ఇంటి గుట్టు 4 వ భాగం

0
5

అమ్ములు చెయ్యి పై రెడ్డి చేతిలో ఉంది. ఇద్దరూ అలా వాదించుకుంటూ ఉంటే అమ్ములు పైట జారి పోయి చేతి మీద పడింది. అమ్ములు సళ్లు రెండూ సగాని కి పైగా ఏపుగా బలంగా, ఎత్తు గా కనపడుతూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి అలా అమ్ములు సళ్ల కేసి చూడ సాగాడు.
పోనీ నిన్ను అట్టా తువ్వాలు కట్టుకు వస్తే చూద్దాం అనే అన్నా అనుకో, ఏమి చేస్తావు. నువ్వు పార్టీ ఇస్తా అన్నావు కదా. అట్టా వచ్చి పార్టీ ఇస్తావేమో అనుకున్నా అన్నాడు.
ఛీ బాబూ ఏంటా మాటలు అంటూ సిగ్గు పడి పోయింది అమ్ములు.
పెద్ది రెడ్డి కి ఇంక ధైర్యం వచ్చేసింది. అమ్ములు ని ఒక్కసారి గా బలం గా తన మీద కి లాక్కుని, కసిగా నడ్డి మీద చేతులు వేసి నలిపేయసాగాడు.
అమ్ములూ, అబ్బా నువ్వు, నువ్వు అంటూ, అమ్ములు మెడ మీదా నాలుక తో నాకుతూ అమ్ములు కళ్లలోకి చూస్తు, కసుక్కున తన ఫ్లాల తో అమ్ములు పెదలు మూసి, చుప్, చుప్ మని ముద్దు పెట్టేసాడు.
అమ్ములు రెడ్డి ని తోసేయి ఏంటి ది రెడ్డి తప్పుకదా అంది.
పెద్ది రెడ్డి, అమ్ములూ, అమ్ములూ నిన్ను చూస్తే పిచ్చి ఎక్కి పోతోంది. ఒక్క సారి, ఒక్కసారి కాదనకు అంటూ అమ్ములు సన్ను పట్టుకుని బలంగా పిసికేస్తూ అమ్ములు పొట్ట మీద చేతి ని వేసి నొక్కసాగాడు.
అమ్ములు అబ్బా రెడ్డి ఏంటీ ఒద్దు, ఒదులూ అంది.
పెద్ది రెడ్డి అలా అమ్ములు సళ్లు రెండూ ఒక చేతి తో పిసికేస్తూ, ఒక చేతి తో అమ్ములు, పొట్టా, నడుము నొక్కసాగాడు.
అమ్ములూ అబ్బా నువ్వు చాల బాగుంటావు అంటూ అమ్ములు పెదాలు రెండూ కసిగా చీకుయి ఉంటే, అమ్ములు కూడా ఏమీ అడ్డు చెప్పకుండా, నోరు తెరిచి

పెద్ది రెడ్డి పెదవి ని నోటిలోకి లాక్కుని చీకుతూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి అమ్ములు సళ్లు రెండూ కైస్గా పిసుకుతూ, అమ్ములు తొడల్లో చేతి ని పెట్టి అమ్ములు పూకు పట్టుకుని నొక్కుతున్నాడు.
అమ్ములు కి మొగుడితో సరిగ్గా దెంగులాట సుఖం లేకపోవడం, పెద్ది రెడ్డి తన మీద బాగా మోజు పడటం తో పూకు దూల ఆపుకో లేక పోతోంది.
రెడ్డి అబ్బా ఎంత ఎత్తా తప్పు, నాకు భ్యం గా ఉంది, ఒద్దు అంది.
పెద్ది రెడ్డి, అమ్ములు పెదాలు చీకుతూ, నాలుక ని అమ్ములు నోట్లోకి తోసి అమ్ములు నాలుక తో ఆడిస్తూ ఉంటే, అమ్ములు పెద్ది రెడ్డి నాలుక ని తన పెదాల తో చీకుతూ, కసిగా ముద్దు పెట్టు కుంటూ అబ్బా, ఊ అంటూ మత్తుగా కళ్లు మూసుకుంది.
పెద్ది రెడ్డి నెమ్మది గా అమ్ములు రవిక హుక్స్ విప్పుతూ, అమ్ములూ ఏమీ భయం లేదు, నీ మొగుడు తాగి పడుకున్నాడు గా, ఇంక రేపు మధ్యహ్నం దాక లేవడు లే
అంటూ అమ్ములు రవిక హుక్స్ విప్పేసి అమ్ములు సళ్ల కేసి చూడ సాగాడు.
అమ్ములూ అబ్బా నీ సళ్లు భలే బలంగా ఉన్నాయి అంటూ కసిగా సళ్లు పిసికేస్తూ, సన్ను ముచిక మీద నాలుక తో నాకుతూ ఉంటే అమ్ములు కి కసి ఎక్కి పోతోంది.
అబ్బా రెడ్డి ఆహా అంటూ అదుముకుంది.
రెడ్డి అమ్ములు సళ్లు రెండూ మార్చి మార్చి చీకుతూ, కసిగా పిసికేస్తూ, అమ్ములూ అబ్బా ఎంత కసిగా ఉన్నావే అంటూ, అమ్ములు చీర లోంచి చేతి ని పెట్టి అమ్ములు తొడలు రెండూ నొక్కుతూ ఉంటే, అమ్ములు తొడలు ఎడం చేసింది.
రెడ్డీ అబ్బా, ఆహా అంటూ రెడ్డి పెదాలు చీకుతోంది.
రెడ్డి అమ్ములు లోతొడల్లో చేతిని పెట్టి అమ్ములు పూకు ని పట్టుకుని నొక్కుతూ, పూకు లో వేలు పెట్టి ఆడిస్తూ ఉంటే, అమ్ములు మొగుడి తో సరిగ్గా దెంగుకోవడం
లేదేమో పెద్ది రెడ్డి బాగా వేడెక్కించేస్తూ ఉంటే, పూకు అంతా బంక బంక గా అయ్యి రెడ్డి వేలు కి బంక అంటు కుని, వెచ్చగా, కసిగా ఉంది. రెడ్డి అలా అమ్ములు పూకు లో వేలు పెట్టి ఆడిస్తూ, రెండో చేతితో సళ్లు రెండూ పిసుకుతూ, సళ్ల ముచికలు నాకుతూ, పళ్లతో కొరుకుతూ, సళ్లు రెండూ కసిగా చీకుతూ, పూకులో వేలు ని ఆడిస్తూ ఉంటే, అమ్ములు కీ బాగా కసి ఎక్కి పోయింది.
అబ్బా రెడ్డి ఎట్టా గో ఉంది. రెడ్డి, అబ్బా ఆహా అంటూ తొడలూ, మొత్తా ఆడిస్తోంది.
అబ్బా రెడ్డి అబ్బా అంటూ తన రెండు చేతులూ రెడ్డి మెడ మీద వేసి రెడ్డి ని గట్టి గా అల్లుకు పోతూ, రెడ్డి పెదాలు కొరుకుతూ ఉంటే, పెద్ది రెడ్డి తన వేలుని అమ్ములు పూకులో బాగా ఆడిస్తున్నాడు.
అమ్ములూ అబ్బా ఎంత కసి ఉందే నీకు అంటూ అమ్ములు మెడని నాకుతూ, సళ్లు చీకుతూ, వేలు తో పూకుని దెంగ సాగాడు.
అమ్ములు అబ్బా రెడ్డి ఆహా అంటూ రెడ్డి వేలుని తన చేతి తో పట్టుకుని పూకు మీద బాగ నొక్కుకుంటూ, రెడ్డి అబ్బా అంటూ వెచ్చగా కారి పోయింది.
రెడ్డి అమ్ములు పూకు లోంచి వేలు ని తీసి, తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ, అబ్బా నీ పార్టీ చాలా బాగుంది అమ్ములూ అన్నాడు.
అమ్ములు సిగ్గుతో ఛీ అంటూ, రెడ్డి గుండెల్లో మొహం దాచుకుంది.
రెడ్డి అమ్ములు చీర కుచ్చిళ్లు పట్టుకుని లాగి చీర విప్పుతూ ఉంటే అమ్ములు నవ్వుతూ, తను లేచి చీర విప్పి ప్రక్కన పెట్టింది. రెడ్డి లంగా బొందు పట్టుకు లాగుతు ఉంటే, అబ్బా ఒద్దు రెడ్డి, లంగా ఉండనీ అంది సిగ్గు గా.
రెడ్డి నవ్వుతూ, నువ్వు తువ్వాలు కట్టుకు వస్తే చూడలనుకున్నా, పోనీ లంగా విప్పి నీ అందం చూడనీ అంటూ లంగా బొందు పట్టుకుని లాగి లంగాని తప్పించడాని కి ప్రయత్నించేడు.
అమ్ములు ఛీ బాబూ బట్టలు లేకుండా నా అంది.
రెడ్డి నవ్వుతూ, ఉ అంటూ లంగా లాగి ప్రక్కన పడేసాడు.
అమ్ములు సిగ్గుతో తన రెండు చేతులూ పూకు కి అడ్డం పెట్టుకుని, ఛీ రెడ్డి ఏంటబ్బా మొత్తం గుడ్డలు ఊడదీసేవ్ అంటూ ముడుచుకు పోయింది.
పెద్ది రెడ్డి నవ్వుతూ మొత్తం ఎక్కడ ఊడదీస, ఇంకా రవిక ఉంది కదా అంటూ, తను అమ్ములు ప్రక్కన చేరి, అమ్ములు ని కసిగా హత్తు కుంటూ, అమ్ములయి నువ్వు ఎంత కసిగా ఉంటావే అంటూ అమ్ములు పెదాలు చీకుతూ, రవికని విప్పసాగాడు.
అమ్ములు నవ్వుతూ చాల్లే ఉండు, అంటూ తను లేచి ఆ ఒక్క గుడ్డ నీ తీసి ప్రక్కన పడసి, రెడ్డి ని కరుచుకు పోతూ, రెడ్డి అబ్బా దా ఇంక అంది.
పెద్ది రెడ్డి కసిగా అమ్ములు పిర్రలు రెండూ పిసుకుతూ తన కేసి అమ్ములు ని తిప్పుకుని బలంగా
అది మేసుకుంటూ, అమ్ములూ ఉమ్, ప్స్ అంటూ పెదాలు చీకుతూ ఉంటే, అమ్ములు పెద్ది రెడ్డి బనీను పైకి లాగుతోంది.
పెద్ది రెడ్డి తను లేచి బనీనూ లుంగీ విప్పి ప్రక్క్న పడేసి, కసిగా అమ్ములు మీద కి ఎక్కి, అమ్ములు సళ్లు రెండూ పిసికేస్తూ , బాగా నిక్కి పోయిన మొడ్డ ని అమ్ములు తొడల మధ్యన పెట్టి రుద్దుతూ ఉంటే, అమ్ములు తన తొడలు ఎడం చేసింది.
రెడ్డి అబ్బా దా అంది.
రెడ్డి తన చేతి ని ఇద్దరి తొడల మధ్యనా పెట్టి, మొడ్డని పట్టు కుని అమ్ములు పూకు లో దోపడాని కి చూస్తే, పూకు కన్నం లో తన మొడ్డ దూరక పోవడం తో అమ్ములూ సద్దు కోవే అన్నాడు నవ్వుతూ.
అమ్ములు ఛీ నాకు సిగ్గు బాబూ అంది.
అబ్బా ఇంతదాకా వచ్చేకా ఇంకా సిగ్గు అంటావేంటి . సద్దు కోవే అంటూ కసిగా తన మొడ్డని అమ్ములు పూకు మీద రుద్ద సాగాడు .
అమ్ములు న వ్వుతూ, తన చేతితో రెడ్డి మొడ్డని పట్టుకుని తన పూకు కన్నం లో సర్దుకుంది. రెడ్డి నెమ్మది గా తన బారాటి మొడ్డని అమ్ములు పూకు లోకి నెట్ట సాగాడు.
ఇంకా ఉంది.

முரட்டு கதைகள்:  మాలతి టీచర్ 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here