నా అనుభ వం – మొదటి భాగం – telugu sex kathalu

0
17

పాఠకులలో చాలా మంది నా పాత ప్రేమికులు, ఇంకా ఇప్పుడు కధలు రాసే కొంత మంది రచయితలూ, కధలు చదివిన వాళ్లే లెండీ, మళ్ళీ నన్ను కధలు రాయండి అంటూ చాలా సారులు అడిగారు. నాకు సమయం లేకా, మనసు రాకా రాయలేదు. కానీ నా జీవితం లో జరిగిన కొన్ని మధురమైన నా గత స్మృతులు ఇక్కడ దాచు కుంటే మళ్ళీ తిరిగి చదువుకో వచ్చు అనే దురాశ తో ఈ నా అనుభ వం రాస్తున్నా. ఇందులో పాత్రలకి పేరు పెట్టలేదు. మీ కు నచ్చితే చదివి నన్ను రాయ మంటే రాస్తా. మీకు నచ్చక పోతే మొహమాటం లేకుండా చెప్పండి. మీకు బోరు కొట్టను. రాసి
అప్పుడు అంటే సుమారుగా 15 సంవత్సరాలు అయ్యింది. నా సీనియర్ తో partner గా work చేసేవాడిని. మా ఇంటి ప్రక్క పోర్షన్ ఖాలీ గా ఉంటే అందులో కి అద్దెకి చిన్న కుటుంబం వచ్చారు (మొగుడు, పెళ్ళాం, ఇద్దరు పిల్లలూ). నేను ఎప్పుడూ చాలా neat గా dress చేసుకుని, కళ్ళ జోడు, shoe తో ever green hero లా ఉంటా. scooter మీద వెలుతూ ఉన్నా, లేకపోతే నా భార్యతో అలా shopping కి వెలుతూ ఉన్నా కూడా చాలా మంది ఆడవాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసే వారు. ఇది పచ్చి నిజం. ఇప్పుడు కూడా అంతే అనుకోండి.
అలా మా ప్రక్క వాటా లో చేరిన వాళ్ళతో మాకు పెద్దగా పరిచయం పెరగలేదు. ఆ పిల్ల ఎప్పుడూ బైటికి ఎక్కువగా వచ్చేదే కాదూ. మొగుడు ఏదో private job. ఒక రోజు ఇంటి లో ఉంటే ఒక రోజు duty లో ఉంటాడు. అలా మొగుడు duty లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏదో ఒక్కో సారి కనపడి నా పెళ్ళాం తో మాటాడి వెళ్ళి పోయేది. అలా కొద్ది నెలలు గడిచేయ్యి. అలా కొద్దిగా నా తో కూడా మాటాడటం జరిగేది. తను కొద్దిగా చామన చాయగా ఉంటుంది. సన్నగా, పెద్ద పెద్ద కల్లు, సూటి ముక్కు, ఎప్పుడు మా తో మాటాడినా నవ్వుతూ మాటాడేది.
అలా మా తో పరిచయం పెరిగాక, నేను కూడా తన ని పరిశీలనగా చూసేవాడి ని. సల్లు normal గా నే ఉన్నా, పిర్రలు కొద్దిగా పెద్దవే. లోతు బొడ్డు, చక్కగా ఉందే తను అనుకునే వాడిని. నాకు ఎప్పుడు తన మీద కోరిక ఉండేది కాదు. అలా మా తో తన మొగుడు duty కి వెల్లి తరువాత మా ఇంటిలో కి రావడం మాటాడుతూ ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ, తను

முரட்டு கதைகள்:  తప్పెవరిది – 70 | Telugu sex stories com

వండినవి మాకు ఇస్తూ బాగా friends అయ్యి పోయారు నా పెళ్ళాం తనూ. అలానే నా తో కూడా బాగా చనువుగా మాటాడేది తను.
ఇలా మా కూ తనకీ కూడా పరిచయం పెరగడం, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మాతో బాగా చనువుగా ఉండటం తో కొద్ది కొద్దిగా తన గురించి చెప్పుకు వచ్చింది. తన మొగుడుకి రెండో పెళ్ళి అని తను రెండో పెళ్ళాం అనీ, మొదటి పెళ్ళాం పోయింది అనీ, ఆ పిల్లలు మొదటి పెళ్ళాం పిల్లలూ అనీ ఇలా. తన సవతి పిల్లలని కూడా తను చక్కగా ప్రేమగా చూసుకుంటుండేది. మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. చాలా సంతోషం కూడా వేసింది. ఒక సారి ఏదో మాట్లాడుతూ, నువ్వు ఈ పెళ్ళి ఎలా చేసుకున్నావ్ అని నేను అడిగా.
అప్పుడు చెప్పింది, తను graduate అనీ చదువు అయ్యకా job కోసం చూస్తూ ఉంటే ఒక పెళ్ళిలో తన ని ఈ అబ్బాయి చూసి వాళ్ళ పెద్ద వాల్ల కి కబురు చేసి ఆ అమ్మయిని పెళ్ళి చేసుకుంటా, కట్నం ఏమి వద్దు, పెళ్ళి కి అయ్యే ఖర్చు కూడా తనే పెట్టుకుంటా అని చెప్పాడుట. పాపం ఈ పిల్ల కి తల్లి ఒక్కతే ఉంది. ఈ పిల్ల ని ఒప్పించి పెళ్ళి చూపులు కి ఏర్పాటు చేసారు. పెళ్ళి చూపుల కి వాడి పిల్లలు

முரட்டு கதைகள்:  Bus lo…

కూడా వచ్చారట. చూపులు అయ్యకా తను ఏమి చెప్పకుండానే ఈ పిల్లలూ, పిన్ని పిన్ని అంటూ తిరగడం మొదలెట్టారంట.
ఇంక ఈ పిల్ల పెద్ద వాళ్ళు కూడా బలవంతం గా పెళ్ళి కి ఒప్పించి పెళ్ళి చాలా తొందరగా అంటే 3 days time లోనే చేసేసారంట. అలా అన్ని చెప్పి “time కూడా ఇవ్వకుండా పెళ్ళి చేసేసారు. ఈ మొగుడు అనుమానం ముండాకొడుకు. అందుకే, తను ఇంటి లో ఉన్నాప్పుడు అన్ని తలుపులూ మూసేసి ఉంచుతాడనీ, ఇలా అన్ని చెప్పుకు వచ్చింది తనూ. మళ్ళీ అంది “నా మొగుడు కి చాలా కోపం” అని. అది మేమూ చూసాం. వాళ్ళ ఇంటి కి ఎవ్వరూ రారు. వాడు ఎవ్వరి తోనూ మాటాడడు. నెలకి డబ్బు బాగానే వస్తుంది. ఈ పిల్లకి ఏమీ లోటు లేకుండా చూసుకుంటాడు.
కానీ బట్టి అనుమానం ముండాకొడుకు. ఒక్కో సారి కొట్టేవాడు కూడా. ఆ అరుపులూ, కేకలూ మాకు కూడా వినపడేవి. ఇలా పాపం తన జీవతం అనుకోకుండా ఈ sadist ముండా కొడుక్కి బలి చేసేరు. ఏదో మాతో మాటాడుతూ తను సంతోషం గా ఉంటూంది. మొగుడు వస్తే మాత్రం ఇంటిలోంచి బైటకి రాదు. ఇలా ఉండగా ఒక

முரட்டு கதைகள்:  కన్య పిల్ల విమల తెలుగు సెక్స్ కథలు

రోజు ఈ పిల్ల అమ్మగారు వచ్చారు తనని చూడటాని కి. అప్పుడు కూడా ఈ ముండాకొడుకు, తలుపులు అన్నీ బిగించి ఉంచేవాడు. మొగుడు duty కి వెల్లేకా మళ్ళీ మాతో మాటాడే వాళ్ళు.
పిల్లలు కూడా తండ్రి ఉండగా ఎప్పుడూ మాతో మాటాడే వారు కాదు. ఇదే time లో నా పెళ్ళాం కి పురుటి రోజులు రాడం తో మా అత్తవారి ఇంటి కి పంపేందుకు ముహూర్తం పెట్టారు. అప్పుడు తను కూడా నా పెళ్ళాం తో “అక్కా మీరు happy గా వెళ్ళి రంది. బావ గారి కి ఏమి లోటు లేకుండా చూస్తం లెండి. ” అంటూ హాస్యం ఆడింది. అలా నా పెళ్ళాం పురుటి కి వెళ్ళింది. నా పెళ్ళాం పురిటికి వెళ్ళే సమయానికి, మా అమ్మగారు, నాన్నగారు, ఇద్దరూ మా అక్క దగ్గర ఉన్నరు. “తొందరలో నే పంపుతా లేరా” అని మా అక్క అంటే “సరే” అన్నా.
అప్పుడు తను నాకు చెప్పింది. “బావగారు మీరు ఏమి వంట పని పెట్టుకోవద్దు, నేను వండి మీకు పంపుతాను” అని. నేను “ఎందుకు లెండీ, నేను ఏదో తంటాలు పడతా” అన్నా. “అలా కాదు, నాకు మా ఆయన ఉన్న రోజు న ఎలాగూ కుదరదు, తను లేనప్పుడన్న మీకు అన్ని పెడతా” అంటూ నవ్విందీ. వాళ్ళ అమ్మ కూడా “ఏమి

முரட்டு கதைகள்:  Akka ki sukam Telugu Boothu Kathalu

పర్వాలేదు బాబూ.. మీ ఒక్కరూ ఏమి చేసుకుంటారు. మా పిల్ల వండి పెడుతుంది లెండి” అని support చేసింది. అలా నా పెళ్ళం వెళ్ళిన మరు నాడు తన మొగుడు కి duty ఉండి ఉదయమే వెళ్ళి పోయాడు.
ఇంక తను నా కోసం వచ్చి,” coffee తాగుతారా “అంటూ వెళ్ళి coffee పట్టుకు వచ్చింది. నాకు coffee ఇచ్చి తాగే వరకూ నన్నె చూస్తూ, “మీకు ఏమి ఇష్టమో చెప్పండి. వండుతా” అంది. నేను “మీ ఇష్టం అంటే” ” సాంబారు, అప్పడం, కూర, కొబ్బి పచ్చడి ఇలా అన్నీ చేసి కంచం లో పెట్టుకునే భోజనం time కి తలుపు కొట్టింది. నేను “ఎందుకు ఇవి అన్నీ చేసేరూ” అంటే, “నన్ను మీరు అనకండి, మీ కన్న చిన్నదాన్ని కదా” అంది. నేను “సరె లే అక్కడ పెట్టి వెల్లండి” అన్నా. అదుగో మళ్ళీ అండీ అంటున్నారూ” అంది.
నేను sorry అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు” అన్నాను. మీరు తినందె, ఏమి కావాలో అడగండి” అని నా కాదు నా ప్రక్కనే నుంచొంది. నేను అన్నం తింటూ ఉంటే ఇంటిలోకి వెళ్ళి ఇంకా అన్నం పట్టుకు వచ్చి వడ్డిస్తూ ఉంటే “చాలు తన చెయ్యి పట్టుకుని ఆపేసి, “ఏంటీ నేను బకాసురున్ని అనుకున్నావా” అన్నాను. “ఏమి కాదు లెండి, ఈ మాత్రం

முரட்டு கதைகள்:  ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 1

కి ఏమి అవ్వదు” అంటూ పెరుగు వడ్డించి నేను తిన్న కంచం పట్టుకు పోయింది. అలా మళ్ళీ మధ్యాన్నం, టిఫ్ఫిన్, టీ తో వచ్చి, టిఫ్ఫిన్ మొత్తం తినేదాకా వదల లేదూ. ఈ లోగా మా calling bell మ్రోగితే వెళ్ళి చూసి వస్తా ఉండు” అని నేను వెళ్ళాను.
అది నా కొత్త TV. నేను TV ని లోపల పెట్టించి, antenna fix చెయ్యించ మని చెప్పి, తనకి నా కొత్త TV వచ్చిందని చెప్పాను. తను, వాల్ల అమ్మ కూడా చాలా సంతోష పడ్డరు. వాళ్ళ ఇంటి లో TV లేదు. ఆ సంతోషం ని enjoy చెయ్యాలని, నన్ను “party ఇవ్వండి బావ గారు” అంది. నేను వెంటనే వెళ్ళి మంచి sweets కొని తెచ్చా.. రాత్రి నాకు భోజనం పెట్టేటప్పుడు నేను TV on చేసి వాళ్ళ అమ్మరిని కూడా వచ్చి చూడమని చెప్పాను. తను నాకు దగ్గరే ఉండి నేను అన్నం తిన్నతరువాత, వాళ్ళు కూడా భోజనం చేసి “వస్తాం” అని వెళ్ళి పోయారు.
ఇంకా ఉంది.

முரட்டு கதைகள்:  Teacher tho Baga enjoy chesa part w Telugu Dengudu Kathalu

84770cookie-checkనా అనుభ వం – మొదటి భాగం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here