విధవ తల్లి (widowed mom) 7

0
463

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu ఇక్కడ విజయ్ వెళ్ళి ఇప్పటికీ 5 రోజులు కావస్తుంది రాజేశ్వరి మాత్రం విజయ్ గాడిని ఈ సంఘటనల నుంచి దూరంగానే ఉంచుతుంది ఎందుకంటే తన వల్ల వాళ్ళ ఇద్దరు అన్న తమ్ములు కొట్టుకొని విడిపోకూడదని…పైగా తన చిన్న కొడుకు తన తల్లిని కోరుకుంటున్నాడు అని తెలిస్తే విజయ్ ఖచ్చితంగా వాడిని అసహ్యించుకుంటాడు అని వాళ్ళిదరిని విడదీయటానికి తాను కారణం కాకూడదని ఈ విషయాలు విజయ్ కి ఎప్పటికీ తెలీనివ్వకూడదు అని అనుకుంటుంది.
కానీ విజయ్ గాడికి మాత్రం అక్కడ జరుగుతున్నా విషయాలు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి. ఆ సమాచారాలు అందచేస్తుంది మరి ఎవరో కాదు తన సొంత తమ్ముడు అజయ్. అవును మిత్రులారా ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా ఆ అన్నాతమ్ముల పథకమే.అజయ్ గాడు మనుసులో ఆలోచించుకుంటూ ” ఛా…మా పథకాలు అన్నీ విఫలమయ్యాయి అన్నయ్య నాపై నిలబెట్టిన పనిని నేను పూర్తి చేయలేక పోయాను” ఇప్పుడే అన్నయ్యతో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలి అని తన ఫోన్ తీసుకొని విజయ్ కి కాల్ చేశాడు.
అజయ్ – అన్నయ్య ఎప్పుడు తిరిగి వస్తున్నావు …ఇక్కడ మనం అనుకున్నదంతా తారుమారు అయ్యాయి నువ్వు నా పై నమ్మకం ఉంచి నాకు అప్పచెప్పిన పనిని నేను పూర్తి చేయలేక పోయాను…ఆ తరువాత అజయ్ గాడు టెన్షన్ పడుతూ ఆ రాత్రి ఏమి జరిగిందో మొత్తం చెప్పేశాడు
ఈ విషయాలన్నీ విన్న విజయ్ గదికి కాస్త కంగారూ పుడుతుంది కానీ వాడు వెంటనే ” అజయ్ నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడకు నువ్వు నీ ప్రయత్నంలో ఉండు నేను వచ్చేంత వరకు ఎదురుచూడు తరువాత ఏమి చేయాలో నేను చూసుకుంటాను”
అజయ్ – అలాగే అన్నయ్య తరువాత వాళ్ళు ఇద్దరు ఏమి చేయాలో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆ తరువాత ఫోన్ కట్ చేస్తారు.
ఇక్కడ సాయంత్రం కావస్తుంది ఇంకా అజయ్ గది తలుపు మూసే ఉంది కానీ మధ్యలో వాడు బయటకు వెళ్ళి హోటల్లో భోజనం చేసి వచ్చాడు.వాడు ఇలానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఇందాక అన్నాతమ్ములు డిస్కస్ చేసుకుంది దీని గురించే కాబట్టి
రాజేశ్వరి నిద్ర లేచి బయటకి వచ్చి చూస్తే టేబుల్ పైన భోజనం ఇంకా అలానే ఉంటుంది తాను మనసులో ” కడుపు కలితే వాడే వచ్చి తింటాడులే…అలా అనుకుందే కానీ ఎక్కడో ఒక పక్క అజయ్ గాడు కొత్తగా అంటే ఏమి చేస్తాడో అసలు అర్ధం చేసుకోలేక పోతుంది. ఒక్కసారి వాడితో వెళ్ళి మాట్లాడాలని అనుకోని వెంటనే జరిగిన పరిణామాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఒక్కసారి మనసును శాంత పరుస్తుంది తిరిగి రాత్రి భోజనాలు సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నమైపోతుంది
భోజనాలు పూర్తి చేసి టేబుల్ పైన సర్దేసి రాజేశ్వరి వాడి కోసం ఎదురుచూడ సాగింది వాడు వచ్చాడు అన్నం తిన్నాడు కానీ అలా జరగలేదు అజయ్ గాడు రాలేదు వాడు వాడి గదిలోనే కూర్చొని వాడి పార్ట్ టైమ్ జాబ్ వర్క్ ని పూర్తిచేసే పనిలో ఉన్నాడు దాన్ని వాడు ఈ వారం చివరికంత పూర్తి చేస్తేనే డబ్బులు వచ్చేవి..వాడు విజయ్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి తన తల్లి పనిలో పడిపోయి ఈ పని వదిలేశాడు ఇప్పుడు సమయం దొరికినందున పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డాడు.
ఇక్కడ రాజేశ్వరి ఎంతసేపైన వాడు రాకపోవడంతో తాను ఇంక వాడు రాదులే అని తాను తన భోజనం పూర్తి చేసి మిగిలినది అక్కడే ఉంచేసి నిద్రపోవడానికి వెళ్లిపోతుంది కానీ తన మనసు మాత్రం బాధపడుతున్నది తన కొడుకులు ఇలానే ఉంటే నేను చూస్తూ ఎలా ఉండగలను చివరికి నా కొడుకు ఆలోచిస్తుంది అనుకుంటుంది తప్పు అని వాడిని ఎలా నచ్చచెప్పగలను…అని ఆలోచిస్తూ నిద్రపోసాగింది.
కానీ తనకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాదు తాను కొడుకు తన కోసం పిచ్చోడైపోయాడు అని ఇంక వచ్చే వారం విజయ్ రాబోతున్నాడు వాడు వచ్చే ముందుగానే ఎన్నో ఆలోచనలతో తన తల్లిని వాడి వలలో ఎలా పడేసి తన దాన్ని చేసుకోవాలి అనే పనిలో పడి కొట్టిమిట్టాడుతుంటాడు.
అజయ్ గాడికి మాత్రం ఆకలి దంచేస్తుంది కానీ వాడు ముందుగానే సర్వం సిద్దం చేసుకొని వచ్చాడు మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన తన బ్యాగ్ లో నుంచి బర్గర్ బయటకు తీశాడు. దాన్ని పూర్తిగా తినేసి కడుపు నిండిన తరువాత ఒక మంచి ఘడమైన నిద్రలోకి జారుకుంటాడు.
పొద్దున రాజేశ్వరి హాల్లోకి వచ్చి చూస్తే టేబుల్ పైన అన్నం ఎలా వదిలి వెళ్లిన్దో అలానే ఉంది అది చూసిన వెంటనే రాజేశ్వరికి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చేసింది తాను వెంటనే ఆ అన్నం తీసి బయట పడేసింది ఆ తరువాత తన కొంచం శాంతపడి “చూద్దాం వీడు ఎప్పటి వరకు ఇలానే ఉంటాడో” అని అనుకుంటూ తన దినచర్య పనులలో సమయం కేటాఇంచింది.
కొంత సమయం తరువాత అజయ్ గాడు తన గదిలో నుంచి బయటకు వస్తాడు అప్పుడు రాజేశ్వరి హల్లో కూర్చొని టి*వి చూస్తూ ఉంటుంది. వాడు తన వైపు తిరిగి చూడకుండా తనకి ఏమి చప్పకుండా బయటకు వెళ్ళి తిరిగి రాత్రికి ఇంటికి వస్తాడు.
దీని ద్వార రాజేశ్వరి ఆ రోజు మొత్తం ఎక్కువగా టెన్షన్ పడుతుంది ” చివరకి ఈ అజయ్ గాడు రోజంతా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అని”. తన గురించి టెన్షన్ పడకుండా ఎలా ఉండగలుగుతుంది చివరకి తానుకూడ ఒక తల్లే కదా తన కొడుకుని ఈ పరిస్తితిలో చూడలేకపోతుంది. తనతో మాట్లాడే ధైర్యం చేయలేకపోతుంది వాడు చివరిగా తనతో అన్న మాటలే పదే పదే గుర్తుకుతెచ్చుకొని అలానే ఉండిపోగలుగుతుంది.
రాత్రికి అజయ్ గాడు ఇంటికి రాగానే రాజేశ్వరి వెంటనే తన కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళి నేరుగా “ఇలా ఎందుకో చేస్తున్నావో” అని అడిగో లేదా లాగిపెట్టి రెండు చెంప దబ్బలు వేయాలి అని అనుకుంటుంది కానీ పరిస్తితులు తనని మౌనం పాటించమంటాయి… తను ఈ రోజు కూడా రాత్రి భోజనం సిద్దం చేసింది కానీ ఈ రోజు కూడా అజయ్ గాడు తినడానికి రాలేదు పైగా ఈ రెండు రోజులుగా వల్ల మధ్య మాటలు కూడా లేవు దీనిద్వారా ఎప్పుడు తల్లి కొడుకుల ఆప్యాయలతో కళకళ లాడే ఇల్లు ఇప్పుడు వీళ్ళ మౌనంతో విలవిల లాడింది.
మరుసటి రోజు పొద్దున విజయ్ వచ్చే రోజు అది రాజేశ్వరి ఇప్పుడు విజయ్ లేనప్పుడు ఇంట్లో జరిగిన విషయాల గురించి తన మాట్లాడాలని నిర్ణఈంచుకుంటుంది కానీ విజయ్ గాడు తన తల్లి వేరే ధమాకా ఇస్తున్నాడు అన్న సంగతి రాజేశ్వరికి తెలియదు పాపం!
పొద్దున ఉదయం 11:30 గంటలు కావస్తుంది కానీ గత రెండు రోజులు లాగానే ఈ రోజు కూడా అజయ్ గాడు టిఫిన్ తినడానికి రాలేదు టేబుల్ పైనే కూర్చొని రాజేశ్వరి ” వాడి ఈ నిర్ణయం ద్వార నేను నా చిన్న కొడుకుని ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటానో లేదా వాడికి ఏమైనా అవుతుందో” అని ఆలోచిస్తూ భయపడడం మొదలైంది. పరిస్తితులు మాత్రం అజయ్ గాడికి అనుకూలంగానే ఉన్నాయి వాడు “ఎప్పుడు తన తల్లి నేను రెండు రోజులుగా చేస్తున్న పనులు భాడపెట్టి తనను పిలుస్తుందని తన అన్న రాగానే తన పని పూర్తిచేసి అమ్మను నాకు గిఫ్ట్ గా ఇస్తాడు” అని ఆలోచిస్తూ భోజనాలు మాత్రం టైమ్కి తింటూ రాబోయే రోజుల కోసం వేచిచూడ సాగాడు. కానీ తన తల్లి ముందర మాత్రం ఏమి తిన్నటు నటించసాగాడు కానీ రాజేశ్వరికి తాను బయటతింటున్నాడు అన్న సంగతి అర్ధం చేసుకుంటుంది కానీ దాని ద్వార వాడి ఆరోగ్యం ఏమవుతుందో అని భాదపడుతుంది ఎందుకంటే బయటి తిండి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి.
మధ్యానం 2 గంటల సమయమప్పుడు విజయ్ గాడు తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు. లోపలికి వచ్చిన వెంటనే వాడు వాడి బ్యాగ్ ని పక్కన పడేసి నేరుగా వెళ్ళి తన తల్లిని హత్తుకుంటాడు వాడు కౌగిలించొగానే వెనుక వైపు ఉన్న తన చేతులను నేరుగా తన తల్లి రెండు పిర్రల పై వేస్తాడు వాడు కొంతసేపు అలానే కౌగిలించుకొనే ఉంటాడు కానీ చేతులు మాత్రం అక్కడి నుంచి తీయడు తన చేతులను అలానే తన పిర్రలపై ఉంచేస్తాడు రాజేశ్వరి కూడా దాని గురించి ఏమి స్పంధించదు ఎందుకంటే విజయ్ గాడు చేతులు తన పిర్రలను తాకగనే తనలోని కామ ద్వారం మళ్ళీ తలుపు తెరుస్తుంది కానీ తన కొడుకి తన పై అటువంటి ఉద్దేశం లేదని వాడి కేవలం తల్లి పైన ప్రేమతో అక్కడ తెలీకుండా చేతులు వేశాడని అనుకుంటుంది.
విజయ్ – “అమ్మ నేను మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యనమ్మ ఇంతకీ అజయ్ గాడు ఎక్కడమ్మ కనపడ్డం లేదు ఇంట్లో లేడా” అని అంటాడు.
వెంటనే రాజేశ్వరి మనసులో ” ఇప్పుడే వీడికి అన్నీ విషయాలు చెప్పేయాలి” కానీ తాను చెప్పలేక పోతుంది ఇంతలోనే గది తలుపులు తెరుచుకొని అజయ్ గాడు తన అన్నని చూసిన వెంటనే ” welcome back home” అనేసి వెళ్ళి వాడిని కౌగిలించుకుంటాడు అలా కౌగిలించుకోగనే విజయ్ గాడు అజయ్ గది చెవిలో
విజయ్ – వచ్చి రాగానే నా పని నేను మొదలెట్టేశాను… అని అంటూ ఇద్దరు నవ్వుకుంటూ విడిపోతారు వెంటనే తన తల్లితో ” అమ్మ నీకోసం ఒక సంతోషమైన వార్త తెచ్చాను”
రాజేశ్వరి – ఏంటి విజయ్ అది
విజయ్ – అమ్మ నీకు మట్టిచ్చి నట్టుగానే నాకు మొత్తం ఒక్క నెల పూర్తిగా సెలవు దొరికింది పైగా నా పనిలోని sincierity కి మెచ్చి నాకు ప్రమోషన్ కూడా ఇచ్చారు పైగా నా salary పైన 5000 రూపాయలు కూడా పెంచారు…రాజేశ్వరి సంతోషంతో కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి “భగవంతుడు నీ ప్రతీయొక్క కోరిక తీర్చాలి నువ్వు ఎప్పుడు ఇలానే సంతోషంగా ఉండాలని” ప్రేమగా వాడిని దగ్గరకు తీసుకొని తలపై చేతులు పెట్టి నిమురుతు అంటుంది.
తరువాత వెంటనే అజయ్ గాడు ” కంగ్రాట్స్ అన్నయ్య అలానే నేను పని చేస్తున్న కంపెనీలో కూడా నా పని నచ్చి వాళ్ళు కూడా నా salary లో increment చేస్తాము అని చెప్పారు” అని అంటాడు. వెంటనే అన్నాతమ్ములు ఇద్దరు ఒకరిఒకరు తిరిగి కౌగిలించుకొని తమ సొంతోషాలని పంచుకుంటారు.
ఆ అన్నాతమ్ములను అలా చూసిన ఆనందంలో రాజేశ్వరి ” బాబు విజయ్ నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసిరా నేను నీ కోసం భోజనం సిద్దం చేస్తాను” అని అంటుంది.
ఆ తరువాత విజయ్ గాడు స్నానానికి బయలుదేరుతాడు అజయ్ తన గదిలోకి వెళ్ళిపోతాడు. రాజేశ్వరి వంటగదిలోకి వచ్చి ” అజయ్ గాడు ఏమి చేసిన తన భాద్యతలను మర్చిపోలేదు” అని ఆలోచిస్తూ సంతోష పడుతుంది.
తాను వంటగదిలో ఉండగా విజయ్ బాత్రూంలో నుండి ” అమ్మ.అమ్మ..” అని పిలవడం మొదలుపెట్టాడు రాజేశ్వరి – ఆ చెప్పు బాబు ఏం కావాలి
విజయ్ – అమ్మ నేను టవల్ మర్చిపోయాను కాస్త తెచ్చివా
రాజేశ్వరి సరే అని తన కొడుకు గదిలోకి వెళ్ళి అక్కడ టవల్ తీసుకొని వాడికి ఇవ్వడానికి బాత్రూమ్ వైపు వెళ్ళి బయట నిలబడి తన కొడుకుని పిలుస్తుంది.
అప్పుడు విజయ్ తలుపు తీస్తాడు రాజేశ్వరి ఒక్కసారిగా నోరుతెరచి అలానే చూస్తూ ఉండిపోతుంది అక్కడ విజయ్ గాడు పూర్తి నగ్నంగా వాడి రెండు తొడల మధ్యలో ఒక లావు పైప్ లాగా వాడి మడ్డ నిటారుగా నిలబడి ఉంది. దాన్ని చూసి రాజేశ్వరి మనసులో ” ఛ.. ఈ నా కొడుకులకు ఈ మధ్య ఏమైంది ఒక ఆడదాన్ని పైగా తల్లిని అయ్యిఉండి వీళ్ళ మడ్డలను కొంచం కూడా సిగ్గులేకుండా గాలికి అలా వాడేలేసి నాకు చూపిస్తున్నారు. అయిన వీల్లవి అసలు మనిషి మడ్డలేన ఒకడిది గాడిద మడ్డయితే ఒకడిది గుర్రం మడ్డల ఉన్నాయి అదే పనిగా నూనె రాసి పెంచినట్టు ఉన్నారు వీళ్ళు గనక వల్ల మడ్డని ఎవరి పూకులో పెట్టిన అది జీవితంలో ఎప్పుడు అరవనంత గట్టిగా అరుస్తుంది” అని అనుకుంటూండగా విజయ్ తన తల్లి వాడి మడ్డ వైపు చూస్తుందని సంతోశపడుతు అమ్మ అని ముందుకు జరిగాడు. అప్పుడు తనలోకంలోకి వచ్చిన రాజేశ్వరి ఇదిగో అన్నట్టుగా చేయి చాపింది విజయ్ టవల్ తీసుకున్న్టుగా ముందుకు నడుస్తూ ఒక్కసారిగా అమ్మ అని జారిపడే నాటకం చేస్తూ తన తల్లి చేయి పట్టుకొని కింద పడిపోతు అమ్మ అమ్మ అని అని అంటూ కిందకి పడిపోయాడు ఇదంతా అనుకోకుండా హత్తాటుగా అయిపోవడంతో రాజేశ్వరికి ఏమి చేయాలో అర్ధం కాలేదు.

முரட்டு கதைகள்:  మోహన్ కుటుంబం-2 Mohan Kutumbam part-2

Best Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here