ఇద్దరు మొగుళ్ళు– రెండో భాగం | Telugu sex stories

0
190

ఆత్రుతగా కిటికీ గాప్ లోంచి లోపలికి చూసిన రామనాథం షాక్ తిన్నట్టు నిస్చేష్ఠుడై నిలబడిపోయాడు. తను చూస్తున్నది నమ్మలేని నిజం. కాని కళ్ళముందు కనబడుతుంతే నమ్మక పొవడం ఎలా? వూపిరి బిగబట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని లోపలికి చూసాడు.
కింద
ముందే
తన భార్య విశాలాక్షి, పక్కింటి శేఖరం ఎదురెదురుగ ఒకరి పక్కన ఒకరు వత్తిగిల్లి పడుకున్నారు.శేఖరం చేతులు ఒకటి విశాలాక్షి నడుమ్మీద ఇంకొకటి ఆమె వున్నాయి.ఒకరి కళ్ళలోకి కళ్ళలోకి ఇంకొకరు తమకంగా చూ సుంటు న్నారు.అత నంత కి వచ్చినట్టున్నాడు. వంటి మీద లుంగీ, షర్టూ వున్నాయి. విశాలాక్షి తెల్ల పువ్వుల చీర, మాచింగ్ జకెట్టూ వేసుకుని తలంటి పోసుకున్న కురులని రబ్బరు బాండ్ పెట్టుకుని వదిలేసింది. తలకి పెద్ద మల్లె పూల దండ వుంది. బహుశా అతనే తెచ్చి వుంటాడు. ఆమె తలలో తనే పెట్టి వెనకనుండి నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి కౌగలించుకుని తనితీరా వాసన చూసి వుంటాడు.
“వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ తొడ సంబంధం ఇప్పుడే మొదలైందా లేక ఎప్పటి నించో కొనసాగుతోందా?” అన్నది ఇంకా తేల వలిసి వుంది. వాళ్ళు మట్లాడుకునే మాటల్లోంచి తెలుస్తుందని అనుకున్నాడు రామనాథం.
ఆ విషయం తెలియనే
శేఖరం ముందుకు వంగి విశాలాక్షి మెడ సందులో చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. అతని ముద్దు అక్కడి నుండి జారి ఆమె మెడ కిందకి జారింది. విశాలాక్షి అతనికి అనువుగా తల వెనక్కి వంచి మెడ మీద పడబోయే అతని ముద్దు కోసం యాంటిసిపేషన్ తో ఎదురు చూస్తోంది. శేఖరం పెదవులు వెచ్చగా ఆమె కంఠాన్ని తాకాయి.
అతని వూపిరి వేడిగా వుంది. అతని మీసాలు మెత్తగా గుచ్చుకుని గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి. రామనాథానికి మీసాలుండవు. శేఖరం మెడ చుట్టూ చెయ్యేసి దగ్గరకి లాక్కుంటూ కిల కిల మని నవ్వింది విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వుకు అతని ఆవేశం రెట్టింపైంది. ఆమె కుడి రొమ్ము పైట మీంచే అతని భుజానికి మెత్తగా వొరుసుకుంటోంది.
ఆ మెత్తటి స్పర్శకి రెట్టించిన తమకంతో విశాలాక్షి కళ్ళలోకి చూస్తూ ఆమె చెంపలకి తన చెంపలు రాపాడించి తిరిగి ముద్దుల పర్వం మొదలెట్టాడు శేఖరం. అతను తెల్లగా వుంటాడు.ఆమె చామన చాయలో వుంటుంది. విశాలాక్షి కళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టుకుని ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ “ఈసారి ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో చెప్పండి?” అన్నాడు.
అమె అతని మీంచి చూపు మళ్ళించి “ఏమో మీకే తెలియాలి” అంది.
‘రామనాథంగారికి మీ మొహంలో ఏది ఇష్టం చెప్పండి?” అది గాడు.
“ఏమో నాకేంతెలుసు ఆయన్నే అడగండి? అయినా నేనేం అంత అందగత్తెని కాని లెండి” అని బుంగ మూతి పెట్టింది.

முரட்டு கதைகள்:  వర్షం తెచ్చిన మాలతితో సుఖం - Your Secret Stories - Sex stories

“అందుకే కాబోలు అమ్మాయిగారు 12 సంవత్సరాలనుండి కవ్వించి కవ్వించి దొర క్కుండా వేధించుకు తిన్నారు. ఇన్నేళ్ళూ మిమ్మల్ని తలుచుకుని ఎన్నిసార్లు చేత్తో చేసుకున్ననో తెలుసా? అన్ని సార్లు మీ ఆయన కూడా మీకు చేసి వుండరు.” అని వంగి మెరుస్తున్న ముక్కుపుడక మీద ముద్దు పెట్టుకుని ముక్కుతో ఆమె ముక్కుని అటూ ఇటూ కదిపాడు. అతనలా చేస్తుంటే తగిలీ తగలనట్టు అతని పెదాలు ఆమె పెదాలని స్పృశించాయి. ఇద్దరి వూపిరి ఒకరికొకొరికి వెచ్చగా తగుల్తోంది.
“అన్నీ అబద్ధాలు. మీ గురించి నాకంతా తెలుసు. చెప్పాల్సిన వాళ్ళే నాకంతా చెప్పారు లెండి. అబ్బాయి గారు చేత్తోనే చేసుకుంటున్నారో లేక వేరే ఆడవాళ్ళని హూనం చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు.”
ఆమె మాట్లాడేది తను పనిమనిషి రాజేశ్వరిని వాడుకుంటున్న విషయమని శేఖరానికి తెలుసు. రాజేశ్వరిని నలిపేస్తున్నప్పుడూ, అంత్య దశలో రాజేశ్వరిలో కరిగిపోయే సమయంలో తను విశాలా! విశాలా! అని కలవరించడం ఆ విషయం గత ఏడాది నుండి విశాలాక్షి ఇంట్లో పనికి చేరిన రాజేశ్వరి ఈ విషయాలన్నీ ఆమెకి చేరువై పూస గుచ్చినట్టు చెప్పడం అన్నీ శేఖర్ కి తెలుసు.ఐతే ఆ విషయం విశాలాక్షికి తెలీదని కూడా అతనకి తెలుసు. రాజేశ్వరి ఈ ఏడాది కాలంలో పది వేలకి పైగానే గుంజింది. అయితేనేం ఒకపక్క కలికిదనం ఒలకబోస్తూనే ఇంకోపక్క కొరకరాని కొయ్యలా వుంటూ వచ్చిన విశాలాక్షి ఈరోజు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తన కౌగిట్లో గువ్వలా చేరుకుంది.
“ఎవర్ని మాణంచేసినా నా ఆలోచనలు, మనసు మీమేదే పెట్టుకున్నాను తెలుసా. మానసికంగా ఈ రాణీ గారితోనే కాపరం!” అని చటుక్కున ఆమె రెండు కళ్ళనీ మార్చిమార్చి మార్చి
ముద్దుపెట్టుకున్నాడు.
తన పెళ్ళాంతో మానసిక వ్యభిచారం చేస్తూండడమే కాకుండా అదే విషయాన్ని ఆమెకి అంద మైన పరిభాషలోకి మార్చి చెప్పడం చూసి విస్మయానికి లోనయ్యాడు రామనాథం.
ఆ మాటలకి తను తిరిగి టీనేజ్ లోకి ప్రవేశించినట్టు ఫీల్ అయి సిగ్గుతో మొహం తిప్పుకుంది
విశాలాక్షి.
ఇంత పచ్చిగా పక్కింటివాడితో రంకు వెలగబెడుతూ ఏమీ తెలీని కన్నెపిల్లలా మళ్ళీ ఆ సిగ్గొకటి.
అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖరం చటుక్కున మొహాన్ని కిందకి దించి విశాలాక్షి గడ్డానికి ఎడంపక్కనున్న శనగబద్ధంత పుట్టు మచ్చని దాని చుట్టూ వున్న నూగారు వెంట్రుకలని వేలితో తడు ముతూ
“దీన్ని రామనాథం గారు ఎప్పుడైనా ముద్దు చేసారా చెప్పండి!” అన్నాడు.
విశాలాక్షి మొహంలో చూడగానే మగాడికి కోరిక బుస్సుమనేలా చేసే అంశం అదే. ఆ విషయం ఆమెకి తెలుసు.శేఖరం ఇక ఆగలేక అక్కడ ముద్దు పెట్టుకుని నాలికతో సున్నితంగా ఆ ప్రాంతం చుట్టు తృప్తిగా రాపాడించి పెదాలని మెల్ల మెల్లగా పైకి జరుపుకుంటూ ఆమె పెదవులని తన పెదవులతో

முரட்டு கதைகள்:  ❤️శృంగార రస రస్య భోగం 2❤️ |Telugu sex stories

అందుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని వత్తడం మొదలెట్టాడు. పెళ్ళయిన తర్వాత అది పరాయి మగాడి తొలి ముద్దు. దొంగ ముద్దుకి తీపెక్కువ.
విశాలాక్షి చేతులు శేఖరం వీపు మీద బిగుసుకుంటుంటే
శేఖరం తన చేతుల్ని విశాలాక్షి
వెనకవైపుకి పోనిచ్చి మెడకింద జాకెట్టుకి పైన నగ్నంగా వున్న పలకదేరిన ఆమె వీపు భాగాన్ని తమకంగా తడ మసాగాడు. ఆ ముద్దు చాలాసేపు కొనసాగింది.
శేఖరం తన భార్యని ఎదో కక్కుర్తిపడ్డం కాకుండా త్రుప్తిగా అనుభ వించబోతున్నాడని రాజన్నగారి కి అర్ధమైంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యా ఆ రతి కార్యం అలా ఎంతసేపు జరుగుతుందో తనేం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. తను ఇంతదూరం వచ్చాక వేరు చెయ్యాలని చూసినా తన కళ్ళుగప్పి వాళ్ళు చేసుకోక మానరు అని పిస్తోంది.
శేఖరం లేచి కూర్చుని విశాలాక్షీ కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ చొక్కా గుండీలు ఒక్కొక్కటీ విప్పుకుని శరీరం నుండి వేరు చేసాడు. లోపల బనీను లేదు. తెల్లటి బలిష్టమైన శరీరం. పొట్ట చదునుగా వుంది. విశాలమైన ఛాతీ, పొట్ట, బొడ్డు కిందుగా నల్లటి వెంట్రుకలు దట్టంగా పరుచుకున్నాయి.బొడ్డు కిందకి కట్టుకున్న లుంగీ మినహా నగ్నంగా వున్నాడు. చంకల్లో గుబురుగా పెరిగిన వెంట్రుకలు కొద్దిగా పైకి తొంగి చూస్తున్నాయ్. అతని భజాల మీద కూడా భుజకీర్తుల్లా జుట్టు పెరిగి వుంది. డ్రాయరు వేసుకోలేదేమో లుంగీ గుడారంలా లేచి వుంది.
తను చూస్తున్నది. ఆమెకి నచ్చిందని ఆమె ఎక్స్ ప్రెషను చెప్పక చెస్తోంది అనుకున్నాడు రామనాథం.తనకి 45 దాటేక శరీరం వడలి పోయింది. పైగా తనకి పొత్తికడుపు కింద తప్ప ఇంక పైభాగం అంతా నున్నగా వుంటుంది. అతను తెలుపు, తను విశాలాక్షి లానే చామన చాయ. బహుశా అతను తనకులేని మగసిరితో ఆకట్టుకుని వుంటాడు.
శేఖరం విశాలాక్షి చేతిని అందుకుని ఆచ్చాదన లేని తన ఛాతీపై వేసుకున్నాడు. విశాలాక్షి అతని ఛాతీని, పొట్ట కింద లుంగీ కట్టు వరకూ తడుముతూ మధ్య మధ్య వెంట్రుకల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి నిమురుతోంది. ఆమెకి సినిమా హీరోల్లో కూడా అలా జుట్టుగా వుండే మగాళ్ళంటే ఇష్టం.

ఒక సారి రామనాథం తెచ్చిన బూతు సినిమాలో తెల్లగా,ఎత్తుగా బలిష్టంగా వున్న సుమారు 40 ఏళ్ళున్న మగాడు. వంటినిండా రింగులు తిరిగినట్టున్న బొచ్చు. ఆఖరికి అతని వీపు పై కూడా అక్కడక్కడ. పిర్రల మీద చెప్పే అక్కర్లేదు. అటువంటి మగాడి కింద సున్నితంగా వున్న ఓ 20 ఏళ్ళ పిల్ల ఏపుగా పెరిగిన వక్షోజాల్తో సహా నలిగిపోవడం, అతను నాజూకైన ఆమె తొడలని తన తొడలతో అదిమి పట్టడం, అతను నడుం పిల్లులా వంచుతూ వుంగరాలు తిరిగిన వెంట్రుకలతో బలిసినట్టున్న తన పిర్రల్ని గాల్లోకి లేపి తిరిగి చటుక్కున తన అంగాన్ని కర్కశంగా అమ్మాయి మానంలోకి సాంతం దిగబడేలా గుచ్చడం అంతా క్లోజప్ లో చూసి పిచ్చెక్కిపోయింది తనకి. ఆ తరవాత ఆ రోజు రామనాథం చేస్తున్నప్పుడు తనకి తెలీకుండానే కళ్ళు మూసుకుని మొత్తని విశాలంగా పళ్ళెంలా చేసి రామనాథం మొత్తకి ఎదురు ఢీకొననడం, అంతా అయాక ఆయన “ఇవాళ నీకు ఏమైంది? ఎమైతేనేం కాని చాలా బాగా సేటిఫై చేసావు!” అని మెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు ఆనాటి తన వుహలకి ప్రతిరూపంలా వున్న శేఖరం బలమైన ఛాతీ కింద నలిగిపోవాలని వుబలాట పడుతున్నాయి విశాలాక్షి వక్షోజాలు. (తరువాయి మూడో భాగంలో )

முரட்டு கதைகள்:  Sex with couple teluguchatroom vala parchayam

68135cookie-checkఇద్దరు మొగుళ్ళు– రెండో భాగం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here