స్నేహమే రా జీవితం 1

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories ప్రతి కథ ఎక్కడొ చోట మొదలైది అలాగే ఇ కథ యుస్ నుండి వస్తున్న రాహుల్, మేఘనలతొ మొదలైది. రాహుల్ కి ఇక్కడికి రావటం ఇష్టం లేదు కాని తన తల్లి మేఘన కోసం తప్పలేదు. మేఘనకి ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం. తన భర్త ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవుతున్నం అని చెప్పగనే ఎగిరి గంతేసింది కాని తన భర్త రావటనికి ఇంకో 8 నెలలు పట్టుది అనటంతో కొడుకుని తీసుకుని వీమానం ఎక్కింది. తన గారల ముద్దుల కొడుకు రాహుల్ కి అమ్మ అంటే ప్రాణం అందుకే యుస్ ని వదిలి మరి ఇండియా కి వస్తున్నడు.
ఉదయం 4:30
ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి కాబ్ తిసుకుని కొత్తగా ఇండియా లో కొన్న విల్లా కి బయలుదెరరు తల్లి కొడుకు. వెల్ల్ ఫర్నిషెడ్ విల్లాని చూసి మేఘన మురిసిపొఇంది ఆనదంలో కొడుకుని గట్టిగ హత్తుకుంది కాని నిద్ర మత్తులొ వున్న రాహుల్ ఇవేమి పటించుకొకుండ ఎదురుగా వున్న బెడ్రూంలొకి వెల్లిపోయడు. మేఘన మాత్రం విల్లా మొత్తం చూస్తు తన భర్తకి కాల్ చేసింది. ఆ రొజు అంత ఇంటిని తనకి నచినట్టు డెకరెట్ చేసుకుని సాయంత్రనికి అలసిపొయరు ఇద్దరు.
మరుసటి రొజు ఉదయం పదింటికి మేఘన రాహుల్ రూంలోకి వెల్లి పిలిచింది అవేమి పట్టని రాహుల్ దుప్పటి ఇంకా పికిలకి పదుకున్నడు, మేఘన దుప్పతి లాగి “చూడు రాహుల్ ఏలా వున్నన నేను” అని అంది అసలె మార్నంగ్ ఎరకష్న్ లో వున్న రాహుల్ అమ్మ ని చూసాడు. ఆ ఒక్క క్షణం రాహుల్ అల అమ్మని చూస్తునె వున్నడు ఎందుకంటె రాహుల్ మొదటి సరి తన అమ్మను శారీలొ చూస్తున్నడు.
వెంటనే రాహుల్ బెడ్ మీద నుండి లేచి మేఘనను గట్టిగ హగ్ చేసుకున్నడు యుస్ లో పెరగటం వల్ల మేఘనకి ఇది మాములు విషయమే కాని రాహుల్ ఎ సరి చల గట్టిగ హగ్ చేసుకొవటమే కాక మెల్లగా తన తల్లి మెడ మీద వున్న కురుల వాసన పిలుస్తు వటిని పక్కకు తీసి ముద్దుల వర్షం కురిపించడు, కొడుకు కొత్త ప్రవర్థన చూసి మేఘన సిగ్గు పడిందే కాని ఆపలేదు.
“రాహుల్ ఏలా వున్ననూ ?”
“మామ్మి యూ ర్ లూకింగ్ డమ్న్ హట్” అని నోరు కర్చుకున్నడు.
“థంక్స్ బేబి, ఫాస్టగ రెడీ అవు టెంపల్ కి వెల్దం” అని కిట్చిన్ లోకి వెళింది.
రాహుల్ వెనక నుండి తన అమ్మ ని చూస్తునె వున్నడు.
ఇద్దరు టెంపల్ నుండి వచ్చాక, రాహుల్ కొత్త కాలేజి పనులలొ, మేఘన ఇంటికి కావలిసిన వాటి పనులలొ బిజీ అయారు. ఇలా ఒక వారం గడిచింది.
ఒక రొజు రాహుల్ సాయంత్రం ఇంటికి వచెటప్పటికి మేఘన జిం చెస్తూవుంది, రాహుల్ ఎప్పుదు మేఘన జిం చెసిన చూసే చాన్స్ వస్తే అసలు మిస్ అవ్వడు ఎందుకంటె మేఘన మామూలుగనే చాల అందంగా వుంటుంది ఎక్కడ ఎక్క్కడ ఎవి వుండలొ ఎంత వుండలొ అన్న పదానికి మేఘన best example.
సన్నగ కొంచెం కూడ ఫ్యాట్ లేని నడుము, కరేక్ట్ సైజె లొ వుండే సళ్ళు, ఎత్తైన మెత్తని జగడం విటాన్నిటికి ఏ మాత్రం తీసిపోని ముఖం & కలర్ ఒక్క మాటలొ చెప్పలంటె సినిమా హిరోఇన్ టబు కి జిరొక్స్ ల వుంటుంది.
రాహుల్ మేఘన దగ్గరికి వెల్లి హగ్ చేసుకున్నడు, మేఘన “బేబి వచేసావా” అంట్టు బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది. రాహుల్ “మమ్మ్ యూ స్మెల్ల్ నైస్” అంట్టు మేఘన మెడ మీద వున్న చమటని నాలుకతో నాకాడు. ఇది ఊహించని మేఘన “రాహుల్ విసిగించకు” అని అంది చిరు కోపంగా.
రాహుల్ “సారీ మమ్మ్” అంట్టు ఫ్రెష్ అవడనికి వెల్లాడు.

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal துளசி மாமியின் நிர்வான நிமிடங்கள்

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *