పవిత్ర బంధం 22 | Sex stories telugu

0
304

[ad_1]

నాయుడు పోతూ పోతూ బంగళా సావితి పేరున రాయడము, అందరూ చెవులు కొరుక్కోవడము, సావిత్రి, కొడుకులు కోడలితో ఆ బంగళాకు మారడము చక చకా జరి గి పోయాయి.
కొద్ది రోజులకు చంద్రం కు నిర్మల కు పెళ్ళి జరిగింది. అనుకున్నట్లు పెళ్ళి రోజు రాత్రి రాజు తన వదిన తో శోభనము చేసుకున్నాడు.
నెల రోజుల తర్వాత ఒక సాయంత్ర ము:
రాత్రి, నాలుగింటికి పడుకొని అలసిపోయి దాదాపు మధ్యాహ్నము మూడింటి కి లేచి అందరూ స్నాన పానాదులు ముగించే సరికి ఆరయింది.
సావిత్రి అప్పుడే పూజ గదిలో దీపం పెట్టి హాల్ లోకి వచ్చింది. పంకజం కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తుంటే నిర్మల కాఫీ కప్పులు తీసుకొచ్చి “అమ్మా కాఫీ తాగవే” అని

” మీరు తీసుకోండత్తయ్యా” అని తనూ తీసుకొని కుర్చుంది.
“ఇంత మంచి కోడలు దొరకడం నా అదుష్టం వదినా. బంగారం లాంటి పిల్ల. చిదిమి దీపం పెట్టుకోవచ్చు” అంది సావిత్రి.
పంకజం నవ్వుతూ “ఎందుకే మరదలా అలా అంటావు. పెళ్ళియినా తన మొగుడి పక్కన నిన్ను పడుకోబెడుతున్నదనా” అంది. అందరూ నవ్వుకున్నారు.
ఆ మాటా ఈ మాటా మాట్లాడు కుంటుండగా “అయినా వదినా ఈ కాలం కుర్రాళ్ళకు బెత్తెడు పూకు దొరికితే చాలు ఏమయినా చేస్తారు” అంది.
.
అప్పుడే లోనికి వచ్చారు ముగ్గురు మగాళ్ళు. తల్లి మాటలు విన్న రాజు “ఏంట మ్మా” అని వచ్చి నిర్మల పక్కన కూర్చున్నాడు.
“నీ పూకు పిచ్చి గురించి చెప్తున్నానురా. పూకు కనిపిస్తే చాలు నువ్వు కుక్కలా వెంటపడతా వు” అంది సావిత్రి.

முரட்டு கதைகள்:  చెలరేగిన జాణలు – Part 57

“ఏంటే అలా అంటావు. నీకు మాత్రం పూకు లో జిల లేదా? అమ్మా నేను దెంగలేనే అంటున్నా నా మొడ్డ నీ సళ్ళకు రుద్ది మరీ లేపి దెంగించుకుంటావు కదే” అన్నాడు రాజు.
“శభాష్ రాజూ. నా మరిది వనిపించావు” అని నిర్మల రాజు బుగ్గ పైన ముద్దు పెట్టింది.
“ఏంటే కోడలా నీ రెండో మొగుడిని వెనకేసుకొస్తున్నావు. అంత బాగా నీ పూకు దుల తీరుస్తున్నాడా” అంది సావిత్రి.
“పిన్నీ రాజు గాడు వదిన కు మొదటి మొగుడే కదా. వదిన వాడితోనే కదా మొదట శోభనం చేసుకుంది” అన్నాడు రంగా. అందరూ మళ్ళీ నవ్వారు.
“నువ్వెన్నయినా చెప్పవే కోడలా. ఈ మగాళ్ళకు వున్నత కోరిక నాకు వుండదు. ఏదో కొడుకులు సరదా పడుతున్నారు గా అని దెంగించు కుంటున్నా కానీ వీళ్ళ
మొడ్డలు లేకున్నా నాకే మీ పరవా లేదు” అని బింకాలు పోయింది.

“ఎందుకే అమ్మా అలా గొప్పలు చెప్పుకుంటావు నీ పూకు
సంగతి అన్నయ్య కు తెలియదా ఏరా అన్నయ్యా” అని రాజు తన అన్న వైపు చూసాడు.
చంద్రం బదులుగా తల్లిని చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు.
“అబ్బా ఆపండిరా మీ
గోల ఏదో ఒకటి లే. ఒరే రంగా దా” అంది పంకజం రంగడిని తన పక్కన లాక్కుంటూ.
“ఏంటే అమ్మా అప్పుడే నీ పూకులో జిల మొదలయిందా. సరే ఇంత వరకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ విషయము తేలవల సినదే. అత్తా ఒక పందెం వేసుకుందామా? నీకు నీ కొడుక్కు పందె ము” అంది నిర్మల.
“పందె మా నాతోనా. ఎందుకే? ఎటువంటి పందె మయినా నేను రడీ” అంది సావిత్రి సవాల్ గా.
“అలా అయితే నువ్వు వచ్చి గది మధ్య నిలుచు కో. నా ముద్దుల మరిది నీ దగ్గరకు వచ్చి సరస సల్లాపం
మొదలు పెడతాడు. సరిగ్గా పది నిమిషాల్లో నువ్వు వాడిని కన్నా దెంగ రా అని అడుగుతావు” అంది నిర్మల.

முரட்டு கதைகள்:  Naa Chinnappati nundi Anubhavalu 1 - Telugu Sex Stories

ఎవరూ ఒక్క నిమిషము ఏమీ మాట్లాడలేదు.
పంకజం తేరుకొని “ఏంటే పట్టు మని పది నిమిషాలు కూడా తట్టు కోలేదా మీ అత్త? అంత రసికుడా నీ మరిది?” అంది.
రంగడు చటుక్కున అందుకొని “ఏమో అత్తా నీకే మి తెలుసు? పెళ్ళి అయినప్పటి నుండి వాడు వదిననే వేస్తున్నాడు కాన్ని నిన్ను ఎక్కడ వేస్తున్నాడు. నీ ముదురు కొబ్బరి చిప్ప రోజు నేనే గా నాకుతున్నా” అన్నాడు.
నిర్మల నవ్వుతూ “అవునే అమ్మా. నా మరిది ఎటు వంటి వాడో నాకు బాగా తెలుసు. నేను కొన్ని కిటుకులు నేర్పాను. చూస్తావుగా వీడి సత్తా” అంది.
“మ్మ మా మంచి వదిన” అని రాజు నిర్మల జాకెట్లో చెయ్యి పెట్టి పిసుకుతుంటే
“ముందు మీ అమ్మను పందెంలో ఓడించ వయ్యా. నువ్వు గెలిస్తే వారం రోజుల పాటు నీ పైన ఎక్కుతా” అంది.

“నిజంగానా వదినా” అని నిర్మలను పెదవులపైన ముద్దు పెట్టి “సావిత్రి, రావే నా సత్తా ఏంటో చూపిస్తా” అన్నాడు లేచి నిలబడుతూ.
“ఇదే మీ చోద్య మమ్మా. వద్దు రా అన్నా వినకుండా పూకు గుద్దా దెంగే కన్న కొడుకే నా పూకు పైన యుద్ధ ము చేస్తే ఎలా” అని బుగ్గలు నొక్కుకుంటూ లేచి వచ్చి గది మధ్యలో నిలబడింది.
రంగడు వచ్చి నిర్మల పక్కన కూర్చున్నాడు. చంద్రం తన అత్త అయిన పంకజం పక్కన కూర్చున్నాడు. ఆకు పచ్చని పట్టు చీరలో వుంది సావిత్రి.
గడియారం చేతిలో పెట్టు కొని “ఇక మొదలు పెట్ట వయ్యా ముద్దుల మరిదీ” అంది నిర్మల.
కొన్ని రూల్స్ చెపింది నిర్మల. సరే అన్నారు అందరూ
సావిత్రి, నిలుచొని “రారా కొడుకును కవ్విస్తూ.
ముద్దుల కొడకా” అంది

முரட்டு கதைகள்:  పవిత్ర బంధం 18 | Telugu latest sex stories

రాజు తల్లిని చూసి ముందుకు అడుగు వేసి సావిత్రి,
మొహం పైకి తన మొహము పెట్టి పెదవుల పైన ముద్దు పెట్టాడు .
రాజు తన తల్లి పెదవులను జురు కుంటూ కుడి చేతిని భుజం పైన వేసాడు. కొడుకు తన అధరాముతం జురు కుంటుంటే తెలీయకుండా తనూ నాలుకను కొడుకు నోటిలోకి చొప్పించింది.
రాజు ముద్దు నుండి విడి వడి సావిత్రి చెవిలో “అమ్మా నీ అముతం తాగాను గా మరి నా మొడ్డ నుండి వచ్చే అ ముతం నువ్వు తాగ వా” అన్నాడు.
కొడుకు తనని రెచ్చకొట్టాలి అని అలా అంటున్నాడు అని తెలిసి ఏమీ వినిపించుకోలేదు సావిత్రి.
రాజు తన మొహాన్ని పైకి పోనిచ్చి సావిత్రి చెవిని ముని పళ్ళతో కొరికి మెడ పైన ముద్దుల వర్షం కురిపించ సాగాడు. సావిత్రి, తన కొడుకు మెడ పైన ముద్దులు పెడుతుంటే కిత కితలు పెట్టినట్లు కిల కిలా నవ్వసాగింది. ఇంకా ఉంది.

முரட்டு கதைகள்:  Nenu na.... Telugu Dengudu Kathalu

The post పవిత్ర బంధం 22 appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here