కొత్త అనుభవం పార్ట్ – 7 – sex stories telugu

0
32

హయ్ండీ అందరికి నమస్కారము
ఆ మేనేజర్ నన్ను దేంగుతాను అనే సరికి నేను ఈ ముసలివానితో కుడా దేంగుచ్చుకోవాల అని
ఆలోచించుకొని నాకు ఇష్టము లేదు అని చెప్పాను అతను మెుహన్ని డల్గా పెట్టి వెళ్లిపోయాడు

ఆ మేనేజర్ వెళ్లిన తరువాత బాయ్ వచ్చాడు
ఆ బాయ్ నాతో మేడమ్ మీరు ఆ మేనేజర్ చెప్పి నట్లు ఆ ఏడుగురుతో కూడా మీరు దేంగుచ్చుకుంటే ఈ దీవిలో మీ రేటింగ్ తగ్గిపోయింది మేడమ్ అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆ బాయ్ తో రేటింగ్ ఎంటి అని అడిగాను
అప్పుడు ఆ బాయ్ నాతో మేడమ్ మి అందాన్ని కి మీ సైజు లకి ఈ దీవిలో 10 కి 9.5 రేటింగ్ వుంది ఇంత వరకు ఆ రేటింగ్ ఎవరికి రాలేదు
మీరు వేలంపాటలో గెలిచిన వాడితో దేంగుచ్చుకున్నా మీ రేటింగ్ తగ్గలేదు అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆ బాయ్ తో ఇ రేటింగ్ వల్ల నాకు
ప్రయెజనం ఎంటి అని అడిగాను
అప్పుడు ఆ బాయ్ నాతో మేడమ్ మిమ్మల్ని బట్టలు లేకుండా ఫోటోలు తీసి రిసప్షన్ లో పెట్టారు కదా ఆ ఫోటోలకి మీకు రోజుకి 9లక్షల 50వేల రుపాయలు వస్తాయి అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆ బాయ్ తో నువ్వు చెప్పేది నిజమా అన్నాను
అప్పుడు ఆ బాయ్ నాతో ఆవును మేడమ్ నేను
చెప్పేది నిజం ఆ మేనేజర్ డబ్బు కు ఆశపడి మీకు
నిజం చెప్పాకుండా మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాడు మీరు ఆ ఏడుగురుతో గాని దేంగుచ్చుకుంటే మీ రేటింగ్ తగ్గిపోయింది మీకు డబ్బులు రావు అన్నాడు వారానికి ఒకసారి మీ మీద వేలంపాట పెడతారు ఆ వేలంపాటలో గెలిచిన వాడితో మీరు దేంగుచ్చుకోవాలి అలా
మీ మీద వేలంపాట ఎప్పటి వరకు జరిగితే అప్పుడు వరుకు మీకు డబ్బులు ఇస్తూనే వుంటారు అని చెప్పాగానే నేను ఆ బాయ్ తో నువ్వు చెప్పింది నిజం అయితే నువ్వు అడిగింది
ఇస్తాను అన్నాను
అప్పుడు అతను చాలా టాక్స్ మేడమ్ అని వెళ్లి పోయాడు
ఆ మరుసటి రోజు మేనేజర్ నా దగ్గరకు వచ్చి
మేడమ్ ఇవాళ ఆ ఏడుగురులో ఒకరిని రమ్మంటారా అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆ మేనేజర్ తో నాకు ఇష్టము లేదు దయచేసి వెళ్లిపోండి అన్నాను
అప్పుడు ఆ మేనేజర్ నాతో మేడమ్ అని మాట్లాడుతుంటే నేను అతన్ని ఆపి మీరు నాతో
ఎమి మాట్లాడవద్దు దయచేసి వెళ్లిపోండి అని చెప్పాను
అతను వెళ్లి పోయాడు ఆ తరువాత నాకు
ఆ బాయ్ చెప్పి నట్లు నాకు రోజు డబ్బు వస్తుంది
అలాగే వారం గడిచింది నా మీద మళ్లీ వేలంపాట పెట్టారు ఈ వేలంపాటలోకి నన్ను ముందు వేలంపాటలో గెలిచి దేంగిన అతను కూడా వచ్చాడు ఈ వేలంపాట లోకి ముందు మీద చాలా
మంది వచ్చారు వేలంపాట బాగా పెరుగుతుంది
ఒక అతను గెలిచాడు అతను చూడడానికి తెల్లగా వున్నాడు అతని మెుడ్డ చిన్నగా వుంది
అతను నన్ను మూడు రోజుల పాటు దెంగిన నాకు దేంగినట్లు లేదు నన్ను ముందు వేలంపాట లో గేలిచి దేంగిన నిగ్రో వాడు బాగా దేంగాడు మళ్లీ వాడితో దేంగుచ్చుకోవాలి అనిపించి నేను ఆ రోజు
రాత్రి నిగ్రో వాడి రూమ్కి వెళ్లి తలుపు కొట్టాను
వాడు వచ్చి తలుపు తీసి నన్ను చూసి ఆనందముతో లోపలికి రమ్మన్నాడు నేను లోపలికి వెళ్లే సరికి అక్కడ వాడితో పాటు ఇంకో నిగ్రో వాడు వున్నాడు వాడు బేడ్ మీద ఒక అమ్మాయి ని పడుకోబెట్టి దెంగుతున్నాడు ఆ అమ్మాయి మూలుగుతూ అరుస్తూ వుంది నాకు వాళ్ళ ను చూసి నా పూకులో గుల మెుదలై నేను
వాళ్ల వైపు అలాగే చుస్తువున్న వాడు ఆ అమ్మాయి పూకులో నుంచి మెుడ్డ ను తీసి నాకు చూపించాడు వాడి మెుడ్డ చూడడానికి నన్ను దేంగిన నిగ్రో గాడి మెుడ్డ లాగే వుంది వాడు నన్ను
చూసి నా దగ్గరకు వచ్చి నా చెయ్యి ని పట్టుకొని వాడి మడ్డ మీద వెసుకున్నాడు

முரட்டு கதைகள்:  ఇంటి గుట్టు 11 వ భాగం | www telugu sex stories com

మిగిలిన కద తరువాత బాగంలో

88251cookie-checkకొత్త అనుభవం పార్ట్ — 7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here