ఫామిలీ దెంగుడుm 2 | family dengudu telugu sex stories part 2

0
286

[ad_1]

ఇంక నేను రెడి అయి పెదమ్మ ఎక్కడ ఉంద అని చుస్తే కిచన్ రూం లో ఉంది నేను అక్కడికి వెళ్లాను .వెల్లి పెదమ్మ కి ఎదురుగా బాండ మీద కుర్చొని పెద్దమ్మ టిఫిన్ రెడి నా .హ రెడి ఐపొవచ్చింది రా మైసురు బొండాలు అయిపోయాయి ఇంక చిల్లి గారి వేయాలి .హెమ్మ్మ్ కానీ పెదమ్మ ఇక్కడ ని కొడుకు ఎంతసెపు వెయిట్ చెయాలి పెద్ద పెద మైసూర్ బొండాలు ఒక చిల్లి గారి తింటానికి .

అవునురా నివు 2 మైసూర్ బొండాలు ఒక చిల్లి గారి మాత్రమై ఎందుకు అడిగావు .ఓహ్ పిచ్చి పెదం నీకు ఉన్నాయి ఆవై గా అందుకని అంతమట్టికీ అడిగా అని నాలుక కర్చుకున్న .అవి నీకు అంటే బాగా ఇష్టమా రవి .ఇంక నేను షాక్ అర్ధమై అంటుందా అర్థం కాక అంటుంద అని అనుకుంటున్న .చేప్పు రవి నీకు బాగా ఇష్టమా .ఏంది ఇంత ఇది గా అడుగుతుంది ఆమెకి అర్థం అయిన విదంగా గా మాట్లాడుదాం అల మాట్లాడితే ఇంక నాకు పెదమ్మ ని దెంగడం వీజీ అనుకొని హా పెదమ్మ అవి అంటే నాకే కాదు ఎవరకి అయిన నచ్చ కుండా ఉంటాయా .అంత బాగుంటాయా రవి .బాగుంటాయి అని తలుసు గాని ఇపుడు రుచి చూడలేదు పెదమ్మ .అవునా ఎపుడుదాకా చూడలేదా .అవును పెదమ్మ చుడలేదు నివు చుపిస్తావా అ రుచి ఎలాగా ఉంటదో .

முரட்டு கதைகள்:  అమ్మతో కొడుకు, నాన్న 1 | telugu sex story

హెమ్మ్మ్ చూపిస్తారా నా కొడుకు కి కాక ఇంకోవార్కి చూపిస్తాను చేపు అందులో నివు మొట్టమొదటి సారి చూస్తున్నావ్ అందులొ నివు దినం గా అడుగుతున్నావు గా నా రుచి నీకు కంపల్సరీ చుపిస్తాలై రా .అబ్బ్బ చుపియ్ పెదమ్మ నాకు ఎపుడు ఎపుడు చూదామా అని ఉంది ఇంత ఇది గా చుపిస్తావ్ అనుకోలీదు పెదమ్మ థాంకు యూ సో మచ్ అని బుగ్గ మీద కీస్ చేశా .హ్మ్మ్ చుపిస్తాలై గాని నివు అనే రుచి ఏ రుచీ రా .నివు అనుకున్న రుచీ గురించే నేను అంటున్న అయిన నివు ఏ రుచీ గురించి అనుకుంటున్నావు పెదమ్మ .

నేను ఏ రుచీ గురించి అనుకుంటాను ఇవిగో వీటి గురించే గా అని మైసూర్ బొండాలు చిల్లి గారి వయిపు చిరు నవ్వు నవుతూ చూపిస్తుంది .హెమ్మ్మ్ అవును పెద్దమ్మ నాకు వాటి రుచి ఎప్పుడుఎప్పుడు చూదామా అని వెయిటింగ్ బాగా ఆకలిగా ఉంది .పద నాకు వాటి రుచి ఎందో చూపిస్త పద అని తాను టిఫిను బాక్స్ తీసుకొని హల్ లొకి వెళ్తుంది .నేను పెదమ్మ వెనకలై అ గుద్ద ఉపుడు చుస్తూ వెళతున్న అబ్బా అ రెండు ఏమి ఊగుతున్నాయి అన్నను .ఇంతలొ పెదమ్మ తన వెనకల వైపు చూసుకుంటూ ఎం ఊగుతున్నాయి రా అంటు చూరు నవ్వు నవుతుంది .అవి ఏంటో నీకు తలుసు లై పెదమ్మ అని ఆమె గుద్దలు చుస్తూ అంటున్న .

முரட்டு கதைகள்:  చెలరేగిన జాణలు – Part 92

ఏంట్రా నివు మాట్లాడుతుంది అని కొంచం కోపం నటిస్తూ అంది .నేను ఎం అన్నను పెదమ్మ అ రెండు చూడు ఎం ఊగుతున్నాయి అన్నను అంతేగా .అవును అవి ఎన్టీవీ ఊగుతుంది .అది గొ పెదమ్మ అది అని ఒక ఊగుతున్న బొమ్మ ఉంటే అది చూపించ .ఓష్ ఇధ నివు అన్నది .హెమ్మ్మ్ నివు ఎం అనుకున్నావ్ పెదమ్మ .నేను ఎం అనుకోలేదు నేను నివు అనుకున్నదే అనుకున్న .నాకు థైలుసు పెదమ్మ నేను ఎం అనుకున్నానో అదే నివు అనుకున్నవి అని .నివు బాగా మాటలు నేర్చావురా ఇంతకు ముందు వొచినపుడు ఎపుడు ఇలా మాట్లాడావాడివి కాదు ఇపుడు బాగ నర్చవ్ రా .అవును పెదమ్మ ఇపుడు పెద్దొడ్ని కథ అలానే మాట్లాడాలి .

అబ్బో నివు అంత పేదోడివి అయ్యావా .హెమ్మ్మ్ అవును పెదమ్మ .సరే లై ముందు టిఫిను చై ఈ పెద్దొడా అని మూసి ముసి నవ్వు నవుతుంది .నేను చేయను .నివు చేయకుండా .పెదమ్మ ని రుచి ఎందో నీవై ఓడించి తినిపియ్యవ .అబబ్బో నా రుచి నేనే చుపియాల అని తల మీద ఒక ముట్టికాయ్ వేసింది .తల రుద్దుకుంటూ ఎం నీకొడుకు కు నివు తినిపిస్తే తప్పు ఏమిటి .సా రే రా తినిపిస్త అని ప్లేట్లో బొండాలు గారి వొడ్డించింధీ .

முரட்டு கதைகள்:  చూడటానికి బాగానే ఉంటాను 2| Telugusex | cudataniki bagane uṇṭanu 2

హెమ్మ్మ్ ఇంక పెట్టు ని మైసుర బొండాలు ని కొడుకు నోట్లో పెట్టు .పెడ్తా రా అని నొట్లొ పెటింది .ఎలావుందీ రా నా బోండామ్ .అబ్బ్బాఆ ఏముంది పెదమ్మ ని బొండమ్ అ లావు అ సున్నితంగా మెత్తగా హాట్ హాట్ గా అందులొ ని కొడుకు నొట్లొ నువ్ ని బొండం పెడుతుంటే .హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంత బాగా నచ్చిందా .చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అని చిల్లి గారి తీసుకొని అ బొక్కలో నా చిటికన వెలు పేటి చుడు పెదమ్మ ఈ బొక్కలో కరెక్టుగా ఎలా పాటిందో ఈ బొక్క లో ఇలా పెడితే చాలా బాగుంది .ఏందీ రా ని మాటలు చాలా తేడాగా వున్నాయి అని చిరు నవ్వు నవుతుంది .నా మాటలూ ఎం తేడాగా ఉన్నాయి చెప్పు పెదమ్మ .ఎమ్మెల్యేధుల బాగానే మాట్లాడుతున్నావ్ తిను .

అ తింటే పెదమ్మ నివు నాకొడుకు స్వయం గా ని రుచి చూపిస్తే తినకుండా ఉంటానా అని నను చిరు నవ్వు నవుతూ పెదమ్మ సల్లు తినీసలాగా చూస్తున్న .పెదమ్మ నా తల మీద ఒక ముట్టికాయ్ వెసి కొపం నటిస్తువుది .అబ్బ్బ నేను ఎం ఇంక ఛాయలేదు గా పెదమ్మ నన్ను ఇల కోటవు అని తల రుద్దుకుంటున్న .అబబ్బూ నేను నిన్ను ఎదో అనుకున్నాను రా .నన్ను ఎదో అనుకున్నావా ఎం అనుకున్నావ్ పెదమ్మ ని కొడుకు గురించి .నను ఎం అనుకున్ననో టైం వొచినపుడు చెప్తాలే గాని నీకు లవర్ ఉంద .

முரட்டு கதைகள்:  పక్కింటి ఆంటీతో కసితీరా చేశాను! - Telugu Sex Stories

నాకు లవర్ లెదు గాని నేను ఒక అమ్మాయికి లవర్ ని అయాను .అబ్బొ నివు మాములోడివి కదూ రా ఒక అమ్మాయి కి నివు లవర్ ఐతే నీకు అ అమ్మయ్ లవర్ కదా .అమ్మయ్ నన్ను ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి అమ్మయికి నేను లవర్ నీ నేను అమ్మయ్ ని ప్రేమించాట్లదు కాబట్టి నాకు అమ్మయ్ లవర్ కదూ అంటుండగా అదే టైం లో అమ్మయ్ ఫోన్ చేసింది ఇదిగో పెదమ్మ అమ్మయ్ ఎ ఫొన్ చెసింది అని కాల్ లిఫ్ట్ చేశా .రే స్పీకర్ ఆన్ చేయి .హెమ్మ్మ్ సరే నివు ఎం మాట్లాడకూడదు .హెమ్మ్మ్ సరే నేను ఎం మాట్లాడునులే .అమ్మయ్ (అ )నేను (నే )

అ .హలో
నే .హలో చెప్పు ఏంది ఫోన్చాసావ్ .
అ .ఏమిరా ఫొన్ చేస్తే తప్పా .
నే .తప్పు ఎం కదూ .
అ .రేయ్ ఎందుకురా నాతో అల మాట్లాడుతావ్ కొంచం మమూలుగా మాట్లాడుచుగా రా .
నే .నివు అంటే నాకు ఇష్టము లేదు అన్నా కుడా ఎందుకే నన్ను ఇసిగిస్తావ్ .
అ .కాని నాకు నివు అంటే పిచ్చి రా .
నే .ఎందుకే నేను అంటే అంత పిచ్చి నీకు
అ .రేయ్ నివు అంటే ఏ అమ్మయ్ కి అయిన పిచ్చి రా .
నే .ఏముందే నాలో ఎందుకు నేను అంటే అంత పిచ్చి అమ్మాయిలకి .
అ .ని మాటలు చాలు రా అమ్మాయిలకి పిచ్చి పట్టటానికి .
నే .అవునా నా మాటలకి ఎవరు అయిన పడ్తారా అంటు పెదమ్మ వైపు చుస్తూ నవ్వుతున్న .
అ .హెమ్మ్మ్ ఎవరు అయిన పడతారు రా .
నే .ఆంటీ లు కుడా పడతారా అంటుంటే పెదమ్మ ముట్టికాయ్ వెసింది తల రుదుకుంటూ
అ .ఎంట్ర నివు మాట్లాడేది .
నే .అవును రా నాకు అంటీ లు అంటే పిచ్చి రా అంటుంటే పెదమ్మ కొపం నటిస్తు లెగిసి వెళ్తుంటే నేను పెదమ్మ చేయి పట్టుకొని లాగేసరికి నా వొళ్ళో పడింది .అబ్బ్బాఆ అల పెదమ్మ వొళ్లో పడేసరికి నాకూ ఎదోలాగా ఉంది .
అ .ఎంట్ర అక్కడ ఎవరైనా అంటీ నచ్చిందా నీకు .
నే .హ్మ్మ్ అవును రా ఇక్కడ ఒక అంటీ ని చూసాను చాల చాల బాగా నచింది .అంటుండగా పెదమ్మ నా వొళ్లో నుంచి లెగవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది నేను అసలు ఛాన్స్ ఎవటమ్ లెదు పెదమ్మ కు పెదమ్మ గుద్దకు నా మొడ్డ గుచ్చుకుంటే అబ్బ్బ అ సుఖమై వేరు అబ్బ్బ .
అ .ఆబో అంతలాగ నచింద .
నే .నచింద అ అంటీ ఒపుకుంటే జీవితాంతం సుఖాన్ని అండ్ ప్రతి రోజు ఫుల్ గా భోజనం పెడతాను రా .అల నేను బోజనం అంటుంటే పెదమ్మ షాక్ తొ నా వైపు చూస్తుంది .నేను పెదమ్మ వయిపు చుస్తూ నవుతూ నుదిటి మీద కిస్ చేశా .
అ .ఏమోరా నీ ఇష్టము వాచినట్టు చేసుకో అంటీ లతో ఎంజాయ్ చేస్తావో అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తావో నీ ఇష్టము కాని నివు మాతరం నన్నే పెల్లి చేసుకోవాలి అని కొపం గా ఫొన్ పెటింది .

முரட்டு கதைகள்:  నేను-నా దేవత పార్ట్-47 | Telugusexstories com

అమ్మయ్ ఫొన్ పెట్టగానే నేను ఫొన్ పక్కన పెట్టి పెదమ్మ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చుస్తూ పెదమ్మ పేదలకు దెగరగా నా పెదాలు తీసుకువెళ్తుంటే పెదమ్మ నా నుంచి విడిపించుకొని పయికి లెగిసి నావైపు కోపంగా చుస్తూ ఏందిరా ఈ పని నివు చేసెది ఏంది నివు మాటలు మాట్లాడేది ఏంది అసలు నెఉద్దేసం ఏంది .పెదమ్మ అది అది అంటు భయపడుతూ ఇలా దొరికిపోయాను ఏంటి అనుకుంటా అది అది అని సాగదీస్తూ ఉన్న .పెదమ్మ ఏంది అది అది అంటున్నవ్ అంటే నేను నాకు అంటీ నా అంటే నివు నన్ను …..అంటు నన్ను కొడుతూ ఏడుస్తుంది .పెదమ్మ సారీ నన్ను క్షమించు అని నేను ఏడుస్తున్నాను .అది కాదురా నివు వున్నవయసులో అంటీ లను కోరుకోవటమ్ లొ తప్పులేదు కాని నేను నీకు పెదమ్మ ను రా అది గుర్తుపెట్టుకో .

అది కాదు పెదమ్మ నాకు అంటీ లు అంటే బాగా ఇష్టము వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చెయాలి అనివుంది అట్ల అని బయటవున్న అంటీ లతొ ఎంజాయ్ చేస్తే మనపేరుపోతుంది కధ పెదమ్మ పాలనా వాళ్ల అబ్బాయ్ ఇట్లా తిరుగుపోతోడు అని అంటారుగా .అట్ల అంటారు అని అమ్మ తరువాత అమ్మ లాంటిదని ఈపెద్దమ్మ తొ ఎంజాయ్ చేస్తావా అని కొడుతు ఏడుస్తుంది .అవును పెదమ్మ బయట ఉన్న అంటీలతో కన్న ఇంట్లొ ఉన్న మీతో ఎంజాయ్ చేస్తే అ ఎంజాయ్ ఎ వేరు .అంటే ని ఉదేసేం ఏంది రా ఇంట్లొ వాల్లతో ఎంజాయ్ చెయాలి అని ఉందా తప్ప రా ఇలా ఇంట్లొ వాళ్ల ని అమ్మలా తొ ఎంజాయ్ చేయకూడదు రా బయట తలిస్తే పరువుపోయిది అయిన తప్ప రా అల చేయకూడదు .ఎం తప్పుకాదు పెదమ్మ పరువు ఎం పోదులే ఎందుకుంటే అమ్మ కొడుకులు పూనుకుంటే ఏమనుకుంటారు అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారా అల ఎపుడు ఎవరు అనుకోరు మీరు ఇమ్మన్నా చెప్తారా ఇల నాకొడుకు నన్ను ఇలా చేసాడు అని మీరు చెప్పలేరు ఇంక ఎలా తలిసింది ఎవరికయినా పరువు ఇలా పోతది .

முரட்டு கதைகள்:  టేకు చెట్లలో ఆ0టీ తో సరసాలు | Telugu sex stories

రేయ్ తప్ప రా అల చేయకూడదు రా అమ్మ లతొ అయిన తప్ప రా అని కొపంగా బాగ కొడుతు ఎడుస్తుంది .పెదమ్మ నాకు ఒక మాట చెప్పు కొడుకు మొడ్డ కి అది అమ్మ పూకు అని తెలుసా అమ్మ పుకు కి కొడుకు మొడ్డ అని తెలుసా .రేయ్ అల కాదురా .అల కాదు ఇలా కాదు తెలుసా లేదా చెప్పు .తెలీదురా .మరి వాటికీ తెలియనప్పుడు అమ్మ పుకు ఏంటి అంటీ పుకు ఎందో తేడా తేలినపుడు అ పుకు అయిన అ మొడ్డ అయిన ఒకటే కధ ఇంకేమి అల చేస్తే తప్పు అనడానికి .రేయ్ నివు ఎన్ని అన్నా అల చేయడం తప్పురా అయిన నివు ఇలా ఎలా మాటలు నేర్చావు రా నేను నివు అమాయకుడివి మంచోడివి అనుకున్న కాని నివు ఇంత దుర్మార్గుడివి అవుతావు అని అనుకొలెదు రా .పెదమ్మ నీకు ఇష్టము లేకుండా నేను నిన్ను దెంగాను నీకు ఇష్టము ఐతేనీ దెంగుత కాని నిన్ను దెంగేది ధేన్గాదే నిన్ను మాతరం వొదలను .రేయ్ ఏంది రా మాటలు ఎం మాట్లాడుతున్నావా గుర్తుందా అని కొడుతు ఎడుస్తుంది .హమ్ గుర్తువుండే మాట్లాడుతున్న కాని నివు నన్ను క్షమించు పెదమ్మ .

முரட்டு கதைகள்:  చెలరేగిన జాణలు – Part 78

నేను నిన్ను మాతరం క్షమించేది లేదురా .నివు ఎలా క్షమించావో చూస్తా నీపూకు నా మొడ్డకి ఇచ్చి క్షమిస్తావులై .పెదమ్మ ఏడుస్తూ తన బెడఁరూం కి వెల్లింది .నేను తన వెనకాలే వెళ్లాను .కాని డోర్ వెసైసింది .సరే అని నేను వొచ్చి సొఫాలొ కూర్చున్న ఏంటి నాకు ఇంత దేర్యం వొచ్చింది ఇలా మాట్లాడాను ఏంది పెదమ్మ ఎం అనదు ఊపుకుంటది అనా హెమ్మ్మ్ వొప్పుకుంటది లే ఎందుకు ఒప్పుకోదు తనకి మంత్రెమ్ దేన్గించుకోవాలని ఉండదా ఒక రొజు కాకపోతో ఇంకోరోజు కు ఊపుకుంటది అపుడు కాకపోతే ఇంకో వారానికో నెలకో ఊపుకుంటది ఎప్పుడుకయినా వొప్పుకోవాలిసిందే మనం తాగకుండా తనని రెచ్చకొడితే తానై చిర పయికి లేపుకుని దేన్గురా దేంగు నా కొడకా అంటు మన చుట్టూ తేరుగుతారు అయిన నేను ఇలా మారాను ఏంటి మారకుండా ఏల వుంటాను పెదమ్మ అందచెందాలు చుసి అ సల్లు అ గుద్దలు అ నడుము ఒంపుసొంపులు చూస్తూవుంటే ఎ మొగడుఐన మారకుండా ఉంటాడా అది కొడుకు అయిన మరలిసిందా ఎందుకు అంటే వాడు మొగాడు వాడికి మొడ్డ ఉంటది కాబట్టి అని పెదమ్మ ని తలుచుకుంటే కింద నా మొడ్డ తన్నకలాడుతుంది నా హ్యాండ్ నీ ఫాంట్ మీదే నా మొడ్డ మీద పెట్టి రుద్దుతుండగా ఇంతలొ పెదమ్మ డోర్ తీసుకుని నేరుగా కిచన్ లొకి వెల్లింది .నేను మొడ్డ రుదుకుంటూ పెదమ్మ వెనకాలే వెల్లి ఏంటి పెదమ్మ ఇలా వొచ్చావ్ .

முரட்டு கதைகள்:  పావని ఆంటీ పూకు పచ్చడి చేసిన పక్కింటి కుర్రాడు

తింటానికి ఒంట చెయాలి కదా అందుకే వొచాను .ఒహ్హ్హ్ కేకే ఒంట చేయి ఇంతకీ నాగురుంచి ఎం ఆలోచించావ్ .దానిగురించి .అబ్బ నీకు తలియద ని పుకు దీనికి ఇవ్వటానికి అని నా మొడ్డ వయిపు చూపించ .హెమ్మ్మ్ ని గురించి నివు అన్నా మాటలు గురుంచి అలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వొచ్చా .అంటే వొప్పుకున్నట్టనా

The post ఫామిలీ దెంగుడుm 2 appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here