నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 27 | Telugu xxx stories

0
141

…నీకెందుకమ్మా గొంతు తడారిపోడం? .,..మనోళ్ల కన్నా నిడుపాటిదా!?…భారీ దా!!??…అంది పరిమళ జీరగా…
…రెండూ కాదుగానీ… గెటప్ లో తేడా…అంతే!…

నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 26→

…ఏంటా డిఫరెన్సూ?…
…కాసేపాగు!…సరైన మాట కోసం వెతుక్కుంటున్నానూ!…
…వెతుక్కో!…అవునూ!…షమీమా చక చకా ఓ పని చేసిందన్నావ్!…ఏంటదీ?…
…ముచ్చిక దగ్గర్నుంచో అంగుళం మేర తొక్కొలిచేసి మరీ చూపించిందమ్మా!…దాంతోనే నా క లా ఔత!…
…ఒహ్!…స్కిన్ లెస్ మడ్డా!?…బూతుసినిమాల్లో చూళ్ళేదా అటువంటి వా ట్నీ?!
…ఓ సారి చూపించబోయాడుగానీ నేనే తిట్టి ఆపేయించా!…
…ఈ మధ్యే నీ బావ డౌన్లోడ్ చేసిందొకటుంది… గుర్తు చెయ్… నే చూపిస్తా!… అద్సరేగానీ నువ్వేం చేశావ్?…తటాల్న దాన్నావిడ చేతుల్లోంచి లాక్కున్నావా?…

…అలా చెయ్యలేగానీ… గుటకలు మింగా!…ఆరిపోయిన గొంతుని తడి చేసుకోడానికి…తనింకోలా అర్థం చేసుకుందేమో!…ఇది తీస్కోండి!…ఆంటూ దాన్ని నావైపు చాపింది… క్లోజప్ లో దా న్ని చూడ్డానికి సిగ్గనిపించి సన్నగా …ఛీ…కొడ్తూ మొహం తిప్పుకున్నా…పర్లేదు మేడం!…తీస్కోండి…ఇంకా చాలా ఉన్నాయ్!…అంది, టేబుల్ మీదున్న అరిటిపళ్లని చూపిస్తూ…
… లటుక్కున లాక్కుని గుటుక్కున మింగేశావా?…
…ఛీ!…అంత ఆతృత చూపిస్తే ఏవనుకుంటుంది తనూ!… ఒద్దు!…అంటూ చెయ్యి వెనక్కి తీసుకోబోయా… చురుగ్గా నా చెయ్యట్టుకుని మొహమాట పడకండి మేడం!… …తీస్కోండీ!… .అంటూ బలవంతపెట్టింది…
…ఏంచేశావ్?
…ఇంకా బెట్టుచేస్తే బాగోదని అరిటిపండునందుకుని పక్కనెట్టి …ముందర నువ్వా మేడం పిలుపాపు!… అన్నా పండుమీద నా కర్చీఫ్ కప్పుతూ …సడెన్ గా పేరెట్టి పిలవడం చూసి స్కూల్లో అందరూ ఏవనుకుంటారో?!…అంది… పేరుకి దీదీ తగిలించు బాగానేఉంటుదంన్నా! …ఓకే కవితా దీదీ!…అంటూ సంతోషంగా ఒప్పుకుంది… ఊఁ…తర్వాత మేడమేంచేసింది?… ?!…అంటూ కధని ముందుకుతోశా … …ఆవిడ ఓ అడుగు వెనక్కో అడుగేసి బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ నిలబడిపోయింది… అదేం?…అన్నా… తనేం మాట్లాడలా ఓ అరక్షణం…. చెప్పూ అని రెట్టించా…
…ఏవందీ?…

முரட்டு கதைகள்:  Na Virginity pogattukovadaniki help chesina aunty part 2 kamakathalu

…కాసేపు సంశయించి , కళ్లతో తన …దా ని… వై పో సైగచేశాడు… అందుకోమన్నట్లు… అంది… …కాని చ్చేసిందా?…అన్నా ఆతృత పట్టలేక… … నా వల్ల కాదు!…అని సన్నగా గొణిగిందావిడ తల దించుకుని … …దాంతో…అన్నింటికీ మొహమాటాలొకటీ!…సర్లే…ఇలా రా!… అని కాస్త విసుగ్గా అంటూ ఆవిడచెయ్యట్టుకుని అదాట్న మీదకి లాక్కున్నాడు… …అ మ్మ్…మ్మో!…అని మూలిగింది దీదీ, మేడం!…ఏఁవైందో అని కంగారు పడిపోయా!…అంది షమీమా గుండెల్ని ముని వేళ్ళతో నొక్కుకుంటూ…
…ప…ర్ర్…మని చీల్చేస్తూ చొరబడిపోయిందేమో!… అంది పరిమళ , ఉద్వేగం పట్టలేక…
…నేనూ ఆ మాటే అన్నా!… నేనూ అదే అనుకున్నా! …కానీ జరిగింది ఇంకోటీ!…అంది, తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాలు బిగపట్టాపుతూ… …అంత నవ్వొచ్చే విషయమా?!…చెప్దూ!… అన్నానోయ్ , ఆతృత తో కలిసిన చిరాకుని అణుచుకుంటూ… …మనమే కాదు!…షకీల్ మియాఁ కూడా కంగారుపడుతూ నడుమట్టుకుని ఆవిడ్ని పైకెత్తాడు …ఏవైంది , ఏవైందంటూ!… … ఏం లేదూ!…అంటూ కుడి డొక్కని రుద్దుకుందావిడ , ఎఱ్ఱబడిపోయిన మొహంతో… …ఓ హ్…సారీ!…అంటూ ముని వేళ్ళతో కాసేపావిడ డొక్కని రుద్ది, ఆపైన కిందికి… అనాపేసింది షమీమా బోల్డు సిగ్గుపడిపోతూ…

முரட்டு கதைகள்:  మేడం తో| Telugu Boothu Kathalu

…ఏంచేసిందీ నీ ప్రియా మేడం?…సిగ్గూ ,గిగ్గూ పక్కనడేసి… అతగాడి …దా…న్న…ట్టుకుని రెమ్మల్లో దోపుకుంటూ మీదెక్కేసిందా?…అంది పరిమళ కసిగా!…
…నీ అంత పచ్చి మాటల్లో కాకపోయినా, నేనూ అదే అన్నాలే!…
…నువ్వేమన్నావో , షమీమా ఏవందో చెప్తూ పోఁ నాన్చక! …పిచ్చ కసిగా ఉందీ!!…
…సరే విను… ఏం చేశాడూ?…తొడల మధ్య దోపీ బోయాడా!?…వాట్ని పక్కకి తోసేసి నీ షకీల్ మిఁయాఁ …దా…న్న… ట్టుకుని , రెమ్మల్లో దోపుకుంటూ మీదడిపోయిందా ప్రియా మేడం?!… అనడిగానే!… … మ రో ళ్ళై తే… అంటూ నా వైపో అరలిప్త అ దో లా చూసి… అ లా చేసుండే వారేమోగానీ ఆవిడ మాత్రం ఉ త్తిగా మీదడిపోయింది కవితా దీదీ!… అందోయ్ అరసిగ్గుగా!…
…ఊఁహూఁ…ను వ్వా ప ని కి రెడీయే… అని ఉప్పందించేశావన్నమాట!…
…నేనెక్కడన్నానూ?…
…వేరే అనాలేంటీ!…
… సర్లే!…నీ ఇషమొచ్చినట్లనుకో బాబూ!…ఇక మేడం విషయానికొద్దాం… …మరి…ఆ…ప నె వరు చేశారు షమీమా?… అన్నా కన్ను గీటుతూ… …ఏ దీ?…అదా!… షకీల్ మిఁయాఁ…యే!… అంది ప్రతిగా కన్ను గీటుతూ… … మేడం రియాక్షనెలా ఉందేంటీ…అన్నా…. … పళ్లబిగువున సహిస్తూ మీద వాలిపోయిందిగానీ, బొటబొటా నీళ్ళు కారిపోయాయి దీదీ , ఆవిడ కళ్లల్లోంచీ!… అంటూ వెక్కిరింపు సానుభూతొలకపోసిందదమ్మా షమీమా , తోసుకొస్తూన్న నవ్వునణిచేయడానికి కష్టపడిపోతూ…

முரட்டு கதைகள்:  డాబా పైన సరళ అక్కను, సమీరా అక్కను దెంగాను

….ఒహ్!…అంత సుకుమారా!?…సా రీ చెప్పుకున్నాడ్టా?!…
…నేనూ అదే అడిగా!… అఁహఁ…అదేంలేదు… …మొహంలో విసుగుని ఆవిడ కి కనిపీకుండా జాగ్రత్తపడుతూ , ఆవిడ నడుమట్టుకుని పైకెత్తి , వెనక్కి తిరిగి , ఆవిడ పిక్కల్ని పడక్కుర్చీ చేతుల మీద ఆనేట్లుగా పడుకోబెట్టి …
అంటూ ఆగిపోయిందోయ్ సిగ్గుపడిపోతూ!…
…ఏం చేశాడేంటీ?…త ప్పు డు దాం ట్లో కెళ్ళిపోయాడా?…
…రాజ మార్గం లో ప్రవేశాన్నే ఓపలేకుండా ఉంది!…ఇంక దొకటి తక్కువ!!…
…సర్లే!…ఏం చే శాడో చెబ్దూ!…
… ప్రియా మేడం సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతూన్నా లెక్క చేయకుండా ఓ చేత్తో ఆవిడ రెండు చేతుల్నీ పట్టుకుని తల పైకి విరగదీసి… మరో చేతి వేళ్ళతో ఆ వి డ …ఆ…పెదాల్ని… విడదీసి , గురి చూసుకుని అంచెలంచెలుగా …దిం ప డం మొదలెట్టాడ్ట…
…అ బ్బ!… బక్కపల్చటి మనిషి…తట్టుకోగల్గిందిటా!?
… మెలికలు తిరిగిపోతూనే పళ్లబిగువున ఓర్చుకుందిట…
…ఐనా కొసకంటా దింపేశాడ్టా!
…ఉఁ హూఁ …. సగం దా కా నే ట!… ఆ పైన నా వల్ల కాదంటూ గోలెట్టేసిందిటావిడ!…
… ఆ పైన?!…

முரட்டு கதைகள்:  మమకార సంగమం.. Part..3 | telugu srungara kathalu

…అలా సగం ది గే సుం చే , మీడియం నారింజల్లాంటి ఆవిడ గుబ్బల్నీ , పెద్దసైజు నారింజ విత్తనాల్లాంటి పై మొనల్నీ నలుపుతూ , పై పెదాలిమ్మని అడిగాడ్ట…
…అప్పుడైనా అ ప్పగిం చిం దా?…
…ఉఁహూఁ… మొహం తిప్పేసుకుందిట!…
…అ బ్బ!…మగాడి పేషన్సుని టెస్టు చేస్తూందీవిడ!…ఊఁ…ఏం చేశాడతగాడూ?…
…ఓపిగ్గా మెడ ఒంపుల్లో , గుబ్బల మీదా… అందుబాట్లోకొచ్చినపుడు పెదాల కొనల్లో ముద్దులు గుప్పిస్తూ ఓ రెండు నిముషాలు గడిపాడ్ట… అప్పటికి కాస్త చెమ్మబారిందేమో!… మొత్త పైకెత్తుతూ పెదాలప్పగించిందిట…
…వాట్నా క్ర మిం చే సుకుంటూ క సు క్కున దిగేశాడ్టా!…
…ఆక్రమించేసుకోడం వరకూ కరెక్టేగానీ, క సు క్కున మాత్రం ది గే య లేదుట! …కొంచెం , కొం చెం గా నే దింపాడ్ట!… ఐనా పూర్త యే సరికల్లా మొఱ్ఱో మొఱ్ఱో మని గోలెట్టేసిందిటావిడ!…
…ఆ పైన వాయింపేనా?…
…అంత బిఱ్ఱు గా ప ట్టి న వెంటనే వా యిం పె లా సాధ్యమమ్మా?!…
…అవున్లే!…ఏం చేశాడ్టా!?…
…ఆవిడ తొడ మూలాల్ని అరచేతుల్తో నొక్కి పట్టి బైటికి లాగడం ఆ పైన మళ్ళీ అలాగే దిగేయడం చేశాడ్ట కాసేపు…

…దాంతో నైనా ఆవిడ చెమ్మబారిందా?…
…ఆఁహాఁ!…
…ఎం త సేపు వాయించాడేంటీ?…
… ఏమో!…వాయింపుని చూస్తూ ఉండిపోయాగానీ టైం చూళ్ళే! ఐతే వా యించినంతసేపూ ఎడతెరిపి లేకుండా కుళ్ళబొడిచాడ్ట ఆవిడ్ని!… ఐ పో తూంటే మాత్రం కొసకంటా దిగేసి మరీ చిప్పిల్లాడు… అంది షమీమా తెగ మొహమాట పడిపోతూ!…
… అ దై ఐ పో గానే అతగాడ్ని పక్కకి తోసేసి, గదిలోకి పారెళ్ళి, తలుపులేసేసుకుందా నీ ప్రియామేడం?…
…అంత సత్తువ కూడానూ!…ఓ రెండు నిముషాలతని బరువుని మోసి , …ఇంక లే బాబూ!… అని గొణిగిందిటావిడ గోమూగా…
…లేఛాడుటా!?…
…ఉఁహూఁ…నా బరువు భరించలేకపోతున్నావా?!…అంటూ ఆవిడ్ని బిఱ్ఱుగా కావలించేసుకుని , అమాంతం పడక్కుర్చీలోంచి లేచి , దాంట్లోనే మళ్ళీ వెలకిలా పడుక్కుంటూ ఆవిడ్ని మీద పడుక్కోబెట్టుకున్నాడ్ట…
…అపుడైనా దిగి పారిపోయిందా?…

முரட்டு கதைகள்:  Na junior tho na anubavam

…ఉఁహూఁ…అతగాడి ఛాతీ మీది వెంట్రుకల్లో వేళ్లు దూర్చి చిక్కులు తీస్తూండి పోయిందిట , మైకం గా కళ్ళుమూసుకునీ!…
…కోటా చాల్లేదో? సంభోగం తాలూకు అలసట తీర్చుకుంటూందో!… అతగాడేంచేశాడ్టా!…
… ఆవిడ బొడ్లో వేలెట్టి తిప్పడమా!…తొడల్ని నిమరడమా!…చనుమొనల్ని పుణకడమా! గుబ్బల్నీ , పిరుదుల్నీ పిసకడమా!…వీటన్నిటీ తట్టుకోలేక ఆవిడ మెడ అటూ, ఇటూ తిప్పేస్తూంటే అందుబాట్లోకొచ్చిన పెదాల్ని జుర్రుకోడమా!…ఆటాడేసుకున్నాడ్ట , ఆవిడ శరీరంతో!…
… అబ్బ! ఏంచేసిందావిడా?…
…ఏంచేస్తుందీ?… కళ్ళు మూసుకునొళ్ళప్పగించేసిందిట!…
…సర్లే!…ఆ తరవాతా!…
…ఉన్నట్లుండి ఆవిడ పల్చటి శరీరం పైకి లేచిందిట… ఆవిడ ప్రయత్నం లేకుండానే!…
…ఒహ్! ఓ మినీ క్రేన్ ఆవిడ్ని పైకెత్తింటుంది!…బలే అనుభూతి…
…ఆఁ…బలే అనుభూతే!…నీకూ నాకూ ఐతేనూ!…సుకుమారి!…ఆవిడ ఓపలేకపోయిందిట…
…నిజమేలే!…ఏం చేసిందిటా!…
…మ ళ్ళీ నా?!……ఒ ద్దూ!…స్కూలుకెళ్ళక్కర్లా నేనూ!?… అంటూ గిజగిజ లాడి…అంటూ కవిత వాక్యం పూర్తిచేసేలోగా…

…అతగాడిమీంచి లేచిపోయిందా?! అంటూ అడ్దు పడిపోయింది పరిమళ…
… షకీల్ లేవనిచ్చినపుడుగదా!…
…నిజమేలే!… ఏవన్నాడ్టా!…
…అ బ్బ!…ఏఁం చేసిందిటావిడా?!…
… అ మ్మో! … ఇ న్ని…సా ర్లేం టి బాబూ!!…అంటూ …కడుపులోకి కత్తి దూసుకుపోయిందాన్లా మిఁయాఁ మీద సోలిపోయింది దీదీ, మేడం!…
… ఆవిడేంటి? ఏ ఆడదైనా అంతేనమ్మా!… అద్సరే …ఆ గంట లో ఎన్ని సార్లేంటీ?…
…పూర్తైయ్యాక కదా లెక్కా!…అంటూ కస్సుమంది కవిత…
…ఓ కే!… ఆ లాస్టు వాయింపెలా జరిగిందో చెప్పుమరీ!
…పల్చటి మనిషేమో!, అవలీలగా ఆవిడ మొత్తని పై , పైకెత్తి చిత్తమొచ్చిన ఏంగిల్స్ లో దింపుకున్నాడ్ట!… ప్రతీ సారీ ఆవిడ అడ్డూ అదుపూ లేకుండా కార్చేసు కుందిట!…
…ఆవిడ సంగతలా ఉంచు!…ఎంతసేపట్లో పిచికారీ కొట్టాడ్టా నీ మిఁయాఁ.?…
…ఛీ!…నా మిఁయాఁ…ఏంటీ?…

முரட்டு கதைகள்:  రోజంతా గది నుంచి బయటకు పంపకుండా పూకు పులుసిపోయేలా దెంగాను

…నీ మాటలో ఏదో తేడా కనిపిస్తూందిలేవమ్మా!…అంచేతన్నాలే!…
…అబ్బ!…అ దేం లేదు!…పిచ్చి పిచ్చి గా ఊ హిం చేసు కోకు!…
…సర్లే!…ఇంతకీ ఆ మిగిలిన టైం లో పూర్తి చేశాడా!…
…ఆ హా!…ఇంకా ఓ రెండు నిముషాలు మిగిల్చాడ్ట కూడానూ…
…పిచికారీ ఏ పొజిషన్ లో?…ఆ మాట చెప్పు!…
…మిషనరీ పొజిషనే!…ఎందుకోగానీ ఎప్పుడూ అదే కోరుకుంటుంది మేడం!…అంది షమీమా!…
…కారణముందిలే!…
…చెబ్దూ!…
… చెబ్తాగానీ ఓపగలిగిందా ఆ సుకుమారీ?!…
…తప్పించుకోడానికి కాసేపు మొత్తని అన్ని వైపులా తిప్పేసినా , ఆపైన లొంగిపోయి తొడలిప్పేసిందిట!… కోరి మీదెక్కించుకోడమెందుకూ?… తట్టుకోలేనంటూ మొత్త మెలికలు తిప్పేయడమెందుకూ?…నాకైతే అర్థంకాలా ఆవిడ ప్రవర్తన!…

…నీ సంగతలా ఉంచు!…షమీమా ని అడిగావా?…
…తనకీ విచిత్రంగా అనిపించిందిట మొదటి సారి చూసినపుడు!…
…ఎన్ని సార్లు చూసిందేంటీ?…
…ఏమో…నే అడగలా!…కానీ తను చెప్పిన ఎక్స్ ప్లనేషన్ కరెక్టేనేమో అనిపించింది…
…ఏంటావిడ ఎక్స్ ప్లనేషనూ!?…
…షకీల్ మిఁయాఁ వే డి గా , ధార గా కుమ్మరించేస్తాడ్ట, ఓ అర నిముషం పైగా!… దా న్ని త ట్టుకో లేక పోయిందేమో మేడం!…అని జాలి పడిందికూడానూ…
…కావచ్చు… ఆ తరవాత!…
… అ య్యే దాన్ని ఆపేయడంతోమళ్ళీ వాయింపు మొదలెట్టి మరో రెండు నిముషాలు ఆవిడ పొలాన్ని ఎడతెరిపిలేకుండా దున్నేసి ఆపైన ఆవిడకి తాపడమైపోతూ చిప్పిల్లి పోయాడ్ట!…
…అతగాడి బరువుని భరించగలిగిందా ఆ ఒంటూపిరి సుందరాంగీ?…
…నిక్షేపంగా!…అంతేకాదుట… ఈ సారి తొడల్ని షకీల్ మిఁయాఁ నడుంచుట్టూ పెనవేయడమే కాకుండా అతగాడి పిరుదుల్ని గా ఠ్ఠి గా తన మొత్తకొత్తేసుకుందిట అర చేతుల్తో!…
…అర్థమైందిలే!… ఆ కోరిక మెండుగా ఉన్నట్లుంది…

முரட்டு கதைகள்:  Andhamaina colleague tho beautiful night - Telugu Sex Stories

… అతగాడు పైకి లేస్తూ చేయందించాడ్ట ప్రియా మేడం కి… …నువ్వెళ్ళి బట్టలేసుకో!… నే కాసేపుండి లేస్తా!…అందిటావిడ సిగ్గులొలకపోస్తూ!… ఎందుకలా?!…ఇందాకట్నూంచీ అడుగుతూంటే చెప్పవేంఁ…అంటూ కస్సుమంది కవిత…
…గైనకాలజిస్టులంటార్లే!…సంభోగం తరవాత ఆడది వీలైనంతసేపు వెలకీతలానే ఉంటే మంచిదనీ!… అంది పరిమళ కన్ను గీటుతూ…
…అదేంటీ?!…అలా ఎందుకూ??…
…అలా ఐతే యోనిలో పడ్డ మగాడి వీర్య కణాలు , ఆడదాని అండాలతో కలిసే ఛాన్సు ఎక్కువౌతుందనీ!…
…అంటే!…
…కడుపొచ్చే ఛాన్సు ఎక్కువౌతుందనీ!…
…ఆహ్…నీకెలా తెలిసిందీ?…
…సుమతక్క కి డాక్టర్ చెప్పిందిటా సలహా!… తను చెబ్తేనే తెలిసింది…అద్సరేగానీ కొన్ని ప్రశ్నలు పుట్టుకొస్తున్నాయమ్మా నీ ప్రియా మేడం రంకు కధ విన్నాకా!…
…ఏంటవీ?

… ఓ కూతురుండగా ఇంకా సంతానం మీదంత కోరికెందుకో ఆవిడకి?!…
…ఊఁ… ఇంకోటీ?!…
… ముగ్గురు పిల్లల తండ్రైన …నీ షకీల్ మిఁయాఁ… లెక్కలేనన్ని విత్తనాలు ప్రియా మేడంకి దానం చేసినా, ఆవిడ గైనకాలజిస్టు అంత శ్రధ్ధగా పాటించినా, ఫలితమెందుకు దక్కలేదూ అని!…
…అదిగో!…మళ్ళీ …నీ షకీల్ మిఁయాఁ… అంటావ్… అంటూ రుసరుసలాడింది కవిత…
…అతగాడి గురించి చెబ్తూంటే నీ బుగ్గలు ఇంకా కందిపోతున్నాయ్ గనుకా!…చాలా!…ఇంకా చెప్పనా!…
…అబ్బ!…ఊరుకుందూ!…అంటూ మొహం ముడిచింది…
… సర్లే!… అలకలు గట్టునెట్టి కధ కానీద్దూ తల్లీ!
… ఊఁ… షమీమాకి కూడా నీకొచ్చిన డౌట్లే ఒచ్చాయ్…తనకీ తెలియదుట కారణాలు… అంది కవిత ముసిముసిగా నవ్వుతూ!
…ఏంటా వేషాలూ?…నీకు తెలుసా అవీ?
…ఊఁ…

முரட்டு கதைகள்:  సెక్సీ హౌస్ ఓనర్!

…ఏంటవీ?…చెప్పచ్చుగా!…
…నాకు తెలిసొచ్చేసరికి సాయంత్రమైంది…కానీ పొద్దున్నుంచీ జరిగిందంతా ఓ వరసలో చెప్పమన్నావ్ గా!…ఆ పనే చేస్తున్నానువ్వూ!…అంచేత టైమొచ్చినపుడు చెప్తా!…
…సస్పెన్సా!…సర్లే!…చెప్పుకుంటూ పో!… ఆతర్వాతేంచేశావ్?…
…కొన్ని విషయాలు ప్రియా మేడం ని నిలదీస్తే తప్ప బైటపడవనీ, ఆ పని కానిచ్చి , లంచ్ చేసొస్తానని షమీమాకి చెప్పి , లేస్తూంటే … మళ్ళీ రండేం!…మీకింకా బోల్డన్ని విషయాలు చెప్పాలి!… అద్సరేగానీ …కనీసం ఈ అరిటి పండైనా తినెళ్ళండి!…ఆకలిమీదున్నారు…అంటూ నే టేబుల్ మీదుంచేసిన పండునందించింది షమీమా… దాన్నందుకుంటూంటే ఓ ఆలోచన మెరిసింది బుర్రలో… వెంటనే తోలు లేని ప్లేసుల్లో అరిటిపండుని నాలుకతో టచ్ చేస్తూ …షమీమా!…ఓ విషయం చెప్పూ!… అంటూ తనవైపో ఓర చూపు విసిరా!…
…ఎందుకుచేశావా సిగ్గుమాలిన పనీ!?…తన మొగుడి మడ్డ గుడవడానికి సిధ్ధమైపోయావనుకోదూ అదీ?!…అంటూ ఫైరైపోయింది పరిమళ…
… షమీమా మనస్సులో కోరికని తెలుసుకోడానికి కో ప్రయత్నం చేశాలేవమ్మా!…
…ఏంటదీ?!…

…ప్రియా మేడం కోరిక లాంటిదా?!…అని డౌటు…
…ఛ!…ఏంటామాటా?!…
…ఓ రెండు గంటల్తరవాత నే విన్నదాన్ని బట్టి అనిపించిందలా…
…ఏంటా విన్నదీ?…
…ఇందాకే చెప్పాగా, వరసలో చెప్తాననీ!…
… అబ్బ!…నీ సస్పెన్సూ , నువ్వూ!!…. అవునూ!…నీ మనస్సులో కూడా ఏ దైనా కోరికుండిపోయిందేంటీ?…నాకు డౌటుగా ఉంది…
…ఉంటే ఏంటిటా?…నువ్వన్ని ముచ్చట్లూ తీర్చుకోవచ్చుగానీ నే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పొచ్చిందా?…
…తప్పని నే అన్నానా?!…ఆ ముచ్చటేంటో చెప్పమన్నానంతే!…
…గెస్ చెయ్యలేవూ!…
…ఓ హింటియ్యి…
… డెలివరీకెళ్ళినపుడు నీకు దక్కిన ఓ అరుదైన అనుభవం!…/156
…ఎప్పట్నుంచో నన్ను కోరుకునే నా బావ…ముచ్చట తీ ర్చా నం తే గా!…అరుదైందేముంది దాంట్లో!?
…ఇం కో టీ ఉంది తల్లీ!…
…ఏంటదీ?…

முரட்டு கதைகள்:  అది ఆంటీ కి అర్థం అయ్యి కొంచెం ముందుకు జరిగింది | Telugu xxx story

…నువ్ మురిపెంగా తీర్చుకున్నది!…కాస్త గుర్తుచేసుకో!
…ఆఁ…అదా!!…గుర్తొచ్చింది… ఐనా ఈ కాలం లో కౌమారపు …పొ…ర…ఉంచుకునే కుఱ్ఱగాడెక్కడ దొరుకుతాడే నీ పిచ్చిగానీ!…
…అ…దొ క్కటే గుర్తొచ్చింది కదూ నీకూ?…
…నే తీరిగ్గా గుర్తుచేసుకుంటాలే గానీ ముందిది చెప్పు……ఎక్కడికెళ్ళావ్?…ఏం చేసొచ్చావ్?
…ప్రియా మేడం ఇంటికెళ్ళి ఆవిడ దుమ్ము దులిపొచ్చేశా!…నే చెప్పేది వినవేఁం!…అంటూ ఆవిడ మొత్తుకున్నా…
…తరవాత టార్గెట్ నీ బావేగా?…
…ఆఁ…ఐతే ప్రొసీడవడానికి నేనెంత గుంజాటన పడ్డానో నీకేంతెలుసూ!…
…ఎప్పుడో నిర్ణయించేసుకున్నావ్ గా!…మరింకెదుకమ్మా బాధా!?…
…మొగుడు మాటిచ్చి తప్పాడన్న ఆ వేశం లో ప్రతీకారం చేశేయాలని ఊగిపోడం వేరూ!…ఆ ప ని చేయడం వేరూనూ!…

…నిజమేలే!…ఎలా ఎలా జరిగిందో చెప్పు!…వివరాల్తో…
… సరే…విను… … ఇవాళ మధ్యాహ్నం , ఇంచు మించు ఒకటిన్నర కి …ప్లీజ్…నే చెప్పేది వినూ!…అంటూ ప్రిన్సిపల్ ప్రియా మేడం బ్రతిమాలుతూన్నా వినకుండా …కృతఘ్నురాలు… అని గొణుక్కుంటూ విసవిసా ఇంటికి బైల్దేరానోయ్… ప్రతీకార వాంఛ తో రక్తం ఉడికిపోతూంటే!… మన కాంపౌండ్ గేట్ తీస్తూన్నప్పుడే నీ తలుపు గడియ తీసేఉండడం గమనించా!…ముందే ఒచ్చేశావ్ లాగుంది… భోజనం చేసింతర్వాత మాట్లాడచ్చులే!… అనుకుంటూ నా తలుపు తాళం తీస్తూంటే …సాయంత్రందాకా రానని నువ్ పొద్దున్నే చెప్పడం గుర్తొచ్చి మీ పక్క గుబుర్లవైపు చూశా!…బా వ బైక్ కనిపించగానే ఒక్కసారి గుండెలు దడదడలాడాయోయ్…
…ఇంకేమీ!…ఆకలి బాధ స్థానాన్ని కామ వాంఛ లాక్కుందీ?… చటుక్కున మా తలుపు బాదేసుంటావ్!…
…అలా ఏం చెయ్యలా!…నింపాదిగా లోపలికెళ్ళి , కాళ్ళూ మొహం కడుక్కుని,
…బ్రాసరీ , పెట్టీకోటూ తీసవతల పడేసి…
…ఛీ!…పెట్టీకోటేం పడయ్యలా!…ఐనా బైటికెళ్ళొచ్చింతర్వాత నువ్ బట్టలు మార్చుకోవూ!?…
…సర్లే!…ఒక్క బ్రాసరీ మాత్రం విప్పేశానంటావ్…కానీ కధ…
…భోంచేస్తూన్నంతసేపూ… అందిన అవకాశాన్ని అందుకోడమా!…అన్ని విధాలుగా సుఖపెట్టే మొగుడికి ద్రోహం చెయ్యడమా!!…అన్న ఆలోచనలతో సతమతమైపోయాననుకో!… ఐతే షమీమా చూపించిందీ , చెప్పిందీ నన్ను ముందుకు తోశాయనుకో! …దాంతో భోజనం ముగించి , ఏమైతే అదౌతూందన్న మొండి ధైర్యం తో నా తలుపు తాళం వేసి నీ ఇంటి తలుపు తట్టబోతూంటే ఓ డౌటొచ్చింది…
…ఏంటదీ?!…
…నువ్ తొందరగా ఒచ్చేస్తే మీ రిద్దరూ వె చ్చ గా పడుకున్నారేమో!?…అనీ…
…నే సాయంత్రం దాకా రానని పొద్దున్నే చెప్పాగా!…
…ఆఁ…ఆ మాటే నాకు ధైర్యాన్నిచ్చిందోయ్… దాంతో…ఎందుకైనా మంచిదనీ…
…పరిమళా!…అంటూ తలుపు తట్టావ్!… ఆ తరవాతా!
…….. ……… ……………….. . ……….
…ఇంచుమించాటైం కే కాలనీ పార్కుకి ఎదురుగా ఉన్న అప్సరా బార్ లోకి అడుగెట్టారు ప్రకాష్, గిరీశం , కుమార్ లు… గుడీవినింగ్ సార్ ,రండి రండి…అంటూ ఎదురొచ్చాడు , బార్ కాప్టెన్…
…ఇదిగో కామేష్ , మాకు కాస్త ప్రైవసీ ఉన్న కాబిన్ చూపించు… అని కన్ను గీటుతూ ఓ యాభై రూపాయల నోటందించాడు గిరీశం గారు…
…మీ కన్నానా సార్… అంటూ రెప్పపాటులో ఆనోటుని మాయం చేసి , హాల్ కి చివరగా గ్లాస్ షటర్స్ ఉన్న ఓ కాబిన్ లో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి , హేవర్డ్సే గద సార్!… అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని , ఇదో…కృష్ణా…ముగ్గురు సార్లున్నరు …ఓ హాఫ్ హేవర్డ్స్…ముందు చిప్స్, మటన్ ఛాప్స్, అయినక సార్ల ఆర్డర్స్… అంటూ గిరీశంగారి తరఫున తనే ఆర్డరిచ్చేసి , తుర్రుమన్నాడు కామేష్…
…కాసేపట్లో అన్నీ ఒచ్చేశాయ్…తలో పెగ్ గ్లాసుల్లో పోసుకున్న తర్వాత …టు అవర్ ఫ్రెండ్ షిప్… అంటూ టోస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు గిరీశంగారు గ్లాస్ పైకెత్తుతూ…ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొరకొరా చూసుకుంటూ సిప్ చెయ్య బోయారు తప్ప గ్లాసుల్ని క్లిక్ చెయ్యలేదు ప్రకాష్ , కుమార్లు…
…అబ్బాయిలూ!…ఒచ్చినప్పట్నుంచీ చూస్తున్నా!…నే వాగడమే తప్ప మీరిద్దరూ నోళ్లిప్పటం లేదు!…కనీసం నే ప్రపోజ్ చేసిన టోస్ట్ కి రెస్పాండ్ అనటం లేదు…కనీసం గ్లాసుల్ని క్లిక్ చేసుకుందాం…
…టు అవర్ ఫ్రెండ్ షిప్… అంటూ తన గ్లాసుని మరోసారి పైకెత్తాడు గిరీశంగారు…ఇక బాగోదని గ్లాసుల్ని తగిలించి మొదలెట్టారు కుమార్, ప్రకాష్ లు…
…అబ్బాయిలూ!…అంటూ ఆ పిలుపేంటీ!…మా వయస్సు కొడుకులుండేంత ముసిలాడ్లా లేవు నువ్వు!… అంటూ కస్సుమన్నాడు , మొదట్లోనే ఓ పెద్ద గుటకేసిన కుమార్…
…నా వయస్సు సంగతలా ఉంచండోయ్…పేర్లు తెలీవు కనక …అబ్బాయిలూ!…అన్నానంతే!…నేను లెఫ్టినెంట్ గిరీశం… రిటైర్డ్ ఫ్రం ఇండియన్ నేవీ…అంటూ చెయ్యి చాపాడు ప్రకాష్ వైపు……ప్రకాష్…డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ ,సాఫ్ట్ వేర్ అంటూ షేక్ హాండిచ్చాడు ప్రకాష్… ఆ తరవాత కుమార్ వైపు చెయ్యి తిప్పాడు…కుమార్ , సేల్స్ మేనేజర్…అని పేరూ రాంకూ చెప్పుకుని … లెఫ్టినెంట్ అన్నారు… రెగ్యులరా?…ఆనరరీ యా!… అన్నాడు కాస్త అవహేళనగా ఆయన కి షేక్ హేండిస్తూ!
…ఆనరరీ యే!…అంటే నావల్ రాంక్ స్త్రక్చర్ తో పరిచయముందన్నమాటా!…ఎక్స్ నేవీ మాన్ వా? అని ప్రశ్నేశాడు చిన్న మొహం మీద చిరునవ్వు పులుముకుంటూ… …కాదు…ఎన్సీసీ నేవల్ బి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్ అన్నాడు కుమార్ కాస్త గర్వంగా… …నేను ఎన్సిసీ ఆర్మీ వింగ్…సి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్ …వెంటనే అన్నాడు ప్రకాష్…నేనే గొప్పసుమా!…అన్నట్లుగా … ఐతే ఆ బేసిస్ మీదే ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ సంపాదించావన్నమాటా!…అంటూ ఎదురు దెబ్బతీశాడు కుమార్…
…ఐతే ఎన్సీసీ లో నేర్చుకున్న పట్లన్నీ ఒకళ్ల మీద మరొకళ్ళు చూపించుకున్నారన్నమాట!… ఇద్దరూ మంచి హోదాల్లో ఉన్నారు… అంత పబ్లిక్ గా దెబ్బలాడుకునే అవసరమేమొచ్చిందీ?… అంటూ ఓ చిన్న సిప్ చేశాడు గిరీశం గారు ఇద్దర్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ…
…ప్రకాష్ గానీ , కుమార్ గానీ నోరిప్పలే సరిగదా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొరకొరా చూసుకుంటూ స్నాక్స్ తిండం లోనూ గ్లాసుల్లో ఉన్న డ్రింక్ లాగించడం లోనూ ములిగిపోయారు… …దాంతో కాసేపట్లో మొదటి రౌండు పూర్తైపోయింది వాళ్ళ గ్లాసుల్లో… రెండో రౌండు చివర్లో తప్ప నోరిప్పేట్లు లేరు వీళ్ళు!…అనుకుంటూ తన గ్లాసులో మిగిలింది ఓ గుక్కలో పూర్తి చేసి గ్లాసుల్లో మరో పెగ్ వడ్డించాడు గిరీశం గారు … అనుకున్నట్లుగానే అవి సగం ఖాళీ అయేటప్పటికి కుమార్ , ప్రకాష్ ల డ్రింకు లాగించే స్పీడు తగ్గింది… అదిగమనించి , …మిమ్మల్నెక్కడో చూసినట్లుందయ్యా!…ఆఁ…గుర్తొచ్చిందినాయుడుగారి టెనెంట్సేగా మీరిద్దరూ!…పక్క పక్క పోర్షన్స్ లో ఉంటారనుకుంటా!…కదూ!…అంటూ మొదటి బాణం విదిలాడాయన…
…ఆఁ…అన్నారిద్దరూ…
…మరెందుకయ్యా గొడవ పడుతున్నారూ?…అదీ పబ్లిక్ ప్లేసులో!…ఎవరైనా అమ్మాయి విషయం లో కాదుగదా!…అంటూ ముందు ప్రకాష్ వైపూ కుమార్ వైపు మతలబుగా చూశాడు గిరీశంగారు… …ఆ ఎముకల పోగు సందరికోసమనుకుంట్న్నాడా!… పిచ్చి నాయాల్లా ఉన్నాడే ఈ ముసిలాడూ!…అనుకున్నాడు తప్ప పైకేమీ అనలేదు ప్రకాష్ … …ఈ ముసిలాడో పేద్ద కేటుగాడిలా ఉన్నాడే!……తను రమణితో మాట్లాడుతూన్నప్పుడు ఇతగాడు ఆ చుట్టుపట్లే తచ్చాడుతుండేవాడు కదూ!… అనుకున్నాడు తప్ప పైకేమీ అనలేదు కుమార్ …
…ఏంటి బాబులూ!…మాట్లాడరూ!…అన్నాడు గిరీశం గారు… , కాసేపు దాకా సమాధానం లేకపోడంతో …లేకపోతే ఇంట్లో ఆడళ్ల గురించా!…అన్నాడాయన గొంతు చిన్నగా చేసి…
…అది పని చేసినట్లుందీ!… ఆ మాటేంటీ?…అన్నాడు ప్రకాష్…
…ఇందాకా పార్కులో కుమ్ములాడుకుంటూన్న మిమ్మల్ని విడదీయడానికి నే ట్రై చేస్తూంటే వినిపించిన మీ గొణుగుళ్ల బట్టీ!… అంటూ సర్దుకున్నారు గిరీశంగారు…
… అవే ఏంటనడుగుతూంట?…అన్నాడు కుమార్ కాస్త దురుసుగా…
…చూడండి బాబులూ!…చాలా భాగం స్పష్టంగా లేవు… ఇక వినిపించిన వాటి బట్టి నాకర్థమైందేంటంటే!… అనేసి ఓ పాజ్ ఇచ్చాడాయన కావాలని…
… ఎహె!…నాన్చకుండా చెప్పడంటే!…అంటూ కస్సుమన్నాడు ప్రకాష్…
…కాస్త ముందరికొంగి…ఎ వ రు ముం దూ!…అని!… అంటూ కన్ను గీటాడు…
…ఏం కూశావ్ రా!…అంటూ అతగాడి పీకట్టుకోబోయారిద్దరూ…

முரட்டு கதைகள்:  ఇది ఒక నిజ జీవితంలో జరిగిన కథ. !!! Telugu sex Stories

The post నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 27 appeared first on Telugu Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here