ప్రమీల చెప్పిన కధ 6 | Latest telugu sex stories

0
44

ఎలమంచిలి లో ఆ రోజు పొద్దుట రవి నూనె , దువ్వెనలు పట్టుకొని వచ్చి- ” ముందు ఎవరు వస్తారు భవీ ,ప్రమీ” అంటూ వాటిని గట్టు మీద పెట్టాడు.

ప్రమీల చెప్పిన కధ 5→

ఇంతలో అక్కడే కుర్చీలో కూర్చొన్న రజని ” బావ నా సంగతి మరిచిపోయావా , ముందు నాకు రాసి తల దువ్వు ” అంది.

దువ్వెనతో మీ అత్తగారు చూస్తారు అన్నట్టు రవి సైగ చేస్తూ ఉంటే – ” అత్తయ్యకి తెలుసు బావా,చెప్పేసా,ఏమనుకోదు-వచ్చి నా జుత్తు పని చూడు,నీ చెయ్యి పడి చాలా రోజులు అయింది ” అంది. భవాని నవ్వుతూ “ముందు రజనికి చెయ్యి ,తర్వాత నాకు, ప్రమీలకి చేద్దుగాని ” అంది.
రవి రజని ముడి విప్పి జడని ఒక్కో విప్పిన పాయని దువ్వుతూ ఉంటే- అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన రజని అత్తగారు సుబ్బలక్ష్మి నిలబడి చూస్తొంది.రవి జడని విప్పి- జుత్తుని చేతిలో పెట్టుకొని దువ్వాడు.తరవాత రజని ఒత్తైన జుత్తుకి నూనె రాస్తూ ఉంటే-” బావా సాయత్రం నాకు పూల జడ నువ్వే వెయ్యాలి” అంది. రెండు చేతులతో రజని తల మాసాజ్ చేస్తూ “ఓరినాయనో ,ఓ రెండు గంటల పని పెడుతున్నావా గుంటా ” అన్నాడు నవ్వుతూ.

முரட்டு கதைகள்:  DAGARAGA VACHINA ATHA! !| Telugu dengudu kathalu

భవానీ ” రవీ రజని ఏమి కోరినా ఇ సమయంలో చెయ్యాలిరా , చక్కగా పూల జడ వెయ్యి, మళ్ళి రాత్రి విప్పేయాలి కూడా. ఇవాళ నీకు చేతి నిండా మూడు కొప్పుల పని- చూసుకో” అంది. కళ్ళు మూసుకొని రవి మాసాజ్ ని ఆనందిస్తున్న రజని – ” అత్తయ్య కూడా వేయించుకొంటే నాలుగు కొప్పులు అవుతాయి బావా ” అంది.”ప్రమీకి నాలుగు గంటలు తల దువ్వుతూ పేలు తీసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి భవీ , మరదలా,ఎన్ని కొప్పులు దొరికితే అంత సంతోషం గా చేస్తాను ” అన్నాడు.

ఇలా మాట్లాడుతూ రజని కి నూనె రాయడము పూర్తి చేసి-జుత్తుని బాగా దువ్వి నెత్తి మీద ముడి వేసి-మెడమీద చిన్నగా ముద్దాడి-” వెళ్ళు జాగ్రత్తగా స్నానం చేసి రా , జడ వేసి పెడతాను ” అని భవానీ ని కూచో బెట్టుకొని ముడి విప్పడము మొదలెట్టాడు.
భవానీకి తల మాస్సాజ్ చేస్తూ ఉంటే ” అల్లూడూ , ఆ మూడు చోట్ల గొరగాలి-గదిలో గొరిగెయి ” అంది. జుత్తుని దువ్వుతూ , ” ప్రమీకి నీకు కూడా లోపల గొరుగాతాలే ” అని భవాని దువ్విన జుత్తుని నెత్తి మీద ముడివేసి పిన్నులు పెట్టాడు.

முரட்டு கதைகள்:  శృంగార జీవితం 21 | telugu new sex stories

నన్ను కూచో పెట్టుకొని- తీరిగ్గా జుత్తు విప్పడము మొదలెట్టాదు. నా జుత్తుని చేతులతో సవరిస్తూ ఉంటే-“రవీ నాకు ఇంత సేపు చెస్తే,వాళ్ళిద్దరూ ఏమైనా అనుకుంటారురా ” అన్నా మెల్లిగా.”అనుకోనీవే నా బంగారానికి నా ఇష్తమైనంతసేపు చేసుకొంటా ” అంటూ నా బుగ్గలు పెదాలు ముద్దాడాడు. భవానీ లోపల గొరుగుడు సామాను కి వెళ్ళీంది. రజని స్నానంకి వెళ్ళింది.సుబ్బలక్ష్మి అప్పుడే వస్తూ మమ్మలి చూసింది.నాకు నూనె రాసి-మాస్సజ్ చేసి-తల దువ్వి నెత్తి మీద ముడి వెయ్యడానికి గంట తీసుకొన్నాడు.

అప్పటికి రజని స్నానం చేసి వచ్చి-” బావా జడ వేస్తావా ” అంది. ” వీళ్ళిద్దరికీ అక్కడ గీకడం చేసి వస్తాను-ఉండు” అంటూ నా వెనకే వస్తూ భవానీ గదిలొకి వెళ్ళి తలుపు వేసాడు.
నాకు ,భవానీకి నున్నగా దిమ్మలు ,చంకలు గొరగడానికి రవికి అరగంట పైనే పట్టింది. భవానీకి గీకి 15 రోజులు పైనే అవడముతో, టైం పట్టింది. అప్పటికే మూడు కొప్పులకి పని చేసాడేమో , రవి బుజ్జి గాడిని చూసి- “భవానీ నువ్వు పెట్టించుకొంటావా” అన్నా. భవానీ “ఆహా” అనగానే , రవి భవానీ దిమ్మలో దూర్చి వాయించేసి ఇద్దరూ కార్చుకొన్నారు.
“ప్రమీ ముగ్గురము స్నానం చేసి వచ్చాక రజనికి జడ వేస్తానని చెప్పి రావె ” అంటూ భవాని సళ్ళని చీకుతూ మరోసారి దిమ్మలోకి దూర్చేసాడు.

முரட்டு கதைகள்:  సెక్సీ ఆంటీ ని చూడ లేదు అన్నాను | telugu aunty sex stories

నేను భవానీ రవి కలిసి స్నానము చేసాము. రవి మా ఇద్దరి కి సబ్బు రాసి స్నానం చేయిస్తే, మేమిద్దరము కలిసి రవికి స్నానం చేయించాము.మధ్యలో రవి నీళ్ళతో నానిన నాబొక్కలో- నాలుక దూర్చి నాకుతూ ఉంటే- ” ఇదెప్పటినుంచే ,69 కూడా చేసేసారా” అంది. రవి తలని పట్టుక్కొని లోపలికి లాక్కుంటూ ” కామసూత్రలోని అన్ని భంగిమలు రవి లాగించేసేడే భవానీ” అన్నా. అలా ముగ్గురము కలిసి గంట సేపు స్నానము చేసి వచ్చాము. రవి మా ఒళ్ళు తుడిచి- చీర జాకెట్టు కడుతూ ఉంటే భవాని- “రవీ ఈ ముడి ఇలాగే ఉండనీ, సాయత్రం నాకు కొత్తరకం ముడి వెయ్యి ” అంది. “ఇద్దరికీ కొత్తరకం ముడులు వెస్తాలేవే ” అంటూ చీర కుచ్చెళ్ళు సర్ది దోపాడు. నా పొట్టి చేతుల జాకెట్టు చూసి- ” ప్రమీలా ఏమిటి అన్ని జాకెట్లు మార్చేసావా ” అంది భవానీ. ” భవీ అత్తా ,ప్రమీ ఇప్పుడు కొత్త ప్రమీ ” అన్నాడు. ” వీడే భవానీ రవీ నా జాకెట్లు అన్నీ పట్టుకెళ్ళి ఇలా మార్చేసాడు” అన్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  కొంచెం మసాజ్ చెయ్యాలి దాన్ని

దువ్వెన తీసుకొని రవి రజనీకి జడ వేయడానికి వెనక చేరేసరికి-“ఏంటి బావా ఇంత సేపు ” అంది. ముడి పిన్నులు తీస్తూ ” ఇద్దరికి గీకి, స్నాన్నాలు చేయించి రవాలా గుంటా, నీకు తెలీదా , మర్చిపోయావా ” అన్నాడు నవ్వుతూ.” బావా నీ జడ వేయడము ఎప్పుడూ గుర్తు వస్తుంది,చాలా రోజులు అయ్యింది నీ చెయ్యి నాజుత్తు మీద పడి” అంది. రవి తీరిగ్గా రజనికి తల దువ్వి – జడ వెయ్యడానికి గంట తీసుకొన్నాడు. వేసిన జడని సర్దుతూ ” రజనీ ఇవాళ నీ కోరిక తీరిందా ” అన్నాడు. సర్దిన జడని భుజాల మీదుగా సళ్ళ మధ్య వేసాడు .

నా నెత్తి మీద ముడి పిన్నిలు తీసి ముడి విప్పి – జుత్తుని నా వీపు మీద సర్దుతూ ఉంటే -“బావా అత్తయ్య తలకి కూదా నూనె రాస్తావా అని అడగమంది.అలాగే అక్క,భవానీ పిన్నితో పాటు తనకీ కొత్త రకము ముడి వేస్తావేమో కనుక్కోమంది.” అంది రజని. నా జుత్తు దువ్వుతూ రవి “పిన్ని గారు వేయించుకుంటానంటే- నాకేమి అభ్యంతరం లేదు.” అన్నాడు.”బావా అత్తయ్యని చీర విప్పి కూచోమనకేం ” అంది రజని. రవి నా జుత్తుని దువ్వి -పాయలుగా తీస్తూ ” అలాగేనే గుంటా” అన్నాడు నవ్వుతూ.నా జుత్తుని దువ్వి , తల మధ్యలోకి వచ్చేటట్టు ముడి వేసి సర్దేసరికి ఒక 40 నిమిషాలు పట్టింది. రవి నా ముడి వెయ్యడము పూర్తి చేసేసరికి- సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్య నూనె సీసా దువ్వెన తీసుకొని వచ్చి నా పక్కన కూర్చొన్నారు.

முரட்டு கதைகள்:  కాంతమ్మ గారితొ ఒక రోజు | telugu boothu stories

ఆవిడ భుజాల మీదుగా కప్పుకున్న కొంగుని చూసి- ” పిన్నీ కొంగుని కింద నుంచి తీసి బొడ్డులో దోపుకోంది- నాకు జుత్తుకి నూనె రాయడము-దువ్వడము కి వీలుగా ఉంటుంది” అన్నాడు రవి. అత్తయ్య అలాగే అని కొంగుని రవి చెప్పినట్టు సర్దుకొని-రవి కి దగ్గరగా వెనక్కి జరిగింది. ” భవానీ అత్త లాగే నల్లని జుత్తుకి వెండి ముడి పిన్నులు వాడుతున్నారా” అన్నాడు పిన్నులు తీసి పక్కన పెడుతూ. మెలి తిప్పి వేసిన ముడిని విప్పి జుత్తుని విప్పదీయగానే-నల్లని జుత్తు వీపు మీదుగా నేలని తాకింది. ” నాకు దక్కిన నాలుగో జుత్తు ఈ నల్లని సౌభాగ్యం ” అన్నాడు రవి ఎడం వేతిని తల మీద నొక్కి పెట్టి-కుడి చేతి వేళ్ళతో జుత్తుని మీద నుంచి కింద వర్కు విడదీస్తూ. జుత్తుని మూడు పాయలు చేసి దువ్వుతూ ఉంటే నేను రవి పక్కనే కూచొని చూస్తున్నాను. రవి తలని చక చకా దువ్వుతూ , మధ్యలో కనిపించిన పేలని నా చేతికి ఇస్తున్నాడు. జుత్తుని బాగ లూజ్ గా దువ్వాక- అత్తయ్య తెచ్చిన నూనె చేతిలోకి తీసుకోగానే- మంచి వాసన వచ్చింది.

முரட்டு கதைகள்:  మమకార సంగమం.. Part..1 | sex stories telugu

నూనె ని జుత్తు కుదుళ్ళలోకి రాస్తూ-“పిన్నీ రీటా మందార ఆకులు కలిపిన నూనే కదా ” అన్నాడు.”అవునయ్యా రవీ ” అంది. రెండు చేతులతో జుత్తులోకి మాసాజ్ చేస్తూ ” భవీ నీకు కూడా ఈ నూనె రాస్తే, తెల్ల వెంట్రుకలు తగ్గుతాయే” అన్నాడు. కళ్ళు మూసుకొని రవి చేతులలొని కమ్మదనాన్ని అనుభవిస్తున్న సుబ్బలక్ష్మి-“నేను ఇస్తాను భవానీ ఈ నూనె తయ్యారు చేసి” అంది. రవి రెండు చేతులు జుత్తులోంచి ముదుకు వెళ్ళి నుదురు మాసాజ్ చేయడము మొదలెట్టాదు. .తరవాత జుత్తంతా నూనె రాసి-తల దువ్వుతున్నాడు. మధలో వస్తున్న పేలు తీస్తూ ” పిన్నీ నీకు కూడా బాగా పేలు ఉన్నాయి- ఒక రోజు తీరుగ్గా కూచున్నావంటే ,పేలు తీసేస్తాను. మా ప్రమీని అడుగు చెబుతుంది అన్నాడు పేనుని కుక్కుతూ.

అలా సుబ్బలక్ష్మి తలకి నూనె రాసి తలదువ్వి- ముడి వెసాదు. ఒక గంట సుబ్బలక్ష్మి జుత్తు సేవ చేసాడు. జుత్తు ముడి వేసాక-సుబ్బలక్ష్మి భుజాల మీద చేతులు వేసి నొక్కుతూ ” బాగా ఉందా పిన్నీ” అన్నాడు. సుబ్బలక్ష్మి నవ్వుతూ ” మా కోడలు పిల్ల చెప్పినదానికన్నా బాగా చేసావయ్యా” అంది. అలా 45 ఏళ్ళ రజని అత్త గారి జుత్తు మీద కూడా రవి ముద్ర పడింది.

முரட்டு கதைகள்:  నా జూనియర్ తో పార్ట 2 | sex story telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here