నా అనుభ వం 18 వ భాగం – telugusexstories

0
9

అలా ఆ సినిమా చూసి కసిగా దెంగుకున్నాకా తను వెళ్లి పడుకుంది.నేనూ పడుకుండి పోయా. ఉదయం నేను లేచేసరి కి 8-00
అయ్యింది. నేను స్నానం చేసి వచ్చేసరి కి తను కాఫీ పెట్టి తీసూకు వచ్చి, బావా నీకు టిఫిన్ కూడా పెట్టేస్తా, పోనీ నీకు అన్నం బాక్స్ లో పెట్టి ఇస్తా ఆఫీసు లో తింటావా అంది. తన అభి మానాని కి నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. చూడు నేను ఆఫీసు కి వెళ్లి పని లో పడితే అన్నం తిండాని కి టైం చూసుకోడం ఉండదు. నీ బాక్స్ అలాగే ఉండి పోతుండి.నేను ఈ రోజు కి ఏదో తినేస్తాగా, నా కోసం ఏ మీ శ్రమ పడకు, సరే నా అని చెప్పి, నేను తొందరగా వెళ్లాలి మరి వెళ్లనా అన్నా. బావా నువ్వు ఏ డ్రెస్స్ వేసుకుంటావ్ అంది. నీ ఇష్టం నీకు ఏది కావాలో చెప్పు అన్నా, ఉండు బావా నేను వచ్చి నీకు డ్రెస్స్ తీసి పెడతా, పిల్లలల కి అన్నం పెట్టి వస్తా అని వాళ్ల ఇంటి లోకి వెళ్లి ఒక పది నిముషాల్లో వచ్చి నా బీరువ తీసి తనకి నచ్చిన ఒక డ్రెస్స్ తీసి ఇది వేసుకో బావా అంది. నేను తను తీసి పెట్టిన డ్రెస్స్ వేసుకుని తన కి ఒక ముద్దు పెట్టి, మరి వెల్తున్నా అన్నా. వెల్తున్నా కాదు, వెళ్లి వస్తా అనాలి అని నన్ను తను వాల్ల ఇంటి లోంచి వీధి లోకి వచ్చి నవ్వుతూ సాగనంపింది.
నేను ఆఫీసు కి వెళ్లి పనులు చూసుకుని రాత్రి ఇంటి కి వచ్చే సరి కి 9- 00 అయ్యింది. వచ్చేటప్పుడు హొటెల్ లో ఏదో తినేసి వచ్చా. మా తలుపు తీసుకుని ఇంటి లోకి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి టీ పీ, పీ సి ఆర్ పెట్టి కొద్దిసేపు మళ్లీ ఆ దెంగులాట సినిమా చూసి పడుకుండి పోయా. ఉదయం లేచి స్నానం చేసి వాళ్లు వాటా కేసి చూసా. పెరటి తలుపు దగ్గరగా వేసి ఉంది. అతను ఉన్నాడో లేదో తెలీదు. ఈ రోజు అతని కి ఆఫీసు ఉంది. అతను వెళ్లేదాకా ఉండటం నాకు కుదరదు. నేను ఆఫీసు కి వెళ్లి పోయి, సాయంత్రం వచ్చా. మా ఇంటి తాళం తీసుకుని లోపల కి వెళ్లి బట్టలు మార్చుకుని, బాత్ రూం కి వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చా. నా అలికిడి కి తను బైటకి రావాలి, కానీ రాలేదు. వాళ్ల పెరటి తలుపు కూడా తీసి లేదు, ఎలా తెలుస్తుంది, అతను ఆఫీసు కి వెళ్లాడో లేదో, వాళ్ల ఇంటి లో ఏమీ అలికిడి లేదు. అసలు ఉన్నారా బైటకి వెళ్లారా, అన్నీ సందేహాలే, నా మనసు అంతా చిరాకుగా ఉంది, అన్నం వండు కోవాలా, (నాకు అస్సలు వంట చెయ్యడం రాదు), కొద్దిసేపు చూసి నేను బట్టలు వేసుకుని అలా బైటకి వెళ్లి తినడాని కి ఏమైనా తెచ్చుకుందాం అని బైటకి వెళ్లి ఒక గంట లో వచ్చేసి మా ముందుగది లో ఏదో బుక్ తీసుకుని చదువుతూ కూర్చున్నా, టైం 9-00 అయ్యింది. వాళ్ల వాటాలో ఏమీ అలికిడి లేదు అంటే వాళ్లు అంతా బైటకి వెళ్లారన్న మాట, అత ను ఆఫీసు కి వెళ్లలేదులా ఉంది, నా కు మనసు అంతా చిరాకు గా ఉంది, అలా కొద్దిసేపు అసహనం గా నే గడిపేసా. ఈలోగా మా ఇంటి ముందు రిక్షా ఆగింది. అందులోంచి వాళ్లు అందరూ దిగి తాళం తీసుకుని లోపల కి వెళ్లి పోయారు.
నేను కొద్దిసేపు అలా కూర్చుని, వెళ్లి టీ వీ పెట్టుకుని చూసా, ఏమీ తోచడం లేదు. గుండెలు బరువెక్కి పోయి ఏదో చెప్పలేని బాధ, ఏంటి తను ఏమన్నా నా పెళ్లామా, తన మొగుడు పిల్లల తో అలా బైటకి వెళ్లి వస్తే నాకు ఎందుకు ఈ బాధ, చీ ఏంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నా, అనుకుంటూ టీ వీ కట్టేసి అలా మంచం మీద పడుకున్నా, అస్సలు నిద్ర రావడం లేదు. ఏదో వెలితి గా ఉంది. అతను ఎన్ని రోజులు సెలవు పెట్టాడో తెలీదు. తను నాకు కనపడలేదు, ఇలా ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడు నిద్ర పోయానో నాకు తెలీలేదు. ఉదయం లేచేసరి కి 8-00 అయ్యింది, కంగారుగా వెళ్లి స్నానం చేసి వస్తూ వాళ్ల పెరటి గుమ్మం వంక చూసా. తలుపు దగ్గరకి వేసి ఉంది. నేను బట్టలు వేసుకుని అలా మా వీధి గదిలోకి వెళ్లి వరండాలో

முரட்டு கதைகள்:  ఇలా కూడా జరుగుతుందా? – 9

నిలబడి వీధిలోకి చూస్తూ, మళ్లీ ఒక సారి వాళ్ల ముందుగది లోకి చూసా. అప్పుడే వాళ్ల పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్లడాని కి రెడీ అయ్యి వచ్చారు.
వాళ్ల కొడుకు నన్ను చూసి నవ్వితే నేనూ నవ్వి, మా గదిలో కి వెళ్లి పోయా. నేను ఇంక ఏమీ ఆలోచించకుండా, వెంటనే బట్టలు సర్దుకుని మా అత్తగారి ఇంటి కి వెళ్లి నా పెళ్లాం తో ఓ రెండు మూడు రోజులు గడిపి రావాలని నిర్ణయించుకుని, పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్లేటప్పుడు తను తప్పక వీధి లోకి వస్తుంది. అప్పుడే నేనూ నా బేగ్ బైట పెట్టి ఇంటి కి తాళం వేస్తే తన కి తెలుస్తుంది నేను ఊరు వెలుతున్నా అని, ఇలా అనుకుని నా బేగ్ రెడీ చేసుకుని మా వీధి గది లో కూర్చొన్నా. సరిగ్గా వాళ్ల పిల్లలు బైటకి వచ్చే టైం కి నేనూ నా బేగ్ బైట పెట్టి నా ఇంటి కి తాళం వేస్తూ తన కేసి చూసి మొహం తిప్పేసుకుని, బాగ్ తీసుకుని నేనూ బైటకి వెళ్లి పోయా.
అలా నేను మా ఊరు వెల్దాం అని అనుకుని రిక్షా ఎక్కి బస్ స్టాండ్ కి పోనీ అని చెప్పి, మళ్లీ ఒద్దులే అని మా ఆఫీసు అడ్రసు చెప్పి పోనీ అన్నా. అలా ఆఫీసు కి వెళ్లా. మా స్టాఫ్ ఏంటి బేగ్ తో కూడా వచ్చేసారు మీ వైఫ్ ని చూడటాని కి వెల్తున్నారా అంటూ నన్ను కొద్ది సేపు ఆట పట్టించారు. నేను ఆఫీసు పనిలో పడి పోయి నా మనసు లో ఉన్న బాధ అంతా కొద్ది సేపు మరచి పోయా. అలా ఆఫీసు లో సాయంత్రం దాక పని చేసి మళ్లీ ఎందుకైనా మంచి ది ఒక వేళ అతను వెళ్లి పోతే తన తో మాటాడచ్చు కదా అనుకుని మళ్లీ ఇంటి కి వచ్చేసా. నేను నా వాటా తాళం తీస్తూ వాళ్ల ఇంటి వైపు కి చూస, ఏమీ అలికిడి లేదు. నేను ఇంటి లోకి వెళ్లి బట్టలు మార్చుకుని బాత్ రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ గా అయ్యి వస్తూ వాళ్ల పెరటె తలుపు కేసి చూసా. అది తీసి లేదు.

முரட்டு கதைகள்:  పల్లెటూరిలో పెద్దలకు మాత్రమే

ఏమి అయ్యింది దీనికి, అస్సలు ఉన్నారా ఇంటి లో, పిల్లలు అలికిడి కూడా లేదు, అనుకుంటూ, మా వాటా లోకి వచ్చేసా. నాకు ఏమీ తోచడం లేదు. మళ్లీ మనసులో అంతా ఒకటే బాధ. ఏమి చెయ్యాలీ, తను ఒక్క సారి కనపడితే బాగుండును, అనుకుంటూ, మా వాట కి ఉన్న తలుపు కన్నం లోంచి చూసా, ఉహూ ఏమీ కనపడటం లేదు. అస్సలు మనుషులు ఉన్న అలికిడి కూడా లేదు, ఇలా ఎలా ఉంటారు అనుకుంటూ, నేను మా ముందు గది లో కి వచ్చి కూర్చొని అలా వీధి లోకి చూస్తూ కొద్ది సేపు గడిపేసా. ఇంక లాభం లేదు అనుకుంటూ బట్టలు వేసుకుని నా బాగ్ తీసుకుని మా అత్తగారి ఇంటి కి బయలుదేరి వెళ్లి కొద్ది రోజులు నా పెళ్లాం తో గడిపి వస్తేనే గాని మన సు కి సుఖం గా ఉండదు
అనుకుంటూ మా వాటా కి తాళం వేసి బయలుదేరా.
అలా ఆ
రాత్రి సుమారు 11-00 కి మా అత్త గారి ఇంటి కి వెళ్లా. నన్ను అంత లేట్ గా రాడం చూసి మా వాళ్లు చాలా హడావిడి చేసి, తినడాని కి ఏర్పాట్లు చేస్తు నాకు స్నానం కి నీళ్లు పెట్టి, అప్పుడు నెమ్మదిగా ఏంటి ఇంత లేట్ అయ్యింది అంటూ కుశల ప్రశ్నలు అడిగి, అన్నం తిన్నాకా, నేను నా పెళ్లాం దగ్గర గా కూర్చొని తన ని అన్నీ అడిగి వంట్లో ఎలా ఉందీ, డాక్టర్ ని కలుస్తున్నావా ఇలా అన్నీ అడిగి తన తో కబుర్లు చెపుతూ ఉంటే కొద్దిగా మనసు కి హాటు గా ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు లా తన కోసం ఆలోచనలు రాడం లేదు. మనసు కి ప్రశాంతత ఉన్నట్టు గా ఉంది. ఏంటి ఈ మనసుకు ఇలా ఎందుకు అవుతూందీ, అనుకుంటూ అలా పడుకుండి పోయాం.
అలా రెండు రోజులు నా పెళ్లాం తో గడిపా. నా పెళ్లాం కూడా ఏమండీ మన ప్రక్క వాటా వాళ్లు ఎలా ఉన్నారు, మీ తో మాటాడుతున్నారా, ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది, ఇలా ఎన్నో అడిగింది. అన్నిటికీ ఆ బాగానే ఉంటారు లే అంటూ సమధానం చెప్పా. మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు.

முரட்டு கதைகள்:  సుధ సెక్స్కేపేడ్స్! - Your Secret Stories - Sex stories

మళ్లీ ఆఫీసు లో పని ఎక్కువ అవుతుంది, తన కి ఏమీ చెప్పకుండా వచ్చేసా, తను ఎలా ఉందో అనుకుంటూ, నా పెళ్లాం కి అన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి, అవసరం అయితే ఫోన్ చెయ్యి, అని చెప్పి బయలు దేరా.
నేను ఊరు నుంచి వచ్చేసరికి ఉదయం 10-00 అయ్యింది. మా ఇంటి తాళం తీసి వాళ్ల ఇంటి వైపు చూసా. ముందు గది తలుపు వేసి ఉంది. నేను మా తలుపులు తీసుకుని లోపల కి వెళ్లి బేగ్ ప్రక్కన పడేసి బట్టలు మార్చుకుని బాత్ రూం కి వెళ్లి వస్తూ వాళ్ల పెరటి తలుపు వైపు చూసా. కొద్దిగా దగ్గరకి వేసి ఉంది. అమ్మయ్యా అనుకున్నా. మనసుకి కొంత ఊరట కలిగింది. ఒక వేళ తన మొగుడు కి డ్యూటీ ఉంటే ఖచ్చితం గా 11-00 లేక 11-30 మధ్య లో వెళ్లి పోతాడు. ఇప్పుడు టైం 10-00 అయ్యింది. ఇంకో గంట ఆగి చూస్తే సంగతులు తెలుస్తాయి అనుకుంటూ మా ఇంటిలోకి వచ్చి, మా ముందు గది లో కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుతూ అలా వీధి వైపు చూస్తున్నా.
నాకు ఏమి అవుతోంది తను కనపడక పోతే ఎందుకు ఇంత అలా ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవాలి, నాకు తన మీద ఉన్నది కోరికా, లేక ప్రేమా, ఒక వేళ ప్రేమే అయితే మరి నా పెళ్లాం వచ్చేకా ఎలా కుదురుతుందీ, ఏంటో అన్నీ వెధవ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. తను వాళ్ళ మొగుడు పిల్లల తో కలసి బైటకి వెళ్లితే చూసి కుళ్లి పోయా. తను ఏదో నాకు సొంతం అయ్యినట్టు, అలా తను నాకు కనపడక పోయే సరికి మన సు కస్టపెట్టుకుని నా పెళ్లాం దగ్గరకి పరుగెత్తుకు వెళ్లి పోయా. అసలు మగ వాడి కి ఆడ దాని లాలన, ప్రేమ, ముద్దు, మురిపాలు, ఇలా ఏమీ లే క పోతే ఉండ లేడా, మరి ఎంతో మంది, సరిగ్గా పెళ్లం నే పట్టించుకోకుండా, పెళ్లి చేసుకో కుండా ఎలా ఉంటున్నారూ.
ఇంకా ఉంది.

முரட்டு கதைகள்:  ఇంటి గుట్టు 4 వ భాగం

85218cookie-checkనా అనుభ వం 18 వ భాగం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here