అనూషా పాతివ్రత్యం సమాప్తం పార్ట్ – 4 – Telugusexstories

0
17

పీటర్ అనూషా పుకులో కార్చుకుని అనూషా మీద పడుకుని రిలాక్స్ అయి పైకి లేచి బెడ్ మీద పక్కన
పడుకుంటాడు

అనూషా పైకి లేచి సిగ్గుతో పిటర్ వైపు చూడకుండా
టవల్ చుట్టుకుని బాత్రూం కి వెళ్లి పిటర్ కార్చిన రాసాన్ని కడుక్కొని షవర్ ఆన్ చేసి స్నానము చేస్తూ పుకు మీద చెయ్యి వేసి రుద్దుకుంటు తన పుకు ని బాత్రూం అద్దంలో చూసుకుంటే తన పుకు ఎర్రగా కందినట్టు పెద్దగా విల్లినట్లు కనిపించింది

అనూషా ని తన మెుగుడు వీరయ్య దేంగినప్పుడు కూడా తన పుకు కందలేదు కాని పిటర్ దేంగుడికి అనూషా పుకు పెద్దగా మారి కొంచెము నొప్పి వున్న
పిటర్ దేంగుడు సుఖం చాలా బాగుంది అని అనుకుంటు అనూషా కి చిన్న గా గిలిటి ఫిలింగ్ కలిగింది నా మెుగుడు ని మోసం చేసాను నేను
ఇన్నాళ్లు నా మెుగుడు కి తప్ప పరాయి మగవాడి
పక్కలో పడుకుంటాను అని కలలో కూడా అనుకోలేదు అని భాద పడుతు ఇప్పుడు జరిగింది
ఎదో జరిగింది ఇంకా ఇలాంటి ది జరగకుండా పిటర్ కి దూరంగా వుండాలి అని నిర్ణయించుకొని అనూషా స్నానం చేసి టవల్ చుట్టుకుని బాత్రూం
నుంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా
బెడ్ మీద పడుకున్నా పిటర్ వైపు చూసింది పిటర్ నగ్నంగా నిద్రపోతున్నాడు అప్పుడు పీటర్ మెుడ్డ అనూషా కంట పడింది అనూషా పిటర్ మెుడ్డ చూసి ఆశ్చర్యపోయింది అమ్మో విడిదేంటి ఇంత లావుగా పోడవుగా వుంది నా మెుగుడు మెుడ్డ కంటే పెద్దగా వుంది అందుకే నాకు నొప్పి పుట్టింది
విడిది వాలిపోతేనే ఇంత వుంటే ఇంకా గట్టి పడితే
ఎంత వుంటుందో ఇంత పెద్ద మెుడ్డ తో దేంగించుకున్నానా అని ఆశ్చర్యపోతు అనూషా
పిటర్ మెుడ్డ దగ్గర నుంచి చూద్దాం అని దగ్గరకు వెళ్లి పిటర్ మెుడ్డ ను వింతగా చుస్తు వీడి మెుడ్డ
వీడిలాగే తెల్లగా వుంది వీడి బాల్స్ కూడా పెద్దగా తెల్లగా వున్నాయి అని పిటర్ ని కింద నుంచి పై దాకా చూసి కండలు తిరిగిన బాడితో విడు చాలా
అందంగా వున్నాడు అని మనస్సులో అనుకుంటూ
వుండగా పిటర్ కదిలినట్లు అనిపిస్తే అనూషా కంగారు పడి అక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్లి బట్టలు
వేసుకుంటూ వుంటే పిటర్ లేచి అనూషాని చూసి
వెనుక నుంచి పట్టుకుంటాడు
అనూషా పిటర్ చేతులు విడిపించుకోవాలి చుస్తే పిటర్ అనూషా ని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకోని ఒక చెయ్యి ని అనూషా పుకు మీద వేసి రుద్దుతు ఇంకో చెయ్యి తో అనూషా సన్నుని గట్టిగా పట్టుకోని పిసుకుతూ వుంటే అనూషా పిటర్ తో నా మెుగుడు వస్తే ఏమైనా వుందా వదులు అంటు వుంటే పీటర్ కంగారు పడి ఎంటి నీ మెుగుడు ఇక్కడే వున్నాడా అని అనూషా ని వదిలేసాడు

முரட்டு கதைகள்:  అందమైన రింగు జుట్టు చిరిగిన పుకు వోడ్కాతో పంచుకున్న సుకం మరువలేనిది - Telugu sex

అప్పుడు పిటర్ కంగారు చూసి అనూషా నవ్వుకుంటూ అవును నా మెుగుడు ఇక్కడే వున్నాడు
అవునా నువ్వు మెుగుడి ని పెట్టుకొని వీరయ్య తో తిరుగుతున్నావే ఇంతకి నీ మెుగుడు ఎవరు baby
అని పిటర్ అడిగాడు
అప్పుడు అనూషా వీరయ్య నే నా మెుగుడు అని చెబితే
వీరయ్యే నీ మెుగుడా మరి మాతో నువ్వు గార్ల్ ఫ్రేండ్ అని చెప్పాడు

అది నా మెుగుడు నన్ను గోవాలో వున్నంత వరకు
గార్ల్ ఫ్రేండ్ లాగా వుండమన్నాడు

అవునా నువ్వు వీరయ్య గార్ల్ ఫ్రేండ్ అనుకొని నేను
బుక్ చేసిన అమ్మాయి ని వీరయ్య కి తగిలించి నేను నిన్ను తగులుకుందాం అనుకున్న please baby నేను నీతో సెక్స్ చేసిన విషయం వీరయ్య కు
తెలియనివ్వకు నీకు కావాలంటే ఎంత డబ్బు కావాలో చెప్పు నేను ఇస్తాను

ఎంటి నీకు నేను డబ్బు అమ్ముడుపోయే దాని లాగా కనిపించినా అది నీ గార్ల్ ఫ్రేండ్ అనుకుని
నా మెుగుడుతో పడుకున్నప్పుడు నువ్వు చుస్తే
ఎక్కడా గోడవ అవుతుంది అని కాంగారు పడి నేను నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చాను అని చెప్పింది
వీరయ్య దానితో పడుకుంటే దానికి రోజుకు పదివేలు ఆ డబ్బు వీరయ్య ఇవ్వడు అది నన్ను
అడుగుతుంది నేను దాని ఒకసారే దేంగాను ఇక్కడ
అందమైన అమ్మాయి లు లేక దాని తెచ్చుకున్నాను
అప్పుడు నిన్ను చూసి ఒకసారైనా దేంగుదాము అనుకుని దేంగాను అని పీటర్ వెళ్లిపోయాడు

முரட்டு கதைகள்:  భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

అనూష కూడా రెడి అయి వీరయ్య కోసం వెళ్లితే
వీరయ్య పీటర్ రూమ్లో మందు తాగి పడుకుని వున్నాడు ఎంత లేపిన లేవడం లేదు ఆ అమ్మాయి
కూడా మందు తాగి పడుకుని వుంది

అనూష వీరయ్య లేవడు అనుకుని వెనుకకి తిరిగి తన రూమ్ కి వెళ్లుతుంటే అప్పుడు పిటర్ వేరే అమ్మాయి ని తీసికొని వస్తు కనిపించాడు
అనూష పిటర్ ని ఆ అమ్మాయి ఎవరు అని అడిగింది
పిటర్ సమాధానము చెప్పకూండా ఆ అమ్మాయి తీసుకుని రుమ్లే కి వెళ్లి డోర్ వేసాడు

అనూష తన రూమ్ కి వెళ్లి ఒక్కతే పడుకుంటే
అనూషాకి నిద్ర రావడం లేదు
అనూష వీరయ్య గురించి ఆలోచించకుండా పిటర్
గురించి ఆలోచిస్తూ నేను ఏంటి పిటర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుని పడుకుందాం అనుకుంటే అనూషాకి నిద్ర రాక అనూష పిటర్ రూమ్ కి వెళ్లి డోర్ కోడితే ఆ అమ్మాయి వచ్చి తలుపు తీసింది పిటర్ ఎడి అని అడిగితే బాత్రూం లో వున్నాడు అని చెప్పింది
పిటర్ బాత్రూం నుంచి రాగానే అనూషాని చూసి
ఏంటి ఇలా వచ్చారు అని అడిగాడు
అప్పుడు అనూష పిటర్ ని ఆ అమ్మాయి ని పంపించేయ్ నీతో మాట్లాడాలి
అవునా అని పిటర్ ఆ అమ్మాయి ని బయటికి వెళ్లి నుంచో అని చెప్పాడు
అ అమ్మాయి బయటికి వెళ్లగానే అనూషా డోర్ గడియ పెట్టి బట్టలు తిస్తువుంటే పీటర్ కి మెుడ్డ లేచి బుసలు కొడుతుంది
అప్పుడు పిటర్ అనూషాని బట్టలు తీస్తున్నావేంటి
అని ఆశ్చర్యంగా అడుగుతాడు
అనూషా సిగ్గు లేకుండా బట్టలు తీసి నగ్నంగా పిటర్ దగ్గరకు వచ్చి పిటర్ పెదాల మీద ముద్దు పెడుతుంది పీటర్ ఇంకా రెచ్చిపోయి అనూషా ని గట్టిగా కౌగిలించుకొని అనూషా గుద్ద పిర్రలను పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతూ అనూషా పెదాలను
గట్టిగా జురుకుని అనూషా నోటిలో నాలుకను తోసి
గట్టిగా ముద్దు పెట్టి వదిలి అనూషా ని లేపి బేడ్డ్
మీద వేసి పిటర్ బయట వున్నా అమ్మాయి కి డబ్బులు ఇచ్చి పంపిచేసి డోర్ వేసి గడియ పెట్టి
అనూషా దగ్గరకు వచ్చి మెుడ్డ చికమంటాడు
అనూషా నేను చికను నా మెుగుడు కూడా నన్ను
మెుడ్డ చికమని అనలేదు నీ మెుడ్డ ఎలా చికను నాకు ఇష్టము లేదు బాబు అని అనగానే పిటర్ కి
కోపం వచ్చి ఆ అమ్మాయి వుంటే నా మెుడ్డ చికేది
నేను ఏమి చేయమన్నా చేసేది నీ వల్ల ఆ అమ్మాయి ని పంపించేసాను అని కోపంతో ఫోన్ తీసి ఆ అమ్మాయి కి చేస్తువుంటే అనూషా పిటర్ తో ఆ అమ్మాయి కి ఫోన్ చేయకు ఆ అమ్మాయి డబ్బు కు అమ్ముడుపోయే వారు కాబట్టి చికుతారు
నేను పెళ్ళి అయిన ఆడదాని నేను ఏలా చికను అని అనూష అంటే
నాకు అది అంతా అనవసరం నేను ఇప్పుటి వరకు
ఏ అమ్మాయి ని దేంగిన మెుడ్డ చికించుకునే దేంగుతాను అని గట్టిగా చెప్పాడు
అనుషా సరేనని పిటర్ కాళ్ల మద్య మోకాళ్ల మీద
కూర్చుని పిటర్ మెుడ్డ పట్టుకొని నోటిలో పెట్టుకొని
చికుతుంది
అనూష నోటిలో మెుడ్డ పెట్టుకోగానే పిటర్ సుఖంతో మూలుగుతూ తలను పట్టుకొని మెుడ్డ అనూష నోటిలో కి తోస్తు అనూష నోటిని దేంగి అనూషా ని బేడ్డ్ మీద పడుకోబెట్టాడు అనూషా కాళ్లు రెండు విడదీసి పిటర్ వైపు కసిగా చూసింది

முரட்டு கதைகள்:  బెంగుళూరులో అంటీ తో డేటింగ్ - Telugu Sex Stories

పిటర్ అనూషా రెండు కాళ్ల మద్య లోకి వచ్చి
మెుడ్డ ను అనూషా పుకు కి పైకి కిందకి రుద్ది ఒక తోపు తోసాడు
అనూషా ఆఆ ఆ అని చిన్న గా అరిచింది
పిటర్ మెుడ్డ మెుత్తం అనూషా పూకులోకి తోసి మళ్లీ మెుడ్డ బయటికి తిసి ఈ సారి గట్టిగా తోసాడు
అనూషా అదిరిపోయి పిటర్ మెల్లగా అని అంది
పిటర్ అనూషా నడుము దగ్గర అటు ఇటు చేతులు సపోర్ట్ గా పెట్టి బలంగా గుద్దుతు దేంగుతుంటే అనూషా ఆఆ ఆ అని అరుస్తూ
పిటర్ ని నెమ్మది గా చెయ్యి పిటర్ అంటే
పిటర్ వినకుండ ఇంకా వేగం పెంచి దేంగుతుంటే
అనూషా అల్లాడిపోతుంది
మిగిలిన కధ తరువాత బాగంలో వుంటుంది

106684cookie-checkఅనూషా పాతివ్రత్యం సమాప్తం పార్ట్ – 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here