కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు – Part 2

0
315

[ad_1]

…ఎంతకీ …ఆగక…పోతూంటే …రాత్రి …బాకీ…చెల్లిస్తు…న్నావేంటి…బాబూ… అంటూ మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి , పక్కనున్న మొబైలందుకుని …ఆరుం…పావూ!…అనుకుని…ఏ…య్…చా…లూ!…అంటూ మొగుడి భుజాలట్టుకుని కుదిపింది… ఐనా ఆగకపోడంతో తొడలిం…కా…స్త… విప్పుకుంది , ఒరిపిడి తగ్గితే …విది…లే…స్తాడని..
అప్పటికీ ఫలితం లేకపోడంతో …పరుపుకి ఒత్తుకుపోయేలా…తొడలిప్పి…ఒక్కఊపుతో పైకెత్తి అతగాడి నడుం కి క…త్తె…ర పట్టే…సేసింది…మరో సారి చాలూ!…అంటూ…
…పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆవిడ పూరెమ్మలు అతగాడి …ఒట్టల్నొ…త్తేశా…యేమో! …అహ్ఁ…మ…ళ్ళీ…నా!…మ…ఊఁ… అని ఏదో అస్పష్టంగా గొణుగుతూ భళ్ళున …కార్చే…సుకుని పక్కకి దొర్లిపోయి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు… !
…ఊపిరి తిప్పుకోడానికో అరనిముషం ఆగి…ఏంటంటున్నావ్?!… అంటూ భుజాల్ని కుదిపేసినా సమాధానం రాకపోడంతో…ఏదో ఆఫీసు సమస్యేమో!…అని తనే సమాధానపర్చుకుని …అవెన్నున్నా… ఇ… ది…మాత్రం… తప్పదు… అనుకుంటూ పక్కమీంచి లేచి …పసిపిల్లాడిలా నిద్దరౌతూన్న మొగుడి చెంపల్నిమిరి , మురిపెంగా వాట్ని ముద్దాడి…దుప్పటీని కప్పి బాత్రూంలోకెళ్ళింది కవిత…
…స్నానం ముగించొచ్చినా ఇంకా అదే ఫోజులో ఉండడం చూసి…ఆఫీసుకి వెళ్ళవేంటీ?… అంది రొమ్ములు మొహానికి తగిలేలా మీదికొంగి…
…ఇష్ష్…ఎందిన్నరౌతూంది!… అంది నడుంని చుట్టేసి మీదికిలాక్కోబోతున్న కుమార్ ని వారిస్తూ…
…ఒహ్…అంటూ లేచి బాత్రూంలోకి పరిగెత్తాడు…
…అంతగా అలిసిపోయావా నిన్నా!?… అంది , పది నిముషాల్లోరెడీ అయి వచ్చిన మొగుడికి టిఫెన్ అందిస్తూ…
…ఆఁ!…ఓ డైరెక్టర్ వచ్చాడు…అంటూ తప్పించుకున్నాడు…
…సర్లే!…వెళ్ళేటపుడు నన్నా స్కూల్ దగ్గర దింపెళ్ళిపో!…అంది అప్పటికే తయారుగా ఉన్న కవిత…
…ఆ పని పూర్తి చేసి మరో అరగంటలో రోడ్డెక్కిన కుమార్ నిన్నటి తలపుల్లో తేలిపోతూబైక్ ని రఁ…య్య్…న పోనిచ్చాడు…బస్ స్టాప్ దగ్గర చెయ్యూపుతూన్న కల్పన ని పట్టించుకోకుండా…
…ఏ…మ్మాఁ…బెడిసిందేంటీ!?…అంది మధ్య వయస్సు దాటుతూన్న కొలీగ్ సరోజ…
…అఁహఁ…అదేం లేదు…అంది కల్పన ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో
…నిన్నసాయంత్రమూ , ఈపూటా చూసి అన్నాలే!!…అంటూ సన్నాయి నొక్కు నొక్కిందావిడ…
…తన సీటుకెళ్ళి మాట్లాడాలివాళ!… అనుకుంటూ పళ్ళూ పటపటలాడించింది కల్పన…
…సారీ!…ఏదో ఆలోచిస్తూ దాటిపోయా!…సాయంత్రం కలిసెళ్దాం!…అంటూ కల్పనకి ప్రామిస్ చేసిన కుమార్ మళ్ళీ మర్చిపోయెళ్ళిపోయాడు …సెలక్టయ్యా!… అంటూ కవితఫోన్ చేయడంతో …
…తాయిలాలివ్వటంలేదేంటోయ్!?… అంటూ పరామర్శించింది సరోజ… బస్ స్టాప్ దగ్గర దిగాలుగా కనిపించిన కల్పనని…
…చిన్నచిన్నవిస్తూనే ఉన్నా!…అంటూ గోడు వెళ్ళబోసుకుంది …
…పెద్ద తాయిలమే ఇచ్చీరాదూ!? అంటూ సలహా చెప్పింది…
…ఇ చ్చే యా లంటా వా?!…అంది బెరుగ్గా…
… బాధెందుకోయ్?…మీ అత్తగారేమో వంశోధ్ధారకుడంటూ గొడవ చేస్తూందంటున్నావ్…కుఱ్ఱాడేమో దిట్టంగా ఉన్నాడూ!…అంచేత మగపిల్లాడు గ్యారెంటీ!…కా ని చ్చేస్తే పోలా!?
…భ యం గా ఉందక్కా!…
…దేనికీ భయం?!…ఆ వ్రతం ఏమైనా ఉందేంటీ కొంపదీసీ!
… వ్రతాలేమీ లేవ్ గానీ…వీలూ , వసతీ చూసుకోద్దూ!!…
… వసతిదేముందీ!… మేం ఖాళీ చేసిన ఫ్లాట్ మరో రెండ్నెల్లపాటు మా అధీనంలోనే ఉంటుంది!…కీ ఇవ్వనా?
…ఊఁ! ఫెర్టైల్ టైం చూసి తీసుకుంటాలే!…అంటూ నవ్వింది కల్పన కందిపోయిన బుగ్గల్తో…
… నీ అవసరం నాకు లేదుగానీ …ప ని… బావుంటేమాత్రం … నాక్కూడా చెప్పు…అందావిడ గుంభనగా…
…ఋణం తీర్చుకోకుండా ఉంటానా?!…అంటూ హై ఫై కొట్టింది కల్పన…
…కొత్తకేసులు తయారౌతున్నాయని తెలీని కుమార్ స్వీట్ బాక్స్ తీసుకుని మామూలుకంటే ముందుగా ఇల్లు చేరేసరికి …ఫఢాల్…మని తలుపుతీసి పాదాలు ధబ ధబా నేల మీద బాదుతూ మంచం మీద బోర్లా పడిపోయింది కవిత…
…ఆశ్చర్యపోతూ బట్టలు మార్చుకొచ్చి …ఏమైంది కవీ!?…చెప్పూ!… అంటూ పక్కన చేరి వీపూ , నడుమూ దువ్వడం మొదలెట్టాడు… కాసేపు బ్రతిమాలించుకుని …దాన్నెన్ని సార్లు చేశావ్??…అంటూ బాంబు పేల్చింది సడెన్ గా…
…ఎవర్నీ??… అన్నాడు, పక్క చూపులు చూస్తూ…
…ఆ మాలతి ముండని…అంది , అతగాడి మొహం లోకి సూటిగా చూస్తూ
…ఛ…నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నట్టుకుని ఏంటా మాట?….అంటూ వారించాడు…
…వేషాలెయ్యకు…చెప్పు!…
…ఏంటీ చెప్పేదీ!!…అంటూ బుకాయించబోయాడు
…నా వల్ల సుఖం లేదా?…అంటూ షర్టట్టుకుంది
…నేనెప్పుడన్నానూ!?…అంటూ తప్పించుకోబోయాడు…
…టాపిక్ మార్చకు… అడిగింది చెప్పు…అంది పట్టుదలగా
…ఏంటీ?… అంటూ మానసికంగా సిధ్ధమైపోయాడు , చెప్పేయడానికి…
…ఆ ముండని రెండు గంటల్లో ఐదు సార్లు చేశావ్ టగా!…
…కాదనుకుంటానే!… ఐనా నీకెవరు చెప్పారూ?…అన్నాడు వేళ్ళు లెక్కెట్టుకుంటూ…
…ఎవరో ఒకరు…ఇంతకీ ఆ మాట కరెక్టా?…కాదా!…అంటూ నిలదీసింది
…ఏమో నే లెక్కెట్టలే!…ఎవరికీ చెప్పద్దని ఒట్టేయించుకుని నీకెలా చెప్పిందబ్బా!… అంటూ ఒప్పేసుకున్నాడు…/24
నీలాంటిదే!…ఓ పిల్లి , కళ్ళు మూసుకుని పాలుతాగుతూ , తన్నెవరూ చూడట్లేదనుకుందిట!… అంటూ శూలం లాంటి …మా…ట…తో మరో పోటు పొడిచింది…
…అబ్బ…కవితా!…దెప్పుళ్ళాపి విషయానికి రా!…అంటూ వేడుకున్నాడు…
…రెండు రౌండ్లైన తర్వాత …బట్టలేసుకోడానికైనా ఓపిక లేక , అ…ద…లాగే… బాత్రూంలోకొచ్చి…కడు…క్కుంటూం…టే , దొంగలా వెనకాలే వచ్చి చంకలకింద చేతులేసి …వా…ట్ని…పిసి…కేస్తూ లేవదీసి అక్కడే మొద…లెట్టే…శావ్ ట గా!… అంటూ ఎంక్వైరీ మొదలెట్టింది… సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా…
(…ఉద్యోగానికి సెలక్ట్ అయ్యానని తెలిసి , ముందుమొగుడికి ఫోన్లో చెప్పి ,ఇంటికొచ్చేటప్పుడు కొన్న స్వీట్ బాక్స్ నీ , నిన్న మాలతిచ్చిన చీరనీ పట్టుకుని చాటంత మొహంతో పరిమళ కి చూపించి ఎలా ఉందంటే
…బ్రహ్మాండంగా ఉందోయ్ నీ సవితి కట్నం…అందావిడ, కన్నుగీటి స్వీట్ నోట్లో వేసుకుంటూ…
…ఛ!…అదేం మాటా!…అంది తను , అపనమ్మకంగా…
…నమ్మశక్యంగా లేదా!?…పొద్దున్న ,నువ్వూ,మీ ఆయనా…ఆవిడా ,వాళ్ళాయనా కలిసెళ్ళారా ఇంట్లోంచి!…ఓ గంటతర్వాత మీ ఆయన ఆవిడ్నొక్కర్తినే బైక్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు!…ఆవిడ మొగుడేమైపోయాడు?…నువ్వేమైపోయావ్??…అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేసింది పరిమళ…
…ఆయన్ని డాక్టర్లుండమన్నార్ట…ఆగిపోయాడు…నే ఇంటర్వ్యూ రిజల్టుకోసం స్కూల్ దగ్గరుండిపోయా…తనని ఇంటిదగ్గర దింపి ఆయన ఆఫీసుకెళ్ళిపోయారూ!… అంది కవిత నిజాయతీగా…
….ఆఁ…వెళ్ళాడ్లే!… రెండు గంటల్లో… నాలుగు సార్లు… దున్నింతర్వాత!…అందావిడ వంకర నవ్వుతో…
…ఛ!… అంది కవిత , ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో…
…నా చెవులారా విని , కళ్ళారా చూస్తేనూ!!…అంటూ మతలబుగా సాగదీసింది పరిమళ…
…చూసిందంతా విన్నదంతా…పొల్లుపోకుండా చెప్పు!…అందావేశంగా ఆవిడ భుజాలు కుదిపేస్తూ…
…నన్నెందుకు హింసిస్తున్నావ్ తల్లీ!… అలా కూర్చో, అన్నీ చెప్తా!… అంటూ కవితని పక్కన కూర్చో పెట్టుకుని
…మీరెళ్ళిపోయింతర్వాత , పిల్లాడికి పాలిస్తూ అలాగే నిద్ర పోయినట్లున్నా!…మీ ఇంట్లోంచి …మూలుగులూ , రొప్పులూ వినిపించేసరికి మెలుకువొచ్చింది… అంటూ మొదలెట్టింది…
…ఊఁ…కొట్టింది కవిత …కా…నీ…మన్నట్లు…
…సెలవ పెట్టి మరీ వాయిస్తున్నాడు మరిది!…అనిపించి నవ్వుకుని , కాసేపు తర్వాత బాత్రూంలోకెళ్ళి వస్తూంటే …మీ దాని…తలుపావల అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది …కొత్తగా అనిపించడంతో అక్కడే కాసేపాగా! …ఆడాళ్ళు …కడు…క్కునే…చప్పుడు మొదలైంది…ఎంతకీ ఆగదే!…దాంతో డౌటొచ్చి , బోర్లించిన బకెట్ మీదెకెక్కి వెంటిలేటర్ లోంచి చూద్దునుకదా!…తలొంచుకుని గొంతుక్కూచుని , కడు…క్కుంటుందో ఆవిడ! …బాత్రూం లో లైట్ లేకపోడంతో మొహం కనిపించలేదుగానీ… తెల్లటి జిగట పులుముకున్న కొబ్బరి చిప్ప దర్శనమిచచ్చిందోయ్…ఎంతకీ జిగట ఒదలకపోడంతో…అబ్బ… ఎంత…పోశాడో మా మరిది…అని ముచ్చటేసి, కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయా!..
…కాసేపటికి నా కళ్ళు డిమ్ లైట్ కి అలవాటు పడ్డంతో పల్చటి , పచ్చటి తొడలూ , వాటి మధ్య బాగా వాచిపోయి…ఎ…ఱ్ఱ…గా కందిపోయిన పూరెమ్మలూ , ముద్దమందారంలాంటి పూ బి…ళ్ళా… దర్శనమిచ్చేసరికి…అవెందుకుకందిపోయాయీ?…అనీ ఓ ఫారినర్ ని లేపుకొచ్చేలేదుగదా నా మరిదీ!?…అన్న అనుమానాలు పుట్టుకొచ్చాయ్ … ఏవనుకోకూ! ( కవిత రంగు, చామన చాయకన్నా ఓ పాలు మెరుగు…అంతే!)…నువ్వు కాదని తేలిపోడంతో మొహం చూసే దిగాలి …అని నిర్ణయించేసుకున్నానే… అంటూంటే
…మొదటిదెందుకు?…రెండోదెందుకూ??… అంది కవిత కోపంగా
…ఎందుకేంటీ?…ఆ…పె…దాలు…వాచిపోడమో, ఉబ్బి పోడమో జరగాలిగానీ , బిళ్ళంతా…ఎఱ్ఱగా కమిలిపోడమెందుకూ?…అంది కవిత కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…
…నీసంగతేమో గానీ… సెలవురోజు తెల్లారేసరికి… నా…వలాగే ఐపోతాయ్!…అని జవాబిచ్చింది…సిగ్గుతో కళ్ళువాల్చుకుంటూ…
…ఎందుకో!?…అంటూ కూపీలాగింది పరిమళ…
…బావ సంగతి తెలీదుగానీ. , నీ మరిదివి మాత్రం…ఉక్కు…గుళ్ళల్లా ఐపోతాయ్ , ఆ టైం…లో…వాటి తాకిడికి కందిపోవేంటీ మరీ!!…అంటూ సాగదీసింది కవిత సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
…అ…బ్బ!…నిజమా!?… అంది జీరగా!
…స…ర్లే!…ఆ రెండోదెందుకో?…అదీ చెప్పూ!?…అంది కవిత…పరిమళగొంతులో జీర వినేసరికి…ఎక్కడో కాలి!…
…చెప్తా!…మనదేశస్థులెంత పచ్చగా ఉన్నా…ఆ…పె…దా…లు మాత్రం నల్లగాఉంటాయ్ కదా!…ఎవరిదాకానో ఎందుకూ! , నేను తెల్లగానే ఉంటానా!… ఐనా నీవీ , నావీ నల్లగానే ఉంటాయ్ గా!…అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం కవిత మొహం లోకి చూసింది…
…దానమ్మా ఏమీ తక్కువది కాదంటారు…ఎవడి విత్తనమేయించుకుందో!?…అంది కవిత కసిగా…
…అవన్నీ తవ్వుకోడంవల్ల ప్రయోజనమేంటిగానీ , నేనన్నది నిజమా?…కాదా??… అని రెట్టించింది పరిమళ…
నిజమేలే! …అంటూ ఒప్పుకుని ,..ఊఁ…కొట్టింది చెప్పమన్నట్లు
…ఇంతలో మీ పడగ్గది లోంచున్న బాత్రూం డోర్ చప్పుడు…సమాధానం చెప్పకుండా …ప…ని… ముగించడంలో లీనమైపోయిందావిడ , రెండోసారి తలుపు చప్పుడైనా!…
…ఈసారి పాసేజ్ లోంచున్న తలుపు దగ్గర చప్పుడు … అలికిడి విని …ఛీ!…పొండావతలకి!!…అంటూ పైకి లేస్తూ బుసకొట్టిందావిడ తల వెనక్కి తిప్పకుండానే!…ఇంతలో దిస్స మొలతోనే వచ్చేసినట్లున్నాడు నా మరిదీ!…అని పరిమళంటూంటే …
…చూ…సే…శావా!?…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…ఆవిడడ్డంరావడంతో…అ…ది… కనిపించలే కానీ!…మగతనంఉట్టిపడే బారెడు వెడల్పు ఛాతీ , కండలు తిరిగిన దండలూ, దిట్టమైన తొడలూ కనిపించేశాయిలే! అంటూ కన్ను గీటి…ఒళ్ళంతా ఆ జుత్తేంటే తల్లీ!…ఎలా తట్టుకుంటున్నావ్?…అంటూ ఎదురుప్రశ్నేసింది పరిమళ , సన్నగా వణుకుతూ…
…పెళ్ళి చేసుకున్నాక తప్పదుగా!…జరిగింది చెప్పమంటే ఏంటా సిగ్గుమాలిన వర్ణనా!?…అంది కవిత , కళ్ళల్లో అనుమానం తొణికిసలాడుతూంటే…
…చూసిందంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పమన్నావుకనుక చెప్పా!…ఒద్దంటే మానేస్తాలే!…అంది పరిమళ దొంగకోపంతో బుంగమూతెట్టుకుని…
…సర్లే!….కానీ!!…అంటూ ఆవిడ బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో ఓ పోటు పొడిచింది కవిత
, …ఏమైంది మనూ!?… అంటూ చంకల్లోంచి చేతులుదూర్చి పైకి లేవదీస్తూ …ఆ …రెండిం…టినీ…పట్టేసుకున్నాడేమో! …ఏంకా…లేదూ!…విద…లండి…బాబూ!!అని గిజ గిజ లాడిపోతూ ఒక్క ఊపున పైకి లేచిందే ఆ ఆడమనిషి!…దాంతో నా మరిది అరచేతుల్లోంచి…లటుక్కున బైట పడ్డాయోయ్, ఆవిడ గుబ్బలూ!…అ…బ్బ!…ఏం బింకం!!…ఏం పొంకం!!…పక్వానికొచ్చిన తాటి పళ్ళతికించుకుందా!?… అనిపించిందోయ్…
ఓ అరడుగు, ఎదరకి పొడుచుకొచ్చేశాయంటే నమ్ము!…అంటూ తన్మయత్వంగా వర్ణించేస్తూంటే…
…అంతలా ఎలా పొడుచుకొస్తాయ్!?…రొమ్ము విరుచుకుందేమో సిగ్గుమాలిన ముండ!?…అంటూ అక్కసు కక్కేసింది కవిత…
…వా…ట్లో…తప్ప మరెక్కడా కొవ్వు చేరకపోడంవల్లేమో,చెప్పలేం గానీ…మరో వింతేంటంటే…ఆ…రెండూ…ఓ దాన్ని మరోటి ఒరుసుకుపోయేలా బిఱ్ఱుగా అమిరున్నాయే!…ఆడదాన్నైన నాకే …క…సి…గా… పిసికే యాలనిపిస్తే…మ…గా…డైన…నా మరిదికనిపించడంలో అబ్బడమేముందీ!…అంటూ కవిత మొహంలోకి చూసింది చిలిపిగా!…
…ఆఁ… ఉంటాయుంటాయ్!…నీ మొగుడి చేతుల్లోనో , నా మొగుడి చేతుల్లోనో …ఓ వారం రోజులు నలిగితే తెలుస్తుంది…అంది ఉడుకుమోత్తనంగా!…కాస్త …వాలిన పరిమళ రొమ్ముల వైపు చూస్తూ…
…అవకాశం రావాలిగా!…అదెలా ఉన్నా,ఆవిడ నా మరిది మాత్రం ప్రతాపం చూపించేసినట్టున్నాడ్లే!…ఆవిడ తెల్లటి గుబ్బల మీద ఎఱ్ఱటి వేళ్ళచ్చులు స్పష్టంగా కనిపించాయ్!…అంది , కవితనింకాస్త రెచ్చగొడుతూ…
…నన్నుడికించడం మాని చకచకా విషయం చెప్పుతల్లీ!… అంటూ దండమెట్టేసింది కవిత…
…సర్లే!…పై మొనల రంగేంటా!?… అని చూస్తూంటే ఎంతకీ కనిపించవే! …కాస్త జాగ్రత్తగా చూసేసరికి అర్థమైంది… మంగళసూత్రం బిళ్ళల వెనక దాక్కున్నాయని… ఆ సూత్రాల్ని చూడగానే గుర్తు పట్టేశా పొద్దున్నొచ్చినావిడని!…ఐనా అలా చేయించుకుందేంటీ…అడ్డొచ్చేట్టూ!?… అంటూ ఆగింది…
…అత్తారింటి ఆనవాయతీట్లే!…కానీ!!…అంది కవిత…
…ఉహూఁ…ఇంతలో …ఇ…ష్ష్…ఇక్క…డేంటీ!… అంటూన్న ఆవిడ గారాలు వినిపించి , ఏం చేస్తున్నాడా!?…అని కళ్ళు చికిలించి చూశాను…అప్పటికే ఓ చెయ్యావిడ వీపుమీదేసి ముందుకొంచేశాడు. …మరో చెయ్యి కనిపించకపోడంతో … డా…గీ…కి , సర్దు…కోటం లేదు కదా!?…అనిపించేసరికి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయిందోయ్ నాకూ!…అంటూ పరిమళ అరిచేతులు తొడల మధ్య ఒత్తుకునేసరికి…
…నీ కెందుకూ…ఒళ్ళు …వేడెక్కిపోడం??…అంది కవిత గుర్రుగా…
…ఎందుకేంటీ?…కలిసి బూతు కధలు చదువుతూంటేనే వేడెక్కిపోమూ మనిద్దరం?!…లైవ్ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తూంటే ఏమౌతామేంటీ?…అంటూ ఎదురుకొట్టింది…
…సర్లే తల్లీ!…తొందరగా ముగించు…అంటూ మరోసారి దండమెట్టింది…
…ఏముందీ?…మరోక్షణంలో మొదలైపోయింది …డా…గీ… …గోడమీద రెండుచేతులూ పెట్టి …చేయిం…చు…కుంటూన్నదే… ఊతంకి మరిది గుబ్బల్నట్టుకున్నాడో లేదో,…అతగాడి చేతుల్ని తోసేస్తూ చటుక్కున లేచిపోయి…ఇందుకే…ఇ…లా…ఒద్దంటాను…అందావిడ మెడ వెనక్కి తిప్పి ఎగూపిరితో!…
…ఎందుకూ!?…అంటూ నడుమట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కున్నాడమ్మా నామరిది అసహనంగా !…
…ఇ…లా…ఐతే…పిసికి పాకం పట్టేస్తావ్…ఎందుక్కందిపోయాయ్!?…అంటూ మా ఆయన ఆరా తీస్తే ఏం చెప్పుకోనూ!…అంటూ పట్టు విడిపించుకుని బాత్రూంగోడనతుక్కుపోయిందమ్మా ఆవిడ…దాంతో…అంటూ ఆగింది పరిమళ , చెప్పనా ఒద్దా!?…అన్నట్లు…
…ఆగిపోయావేం?…చెప్పూ!…అంది కవిత
..గుండె గొంతుకలో కొట్టుకోడం…అన్న మాట విన్నావా!?…
…ఊఁ…విన్నా!…ఐతే!…
అలా ఐపోయిందమ్మా నా పరిస్థితీ!…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…ఎందుకో!?…
…అడ్డు తొలగిపోడంతో …కని…పించేసిందోయ్ , నా మరిదిదీ!…
…ఛీ!…అంది కవిత , ఏమనాలో తెలీక…
… గొంతెండిపోయిందమ్మాచూసేసరికీ!…అంది పరిమళ అదో రకంగా…/27
…ఎందుకో!?…అంది కవిత కళ్ళల్లో అనుమానం దాచుకోకుండా
…పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా…
…తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ…
(ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…)
…ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ…
… సర్లే, విషయం చెప్దూ…అంటూ బ్రతిమాలుకుంది కవిత…
…ఏముందీ , మీదడిపోయాడూ!… ఎ…క్క…డ…గుచ్చుకుందోగానీ ..ఏ…య్…ఛీ…అంటూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది…కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం తొడని తన నడుంమీదకిలాక్కుంటూ మొత్తనూపాడు!…ఈసారెక్కడ గు..చ్చు…కుందో…కెవ్వుమంటూ మీ ఆయనభుజాలమీద చేతులేసి, పైకి లేచి కుడితొడనికూడా నడుంమీదేసేసింది… అతగాడి దండలడ్డురావడంతో నాక్కనిపించలేదుగానీ…చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని,పిసి…కే…డం మొదలెట్టినట్టున్నాడూ… …ఏ…య్…అంటూ మత్తుగా మూలిగి , బలే ఉపాయంగా తప్పించుకుందే మర్దింపుల్నీ… అంటూ తలొంచుకుని ముసిముసినవ్వులకి లంకించుకుంది పరిమళ…
…ఏంచేసిందేంటీ ఆ ముండ!?…కసిగా అంది కవిత…
…తిడతావెందుకే పాపం!…మనమూ వాడుకోవచ్చా ట్రిక్కుని…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ముందు విషయం చెప్పు…వాడుకోడం తర్వాతమాట!…అంటూ బుసకొట్తింది…
…చెప్తాలే విను…ఒద్దన్నానా!నా ఒళ్లిట్టే కందిపోతుందిబాబూ!… అని గారాలుపోతూ కాసేపు మీ ఆయన దండల్ని నిమిరి , చేతి వేళ్ళని చంకల్లోకి జొనిపి కితకితలెట్టిందేమో , గుబ్బల మీద పట్టుజారింది… అదే అవకాశంగా అతగాడి చేతుల్ని పక్కకి తప్పించి, తన చేతుల్నిమెడచుట్టూ పెనవేస్తూ మీ ఆయన ఛాతీకి తాపడమైపోయింది… బలే ట్రిక్కు కదూ మర్దనాలు తప్పించుకోడానికీ!…అంటూ కవిత కళ్ళల్లోకి చూసింది పరిమళ…
…కొత్త…కనక ఫలించిందేమో దానికి!…నేనైతే ఛాతీమీదో , వీపుమీదో ఉన్న జుత్తంకించుకుని పీకేస్తా!…అంటూ చేతివేళ్ళు చాపి …అది సర్లే!… ఫలించిందా?!…
…ఉహూఁ…విదుల్తాడా నా మరిదీ? మోచేతుల్నినిలువుగా గోడమీదాన్చి , అరచేతుల్ని రెండు శరీరాల మధ్యా చొప్పించి , మళ్ళీ గుబ్బల కుదుళ్లనొడిసిపట్టుకున్నాడు… అని పరిమళ అంటూటే…
…నే చెప్పలా!…ఊఁ!…
…అ…బ్బ…ఒద్దంటే విన్రుగదా!..ఈ చేతులకి సంకెళ్ళేస్తే తప్ప లాభంలేదు… అంటూ మీ ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కుతూ పైకిలేచి , చెరోకాల్నీ చెరో మోచేతి వంపుమీదా వేసేసి కూచుండిపోయిందోయ్ , అంత…దిట్టమైన గూటాన్నీ రెండు శరీరాలమధ్యా బంధించేస్తూ… గృహా…ప్రవేశానికి… వీలుగా ఉంటుందనో ,ఆవిడ బరువునాపుకోడానికో, చేతులు కిందకిజార్చాక తప్పలేదు నా మరిదికి…మరుక్షణం తన తొడల్ని నడుంకి చుట్టేసిందోయ్…మెసలడానికి వీల్లేకుండా!!…అ…బ్బ!…ఏం పట్టమ్మా!…పోటెద్దుకి ముకుతాడేసినట్లు…అంటూ మత్తుగా కళ్ళుమూసేసుకుంది పరిమళ…
…లొంగాడా??…అంది మూడ్లోకొచ్చేసిన కవిత…
…లొంగుతార్టమ్మా మగాళ్ళూ!…ఆవిడ మొత్తని గోడకొత్తేస్తూ అరచేచేతుల్లో ఆవిడ పిఱ్ఱల్నిముడ్చుకుని పైకెత్తి, అనువుగా మొహం ముందుకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల్ని ముక్కుతో తవ్వేస్తూ, మో చేతుల్తో బక్క పల్చటి తొడల్ని గోడకొత్తేసి…కసు…క్కున…దిగేశాడమ్మా … …కళ్ళూ బైర్లు కమ్మాయేమో ఆ…గెం…టు…కీ…, … మీ ఆయన జుత్తట్టుకుని మొహాన్ని గుబ్బలకొత్తేసుకుందోయ్…నోట మాట రాకా!…కాస్త ఎత్తుమీంచి చూస్తున్నానేమో!…నా మరిది …మొ…త్తం మగతనం…ఆవిడ రెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ లోపలికి చొచ్చుకుపోడం…చీలిన పూరెమ్మల్లోంచి …తెల్లటి మదం… ఉబ…కడం…స్పష్టంగా కనిపించిందోయ్ కనుల పండుగ్గా!… రెమ్మలు చెమ్మ బారడంతో…కదలిక సులువైనట్లుంది… దం…పు…డు…మొదలెట్టాడు చూడూ!…అరవై మైళ్ల స్పీడుతో వెళ్ళే రైలింజను పిస్టన్ కదలిక గురొచ్చిందమ్మా!…ఒకటే తేడా!!… అంటూ ఆగిపోయింది పరిమళ మైమరుపుగా…
…చెప్పేంటదీ?… అంటూ కసిరింది కవిత…కోపం, తమకం కలగాపులగమైన గొంతుకతో…
…వినూ!…రైలింజను పిస్టన్ పులుముకున్నది నల్లటి గ్రీజైతే …నా మరిది…పట్టించు…కున్నది… తెల్లటి గ్రీజూ!……ఇక స్పీడు పెంచి ఆవిడ పూ బిళ్ళ మీద …ఫట్…ఫట్…ఫట్…మంటూ జోడు గుళ్ళ మరపా మొదలెట్టాడుచూడూ… …పక్క్…పక్క్…చప్పుళ్లతో, …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ…మూలుగుల్తో……థపక్..థపక్… చప్పుళ్ళతో…బాత్రూం దద్దరిల్లిపోయిందనుకో!… అవునూ!…ఆవిడ పేరేంటీ?…అంది పరిమళ మైకంగా…
…మాలతి… ఊఁ…కానీ!…
…మనూ…అన్నట్లున్నావ్?…
…అబ్బ!…రెండూ అదే!…
…అదెలా అవుతుందీ?…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…దానిపూర్తిపేరు మాలతీ మనోరమ…మనూ , అని కూడా అంటాం…ఐతే ఏంటిటా?!…అంది కవిత అసహనంగా…
…ఏంలేదూ…ఆ మాలతీ మనోరమ స్థానంలో నేనుంటే!?… భగవంతుడా!?…అనిపించిందోయ్!… అంటూ మైకంగా కళ్లుమూసుకుంది పరిమళ…తొడలమధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ…
..ఛీ!… సిగ్గులేకపోతే సరీ!…బావ ని మోసం చేస్తావా?…అంటూ కసిరింది కవిత…
…తప్పేముందీ?…ఈ మగాళ్ళు మన్ని మోసం చెయ్యట్లే!…వాళ్ళల్లాగే మనమూనూ!…అంది పరిమళ అంతే ఘాటుగా…
…సర్లే తల్లీ…ఆ విషయం తరవాత…ఇంతకీ ఆ …నాలుగోరకం… చప్పుళ్ళెక్కడ్నుంచో!?…అంటూ మాట మార్చింది కవిత…
…తప్పించుకుంటున్నావ్ కదూ!…సరే విషయంకొస్తా…మొదట నాకూ అర్థంకాలా!…కాస్త జాగ్రత్తగా చూసింతర్వాత తెలిసింది , పోటు ధాటీకి …ఆవిడ ములుకుల మీద ఎగసెగసిపడే మంగళసూత్రం బిళ్ళలు చేస్తూన్నవని!… అంది పరిమళ షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగ!…
…సర్లే!…ఐపోయిందా బాత్రూం సరసం అక్కడితో!?…అంది కవిత , ఇంక ముగించమన్నట్లుగా…
… అప్పుడే ఎక్కడా!?…ఇంట్రవెల్ కొచ్చాం!… అంది పరిమళ కవ్వింపుగా!
…అది కూడా చెప్పూ!…అంది కవిత…
…గెడ్డం భుజం మీదాన్చి ఆ…పూ!…ఛం…పేస్తా…వా?…అని మత్తుగా గొణుగుతూ, చేతి గోళ్లని భుజాల్లోకి దిగేస్తూ తొడల్ని నడుం చుట్టూ పెనవేసి మడమల్ని మీ ఆయన పిఱ్ఱల మీదేసి తన మొత్తకొత్తుకుందోయ్… …దాంతో ఐ…పో…యిం…దేమో ఆవిడకి!…కళ్ళు మైకంగా మూతలడిపోయాయ్…ఎంత …కార్చు…కుందో గానీ , నా మరిది కాఫీ రంగు తొడలమీద తెల్లటి చారలు కనిపించాయంటే నమ్ము!…
…మానేశాడా!?…
…ఐపో…యిం…దావిడొక్కర్తికే!…నా మరిదికి …అవ…క్కర్లే!?…
…అంటే?!…మళ్ళీ లంకించుకున్నాడా?…
…ఆఁహాఁ…కాకపోతే కాస్త సున్నితంగా!…
…అంతేలే!…రంకు ముండల దగ్గరే సున్నితత్వం…ఎలా లంకించుకున్నాడో అదీ చెప్పు…
…తిట్లు తగ్గించి విను…అలిసిపోయావా!?…అంటూ కాసేపావిడ వీపు నిమిరి , ఆ పైన మెల్లిగా గోడమీదికి వాల్చి, కాసేపు మెడవంపునీ , చెంపల్నీ, ఆ పైన గుబ్బల్నీ ముద్దాడుతూ మెల్లిగా …కదల్డం…మొదలెట్టి , ఉన్నట్లుండి ఆవిడ పెదాల్నందుకున్నాడే!… …కాసేపప్పగించేసినా… ఆ తరవాత కోర మీసం గిలిగింతలు తట్టుకోలేక పోయిందేమో! …ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ ఒళ్ళంతా కదిపేస్తూ పెనుగులాట మొదలెట్టిందే!…ఆ కదలికలకి వెఱ్ఱెత్తిపోయిందేమో నా మరిదికి!… స్పీడు …పెంచేశాడు…
…ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ… అంటూ మూతి కట్టేసిన ఆడ గుఱ్ఱంలా సకిలిస్తూ జుత్తట్టుకుని మీ ఆయన మొహాన్ని గుబ్బలమీదికి లాక్కుంది… వాటి స్పర్శకింఇంత రెచ్చిపోయాడేమో!…ఫుల్ స్పీడులో మొత్తనాడించడం మొదలెట్టేశాడే!…అంత బిర్రైన ఆవిడ గుబ్బలూ పైకీ కిందికీ అల్లల్లాడిపోయాయనుకో!… చేతుల్తో వాటి అల్లల్లాటని అదుపుచేయడానికి బలహీనంగా ప్రయత్నం చేస్తూ అ…మ్మఁ…మ్మఁ…మ్మఁ… అంటూ మూలుగుతూ వాట్ని మీ ఆయన మొహానికొత్తేసిందే… వాటి వెచ్చటి స్పర్శకి వెఱ్ఱెక్కి అంకిన మేరకి నోట్లో ఇముడ్చుకుని కొరికేశాడేమో!…ఏ…య్య్…అంటూ నోట్లోకెళ్ళిపోయిన రొమ్ము కండని బైటికి లాక్కుని , …ఛీ!…అంటూఫాట్ మనేలా మీ ఆయన చెంపమీదోటేసిందే…సడెన్ గా దంపుడాపేసి , ఆవిడ కళ్ళల్లోకి చూశాడు… సా…రీ!… అంటూరెండు చెంపలమీదా , పెదాలమీదా ముద్దుల వర్షం కురిపించేసి, అలా …కొ…రి…కే…స్తే… ఆ… పళ్ల…గాట్లేం…టంటూ…ఆరా తీయడూ మా ఆయనా!?… అని రొప్పుల మధ్య గారాలు పోయింది…
…మరేం చేయాలీ!?… అన్నాడే మీ ఆయన ప్రసన్నంగా…
సుతారం…గా… మోజు…తీర్చు…కోవాలి… అందే ఆవిడ సిగ్గుపడిపోతూ… అంటూ ఆగింది పరిమళ…
…దాని సిగ్గు చిమిడిందిలే! కానీ!!…
…ఆఁహాఁ!…అంటూ ఊపుడు…మొదలెట్టడంతో తుళ్ళి పడుతూన్న గుబ్బల్ని అందిన చోటల్లా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ… ఆ …బొడిపెలేవీ?… అన్నాడే …ఆవిడ మంగళ సూత్రం బిళ్ళలచుట్టూ పెదాల్తో వెతికేస్తూ… ఛీ!…వాట్ని బొడిపెలన్రు… అంటూ భుజాల్ని తిప్పేస్తూ రొమ్ముల్ని నా మరిది మొహానికి రుద్దడం మొదలెట్టిందావిడ
…ఇంకేవంటారూ!…అన్నాడే ఆవిడ్ని రెచ్చగొడ్తూ…
…చను…మొనలు!…అందే కందగడ్డలా మొహం చేసుకుని…
…పేరేమైతేనేం!…పొద్దున్న…పొద్దుఉన్నే. నా ఛాతీని గీరేశావ్…అవీ !… అన్నాడు ముక్కుతో ఓ బిళ్ల ని పక్కకి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తూ … ఛీ!…గీసుకునేవేం కావవి!… అంటూ మంగళసూత్రం మెడవెనక్కెళ్ళేలా భుజాల్ని కుదిపి , గులాబి మొగ్గల్లాంటి చను మొనల్ని బైట పెట్తిందే!…నావే…పొడుగనుకుంటే…అంటూ చూపుడు వేల్లో మొదటి అడ్ద గీత దాకా చూపించి ,… ఆవిడవి ఇంతంతేసున్నాయంటే నమ్ము… అంటూ చూపుడు వేల్లో రెండొ గీత పైగా చూపించి…కవిత రొమ్ములవైపు తీక్షణంగా చూసి ,కళ్ళెగరేసింది పరిమళ ,…నీ…వాటి సైజెంతన్నట్లు!…
…ఏమో!…అన్నట్లు భుజాలెగరేసి …కానీ!… అంది కవిత…
…ఇక్కడ…దాచుకున్నావా!?…అంటూ ఓ …దా…న్ని…చుపుక్కున నోట్లోకి పీల్చుకుని, పెదాల్తో గుండ్రాలు తిప్పుతూ ఉండిపోయాడే!…కాసేపా చేష్టలు భరించి ఆ పైన ఓర్చుకోలేకపోయిందేమోనమ్మా నీ మాలతి…ఓ చేత్తో ఆ రొమ్ముపైభాగాన్నట్టుకుని , మరో చేత్తొ నీ మొగుడి జుత్తట్టుకుని బలంగా తన ఒంటికొత్తేసుకుంటూ , పాములా మొత్తని ముందుకీ వెనక్కీ కదిపేస్తూ మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుందే!…ఒంట్లో రక్తమంతా మొహంలోకీ చను మొనల్లోకీ తోసుకొచ్చేసిందేమో! …ముదురెరుపురంగుతో మెరిసిపోయాయే అవీ! ..
…అవకాశం దొరికిందికదా! …అనుకుని ఆ మొన ని కొరికేసినట్లున్నాడూ!… ఇ…స్స్… గాట్లడేలా కొరకద్దన్నానా!…అంటూ నా మరిది చెవులు మెలేసిందే ఆవిడ… …ఓ అరక్షణం నడుంపనీ ముని పళ్ళ పనీ ఆపి…మీ ఆయనెట్టిన గాట్లల్లో కలిసిపోతాయ్ లే!… అంటూ కన్ను గీటి మళ్ళీ మొదలెట్టాడే… …ఛీ!…అంటూ ఆ చనుమొనని బైటికి లాక్కుని మరోదాన్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపి , ఎదురెత్తులివ్వడం మొదలెట్టిందే!… దున్నుడు స్పీడు పెంచి, దానికీ అదే సన్మానం చేశాడు నా మరిదీ!… ఏ…య్య్… అంటూ దాన్ని బైటికి లాగేసుకున్నదే… పొంగిపోయిందేమో ఆ సన్మానాలకీ… వంతులవారీగా చనుమొనల్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపేస్తూ , ఓ నిముషం పాములా మెలికలు తిరిగిపోయి… ఏ…వం…డీ!… అంటూ ఓ కేకెట్టి మీ ఆయన మెడని గాఠ్ఠిగా పెనవేసుకుని భుజం మీద తలవాల్చేసిందే మైకంగా!… …నా మరిదీ చివరకొచ్చేసినట్లున్నాడు…
గోడనీంచి ఏ అడుగు వెనక్కేసి , ఆవిడ పిఱ్ఱల్నట్టుకుని తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూ పిచ్చ స్పీడుతో ఊగిపోయాడే!…ఆ స్పీడు పెరుగుతూన్న కొద్దీ నీ ఫ్రెండు మొహంలో చిరునవ్వు వైశాల్యం పెరిగిపోయిందే!…
…మీ ఆయన భుజాల మీద మోచేతులానిస్తూ కాస్త వెనక్కి వంగి…తీరలే…కోరికా!… అని కువకువలాడుతూ చకచకా మొత్తనూపేసరికి , ఆవిడ్ని గోడకదిమేసి , భళ్ళు మని చిప్పిల్లిపోయాడే నా మరిదీ!… ఎంత మురిసిపోయిందోనమ్మా నీ ఫ్రెండూ…ఎడతెరిపిలేకుండా మీ ఆయన మొహం మీద ముద్దులమీద ముద్దులు కురిపించేసి బిఱ్ఱు గా కావలించేసుకుందే!… చూస్తూన్న నాకూ …అవుట్… ఐపోడంతో గోడ మీదే తలెట్టుకుని కళ్ళు మూసేసుకున్నానమ్మా!…
…ఎంత సేపలా ఉండిపోయానో తెలీలేదుగానీ … గదిలోకి తీస్కెళ్ళండి బాబూ!… అంటూన్న నీ మనూ వేడికోలు వినిపించేసరికి తెలివొఛ్ఛి , చూశానమ్మా వాళ్ళ వైపూ… ఎంతెంత కార్చేసుకున్నారో గానీ..నా మరిది తొడలమీంచి చిక్కటి తెల్లటి ధారలు నేల మీదికి కారిపోతున్నాయనుకో!…అంటూ తొడలమధ్య ఒత్తుకుంది పరిమళ…
…సర్లే!…ఆ తర్వాతైనా గదిలోకెళ్ళిపోయావా!?…అంది కవిత కోపాన్నణుచుకుంటూ …
…వెళ్దామనుకుంటూటే …అవసరం…గుర్తొచ్చి , ఆ పనిలో కూర్చున్నానే…ఇంతలో …కదల్రేంటీ?… అంటూన్న మనూ గొంతు వినిపించేసరికి …అలాగే!…అంటూన్న నా మరిది గొంతూ… ఆవెంటే ఓ రెండు…థప్…థప్ …చప్పుళ్ళు…వినిపించేసరికి ఇక్కడే ఒంకో షో నా!?!…అనుకుంటూ ఆగిపోయా!… , ఛీ!…ఈ కదల్డం కాదు నేనన్నది!…గదిలోకని!!…ఐనా ఇంత వెఱ్ఱేంటి బాబూ మీకూ… ఇది మూడో…సారి…అంటూన్న ఆవిడ గొంతులో తమకం వినిపించేసరికి చెవులు రిక్కించా!
…అక్కడికి మీకు లేనట్టూ!… పక్కమీదికెళ్దామా?…అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , … అమ్మో!…మళ్ళీ బిగుస్తున్నారు…ఒద్దుబాబూ… మా ఆయనొచ్చేస్తారేమో!…నన్ను పక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి …ప్లీజ్…అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించింది…బాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో …ఇంకే…మైనా…వినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయానోయ్… ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగా…తమకంగా వినిపిస్తూంది… …ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!…ఇందా…కట్లా…కాకుండా… తొందరగా ఆపేయాలి మరి!…ఉఁ…సరేనా!!… ఏయ్…ఛీ…ఇలా…గేంటీ?…ఒ…ద్దు…బాబూ!…ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూన్న మనూ దొంగేడుపూ…ఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళలు కొట్టుకుంటూన్న చప్పుడ్లే వినిపిస్తూంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయి …గొల్లిని…కెలుక్కుంటూ కూర్చుండి పోయానమ్మా!… నాక్కూడా… ఐ…పో…యిం…తర్వాత …కడు…క్కుని…,ఓ నిర్ణయానికొచ్చేస్తూ కడుక్కుని మా బెడ్రూంలోకెళ్లిపోయానోయ్…అంటూ కవిత మొహం లోకి చూసింది పరిమళ…ఆ నిర్ణయమేంటో అడగవా!?…అన్నట్లు…
…మరి నిన్నేనాకెందుకు చెప్పలే?…అంది కవిత ఆవిడ చూపుని లక్ష్యపెట్టకుండా…
…ఎక్కడా?…నువ్వింటికొచ్చిన కాసేపట్లోనే మళ్ళీ సింగారించుకుని , మనూ ,ఆవిడ మొగుడూ తో షాపింగ్ కి బైల్దేరావ్ గా?…అంటూ కవిత మీదే తోసేసింది , మాట మీదుంచుకోకుండా…
…హుఁ…ఇంత ద్రోహం చేసి నాకు చీర కొనిసుందా లంజముండా!?…దాని మొహాన్న కొడతానది…ముందు ఈ మనిషిని నిలదియ్యాలి…అంటూ హుంకరించింది…
…అలాగే చేద్దుగానికానీ…మిగిలిన …మూడు…సార్లూ…ఎలా చేసుకున్నారో కనుక్కునీ!… అంటూ రెచ్చగొట్టింది పరిమళ…
…చెమడాలెక్కదీసి మరీ కనుక్కుంటాను…అంటూ చిందులు తొక్కి లేచింది కవిత
…నీ ఇష్టం!… నేనైతే … భర్తల మార్పిడిసంధ్య…సుశీలా శీల భంగం ఎంక్యైరీ… లా… నీ బావ చేత …చేయిం..చు…కుంటూ కనుక్కున్నా!… రేపు పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాలి మరి!…అంటూ అగ్ని మీద ఆజ్యం పోసింది పరిమళ …/30
…మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి… అంటే కవిత స్కూల్ నుంచి ఇంటికొచ్చిన ఓ అరగంటైందో లేదో… వచ్చావా కవితా!?… అంటూ వచ్చేసింది పరిమళ…ఓ చంకలో జోగుతూన్న పిల్లాడ్నీ, మరో చేతిలో ఓ టిఫెన్ డబ్బానీ పుచ్చుకుని…
… ఇప్పుడే!…కాఫీ పెడ్దామనుకుంటూన్నా..కలుపుకొస్తా…కూర్చో!… అంది కవిత వెనక్కి తిరగబోతూ…
…ముందీ ఆలూ బజ్జీలు కానిద్దాం… అంటూ కవితనాపి , పిల్లాడ్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టి దివాన్ మీద సెటిలైంది పరిమళ… ఓ రెండు నిముషాలు మౌనంగా తిన్నతర్వాత…అడిగావా!?…అంటూ కదిపింది పరిమళ…
ఊఁ!… అంది కవిత మరో బజ్జీ అందుకుంటూ… ఏవన్నాడేంటి నా మరిది!?…
…నోరిప్పలేదు కాసేపు…చెప్పవేం?… అని రెట్టించేసరికి నెమ్మదిగా మొదలెట్టాడు… అంది కవిత గర్వంగా!…
…ఊఁ…అంది …కా…నీ…మన్నట్లు…
…రెండోసారైం…తర్వాత… బాత్రూంలోకెళ్ళినావిడ ఎంతకీ బైటికిరాకపోతే …ఏం అఘాయిత్యం చేసిందో!… అని భయమేసి, తలుపేసుండడంతో పాసేజ్ వైపునుంచి లోపలికెళ్ళా!… అంటూ గొణిగాడు…
…అలా ఎందుకుచేస్తుందీ!?…ఏం చేశావ్ దాన్నీ?…
…అసలూ… అంటూ ఏదో చెప్పబోతూంటే… …ఐనా ఆఫీసుకెళ్ళిపోతానన్నావ్ గా!మళ్ళీ ఇంటికెందుకొచ్చావ్?…అంటూ లంకించుకున్నా …
…ఆవిడ్ని దింపడానికి…అంటూ సమాధానం…
…మరి లోపలికెందుకొచ్చినట్లో!?…
…ఆవిడకి తలుపు తీయడం రాలా!…
…ఆ వంకతో లోపలికొచ్చి దాన్ని…రేప్…చేశావా?…
…ఛ!…ఏంటా మాటా?…నీతో ఇన్ని చెప్పుకున్నావిడ తనేంచేసిందో చెప్పలేదా?…అన్నాడు కోపంగా…
…నువ్వు చెప్పచ్చుగా!…అన్నా , కాస్త తగ్గి…
…అడిగించోట వాళ్ళని దింపేసి వెళ్ళిపోబోయిన వాడ్నే… కాసేపాగమంటే ఆగా!…ఆ తర్వాత …నాకు లేటౌతుంది… ఇంటిదగ్గర దింపెళ్లిపో!…అని వాళ్ళాయన ఈవిడ్నోఆటో ఎక్కిస్తే… సందు తిరగ్గానే ఆటో లోంచి దిగిపోయి బైక్ ఎక్కికూర్చుంది…అదీ నీ…కన్నా…దగ్గరగా!… అనాపి నా మొహంలోకి చూశాడు
… వినిపించేలా…లంజ…ముండ…అంటూ సన్నగా గొణిగి… ఆ తరవాత దాని వెనకే ఇంట్లోకొచ్చి మీదడిపోయావ్!…అన్నా… నాకు తెలీదూ నీసంగతీ!…అన్నట్లు…
….అలా ఏం చెయ్యలా!…సరే!…నే ఆఫీసుకెళ్ళొస్తా!… అంటూ వెనక్కి తిరగబోతూంటే , …అప్పటిదాకా నిండుగా కప్పుకున్న పైటని …జారిపోయేలా…ఎడం భుజం మీదికి సర్దుకుని …ఇపుడే వెళ్ళాలా!?… అంటూ ఒయ్యారంగా ఒళ్ళువిరుచుకుంది నీ ఫ్రెండు!…అన్నాడు
…ఐతే మాత్రం!? …నీ బుధ్ధేమైపోయింది!?…అన్నా…
…ఐతే మాత్రమా?!…పక్కింటి ప్రకాశ్ ముందాపన్జేజేసి చూడు!…అన్నాడే…అతగాడు నీ మీదడిపోకపోతే చూడు, అన్నట్లూ!…!…అంది కవిత , ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో
…అంటే!…పర్మిషనిచ్చేశాడన్నమాట నా మరిది!…ఎప్పుడేర్పాటు చెయ్యనూ!…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ఛీ!…అదేంకాదు…
…ఎందుకమ్మా మొహమాటం…అప్పుడప్పుడు జార్చేస్తూనేఉన్నావ్ గా!…కాకపోతే వెంటనే సర్దేసుకుంటున్నావ్…
…ఛీ!…నేనెప్పుడు చేశానూ!?…అంటూ సిగ్గుగా కోప్పడింది కవిత…
…పొద్దున్నపూట , నీ ముగ్గుడబ్బాచప్పుడు వినిపించగానే ఈయన బైటికెందుకు పరిగెత్తుతున్నాడా!?…అని డౌటొచ్చి వెనకాలే ఒచ్చానోరోజు…పిక్కలు కనిపించేలా కుచ్చెళ్ళెగ్గట్టి , నిలకడ్లేని ఒంటిపొర పైటని సర్దుకుంటూన్నట్లుగా నీ …జోడు తాటిపళ్ళ…ని చూపించేస్తూ ముగ్గులెట్టేస్తున్నావ్ ,మధ్యమధ్యలో మా ఆయన వైపోర చూపులూ , ముసిముసి నవ్వులూ విసిరుతూ!…మీ ఇద్దర్నీ నే గమనిస్తూనే ఉన్నా అప్పట్నీంచీ!…అంటూ కవితబుగ్గమీద చూపుడువేల్తో ఓ పోటు పొడిచింది పరిమళ…
…ఛీ!…నేనేం కావాల్ని చెయ్యలా!…గాలికి జారిందేమో!…ఐనా ఓ ఆరడుగుల అందగాడు ఆరాధనగా చూస్తూంటే గర్వమనిపించదేంటీ?!…అంతే!… అంది బుగ్గలు కందిపోతూంటే…
…డౌటు తీరిపోయింది…ఊఁ…కానీ!… అంది పరిమళ అల్లరిగా…
…అదేం కాదన్నానా!…ఇంతకీ విషయం వింటావా వినవా!?…అంటూ గదిమింది కవిత ,కనురెప్పలు వాల్చుకుంటూ…
…చెప్పూ!…నీదే ఆలస్యం…అంది పరిమళ సొట్టబుగ్గల చిరునవ్వుతో…
… నేనేం మాట్లాడ్లేకపోడం చూసి …పొద్దున్నీంచీ నన్నిలాగే రెచ్చగొడ్తూందావిడ…అన్నాడు నీ మరిది ఫిర్యాదుగా!……పొద్దున్నీంచీనా?…ఏమేం చేసిందో వివరంగా చెప్పు!…ఎవరెవర్ని రెచ్చగొట్టారో నే తేలుస్తా!…అంటూ ఆర్డర్ జారీ చేశానమ్మా!……మొన్న పొద్దున్న…వాళ్లు తలుపు తట్టగానే…నన్ను…కె.ఎల్.పి.డి… చేసి…వచ్చే!…వచ్చే!…అంటూ పరిగెత్తావా!…అంటూ కవిత చెప్పేస్తూంటే…
…ఆగాగు!… ఆ కె.ఎల్.పి.డీ…ఏంటీ!…ఏం చేశావ్ నువ్వూ?…అంటూ అడ్డుపడింది పరిమళ…
…నే ఉచ్చరించలేనుబాబూ ,ఆ సిగ్గుతప్పిన మాటలూ!…అంటూ ముడుచుకుపోయింది…
…ఇది మరీ బావుంది…చెప్పకపోతే నాకెలా తెలుస్తూందీ?… అంత సిగ్గైతే నా చెవిలో చెప్పు!…అంటూ ముందుకొంగింది…
…గుసగుసగా ఆ ఎబ్రివేషన్ పరిమళ చెవినేసి అరచేతుల్లో మొహం దాచుకుంది కవిత…
…ఛీ!…ఏమక్కర్లే!…తనేమన్నాడో వినూ!…నీ వెనకే నేనూ బైటికొచ్చా…గొడవ చేస్తూన్న …నీ…వాడ్ని… లుంగీ మీంచే బుజ్జగిస్తూ… సరిగ్గా అదే టైంకి ఆవిడ పరిగెత్తుకొచ్చేసింది పాసేజ్ లోకి…గోడకతుక్కుపోయా! ఆవిడకి దోవివ్వడానికి!… ఐనా ఆవిడ …బొడి…పెలు…నా ఛాతీ ని గీరేశాయ్…దాంతోనే సర్దుకోబోతూన్న నీ…వాడు… మళ్ళీ అల్లరి మొదలెట్టేశాడు… అంటూ చెప్పేస్తూంటే…
…బొడి…పె…లేంటీ? చనుమొనలంటారు వా…ట్ని…మీ మగాళ్ళకీ ఉంటాయవి…అంటూ షర్ట్ మీంచే తన…వాట్నందుకుని గిల్లేశానే!… అంటూ పరిమళ మొహం లోకి చూసింది…
…మంచిపన్జేశావ్!…కానీ …ఆ సన్నటి పాసేజ్ లో సగానికి పైగా ఆక్రమించేసిందేమోనమ్మా నా మరిది ఛాతీ!…అంది పరిమళ జీరగా…
…తనూ అదేమాటన్నాడ్లే!…దాంతో ఒళ్ళు మండి …చూద్దాం దా!…అంటూ పాసేజ్ లోకి లాక్కెళ్ళా!…అంటూంటే…
…నీ…వీ…గీరాయా!?…అంటూ అడ్డొచ్చింది…
…ఉఁ…హూఁ…కా…స్త… తగిలీ…తగల్నట్టు…తగిలాయ్…దాంతోనే నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది…ఎలాగో అదుపు చేసుకుని…తగల్లేదు కదా!…అబధ్ధాలాపి, జరిగింది జరిగినట్లు చెప్పు… అంటూ నా నడుమట్టూకోబోతూన్న తన చేతుల్నట్టుకుని గదిలోకి లాక్కొచ్చా!…అంటూ చెప్పేస్తూన్నదే!… సడెన్ గా ఆపేసి…ఏంటా చూపూ!…అంటూ సిగ్గుగా పైట సర్దుకుంది…
…ఎందుకమ్మా అంత సిగ్గూ!…ఇద్దరం ఆడాళ్ళమే!… అంటూ కవిత పైట దిగలాగేసి…కాసేపు ఆవిడ స్థన సంపద ని పరికించి… అర్థమైంది!…అంది పరిమళ , ఓ డిటెక్టివ్ లాగ…
…ఏంటో!?…. అంటూ పైట లాక్కుంది , పరిమళ చేతుల్లోంచి…
…నీ…వెందుకు గీరుకో లేదో!…ఆవిడ…వి…ఎందుకు గీరుకున్నాయో!…
…అప్పుడే చెప్పావ్ గా…నావి చింతపిక్కలనీ…దానివి గులాబి మొగ్గలనీ!… అంటూ రుసరుసలాడింది…చనుమొనల్ని నిమురుకుంటూ…
…ఇంకో కారణం కూడా ఉంది…ఆవిడవీ…నీవీ తాటిపళ్ళే… సైజుకీ , బింకాలకీ ఎవరికెవరూ తీసిపోరు…అందుకేననుకుంటా!…నీ బావ వెఱ్ఱెక్కిపోతూంట!…
…అదా నీకర్థమౌతా!…అని పెదాల్ని బిగించి చురచుర్లాడింది , ముసిముసి నవ్వుని పైకిరానీకుండా…
…వినూ!…పక్కటెముకల కైవారం…ముఖ్యంగా రొమ్ముల కింద…నీదెక్కువా…ఆవిడ్ది తక్కువా!…ఔనా!…
…ఏమో!…గమనించలా!…
…నీ బ్రా నంబరెంతా?…
…థర్టీఫోర్…సి… …నీ దెంతేంటీ?…
…నాది …థర్టీ సిక్స్- డి లే…గ్యారెంటీగా ఆవిడ్ది …థర్టీ టూ… సి… ఐ ఉంటుంది… అంది పరిమళ…
…ఉహూఁ…దాన్ది థర్టీ టూ…డి+ …అన్జెచెప్పింది…
…అహ్ఁ…భర్తల మార్పిడి సంధ్య సైజది!…
…అహాఁ…పొద్దున్న చూడగానే అనిపించింది …ఓ అరడుగు మేరకి ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన దాని రొమ్ముల్ని చూసే సరికి …ఎంత…పెంచేసిందిదీ!?…అని… ఆమాటే అడిగేసరికి …ఛీ పోవే!…అంటూ తప్పించుకుంది…మధ్యాహ్నం బైటికెళ్దామని ఇద్దరం బట్టలు మార్చుకుంటూంటే గుర్తొచ్చి అడిగేశా!…అపుడూ తెలుస్త…
…అదీ సంగతి!…కైవారం తక్కువా… కప్ సైజెక్కువా!…వీటికి సాయం పై మొనలూ పొడుగే!…ఎదరకి పొడుచుకు రాకేమౌతాయీ!…గీరుకోక ఏమౌతాయీ!… సర్లే!…గీసుకుంటే…ఏమైందిటా…
…నాకైతే ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాకినట్లైంది కవీ…ఆ…స్పర్శకీ! …నీ మనూ ఐతే నిలువెల్లా వణికిపోయింది … బిరుసెక్కిపోయిన ఆ బొ…డి…పె…లకి చిక్కుకుపోయిందేమో!…కొండల మధ్య పారే సన్నటి ఏరులా ఐపోయిందనుకోఆవిడ పైటా!…అంటూ పరవశించిపోయాడ్లే … …కవిత్వమాపి విషయం చెప్పు…అని గదిమా…
పవిట అడ్డూ పోయేసరికి క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజ్ కూడా దాచలేకపోయింది కవీ!…బొప్పాసు పళ్ళల్లాంటి ఆవిడ ఉబ్బుల్నీ…గుడ్లప్పగించి …వా…ట్నే…చూస్తూ ఉండిపోయా!…అన్నాడమ్మా!…
…లటుక్కున వాట్నట్టేసుకున్నావా?…అంటూ గుడ్లురిమా…
…ఆవిడకీ అలా అనిపించిందేమో!… చివుక్కున వెనక్కి తిరిగింది…ఏమైందోతెలీదుగానీ, మరుక్షణం నా చేతులు ఆవిడ పల్చటి నడుం చుట్టూ ,నిగిడిపోయిన నీ…వాడు…ఆవిడ వెఛ్ఛటి పిఱ్ఱలమధ్యా , సెటిలైపోయున్నాయి… ఆ వెచ్చదనానికి మత్తెక్కిపోయి , ఓ అరచేత్తో ఆవిడ పొత్తికడుపునాక్రమించేసి , దగ్గరకి లాక్కున్నా కవీ!…ఎందుకోగానీ… మత్తుగా నిష్టూర్చి… నా వైప…దో…లా… చూస్తూ బాత్రూం లోకి దూరిందావిడ.., నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో…ఇంతలో నువ్వు వంటింట్లోకి పిలిచావ్…అంటూ నా మీద తోసేబోయాడు…
…పిల్చావా!?
…తనకీ దాని మొగుడికీ కాఫీ తీసుకెళ్తాడని పిల్చాలే, ఇదంతా తెలీక….అప్పుడే…కె ఎల్ పి డి…కి శిక్ష అనుభవిస్త!…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…గోడకొత్తేసా!…కిచన్ ప్లాట్ ఫాం మీద పడుబెట్టా?… అంటూ కూపీలాగింది పరిమళ జీర గొంతుకతో…
…రెండూ కాదూ…డా…గీ!…అర నిముషం లో అరవై సార్లు…పిచ్చ స్పీడులో దంచాడు తల్లీ…
…లెక్క కూడానా!…
…ఓర్చుకోడానికి చేస్తూంటాలే!…
…అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలవ్?…
…ఒకటి…అనుకునేలోగా …రెండు… , రెండు లెక్కెట్టేలోగా మరో రెండూ…ఇలా దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతూంటే, …ఎవరి కంటా పడ్నీకు భగవంతుడా!…అని వేడుకుంటూ లెక్కెట్టుకుంటూ పోయా!…ముప్పై అనుకున్నానో లేదో…ఇల్లూ , ఒళ్ళూ…చేశేశాడు…
…అబ్బ!…నిజమా!?…భలే ఉందమ్మా!…నేనూ ట్రై చేస్తా…అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది పరిమళ…/31
… చెప్పడం ఆపేయచ్చన్నమాట!…అంది కవిత కొంటెగా…
…నేనన్నానా ఆమాట!…కానీ!!…
…ఆవిడలా ఆహ్వానిస్తే ఆగలేకపోయా కవీ!…తలుపులు గడియెట్టేసి ఆవిడ నడుమట్టుకుని మీదకి లాక్కున్నా!…
పర్లేదే!…ప్రవరాఖ్యుడనుకున్నా…ఇంతసేపూ మీ నాటకం చూసి!… అంటూనా మెడచుట్టూ చేతులేసింది … కౌగిట్లోకి లాక్కుని పిరుదుల్ని మొత్తకొత్తేసుకుంటూ అధరాల్ని జుర్రేసుకుంటూటే … ఊఁ…ఊఁ…అంటూ విలవిల్లాడిందావిడ … ఏంటో!…అనుకుని కౌగిలి సడలించా… …ఓ అడుగు వెనక్కేసి …అబ్బ…నలిగి…పోయా!… అందావిడ ఎగూపిరితో…
పవిటని దాటుకుని పొంగుతూన్న ఆవిడ గుబ్బలు చూసేసరికి వెఱ్ఱెక్కిపోయింది కవీ! చటుక్కున ముందుకొంగి చీర కొంగట్టుకుని గుంజా…ఆగలేక…
…అంటూ నా కొంగూ దిగలాగేయబోయాడమ్మా!…ఏయ్!…చిరిగిపోతుంది…అంటూ చటుక్కున పైట పిన్ను తీసేశా
…నీ మరిది కళ్ళల్లో కోరిక చూసి
…ఆవిడా ఇలాగే…ఇష్ష్…కొత్త చీర…చిరిగి పోతూందీ!…అంటూ మరో అడుగు వెనక్కేసి చక చకా పైట పిన్నునీ , కుచ్చెళ్ళ పిన్నునీ తప్పించింది… ముందుకొంగి చీర కుచ్చెళ్ళలోంచి అరచేయి చొప్పించేశా… అంటూ నా కుచ్చెళ్ళలోకీ అరచేయి చొప్పించేశాడోయ్…
…ప్రత్యక్షపురాణమన్నమాట!…కానీ!…అంది పరిమళ…
…గాడిదగుడడ్డేంకాదూ!… ఛీ…కొడ్తూ ఓ చేత్తో కుచ్చెళ్ళట్టుకుని, మరో చేత్తో లోపలికి చొచ్చుకొచ్చేసిన నీ మరిది చేతిని గిచ్చేస్తూ బైటికి లాగేశా!…అంది కవిత కళ్ళు మెరిపిస్తూ…
…ఛ!…అదేంపనీ!…ఏవన్నాడేంటీ!…
…ఏవంటాడూ…అహ్ఁ…అని చెయ్యివిదులుస్తూ…నువ్విలా రాక్షసిలా గిల్లేశావ్ గానీ!…ఆవిడైతేనా!…ఎంత సున్నితంగానో!…అంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నాడే పరవశంగా…
…కామ పిశాచిలాంటి దానికీ…కట్టుకున్న భార్యైన నాకూ పోలికేంటీ… అని నిలదీశా… …కోరికలు తీరటంలేదేమో…ఆవిడ్ని తిట్టకు…ప్లీజ్!…అంటూ వాపోయాడు… సర్లే!…ఇంతకీ ఏంచేసిందేంటీ!?…
… సిగ్గుపడిపోతూ …ఛీ!…కొట్టి , సున్నితంగా బైటికి లాగేసింది నా చెయ్యిని… దాన్తో పాటు కుచ్చెళ్ళూ బైటికొచ్చేసి చీర ఆవిడ చుట్టూ కుప్ప కూలిపోయింది… …ఏ…య్య్…అంటూ ఆవిడ బైటికి గెంతేసరికి చనుబంతులూ జంప్ చేశాయ్… మరొక్కసారి పిసి…కేద్దా…మని చేతులు జాపా!…
…ఏంటాతొందరా?…అంటూ నన్ను వెనక్కి తోసేసి , రొమ్ముల్ని చేతుల్తో కప్పుకుంటూ…మీరిలాగేనా!?… అందావిడ కొంటెనవ్వుతో…
…చివాల్న షర్టూ , బనీనూ ఇప్పేసి మళ్ళీ చేతులు జాపా!… అమ్మో!… కొత్త బ్లౌజిది…మీ చేతుల్లో పడితే …టప…టప…లాడించేస్తారు… అంటూ చివుక్కున వెనక్కి తిరిగి… దగ్గరకొచ్చేస్తున్నానేమో నని ఓర కంటితో నన్ను గమనిస్తూ…చకచకా హుక్సు విడదీసి, బ్లౌజిప్పిపారేసి మంచం మీద బోర్లా పడిపోయింది నీ ఫ్రెండు… అంటూనే సడెన్ గా …వీ…ట్న…ట్టేసుకుని కసిగా ఒత్తేశాడే!…పట పట్లాడిపోయాయనుకో ఓ రెండు కుట్లూ!…ఛీ!…వేళా పాళా లేకుండా ఏంటిదీ … అంటూ తోసేయబోయా!
…ఎహె!…ఫోజు కొట్టకు!…అంటూ నన్ను వెలకిలా పరుపు మీదికి తోసేసి మీదడిపోయాడమ్మా!… …అబ్బ! ఆగు…బట్టలు మారుకోకుండా ఏంటీ పనీ!… అంటూ ఆపబోయా!…అదెంత సేపూ!?… అంటూ చిటికెలో షర్టూ , బనీనూ విప్పావతలపడేసి బ్లౌజ్ హుక్కుల్ని తెంపీడానికి పూనుకున్నాడమ్మా! …చెప్పేదాపేసి ఏంటీపనీ?…నాదీ కొత్త బ్లౌజే!…అంటూ నేనే తీసి పక్కనడేసి …ఊఁ…చెప్పూ!…అంటూ పరుపు మీద బోర్లా పడిపోయి బ్రాసియర్ హుక్కుని తియ్యడానికి చేతులు వీపు మీదికి మడుస్తూంటే… అంటూ కవిత చెప్పుకుపోతూంటే…
…ఇంట్లో వేసుకోడమెప్పట్నుంచి మొదలెట్టావ్!?…అంటూ అడ్డుపడింది పరిమళ…
…అలా బ్రేకులేసేయ్యకు!…నిన్న ఉద్యోగానికి సెలక్ట్ అయ్యానన్న శుభవార్త నీకు చెబ్దామని వచ్చేశాగా …నీ నోట మా ఆయన రంకు పురాణం విన్న తరవాత , ఎలా నిలదీయాలా…అని ఉడికిపోతూ , బైటికెళ్ళొచ్చిన బట్టలు మార్చుకోకుండా అలాగే ఉండిపోయా!… అంచేతా!…అని చుఱ్ఱుమంది…
…ఆఁహాఁ…కానీ!…
…ఆవిడా నీలాగే పడిపోయి ఇలాగే బ్రాసియర్ హుక్కుని తియ్యడానికి తంటాలు పడుతూంటే …ఆ భ్యాగ్యం నాదీ!…అంటూ , కవ్విస్తూన్న ఆవిడ పిఱ్ఱల్ని ఓ సారొత్తి ,ఆపైన వాటికి నీవాడ్నొత్తేస్తూ దగ్గరకి జరిగా!…అంటూ నా …వా…ట్నీ ఒత్తి… అలాగే మీద పడ్డాడే … నా వీపుని నిమురుతూంటే , బ్రా హుక్కిప్పేసి చేతులు కప్స్ లోకి దోపేస్తాడని ఎదురుచూస్తూండిపోయా!…ఓ పావు నిముషం ఆగినా ఏమీ చలనం లేకపోడంతో ఓరగా వెనక్కి చూశా!…కళ్ళు మూసుకుని చిరునవ్వులు చిందించేస్తూ కలలు కనేస్తున్నాడు…ఒళ్ళు మండిపోయి , ఓ చెయ్యిని వెనక్కి విసిరా!… అంటూ తలుచుకు తలుచుకు నవ్వింది కవిత…/32
…నవ్వైనా చెప్పు!…చెప్పైనా నవ్వు!!…అంది పరిమళ కాస్త చిరాగ్గా
…కనీసం నా నవ్వుబట్టైనా ఊహించలేవూ?… అంది, కష్టపడి నవ్వునదుపుచేసుకుంటూ…
…అహ్…అక్కడా!…ముందూ వెనకా చూసుకోవద్దూ!…కంది…పోయాడా , మన…వాడూ?… అంటూ కూకలేసింది…
…కురిపించావ్ లే సానుభూతి!…నీ మరిదిలాంటి మొద్దుచర్మం వాడికేం కందిపోదు!…ఐతే , గియ్తే …బా…వ…లాంటి వాడికౌతుందేమో!… అంటూ ఓరగా పరిమళ మొహంలోకి చూసింది కవిత…
…ట్రై… చేసి…చూడు!…అంది కవ్వింపుగా…
…ఛీ!…అలాంటాలోచన్లేవీ లేవు…అంది బుంగమూతెట్టుకుని…
…పెదాలు బిగబట్టి నవ్వాపుకుంటూ మౌనంగా ఉండిపోయింది పరిమళ…
…అవునూ!…మన…వాడంటావేంటీ?…నా కన్నూ , బావ కన్నూ కప్పి…కా…ని…చ్చావేంటీ?…అంటూ ఎదురుదాడికి దిగింది
… ఓ రోజులో అంత టైమెక్కడుందీ?…నేడో రేపో …మన…వి…కాకపోతాయేంటీ…ఆ…రెండూ!?…నువ్వొప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నే అంత పనీ చేసేసి , ఆ పైన నిన్ను నీ బావ పక్కన… అంటూంటే… చటుక్కున పరిమళ నోరు మూసేసి …అ…బ్బ…ఆపు తల్లీ!…వింటే నిజమనుకునేరూ!!… అంది కవిత సిగ్గుపడిపోతూ…
…సరే!…కధ కానీమరి…
…అహ్!…ఏంటాపనీ!…అంటూ కాసేపు…దాని…గుండు…ని రుద్దుకుని ఆపైన ఛటుక్కున నా బ్రా హుక్కిప్పేసి… కప్స్ లోపలికి అరచేతుల్ని దూర్చి గుబ్బల్నందుకుని,చూపుడు వేళ్లతో మొనల్ని కెలుకుతూ … కాస్త బెట్టు చేసినా ఆవిడా ఇలాగే విప్పించుకుని…ఓ అర నిముషం పాటు పర్మిషనిచ్చి…ఆపైన నా చేతుల్ని పక్కలకి తోసేసి పరుపుకి గుబ్బల్నొత్తేసుకుంది… …అబ్బ!…వెచ్చదనం!…ఏం బింకం!!…కోసి , మండుటెండలో మర్చిపోయిన తాటి పళ్ళంటే నమ్ము!…ఓ మాట చెప్తా!…ఏవనుకోకేం… అంటూ నా మొహంలోకి చూశాడు…
…ఏం చెప్తాడో అర్థమైపోడంతో ఒళ్ళు చిరచిరలాడినా …పర్లేదులే!…చెప్పు!… అన్నానమ్మా!…
…నీ వా…టి…కన్నా బింకం కవీ , ఆవిడవీ!…రాళ్ళే అనుకో!…అన్నాడు బెరుగ్గా!…ఇప్పుడంటే డబ్బున్న ముసిలాడ్ని చేసుకుని అందలమెక్కి తిరుగుతూందిగానీ…కాయ కష్టం చేసుకుని బతికిన మనిషది…రాళ్ళల్లా కాక వెన్నముద్దల్లా ఉంటాయేంటీ!…త్వరగా ముగించు…నాకొళ్ళంటుకుపోతూంది…అంటూ కసిరానే!…
…మళ్ళీ వా…ట్నాక్రమించబోతూంటే , కళ్ళతో బలేగా సైగ చేసిందోయ్ నే వేసుకున్న జీన్ పాంట్ వైపూ…దాంతో ఆ పన్లో పడ్డా!…అంటూ ట్రౌజర్ జిప్ ని …స…ర్ర్…మంటూ దిగలాగి , ట్రౌజర్నినడుం మీంచి కిందికి తోసీడానికి తంటాలు పడుతూ…
…ఇ…ది…గో!…ఇలాగే ఐంది ఆరోజూ!… …నిగిడిపోయిన …నీ…వాడి వల్ల … ట్రౌజర్ విప్పీయడానికి నే తంటాలడుతూంటే , ఓ మోచేతిమీద కాస్త పైకి లేచి, మరో చేత్తో రొమ్ముల్ని కప్పుకుని భుజాలు కుదుపుతూ కొంటెగా నవ్విందావిడ… ఒళ్ళుమండి ఇంకాస్త బలంగా లాగా ట్రౌజర్ని!… అండర్వేరూ ఒచ్చేసింది దాంతో!…కళ్ళు పెద్దవిచేసి ఓ లిప్త …చూ…సి… అ…మ్మో!!…అన్నట్లు పెదాలు కదుపుతూ తలగడాలో మొహం దూర్చేసింది కవీ!… అంటూ గర్వంగా నా మొహం లోకి చూశాడే! …పే…ద్ద…ఘనుడివి కదూ!…చెప్తూ పో!…అన్నానోయ్ , నీ మరిది గర్వాన్ని చూసీ!…!… అంటూ ఆగింది రియాక్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తూ…
…కళ్ళమోడ్పుగా మూసుకుని …ఊఁ…కొట్టూరుకుంది…
…మొన్న …చూ…సిం…ది… నెమరేసుకుంటూన్నట్లుంది సిగ్గుమాలింది…అని పళ్ళు నూరుకుంటూ…చెప్తున్నా వినూ! అంటూ పరిమళ్ని కుదిపి…
…వెంటనే ఆవిడ మీదడిపోయి …లంగాలోకి వేళ్ళు జొనిపేసి ముడికోసం వెతికేశా…అంటూ మొదలెట్టాడే!…ఊఁ…కొట్టా! …కితకితలెట్టాయేమో కిలకిలా నవ్వుతూ పల్చటి నడుంని మెలికలు తిప్పేసింది…ఎలాగో బొందు ముడి చేజిక్కించుకుని , దాన్నూడ్లాగి…పన్లోపనిగా లంగానీ కిందికి లాగేశా!…అంటూ నా పెట్టీకోట్ నీ దిగలాగేసి… …నా వాట్ని…పిసికేశాడు… ఛీ! కొట్టి…చు…ర్రు…మనేలా చేతులమీదొక్కటేశానే…
…ఏవన్నాడూ!?…
…ఏ…య్… అంటూ …ఆ…పనాపి…పెట్టీకోట్ దిగలాగీగానే ఆవిడ నడుం ని మెలికలు తిప్పేసింది తప్ప నీలా చేయి చురుకుదనం చూపించలా!…అన్నాడే … చేతులు రుద్దుకుంటూ!…నేము కట్టుకున్న భార్యన్నీ!…అది రంకు ముండా నూ! …అంటూ ఫెడీ మని సమాధానం చెప్పేసి…ఊఁ…కానీ!…అన్నా
….అబ్బ!…తిట్లాపవుకదా!…రెండరచేతుల్తోనూ ఆవిడ నడుం వంపుల్ని రుద్దేసరికి మళ్ళీ మెలికలు తిరిగిపోయింది కవీ… పొత్రాల్లాంటి …పిరుదు లొకదాని…మీదికింకో…టి…ఎక్కి…పోయేట్లూ!… ఆగలేక వా…ట్నీ…కందిపోయేలా పిసికేశా!…సన్నగా మూలిగింది తప్ప ఏమన్లా!… రెడీగానే ఉందిలే!… అనుకుని పొత్తికడుపుకింద చేతులు దూర్చి వెలకిలా తిప్పేద్దామని ట్రై చేశా…తిరగలే!… ఏంటా అని తల కాస్త పైకెత్తా!… శరీరాన్ని పరుపుకొత్తేసి రెండుచేతుల్తోనూ మంచం తలకట్టు దగ్గర ఊచల్ని పట్టుకునుంది…కాస్త ముందుకొంగి నడుం దగ్గర కితకితలెట్టా!…పిఱ్ఱలు నీ…వాడి…కి… ఇంకింత కసిగా రుద్దుకునేట్టుగా నడుం మెలికలు తిప్పేసింది తప్ప వెలకిలా తిరగలా…
…చంకల్లో ట్రై చేద్దామని మెల్లిగా చేతులు పైకి జరుపుతూంటే …పక్కలకి పొంగిన ఆవిడ …గుండ్రాలకి తగిలాయ్ నా వేళ్ళు… షాక్…కొట్టినదాన్లా …వణికి… పోయింది కవీ ఆవిడా!… ఆ కదలిక కి …నీ వాడు… ఆవిడ పిఱ్ఱల్లోకి దూరిపోయాడనుకో!… అంటూ మై మరుపుగా కళ్ళుమూసుకుని నా పిఱ్ఱల మీద సెటిలైపోయాడే!…
…అడ్డమైన ముండల…కి…అడ్డమైన…చోట్ల…ల్లో… దోపేసి…నీవాడు…నీవాడంటావేంటీ!?…అంటూ తనని పక్కకి తోసేస్తూ వెలకిలా తిరిగిపోయి…ఊఁ…కానీ!… అన్నానే
…ఏ…దో…అప్పుచ్చుకుంది తప్ప…అచ్చంగా నీవాడుకాడేంటీ?…అంటూ నాతొడలిప్పదీసి…దిం…ప…బోయాడోయ్… ఏ…య్…అంటూ చటుక్కున పక్కకి తిరిగిపోయా… …కానీ… అన్నావ్ గా!?…అన్నాడు ఆశ్చర్యం నటిస్తూ… నే …కానీ…అన్నది కధని…అన్నా చురచురా చూస్తూ… అలాగే చెప్తాలే!…అంటూ నా తొడల్నమాంతంగా విడదీసి , ధాష్టీకంగా వాటి మధ్య సెటిలైపోయేసరికి…దా…న్నీ…ఇలాగే…రే…ప్…చేశావా!?…అన్నానోయ్… శరీరంఅదుపు తప్పడంతో… వీ…లు గా సర్దుకుంటూ
… ఛ…అన్నాడు , …దా…న్ని…నా రెమ్మల మీద రుద్దుతూ… …మరి!…అన్నాను!…నడుమెత్తాలన్న కోరికని కష్టం మీద అణుచుకుంటూ… …మరోసారి ఆవిడ …గుం…డ్రా…ల్ని… నిమిరేసరికి , నీలాగే …చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయి నా మెడచుట్టూ చేతులల్లేసింది… … ఆవిడ వెచ్చటి, మెత్తటి గుబ్బలు నా మెడ ఒంపుల్లోనూ , చెంపలకీ ఒత్తేసుకుంటూంటే మత్తెక్కిపోయిందనుకో!… అంటూ నీ మరిది మైమరుపుగా చెప్పేస్తూంటే , ఆగ…లేక , నేనూ బిఱ్ఱుగా కావలించేసుకుని , నీ మొహాన్ని…వా…టి … మీదకి లాక్కుందేమో!…లేకపోతే …అక్క…డెలా…ఒత్తుకుంటాయీ!…అంటూ నిలదీశానమ్మా!… అని కవితంటూంటే…
…డౌటేం అక్కర్లా!…నీ వా…టి…విషయం చెప్పలేనుగానీ…నా…వైతే…గ్యారెంటీ!…అంది పరిమళ , కవిత రొమ్ముల వైపు కన్నుగీటి…
…అంటే…నీ వాటంత… పెద్దవా…దాని ఆయుధాలూ!?… అంది కచ్చగా…
…కప్ సైజులు కాస్త చిన్నవైనా వీపు కైవారం తక్కువకదమ్మా!…అంచేతా!……ఇంకో విషయం చెప్పనా!…నీకన్నా పొడగరీ!…అంచేతేమో కూడానూ… తనేమన్నాడూ?…
…నీలా ఎనాలిసిస్ ఏమీ చేయలే! …ఆవిడలా ఏంచెయ్యలా… ఇంకాస్త పెద్ద…వేమో… కవీ!…అన్నాడు నా…వాట్ని నిమురుతూ…కొత్తగా దొరికిన ముండ కదూ!…అలాగే అనిపిస్తాయ్లే!…అంటూ తన చేతుల్ని పక్కలకి తోసేస్తూ వెనక్కి వాలిపోయి…కానీ కధ!…అన్నాను…
…ఆవిడ్ని నెమ్మదిగా పరుపుమీదికి వాల్చి, పగడాల్లాంటి తడి పెదాల్నందుకోబోతే అందీ అందనట్లు కవ్వించాయ్ తప్ప… ఇలా…పూ…ర్తి…గా అందవే!… అంటూ నా …వా…ట్నందుకుని ఓ అరనిముషం జుర్రేసుకున్నాడే!… ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ కాసేపు పెనుగులాడి విడిపించుకుని …నాకం…టే అలవా…టైపోయింది…గానీ … గెడ్డాలూ… మీసాలూ… గుచ్చుకుంటాయని మొహం పక్కకి తిప్పుకుందేమో!…అన్నానమ్మా…ఊపిరి తిప్పుకుంటూ…
…ముందలా ఏమీ చెయ్యలా!… బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ అర నవ్వుతో తన ఎత్తుల్ని చూసుకుందో లిప్త… కాస్తావిడమీదికి జరిగి మరోసారి ట్రై చేశా…ఓ అరక్షణం అందాయికానీ , కాసేపట్లో ఆవిడ …ఇ…వి… అంటూ నా రొమ్ముల్ని పిసికి… వెనక్కి తోశేశాయ్…నా తంటాలు చూసి సన్నగా నవ్విందికూడానూ…దాంతో కసెక్కి …కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ …ఇలా…ఒడిసి పట్టి… అంటూ నా వాట్నీ అంకించుకున్నాడే అరచేతుల్లో…
…ఛీ!…అంటూ విడిపించుకుని…నోటితో చెప్పుగానీ…చేసి…చూపిం…చకు!… అంటూ తనని బిఱ్ఱుగా వాటేసుకున్నానే!…తలుచుకుంటే పిచ్చెక్కిపోతూంది కవీ!…అంటూ నన్ను పరుపుకణిచేసి మీదడిపోయాడోయ్…
…దాని గుబ్బల్ని పిసికి పాకం పట్టే…శావా?…అంటూ …వీలుగా…తొడలిప్పుకున్నానమ్మా!…
…కాసేపప్పగించి…ఆ పైన నా చేతుల్ని పక్కలకి తోసేస్తూ నన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుని …అలా న…లి…పి…నస్యం చేసీకండి బాబూ!…కందిపోయాయేం?…టని మా ఆయన అడుగుతాడూ!… అంటూ నా చెవిలో కువకువలాడిందావిడ…పోనీ…ఇవైనా ఇవ్వండి…అన్నాను , ఆవిడ పెదాల్ని వేల్తో నిమురుతూ… ఇ…వి…గుచ్చుకుంటునాయీ!…అంటూ నా మీసాలవైపోసారి చూసి మెడపైకెత్తి పెదాలందించింది… వీలుగా ఉండేట్టు…
అప్పటికీ మరో అరక్షణంలో నన్ను వెనక్కి తోసేశాయ్, ఆవిడ గుబ్బలు…నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందంటే నమ్ముకవీ!…ఆవిడ్ని పరుపుమీదికి తోసేసి , మీదికెగబాకి , ఆ పైన ఆవిడ గుబ్బల్ని నా ఛాతీతో అణిచేసి, ఓ క్షణం పైగా ఆవిడకతుక్కుపోయి పెదాల్ని జుఱ్ఱేసుకుంటూ తొడల్తో ఆవిడ తొడల్ని విడదీయబోయా… చటుక్కున వాట్ని ముడిచేసుకుని, … ఊఁ…ఊఁ…అంటూ పెనుగులాడి విడిపించుకుని పక్కకి తిరిగిపోయింది… ఏంటీ?…ఒద్దా!?…అన్నాను చిఱ్ఱెత్తి…
…చటుక్కున నా మెడ చుట్టూ చేతులల్లేసి …భ…యం…గా…ఉం.ది బాబూ!…అని గొణిగింది ఎగూపిరిమీద… కోస్తూందీవిడ…అనిపించినా… నిజం…నమ్మూ…అంటూ రికమెండ్ చేశాయ్ సెకనుకో రెండుసార్లు నా ఛాతీని
పొడు…స్తూన్న ఆవిడ బొడిపెలు… అంటూ చెప్పేస్తూంటే…
…పెళ్ళికి ముందే సరసాలు వెలగబెట్టిన ముండది!…దానికి భయమేంటీ!?…అన్నాను కసిగా!…ఎవర్తో?…అన్నాడాశ్చర్యంగా…
…మాఊరి మునసబుగారి కొడుకు మోహన్ తో గడ్డివామి మీద పట్టుబడింది…దాంతోనే వాళ్ళమ్మావాళ్ళూ నెత్తీ నోరూ కొట్టుకుని , క్షణాలమీద పక్కజిల్లా సంబంధం కుదిర్చేశారు…రెండో పెళ్ళి ముసలాడైనా!…
…నాకలా అనిపించలా!…అంటూ సపోర్ట్ చేశాడు దాన్ని… ఎందుకో!?…అన్నాను, ఛాలెంజిగా…
…చెప్తా విను… …భ…యం…గా…ఉం.ది బాబూ!…అంటూ గొణిగితే…నాకేమనిపించిందో తెలుసా!… ముసిలాడి …దా…న్ని… చూసిన కళ్లతో…నీ…వాడ్ని…చూడ్దం వల్ల!… అన్నాడే గర్వంగా!… ఫే…ద్ద…పోటు…గాడివి కదూ!…అన్నానోయ్… అంటూ పరిమళ మొహం చూసింది…
…వెక్కిరించక్కర్లేదమ్మా!…మొన్న చూసేసరికి నాకే గుండెలు దడదడలాడాయ్…అంటూ సపోర్ట్ చేసి..ఊఁ…కానీ!…అందావిడ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
…సమర్థించావ్ లే…… అ…దం…టే… భయమందిట దీన్లాంటి లంజొకర్తి… ఊఁ…చెప్పూ!… అంటూ పొడిచానోయ్, మూతి మూడొంకర్లు తిప్పీ … అంది కవిత
…దాంతోబాటు నన్నూ తిడుతున్నావేంటీ?…నీ బావది చూస్తే నువ్వేమంటావో వినకపోతానా!…అంది పరిమళ కొంటెగా…
…అంటే!…రంగు తేడా తప్ప…అం…తా…ఉంటాడా!…అంది కాస్త ఆతృతగా… …పెదాలు బిగబట్టి నవ్వాపుకుంది పరిమళ…
…ఒళ్ళంతా జుత్తేసుకునా?…చెప్పచ్చుగా!…
…తినబోతూ రుచెందుకమ్మా అడుగుతావ్!… అంటూ పక్కుమంది
…అలాగే ఊరిస్తూండు!…అంది బుంగమూతితో… నీ వీలూ, నావీలూ చూసుకోవాలిగా! ఆ విషయం తరవాత మాట్లాడ్దాంలే!…ముందు విషయం పూర్తిగా చెప్పు…
… అదేం ఒద్దు తల్లీ!…బుధ్ధితక్కువై అడిగా! అంటూ పరిమళకి దండమెట్టేసి , పూర్తి చెయ్యంటూ పొడిచా నీ మరిదిని…
… వినూ!…నువ్వే అడ్డొస్తున్నావ్… భయమేమీ అక్కర్లేదులే!…అంటూ ఆవిడ్ని పరుపుమీద వాల్చా!……తొడలు ముడిచేసుకుంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది…వెలకిలా తిప్పి తొడలు విడదీద్దునుకదా!…కళ్ళు జిగేలుమన్నాయనుకో!…బంగారం బిళ్ళంటే నమ్ము…ఆవిడది… అంటూ మొదలెట్టేసరికి…
…ఇలాంటి దిక్కుమాలిన కామెంట్సు వింటేనే ఒళ్ళు మండేది!…దాని ఒంటికా రంగెందుకొచ్చిందో ముందే చెప్పాను…ఇక ఒక్క వెంట్రుకముక్క లేదంటావా!…చెకప్ కి డాక్టర్ దగ్గరకెళ్తూ , రింగురింగులుగా జుత్తుంచుకుంటూందేంటీ…అక్కడా!?…అంటూ దులిపేశా…
…సర్లే!…వర్ణనల మోతాదు తగ్గిస్తా!…అన్నాడు…అలా ఏమక్కర్లేదులే ఉన్నదున్నట్లు చెప్తూపో!…అన్నానోయ్…
…విను…ఆ బంగారం బిళ్ళని చుపుక్కున ముద్దెట్టుకునేసరికి… ఏ..య్!…అంటూ నా జుత్తట్టుకుని పైకి లాగింది… తొందరగా ఉన్నట్లుందీవిడకీ!… అనిపించి , ఆవిడ తొడల్నింకాస్త విడదీసి , వాటి మధ్య వీలుగా కూర్చుని…ఇలాగే…రుద్దానోయ్… అంటూ గుండుని కాస్త …లోపలికి జొనిపి… లోపలి గోడల వెంబట రుద్దడం మొదలెట్టాడోయ్… …ఊఁ…చెప్పూ!…అన్నానమ్మా,ఓర్చుకోడం కోసం తలకట్టు ఊచల్నట్టుకునీ…
…ఆవిడా ఇలాగే ఊచల్నట్టుకుని నడుమెత్తిందోయ్!…అన్నాడమ్మా కొంటెనవ్వుతో కన్నుగీటీ…
…నేనేం చెయ్యలా అలా!…అంటూనే ఒంటివైపు చూసుకున్నా!…నా మొత్త ఓ అరడుగు పైకి లేచుంది!… ఛీ!…అనుకుంటూ డబాల్న దాన్ని పరుపుమీద పడేసి…చెప్తూ పో!…అంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నానమ్మా…అంది సిగ్గుగా…
…ఉప్పుకారాలు తింటూన్నవాళ్ళం!…సంసారాలు చేసుకుంటూన్న వాళ్ళమూ!…లోలోపల్నీంచి …ఊ…రి…పోతూంటే!… ఛస్తామా!!… కానీ…అంది పరిమళ…తొడలమధ్య చీరతో ఒత్తుకుంటూ
…అలాగే! … నడుమెత్తిందికదా!…అని ఓ చిన్న జెర్క్ ఇచ్చా!…పెద్దగా…ది…గ…లేదు కూడా!…ఐనా మొఱ్ఱో…మొఱ్ఱో మంటూ తొడలు ముడిచేసుకుని పక్కకి తిరిగిపోయింది… ఎహె!…అంటూ ఆవిడ్ని మళ్ళీ వెలకిలా తిప్పి
మళ్ళీ పొజిషన్ సర్దుకుని ఇంకాస్త బలంగా జెర్కిచ్చా!… …బి…ఱ్ఱు…గా దిగినా ఇంకొంచెం లోపలికెళ్లగల్గా!…లబ లబ లాడుతూ మళ్ళీ పక్కకి తిరిగిపోయింది… దసరా పండక్కి మీ ఇంట్లో మన మొదటి రాత్రి గుర్తొచ్చింది కవీ!…అంటూ ఊహల్లో తేలిపోయాడే నీ మరిదీ!…అంటూ ఆగింది కవిత ఊపిరి తీసుకోడానికి…
…అదేంటీ?…అత్తారింట్లో జరగలేదా మొదటి మూడ్నిద్దర్లూ!?…
…జరి…గాయ్!…కానీ మా ఇద్దరికీ కొత్తే కావడంతో…తంటాలు…పడ్డం…లోనే…గడిచిపోయాయవి!…అంది సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
… నిజంగా మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్…అన్నమాట… నీ బావ సరసాలు వెలగబెట్టిన బాపతుకనక , విషయం గ్రహించి మొదటి రాత్రే ప..ర్..ర్రు…మనిపించేశాడ్లే…మరి ముందడుగెవరేశారూ?
…ఇంకెవరూ!…నీ మరిదే!…ఫ్రెండ్స్ దగ్గర బైటపడిపోయినట్లున్నాడూ!…వాళ్లసలహాలూ , బొమ్మల పుస్తకాలూ మూటకట్టుకుని మొదటి పండక్కి దిగాడు , నా ప్రాణాలు తోడేయడానికి!?…అంది కాస్త గుర్రుగా
…అదేంటమ్మా!?…ఎప్పుడో ఒకప్పుడు…ఎవరో ఒకరివల్ల… ఆడదానికా కేకెట్టక తప్పదుగా!…అంది పరిమళ కొంటెనవ్వుతో
…నయం…ఎవరివల్లో కూడానూ!…నీ మరిది ప్రతాపం వల్లే!…అంత కేకెట్టావేంటే అక్కా!…అనడిగేసింది సుశీల పొద్దున్నే!… నువ్విటు రావే!…అంటూ దాన్ని బైటికి లాక్కుపోయింది మా అమ్మ… ఆడాళ్లమూ!…ఓర్చుకోవాలమ్మా!…అంటూ బుధ్ధులు చెప్పింది పిన్ని , ముసిముసి నవ్వుల్తో …అంది కవిత ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…
…మరి మీ ఇంట్లోంచే కేకా వినిపించలేదే ఆరోజూ!?…
…అనుభవమొచ్చింది కదూ!…దాని సంగతర్థమై … కాసేపు …దాన్ని బుజ్జగించి…ఆ పైన దాని నోరు మూసేస్తూ సు…న్ని…తం…గా దిగేశా!…అంటూ డబ్బాలు కొట్టుకున్నాడ్లే!…అంచేతేమో!!…రంకుముండలదగ్గరే బుజ్జగింపులూ , సున్నితాలూనూ!…అంటూ ఫైరైపోయింది…
…నిజమేననుకో!…ఏమేం డబ్బాలు కొట్టుకున్నాడేంటీ?…
…ఆ సిగ్గు మాలిన మాటలన్నీ చెప్పాలేంటీ?…
…ఆ మజాయే వేరూ!…
…సరే విను… …బి…ఱ్ఱు…గా దిగినా ఇంకొంచెం లోపలికెళ్ళేసరికి నెప్పి నెప్పెంటూ పక్కకి తిరిగిపోయిందన్నానా!… ముసిలాయన …పొర…చీల్చలేక పోయాడన్న…విషయం అర్థమైపోడంతో…కాసేపోర్చుకోవాలి!…అంటూ మళ్ళీ …అంత…వరకూ…జొనిపి , బొటకన వేళ్ళతో పూరెమ్మల్నీ, గుండుగాడితో…లో…గోడల్నీ, అప్పుడప్పుడు లో …బొడిపెనీ …
…అంటే!…దా…న్నే…నా!…అంటూ అడ్డొచ్చింది…అరచేతులు తొడల మధ్య దోపేసుకుంటూ…
…ఆహా!…దా…న్నే!!…అడ్డు రాకు మధ్యలో!…అంటూ విసుక్కుని… … చెప్పేవన్నీ నా మీద ప్రయోగించేస్తూ … గుబ్బలమీదా , కుదుళ్ళ చుట్టూనూ ముద్దులెట్టేసుని…ఆ పైన … పై…బొడిపెల… చివర్లని , మునిపళ్ళతో వంతుల వారీగా కొరకడం మొదలెట్టా కవీ!… అంటూ నా వాట్నీ కొరికేసేసరికి… చెప్తే చాలు చేసి చూపించక్కర్లా!…అంటూ మూతిమీదొక్కటేశానమ్మా!…
…ఎంత దుష్టురాలివే!…నేనైతేనా!!… అంటూ మైమరుపుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ…
…ఆ రోజొచ్చినప్పుడేమంటావో చూస్తాగా!…నీ మరిది మాత్రం అదేం పట్టించుకోకుండా… …కసి పెరిగిందేమో ఆవిడకీ!…నా జుత్తట్టుకుని గుబ్బల మీదికి లాక్కుని , పొటకరించిపోయిన గులాబీ మొగ్గల్ని నా నోట్లోకి దోపీస్తూ నడుమెత్తడం మొదలెట్టింది…అంటూ కంటిన్యూ చేశేశాడు… ఊఁ…కొట్టి నేనూ నడుమెత్తా…
…మూడ్లోకొస్తూందని గ్రహించి, అరచేతుల్తో ఆవిడ తొడల్ని విడదీస్తూ మీద వాలిపోయి , చెరో చేతిలో చెరో రొమ్మూ అంకించుకుని నెమ్మదిగా …కద…ల్డం…మొదలెట్టా!… వెచ్చటి ద్రవాలు గుండుగాడ్ని ముంచెత్తేస్తూంటే , వీలుగా ఆవిడ మీదికి జరిగి, ఛాతీకింద గుబ్బల్నణిచేస్తూ పెదాల్నాక్రమించుకుని ,ఆవిడ నడుమెత్తగానే నా నడుంని బలంగా ఊపా!…ఉఁ…ఊఁ…మ్మ్ఁ…మ్మా!!… అనే మూలుగుని అణిచేస్తూ… అంటూ గెంటాడే నీ మరిదీ!…
…ఇంతలవాటైనా ఒళ్లదిరిపోయిందనుకో!…అంటూ పెదాలు తుడుచుకుని పరిమళ వైపోరగా చూసింది…
…తనింకా కళ్ళు మూసేసుకుండడం చూసి… , … అప్పటికీ నీ …వా…డి…కుదురింకా బైటే ఉండిపోయింది కవీ!… అన్నాడమ్మా నీమరిది సిగ్గులేకుండా!…అంటూ పరిమళ భుజాలట్టుకుని కుదిపింది…
…దాన్నీ తోసీమన్లేకపోయావా!?…అంది పరిమళ జీరగా…
…అదే చేసి దాని పెదాలొదిలి మొహం లోకి చూశాడ్ట…బుగ్గలమీద ప్రవహిస్తూన్న కన్నీరు చూసి…సారీ!…అంటూ పైకి లేచిపోబోయాడ్ట…జుత్తట్టుకుని మీదకి లాక్కుంటూ కావలించేసుకుందిటాముండ… చెప్పూఁ…అంటూ నేనూ బిఱ్ఱుగా కావలించేసుకున్నా…
…అడ్డు…తీరిపోయిందిగా!…ఇంక కదల్డం మొదలెట్టా కవీ… అంటూ నన్నూ వాయించీడం మొదలెట్టేశాడు… ఎంతసేపేంటీ!?…అంటూ తొడలిప్పుకున్నానమ్మా వీలుగా!… ఏమో!…టైం చూడ్లే!…నీకంటే అలవాటైపోయింది కనక…ఫ్రీ గా కదుల్తున్నా!… ఆవిడకైతేనా!…నీ వాడ్ని పూర్తిగా బైటికి లాగడానికీ , మళ్ళీ …దింప…డానికీ కష్టపడాల్సొచ్చింది కాసేపు… ఓ రెండు , మూడు సార్లైతే ఆవిడ తొడల్నిప్పదీసి , పరుపుకి ఒత్తిపెట్టి మరీ లాగాల్సొచ్చింది …అలా చేసినపుడు…నీ…వాడ్తో బాటు…పైకి లేచొచ్చిందంటే నమ్మావిడ నడుమూ!… నాకు సాయం చెయ్యడానికేమో!… మంచం ఊచల్నట్టేసుకుంది… అంటూ దంచేస్తూంటే……ఎంత కోతలైనా నమ్మశక్యంగా ఉండాలి…అన్నానే!…అంటూ ఆగింది కవిత
…నాకూ ఆ గతే పడుతుందనిపిస్తుందమ్మా!…
…సర్లే!…నువ్వొకర్తివి తక్కువయ్యావ్ కోతలకి!… బావ లాంటి మగాడితో మూడేళ్ళకి పైగా సంసారం చేశావ్!…ఓ ఎనిమిది పౌండ్ల పిల్లాడ్ని కన్నావ్…సిగ్గుండాలి!…అంటూ వెక్కిరించింది…
…అలా తీసిపారేయకూ!…నా మరిదే చెప్తాడ్లే సాక్ష్యం!!…
…అఁ!…హాఁ!… ఎందుకో!?…
…రెండు కారణాలున్నాయ్!… …ఒకటి… డెలివరీ ఐనప్పట్నుంచీ నేను …కీగెల్… ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనేఉన్నా…
…ఏంటో ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఉపయోగం?!…
…కన్నెపిల్లల వాట్లల్లే బి…ఱ్ఱు…గా ఐపోతాయ్ మన!…అ…వి… నీకూ నేర్పించనా!…
…ఓ!… మరి రెండోది!?…
… పొడుగైతే ఉంటుంది గానీ నీ బావది! … నా మరిది దింకా…లా…వూ!!… అంచేతా!!!!…అంటూ లో తొడల్ని రుద్దుకుంది పరిమళ…
…ఎ…క్క…డి…దాకా..వెళ్ళిపోతాడేంటి తల్లీ!… అంటూ గుండెల్ని రుద్దుకుంది…
…నువ్వూఁ…కొడ్తే…రేపే తేల్చుకోవచ్చు… అంటూ కన్ను గీటింది
…కధ ఇక్కడ్తో ముగించనా!…అంటూ దాటేసింది కవిత …మొహమాటంగా!
…ఆవిడ్నూహించుకుంటూ నీకు దంపుడు మొదలెట్టేసుంటాడు కదూ!…అంటూ ఓ కొంటెనవ్వువిసిరింది…తప్పించుకుంటున్నావ్ లే!…అన్నట్లు
…ఊఁ…అదిరి పోయిందనుకో!…దాన్నీ ఇలాగే హింసించావా!?…అన్నానోయ్ , ఓర్చుకుంటూ… నువ్వు హింసంటున్నావ్ కానీ ,నీ స్నేహితురాలు బలే ఎంజాయ్ చేసిందిలే!…అన్నాడు సన్నగా నవ్వుతూ …
…ఒళ్లదిరిపోతూంటే ఎంజాయ్మెంటు కూడానూ!?…ఎలా చెప్పగలవ్?…అన్నానే… …నె…మ్మ…దీ!…నలిగి…పోతున్నా!…అని అంగలారుస్తూనే నే అడి…గిన…వన్నీ ఇచ్చింది… అంటూ స్పీడు పెంచాడే!… లో…ప..ల బిగువు పెరగడం గమనించి , …ఏ…మే…మిచ్చిం…దేంటీ!…అంటూ రెచ్చగొట్టానమ్మా , తొందరగా …అవుట్…చేద్దామనీ…
…పెదాల …వైపు… చూస్తే , మోచే…తుల…మీద…లేచి…అం…దిం…చేది!… , హుఁ…మ్ …హుఁ…మ్మ్… గుబ్బ…ల వైపు…చూస్తే… మొనలు… మొహాని… కొ…త్తే…సు…కు…నే…ది… హుఁ…హుఁ…మ్మ్…మ్మ్ … అంటూ వీరావేశంతో ఊగిపోయాడే!…
… ఫలిం…చింది… ప్లాను!… అనుకుని …ఆ…మొన…ల్న…డ…గ…లేదా? … అంటూ ఇంకింత రెచ్చగొట్టానమ్మా!…పో…ట్ల నోర్చుకుంటూ…
…దగ్గర…కొత్తేసు…కుని…రెం…డిం…ట్నీ…ఒక్క…సా…రి…చ్చే…సిం…దీ!… అంటూ మోచేతుల మీదానుకుని , అర చేతుల్తో వీ…ట్ని… దగ్గరకొత్తేసి…పై వా…ట్నందుకోడానికి ట్రై చేస్తూ… పిచ్చ పిచ్చగా పొడిచేసి చిప్పిల్లి పోయాడమ్మా!…ఓ రెండ్నిముషాలదాకా , నోట్తోనే గాలి పీల్చుకుంటూ ఉండిపోయానంటే నమ్ము!… అనేసి , గుబ్బల్ని రుద్దుకుంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది కవిత…
…ఈ హిం…సం…తా… ఎంజాయ్మెంటా?… అనడగలే!?… అంంటూ నోరిప్పింది పరిమళ , ఓ నిముషం తరవాత…
…ఊరుకుంటానేంటీ…అడిగేశా! …ఆవిడైతే ఎంజాయ్ చేసింది…గ్యారెంటీ!!…అంటూ గర్వంగా మీసం మెలేశాడే సిగ్గులేకుండా!…
…ఎలా చెప్పగలవ్?… అంటూ చురచురా చూశా!…
…ఓ రెండ్నిముషాలపాటు నా మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తింది…అన్నాడు , కాస్త తగ్గి… మొహం వాచుంది కదూ ముష్టి ముండా!…అంటూ అక్కసు వెళ్ళగక్కా!…
…కావచ్చు… అని, కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయి … ఇప్పటికైనా ఒప్పుకుంటావా!…తప్పావిడదేననీ!…అన్నాడే ఆశగా చూస్తూ…
… మిగిలినవింకా వినాలిగా… ఆతర్వాత!…అన్నాను …. ఆ తర్వాతే ఆవిడ బాత్రూంలోకెళ్త!…అంటూ మొదలెడ్తూంటే… …బైటికెళ్ళి తినడానికేమైనా పట్రా!…వంట చేసే ఓపిక లేకుండా వాయించేశావ్… అంటూ బైటికి తరిమా!…అంది కవిత
…ఇంట్రవెల్ అన్నమాట …కాఫీ తాగుదాం బాబూ!…అంటూ వంటీంటివైపు నడిచింది పరిమళ…/34
…ఓ పదినిముషాల తరవాత కాఫీ కప్పులూ , బిస్కెట్స్ ప్లేట్లూ పట్టుకుని బెడ్రూంలో జేరారిద్దరూ… …ఊఁ…మొదలెట్టూ!…అంటూ గుర్తుచేసింది పరిమళ , కాస్త కదుల్తూన్న కొడుకుని జోకొడ్తూ…
…తనెళ్ళిన ఓ పావుగంట దాటింతర్వాత నెమ్మదిగా లేవగల్గానమ్మా!…అంత హూనమైపోయింది ఒళ్ళు …ఈ రాత్రికింక ఆ మాలతిపిల్ల ఊసెత్తకుండా ఉండాలి బాబూ!…అని లెంపలేసుకుంటూ వేణ్ణీళ్ళ స్నానం చేసొచ్చి , ఉత్తి …బ్లౌజూ, చీరా యే ! డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందు నిలబడి జుత్తు దువ్వుకుంటూంటే సన్నగా కూనిరాగాలు తీస్తూ , బిర్యానీ పాకెట్లూ , పళ్ళూ పూలూ పట్టుకునొచ్చేశాడు నీ మరిది… వాట్నక్కడెట్టి , త్వరగా స్నానం చేసొచ్చేయ్…చచ్చే నిద్దరగాఉంది…అని పైట సర్దుకుంటూ చురచుర్లాడానోయ్ …తన …పి…చ్చి…చూపుల్ని గమనించి… తను బాత్రూంలోకెళ్లగానే కనీసం లోపల్లంగా వేసుకుందామనుకున్నదాన్నే…ఎక్కడొచ్చేసి అన్నీ ఊడ్లాస్తాడో ,అని మానేసి వంటింట్లోకెళ్ళి , చకచకా ఐటమ్స్ ని ప్లేట్లల్లో సర్ది , చిన్నిటేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నా… ఐదు నిముషాల్లో ఒచ్చేశాడు , ఓ లుంగీ మాత్రం చుట్టబెట్టుకుని పౌడర్ ఘుమ ఘుమలు వెదజల్లుతూ…
… నిద్దరొచ్చేస్తూందన్చెప్పి…పెద్దగా మాటలెట్టుకోకుండా , చకచకా భోజనం ముగించి , వరండా కుర్చీలో సెటిలై ఫోన్ లో కబుర్లెట్టుకున్నా, ముందు సుశీలతో…ఆ పైన మా అమ్మతో!… మరో రెండ్నిముషాలలో తనూ భోజనం ముగించి …ఓ సారి వరండాలోకి తొంగి చూసి లోపలికెళ్ళిపోయినా , ఓ ఐదునిముషాలైంతర్వాతనుంచీ లోపలికీ, బైటికీ కాలుగాలిన పిల్లిలా తిరగడం మొదలెట్టాడు… అంటూ ఆగి సన్నగా నవ్వింది కవిత…
…ఊఁ…అంటూ చిరునవ్వుతో తలూపింది పరిమళ…అర్థమైందన్నట్లు…
…అప్పటికీ ఆగకుండా మరో ఐదు నిముషాలు కంటిన్యూ చేశా!…ఈ సారి చప్పుళ్ళు చేస్తూ , గేటూ , గ్రిల్ తలుపుల తాళాలేసి… బ…ర్రు…మనేలా నా పక్కకుర్చీ లాగాడు… వినిపించాయేమో అమ్మకి ,…రేపొద్దున్న మాట్లాడుకుందాంలేమ్మా…పెట్ట్టీసీ!…అంటూ డిస్కనెక్ట్ చేసేసింది , సన్నగా నవ్వుతూ… కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయంటూ , ఈ కబుర్లేంటీ!?…అంటూ నన్ను జబ్బుచ్చుకుని లేవదీబోతూంటే
…ఛీ…విదులు!…అంటూ బుసకొట్టానమ్మా… వీధిలో అందరూ తిరుగుతున్నారని ఊరుకున్నా గానీ!…అంటూ ఇంట్లోకి లాగి…లోపలైయుంటే లేపుకెళ్ళేవాడ్ని…అంటూ తలుపేసేసి…అంతపనీ…చేసి, మంచం మీద పడేశాడమ్మా!…
పెద్ద ఘనకార్యం చేసినవాడ్లా మంచపక్కన నిలబడి చిరునవ్వులు చిందిస్తూండేసరికి ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లై… ఐనా ఏంటా చప్పుళ్ళూ??…మా అమ్మేమనుకుంటూందీ??…అంటూ కసిరానమ్మా …ఎగిసి పడుతూన్న…వీ…ట్నే… కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ అడుగు ముందుకేస్తూన్న నీ మరిదిని చూసి పైట సర్దుకుంటూ…
….అల్లుడిగారాగలేకపోతున్నారనుకుంటార్లే…అంటూ పైట దిగలాగేసి , మీదడిపోబోతూంటే … నాకోపిక లేదు బాబూ!…అన్నా, తన చేతిలోంచి పైట లాక్కుని పక్కకి తిరిగిపోతూ!
…తనూ నా వెనక జేరి , నడుం మీదచేయేసి…లేకపోతేనేంటీ…ఇంత… వీలుగా డ్రెస్సయ్యావు!?… అన్నాడమ్మా , హుక్సూడిన బ్లౌజు సందుల్లోంచి వేళ్లు జొనిపి …ఓ…మొన…ని కెలుకుతూ…
…అలవాటైపోయింది గనుకా!…నన్ను సతాయింక అటు తిరిగి పడుక్కో!…అంటూ వేళ్ళు బైటికి లాగేసి , విసురుగా చెయ్యి పక్కకి తోసేశానమ్మా…
…విన్నాడా?…
…బా…వ…వింటాడా?!…అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేసింది …
…సర్లే!.. మొత్తలూ ఒత్తు…కు…పోయేలా ఇం…కా…స్త మీదకి జరిగి , కుచ్చెళ్ళలోకి అరచెయ్యి దోపే..స్తా…డు …వేళ్ళు పొడుగేమో!…ఆ …బొడిపె…ని… కూడా పరామర్శించేస్తాయ్…అప్పుడప్పుడు!…అదే నీకైతేనా! …డబల్ బెనిఫిట్!…అంటూ కన్ను గీటింది…
…ఏంటదీ!?…అంది కొరకొరా చూస్తూనే తొడలమధ్య అరచెయ్యొత్తుకుంటూ!…
…ఆలోచించు?!… అంటూ మరోసారి కన్నుగీటింది పరిమళ…
…కాసేపాలోచించి …ఊఁ… ఎలా ఒస్తాయో అలాంటి పాడు ఊహలు!…అంది కవిత , ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…
…తెలిసిందికదా!…అంచేత ప్రశ్నలడక్కుండా చెప్పుకుంటూపో!…
…నీ మరిదీ ప్రయత్నించాడ్లే నువ్ చెప్పిన…పాడు పన్లు చెయ్యడానికి!…అవకాశమివ్వకుండా తన చెయ్యిని బైటికి లాగేశా!!… ఓ చేత్తో ఊడొచ్చేస్తూన్న కుచ్చెళ్ళనట్టుకుంటూ…
….నువ్వంటే ఇలా బెట్టుచేస్తున్నావ్ కానీ , మనూ ఐతేనా!…అంటూ నా నడుముచ్చుకుని తనకి బలంగా ఒత్తు కున్నాడే!… పిరుదుల మధ్య …వె…చ్చ…గా… గుచ్చుకుంటూంటే నా ఒళ్ళు వశం తప్పిందనుకో!…వెనక్కి తిరిగి తన కౌగిలిలో ఇమిడిపోదామను కున్నదాన్నే! …ప్రయత్నం మీద అదుపు చేసుకుని , ఏం చేసిందేంటదీ?…అన్నా… …ఒద్దొ..ద్దం…టూనే …వీలుగా …సర్దు…కు పోయింది…అంటూ కళ్ళు మూసుకుని ఙ్ఞాపకాల్లో తేలిపోతూంటే , ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లై , …నీకెప్పడ్నుంచి …మనూ… ఐపోయిందదీ?… అంటూ కస్సు మన్నాను…
…ఓపిగ్గా విను… మొదటి సారి… నే…నై…పోయి…అంటూ మొదలెట్టాడు… చెప్పావ్ లే! లేచి బాత్రూంలొకెళ్ళిందన్నావ్ !…
… మర్చిపోయా!…అప్పుడుకాదులే, … తనమీద సోలిపోయిం తర్వాత ఓ రెండ్నిముషాలపాటు నా మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తిందన్నానా!…తర్వాత సిగ్గు ముంచుకొచ్చిందేమో, నన్ను పక్కకి దొర్లించి , మొహాన్ని అరచేతుల్లో కప్పుకుంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది… నేనూ ఆవిడ నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి తృప్తిగా కళ్ళుమూసుకున్నా …ఇద్దరికీ కన్నంటిందేమో అలాగే ఉండిపోయాం… …ఆవిడకి ముందుగా మెలుకువొచ్చిందేమో!, నడుంమీంచి నా చేతిని తీసేయ బోయింది…నాకూ మెలుకువ రావడంతో…ఎక్కడకెళ్తున్నారూ!?… అంటూ మీదికి లాక్కున్నా!… …మెడ వెనక్కి తిప్పి … నన్ను …మనూ…అంటే చాలండీ!…అందోయ్ ఆవిడ సిగ్గులమొగ్గైపోతూ నవ్వి , వెనక్కి తిరిగిపోయిందోయ్…అప్పట్నూంచీ అలాగే పిలవడం మొదలెట్టా!…అన్నాడు ప్రసన్నంగా…
…కాదా!…తొడ పరిచయాలు కూడా ఐపోయాయిగా!… అవునూ… ఒద్దొ..ద్దం…టూనే …వీలుగా …సర్దు…కు పోయిందన్నావుగా?…ఆ ముచ్చటా చెప్పు!…అన్నాను వెక్కిరింపుగా… అదేం నాటలేదేమో!…
… కరెక్టే!…చెప్తావిను…వెనక్కి తిరిగిపోబోతూంటే ఓ తొడ నడుం మీదేసి దగ్గరకి లాక్కునే సరికి …నీ…వా…డావిడ… పిఱ్ఱల మధ్యకెళ్లిపోయాడు… ఏ…య్…ఛీ!…ఇ…లా…ఏంటీ?…అంటూ గిలగిల్లాడిపోయి ,మొత్తనటూ ,ఇటూ తిప్పేస్తూ , దాంతోనే నన్ను దూరంగా గెంటడానికి ట్రై చేసినట్లుంది … మా పొజిషన్సు సర్దు…కున్నాయేమో!…నీ …గుండు గాడి కి వెచ్చటి తడి తగిలిందోయ్!… ఇ…ది… కరెక్టు…అంటూ తన నడుంని గా…ఠ్ఠి…గా పట్టేసుకుని నా మొత్తనాడించా! …గుండు గాడి కి గృహాప్రవేశమైపోయింది…
… అంటూ చీర పిఱ్ఱలమీదికెత్తేస్తూ మీదెక్కిపోయాడమ్మా నీ మరిదీ!… ఛీ!…విషయం చెప్పమన్నాగానీ చేసి చూపించమన్లే!…అంటూ గిజగిజలాడినా వినకుండా , ఓ అరచెయ్యిని నా పొత్తికడుపుక కిందికి దూర్చి , మరో చేత్తో తన …దా…న్ని…పొజిషన్ లో సర్దుకుని మొత్తనాడించేశాడే!…రెండొంతుల పైగా దిగ…డి పోయాడనుకో… ఇక ఎలాగూ తప్పదుకదా!…అని మోచేతులమీదా , మోకాళ్లమీదా పైకి లేచి …దాని …దాం…ట్లో…నూ ఇంత …ర…ఫ్…గా దింపేశావా!?…అంటూ తొడలింకొంచెం ఎడం చేశా!…
…నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ , నీ ఫ్రెండు మాత్రం …అ…మ్మో… అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది… దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!…బిఱ్ఱు గా నైనా …ఇంకాస్త ది…గిం…ది… లో…లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే …ఇదీ…పధ్ధతి…అనిపించి ఆవిడ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ….అ…య్య్ఁ…య్యోఁ… అని అంగలారుస్తూన్నా , తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి , చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి… ఎలా ఉందేంటీ?!… అంటూ చెవిలో గుసగుసలాడా!…అన్నాడు
…ఏవందీ?…అన్నా …ఛీ… పశువు…అంటూ తిట్టింది కవీ!… అన్నాడు … తిట్టక ముద్దెట్టుకుంటుందేంటీ! … అంటూ వెక్కిరించా
…అదీ చేసింది!…అంత మొరటుగా ప్రవర్తించానా!…సారీ?… అంటూ …వా…ట్నొ…దిలేసి లేవబోయేసరికి…, …కా…స్త…సున్నితం… అంటే కోపాలు మళ్ళీనూ!…అంటూ లటుక్కున నా చేతుల్ని … వా…టి… మీద సర్దేసుకుంటూనే మెడ వెనక్కి తిప్పి నా పెదాలమీద …చుపు…క్కు…మని ముద్దెట్టేసుకుని వెంటనే దిండులో మొహం దూర్చేసింది సిగ్గుగా… …ఓ…కే!…మె…ల్లి…గా…తీసి… అంత మెల్లిగానూ దిం…పు…తా!…అంటూ ఒకేసారి రెండరచేతుల్నీ మెత్తగా మూసి తెరిచా! …మలేరియా జ్వరం సోకినదాన్లా వణికిపోయి , …ప్రతీ …పాడు పనీ …చె…ప్ప…క్క…ర్లే!…అంటూ గొణిగింది దిండులోంచి మొహమెత్తకుండా…
…అన్న పని చేద్దామని, మోకాళ్లమీద బరువాపుకుని , నీ…వాడ్ని… బైటికి లాగుదామని ట్రై చేశా! … ఎంత కీ తె…గ..దే… …. ?!…అంటూ ఓ బూతుకూత ఉపయోగించేశాడే నీ మరిదీ!…అంటూ మొహం రెండరచేతుల్తోనూ కప్పేసుకుంది కవిత…
…ఏవన్నాడూ?… అంటూ ఓ అరక్షణం ఆలోచించి…ఇదేనా!?… అంటూ ఓ ఐదక్షరాల తెలుగు – ఇంగ్లీషు పదంచెప్పింది పరిమళ కన్ను గీటుతూ
…ఛీ!…ఎలా ఉఛ్ఛరిస్తున్నావే తల్లీ!?…ప్రాణాలు చచ్చిపోయాననుకో విన్లేకా!…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…చూళ్ళేదా ఎప్పుడూ!? నే చూశా…న్లేమ్మా ఓ సారీ!… విడడానికి అరగంట పైగా పట్టిందనుకో!… నాకూ వే…సే…స్తా…డేంటి తల్లీ అలాంటి లింకూ!… అనేసింది పరిమళ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని…
…నేనూ చూశా! దాన్లాంటి …కన్నె…బిళ్లలకి తప్ప…మన్లాంటి …అల…వాటు…పడ్డ ప్రాణాలకేం పడదులే అదీ!…అంది కోపంగా
…దేనికైనా పెట్టి పుట్టాల్లే!…ఇంతకీ ఏంచేశాడ్ట!…
…రెచ్చి పోయి చెప్పుకున్నాడ్లే చేసిన ఘనకార్యం…విను… ఇలా కాదని , ఆవిడ స్థనాల్నొదిలేసి , నడుమట్టుకుని మళ్ళీ ట్రై చేశా!…కా…స్త… బైటికొచ్చినా , ఈతగాడ్ని సుడిగుండం లాగేసినట్లు …లపక్కు…న లోపలికి లాగేసింది… దాంతో ఫె…డీ… మని గుద్దుకున్నారు , నీ వాడి జతగాళ్ళు …ఆవిడ పిఱ్ఱలకి… అఁ…మ్మ్ఁ… అంటూ మూలిగిందావిడ … మళ్ళీ ట్రై చేశా!…ఈసారీ అంతే ఐంది…ఒకే తేడా!…జతగాళ్ళ తాకిడి చప్పుడింకాస్త పెద్దదైంది… తొడలిప్పుకోమని చెప్పడానికి మనూ మీదికొంగా! …నే చెప్పేలోగా
… ఊ…డి…రావ…ట్లే…దేంటిబాబూ!…అంది భయం భయంగా…
… కాస్త టైం పడుతుందేమో!… అన్నానావిడ్ని ఆట పట్టించడానికి… …అ…మ్మో!…కొంపలు ములుగుతాయ్!… అంటూ మంచం తలకట్టట్టుకుని ముందుకి పాకడానికి ట్రై చేసింది , …నీ …వాడ్ని బైటికి తోసేయడానికి… అదేం ఫలించకపోగా , రాపిడికి ఇంకాస్త విజృంభించి బిగుసుకు పోయాడు… నెమ్మదిమీదొచ్చేస్తుంది ,ఏంటంత బాధ పడిపోతారూ!?…అంటూ పుండుమీదింకాస్త కారం చల్లాను…
…మగమహారాజులు! … మీదేం పోయిందీ?!….ఇ…లా…గ… మీ ఆవిడ కంట పడ్తే మా స్నేహమూ , అటు మా ఆయన కంట పడ్తే నా కాపురమూ , గంగలో కలుస్తాయ్… అందావిడ ,పూడుకుపోతూన్న గొంతుతో… … కంగారేం లేదండీ!…మో చేతుల మీద కాస్త పైకి లేవండి… అంటూ గుబ్బల్నట్టుకుని లేవడానికి సాయం చేసి , చేతుల్ని పొత్తికడుపు కిందికి జార్చి , అరచేతుల్ని తొడల్లోకి జొనిపి , … ఇ…వి … ఇ…లా …పెట్టు…కోండి… అంటూ తొడల్నెడం చేసి అంచెలంచెలుగా నీ వాడ్ని బైటికి లాగేసేసరికి…
…అ…బ్బ!…ఎంత భయపెట్టేశారూ!?…అందావిడ కళ్ళు పెద్దవిచేసి…
, ఇం…కో …సా…రి!… అంటూ గుండు…గాడ్ని దింపబోయా!… …అ…మ్మో!…మళ్ళీ ఇం…దా…కట్లా…ఐపోతే!?… అంటూ సణిగింది… ఏం కాదు!… అని పై , పైనే నింపాదిగా కదుల్తూ …ఇప్పుడెలా ఉందండీ!?…అన్నా
…మన్నన లక్కర్లే…మనూ…అంటే చాలన్నానా!!… అంటూ మెడ వెనక్కి తిప్పి నవ్వింది
…గుడ్…అంటూ మళ్ళీ కొసకంటా గెంటా… అ…మ్మో!…అంటూ మళ్ళీ పరుపు మీదడిపోయింది… నడుమట్టుకుని పైకి లేపి… మళ్ళీ బిగుసుకుపోగల్దు జాగ్రత్త!… అన్నాను… సిగ్గుగా నవ్వి తొడలిప్పుకుంది… గుబ్బల్నూతంగా పట్టుకుని నెమ్మదిగా కదుల్తూ లోతుల బిగువులు టెస్ట్ చేశా…దారంతా చిత్తడైపోయుంది…ఇక ఊపందుకున్నా…
అంటూ నన్నూ దం…చడం మొదలెట్టేశాడోయ్ … దాన్నూహించుకుంటూ నా ప్రాణాలు తోడేస్తావేంటి బాబూ!…అంటూ మొత్తపైకెత్తా!…
వీలు తెలీడంతో తనూ ఇలాగే మొత్త పైకెత్తింది…అని దంపుడు కంటిన్యూ చేస్తూనే … అంకిన మేరకి రొమ్ముల్ని పిసికేస్తూ దున్నుడు స్పీడు పెంచా!…పోటోర్చుకోడానికో , పిసు…కుళ్ళు తప్పించుకోడానికో…దిండు మీద తలవాల్చేసి అందుబాట్లో ఉన్న గుడ్డని నోట్లో కుక్కేసుకుంటూ ఒళ్ళు పరుపుకొత్తేసుకుంది…ఐనా అరచేతుల్ని చంకల కింద జొనిపేసి గుబ్బల కుదుళ్ళనట్టుకోడాని వెతుకులాట మొదలెట్టా…పక్కలకి ఉబ్బి పోడంతో ఎంతకీ అంకలా!…దంపుడు కానిస్తూనే వేళ్ళనింకా లోపలికి పోనిచ్చా… పై బొడిపెలు దొరికాయ్… వాట్ని కాసేపు నలిపి , అరచేతుల్ని పూర్తిగా విప్పి గుబ్బల కుదుళ్లనట్టుకోడానికి ట్రై చేయడంలో బరువు పూర్తిగా ఆవిడ మీద మోపేశానేమో!…
…నలిగి…పో…తు…న్నా…నూ!…అంటూ ఒక్క జెర్క్ తో నన్ను పక్కకి దొర్లించేస్తూ వెలకిలా తిరిగిపోయింది కవీ!… అంత బలముందనుకోలే ఆవిడ్లో!…అంటూ ఆగాడమ్మా ఒగరుస్తూ…
…ఆడది ఇష్టపడి …పంగ…లిప్పు…తుంది గానీ మగాడి పశుబలాన్నెదుర్కోలేక కాదని…చెప్పేలేకపోయావా!?… అంది పరిమళ…
…అలాంటి దిక్కుమాలిన ఛాలెంజులు చేసి మళ్ళీ నలిగిపోడం నా వల్ల కాదు తల్లీ!…నువ్వందుగాన్లే!…
…నువ్వు ఓ కే అనడమే ఆలస్యం… సర్లే! కధ కానీ! అంది పరిమళ కదుల్తూన్న పసివాడ్ని జోకొడ్తూ
…నేనూ పొడిచాలే కధ కానీ!…అంటూ… ఎంత బలం!?…అనుకుంటూ తలెత్తేసరికి… తుఫాను తాకిడికి నేల వాలిన అరిటి బోదెల్లాంటి పచ్చటి తొడలు , వాటి మధ్య , చెమ్మతో పచ్చగా మెరిసిపోతూన్న ఓ ఉబ్బెత్తు బిళ్ళా కనిపించాయ్…ఇంకాస్త తలెత్తేసరికి అప్పుడే ముదురు గులాబి రంగు పులిమేసొదిలేసిన పనసతొనల జంటొకటి కనిపించింది …,
…ఒఁ…హ్ఁ…సరసుడమ్మా నా మరిదీ!…నా…వా…ట్నె…లా వర్ణిస్తాడో!…అంటూఅడ్డొచ్చింది పరిమళ…
…అఁహాఁ…మండి పోయింది సరసం… ఆవిడ…వి… కాడ్బరీ బిళ్ళలంటూ మరో ఆడదాని …వా…ట్ని…బావ వర్ణిస్తే నీకెలాగుంటుందో!…నాకైతే మీదెవరో కారం నీళ్ళు కుమ్మరించినట్లైందనుకో!…అంది కవిత కొరకొరా చూస్తూ…
…ఎవరి…వా…ట్నో… ఎందుకూ?… ఒప్పుకుంటే …నీ…వా…ట్నే!… అంటూ కన్ను గీటింది… …ఛీ కొట్టింది కవిత… సర్లే!…నువ్వేమన్నావ్…
…ఆ ముండని తలుచుకుంటే కవిత్వం పుట్టుకొస్తూన్నట్లుంది అయ్యగారికి!… అంటూ భుజాలొకసారి విదిలించి తనని పక్కకితోసేస్తూ నే వెలకిలా తిరిగిపోయా!… …నిజం…కవీ!…చూస్తే నువ్వే ఒప్పుకుంటావ్ …అన్నాడు మైమరపుగా కళ్ళు మూసుకుని…
…నీ రోగం వదల్చాలంటే ఒకటే మార్గం!…అన్నానోయ్ కసిగా… ఏంటదీ?…అన్నాడు అయోమయంగా… చెప్తాలే!…ముందు నీ కధ ముగించు…అన్నానమ్మా!/35
…అవున్లే!…మనమే… పట్టే…సు…కుని…పెట్టే…సు…కున్నా …ఏం…చెయ్య…మంటా…రనే బాపతు… అంది కవిత వ్యంగంగా…
…వెక్కిరించక్కర్లేదులే!…ఏం చేశాడేంటా తర్వాత?….
…ఏముందీ!…వెలకిలా తిరిగిపోయిన నా తొడల్ని విడదీసి మధ్యలో చేరిపోయి…ముక్కుతో …వా…ట్ని… కెలుకుతూంటే… దాన్నీ బలవంతంగా వెలకిలా తిప్పేసి ఇలాగే …ఆక్ర…మిం…చేసుకు…కున్నావా?…అన్నానమ్మా వీ…లు గా సర్దుకుంటూ…
…నువ్వంటే అలవాటు పడ్డదానివిగానీ, ఆవిడకి కొత్తకదా! అంచేత…కాస్త ముందుకి పాకి ఆవిడ పిఱ్ఱలమీద నా వేళ్ళచ్చుల్ని నిమిరా!…నా వేళ్ళెక్కడ తగిలాయో యేమో!…నే నెక్కడున్నానో చూసుకోకుండా చటుక్కున వెలకిలా తిరిగిపోయింది…అంటూ …వా…ట్లో…కి కొననాలుక జొనిపాడోయ్!… నడుమెత్తుతూ …ఊఁ…కొట్టా!
…అలా తిరగడంలో ఆవిడ మొత్త నా మొహానికి ఓ అరడుగు దూరంలో కొచ్చేసింది!…ఇలా…గే… గుప్పున నా ముక్కుల్ని కమ్మేసిందనుకో ఆవిడ …ఆడ…వాసన!… అంటూ నా పిఱ్ఱల్ని వాటంగా పట్టేసుకుని తన మొహానికొత్తేసుకున్నాడోయ్… దాని బిళ్ళనీ ఇలాగే ఒత్తేసుకున్నావా?… అంటూ నీ మరిది జుత్తట్టుకుని నా మొత్తకొత్తేసుకున్నానే!
…ఉఁహూఁ…చటుక్కున పైకి లేచి ఆవిడ మొత్తమీదడిపోయా!… చటుక్కున తొడలు మూసేసుకోబోయింది…నే పైకొచ్చేయడం చూసి!… ఈ లోగా వాట్నట్టేసుకుని , విడ…దీసే…శా… ఎఱ్ఱ గులాబీ మొగ్గలా అర విచ్చుకున్న ఆవిడ …అ…ది … కనిపించేసరికి పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో!…
…ఇందాకా ముదురు గులాబి రంగేసిన పనసతొనల జంటన్నావ్!?…అంది పరిమళ తమకంగా తన దిమ్మని నిమురుకుంటూ…
…ఆమాటే అడిగేశా!…తొడలు ముడుచుకునుందిగా!అంచేత అలా అనిపించింది …వా…ట్ని… పరుపుకదిమేసీగానే మళ్ళీ దర్శనమిచ్చాయ్ లే , పనసతొనలు!… చుపుక్కున ముద్దెట్టేసుకునేసరికి …ఛీ!…ఏంటా పనీ!?…ముట్టు…కునే…వుంటాయ్!…ముట్టు…కో…కూడని…వుంటాయ్…అంటూ నడుం మెలికలు తిప్పేసింది నీ ఫ్రెండు… ఇలాకాదని , చివాల్న పక్కకి తిరిగిపోయి, నీ …వా…డ్ని…ఆవిడ చేతిలో పెట్టేస్తూ పనస తొనల్ని జుఱ్ఱుకోడం మొదలెట్టా!… అంటూ తలక్రిందులుగా తిరిగిపోతూ…దా…న్ని…నా చేతిలో పెట్టేసి నా రెమ్మల్నందుకునేసరికి … లటుక్కున నోట్లో దోపేసుకుందేంటదీ!… అన్నానమ్మా నీ మరిది…దా…ని… పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి కొన నాలుకతో గుండుని పరామర్శిస్తూ!… అనేసి మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని పప్పని లీనమైపోయింది కవిత…
…ఎలా అనుకున్నావే?…మన్లా అలవాటు పడ్ద ప్రాణం కాదాయిరీ!…పైగా అంత తేలిగ్గా ప…ట్టే..సే…ది…కాదుగా నా మరిదిదీ!!…అంది పరిమళ పెదాలు బాగా విప్పేసి ఏదేదో ఊహించేసుకుంటూ…
…అం…టే… …బావ…ది…తేలిగ్గా పట్టేస్తుందా!?…
…ఇంత శ్రమ పడక్కర్లేదుగానీ … గొంతు…లో కెళ్ళిపోతుందే బాబూ!…
…అ…మ్మ్మో…నాకలవాట్లేదే తల్లీ!…
… అన్నీ అలవాటైపోతాయ్లే…ఓ పొడుగాటి వంకాయ్ తోనో , అరిటి పండుతోనో ప్రాక్టీస్ చేద్దుగాని కానీ , నీ మనూ ఏంచేసిందో చెప్పు!…అంది పరిమళ…
… చటుక్కున దూరంగా తోసేసింది కవీ!…అన్నాడడిగితే!…
అంటే… ఆవిడ మానాన్న ఆవిడ్నొదిలేసి…తన పని …తను చూసుకున్నాడా?…
…అంత తేలిగ్గా ఒదిలే రకం కాదులేమ్మా నీ మరిది!… మరో సారి చేతులో పెట్టేసి , వీలైనంత మేరకి వేళ్ళని …చుట్టూ…తా … సర్ది… తన పన్లో పడ్డాట్ట!… మొదట వేళ్ల పట్టు కాస్త సడిలినా , తను కొన నాలికని రెమ్మల్లోకి జొనిపేసరికి , పట్టు బిగియడమే కాకుండా మరో చెయ్యి కూడా జతైందట!… పరిస్థితి గమనించి …వీ…లు… గా సర్దుకున్నాడ్ట!…… … ముందు నీ వాడి…గుండు మీదా…ఆ పైన …కా…స్త…పైనా… మెత్తటి వెచ్చటి పెదాల స్పర్శ తగిలిందోయ్… ఓ అరక్షణమోర్చుకుని , నా మొత్తనింకాస్త కిందకి దింపా!… అంటూ తన …దా…న్ని… నా గొంతులో దింపి… నేనలా చెయ్యగానే ఆవిడ పై పెదాలింకాస్త విడివడ్డాయ్ కవీ!…దాంతో నెమ్మదిగా ఆవిడ పై పెదాల్ని …దెం…గ…డం…మొదలెట్టా!… అని కూసేస్తూంటే…
…ఛీ! ఏంటాబూతుకూతలూ!?… అంటూ కసిరానమ్మా…అంత కన్నా సరైన మాటింకోటి లేదన్నాడు…సిగ్గూ బిడియాలొదిలేసి…
…ఛీ!…నీ నోట్లో నోరెట్టడం నాదే బుధ్ధితక్కువ!…అని చెంపలేసుకున్నానమ్మా!… అలా రా దారికి!…అంటూ కొన నాలుకతో నా గొల్లినిపెకలించి ….నువ్వంటే పంగలిప్పుకుని సహకరిస్తున్నావ్ గానీ… ఆవిడ నడుం మెలికలు తిప్పేసిందోయ్ నేనాపనిచేస్తూంటే!… తొడల్నొత్తి పట్టేసి … దా…న్ని …బైటికి లాగి… ముని పంటితో కొరికానోయ్…భళ్ళున ఎగజిమ్మేస్తూ ఓ చేత్తో నా మొత్తని వెనక్కి గెంటి , మరో చేత్తో నా జుత్తట్టుకుని పైకి లేవదీసేసింది…ఈ లోగా నా ముక్కులు నిండిపోయాయనుకో నీ ఫ్రెండు కామ జలంతో!… అన్నాడే గర్వంగా!…
వినేసరికే నాకూ ఐపోయినంత పనైందనుకో!…ఎలాగో ఓర్చుకుని ఏం ఛెశావేంటాపైన!?…అన్నానే…
…చటుక్కున నా మీదెక్కేసి, …ఆవిడ …మీ…దా… ఇలాగే ఎక్కిపోయి కసుక్కున దిగేసి పెదాలందుకోబోయా!…అన్నాడోయ్…నా…లో…కీ…దిగబడిపోతూ!…
…ఆ…గెంటోర్చు కో లేక…అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మ…అని మూలిగి పెదాలప్పగించేశా!… కాసేపు జుర్రుకుని… నువ్వంటే వెంటనే అప్పగించేశావ్ కానీ ఆవిద తెగ మొహమాట పడిపోయిందోయ్… అన్నాడమ్మా , మెల్లిగా ఊగుతూ!…
…ఏవం…దేంటీ?… అన్నా చిన్నగా ఎదురొత్తులిస్తూ…
…ఇలాగే…ముందు …ది…గేసి… ఆ పైన పెదాలందుకోబోయా!…సన్నగా మూలిగి మొహం తిప్పేసింది…ఇంకాస్త మీదికి జరిగి …అవి…కావాలి… అంటూ మెల్లిగా ఊగడం మొదలెట్టా!… పెదాలందులోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే!… …ఆ…శ!…అని వెక్కిరించి , సన్నగా నవ్వుతూ రొమ్ములడ్డొచ్చేట్టుగా పరుపుకి మొహం అదిమేసుకుంది… పిచ్చ కసెక్కి… ఛాతీ కింద అడ్డొచ్చిన రొమ్ముల్నదిమేస్తూ పెదాలందుకున్నా!… అప్పటికీ మెడ అటూ ఇటూ తిప్పేస్తూ విడిపించుకోబోయింది…నే విదుల్తానా!… రెండు చేతుల్తో మొహమట్టేసుకుని పెదాల్లోకి కొన నాలుక దోపేశా!…కాసేపు నా చేతుల్ని పక్కలకి లాగేయ బోయినా ఆపైన లొంగిపోయింది , నా మెడకి చేతులల్లేస్తూ…అంటూ ఊగడం ఆపి నా మొహం లోకి చూశాడోయ్!…
…పశువులా మీదడిపోయి ఆక్రమించేసుకుంటే లొంగిపోక ఛస్తుందేంటీ!?…విది…లే…శావా…దాని పెదాల్నీ!?… తిట్టే…సిందా…ఆ తర్వాత?… అంటూ నేనే ఎదురొత్తులు మొదలెట్టా…
…తిట్టలేదు గానీ…ఏంటా…పశుత్వం!?…అంటూగోమూగా కోప్పడింది , పెదాల్నందంగా విరుస్తూ!ముచ్చటేసి మళ్ళీ వాట్నందుకో బోయా!…ఆయాసంతో ఊగి పోతూన్న రొమ్ములు నన్ను వెనక్కి తోసేశాయ్ …వీ…ట్న…ణి… చేస్తేనే గానీ పన్జరగ దనిపించి మళ్ళీ మీదడిపోబోయా… పసికట్టిందేమో నా ఆలోచన!… చటుక్కున మోచేతుల మీద పైకి లేచి, నే కోరినంత సేపు పెదాలప్పగించి , …కా…వా…లం…టే … ఇలా… అప్ప…గిస్తా కానీ… అలా…అణిచీసీకండి బాబూ … వీ…ట్నీ… అంటూ సిగ్గుగా తన గుబ్బలవైపు కనురెప్పలార్పి …వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయి నడుమెత్తిందోయ్… అంటూ గర్వంగా మీసం మెలేసి , మళ్ళీ నా మీద ఊగుడు మొదలెట్టాడోయ్… … రుచి మరి…గింది…కదూ…ముండా!… దున్నేశావా దాని పొలం … ఆ తర్వాతా!?… అంటూ నేనూ ఎదురొత్తులు మొదలెట్టేశానమ్మా!…
…ఆఁ…హాఁ… నా చిత్తమొచ్చినట్లు… కాసేపు పిఱ్ఱల్ని ఒడిసిపట్టుకుని లేపి లేపి నా మొత్తకి గుద్దుకున్నా!… ఆపైన ఆవిడ మొత్తకి రెండువైపులా చేతులానించి , ఆవిడ తొడలు బాగా విప్పదీసి , వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి …కచ… కచా… దెం…గా… కవీ!… మధ్య మధ్యలో పెదాల్నీ , చనుమొనల్నీ కోరుతూ!… అభ్యంతరాలేమీ చెప్పకుండా మోచేతుల మీద పైకి లేచి భుజాల్ని తిప్పుతూ అప్పగించేసింది కవీ…ఓరకంటితో పొత్తికడుపుకింద జరిగే వీరాంగాన్ని తృప్తిగా చూసుకుంటూనూ! అంటూ నా తొడలూ విప్పదీసి అలాగే …దెం…గా…డ మ్మా…నీ మరిదీ!… అంటూ పరుపు మీద వెనక్కి వాలిపోయింది కవిత , మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుని…
…దా…నెక్కడ …విదిలాడ్టా!… అంది పరిమళ , ఓ చేత్తో తన పప్పనీ , మరో చేత్తో కవిత పప్పనీ రుద్దుతూ
…దే…న్నీ!?… అంది మైకంగా రుద్దించుకుంటూ…
…అదే…… ఉ…ద్రే…కా…న్ని!… అంటూ చీర మీంచే ఓ వేలు …దో…పే…సి… , తొడలిప్పుకుంటూ కవిత చేతిని తన ఒళ్ళోకి లాక్కుంది పరిమళ…
…ఇంకెక్కడా!…అక్కడే!… , ….ఆవిడ మీదడిపోయి కౌగిట్లో నలిపేస్తూ …కొస…కంటా దోపేసి మరీ విదుల్తూంటే…ఆవిడకీ …పి…చ్చ… కోరిగ్గా ఉందేమో!… నా నడుంచుట్టూ తొడలల్లేసి , మడమల్తో నా పిఱ్ఱల్ని మొత్తకొత్తేసుకుని, నడుమెత్తి మరీ పోయించుకుంది కవీ!….అన్నాడే నాలో చిప్పిల్లిపోతూ!…అంటూ కవిత కూడా చీర మీంచే వేలు దోపేసి ఆడించడం మొదలెట్టేసింది…
…వింటేనే ఇ…లా…ఐపోతూంటే…ఇంక!…చే…యిం…చు…కుం…టే… అంటూ తనూ ఆడించడం మొదలెట్టింది…
…బావ కొత్త కొత్త లోతుల్లోకి చొచ్చుకెళ్తాడేమోనమ్మా!?…అంటూ బైట పడిపోయింది కవిత…
…కాసేపలా గడిపి ఔటైపోయారిద్దరు గృహిణులూ…/38
…ఐతే శోభనం ముహూర్తాలెప్పుడు పెట్టుకుందాం?…అంది కాస్త ముందర తేరుకున్న పరిమళ…
… నీ మరిది రంకు కధ పూర్తిగా వినందే!?…
…ఇంకేముందమ్మా వినడానికీ?… …రెండో రౌండు సంగతి కూడా చెప్పుకున్నాంగా!…ఇక బాత్రూం కధ …అదే!…మూడో రౌండు… నే చూసిందేనాయే!…అంటూ తొందర పడిపోయింది పరిమళ…
…మరి నాల్గో రౌండు సంగతో?!…
…అదీ తెలిసిపోవట్లా!…కావలిస్తే నే చెప్తా విను… …బాత్రూం వాయింపు…తర్వాత …తోటకూరకాడలా వ్రేలాడి పోతున్న నీ మాలతి ని బెడ్రూం లోకి ఎత్తుకొచ్చాడని నిన్ననే చెప్పానా!….అంటూ కవిత మొహంలోకి చూసింది పరిమళ…
…చెప్పావ్ తల్లీ!…నువ్వు చెప్పుకుంటూ పో!…నే నప్పుడప్పుడు …ఊఁ…కొడుతూంటాలే!…
…సరే!…ఆతర్వాత … పక్కమీదికెళ్దామా?…అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి , నే మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , … అమ్మో!…మళ్ళీ బిగుస్తున్నారు…ఒద్దుబాబూ… మా ఆయనొచ్చేస్తారేమో!…నన్నుపక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి …ప్లీజ్…అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించింది…బాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో …ఇంకే…మైనా…వినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయాననికూడా చెప్పా!… ఆ తర్వాత ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగా…తమకంగా వినిపించడం…ఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ తప్ప మరో మాట వినిపించలేదనికూడా చెప్పానా?…
…ఊఁ…
…అంటే ఏం జరిగిందనుకోవాలీ?…దాన్ని మీదెక్కించుకుని చే…శా…డనేగా!…మహాఁఐతే…చివరికొచ్చేసినపుడు…మీ…దె…క్కి…పోయి…కచ…కచ…లాడించి…విదిలేసుంటాడు…అంతేగా?!…
…కరెక్టే!… నువ్ చెప్పినవన్నీ ఏకరువుపెట్టి… అది…ఒద్దొద్దంటూన్నా మరో సారి చే…శా…వా…లేదా చెప్పు!!…అంటే , … నడవడానికోపిక లేదంటూ మెడచుట్టూ చేతులూ , నడుంచుట్టూ తొడలూ అల్లేసి నా మీద సోలిపోతే అలాగే మంచం దాకా ఎత్తుకొచ్చి, పరుపుమీద వాలిపోయానంతే!… అన్నాడు..
…అంటే , నే విన్న మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ అబధ్ధాలంటావా?… అంటూ ఫైరైపోయింది పరిమళ
…ఊరుకుంటానా పరిమళా!…నేనడిగా!…,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుళ్ళూ ఎందుకయ్యాయో!?…అంటూ…
…ఏవన్నాడూ?!
…సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆవిడ మొత్తని కాస్త పైకెత్తి, సర్దుకున్నా కవీ!…అప్పుడయ్యాయేమో ఆ చప్పుళ్ళు అంటూ కప్పిపుచ్చుకున్నాడమ్మా…
… మరి ఆగకుండా ఎందుకయ్యాయ్టో!?…
ఆ మాటడిగితేనే… , …వివరంగా చెప్తే తప్ప నీకర్థం కాదు…అంటూ చివాల్న మంచం మీద కూర్చుండిపోయి,నా తొడల్ని తన నడుంచుట్టూ సర్దుకుంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకుని…ఇలాగే ఆవిడ్నట్టుకు కూర్చుని…పడుకోబెట్టమంటారా?…అన్నా చెవిలో సన్నగా ! …మన్ననలొద్దన్నానా! …మనూ అనండి చాలు…ఐనా అ…లా ఒద్దు బాబూ!…ఒంటి మీద నూలుపోగులేని నన్ను చూసేసరికి మళ్ళీ వెఱ్ఱి ముదిరిపోయి నా ప్రాణాలు తోడేస్తారూ!…అంటూ నా చెవిలో గొణిగి…నన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుని వెనక్కి తోసింది కవీ ఆవిడా!…దాంతో,…ఇలాగే… మీదావిడ్నేసుకుని , వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయా! …అంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకుని…వెలకిలా వాలి…పోయాడమ్మా!… అంది కవిత, కందిన బుగ్గల్తో ఓరగా పరిమళ్ని చూస్తూ…
…అదృష్టవంతురాలివి తల్లీ…అందావిడ కాస్త కచ్చగా…
… అది అదృష్టమంటావా?…
…కోరికల్తీరినమ్మకేం తెలుస్తుందమ్మా పక్కింటావిడ ఆకలీ!?… నువ్ చెప్పేవన్నీ నే చూళ్ళేదుగా!…సర్లే…చెప్తూపో!…
…నే వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయేసరికి, ఇంకా ఆవిడ్లోనే ఉన్న నీ…వా…డు…పూర్తిగా బిఱ్ఱ బిగిసి పోయాడు కవీ !…ఆవిడ్ని వెకిలా తిప్పేసి , మీదెక్కిపోయి …చిరగ…దెం…గు…దామా! …అన్నంత కసి పుట్టినా ఎలాగో అదుపుచేసుకున్నా…అంటూ సమర్థించుకోబోయాడు…
…ఆఁహాఁ!…ఎంత బుధ్ధిమంతుడివి!…అందుకేనేమో?!……ఏయ్…ఛీ…ఇలా…గేంటీ?…ఒ…ద్దు…బాబూ!… …ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!… ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూ మనూ కళ్ల నీళ్ళెట్టుకుంట?!…అంటూ ఎక్కసాలాడా…
…ఆవిడలా అనడం నిజమే కానీ…అప్పుడు కాదు అన్నది…కళ్లనీళ్ళెట్టుకుని అస్సలు కాదు…
…మరెప్పుడూ?
… పూర్తిగా వింటేనే గానీ నీకర్థంకాదు…నన్ను నేను అదుపుచేసుకుని ఉండిపోయానన్నానా!…కాసేపైం తరవాత , …ఇంత…గా…నిండి పోతున్నారేంటి బాబూ!…నే దిగిపోతా!..అంది మనూ… నే సరేనన్నాను , ఆపడానికేమాత్రం ప్రయత్నం చెయ్యకుండా!….
అఁహాఁ…నమ్మమంటావ్!…. అంటూ ఎక్కసాలాడా…
…నిజం!…నేనేఅడ్డూ చెప్పలేదు…కావలిస్తే అడుక్కో…
…అదీ చేస్తాగా!…ప్రస్తుతానికి నిన్ను నమ్మాననుకో!… నువ్వు ఓకే అనగానే దిగిపోయిందా?…
…దిగలేక పోయింది!…
…నువ్ దిగనీలేదేమో!?…
…దిగనీయక పోయింది …నేను… కాదు ,…నీ…వా…డు…
…ఛ!…అం…త…గా…బిగుసుకుపోయాడేంటీ?…నువ్వేమైనా సలహా ఇవ్వవల్సింది… అన్నానే గానీ , నా…లో… కూడా…అంతగానూ నిండిపోయాడ్టమ్మా!…అంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది కవిత…
…ఇచ్చాడ్టా!?…అంది పరిమళ జీరగా…
…ఇచ్చాడ్ట!…ఇక్కడ అర చేతు…లొత్తి…పట్టి… పైకి లేచి ,…పక్కకిదొర్లిపొమ్మని… అంటూ నా అర చేతుల్ని తన తొడ మూలాల్లో పెట్టేసుకున్నాడే!
…ఇ…స్స్! …చేసిందా ఆ…పనీ?…
…మనమే చెయ్యలేము…దానివల్లెక్కడౌతుందే!…
…మరేం చేసిందిటా!…
…చేతులు పక్కలకి లాగేసుకోబోయిందిట!… సిగ్గు పడితే ఎలా?… అంటూ వాట్నట్టేసుకుని…ఊఁ…అన్నాడ్ట!…ఇక తప్పక , ట్రై చేసిందిట!…కాస్త పైకి లేచి , మళ్ళీ తన మీదడిపోయిందిట… రెండో సారికూడా అంతేట!…దాంతో దాని నడుమట్టుకుని …నీ…వాడి…గుండు…బైటికొచ్చేంతవరకూ దాన్ని పైకెత్తి…ఊఁ… అన్నాడ్ట ,…పక్కకి దొర్లిపోమన్నట్లుగా తలూపా!… అని చెప్పేస్తూ నా చేతా అదే పని చేయించాడమ్మా!
…నువ్వు చెయ్యగల్గావా?…నీ మనూ చేయ గల్గిందా …ఆ…పనీ?…అంది పరిమళ , గొంతులో జీర తారస్థాయికి చేరుకుంటూంటే!
…ఉఁ…హూఁ…నా వల్లా కాలేదమ్మా ఎందుకోనూ!?…చేతులు చచ్చుబడిపోయిందాన్లా నీ మరిది మీదడిపోయా!… తనేమన్నాడో తెలుసా?
…చెప్పూ!…

முரட்டு கதைகள்:  Telugu sex stories | Vadhina tho pellam mogudu aata

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here