పవిత్ర బంధం 17 | telugu new sex stories

0
325

[ad_1]

అన్నదమ్ములు ఆప కుండా వూపి పూకులో నోట్లో కార్చేసి తమ తల్లి పైన వాలి పోయారు.
ఇద్దరు కొడుకులు చెరో సన్నును చీకుతుంటే “ఏరా పెద్దాడా మీ అత్త కూతురిని చేసుకోవడం ఇష్ట మేనా” అంది చంద్రం తల నిమురుతూ.
“నీ ఇష్టం అమ్మా నువ్వెలా చెప్తే అలా చేస్తాను” అన్నాడు చంద్రం.
“నాకే మీ ఇబ్బంది లేదురా కానీ అది నీకు పెళ్ళం అయితే నాకు సవితి అవుతుంది. అంతే కాక మన భాగవతం దానికి తెలిస్తే ఇంకే మయినా వుందా” అంది.
చంద్రం వెంటనే “అలా అయితే వద్ద మ్మా. నిన్ను వదిలి వుండలేను” అన్నాడు.

సావిత్రి ప్రేమగా కొడుకు నోట్లోకి సన్నును మరింత కుక్కుతూ “అలా కాదురా మంచి సంభంధము. పైగా బోలెడు ఆస్థి.ఎలా” అంది.
దొంగ లంజా నా కూతురిని చేసుకోవడానికి వెనక ఇంత కథ వుందా అనుకుంది పంకజం.
మళ్ళీ సావిత్రి, “పట్నంలో వ్యాపారం పెట్టిస్తాను అంది మీ అత్త. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు. వారాని కొక సారి ఇక్కడికి పొలం పనులు అని చెప్పి వచ్చి వెళ్తుండు. ఎవరికీ అను మానం రాదు” అంది.

முரட்டு கதைகள்:  Gf ni kasitira dangnu

“అమ్మో వారిని కి ఒక రోజా నావల్ల కాద మ్మా” అన్నాడు చంద్రం.
“ఇప్పుడు అలాగే వుంటుంది లేరా. పెళ్ళి అయ్యాక నీ పెళ్ళం పూకు వదిలి రావులే” అంది సావిత్రి.
“లేద మ్మా నాకు నువ్వే కావాలి” అన్నాడు చంద్రం.
సావిత్రి, నవ్వుతూ “ఒక సారి పిల్ల పూకు రుచి చూసాక ఈ అమ్మ పూకు ముసలిది అంటావురా” అంది.

రాజు వెంటనే “అన్నయ్య వదినని దెంగుతుంటే నేను నీ పూకు పూజ చేసుకుంటాన మ్మా” అన్నాడు.
సావిత్రి రాజును సళ్ళకు మరింత ప్రేమగా హత్తు కొని ” మీ అత్తతో చెప్తాను పెళ్ళికి ముహూర్తాలు పెట్టించ మని” అంది.చందం సరే అన్నాడు.
పంకజం వూపిరి పీల్చుకుంది తన కూతురిని చంద్రం పెళ్ళి చేసుకుంటాడు అన్నందుకు.
పంకజం ఇక అక్కడ వుండడం మంచిది కాదని ఇంటి కి వైపు బయలు దేరి వెళ్ళిపోయింది. కాసేపటి కి రంగడు వచ్చాడు. రంగడు వచ్చేసరికి అందరూ మామూలుగా వున్నారు. సావిత్రి, కొడుకులకు వడ్డిస్తున్నది.
చెదిరిన సావిత్రి జుట్టు చూసి “ఏంటి పిన్నీ అప్పుడే అయిపోయిందా” అన్నాడు. ఆ
సావిత్రి సిగ్గుగా నవ్వి “తప్పదు కదరా దా నువ్వూ కూర్చో” అని విస్తరి వేసింది.

முரட்டு கதைகள்:  ఏంటో తేడాగా అనిపిస్తుంది 1 | telugusexstories

అన్నం తింటూ “పిన్నీ పంకజం అత్త చాలా కేడీ” అన్నాడు.
“ఏరా” అంది సావిత్రి.
“అంత చదువుకున్న కూతురిని మన చంద్రం కు ఎందుకు ఇచ్చి చేయాలనుకుంటుంది అనుకున్నావు” అన్నాడు.
“ఎందు కేంట్రా వీడు అల్లుడే గా” అంది సావిత్రి.
“కాదు పిన్నీ అసలు సంగతి ఏంటి అంటే వదిన( పంకజం కూతురు) ఎవడితోనో కడుపు చేయించు కుందట. అత్త తన కూతురి కడు పు తీయించేసి మన దగ్గరకు వచ్చి ఇలా నాటక మాడుతున్నది” అన్నాడు రంగా.
“నిజమా ఎవరు చెప్పారా” అంది సావిత్రి.
“నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వదిన చదివిన కాలేజీలో చదివాడు. వాడు చెప్పాడు” అన్నాడు రంగా.
“అమ్మో దొంగ ముండా. నన్నే మోసం చేయాలనుకున్నావా. చెప్తా నీ సంగతి” అంది సావిత్రి.

“ఇంతకీ వదిన ను అన్నయ్య పెళ్ళి చేసుకోబోతున్నాడా లేదా అమ్మా” అన్నాడు రాజు.
“చెప్తాను రా. మనం అడిగి నంత కట్నం ఇవ్వక పోతే వప్పుకోను” అంది సావిత్రి.
కాసేపటికి సావిత్రి మళ్ళీ చీర విప్పే ఓపిక లేక చీర పైకెట్టి వంగొనే రంగ డితో కుమ్మించుకొని ఇంటి కి బయలు దేరింది. సావిత్రి తిరిగి ఇంటి కి వచ్చేసరికి పంకజం ఏమీ ఎరుగని దానిలా వుంది. సావిత్రి, బాత్రూం కు వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చింది.
” కొడుకుల మొడ్డల రసాలు కడుక్కున్నావా లంజా” అని అడగాలని పించింది పంకజం కు.
“సావిత్రీ పెళ్ళి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టు కుందాము” అంది.
“అప్పుడే తొందరేంటి వదినా. ఇలా చెప్తున్నా అని ఏమీ అనుకోకు. పక్క వూళ్ళో ఒక సంభంధం వచ్చింది. అంతా కలిపి దాదాపు రెండు లక్షలుస్తామన్నారు” అంది.

முரட்டு கதைகள்:  Anna chelli 2 - Telugu Sex Stories

గుండె గుభేల్ మంది పంకజంకు. తమ ఆస్థి అంథా కలిపినా రెండులక్షలవదు. ఏదో పాతిక వేలిద్దాము అనుకుంది పంకజం.
“అదేంటి సావిత్రీ అలా అంటావు. మన మధ్య కట్నాల మాటలేంటి” అంది పంకజం.
“కట్నం లేకుండా పెళ్ళి ఎలా వదినా” అంది సావిత్రి.
“పాతిక వేలయితే ఇవ్వగలము. తప్పదంటే జాగా అమ్మి 50 వరకు ఇవ్వగల ము” అంది పంకజం.
“అలా అంటే ఎలా వదినా. పోనీ లక్ష వరకు చూడు” అంది
సావిత్రి.
“ఇంకో మాట చెప్పు సావిత్రీ” అంది బ్రతిమాలుకుంటున్నట్లు.
పంకజం
“లక్ష కు ఒక్క పైసా కూడా తగ్గేది లేదు” అని కటువు గా అంది.

“సావిత్రి, అలా అనకు. ఒక్కసారి నా కూతురిని చూ సావంటే అలా అన వు. అది చక్కదనాల చుక్క” అంది.
సావిత్రి వినలేదు. పంకజం బ్రతిమాలుకుంది. లోలోపల నాకు తెలుసే ఎలా నిన్ను వప్పించాలో అని నవ్వు కుంటున్నది.
సావిత్రి, కోపం గా “వదినా మామూలు పిల్ల అయితే వప్పుకొనే దాన్ని. నీ కూతురిలా చెడి పోయిందాన్ని చేసుకోవలసిన ఖరం నా కొడు క్కు లేదు” అంది.
పంకజం కోపంగా “సావిత్రీ” అంది.తన కూతురి సంగతి ఎలా తెలిసిందబ్బా అనుకుంది.
“ఏంటొదినా అలా తెల్లబోయావు. మీ ఇంట్లో అద్దెకు వున్న కుర్రాడు నీ కూతురికి కడుపు చేసాడు, నువ్వు తీయించావు అన్న సంగతి నాకు తెలుసు” అంది.
పంకజం ఠక్కున సర్దుకొని “ఏదో చిన్న పిల్ల తొందర పడిది సావిత్రీ.” అంది.

முரட்டு கதைகள்:  Pakkinti Papa Ni Line Lo Petta

సావిత్రి, “అలాంటి లంజను కోడలి గా చేసుకోను. నేను చెప్పినంత డవ్వు ఇవ్వాల్సిందే” అంది.
“ఏ మన్నావ్ నా కూతురు లంజా” అంది పంకజం.
“అవును మళ్ళీ అంటున్నా నీ కూతురు లంజ” అంది.
పంకజం కోపం పట్టలేక సావిత్రి, చెంప ఛెళ్ళు మని పించింది. సావిత్రి అవాక్కయింది.
“వయసులో తెలియక తప్పు చేసిన నా కూతురా లంజ? మొగుడు వున్నాడో పోయాడో తెలియక కన్న కొడు కులతోనే దెంగించు కుంటున్న నువ్వు లంజ వా” అంది పంకజం.
ఒక్క సారిగా గుండెల్లో బల్లెం దించి నట్లయింది సావిత్రి. తమ సంగతి ఎలా తెలిసిందా అనుకుంది.
“నేను వచ్చినప్పటి నుండి గమనిస్తున్నా. ముందు అను మానించలేదు. కానీ ఇవాళ పొలం దగ్గర నువ్వు నీ కొడు కులతో చేసింది కళ్ళారా చూసాను. నువ్వు అసలు ఆడదానివేనా” అంది పంకజం.

ఇక తను చేయగలిగేది ఏమీ లేదు అనుకొంది సావిత్రి. ఒక్క సారి గా దుహం పెల్లుబి కింది. వెళ్ళి పంకజం కాళ్ళు పట్టు కొని చుట్టు కుంది. భోరున ఏడవడం మొదలు పెట్టింది.
“వదినా నేను పాపిష్టి దాన్ని” అని జరిగినది అంతా చెప్పింది.
పంకజం నోర ప్పగించి వింటుండి పోయింది. తన మరదలు ఇంత రసికు రాలా అనుకుంది. తలుపులన్నీ గడియ వేసి వున్నాయి కాబట్టి ఎవరూ రాలేదు అనుకుంది. తన కాళ్ళను పట్టుకుని ఏడుస్తున్న సావిత్రిని చూసి జాలే సింది.
పాపం మొగుడు వదిలేసిన ఏ ఆడదాని కథ అయినా ఇంతే అనుకుని నిట్టూర్చి “లే సావిత్రీ” అంది.
సావిత్రి, కదల్లేదు. “ఊరుకో సావిత్రీ ఏంటది చిన్న పిల్ల లా.. సాటి ఆడదాని గా అర్థం చేసుకోగలను” అని సావిత్రిని లేపింది. ఇద్ద రూ మంచం పైన కూర్చున్నారు.

முரட்டு கதைகள்:  అంటితో నా దెంగులాట – Part 3 | Telugu xxx stories

పంకజం తన చీర కొంగుతో సావిత్రి కన్నీళ్ళు తుడిచి “మొత్తానికి చాలా రసికురాలివే” అంది నవ్వుతూ.
పంకజం అలా అనే సరికి సావిత్రి కి కాస్త ధైర్యం వచ్చింది.
“వదినా ఏదో జరిగి పోయింది ఎవరి కయినా తెలిస్తే ఎలా తలెత్తుకు తిరగ్గలను. ఎవరికీ చెప్పకు వదినా” అంది.
“చెప్పనులే. ఇంతకీ నా కూతురిని కోడలుగా చేసుకుంటావా” అంది.
“తప్పకుండా వదినా ” అంది.
” మరి కట్నం ఎంత ఇవ్వ మంటావు” అంది పంకజం.
సావిత్రి, సిగ్గుగా “ఏదో అలా అన్నాను వదినా ఏమీ వద్దు” అని ఆగి “వదినా మా సంగతి తెలిసి కూడా ఎలా వప్పుకుంటున్నావు” అంది.
పంకజం బాధ గా నిట్టూర్చి చెప్పడం మొదలు పెట్టింది.
ఇంకా ఉంది.

The post పవిత్ర బంధం 17 appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here