சார்டீச்சர்… டீச்சர்டீச்சர்

நான் இப்போ கேள்வி கேக்கப் போறேன்.. எல்லாரும் பதில் சொல்லணும்.. பதில் சொல்லும்போதுமரியாதையா டீச்சர்னு சேத்து சொல்லணும்.. புரியுதா ?
மாணவர்கள் : புரியுது டீச்சர்..
.டீச்சர்குட்.. இப்போ பழமொழி.. விளையும் பயிர்…?
மாணவர்கள் : டீச்சர் முலையிலே தெரியும்..
டீச்சர் : ??????!!!!சரி.. இப்போ அடுத்தது.. பூனை எதைக் குடிக்கும்??
மாணவர்கள் : டீச்சர் பாலைக் குடிக்கும்…
டீச்சர் : நண்டு எங்கே வாழும்?
மாணவர்கள் : டீச்சர் பொந்தில் வாழும்…
டீச்சர்: சரி குண்டனுக்கு எதிர்ச் சொல் என்ன
மாணவர்கள் : டீச்சர் குண்டி
டீச்சர்: பூவன்னா விற்க்கு முன் வரும் சொல் என்ன
மாணவர்கள் : டீச்சர் புனா
டீச்சர்: சரி பேன் எங்கு வாழும்
மாணவர்கள் : டீச்சர் மயிரில் வாழும்
டீச்சர்: ஒரு பாட்டியிடம் 5 வடை உள்ளது ஐந்து வடைகளின் விலை 7 ரூபாய் 50காசு ஒரு வடையின் விலைஎன்ன
மாணவர்கள் : டீச்சர் வடை 1ரூபாய்50

ஒரு பள்ளியில் ஆய்வு நடந்தபோது ஒரு நிகழ்வு.பள்ளி ஆய்வாளர் பென் டீச்சரைக்கேள்வி கேட்கச்சொல்ல,
(பெண்) டீச்சர்: கிளி எங்கு வாழும்?
மாணவன் : டீச்சர் பொந்தில் வாழும்.
ஆய்வாளர் அதிர்ச்சியில் ஆண் டீச்சரைக் கேள்வி கேட்கச்சொல்கின்றார்.(ஆண்)டீச்சர் :கிளி என்னசாப்பிடும்?
மாணவன் : சார் கொட்டையை சாப்பிடும்

முரட்டு கதைகள்:  Majaa Mallika Kathaigal 467

Leave a comment