Triple dhamaka part 5 – sex telugu

0
17

#త్రిబుల్_ధమాకా
#TripleDhamaka

#Part5

Triple dhamaka part 4

తన ఒక చేతిని తిస్కేల్లి మా ఇద్దరిద్ద
మధ్యకు దూర్చి,మడ్డనిడ్డ పట్టిం చాను చేతిలో.
“అమ్మో..తట్టుకుంటాన…..”అంది వొనుకుతున్న
స్వరంతో. అల అనే సరికి ఇంకా లేచింది నాది.
సైడ్ కి పడుకుంటూ షార్ట్ ని లాగి మడ్డనిడ్డ తన
చేతిలో పెట్టాను తమకంగా. కళ్ళు ముస్కో ని
దాని మీద పిడికిలి బిగించి భారంగా ఊపిరి
తీస్తూ
” ఇంత పెద్దగద్ద అవుతాయా మీవి…..”అంది
తమకంతో. “హ మరి..మీ పువ్వుల తిమ్మిరి
తీయాలి అంటే…ఈ మాత్రం అవ్వాలి
కదా….ఐన నువ్వు ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే
ఎలా ..దర్శనం చేస్కోవా…”అన్నా ను తన
నలుపుడిని ఎంజాయ్ చేస్తూ.
“ఉహు…వొద్దు..ఇలానే…హాయిగా
..బాగుంది….”అంటూ గట్టిగట్టి పట్టిం ది మడ్డనిడ్డ .
“స్స్స్ ..ఒకసారి చూడొచ్చు కదా…”అన్నా ను.
తన పెదవుల మీద నాలుకతో రాస్తూ “పర్లేదు
ర్లే
ఒకసారి చూడు….”అన్నా ను. తను కనులు
తెరిసి తన చేతోలో ఉన్న నా మడ్డనిడ్డ ఆచర్యం తో
చూస్తూ “అమ్మో….ఇంత పెద్ద దానితో
చేస్తారా….”అంది అలానే నలుపుతూ. “ఇవి
ఎంత పెద్దగద్ద ఉన్నా…చిన్నగా
ఉన్నా…లాగేసుకుంటాయి మీ
పువ్వులు…”అన్నా ను కసిగా.
నా మడ్డనిడ్డ తదేకంగా చూసి, ఊపిరి బారంగా
తీ
తీస్తూ ” ఇపుడు దీన్ని పెడతావా….”అంది కసిగా
నా కళ్ళలోకి చూస్తూ.
“దేన్నీ….ఎందులో…”అన్నా ను. “నీ దాన్ని…నా
దానిలో….”అంది సిగ్గుగా. “వాటికి పేర్లు
ఉంటాయి కదా…”అన్నా ను కసిగా ఒక సన్ను ని
పట్టి నొక్కుతూ. “స్స్స్స్ …అబ్బ… చిన్నగా….
నీకు …తెలుసు కదా ..మల్లి చెప్పాలా…”అంది
మత్తుగా. “హ చెప్పాలి..అపుడే కదా ఇం కా కసిగా
ఉంటది..”అన్నా ను. “హా…..నీ మ..డ్డ..డ్డ ని ………
నా…పు..వ్వు…లో..”అంది తమకంగా. “పువ్వు కి
కూడా ఇంకో పేరుంది..”అన్నా ను కసిగా తన
చేతిలో మడ్డనిడ్డ పైకి అంటూ. “హ ..అది
తెలుసు…”అంది కసిగా నా మడ్డనిడ్డ చూస్తూ.
“మరి చెపు..”అన్నా ను ఇంకా కసెక్కిపొతు. “నీ
మడ్డనిడ్డ నా పుకులో పెట్టి దేన్గుతావా
..ఇప్పుడు….”అని అంటూ కళ్ళలోకి కసి కసిగా
చూసింది. ఆ చూపుకి నాకు ఇంకా
తిమ్మి రేక్కిపోయి “నా మడ్డనిడ్డ దర్సనం
చేస్కున్నా వు..మరి నీ పూకు ని
చూపించవా..”అన్నా ను. ” పర్మిషన్
తీస్కోవాల….లాక్కొ ని చుస్కోవాలి గాని “అంది
ఇంకా కసెక్కిపొతు. దాని మాటలకు నాకు దిమ్మ
తిరిగిపోయింది. సహజసిద్దం గా ఉండే
మగతనపు బలుపుతో లంగా పైనుండి పువ్వు ని
ఫుల్గా నలిపి, లంగా పైకెత్తి పాంటి ని సర్రున
లాగాను.
ఆ లాగుడికి పాంటి చిరిగిపోయింది. పువ్వు దివ్య
దర్శనం అయింది. అర్జునుడు కూడా ఇంత
ఆచర్యపోయి ఉండదు శ్రీకృష్ణుడు విశ్వ రూపం
చుపించినపుడు. నేను ఆచర్యం తో చూస్తునాను
పువ్వు ని. లేత పువ్వు, తొలకరి చినుకులు
పడినపుడు మొలకెత్తే చిన్ని చిన్ని
మొక్కల్లాగా..అపుడపుడే మొలుస్తున్న
వెంట్రుకలు…ఇంకా సరి గ కొవ్వు పట్టనిట్ట లేత
లేత పూ పెదాలు. చిన్న చీలిక..వేలు పెడితేనే
లబోదిబో మనేం త సుకుమారంగా ఉంది. వెరసి
లేత గులాబీ రంగులో ఉంది. తదేకంగా దాన్ని
చూస్తుం టే. తను సిగ్గుతో “హెయి ..ఎం
చూస్తున్నా వు…..”అంది తమకంగా. “దేవి
దర్శనం …అయింది..ఇంకా పూజ మాత్రం
మిగిలి ఉంది…”అన్నా ను కసెక్కిపొతు. అల
దాన్ని చూసి చటుక్కున ముద్దు పెట్టనిట్ట వాడు
మగాడే కాదు. నేను వొం గి నాలుక తో పువ్వు
చుట్టూ హారతి ఇచినట్టుగా రాసి గట్టిగట్టి ఒక ముద్దు
పెట్టాను. “స్స్స్స్ …..హమ్మ……”అంటూ బెడ్
షీట్ ని రెండు చేతులతో గట్టిగట్టి పట్టేసింట్టే ది.
నేను తల ఎత్తి నా చూపుడు వేలు ని పువ్వు
చుట్టూ కసిగా తిప్పా ను. “ఛి…అల ముద్దు
పెడతారా అక్కడ ఎవరైనా….”అంది మత్తుగా.
“హ్మ్మం …పెడతారు …ఎప్పడు పెట్టిన్చు ట్టి కోలేదా
..నువ్వు…”అన్నా ను కావాలనే. “ఓయి..నన్ను
ముట్టుకుంది నువ్వే ఫస్ట్….” స్ట్ అంది తీక్షణంగా
చూస్తూ. పువ్వు పెదాల మీద తిప్పుతున్న వెలి
ని పువ్వు మీదకి ఎక్కిం చి గట్టిగట్టి
నొక్కా ను.”స్స్స్స్ …అబ్బ…ఏదో తెలియని తీపి
బాద లా ఉంది…”అంది కనులు మూతలు
పడుతుంటే. “వేలు పెడితేనే..ఇలా
ఉంటె….ఇంకా నా మడ్డనిడ్డ పెడితే….”అన్నా ను
కసిగా పువ్వు చీలిక వరకు తేచి రాస్తూ పువ్వు ని.
“స్స్స్స్ …హా….హా…అమ్మో.. చచిపోతనేమో….”
అంది ఇం కా మత్తుగా. చేతిని నా తొడల మీద
వేసి వెదుకుతుంటే అర్ధం అయి మడ్డ ని తన
చేతోలో పెట్టాను. దాన్ని గట్టిగట్టి పట్టి “పెడతావా
ఇపుడు … దీన్ని”అంది హీన స్వరం తో. అల
అన్న తర్వా త ఇంకా నేను తట్టుకోలేక…అలాగే
ఒక చేతి మీద లేచి తన మీదకు పడుకుంటూ,
మడ్డనిడ్డ చేతితో పట్టుకొని, పువ్వు దెగ్గరగ్గ కు
తెచాను….ఇంతలో…దబెల్న
తెరుచుక్కున్నాయి డోర్ తలుపులు.

முரட்டு கதைகள்:  First meet with 28 widow - Telugu Sex Stories

ఆ సౌండ్ కి నన్ను తన పై నుండి నెట్టేసింట్టే ది.
నేను చేతిలో మడ్డనిడ్డ అలాగే పట్టుకొని ఆ తోపుకి
పక్కకి పడిపోయాను. ఎదురుగ ఆంటీ, మా
ఇద్దర్ని ద్ద ఎగా దిగా చూస్తుం ది. మా ఇద్దరిద్ద
నడుము కింది భాగం అంతా నగ్నం గా ఉంది.
సిగ్గుతో తను లంగా కిందకు అనుకోబోయింది.
“ఆగండి ….ఎలా ఉన్నారో అలానే
ఉండండి….”అంది గట్టిగట్టి , దెగ్గరగ్గ కు వొస్తు. వోచి
నా పక్కన బెడ్ మీద కూర్చుం టూ “గృహ
ప్రవేశం అయ్యిం దా…..”అంది seriousga .
ఏంటి అన్నటుగా చూసాను. నేను చేతిలో
అలాగే పట్టుకొని ఉన్నా ను మడ్డనిడ్డ . “నీ మడ్డనిడ్డ
దాని పువ్వులో పెట్టావా….”అంది నా మడ్డనిడ్డ ,
దాని పూకు ని చూస్తూ. “ఇంకా ..లేదు..పెట్టేలోట్టే పు
…తమరు దయచేసారు …”అన్నా ను. “ఐన అది
గృహ ప్రవేశం కాదు గుహ ప్రవేశం…”అన్నా ను
మడ్డనిడ్డ ఉపుతూ. భారతి కూడా కొం చెం రిలాక్స్
అయి సిగ్గుతో తలదించుకుంది. లంగా కిందకు
అనుకోబోయింది. “ఓయి…ఆగవే…. పెట్టిం చు
కోవడానికి లేని సిగ్గు..ఇపుదెన్దుకమ్మ…” అంది
దాని పూకుని చూస్తూ. లంగా కిందకి
అనుకోబోయి ఆ మాటలతో అలాగే
ఉండిపోయింది. “ఎరా…నీకు ఎం
చెప్పా ను…”అని అంది నా చెవి మెలేస్తూ
.”అబ్బ….ఎం చెప్పారు “అన్నా ను నొప్పితో.
“కన్నె పువ్వు ని చూసి అన్ని
మరచిపోయావా….నా ముందే దాన్ని
వాయించమని చెప్పా నుకదా.” అంది. “నా
కెపుడు చెప్పా వు…”అన్నా ను నవ్వుతు.
“ఆఆ….నిన్న నన్ను వాయిస్తున్నప్పుడు
చెప్పా నుకదా.”అంది చెవిని వొదిలి, మడ్డనిడ్డ
గట్టిగట్టి పడతు. “నాకేమి ప్రాబ్లం లేదు …అలా
తనకి ఇష్టమోష్ట కాదో ..కనుక్కో “అన్నా ను
నవ్వుతు. “అది ఒప్పుకోకపోతే దెం గవా
…??”అంది మడ్డనిడ్డ పైకి కిందకి అంటూ. మల్లి
తనే “నువ్వేమి మగాడివి రా..ఇంత దూరం
వొచక …అది ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోక పోయిన
పడేసి దేన్గాలి గాని “అంది కసిగా మడ్డనిడ్డ
నలుపుతూ. అంటీ మాటలకు, అలా ఇద్దరిద్ద
మధ్య నేను ,కసేక్కిపోతుంది నాకు..మడ్డ ఇంకా
లేచింది. “ఏమే నీకు …ఇష్టమేష్ట నా…”అంది దాని
పూకు వైపు కసిగా చూస్తూ. సిగ్గు తో తల
దించుకుంది భారతి. అంటీ నన్ను చూస్తూ
“మౌనం…అంగీకారమే….ఇక పండగ
చేస్కో…”అంది ఆడదాని కుండే సహజసిద్దమైద్ద న
ఈర్ష్య తో. “ఆ గృహ ప్రవేశం..అదే గుహ
ప్రవెశమెదొ పెద్దవాద్ద రు కదా మీ చేతుల మీదుగా
కానివ్వం డి…”అన్నా ను కసేక్కిపోతు.
“పెద్దవాద్ద రెంటి… నేనేమైన ముసలి
దాన్నా..??”అంది ఉడుక్కుం టూ. ఆడవారికి
వయసు విషయం లో ఏమైనా అంటే కారం
పెట్టినట్టి
ట్టుగా ఉంటుంది అనుకుంట. ఇంకా
నేను కవర్ చేస్తూ “అలా కాదు ..హిమ…
ఆ కార్య మేదో నువ్వు చేయిస్తే , కన్నె రికం
చేయించిన పుణ్యం నీకు దక్కుతుంది
కదా..”అన్నా ను. “నీకు బాగా బలిసింది రా
..ఇల్లరి
ల్ల
కపు అల్లుడిలా నా ఇంట్లో ఉంటూ..దానికి
కన్నె రికం కూడా నాతోనే చేయిస్తావా…”అంది
మడ్డనిడ్డ గట్టిగట్టి పడతు, అంటీ చేతిలో నలుగుతూ
ఉన్న నా మడ్డ వైపు దొం గ చూపులు చూస్తూ
అప్రయత్నం గా కాళ్ళు వెడల్పు చేసింది
భారతి. “చూడు…దానికి కూడా నీ మడ్డనిడ్డ చూసి
దూలేక్కి పోతుంది…ఎలా వెడల్పు చేస్తుం దో
చూడు కాళ్ళు.. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు
దున్నే యి….”అంది కసేక్కిపోతూ. అంటీ భారతి
పక్కకు వెళ్లి కూర్చుం టూ తొడలు రాస్తూ “లేత
తమలపాకుల్లా ఉన్నాయి రా దీని పూ
పెదాలు….నాదానిలో తోసినట్టు పోలో మంటూ
తొయ్యకు బయపడి మల్లి ఈ చుట్టూ పక్కలకు
కూడా రాదు….”అంటూ తొడ నుండి పూ పెదాల
వరకు ఫింగర్స్ ని కదుపుతూ పువ్వు చుట్టూ
తిప్పిం ది అంటీ భారంగా ఊపిరి తీసుకుంటూ.
అలా చేస్తుం టే భారతికి కూడా సమ్మగా
ఉన్నట్టుగా ఉంది మొత్త ని కొం చెం పైకెత్తిం ది.
“చూడరా వొడ్డున పడ్డ చేప పిల్లలా
ల్ల
ఎలా గిల గిల
లాడిపోతుందో….”అంది పువ్వును కస్సున
పట్టుకొని. “స్స్స్స్ …అబ్బ,…..చిన్నగా
…అంటీ…”అంది మత్తుగా భారతి. “దీనికే
చిన్నగా అంటే….అక్కడ చూడు..శ్రీహరి కోట లో
రాకెట్ ల ఉంది వాడిది. అది పెడ్తే …చిరిగి
చాట అవుతుంది నీకు…”అంది కసిగా. అలా
ఇద్దర్ని ద్ద చూస్తుం టే పిచేక్కిపోతుంది నాకు.
“ఒరేయి..ఇంకా చూస్తూనే ఉంటావా..నాకు
కన్నె రికం చేస్తున్నపుడు మా ఆయన వొద్దు వొద్దు
అంటున్న కూడా పడేసి ఎలా కుల్ల పొడిసి
దేన్గినాన్గి డో …అలా దెం గు దీన్ని కూడా…”అంది
కసిగా మత్తెక్కిత్తె పోతూ. ఇంకా ఆగలేక భారతి కాళ్ళ
మధ్యకు వోచి నా మడ్డనిడ్డ చేతిలో పట్టుకొని పువ్వు
దెగ్గరగ్గ పెట్టబోట్ట తుంటే “నాతో పెట్టిస్తా
ట్టి స్తాను అని
చెప్పి …నువ్వే పెట్టేస్తు
ట్టే స్తునవ్వు….”అంటూ డిప్ప
మీద ఒకటి కొట్టిం ది. నేను నాలుక కరుచుకొని,
అంటీ చేయి పట్టి నా మడ్డనిడ్డ తన చేతిలో
పెట్టాను. తను తమకంగా పట్టుకొని టపా టపా
కొట్టిం ది భారతి పువ్వు మీద గట్టిగట్టి .
“స్స్స్ …అమ్మ….”అంది భారతి మొత్తనిత్త పైకి
ఎగరేస్తూ. చేతిని వోదలకుండా మడ్డనిడ్డ అలాగే
పట్టుకొని భారతి పూకు చీలిక మీద పైకి కిందకి
రాసింది. భారతి భారంగా ఉపిరి తీస్తుం ది. అలా
చేస్తుం టే నాది అంటీ చేతిలో లేచి లేచి
ఆడుతుంది. దారి ఇస్తున్నట్టుగా భారతి తొడలు
ఇంకా వెడల్పు చేసింది. చేప కి ఎవరైనా ఈత
నేర్పాలా?? పువ్వు ఇంకొచెం విచుకుంది.
అపుడు చూసాను భారతి పువ్వు ను. మొగ్గ
నుండి పువ్వుగా మారే పరిణామక్రమంలో ఎలా
ఉంటుందో పువ్వు…… ఇపుడు భారతి పువ్వు
కూడా అలానే ఉంది. “అలా ఎంత సేపు
చూస్తావు రా..తొయ్యి “అంటూ పిర్రను గిచింది
అంటీ. నాకు పిర్ర నొప్పి పుట్టి గట్టిగట్టి నడుము ని
ముందుకు తోయడం… నా మడ్డ భారతి
పువ్వులోకి సగం వరకు వెళ్ళడం…. తను
“స్స్స్స్స్ …..అమ్మ….”అంటూ గట్టిగట్టి
కేకవేయ్యడం ఏక కాలంలో జరిగిపోయాయి.
“అది…అలా ….అదిరిపోవాలి దానికి…”అంది
అంటీ కసేక్కిపోతూ, తన పువ్వు లోకి
దూర్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ. భారతి పువ్వులోకి
సగం దిగినాక ఆపుకోవడం నా వాళ్ళ
కాలేదు.అలానే దాని పైన పడుకొని రెండు సల్లు
పట్టి ఇంకా కొం చెం తోసాను
పువ్వులోకి.”స్స్స్ ….అమ్మ్మా ఆఅ….”అంటూ
మూలిగింది.అంటీ నా పిర్రల మీద చేయి పెట్టి
నొక్కుతుంది కసిగా. రెండు సల్లు గట్టిగట్టి
నలుపుతూ..ఇంకొచెం తోసాను నడుముని.
“దిగిందా రా…మొత్తం …”అంది అంటీ కసేక్కి.
“హా…”అన్నా ను భారతి పువ్వు ఇరుకు
దానాన్నిఎంజాయ్ చేస్తూ.
“అంటీ….చంపేస్తున్నా డు….ప్లీజ్
ప్లీ
తీయమని
చెప్పు…..”అంది భారతి నొప్పితో భాదగా పేస్
పెట్టి. ట్టి
“అది అలానే అంటది రా….నాలుగైదు
దెబ్బలు వేయి గట్టిగట్టి ఆపకుండా…అదే
సర్దుకుంటుంది…..” తన అనుభవాన్ని
రంగరించి చెప్తూ నా పిర్రల మీద తమకంగా
రాస్తుం ది. బుద్దిమం ద్ది తుడిలా అంటీ
చెప్పినట్టుగా… నా బరువంత భారతి మీద వేసి,
దబా దబా పది పన్నెం డు దెబ్బలు వేసాను.
“స్స్స్
..అమ్మ….స్స్స్స్ …..హాఆ……చాలు….చాలు……
.ప్లీజ్
ప్లీ
…….”అంటూ గట్టిగట్టి పట్టుకుంది నన్ను
భారతి. “ఒరేయి …ఎంట కొట్టుడు..అయిదారు
వేయమంటే ..అన్ని దెబ్బలు వేస్తావా….నీ
కంటే మా ఆయనే నయం…కొం చెం గ్యాప్ ఇచి
కొట్టాడు ……”అంది నా వెన్ను మీద రాస్తూ.
భారతి కి నచినట్ట్టు గా ఉంది. మల్లి
కొట్టమట్ట న్నట్టుగా మొత్తనిత్త పైకి అంది. శరీరాల
భాషకి పదాలు అవసరంలేదు కదా. నాకు అర్ధం
అయ్యి, ఇంకో రౌం డ్ రెండు సల్లు నలుపుతూ
కసిగా….ఆపకుండా 2 నిముషాలు కొట్టాను.
భారతి రెండు చేతులు ఎత్తి బెడ్ షీట్ ని గట్టిగాట్టి
నలుపుతుంది మూలుగుతూ. అంటీ కసేక్కి
పోయి “దాన్నే కొట్టుర మొత్తం …నేల టికెట్
ప్రేక్షకుడిలా నేను సొంగ కార్చుకుంటూ
మిమ్మల్ని చూస్తూ ఇలాగె
కుర్చుం టాను….”అంది నిస్టురంగా. అంటీ భాద
అర్ధం అయి, ఒక చేత్తో పైటని లాగేసి సన్ను
పట్టాను కసిగా. “స్స్స్ ..హా……”అంది
కసేక్కిపోతూ. ఇంకా దున్న మన్నట్టుగా భారతి
నడుము కదిలించింది. బారతి పక్కన అంటీని
పడుకో అన్నట్టుగా సైగ చేశాను. పైటని పక్కకు
కుప్పల వేసి పడుకుంది. జాకెట్ ఎవడు
విప్పుతాడు నీ మొగుడు వోచి విప్పుతాడ
అన్నట్టుగా చూసాను. తన జాకెట్ హుక్స్ తీసి,
భారతి జాకెట్ హుక్స్ కూడా తెసి బ్రా ని పైకి
అని తమకంగా నిమిరింది సల్లు, మా వైపు తిరిగి
పడుకుంటూ. . ఇపుడు దేన్గామన్నట్టుగా సైగ
చేసింది అం టీ. నేను వొం గి అంటీ ఒక సన్నుని
నోట్లోకి తీస్కొ ని భారతి ని దున్నడం స్టార్ట్
చేశాను. సన్ను ని చికుతుంటే అంటీ కి కసేక్కి
పోయి భారతి సల్లు నలుపుతుంది. దానికి కూడా
సమ్మగా ఉంది మొత్తనిత్త నా మడ్డవైడ్డ పు
ఎగరేస్తుం ది. తపక్ తపక్ , ములుగుల మధ్య
దద్దరిద్ద లింది రూం కాసేపు. భారతి చివరకు
వోచేసింది గట్టిగాట్టి మూలుగుతూ రసాన్ని
వోదిలేస్తూ గట్టిగాట్టి చుట్టేసింట్టే ది నన్ను..మా ఇద్దర్ని ద్ద
చూసి అంటీ కి కూడా భావ ప్రాప్తి అయింది.
నేను చివరి దెబ్బలు వేసి రసాన్ని
వోదిలేముందు
అంటీ తోసేసింది పైనుండి …పిచికారి ఇద్దరిద్ద
బొడ్డుల మీద పడింది. అంటీ తృప్తిగాప్తి
నిట్టుర్చుతూ “కుమ్మి దానికి, కుమ్మకుండానే
నాకు కారిపించేసవు రా…”అంటూ భారతి సల్లు
ముద్దు పెట్టుకుంది./25
ఉదయం నిద్ర లేచేసరికి 11 అయింది.బ్రెష్
వేసి సోఫాలో కూర్చున్నా ను బద్దకంద్ద గా. అంటీ టీ
తీస్కొ ని వొచింది. నా కిచి పక్కన కూర్చుం టూ
“ఏంటి..అయ్య గారు ..నిద్ర ఇరగ
దీసినట్టున్నారు ….”అంది నవ్వుతు. టీ ని
టేబుల్ మీద పెడ్తూ బద్దకంద్ద గా వొళ్ళు
విరుచుకొని “హ…అంటీ…ఇంకా నిద్ర పోవాలి
అనిపిస్తుం ది….”అన్నా ను. “నీ పనే బాగుంది
రా….వొచి వారం కూడా కాలేదు….ఒకటి కబ్జా,
ఒకటి బోణి చేసావు….”అంది నవ్వును
ఆపుకుంటూ. “అదంతా తమరి చలవే
కదా….”అన్నా ను టీ ని తీస్కొ ని సిప్ చేస్తూ.
“మరి గురు దక్షిణ ఎం లేదా…”అం ది. “ఎం
కావాలో ఆదేశిం చండి రాణి వారు….”అన్నా ను
శిరసు వొం చి. తను నవ్వుతు “చిన్నపుడు మా
అమ్మ వాళ్ళు సిగ్గు బిళ్ళ చేయించలేదు ..అది
చేయించు…”అంది వోచే నవ్వుని బలవంతంగా
ఆపుకుంటూ. “సిగ్గు…బిళ్ళ…నా…అదేం టి
…..??”అన్నా ను అర్ధం కాక. “సిగ్గులను
దోచుకుంటావు కాని…సిగ్గు బిళ్ళ గురించి
తెలియదా….”అంటూ ఒక మొట్టి కాయ వేసింది.
“పాపిడ బిళ్ళ గురించి విన్నా ను కాని ఈ సిగ్గు
బిళ్ళ గురించి వినలేదు….ఎక్కడ
పెట్టుకుంటారు దాన్ని…”అన్నా ను ఆలోచిస్తూ.
అంటీ పగలపడి నవ్వి, కడుపు పట్టుకొని “ట్యూబ్
లైట్…సిగ్గు బిళ్ళ అంటే చిన్నపుడు అడ
పిల్లల
ల్ల
కు మొలకు కడతారు “అంది.
“ఓహో..ఆదా….అదేదో మూవీ లో వెంకటేష్
సౌందర్య ని ఎడిస్పిస్తాడు ఫోటోలో
చూపించి…”అన్నా ను గుర్తుకు తెచుకుంటూ.
“హ…exactly ..అదే…..”అంది నవ్వుతు.
“చిన్నపుడు అంటే సిగ్గు బిళ్ళ చేయిస్తారు…అది
ఇపుడు నీకేం సరిపోతుంది.. సిగ్గు పళ్ళెం
చేయించాలి “అన్నా ను నవ్వును ఆపుకుంటూ.
“సిగ్గు…పళ్ళెం …నా….”అర్ధం కానట్టుగా
అడిగింది. “అంతే కదా మరి ….అప్పటికి
ఇప్పటికి కొలతలలో తేడా లోస్తాయి కదా ….ఒక
పెద్ద పళ్ళెం చేయించాలి..”అన్నా ను తోడ మీద
గిల్లుతూ. తనకు అర్ధం అయి ముఖం ఎర్రగా
అవగా “బాగా మాటలు నేర్చా వు రా…”అంటూ
భుజం మీద గిచింది. “మరి…అది చేయించాలి
తీ
అంటె …కొలతలు తీస్కోవాలి కదా …టేప్
తెచుకోన “అన్నా ను చీర వైపు చూస్తూ. “టేప్
ఎందుకు…నీది ఉంది కదా దానితోనే
కొలువు..ఆల్రెడీ లేపి పెట్టుకున్నా వు
కదా…”అంది మత్తుగా నవ్వుతు షార్ట్ వైపు
చూస్తూ. “అవును అంటీ…. సంధ్య అంటీ
…రావడంలేదు…”అన్నా ను suddenga గుర్తుకు
వొచి. “ఏంటి గాలి అటు మళ్ళిం ది…దాన్ని
ఏమైనా గోకావా…???”అంటూ అనుమానంగా
చూసింది. నేను తడబడుతూ,
“అబ్బే…అలాంటిది ఏంలేదు
అంటీ…”అన్నా ను. “నీ వాలకం చూస్తుం టే
….గోకినట్టే కన్పిస్తుం ది…”అంది ఇంకా
అనుమానంతో. నేను తమాయించుకొని “నేను
గోకితే నీకు చెప్పకుండా ఉంటుందా…ఇన్ని
రోజులు “అంటూ ఒక రాయి వేసి చూసాను అది
చెప్పిం దో లేదో confirm చేసుకుందాము అని.
“అది నిజమే…ఐన అది బిజీగా ఉంది …వాళ్ళ
ఆడపడుచు వాళ్ళు వోచారు..ఇంకో మూడు
నాలుగు రోజుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి పోతారు ….అపుడు
వొస్తుం ది.”అంది. ఇంతలో గేటు సౌండ్
అయింది. “సరే అంకుల్ వోచినట్టుగా
ఉన్నారు….నేను వెళ్తాను..”అంటూ లేచి కొం చెం
దూరం వెళ్లి వెనక్కి తిరిగి “అవును చెప్పడం
మరిచాను….రెండు రోజుల్లో నా చెల్లి
వొస్తుం ది..ఇక్కడ ఒక వారం రోజులు
ఉంటుంది.ఆ వారం రోజులు ఎలాంటి ఎదవ
వేషాలు వెయ్యకు…అసలే అది షార్ప్ యిట్టె
పసిగట్టేస్తుం
ట్టే స్తుం ది మనం ఎం చెసినా….”అంటూ
వెళ్ళి పోయింది. “ఒరేయ్…బుల్లి చందు… నీకు
ఇక ఆ వారం రోజులు పస్తేరాస్తే ..”అనుకుంటూ
షార్ట్ పైనుండి పాముకున్నా ను.
అంటీ వెళ్ళా క స్నా నం చేసి రెడీ అయ్యి రూం
బయటకి వోచాను. అంకుల్ డోర్ ముందు చైర్లో
కూర్చొ ని పేపర్ చదువుతున్నా డు. నన్ను చూసి
నవ్వుతు “రావయ్యా చందు…ఏంటి ఫుల్ బిజీ
అయినట్టుగా ఉన్నా వు..ఎంత వరకు వొచింది నీ
జాబు సంగతి..”అంటూ అడిగాడు.
నేను చైర్లో కూర్చుం టూ “ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజిస్టే
అంకుల్…ఇంకో 10 డేస్ లో క్లియ
క్లి
ర్ గా
తెలుస్తుం ది.”అన్నా ను.ఇంతలో అంటీ టీ తెచి
అంకుల్ కి ఇచి ఇంకో చైర్ లో
కూర్చుం ది.”ఎక్కడికో వెళ్తున్నట్టుగా
ఉన్నా వు…”అంది. “బైక్ కొం దాము
అనుకుంటున్నా…ఎంక్వయిరీ చేద్దాము
అని…బస్సు లో తిరగడం కష్టం గా ఉంది
..”అన్నా ను. “నా ఫ్రెండ్ కి షో రూం ఉంది
..నెం బర్ ఇస్తాను వెళ్లి కలువు…” అన్నా డు
అంకుల్. అంకుల్ దెగ్గరగ్గ నెం బర్ తీస్కొ ని
ఫ్రెండ్ తో వెళ్లి bikes గురించి ఎంక్వయిరీ చేసి
5 గంటలకు ఇంటికి వొస్తూ తాత షాప్ దెగ్గరగ్గ టీ
తాగడానికి ఆగాను.
తాత లేడు భారతి మాత్రమే ఉంది. నన్ను
చూసి సిగ్గుపడుతూ నవ్విం ది. “ఎక్కడికి వెళ్లారు
..మార్నిం గ్ నుండి చూస్తున్న మీ
కోసం….”అంది. రోడ్ మొత్తం నిర్మా నుష్యం గా
ఉంది. మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. “ఫ్రెండ్
ని కలవడానికి వెళ్ళా ను…అవును..తాత ఎక్కడ
“అన్నా ను. “మార్కెట్ కి వెళ్ళా డు…”అంది.
ఇంతలో వర్షం స్టార్ట్ అయింది. “లోపలి
రా…తడిచిపోతావు”అంది. లోపలి వెళ్లి తన
ఎదురుగ కూర్చున్నా ను. తను మిడ్డి లో ఉంది.
“ఏంటి హాట్ గా ఉన్నా వు ఇవ్వా ళా ….ఎపుడు
traditional డ్రెస్సె స్ వేస్తావు కదా జనరల్
గా..”అన్నా ను. “నీ కోసమే…”అంది నవ్వుతు.
“నా కోసమా….”అన్నా ను అర్ధం కానట్టుగా.
“ఎపుడు ఒకేలా ఉంటె నీకు బోర్ కొడుతుందేమో
అని..”అంది మిడ్డినిడ్డి మోకాళ్ళ కిందకు
అనుకుంటూ. నేను అటు ఇటు చూసి , సడన్
గా చేయి మిడ్డిలోడ్డి కి తోసి తొడలు నొక్కి
వదిలేసాను. “ఓయి…ఏంటది….నీకు బయం
లేకుండా పోతుంది….ఎవరైనా చుస్తే….” స్తే అంటూ
అటు ఇటు చూసింది. వర్షం ఇంకా పెరిగింది.
“ఇంత వర్షం లో మనం ఎం చేస్కున్న ఎవరికీ
కనిపించదు..”అన్నా ను. “నిన్న నే
చంపేసావు….మళ్లి అపుడేన…ఇంకా వొం టి
నొప్పులు కూడా తగ్గలేగ్గ దు …”అంది. “ఇది మరి
బాగుంది..నేనేమి చేశాను నిన్న..”అన్నా ను
కళ్ళతో నవ్వుతు. “నీకు సిగ్గులేదా..ఒక్కరు ఐతే
పర్లేదు
ర్లే
కాని…ఇద్దరిద్ద తో ఏంటి అలా…”అంది.
“ఎలా..??”అన్నా ను నవ్వుతు. “నిజంగానే అంటీ
చెప్పినట్టుగా బాగా బలుపు నీకు…”అంది
కళ్ళలోకి చూస్తూ. వర్షం కుండపోతగా మారింది.
“మరి తిర్చుతావ బలుపు..ఇపుడే అన్నా వు కదా
ఒక్కరు ఐతే పర్లేదు
ర్లే
అని..”అన్నా ను తొడ మీద
చేయి వేసి రాస్తూ. “ఎవరినా చూస్తే..” స్తే అంది.
“చూస్తే చుడనివ్వు…చూసి ఎంజాయ్
చేస్తారు…మాకు లెదు ఇలాంటి అదృష్టం
అని..”అన్నా ను తొడ పైన పైకి పోనిస్తూ చేతిని.
చేతిని అక్కడే పట్టి “వొద్దు….”అంది కళ్ళలోకి
చూస్తూ. ఆ తొడ మెత్తదత్త నానికి నాది లేవడం
స్టార్ట్ అయింది. “ఓన్లీ 2 నిమిషాల్లో
చేస్తాను”అన్నా ను. “అమ్మో..2 నిముషాలు అని
చెప్పి..స్టార్ట్ చేసాక నువ్వు ఆపవు…నిన్న
చూసాను కదా..”అంది మారుతున్న గొం తుతో.
కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ చేతిని ఇంకా లోపలి
పోనిచి పాం టి మీద నుండి పువ్వు ని నొక్కా ను.
“స్స్స్ ..”అంటూ కొం చెం చేతికి దారి ఇచింది. మొత్తం చేతిని పువ్వు మీద పెట్టి పిసికేసాను
కసిగా. నాది ఫుల్గా లేచి ప్యాం టు ని చిల్చుకొని
వచేట్టుగా అయింది. వర్షం కూడా తగ్గేటుగ్గే గా
లెదు ఇపుడే. ప్యాం టు జిప్ లాగి బయటకు
మడ్డనిడ్డ తీసి తన చేతిలో పెట్టాను. ఆ చలిలో,
చేతిలో వెచక దొరికేసరికి చేతిని గట్టిగట్టి
బిగించింది నన్ను చూస్తూ. “నన్ను అలా చూసే
బదులు దాన్ని చుడొచు కదా ..”అన్నా ను కసి
రేగిపోతుంటే. “ఉహు…దాన్ని చూస్తే బయం
వేస్తుం ది నాకు…”అంది అలాగే కళ్ళలోకి
మత్తుగా చూస్తూ. “భయం ఎందుకు….”అన్నా ను
పువ్వు ని సవరదీస్తూ. “స్స్స్ ..నిన్న నన్ను
చంపింది కదా..అందుకే బయం..”అంది చేతి
పట్టు బిగిస్తూ.
“దాన్ని బుజ్జగింజ్జ చు..బయం
పోతుంది…”అన్నా ను తమకంగా. “ఎలా
బుజ్జగింజ్జ చాలి..”అంది. “నా ముందు
కూర్చొ ని….దానికి కిస్ పెట్టు…”అన్నా ను. “ఛి …”
అంటూ చేతిని వొదిలేసింది. “అలా కూడా
చేస్తారా..నిన్న అం టీ చేయలేదు కదా
అలా..”అంది దాన్ని దొం గ చూపులు చూస్తూ.
“ఈ సారి అంటీ తో చేయిస్తాను నీ
ముందు…”అన్నా ను కుచో మన్నట్టుగా కళ్ళతో
సైగ చేస్తూ. అటు ఇటు చూసి నా కాళ్ళ దెగ్గరగ్గ
కూర్చుం ది. తల మీద చేతిని పెట్టి మడ్డనిడ్డ
చెం పకి అనిచాను. వెచక అనిపించిందేమో
మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది. చిన్నగా చెం ప
మీద నుండి పెదాల మీదకు తెస్తూ….lipstick
పెట్టు కునేట్టుగా రాసాను. “కళ్ళు తెరిచి చేతితో
పట్టుకో..”అన్నా ను కసిగా. తను చేతిలోకి
తీస్కొ ని మత్తుగా దాన్ని నన్ను చూసి tip మీద
కిస్ పెట్టి “ఇలాగె చేస్తారా….”అంది
కసేక్కిపోతూ.”స్స్స్ ..హ.. అలాగే…” అంటూ
లిప్స్ మీద నొక్కా ను మడ్డనిడ్డ . ఆ నొక్కుడుకి
కొం చెం తెరిచింది నోరు. కొం చెం తోసాను
నోట్లోకి. అలాగే తలని పట్టుకొని కొం చెం కొం చెం
తోస్తూ..సగం పైన వెళ్ళి న తర్వా త ఆపి,
బయటకు కొం చెం లాగి మళ్లి తోసాను. Slowga
చికడం చేస్తుం ది. మత్తుగా ఉంది నాకు. తను
అలాగే కళ్ళు మూసుకొని కొం చెం కొం చెం స్పీడ్
పెంచింది .నేను తలని గట్టిగట్టి పట్టి లోపలికి
ఫుల్గా తోసి, లాగి మళ్లి తోసాను. చిన్నగా
అన్నట్టుగా నా చేతి మీద చేయి వేసి నొక్కిం ది.
ఇంకా నేను అపుకేలేక గట్టిగట్టి తలని పట్టి ఫాస్ట్ గా
లోపలి బయటకు తోసాను 2 నిముషాలు.నా
చేతుల మీద తన చేతులు బిగించి పట్టుకుంది.
ఇంకా చాలు అన్నటుగా తల ఊపింది. నేను
బయటకు తీసాను మొడ్దనిడ్ద . “ఎంటా….స్పీడ్..”
అంటూ గట్టిగట్టి ఊపిరి తిస్కుం ది.
“బాగుందా….”అన్నా ను మత్తుగా. కళ్ళలోకి కసిగా
చూస్తూ. “మాకంటే…మీకే బాగుంటుంది
అనుకుంటా…” అం ది చేం జ్ అయిన నా పేస్
ని చూస్తూ. “హ..మేము చేస్తే మీకు…మీరు చేస్తే
మాకు బాగుంటది….”అన్నా ను. “ఏమో నాకేమి
తెలుసు…మాకు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో…”అంది
మత్తుగా. “కాసేపట్లో తెలుస్తుం ది కదా..”అన్నా ను
చేతిని పట్టి పైకి లేపుతూ. “అమ్మో…ఇపుడు
వొద్దు…ఇప్పటివరకు అయింది చాలు…”అంది.
పక్కకి చూసాను సైడ్ కి బియ్యం బస్తాలు 4
ఒకదాని మీద ఒకటి వేసి ఉన్నాయి. నేను కూడా
లేచి చేయి పట్టుకొని అక్కడకులాక్కేల్లను
ల్ల .
“ఓయి..ఎక్కడికి …”అంది. బస్తాల మీద
కుర్చోపెడుతూ, మిడ్డి ని పైకి అని సర్రున
లాగేసాను పాంటి ని. “ఓయి..ఎం
చేస్తున్నా వు…..వొద్దు …”అంది కాళ్ళు దెగ్గరగ్గ కు
అనుకుంటూ. తొడలు పట్టి గట్టిగట్టి విడదిసాను.
తొడలతో పాటుగా పువ్వు కూడా విచుకుంది. మోకాళ్ళ మీద కూర్చుం టూ, పువ్వు మీద గట్టిగట్టి
ముద్దు పెట్టాను. “స్స్స్ …….
ప్లీ
హమ్మ…..వొద్దు…ప్లీజ్
ప్లీ
…”అంది నీరసంగా తల
మీద చేతులు పెట్టి. ట్టి నాలుకని షార్ప్ చేసి పూకు
చుట్టూ తిప్పా ను.అలాగే ఉంచి పోట్లు పోదిచాను
పువ్వు మీద.
“స్స్…హమ్మ……చిన్నగా…..”అంటూ తలని
పట్టేసింట్టే ది గట్టిగట్టి . నాలుకని వెడల్పు చేసి పైకి
కిందకి అన్నా ను పువ్వు పైన. చిన్నగా ముని
పంటి తో పువ్వు కొనకి కొరికాను మెల్లిగా
ల్లి .
“స్స్స్ …అబ్బ…”అంటూ మొత్తనిత్త ఎగరేసింది
కొం చెం . కొం చెం గట్టిగట్టి తొడలు ఇంకా వెడల్పు
చేసి..పువ్వులో దూర్చా ను నాలుకని. జలక్
ఇచింది కొం చెం . కవ్వం తో చిలికినట్టుగా
చిలికాను పువ్వు ని. తను మూలుగుతూ నా తల
మీద చేతులని బిగిం చి పట్టుకుంది ఒక కాలు ని
పక్క నున్న బస్తా మీద పెడ్తూ.కసిగా కొరికి కొరికి
కేలుకుతున్న పువ్వు ని. తను తట్టుకోలేక.
“ఆబ్బ…చాలు …ఇంకా….చంపేస్తున్నా వు
నిన్నటి నుండి…”అంది మత్తు మత్తుగా. గట్టిగట్టి
కిస్ పెట్టి తలను పైకి లేపి ఎలా ఉంది
అన్నట్టుగా చూసాను.”ఇంత
బాగుంటుందా….”అంది మత్తుగా నా కళ్ళలోకి
చూస్తూ. ఇంతలో వర్షం కూడా తగ్గు ముకం
పడుతుంది.”చాలు ఇంకా వర్షం కూడా
తగ్గుతుంది..ప్లీజ్
ప్లీ
..”అంది.సరే అన్నట్టుగా
చూసాను ..కాళ్ళ వరకు ఉన్న పాంటి ని పైకి
అనుకోబోయింది వొం గి.”హే ఆగు ..నేను
తొడుగుతాను…”అన్నా ను మత్తుగా పువ్వు ని
చూస్తూ.తను నవ్వుతు పాంటి ని
వదిలేసింది.నేను పాంటి ని చిన్నగా పైకి లాగి
చివర్లో కసిగా ఒక ముద్దు పెట్టి పువ్వు పైన ..ప్యాక్
చేశాను పువ్వు ని పాంటి తో. తను మిడ్డి ని
కిందకు అనుకోని లేచి నిలబడి.”నువ్వు కూడా
ఆగు..నేను కూడా నీది లోపల పెట్టి లాక్
చేస్తాను”అంటూ మడ్డనిడ్డ తమకంగా పట్టుకొని
నలిపి, ఊపిరి బారం గా తీసి లోపలి తోసి జిప్
లాగేసింది./26
రెండు రోజులు బిజీగా గడిచిపోయాయి. ఈ రోజు
ఉదయం ఫ్రెండ్ తో వెళ్లి అంకుల్ చెప్పిన చోట
బైక్ కొని ఇం టికి వొచాను. రూం లోకి వెళ్ళబోతూ
అంటీ వాళ్ళ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంటె చెప్పడానికి
అని లోపలికి వెళ్తూ “అంటీ….”అని
పిలిచాను.లోపల సోఫా లో ఒకావిడ చిన్న బాబు
కి పాలు పడుతుంది. అటు ఇటు చూసి “అంటీ
లేరా”అని అడిగాను.నా సౌండ్ విని బాబు పాలు
తాగేవాడు వొదిలేసి నా వైపు తిరిగాడు.నేను
అనుకోకుండా అటు వైపు చూసాను.చూసి stun
అయ్యా ను.ఆమె చనుమొన బహుశ ఒక సెంటి
మీటర్ ఉంటుంది.ముదురు గులాబి రంగులో
పొడుచుకొని వొచి సవాలు చేస్తున్నట్టుగా ఉంది.
సన్ను కూడా ముట్టుకుంటే కందిపోయేత్తుగా
ఉంది.కాసేపు పరిసరాలను మరచిపోయి
చూసాను. నా చూపుని గమనిన్చిం దేమో
చటుక్కున పైట కప్పుకుంది సన్ను మీద పేస్
ఎర్రగా అవుతుంటే. అంతలో అంటీ బెడ్ రూం
నుండి వొస్తు “చందు …మొన్న చెప్పను కదా
చెల్లెలు
ల్లె
వొస్తుం ది అని”అంటూ నాకు
పరిచయం చేసింది.ఇంతలో బయట నుండి
పోస్ట్ అంటూ postman కేక వేసాడు. అంటీ
బయటకు వెళ్ళిం ది.ఏదో ఒకటి మాటలు
కలపాలి కదా అని “ఎక్కడ ఉంటారు మీరు…??”
అని అడిగాను. ఆమె uneasy గ ఫీల్ అవుతూ
“వైజాగ్ ..”అంది ముక్తసక్తరిగా.అంటీ
బయటనుండి వొస్తు “చందు..బైక్
కోనేసవా…చెప్ప నేలేదు..”అంది నిస్తురంగా.
“అదే చెప్దాము అని వొచాను…”అన్నా ను
నవ్వుతు. “చాల బాగుంది…”అంది మెచుకొలుగా
చెల్లి పక్కన వొచి కూర్చుం టూ. “అంకుల్ చెపిన
చోటే కొన్నా ను….”అన్నా ను. “మరి పార్టీ
ఎపుడు….”అంది. “మీరు ఎపుడంటే
అప్పుడు….”అన్నా ను.”ఎపుడో
ఎందుకు…అంకుల్ కూడా ఇంకాసేపట్లో
వొస్తారు ..ఈవెనింగ్ అలా బయటకు
వెళ్దాము..”అంది. “ఎక్కడికి వెళ్దాము….”అంది
ఆత్రుతగా తను అంటీ తో. అంటీ నవ్వుతు
“ఏదైనా షాపింగ్ మాల్, ఆ తర్వా త డిన్నర్ చేసి
సెకండ్ షో మూవీ చూసి వోద్దముద్ద ….”అంది.
“నైస్ ఐడియా…”అంది ఆనందంగా తను.నేను
కలగచేసుకొని “but …బట్ నాది ఒక కండిషన్
“అన్నా ను. ఏంటి అన్నటుగా చూసారు.నేను
నవ్వుతు
“ఈ రోజు టోటల్ పార్టీ నాదే …అలా అయితేనే
వొస్తాను….బైక్ కొన్న పార్టీ అనుకోం డి ఏదైనా
అనుకోం డి…”అన్నా ను. “ఇలా పెట్టేవాట్టే ళ్ళు
ఉంటె ..మేమెందుకు వొదులుతాము …మాకు
పెట్టలేట్ట క నువ్వు అలసిపోతావేమో
చూస్తో….”అంది తను.డబల్ మీనింగ్ లో అందా
మాములుగా అందా అర్ధం కాలేదు నాకు.
“ఓయి..తులసి నువ్వు ఆగవే….షాపిం గ్ అది
అంత నీకు తడిసి మోపెడు అవుతుంది..ఓన్లీ
restuarent అండ్ మూవీ టికెట్ మాత్రం నువ్వు
పెట్టుకో..ఆ షాపింగ్ అంతా అంకుల్ ఖాతాలో
వేస్తాం లే ..”అంది అంటీ. “అదేమీ
కుదరదు…ఈచ్ అండ్ everything నా ఎకౌం టు
లోనే “అన్నా ను ఖచితంగా. “అతను పెడతాను
అంటుంటే …….నువ్వేం టి ……..???
పెట్టనిట్ట వ్వు….”అంటూ అంటీ తో అంది
తులసి.”అబ్బబ్బ…వినరు కదా నా మాట…సరే
మీ ఇష్టం ..నేను టీ తెస్తాను”అంటూ అంటీ
కిచెన్ లోకి వెళ్ళిం ది.అమ్మో ఇది చాల
ఫాస్ట్… స్ట్ దీనితో compare చేస్తే అంటీ నే
బెటర్.ఒకసారి తేరిపార చూసాను. చాల
బాగుంది. అనుష్క ని కాజల్ అగర్వాల్ ని
రీమిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది.
అసలే చాల షార్ప్ అని అంటీ వార్నిం గ్ కూడా
ఇచింది ఎలాంటి పిచి వేషాలు వేయకుండా
ఉండాలి. “ఏంటి ఎంత పెట్టిస్తా
ట్టి స్తారో అని
ఆలోచిస్తున్నావా”అంది. నేను తేరుకొని “నేను
మరి అంత కంజుస్ కాదు…”అన్నా ను నవ్వుతు.
ఇంతలో అంటీ టీ తీస్కొ ని వొచింది.అంకుల్
కూడా అపుడే వోచాడు. సోఫాలో కూర్చుం టూ
“ఏంటి రౌం డ్ టేబుల్ సమావేశం
పెట్టారు”అన్నా డు.
“నువ్వు చూడలేదా బయట..చందు బైక్
కొన్నా డు…పార్టీ ఇస్తాడంట ..నీ కోసమే
వెయిటింగ్ మేమంతా…”అంది
అంటి.”అవునా…వేరి నైస్….ఇంతకీ ఏంటి
పార్టీ..ర్టీ???”అన్నా డు. అంటీ ప్లాన్ మొత్తం
చెప్పిం ది.అంకుల్ నిట్టుర్చుతూ
“అయిపొయవొఇ …చందు ..ఈ రోజు నీ పని
డమాల్…”అన్నా డు నవ్వుతు. “పర్లేదు
ర్లే
అంకుల్…అంటీ వాళ్ళ కంటే
ఎక్కువా…”అన్నా ను నవ్వుతు.

முரட்டு கதைகள்:  మూడు పూకులు ఒక్కటే మొడ్డ - Your Secret Stories - Sex stories

Story Continues…..
Avaru ayina Vijayawada sex korikalu to vunte MSG cheyandi bhargavkanakaraju24@gmail.com only ledies or girls no boys

106828cookie-checkTriple dhamaka part 5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here