The first part of the male companion | telugusexstories | మగ తోడు మొదటి భాగం

0
124

ఈ కధ ఒక పాత మేగజైన్ లోనిది. రవి స్కేన్ చేసి పంపేరు. ఆ కధను తెలుగు లిపి లో పి డి ఫ్ గా మీకు అందిస్తున్నాము.
***********************************************
చదువుదామని తీసిన ఇంగ్లీష్ నోట్స్ లో సుమతి దిశగా దర్శన మిస్తోంటే రమేష్ కు చదవబుద్ది పుట్టటం లేదు. సుమతి తోడలు పుస్తకం లా విప్పి తన ఉపస్థును అతనికి చూపిస్తూ రా రా…ర మేష్….నన్ను దెంగ వూ….అంటున్నట్లు మంచం మీద వెళ్ళికిలా పడుకున్నట్లు కనిపిస్తుంటే అబ్బాయిగారి చదువు కొండకెక్కింది.

అసలు తమ ఇంట్లో అద్దెకి దిగి న్నాడే అతని చదువు కొండెక్కింది. సుమతి …. పాతికేళ్ళుంటాయే మో. చక్కగా ఉంటుంది. ఆమె ఒక టీచర్. పెళ్ళి అయింది కాని, భర్త కొక చోట ఉద్యోగం, తన కిక్కడ. అతను శలవలప్పుడు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాడు. లేకపోతే తనే వెళుతుంటుంది.

ఒకటి రెండు సార్లు ఆమె భర్త వచ్చినప్పుడు ఏక్షన్ లో ఉండగా అతని కళ్ళబడ్డారు. అప్పుడు చూశాడు పడక మీద ఆమె ఉత్సాహాన్ని. చేయించు కోవడంలో ఆమె చూపిస్తున్న చలాకీతనాన్నీ చూసేకా పైకి అతి నెమ్మదస్తు రాలిలా కనిపించే ఈ మెలో ఇంత కసి ఉందా అని పించింది. ఆ కసికి ఆమె మొగుడు మాసి మడై పోతాడనిపించింది.

முரட்டு கதைகள்:  ఆరుగురు మాగవాళ్ళ ముంద ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా!

రమేష్ బి ఏ ఆఖరి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తల్లిదండ్రులకు ఒక్కడే కొడుక వడం వల్ల గారాబం. కాస్తో కూస్తో ఉన్నవాడు కావటం వల్ల జల్సా చేయటం దానంతట అదే వచ్చింది. అతని అక్క రాజే స్వరి కి పెళ్ళి అయితే అయింది కాని ఆమె మొగుడు దేశ ద్రిమ్మరి క వటం వల్ల ఎక్కువ భాగం పుట్టింట్లోనే ఉంటుంది. మొగుళ్ళుండి కూడా పడక సుఖం లభించని అతి వలిద్దరూ అతి తొందర్లోనే ఆప్త మిత్రులయ్యారు.
ఆ మిత్ర త్వ మే రమేష్ ను కట్టేసింది. ఎలాగైనా సుమతిని దెంగాలి అనుకున్నా ఆమె ఎక్కడ తన అక్క దగ్గర బయట పెడుతుందోనని లోపల భయం. అందుకే ఆలోచనలో పడ్డాడు .

కాని ఈ రోజు జరిగిన సంఘటన అతన్ని మరీ
రెచ్చకొట్టింది. ఎలాగైనా సరే సుమతిని చేయాలి. ఎంత చార్మింగ్ గా కనిపించింది. సుమతి దిశ గా. ఆమె శరీరంలో తాను చూడని ప్రదేశం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. కాని ఆ ఎత్తు పల్లాలని తన చేతులతో నిమరాలని, పెదవులతో తాకాలని అతని కోరిక..

முரட்டு கதைகள்:  నాకు 24 yrs ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది telugusex kathalu

అసలేం జరిగిందంటే ….. రాత్రి సెకండ్ షో కి రాంబాబుతో వెళ్ళడం వల్ల ఆలస్యంగా నిద్ర లేచి బయటి కొచ్చి పెట్ట గోడ కానుకుని కిందకి చూచేడు. ఇంకే ముంది. అతని నోటి నుంచి అప్రయత్నం గా ఈల వచ్చింది. అయినా ఆ ఈల క్రింద టాప్ లెస్ బాత్ రూం లో నగ్నం గా స్నానం చేస్తూ వంగుని ఒళ్ళు తోముకుంటున్న సుమతి కి వినిపించి ఉలిక్కిపడి తలెత్తి చూసింది. డాబా మీద పిట్ట గోడ దగ్గర ఇకిలిస్తూ రమేష్.

ఆ క్షణంలో ఏమి చేయాలో ఆమెకు అర్ధం కాలేదు. నిటారుగా నిలబడి టవల్ అందుకోబోయేసరికి చటుక్కున ప్రక్కకు తప్పుకున్నాడు. తీరా అంత పని చేసేకా అతని గుండెలు దడ దడ కొట్టు కోవడం మొదలు పెట్టాయి. కొంపదీసి ఆమె తన అక్కకు చెబుతుందేమో.

డాబా మెట్లు మీద అడుగుల శబ్దం వినిపించే సరికి ఉలిక్కిపడి పుస్తకం చదువుతున్నట్లు నటించ సాగాడు రమేష్. అతనను కున్నట్లు ఆ వచ్చింది అతని అక్క రాజేశ్వరి. రమేష్ ను చూచి పక పకా నవ్వింది.
అదిరిపడి తలెత్తి చూచేడు.

முரட்டு கதைகள்:  ప్రమీల చెప్పిన కధ 2 | telugu sex stories com

ఒరేయ్ ఎందుకురా అంత గాబరా పడుతున్నావ్ అంది నవ్వుతూనే.
నేనా….ఛ….ఛ… ఎక్కడ చదువుకుంటుంటే రమేష్ తడబడుతూ.
అన్నాడు
ఏడ్చేవులే. అయినా ఏ మిట్రా నీ వు చేసిన పని అంది సీరియస్
గా.
నేనా నేనేం చేసేను అన్నాడు తడబడుతూ
సుమతి స్నానం చేస్తుంటే అని ఆమె అంటూండగానే మధ్యలో అందుకుని….

ఆమె అక్కడ స్నానం చేస్తుందని నేనే మన్నా కలగన్నానా. అలా పిట్ట గోడ దగ్గరికొచ్చేసరికి ఆమె కనబడింది అంతే అన్నాడు రమేష్.
అలా కనిపించినప్పుడు మెదలకుండా తప్పుకోకుండా ఈల ఎందుకు వేసావ్
ఈలే సానా ఏమో నాకు తెలియదు.

ఫూల్ లా మాట్లాడకు. చేసిన పని ధైర్యం గా చెప్పలేని చవటవి. నిన్నేం చేసుకుంటుంది రా సు మతి.
సు మతి…
అవును సుమతే. ఒరేయ్. సుమతి కి నువ్వంటే కొంచెం ఇదే గాని. నీతో పడుకునేంత మాత్రం కాదు. నీవు నాకో సాయం చేసేవంటే రాత్రి కి సుమతి దగ్గరకి నీవు వెళ్ళే ఏర్పాటు చేస్తాను.
అక్క
ముఖంలో కి
ఏం మాట్లాడ కుండా చూస్తుండి పోయాడు రమేష్.

முரட்டு கதைகள்:  Ameerpet Sheshmahal

ఏరా మాట్లాడవ్. నేనూ రికే చెప్పడం లేదు. నేనేం చెపితే అది చేస్తుంది. సుమతి. నీకు సుమతి కావాలంటే నాకో సహాయం చేయాలి . చేస్తావా? అంది. అప్పటికి కాని రాజేశ్వరి నిజమే మాట్లాడుతోందని అర్ధం కాలేదతనికి. ఉత్సాహం గా ఏమి కావాలో చెప్పు. క్షణం లో చేస్తాను అనాడు.
వెరీ గుడ్. అలా ఉండాలి. చెప్పేక ఏమీ అను కోవుగా
ఉఁ హూ ….

ప్రామిస్…
అయితే రాత్రులు చదువు కోడానికి నీతో రాంబాబుని నీ రూం కి తీసుకు రా
ఎందుకు అని అడ గబోయి మానుకున్నాడు. అతని ముఖం మాన మయింది.
ఏరా మాట్లాడవేం. ఇద్దరూ కలిసి చదువు కోండి. పదకొండు గంటలకు నువ్వు సుమతి బెడ్ రూం కి వెళ్ళిపోదువు గాని. ఏమి సరేనా అనడిగింది. రమేష్ ఏమీ మాట్లాడలేదు. రాంబాబును అక్క కోరుకుంటూందా. వాడితో అక్క……….. ఆలోచించలేక తల విదిలించుకున్నాడు.

ఏరా ఆలోచిస్తున్నావ్. నీకు సుమతి కావాలి. అలాగే నాకు రాంబాబు కావాలి. నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను. అలాగే నా కోరిక నువ్వు తీర్చు. సరే నే వెళ్తున్నాను. రాత్రికి నీతో రాంబాబుని తీసుకొచ్చేవో నీవు సు మతి ని …. మాట పూర్తి చేయకుండా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయింది రాజేశ్వరి.. |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

முரட்டு கதைகள்:  మూడు తరాలతో ముచ్చటైన దెంగులాట | telugu sex stories

ఆ సాయంత్రం వరకూ ఆలోచనలొ ఉండి పోయాడు రమేష్, చివరికో నిశ్చయాని కొచ్చేడు రమేష్. తను సుమతిని కోరుకోవడంలో లేని తప్పు అక్క రాంబాబుని కోరుకోవడం లో ఏముంది. అలా అనుకోవటంతో అతనిలో అంత వరకూ ఉన్న నిరుత్సాహం పోయి ఉత్సాహం వెల్లి విరిసింది. రాంబాబుని కలుసుకుని తన రూం లో చదువు కుందుకు రమ్మని పిలిచాడు. అతను సరేనన్నాడు.
(ఇంకాఉంది.)

The post మగ తోడు మొదటి భాగం appeared first on Telugu Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here