్న ప్రయత్నం చేస్తే ఆవిడ పడిపోతుందనిపించి. “. మీ స్టేచర్, పవర్, చూసి మీ సొంత మరుదులెవరూ ధైర్యం చేయలేక పోయారేమో!. పోనీ. ఈ మరిదికో అవకాశం ఇస్తారేంటి!?. ” అన్నానే. “. మమ్మల్నొదిలేసి ఇక్కడ కూర్చున్నారేంటి!?. ” అంటూమెట్లెక్కుతున్న వినయ్ వైపు కళ్ళతో సైగ చేస్తూ.”. అంతధైర్యముందేంటి మీ ఆయనకి!?. ” అందావిడ చులకనగా!. ” . వేలందించి చూడండి. వాటిమీద చేయేయకపోతే నన్నడగండి. ” అన్నానే ఆవిడ సళ్ళ వైపొక చూపు విసిరి. . . “. ఆఁహాఁ!. అదీ చూద్దాం. ” అని. “. సిందు!. మేమ్!. కిందికి రండి. సర్ పిలుస్తున్నారు. ” అంటూ మెట్లెక్కుతున్న వినయ్ కి తన స్థన కోణం కనిపించేట్లు పైటసర్దుకుని వయ్యారంగా చేయందించిందావిడ కళ్ళల్లో ఓ తమాషా మెరుపుతో. ఆ సీన్ చూసి ఆఖరి రెండు మెట్లు ఒక్కఅంగలో ఎక్కిన వినయ్ కళ్ళల్లో పశువును గమనించి. “. ఇక్కడే ఈవిడ మీద పడతాడేమో దేవుడా!. తనని ఆపాలి. ” అనుకుంటూ లేచి ఓ అడుగు వినయ్ వైపు వేశాను. నన్ను పక్కకి తోసి , సున్నితంగా ఆవిడ చెయ్యందుకుని ఓ చిన్న జర్క్ ఇచ్చాడు. దాంతో ఆవిడ తూలి వినయ్ చాతీ మీద పడింది.”. ఇది మదన్ సర్ కళ్ళపడితే. ప్రమోషన్ సంగతటుంచి ఉన్న ఉద్యోగం ఊడుతుందేమో!!. ” అనే భయంతో. నా శరీరంతో వాళ్లని కవర్ చేస్తూ మదన్ సర్ వైపు చూశాను. అనవసరంగా భయపడ్డాననిపించింది. ఆయన చూపులు నా తొడల్ని తమకంగా చూస్తున్నాయి. “. దీదీ. వినయ్ . రండి. మదన్ సర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ” అని పిలుస్తూ. మరిన్ని వగలొలకబోస్తూ, మెట్లు దిగుతూ ఓరగా వాళ్లవైపు చూశాను. “. వాచ్ ఇట్ మేమ్. అంటూ ఆవిడ నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి మెట్ల వైపు తీసికొస్తూ. “. ఓహ్!. పిడికిట్లో పడుతూంది మేమ్. మీ నడుం!!. ” అంటున్నాడు నెమ్మదిగా. “. చాల్లే. మరీ ములగ చెట్టెక్కించకు. ” అంటుందావిడ వినయ్ భుజం మీద తల వాల్చి మెట్లు దిగుతూ! .” చాలా ఫాస్ట్ గా పడగొట్టాడీవిడని వినయ్. మదన్ సర్ ఏమనుకుంటాడో!. ఇలా ఇంకెంతమందితో గ్రంధం నడిపిస్తున్నాడో!!. “అనుకుంటూ టెన్షన్తో గబగబా మదన్ సర్ వైపునడిచి “. మే ఐ గెట్ యూ ఎనదర్ డ్రింక్ సర్!. ” అన్నాను ఆయన్ని డైవర్ట్ చేద్దామని. “. డ్రింక్ సంగతి వినయ్ చూసుకుంటాడులే!. మా ఆవిడ నీకు దీదీ ఎప్పట్నించి అయిందీ!?. తను దీదీ ఐతే నేనేమౌతానో నీకు!?. ” అన్నాడాయన నా నడుం ని తన ఎడం చేత్తో చుట్టేసి. మీదికి లాక్కుని సోఫా వైపు తీసికెళ్తూ. . ఆయన చూపులు ఎగసెగసి పడుతూన్న నా స్థనాల్ని నమిలేస్తున్నాయ్. సోఫాలోనే వాయింపు మొదలెడతాడేమోరా భగవంతుడా ఇతగాడు . అని మనస్సులో అనుకుంటూ. “. జీజాజీ. ” అన్నాను. ఆయన వేళ్ళు నా బొడ్డుని, పొత్తికడుపునీ నిమరడంతో ఒళ్ళు ఝల్లు మంటూంటే సిగ్గుగా ముడుచుకుపోయి సోఫా లో కూర్చుంటూ.. . ఈలోగా వినయ్ మాధురీమేమ్ ని మాకెడం చేతివైపున్న సోఫాలో కూర్చోబెట్టి. మోకాలిమీద వంగి, ఆవిడ కుడి కాలి మడమని సున్నితంగా మసాజ్ చేస్తూ. “. తగ్గిందా మేమ్!. ” అంటున్నాడు తెచ్చిపెట్టుకున్న ఆదుర్దాతో!. “. ఆఁ!. తగ్గిందిలే. నీ వేళ్ళల్లో మేజిక్ ఉందిగా. . ” అందావిడ కొంటెగా. “. వెల్ కం మేమ్. మరో డ్రింక్ తెస్తాను. ఇంకో డాన్స్ పూర్తయేలోపల డిన్నర్ వచ్చేస్తుంది. ఏమంటారు సర్?. ” అన్నాడు వినయ్. “. ఫైన్ విత్ మి. ” అన్నాడు మదన్ సర్. నా ఎడమ స్థనం వంపుని చూపుడు వేలుతో ట్రేస్ చేస్తూ. . మాధురీ మేమ్ కి ఇది కనిపిస్తూందనే భయంతో పవిటని జార్చి ఆయన చెయ్యిని కవర్ చేశాను. “. థాంక్స్ సిందు!. ” అంటూ ఆయనో హారన్ కొట్టేసరికి పులకింతల్ని అణచుకోలేక సన్నగా వణుకుతూ. “. దేనికో!. ” అంటూ పక్కకి చూసేసరికి మాధురీమేమ్ చిరునవ్వుతో కన్ను గీటింది . ఆవిడ చూసేసిందని గ్రహించి సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయానే వకూ!. ” అని ఆపాను.
“. రెండ్రోజుల తర్వాతకూడా ఙ్ఞాపకాల్తో నిన్ను వణికించాడంటే. రసికుడే అతగాడు. ఏం సమాధానం చెప్పాడేంటి?. ” అంది విమల. సన్నగా వణుకుతూన్న నా శరీరాన్ని చూస్తూ. “. ఛీ!. పోవే!!. ” అని “. ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. “అంటూ నన్నందుకోడానికి మరోసారి చేయి జాపితే తప్పించుకుని మాధురీ మేమ్ పక్కన కూర్చున్నాను. అంటూ కంటిన్యూ చేశాను. “. మీ ఆయనే ఫాస్ట్ లేమ్మా!. ఇందాకే డబల్ హారన్స్ పడ్డాయి నాకు. ” అందావిడ నన్ను మాటల్తో దువ్వుతూ!. ఇంతలో స్లో డాన్స్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేసి డ్రింక్స్ ట్రే పుచ్చుకొచ్చాడు వినయ్. తలో గ్లాస్ పుచ్చుకుని ఓ గుటకేశాం.. “. తొందరగా పూరి చెయ్యండి. ఆ తర్వాత డిన్నర్. ” అన్నాడు వినయ్. “. సరే!. ” అంటూ మరో రెండు గుటకల్లో పూర్తి చేశాం నే నూ ,మాధురీ మేమ్. “. తియ్యగా ఉన్నాఈసారి డ్రింక్ మరింత ఘాటుగా ఉంది కదూ సిందు!. ” అంటూంది మేమ్. “. అవును దీదీ. ఒళ్లంతా మత్తుగా అయిపోయింది. ఏం కలిపారో ఈ మగాళ్ళు. ” అన్నానుకోపంగా. “. మీ సాఫ్ట్ డ్రింకే సిందు!. కాపోతే ఓ రెండు చుక్కలు లేడీస్ డ్రింక్. అదే. జిన్ కలిపాను. ” అన్నాడు వినయ్ “. మరో డాన్సు చేద్దామా వినయ్!. ” అంది మాధురీ మేమ్, సోఫాలోంచి లేస్తూ. “. షూర్ మేమ్. ” అంటూ ఆవిడ చెయ్యందుకున్నాడు వినయ్. అప్పటికే మదన్ సర్ నా జబ్బ పుచ్చుకుని లేవదీస్తున్నాడు “తప్పదురా బాబూ!” అనుకుంటూ లేచి. ఆయన కౌగిలిలో ఒదిగిపోయి నెమ్మదిగా కదులుతూ రెండో జంట వైపు చూశాను.. మాధురీ మేమ్ వినయ్ మెడ చుట్టూ చేతులేసి, తననంటుకుపోయి నెమ్మదిగా కదులుతూంది. జాకెట్లోంచి ఉబుకుతున్న తన భార్య సళ్ళని చూస్తూ. “. గుడ్ వర్క్ సిందు! మీ దీదీని చాలా ఫాస్ట్ గా ఒప్పించావ్!. ఆవిడకిది ఫస్ట్ టైమ్. వినయ్ ఈజ్ ఎ లకీ ఫెలో!. ” అంటూ నా పిరుదుల్నొడిసి పట్టుకుని తన మొత్తకి బలంగా అదుముకుని నా పెదాలందుకోబోయాడు మదన్ సర్. “. మీరుకాదేంటి?. ” అన్నానే తెచ్చి పెట్టుకున్న కోపంతో మొహంపక్కకి తిప్పుతూ!. “. నేనన్నానా ఆమాట!?. ” అంటూ మొరటుగా నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నాడే! “. ఛీ. ఏమిటిది సర్!?. దీదీ చూస్తున్నారు!. కనీసం డిన్నర్ అయేదాకా అయినా ఆగండి. ” అని గొణిగానే. . ఓ క్షణం తర్వాత పెదాల్ని విడిపించుకుని. “. సర్ కాదు, జీజాజీ. విందు భోజనం ముందు ఎపిటైజర్ ఉండాలిగా! . ఏమంటావ్ వినయ్!?. ” అన్నాడాయన. నన్ను ఎత్తేసుకుని పక్కనే ఉన్న గెస్ట్ బెడ్ వైపు దారితీస్తూ!. సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ ,ఆయన మెడ వంపులో మొహాన్ని దాచుకుని ఓరకంటితో వినయ్ వైపు చూశానే!. అంటూ కాసేపు ఆగిపోయాను ఆరోజు ఙ్ఞాపకాలతో తడిబారిన పూరెమ్మల్ని ఒత్తుకుంటూ!. ” . నిన్ను చూస్తే ఈర్ష్యగాఉందే!. ఏమన్నాడేంటి వినయ్. ” అంది విమల ఎర్రబారిన మొహంతో.. “. వెరీ రైట్ సర్!. ప్లీజ్ గో ఆన్!. మీరేమంటారు మేమ్!. ” అని మాధురీ మేమ్ ని అడిగాడే చాలా మర్యాదగా! “. ఇంకా మేమ్ ఎందుకూ!. మాధురీ అను. ” అందావిడ సిగ్గుగా కళ్ళు వాల్చుకుంటూ. మరో క్షణం ఆగకుండా. “. ఒద్దమ్మా! నేను చాలా బరువు!. ” అంటూన్నఆవిడ అభ్యంతరాల్ని పట్టించుకోకుండా . “. ఓకె. మాధురీ భాభీ. ” అంటూ ఆవిడని అమాంతం ఎత్తేసుకుని, మెట్ల మీంచి మాస్టర్ బెడ్ వైపు పరిగెత్తాడే వినయ్!!. ” మదన్ సర్ చూస్తే ఏమనుకుంటాడో అని భయపడి ఆయనకి నా పెదాల్నప్పగించేశాను. నన్ను గెస్ట్ బెడ్ లోకి మోసుకెళ్ళేసరికే ఆయన కొద్దిగా ఒగరుస్తున్నాడు నెమ్మదిగా ఆయన చేతుల్లోంచి కిందికి జారి, కళ్ళు వాల్చుకుని, సిగ్గులొలకబోస్తూ బెడ్ వైపు ఓ అడుగేశాను. తొందరగా ఆయన కుతి తీరిస్తే భోజనం చెయ్యచ్చని. కానీ ఆయన చెయ్యుచ్చుకుని నన్నాపి, మోకాళ్ల మీద వాలి, ఎడం చేత్తో నా గుద్దని సుతారంగా నొక్కి, అదే చేత్తో నడుంని నిమురుతూ, బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు కురిపిస్తూనే తన కుడి చేతిని చీర కుచ్చెళ్ల లోపలికి జొప్పించి, పొత్తికడుపుని నిమరడం మొదలెట్టాడు.. నాకు పులకింతలు మొదలయ్యాయి. “. లైట్ ఆర్పేస్తానుండండి జిజాజీ!. ” అంటూ కిటికీ వైపు చూశాను భయం,భయంగా. “. అవసరం లేదు. ” అంటూ ఎడం చేత్తో పక్కనే ఉన్న కర్టెన్ ని సవిరించి, కుడిచేతివేళ్ళని మరింత లోపలికి జొప్పించి, చూపుడు వేలు, బొటకన వేళ్ళ కాంబినేషన్తో నా బొడిపెని ఒత్తాడమ్మా!. నాకు ఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో ఓ అడుగు వెనక్కేశాను. నా పెట్టీ కోట్, చీర, కుప్పగా నేలకి జారాయి. ” ఇంట్లోనేకదా!” అనిపాంటీ వేసుకోపోడంతో ఒంటిమీద బ్లౌజు తప్ప ఏం మిగల్లేదు. అరచేతులో మానాన్ని కప్పుకుంటూ మంచం మీద బోర్లా పడిపోయాను. మరో క్షణంలో ఆయన అరచేతులు నా పొత్తికడుపు కిందికి జొరబడ్డాయి. వాడి ఓ చూపుడు వేలు నా బొడ్డు లోతుని కొలుస్తూంటే, మరో చూపుడువేలు,బొటకన వేళ్ళ కాంబినేషన్ నా పూబొడిపెని ఒత్తడం మొదలెట్టింది. సిగ్గుముంచెత్తడంతో తప్పించుకుందామని నడుం పైకెత్తాను. నా పిరుదుల మధ్య గాడిలో కాలిపోతూన్న వాడి మొడ్డ తగిలేసరికి. “. ఏ తప్పుడు దాంట్ళోకి జొరబడతాడో ఇతగాడు!. ” అని భయం వేసి. . . తొడలు లాక్ చేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నానమ్మా!. అతగాడు తన బట్టలెప్పుడిప్పేసుకున్నాడో! నా పెట్టీకోట్ ఎలా జారిందో . తెలీలేదు వకూ!. అన్నాను ఎగూపిరితో. “. మగాళ్ళు బట్టలిప్పేసుకోడమెంతసేపు!. ఇక నీ పెట్టీకోట్ సంగతంటావా. నీ నడుం నిమురుతూన్నపుడు ముడి లాగేసుంటాడులే!. అవునూ!! . నువ్వెప్పుడూ వెనకనించి దింపించుకోలేదా!. ఇది రెండో సారి. నువ్వంతగా భయపడిపోవడం!! ” అంది విమల.”. ఛీ! సిగ్గులేనిదానా!. వెనకనించి దింపించుకోవడమేంటే?. అటువంటి పాడు పని నాకిష్టంలేదు. ఎయిడ్స్ రాగలవు. కొంపదీసి మోహన్ నీకలవాటు చేశాడా ఏంటి? నా వల్ల కాదుబాబూ ఆ పాడుపని!. ” అన్నాను కోపంగా. “. వెనకనించి దింపించుకోవడమేంటే ఏంటనుకుంటున్నావ్!. అంటే! నువ్వింకా . ఆ . స్ట్రోక్. రుచి చూడలేదన్నమాట!!. భలే ఉంటుందిలే! మన మీద మగాళ్ల బరువుండదు. సుఖానికి లోటుండదు. మోహన్ దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్. ” అంది వకు కన్ను గీటి. “. ఏంటో ఆ కొత్త స్ట్రోక్!. కాస్త వివరంగా చెప్పచ్చుగా!. ” అని అడిగాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూనే!. “. ఆఁహాఁ! ఆ మొహంచూడు . ఏం కోరికతో కాలిపోతున్నావే! . అయినా తినబోతూ రుచులెందుకూ!. దాంతోనే మొదలెట్తమని చెప్తాలే మోహన్కి. అయితే!. అది ట్రై చేశాడన్నమాట నీ జీజాజీ!. . సరసుడే !!. ఊఁ, కానీ. ” అంది వకు బిగ్గరగా నవ్వుతూ
నా పక్కన కూర్చుని ‘. ఎందుకు సిందు అంత సిగ్గు!. ‘ అంటూ కాసేపు నా వీపు నిమిరి. ఉన్నట్లుండి వీపు మీదున్న జాకెట్ లేసులు విప్పేసి . చేతులు లోపలికి దూర్చి. వేళ్ళ గోళ్ళ తో నా గుబ్బల కుదుళ్ళని సున్నితంగా నిమిరాడు వకూ!. దాంతో ఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో సన్నగా వణుకుతూ కొద్దిగా పైకి లేచాను. తన కుడి చేత్తో నా నడుంని చుట్టేసి. ఎడంచేతిని నాతొడల కింద దూర్చి నన్నొక జర్క్ తో తనఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడమ్మా. మొహమాటమనిపించి మళ్ళీ మంచం మీద వాలిపోదామని ట్రై చేశాను. బలిష్టమైన తన దండల్తో నా భుజాల్ని నొక్కి నన్ను కదలకుండా చెసి. జాకెట్ ని సుతారంగా చేతులమీంచి జార్చేసి. సళ్ళని రెండర చేతుల్లో ఒడిసి పట్టి. వాట్ని సున్నితంగా రుద్దుతూ. చనుమొనల్ని పుణుకుతూ. నా మెడమీద. చెవితమ్మలమీద ముద్దులు కురిపిస్తూ కొద్దిగా పక్కకి జరిగి . ‘. ఈ పొజిషన్ చూడు సిందు!. ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నామో!. ‘ అంటూ చూపుడు వేళ్ళని ముందుకు చాపాడు. అటు వైపు చూసి సిగ్గుతో చచ్చిపోయాననుకో వకూ!!. అని ఓ క్షణం ఆగిపోయాను. ఆ దృశ్యం కళ్లలో మెదలడంతో. ‘. ఏముందేంటి అక్కడ !?. ‘ అంది విమల. . ఎదురుగా వార్డ్ రోబ్ తలుపుకి ఫిక్స్ చేసిన డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్. దాంట్లో ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో మెరిసిపోతూ ఆరంగుళాలకి పైగా ముందుకు పొడుచుకొచ్చిన నా లేత గోధుమ రంగు గుబ్బలు . వాటిపైన ఇంకాస్త ముదురు రంగులో అర్థ రూపాయ సైజు వృత్తాల్ని నిమురుతూ. వాటి మధ్య లో పెద్ద సైజు చింత పిక్కల్లాంటి చనుమొనల్నినలుపుతూ. వాటిమీద వీర విహారం చేస్తూన్న మదన్ సర్ ఎర్రటి చేతివేళ్ళు. నా సన్నటి నడుం . . బలిసిన తొడల చుట్టూ ముదురు ఎరుపురంగు బార్డర్ లా ఆయన ఒళ్ళు. కనిపించేసరికి. ఎలా ఐనా సరే. మంచం మీద పడిపోయి నా సిగ్గుల్ని దాచుకోవాలని. ఓరెండు క్షణాలు విపరీతంగా పెనుగులాడానే. కానీ జీజాజీ వదిల్తేగా!!. . ఏం ప్రయోజనం లేకపోగా నా పిరుదుల మీదా. తొడల లోపల. పూపూకు రెమ్మల మీద. వేడి వేడి చురకలు. ‘. ఎందుకు సిందు అంత మొహమాటం? . నువ్వూ , మీ ఆయనా ఈస్ట్రోక్ ట్రై చేశారా?. బలే మజాగా ఉంటూందిలే! చూడు. ‘ అంటూ నా పిరుదులకింద అరచేతులు జొనిపి. నన్నో ఆరంగుళాల మేరకి పైకెత్తి. ‘. ఊఁ. సర్దుకో!. ‘ అన్నాడే!. అని నేను చెప్తూంటే. ‘. దేన్నమ్మా సర్దుకోడం?. ‘ అని అడిగింది విమల అమాయకంగా మొహంపెట్టి. ‘. తెలియనట్లు నాటకాలాడకు పిల్లా!. చర్మం ఊడొచ్చేట్లు గిల్లీగల్ను. ‘ అన్నాను కోపంగా. ‘. మదించున్నావ్. అంతపనీ చేయగలవు తల్లీ!. ఇంతకీ. అతడడిగింది చేశావా?. ‘ అంది విమల కొంచెం దూరంగా జరుగుతూ. ‘. చెయ్యక ఛస్తానా!. ‘ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను.
. ‘. సిందు!. ఊఁ. ‘ అంటూ జిజాజీ ఆ పని చెయ్యమని మరోసారి గుర్తుచేసేసరికి నా ఎడం చేతిని ఆయన తొడ మీద ఆన్చి . కళ్ళుమూసుకుని కుడి చేతి వేళ్ళనటూ,ఇటూ కదుపుతూ నా తొడలకింద వెతికానే! అతగాడి గుండు అందినట్టే అంది జారి పోయింది. పై చర్మాన్ని పట్టుకుని పైకి లాగుదామని ప్రయత్నిస్తే అటువంటిదేమీ దొరకలేదు. వేళ్లని ఇంకొంచెం కిందికి జరిపాను. ఈసారి వేళ్లకి బాగానే అందింది. అతగాడి మగతనం. చర్మం కోసం మరోసారి చూపుడువేల్తో వెతికాను. అటువంటిదేమీ దొరకలేదు సరిగదా! బలుపు మాత్రం చేతికి నిండుగా ఐంది. నా గుబ్బల మీద ఒత్తిడి పెరిగింది. ‘. చంపేస్తున్నావ్ సిందు!. కానీ!. ‘ అని నా చెవిలో మదన్ సర్ గుసగుస. ‘. ఇక తప్పదురా భగవంతుడా. ‘ అనుకుని. చూస్తూ సర్దుకుంటేనేగానీ . దాన్ని. రెమ్మల్లో దోపుకోలేనని. కళ్లు తెరిచానే!. ముదురు ఎరుపు రంగులో బలిసిన చిలగడ దుంపలాంటి అతగాడి మగతనం. బాగా నిగిడి నా పూరెమ్మల్ని తగిలీ తగలనట్లుగా కదులుతూంది. అయితే ఒక తేడా వకూ . మనవైపు చిలగడ దుంపల మీద అక్కడక్కడ బొడిపెలుంటాయి. ఇతగాడిదలా కాకుండా నున్నగా, నిటారుగా నిక్కి ఉంది. గుండుకి కింద. ఓ అంగుళం మేర చర్మం లేదు. ‘. ఇదేమిటీ!. ‘ అనుకుంటూ మరోసారి చూపుడువేల్తో దాన్ని నిమిరానే!. దాంతో రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు మానవుడు. కుడి చేతిని నా రెండుపిరుదుల కిందికి దూర్చి , ముంజేతిమీద నా బరువుని కాచుకుంటూ. . ఎడంచేత్తో తన మొడ్డని నా రెమ్మల్లోకి జొనిపి. కుడి చేత్తో నన్ను సడెన్ గా పైకి తోసి. తన చెయ్యిని లాగేసుకున్నాడే. . నా పూరెమ్మల్లోకి ఎర్రగా కాలిన గూటం అదాటుగా చొరబడిన మంట. తట్టుకోలేక. జీజాజీ తొడలమీద చేతులాన్చి పైకి లేద్దామని ట్రై చేశానే. ‘. ఏయ్. సిందు!. క్యా కర్ రహీహో. అభీ ఆధాసే జ్యాదా బాహర్ హై. (. సగం కన్నా పైనే బయటుంది. )’ అన్నాడు. నా నడుం పట్టుకుని నన్ను ఆపుతూ. ‘. నా సర్. మై ఫట్ జావూంగీ!. ( వద్దు సర్. నే చిరిగిపోతాను. )’ అన్నాను సిగ్గుగా తల వాల్చుకుని ఓరకంట అద్దంలో వాడి చొరబాటుని చూసుకుంటూ. ‘. సర్ నహీఁ. జీజా. ఎనీ వే. థాంక్స్ ఫర్ ది కాంప్లిమెంట్. బట్ దేర్ ఈజ్ నో సచ్ హిస్ట్రీ. ‘ అంటూ నన్ను మరో సారి పైకెగరేసి. కుదేశాడమ్మా. ‘అమ్. మ్మో. ‘ అని మూల్గుతూ నా రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి వంచి వాడి మెడని పెనవేశానమ్మా. ఆయన నా మొహాన్ని తనవైపు తిప్పుకుని నా పెదాల్ని జుర్రేసుకుంటూ. నా స్థనాల్ని యదేఛ్ఛగా మర్దిస్తూ. తన నడుంని పైపైకి ఎగరేస్తూ. నన్ను కుమ్మేశాడమ్మా . కళ్ళు మూతలు పడుతూంటే మత్తుగా అతగాడికి లొంగిపోయాను వకూ!. ‘ అంటూ ఆగాను . ఊపిరి తిప్పుకోడానికి. .’. ఎంతసేపు వాయించాడేంటమ్మా నీ జీజాజీ!. ‘అంది విమల బొంగురుపోయిన గొంతుకతో. ఏమో!. నే టైం చూడ్లే!!. ఇంతలో నా అదృష్టం (. . దురదృష్టం!?. ) కొద్దీ పక్కనే ఉన్న టెలిఫోన్ మోగింది. అదాట్న పైకి లేచి. పక్కనే ఉన్న టవల్ తో ఒంటిని కప్పుకుంటూ రిసీవరెత్తాను. పారలల్ లైన్ వినయ్ కూడా ఎత్తాడు. హోటల్ సర్వీస్ వాళ్ళు. డిన్నర్ తెస్తున్నామని. ఓరగా మదన్ సర్ వైపు చూసి ఇక చాలన్నట్లుగా తలూపి. అటాచ్డ్ బాత్రూం వైపు వెళ్లబోయాను. ‘. తూ బడీ లస్టీ హో సిందు!. గాజర్ కో మూలీ బనాదియా!. ‘ అన్నాడే ఆయన సిగ్గుబిడియాలొదిలేసి తన మగతనాన్ని వేళ్ళతో కదుపుతూ!. ఏదో తన మొడ్డగురించి మాట్లాడుతున్నాడని గ్రహించినా దానర్థం పూర్తిగా తెలీలేదు వకూ. చెప్పవా!!. ‘ అన్నాను. ‘. సిగ్గులేనిదానా!. నన్ను కాదు. మీ ఆయన్నడగవలిసింది. ‘ అంటూ నా బుగ్గమీద పొడిచింది. . ‘. విషయం చెప్పి తిట్టచ్చుగా!. ‘ అన్నాను. బుగ్గని రుద్దుకుంటూ. ‘. ఎంత మదమెక్కున్నావ్ సిందు. నీ మదపు కోటింగ్ తో. గాజర్ ( ఓ రకపు చిలగడ లాంటి ముదురు ఎరుపు దుంప) లాంటి నా మొడ్డని. మూలీ( తెల్లటి ముల్లంగి)లా మార్చేశావ్. ‘ అన్నాడమ్మా నీ జీజాజీ. నువ్వేంటన్నావేంటీ!. అంది విమల. సిగ్గుతో వంగిపోయిన నాతలని పైకెత్తుతూ.’. ఈ విషయం అప్పుడు నాకర్థం కాకపోయినా. ‘. దీంట్లో మీ . యోగ్ దాన్. ( కాంట్రిబ్యూషన్) కూడా ఉందని బుకాయించాను. ‘. ఇటు రా!. ‘ అంటూ నన్ను దగ్గరకి పిల్చి. ‘. ముఝే కె. యల్. పి. డి. కర్కే జారహీహో. మేరే యోగ్ దాన్ కహాఁ సే హోగా?. ‘ అన్నాడే. . ఇంకా నిగిడున్న తన మగతనాన్ని వేళ్ళతో ఊపుతూ. ‘. ఉస్ కే లియేతో సారీ రాత్ బాకీ హై జీజాజీ. ‘ అంటూ ఆయన మొడ్డని కారమ్స్ స్ట్రయికర్ ని కొట్టినట్లు కొట్టి బాత్ రూం లోకి పరిగెత్తానే!. . కె. యల్. పి. డి. . అంటే. ఏంటో. ‘ అంటూ విమల వైపు చూశాను. ‘. అంటే!. దానర్థం చెప్పమనా?. ‘ అంటూన్న విమల మొహం లో ఫీలింగ్స్ చూసి తల దించుకున్నాను.’. ఛీ. పాడు పిల్లా!. నా చేత కూడా బూతులు చెప్పిస్తున్నావ్!. ‘ అని కోప్పడి. ఓ క్షణం తర్వాత . ‘. కె. యల్. పి. డి. అంటే ఖడీ లండ్ పే ధోకా. అంటే. లేచున్న . మొడ్డని . మోసం చేసి పారిపోడం. ‘ అంది. ఎర్రబడ్డ మొహంతో విమల. ‘. ఓహ్. అంటే అప్పటికి ఆయనకి అవుట్ కాలేదన్నమాట. ‘ అన్నాను. ‘. తెలిసో,తెలీకో . సరైన సమాధానమే చెప్పావ్. ‘ రాత్రి బాకీ తీర్చావా!. ‘ అంది విమల . ‘. ఆహా! వడ్డీ తో సహా!. ‘ అన్నాను నవ్వుతూ’. సరే కానీ. ‘ అంది విమల.
నేను బాత్ రూం లోంచి బయటికి రాగానే, నన్ను పట్టేసుకుని. మంచం మీదికి లాక్కుపోయి. వెల్లకీతలా పడేసి. . నా సళ్ళని ఒడిసిపట్టుకుని. తన తొడల్తో నా తొడలు మొరటుగా విడదీసి. కసిగా దిగబడి. ఓ మూడు నిముషాలు నాకూపిరాడకుండా దున్ని చిప్పిల్లిపోయాడు. ఎవరో నన్ను రేప్ చేసినట్లనిపించింది వకూ ఓ రెండు క్షణాలు. ‘. ఎందుకు బాబూ ఇంత కసి!. రాత్రి కాంపెన్సేట్ చేస్తానన్నానుగా!. ‘ అన్నాను. ఓ రెండు నిముషాల తర్వాత తెప్పరిల్లి . ‘. అది అసలు. ముందు వడ్డీ వసూలు చేసుకోవాలిగా!. ‘ అంటూ చిలిపిగా కన్నుగీటి. ‘. సారీ సిందు!. వజ్ ఐ వెరీ రఫ్!?. ‘ అంటూ నా వీపు నిమిరాడు.
‘. ఇట్స్ ఓకే జీజాజీ. అకేషన్ డిమాండ్స్ ఇట్. యూ హావ్ టు రిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈజిట్ నాట్!?. ‘ అంటూ సోలిన వాడి మొడ్డ వైపు కళ్ళతో కొంటెగా సైగ చేస్తూ చీర చుట్టుకోబోయాను. “. ఎందుకూ దండగ! నువ్వో నైటీ వేసుకుని నాకో నైట్ గౌన్ ఇయ్యి. ” అన్నాడు. అలాగే డ్రెస్ అయ్యి హాల్లోకొచ్చేసరికి , మాధురీమేమ్. ఓ చాలీచాలని నైటీ సింగారించి భారంగా మెట్లు దిగుతూంది. వెనకనుంచి ఆవిడ నడుంని సపోర్ట్ చేస్తూ. అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నైట్ డ్రెస్ లో వినయ్. నా వైపే చూస్తూ మెట్లు దిగుతున్నాడు. ఎందుకో!. తనతో కళ్ళు కలపడానికి చచ్చేంత సిగ్గనిపించింది వకూ!. దీదీ మొహంలో అదే ఫీలింగ్ చూసి వెనక్కి తిరిగాను. జీజాజీ కూడా వినయ్ లాగే చిరునవ్వు చిందిస్తూ దీదీని చూస్తున్నాడు. ఈ మగాళ్లకస్సలు సిగ్గు బిడియాలు లేవనిపించింది . ఇంతలో డోర్ బెల్. హోటల్ సర్వీస్ వాళ్ళు. దీదీగెస్ట్ రూంలోకి , మదన్ సర్ లైబ్రరీ లోకీ సర్దుకున్నారు. నేనూ దీదీ వెనకే వెళ్లబోతూంటే. ఆగమని వినయ్ సైగ చెయ్యడంతో ఆగిపోయాను. ‘. ఆవిడ నడ్డికి మజిల్ స్ప్రెయిన్ క్రీమ్ రాయి సిందు! నేను రాస్తానంటే మొహమాటపడుతూంది. ‘ అన్నాడు నా దగ్గరకొచ్చి. ‘. ఇది బాగుంది. వాయించే వాడివి నువ్వూ. మందు రాసేది నేనూ నా!?. ‘ అన్నాను వెటకారంగా. ‘. చెప్పింది చెయ్యి. ‘ అంటూ నా పిర్ర మీదొకటి ఇచ్చుకుని తలుపుతీయడానికెళ్ళాడు వినయ్. ‘. మరీ మొరటైపోతున్నాడు బాబూ!. ‘ అనుకుంటూ పిర్రని రుద్దుకుంటూ గెస్ట్ రూంలోకెళ్ళాను. . మాధురీ దీదీ మంచం మీదకూర్చునుంది. నన్నోక్షణం చూసి కళ్ళు దించుకుంది. కాసేపు మౌనం తర్వాత “. వేరే నైటీ ఇయ్యి సిందు!. నీ డ్రెస్సర్ లోంచి వినయ్ తీసిచ్చింది మీ పెళ్ళైన కొత్తల్లోదనుకుంటాను. ” అంది దీదీ సిగ్గుగా నవ్వుతూ. అప్పుడావిడ వైపు చూశాను. గుండెల మీద ఓరెండు బటన్స్ అతి కష్టం మీద పట్టించింది. బైటికి ఉబుకుతున్నఆవిడ తెల్లటి సళ్ళ మీద ఎర్రటి గోరొత్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కళ్ళు వాల్చుకుని గెస్ట్ డ్రెస్సర్లోంచి ఓ పెద్ద సైజు నైటీ తీసిచ్చాను. అది అందుకుని అటాచ్డ్ బాత్ వైపు కొద్దిగా కుంటుతూ బయల్దేరింది మాధురీ మేమ్.. ‘ఏంటి దీదీ. కుంటుతున్నారూ?. ‘ అనడిగాను. ఏమీ తెలియనిదాన్లా!. “. మహా మొరటమ్మా మీ ఆయన. నిలబెట్టే వాయించేశాడు!. . ” అంటూ వెళ్లబోయింది. ‘. ఉండండి దీదీ!. ఈ క్రీమ్ రాస్తాను. కాస్త రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. ‘ అంటూ ఆవిడ్ని వెనక్కి పిలిచి. మంచంమీద బోర్లా పడుక్కోబెట్టి ఏం మాట్లాడకుండా క్రీమ్ రాయడం మొదలెట్టాను. ‘. పార్టనర్స్ మారితే పశువులైపోతారా సిందు ఈ మగాళ్ళు?. ‘ అంది ఆవిడ ఉన్నట్లుండి . నా కేమనాలో తెలీలేదు. ‘. మామూలుగా వినయ్ మొరటు కాదు దీదీ. మీ అందాలు చూసి. ‘ అని బెదురుగా ఆపేశాను. ఆవిడ మొహం స్టడీ చేస్తూ. వాచిన ఆవిడ పెదాలమీద మెరిసిన చిరునవ్వు చూసి. ధైర్యం పుంజుకుని. ‘. ఏమైంది దీదీ!. ‘ అన్నాను సన్నగా.
‘. మీ ఆయన అలుపు లేకుండా నన్ను మీ బెడ్ రూం లోకి మోసుకుపోయినా. నాకొచ్చింది సిందు! ఎక్కడలేని ఆయాసం!!. దాంతో గదిలో చేరగానే కిందికి జారి. పక్కనే ఉన్న నీ మల్టిపుల్ మిర్రర్స్ ఉన్న నీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ని ఆనుకుని నిలబడిపోయాను . ‘ అంటూ ఆవిడ వెంటనే మొదలెట్టేసింది. నా ప్రశ్నకోసమే ఎదురు చూస్తూన్నట్లు!. ఊఁ కొట్టాను ఆవిడ్ని ప్రోత్సహిస్తూ. ‘. మీ ఆయన నా వెనక జేరి. ఎగిసెగిసి పడుతున్న. వీటి మీద కాసేపూ. . ‘. అంటూ ఆవిడ తన సళ్ళ వైపు కళ్ళార్పి. ‘. మెడవంపులో కాసేపూ. సున్నితంగా ముద్దులు కురిపిస్తూ భుజాల్నిరుద్ది. ఆయాసం తగ్గడానికి నా గుండెల్నీ. వీపునీ. రాస్తూన్నట్లు నాటకమాడి. వెనక నించి జాకెట్ లోకి వేళ్ళు దూర్చి. బ్రాసియర్ హుక్ ని విడదీసి. రెండింటినీ ఊడలాగేశాడమ్మా మీఆయన. . . ‘ అందే మాధురీ దీదీ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!. అన్నాను విమలతో.’. నాటకమాడింది నీ కిలాడీ దీదీయే. నా సిక్స్ పాక్ ని ఏమీ అనకు. సంసారం చేసుకుంటూన్న ఏ ఆడదానికైనా తెలీదుటే. జాకెట్ హుక్స్ విడదీస్తూంటే!?. ‘ కోపంగా అంది విమల. మాఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ. . ‘. అదే మీ ఆయనైతే వాట్ని టపటపా తెంపేసుండేవాడులే!. . అప్పుడు తప్పకుండా తెలిసేది. ‘ అన్నాను అరమోడ్పుగా కళ్ళుమూసుకుని. ‘. కలలు తర్వాతకందూగాని. చెప్పావిడ ఏమందో!. ‘ అంటూ నన్ను పొడిచింది. ‘. . కొంగు కప్పుకుందామని చూస్తే అది భుజాలమీద లేదు సిందు. ‘. . అంటూ కంటిన్యూ చేసింది దీదీ. అని మళ్ళి మొదలెట్టాను.’. . నా కాళ్ళదగ్గిర పడుందది. సిగ్గు ముంచుకొచ్చి. కళ్ళు మూసుకుని. ఒంటిని దాచు కుందామని వీపు వినయ్ వైపు పెట్టి గోడ వైపు తిరిగాను సిందు. కాసేపు మాటల్లేకపోయినా నా మెడమీదా, . వీటి. మీదా వేడి ఊపిరి తగలడం. నడుం మీద వేళ్ళు కదలడం తెలీడంతో ఏమైందా అని కళ్ళు తెరిచాను. ఒంటిమీద నూలుపోగులేని నా రిఫ్లెక్షన్ నన్ను వెక్కిరించింది. ఏం చేయాలో తెలీక మళ్ళీ కళ్ళు మాసేసుకున్నాను సిందు!. . ‘. మౌత్ వాటరింగ్ షేప్స్ భాభీ మీవి. ‘ అంటూన్న మీ ఆయన మాటలు చెవిలో మత్తుగా వినిపిస్తూన్నా. నా సళ్ళ మీదా. ముచ్చికలమీదా. తొడల మధ్యా. పూపూకు రెమ్మలమీదా. తన వేళ్ళు కదులుతూన్నా . సిగ్గుతో కళ్ళు తెరవలేకపోయాను.. ఇంతలో నా పిరుదుల మధ్య. అప్పుడే కొలిమి లోంచి తీసిన ఇనప కడ్డీ కొన తగుల్తూన్న ఫీలింగ్. తొడల్ని వెడల్పు చేశాను సిందు. ఆ చురకల్ని తప్పించుకుందామని!. మరుక్షణం నా ఎడం మోకాలు రొమ్ముని తాకేట్టు పైకి లేచిపోవడం. నా పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ ఓ గూటం లోపలికి చొరబడ్డం. వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి. కెవ్వుమని కేకెడుతూ కళ్ళు తెరిచాను. వినిపించుండాలి మీకు. ‘ అందావిడ . ‘. ఏమో దీదీ. మా బాధ లో మేమున్నాం. ‘ అన్నాను. మొహమాటంగా.. దీదీ అప్పడికే వేడెక్కిపోయుంది వకూ!. బలిసిన అరిటికాయ సైజులో . గోధుమ రంగులో ఉన్న మీ ఆయన మొడ్డ. సగం వరకూ నా రెమ్మల్లో దూరిపోయుండడం కనిపించింది సిందు అద్దంలో. ‘ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టేసింది. ‘. తన ఎడం చేత్తో నాఎడం తొడని మరింత పైకెత్తేసి పిసికెస్తూ. నడుం చుట్టూ తన కుడి చెయ్యి పెనవేసి. చేతి వేళ్లని నా గుబ్బలమీద. బొడ్డులోతుల్లో. కామకీల మీదా నాట్యం చేయిచేస్తూ. నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు సిందు. అద్దం లో కనిపిస్తూన్న మీ ఆయన వీరాంగం చూడలేక సిగ్గుతో ప్రాణాలు చచ్చిపోతూంటే. . కుడి చేత్తో చెక్క బార్డర్ని ఊతంగా పట్టుకుని. ఎడం చేతిని తన మెడ చుట్టూ పెనవేసి. ప్రాణాలు జిల్లార్చుకు తున్నాయి వినయ్. నా చేత సర్కస్ ఫీట్లు చేయించకు. అంటూ . నా ఎడం ముచ్చికని తన నోట్లో దోపుతూ. మొరెట్టుకున్నానమ్మా మీ ఆయన తో. తను వింటేగా!నా కుడి పిర్ర కిందనించి చెయ్యి దూర్చి. తన మీదకి లేపుకుని. మధ్య మధ్యలో తన మొడ్డని గాడిలో సర్దుకుంటూ. తన వేళ్లకంటిన నా మదాన్ని,నా పొత్తికడుపుకే పామేస్తూ. నన్ను లేపి లేపి దున్నాడు తల్లీ. నడుం పట్టేసిందనుకో!. అంటూ తన ఒంటిని పరుపుకి ఒత్తేసుకుని ఓ రెండు క్షణాలు మాట్లాదకుండా ఉండిపోయింది వకూ ఆవిడ!. అన్నాను. ‘. వినయ్ పోట్లని తలుచుకుని మళ్ళీ కారేసుకుందేమోలే నీ దీదీ. ‘ అంది విమల కసిగా. కావచ్చు. కాసేపట్లో తొడల మధ్య ఒత్తుకుంటూ లేచి. బాత్ రూం కెళ్ళి వేరే నైటీ వేసుకొచ్చింది. ఐతే వకూ! . . పార్టనర్ మారితే పశువులేనా ఈ మగాళ్ళు?. ” అన్నాను దాని మొహం లోకి చూస్తూ.
“. ఏమో! నువ్వే చెప్పాలి. రెండు రోజుల్లో మొగుడు కాక మరో ముగ్గురు మగాళ్లని రుచి చూసిందానివి!!. ” అంది విమల కొంటెగా నవ్వుతూ. “. ఛీ. ముగ్గురేంటీ. ఇద్దరేగా!!. ” అన్నాను కోపంతో విమల తొడని గాఠ్ఠిగా గిల్లేస్తూ. “. అబ్బా! చచ్చానే!! కలల్లో పోటుగాడితో సహా ముగ్గురు కాలేదేంటీ!!!” అంది విమల. నేను గిల్లిన చోట రుద్దుకుంటూ.. “. . వాడు నిజం కాదుగా!. నెప్పెడుతూందా!!. సారీ వకూ!!!” అంటూ నేనూ దాని తొడని రుద్దబోయాను. “. పర్లేదులే. ఊఁ. కానీ!. ” అంటూ నన్ను ప్రోత్సహించింది. . భోజనాల దగ్గర నన్నూ, దీదీనీ కొసరి,కొసరి తినిపించారు మగాళ్లు. . “. రాత్రి జాగారం చెయ్యాలి. ఓపిక లేదంటే ఒప్పుకోం “. అంటూ. కాసేపు హాల్లో కూర్చున్నాం. అక్కడే దుకాణం తెరిచెయ్యబోయారు మగాళ్ళు. “. ఛిఛీ. ” అని దూరం జరిగిపోయాం. ఆడాళ్ళం. తర్వాత ఎవ్వరు ఏ రూంలోకెళ్ళాలని కాసేపు చర్చ. . “. మేం డిసైడ్ చేస్తాం!. ” అంటూ బయల్దేరాం నేనూ దీదీ. “. గెస్ట్ బెడ్ ఇంచుమించు రోడ్డు మీదికుంది. ఇది వద్దు. ” అనుకున్నాం . అన్ని రూంలూ తిరిగింతర్వాత పిల్లల బెడ్, మాస్టర్ బెడ్ బాగున్నాయని తేల్చింది దీదీ.

முரட்டு கதைகள்:  தேவகி செக்ஸ் - Thevagi sex kathai ,tamil kamakathaikal

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here