ఇద్దరు మొగుళ్ళు – 11 భాగం

0
171

వాసన ముక్కు పుఠాలకి తాకింది. లోపల ఇద్దరి బంకా కాస్తా మిగిలి వున్నట్టుంది. చాలా కసిగా వుంది. “అబ్బా! సిగ్గేస్తోండి రండీ !” అంటూ మొగుడిని మీదకి లాక్కుంది వగలు పోతూ. ఆమె లోపల సర్దుకున్నాక ఆత్రుతగా ఆమె తొడల మధ్య నడుము గుచ్చాడు. జారుగా దిగింది. ఐదు వుపులు వూపి “ఇంతసేపూ మాటలేనా?” అనడిగాడు ఆమె జుట్టు సవరించి. లేదన్నట్టు తలూపి చెయ్యి కిందకి జరిపి ఆయన పిర్రల మీద వేసింది. “ఎన్ని సార్లు?” “రెండు సార్లు.” చటుక్కున పెట్టుకున్నాడు. ఆమె పెదాలందుకుని ముద్దు “బట్టలన్నీ వూడదీసేసాడా?” అవునన్నట్టు తలూపి ఇక వూగండి అన్నట్టు మొత్తని అసహనంగా కదిపింది. అంతే! అమెలో కదుల్తూ రెండు చేతులూ సళ్ళ మీద వేసి స్పీడ్ పెంచాడు.

“వెనకనుండి చేసాడో ముందు నుండి డైరెక్టుగా వుపస్తు లోకి దూర్చేశాడో” అన్నీ వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవాలని వుంది. ఆమెని సంత్రుప్తి పెట్టాలనే తాపత్రయం లేదు కనక తన కిష్టమైన న రీతిలో కానిచ్చి త్రుప్తిగా పూగోడల్లోకి కార్చేసుకున్నాడు రామనాథం. ఆమె మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరూ కడుక్కుని వచ్చేక “ఐతే ఈ వచ్చే శనివారం నీ పుట్టిన రోజు కదా! ఆ రోజు రాత్రి అతన్ని భోజనానికి పిలుద్దాం! రాత్రికి ఇక్కడే వుంచేద్దాం సరేనా?” “సరే” అంది. “అతను వస్తాడంటావా? వెనక్కి తిరిగి వంట గది వైపు నడుస్తూ “వస్తారు” అని చిన్నగా సమ్మోహనంగా నవ్వుకుంది విశాలాక్షి. శనివారం అప్పటి కి ఐదు రోజులుంది. ఆలో గా శేఖరానికి పెరట్లో కనబడినప్పుడు ఇచ్చేసింది.

முரட்டு கதைகள்:  పెళ్లయిన నా స్నేహితుడు Telugu Sex Stories

మెసేజ్ ఆరోజు పొద్దున్నే లేచి రామనాథం పుట్టిన రోజుకి కొన్న కొత్త చీర కట్టుకుని శ్రద్ధగా తయారయి రామనాథం లేచేసరికి పూజ ముగించుకుంది. ఎప్పుడూ లానే అయన కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టుకుంది. ఆయనా చాల వుత్సాహంగా వున్నాడు. మధ్యాహ్నమే ఆఫీసు నుండి వచ్చేసాడు. మొగుడూ పెళ్ళాలు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు. శేఖరం తో ఏమి మాట్లడిందీ వివరం గా చెప్పిందామె. భార్య తెలివి తేటలకి సంతోషించకుండ వుండలే క పోయడతను. సాయంత్రం బజారుకి వెళ్ళి స్వీట్లూ, పెళ్ళానికి మల్లె పూల దండ, కొన్ని విడి పూలు, పిల్లలకి చాక్లెట్లూ తీసుకొచ్చాడు. ఆలోగా ఇల్లంతా చక్క దిద్దుకుని పక్క మీద కొత్త దుప్పటి వేసి స్నానం కానిచ్చుకుంది విశాలాక్షి. కొత్త చీరా జాకెట్టూ కట్టుకుంది.

దండ అమె తల్లో తురిమి, విడి పూలు పక్క మీద చెదురు మదురుగా చల్లి బెడ్ రూం తలుపు మూసేసాడు రామనాథం. ఒక వేళ ఒక వేళ వాళ్ళిద్దరూ చేసుకుంటే ఇద్దరి కిందా నలిగి శరీరాలకి ఆ పూలు అంటుకుని భార్య అతని కింద నలిగి పోయిందో ఒక రకమైన అంచనా కలిగిస్తాయని అతని ఆలోచన. ఏరకంగా పిల్లలతో కూర్చుని కూతురికి లెక్కలు చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ” తొమ్మిది దాటి పిల్లలు పడుకునే వరకూ రాలేదు శేఖర్. తెల్లటి పైజామా కళ్ళీ లాల్చీ వేసుకుని మగాడైనా మల్లె పూవులా తయారై కనిపించాడు విశాలాక్షి కళ్ళకి. లోపలికి సాదరంగా అహ్వనించి తలుపు వేసేసాడు రామనాథం. శేఖర్ చేతిలో కొన్ని పేకట్లున్నాయి. చిరునవ్వుతో ఎదురైన విశాలాక్షికి అందించాడు. “ఏమిటి వి?” అని ప్రశ్నార్ధకంగా చూసింది. విప్పి చూస్తే ఖరీదైన కొత్త చీరా, రవ్వల నెక్లెస్ బయట పడ్డాయి. చీర కనీసం 1500 కి తక్కువా, రవ్వల నెక్ లెస్ 150000 త క్కువా వుండవు. మరీ ఇంత కాస్ట్ లీ గిఫ్టా.

முரட்டு கதைகள்:  Office HR wild korikalaki nenu Bali ( part 2) - telugu boothu kathalu

వద్దు బాబూ!” అంటూ మొగుడి వైపు చూసింది. గా “నన్ను మీరిద్దరూ అంత ప్రేమగా పిలిచేక, అందునా మనందరం ఇక మీదట ఒకే కుటుంబం వుంటామని నువ్వు చెప్పేక ఇలాంటి అభ్యంతరాలు మన మధ్య వుండకూడదు. అయినా నేను శక్తికి మించి ఏమీ తేలేదు. ఇవి నువ్వు తీసుకోక పోతే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి పోతాను. ఆ పైన మీ ఇష్టం ” అన్నాడు నిష్టూరంగా శేఖరం. అతనికి చాలా వుద్వేగంగా వుందీ అనుభవం. ముఖ్యంగా షాట్ కీ షాట్ కీ మధ్య అ రోజు విశాలాక్షి చెప్పిన దాన్ని తన తెలివి తేటలతో అన్ వయించుకుంటే తనకి అర్ధమైంది ఏ మంటే … అతను తమ సంబంధాన్ని ఆమోదించడ మే కాకుండ దానికి వుండడాని కి తను ఇష్టపడుతున్నాడు. అబ్జక్షను తనకెందుకు వుండాలి.

సాక్షీభూతుడుగా అతనికి లేని నిస్సహాయం గ భర్త వైపు చూ సింది విశాలాక్షి. “తీసుకో ” అన్నట్టు సౌంజ్న చేశాడు రామనాథం. తీసుకుని సోఫాలో పెట్టింది విశాలాక్షి. “మరి నాకు పొద్దున్నే నా కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టిన దానివి ఇప్పుడు ఆయన అశీర్వాదం తీసుకోవద్దా?” అన్నాడు మందలింపుగా రామనాథం. “భలే వారే ! మీరు మరీనూ!” అని అనే లో పు విశాలాక్షి వంగి శేఖరం కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టింది. ఆమెని లేవదీసి రవ్వల నెక్లెస్ చనువుగా ఆవిడ మెడలో అలంకరించి త్రుప్తిగా చూసుకుని చాలా అందంగా వున్నావు. మా దృష్టే తగిలేట్టుంది ” గాఢంగ కౌగలించుని అని విశాలాక్షిని పెదాలందుకున్నాడు శేఖర్. “సరే! దేవి గారు మాకు తినడానికి ఏ మైనా పెడతారా? మిమ్మలని ఇలా వదిలేస్తే ఈ రాత్రంతా మీ ముద్దుకే సరి పోయేలా లేదు. ” అని వేళాకోళంగా అన్నాడు రామనాథం. ముందు విశాలాక్షి సిగ్గుగా పెదాలు తుడుచుకుంటూ విడివడింది. దొంగ ముద్దుకి తీపి ఎక్కువంటారు.

முரட்டு கதைகள்:  సుబ్బాయమ్మ … కుటుంబం|Stories

” కాని ఎలాంటి టెంషనూ లేకుండా మొగుడి ముందు ప్రియుడిచ్చే ముద్దుకి అంతకంటే తీపి వుంటుందని అనుభవంలో తెలిసొచ్చింది విశాలాక్షికి. శేఖరం ఇంచు మించు అలానే ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఆమె వంట గదిలోకి నడవగానే పుస్తకాల రాక్ వెనక నుండి ఆరోజు శేఖరం వదిలి వెళ్ళిన బోటిల్ బయటకి తీశాడు రామనాథం. “నాకైతే పెద్ద అలవాటు లేదు గాని మీరు తీసుకుంటే కంపనీ ఇవ్వగలను” అని చల్లటి తీసుకొచ్చాడు రామనాథం. నీళ్ళు మగాళ్ళిద్దరూ అరగంటలో టీవీలో అప్పుడే మొదలైన “సాగర సంగ మం” సినిమా చూస్తూ రెండేసి పెగ్గులు లాగించేసారు. కనీ కనపడని జయప్రద బొడ్డు చూస్తుంటే రామనాథంకి లేచి పోయింది. “మీ సంగతేమో గాని నాకైతే జయప్రద చాలా ఇష్టం” అనే సాడు రామనాథం.

‘నాకూ ఇష్టమే. కొంచం సేపట్లో కొబ్బరి చెక్కల్లాంటి బాహుమూలలు కూడా మనకి చూపించబోతోంది. కమల్ హాసన్ ని వూహించుకుంటూ శరీరంలో అన్ని భాగలూ రుద్దుకుని స్నానం చేయబోతుంది” అనే శాడు శేఖరం. మగాళ్ళిద్దరి కీ జరగబోయే పుట్టిస్తోంది. కార్యక్ర మం కసి మునిగి పోయినట్టు చాల అంత వరకూ ఏదో పెద్ద పని వంటింట్లోంచి వూడి పడ లేదు విశాలాక్షి. జరగ బోయేది తల్చుకుంటుంటే ఆవిడకి మోచేతి మీది చిరు వెంట్రుకలు నిక్క పొడుచుకుంటున్నాయి. శేఖరానికి అలా చిరు వెంట్రుకలు వుండే ఆడదంటే ఇష్టమట. అటు వంటి ఆడదానికి కామంతో పాటు అది తీర్చుకునే తెలివి, రతిక్రీడలో మగాడితో రమించే పద్దతీ బాగ తెలుస్తాయిట. రాజేశ్వరితో కక్కుర్తి పడడమేగాని దానికి ఏ ట్రిక్సూ తెలియవంట.

முரட்டு கதைகள்:  English teacher tho telugu arupulu | Telugu Sex Stories

దాన్ని చెయ్యడ మంటే తనని వూహించు కుంటూ చేత్తో చేసుకోవడంతో సమాన వంట. అదెంత నిజమో గాని అత పోటు ఎంత బలంగా బొడ్డు వరకూ తాకుతుందో అతని మాటలు కూడా అంత పదునుగా వరకూ గుచ్చుకుంటాయ్!. అత ని లో తప్పకుండా సిన్ సియరిటీ వుంది. అరగంట తర్వత మగాళ్ళతో పాటు తనూ ఏదో తిన్నాన ని పించు కుంది విశాలాక్షి. ఇంకో పెగ్గు కొట్టాక అలవటు లేని రామనాథం అవుట్ అయిపోయాడు. (లేదా నటించడనుకుందామా?) ఆయన సోఫాలో వాలి పోయాక విశాలాక్షిని పిర్రల కింద చెయ్యి వేసి అమాంతం లేవ దీసుకుని బెడ్ రూం లోకి నడిచాడు శేఖర్. ఆమెని మంచం మీద పడేసి అమాంతం ఆమె మీద పడ్డడు. “మరీ మోటు బాబూ. పక్క గదిలో ఆయన వున్నారని కూడా లేకుండా!” అంటూ కిల కిల నవ్వింది విశాలాక్షి. (ఇంక వుంది)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here