విశాఖపట్నం రజని అత్త 8 – Telugu Sex Stories

0
127

[ad_1]

మధు రెండు తొడల మీద రజని పావని లని కూచోబెట్టుకొని సరసాలాదుతూ-నడుము పిర్రలు సళ్ళు పిసుకుతూ ముగ్గురూ కలిసి రాత్రి భోజనాలు పూర్తి చేసారు.
రజని:”మధూ తల దువ్వు జడ వేసీరా,పడుక్కొంటాను నేప్కిన్ కూడా వేసీ”
పావని పెదాలు ముద్దాడి
మధు:”రాజీని పడుక్కోబెట్టి వస్తాను,మూడు రోజులు సెలవలు,నూ ఓపికే ఇంక”
అంటూ రజని ముడి విప్పి తల దువ్వి జడ వేస్తూ ఉంటే
పావని:”రోజూ రాత్రి కూడా తల దువ్వుతావా/”
రజని:”మధు హైర్ స్టైల్ ,బ్యూటీషీయన్ కోర్సులు చేసాడు.రోజూ రాత్రి కూడా తల దువ్వుకోవాలని వీడు వచ్చినప్పటి నుంచి అర్దరాత్రి అయినా దువ్వితే కాని పడుక్కోనివ్వడు”
మధు రజని జడన్ని పూర్తి చెసి లూసె ముడిగా చుడుతూ ఉంటే
పావని:”అందుకేనా,పూకు చంకలు బాగా గీకాడు-పేలు కూడా చక్కగా తీసాడు”
నవ్వ్వుతూ
రజని:”ఇంకా చాలా చేస్తాడు,ఇద్ద్రము చేయించు కుందాములే”
అంటూఊఉంటే
మధు రజని ని ఎత్తుకొని బాత్రూంకి తీసుకెళ్ళి-నెప్కిన్ మార్చి పొట్టి గౌను తొడిగి మంచం మీద పడుక్కోబెట్టాడు.
జుత్తు సవరిస్తూ
మధు:”రాజీ కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయా”
రజని:”లేదుర కొంచెం నడుము పట్టు””
అనగానే రజనిని బొర్లా తిప్పి నడుము పిర్రలు తొడలు కాళ్ళు 20 నిమిషాలు పట్టేసరికి రజని నిద్రలోకి జారుకొంది.రజని ని పక్కకి పడుక్కోబెట్టి నుదురు పెదాలు ముద్దాడి , పావని తో కలిసి రెండో గదిలొకి దూరారు.
పావని కి బట్టలన్నీ విప్పేసి-ఒళ్ళో కూచో పెట్టుకొని-జుత్తు ముడి విప్పుతూ
మధు:”రాణి తల దువ్వి పేలు తీయనా”
అంటూ మధు జుత్తుని విప్పి వీపు మీద పరిచి సర్దుతూ ఉంటే
పావని:”నువ్వు తల దువ్వుతున్నా పేలు తీస్తున్నా చాలా బాగుంది మధూ ,దెంగేక తీస్తావా ముందు పేలు తీస్తావో నీ ఇష్టం”
జుత్తుమీదుగా పావని పిర్రలు గిచ్చుతూ
మధు:”ఒక గంట నీకు పేలు తీస్తానే రాణీ”
అంటూ పావనిని సర్దుకొని-కుడి చెవు మీద జుత్తుని విడదీసి పేలు తీయడము మొదలెట్టాడు మధు.
మధ్య మధ్య కనబడుతున్న తెల్ల వెంట్రుకలని లాగుతూ
మధు:”పావని తెల్ల వెంట్రుకలు ఉన్నాయే”
పావని:”50 ఏళ్ళు రా ఉండవా మరి”
ంధు:”నీకు తెల్ల వెంట్రుకలు కూడా అందమెనే”
అంతూ ఒక్కాసర్రి చేతులు రెండు పావని మెద కింద నుంచి జుత్తులోనికి పోనిచ్చి మాసాజ్ మొదలెట్టాదు.
మధు: ” ఎలా ఉందిరా మాసాజ్”
పావ్ని:”చాలా బాగుందిరా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ ఇలా ఎవ్వరూ చెయలేదు”
మధు పావని జుత్తుని మాసాజ్ చేస్తూ మధలఒ పరిగెడుతున్న పేల్ను కుక్కుతూ 30 నిమ్షాలు తల వీపు నడుము నుదురు బుగ్గల మెడ మాసాజ్ చేసి-మళ్ళీ జుత్తుని చిక్కు లేకుండా దువ్వుతూ పేలు తీసాడు.
అప్పటికి మధు బాగా వేడెక్కి మొడ్డ నిఠారుగా నిలబడింది. పావనిని చెయ్యిని మొడ్డ మీద వేసి
మధు:”చూడు నీ జుత్తు మహాత్యం ఎలా లెగిసిందో”
అంతూ పావనిని మంచం మీదకి తొసి పావని పూకులో మొడ్డని దూర్చి నడుము పట్టుకొని 30 నిమిషాలు దెంగి దెంగి దెంగి పావని పూకుని నింపేసాడు.
పావని మిషనరీ పొజిషన్ మాత్రమే తనకి సుఖం అందని అలాగే దెంగాడు .ఒకసారి మధు ఒళ్ళో ఎదురుగా కూచొబెట్టుకొని దెంగుతూ ఉంటే
పావని:”బాబూ ఈ పొజిషన్ బాగుంది ఒక్క ఒంగోని దెంగించుకోవడము నావల్లా కాదు”
పావని పిర్ర్లని పట్టుకొని మొడ్డని పావని పూకులోకి మరింతలోతుగా తోస్తూ
మధు:”రాణీ నీకు ఎలా వీలుగా ఉంటే అలాగే దెంగుకుందాము ,నా మీద పడుక్కొని దెంగుత్తావా”
పావని:”ప్రయత్నిద్దాము”
మధు వెల్లకిలా పడుక్కొని పావనిని తనమీదెక్కి మొడ్డని పూకులో దూర్చుకొమ్మని-పావని పిర్రలు రెందూ అదుముకుంటూ ఉంటే పావని మధుని దెంగింది.
అలా మధు పావనిని ఆ రాత్రి మూడు పొజిషన్ లలో రెండేసి మార్లు దెంగాక-పావనికి కావల్సినట్టు తల దువ్వి పేలు ఒక గంట సేపు తీసాక-ఇద్దరూ నిద్రపోయారు.
మర్నాడు రజనికి స్నానం చేయించి-మధు రజనికి తల దువ్వు జడ వేస్తున్నాడు.
రజని:”పావనీ ఎన్ని పొజిష్నలు నేర్చుకొన్నావు”
పావని:” మూడు ఒక్కో దానిలో రెండు సార్లు దెంగాక , తల దువ్వి పేలు తీసాడు”
రజని జడని ముడిగా చుడుతూ
మధు:”తనకి కష్టం లేని మూడు రకాలుగా దెంగించుకుందామని అనుకున్నాము-తనకి ఎక్కువసేపు ఒంగోవడము కష్టము-ఆ పొజిషన్ మట్టుకు నీ స్పెషల్”
అంటూ రజని ని చుట్టేసి ముద్దులతో నింపేసాడు.
మిగిలన రోజంతా పావనికి తల దువ్వడము పేలు తీయడము-మూడు పొజిషన్లలో దెంగడము. పావని పూకుని నాకడము , దెంగడము. అలా మిగిలిన మూడు రోజులు పావనిని రోజుకి కనీసము 15 నుంచి 20 సార్లు దెంగి-తల దువ్వు పేలు తీసేవాడు మధు.
మూడో రోజు రాత్రి రజనికి తల దువ్వుతూ ఉంటే
రజని:”రేపు తలంటుకోవాలి మధూ”
రజని జుత్తులో కనిపించిన పేనును తీస్తూ
మధు:”తెలుసు,పొద్దునే లేచి తలంతుతానులే,లేవగానే ముందు తలకి నూనె పెడతా, తర్వాత మిగిలిన పనులకి వెళ్ళూ”
పావని:”నేను పులుసు పోస్తాను,మధు తలంటుతాడు రజనీ”
మధు జడ అల్లకుందా ముడి చుడుతూ ఉంటే
రజని:”అన్నీ మీరు తయ్యరు చెసేసారు అన్నమాట”
పావని:”మరి సవితిని ఉన్నాగా”
మధు రజని ముడిని ముద్దాడి-రజనిని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళి పడుక్కొబెట్టి వచ్చి పావని జుత్తు పని మొదలెట్టాడు.
పావనికి తీరిగ్గ కూచొని తల దువ్వి పేలు తీస్తూ-మధ్యలో పావని పొంగులతో ఆడుకొంటూ-పేలు తియ్యదము పూర్తి అయ్యాక తల దువ్వి పావని మీదెక్కి పోయాడు.
ఆ రాత్రి పావని దూల తీరేవరకు మధు పావని పూకుని దెంగి దెంగి వదిలాడు.
అదండీ కధ ,అలా మధు 17 ఎళ్ళు పెద్దదైన రజని-27 ఎళ్ళు పెద్దదైన పావని లతో విశాఖపట్నంలో కాపుర్మ చేయడము మొద్లెట్టాదు.
పావనికి ఇచ్చిన మాత ప్రకారము రోజూ మధ్యాహ్నం పావనికి రెండు నుంచి మూడు గంటలు వరకు తలకు నూనె రాయడము-తల దువ్వి పేలు తీయడము చెసి అప్పుడు పావని పూకుని దెంగేవాడు.

முரட்டு கதைகள்:  ఒరేయ్ తమ్ముడు పార్ట్ 2 dengudu kathalu

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here