యాత్ర 1 | Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories మీ అందరికి ముందుగా నమస్కారములు. ఒక చిన్న కల్పిత కథ తో మీ ముందుకు వస్తూన్నాను. ఈ చిన్న కథ మీ అందరికి నచ్చుతాదని ఆశిస్తూ.. ఈ కథ లో పాత్రలు ప్రాంతాలు కథ అన్నీ కల్పితములు.. సరదా కోసం మాత్రమే ఈ కథ రాయటం జరిగింది. దయచేసి గమనించగలరు..డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేయటం వలన మేలకువ వచ్చింది. చూట్టూ చూస్తే అందరు అపుడే మేల్కోంటూన్నారు.. బస్ విండో లో నుండి చూస్తే అపుడే వేలుతురు వస్తూంది. నా హేండ్ హాండ్ బ్యాగ్ లో సేల్ ఫోన్ తీసి టైమ్ చూస్తే 7 కావస్తూంది.. బస్ రోడ్ కి ఒక పక్క ఆపి ఉంది. బస్ క్లీనర్ కూర్రవాడు.. పక్కనే మామిడి తోపు(తోట) ఉంది.. అక్కడ బోరు బావి కూడా ఉంది.. అక్కడకి వేళ్ళి స్నానాలు చేసి దగ్గరలో ఉన్న కనకమహలక్ష్మి గుడి ఉంది అది చూసుకూని ఊరిలోకి వేళ్ళి మీ షాపింగ్ చూసుకుని సాయంత్రం 8 గంటల లోపు వస్తే బస్ బయలు దేరతాది అని చేప్పటం తో నా బ్యాగ్ లో నుండి చీర జాకేట్ బ్రా లంగా తువాలు తీసుకుని మా పక్క ఫ్లాట్ అనసుయమ్మ పిన్ని తో బస్ దిగాను.ఇక్కడ నా ప్రయణానికి కారణం చేరుతాను. మాది హైదరాబాద్ చివారు ప్రాంతం లో మధ్య తరగతి వారికి అనుకులంగా ఉన్న ఒక అపార్ట్ మేంట్ లో 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఫ్లాట్ కోన్నుకున్నాము.. అది చాలా పేద్ద అపార్ట్ మేంట్.. అందులో సూమారు గా 300 ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి.. అన్ని ఫ్లాట్లు నిండిపోయి ఉండేవి.. అందులో కోంత మంది ఫ్యామిలిస్ కోంతమంది బాచిలర్స్ కూడా అద్దేకు ఉండేవారు.. మేము ఆ ఫ్లాట్ కోనుకున్నపుడు.. ఆ ఫ్లాట్ మేనేజ్ మేంట్ ఒక స్కీమ్ పేట్టింది.. సంవత్సరానికి ఒక సారి 15 ఫ్యామిలిస్ ని 30 రోజులపాటు తీర్థ యాత్రలకు తీసుకు వేళ్ళతాము.. అందులో లక్కీడిప్ ద్వారా ఒకరిని అన్నీ ఖర్చులు మేనేజ్ మేంట్ పేట్టుకుని ఈ తీర్థ యాత్రలకు తీసుకు వేళ్ళడం జరుగును.. ఆ విధంగా 2015 వ సంవత్సరం లో లక్కీడిప్ లో నా పేరు రావటం తో.. మా వారు వచ్చిన అవకాశం వదులుకోకు మన పేళ్ళి అయ్యి 18 సంవత్సరాలలో ఒక సారి కూడా నేను నీన్ను ఎక్కడికి తీసుకు వేళ్ళలేదు.. ఈ రూపంలో అయిన నీవు గుళ్ళు గోపురాలు చూసి రా అని పంపితే నేను బయలు దేరాను..నాగురించి ఇక్కడ కోంచేం చేప్పాలనుకుంటున్నాను.. 5.2 ఎత్తు తో 50 కేజిల బరువువుతో 36 30 34 సైజులతో తేల్లగా అందంగా ఉంటాను.. నా వయసు 40 సంవత్సరాలు, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అన్న ఎవరు నమ్మరు.. నేను 10 తరగతి ఫేయిల్ కావడం తో మా బావకే నన్ను ఇచ్చి పేళ్ళి చేసారు. నాకు బోత్తిగా లోక జ్ఞానం తేలియదు. ఇంటి పనులు టివి చూడటం అంతే ఇదే నా లోకం అపుడపుడు నా ఇంటికి వచ్చే అనసుయమ్మ పిన్ని గారితో కబుర్లు ఇదే నా లోకం.2015 జూన్ 8 వ తేది అనసుయమ్మ పిన్ని తో పాటు నేను బస్ దిగి మామిడి తోపులో కి వేళ్ళాము.. మాతో పాటు బస్ దిగిన కోన్ని ముసలి జంటలు బోరు బావి దగ్గర స్నానాలు చేయటం వలన ఖాళి లేదు.. గంట సేపు వేయిట్ చేశాకా అక్కడ అందరు వేళ్ళి పోయారు. అనసుయమ్మ పిన్ని కూడా స్నానం చేసి నన్ను కూడా స్నానం చేయమన్నారు.. నాకు ఒక అలవాటు ఉంది ఎక్కడ స్నానం చేసిన ఎపుడు స్నానం చేసిన నగ్నం గా చేయటం అలవాటు కావటం తో ఎవరన్న తోపులోకి వస్తుంటే నేను చేపుతాను నీవు త్వరగా స్నానం చేసి రా అనడం తో చూట్టు చూసాను అన్నీవైపుల మామిడి చేట్లు ఉన్నాయి ఎవరు లేకపోవటం తో ఒక చేట్ట కోమ్మ మీద నేను తీసిన బట్టలు పేట్టి బోరుబావి పైరు గోట్టం కింద స్నానం చేస్తు ముఖం కి సబ్బు రాసుకుని కడుకునే సరికి నా పక్కన రేండు అడుగుల దూరం లో 18 సంవత్సరాల కూర్రవాడు నగ్నం గా వాడి మడ్డని ఆడిస్తూ.. నన్నే చూస్తూన్నాడు.. నేను వాడిని చూసి షాక్ అయ్యను.. తేరుకుని వాడు ఎమి చేస్తూన్నాడో అని చూస్తే ఒక చేతిని నా ముఖం చూట్టు తిప్పి సైగ చేసాడు.. నేను అందంగా ఉన్నానా? అని వాడిని అడిగాను.. వాడు నన్ను చూస్తూ మడ్డ ఆడిస్తూ.. అవును అన్నట్లు తల ఉపాడు.. నీకు మాటలు రావా? అని అడిగాను.. అవును అన్నట్లు తల ఉపాడు.. నాకు జాలి వేసి వాడిని నగ్నం గా ఉన్న నా గుండేలమీదకు హత్తుకున్నాను. అపుడు వాడి మడ్డ నాకు తగిలేసరికి నా నరాలు జీవ్వుమన్నాయి.. మా వారి మడ్డ కంటే పేద్దగా ఉంది.. 5 నిమిషాలకు వాడు కార్చేసి వేళ్ళి పోయాడు.. నాలో ఒక్కసారిగా కోరిక రగులుకుంది.. అప్పటికే 10 రోజుల నుండి మోగుడి పోటు లేక ఆ ముగ కూర్రవాడి మడ్డ గుర్తూకు వచ్చేది.. ఎవరో వస్తూన్నారే లక్ష్మీ అనే పిలుపికి ఈ లోకం లోకి వచ్చి చీర కట్టుకుని గుడికి వేళ్ళాము.. అలా మరలా భక్తీ వైపు నా ధ్యాసని మరలించాను. అలా రోజుకి ఒక గుడి తికుగుతు 15 రోజు లకి కేధరినాథ్ చేరుకున్నాము.. అసలు సమస్య ఇక్కడ మొదలైంది..

முரட்டு கதைகள்:  చెల్లి బావా తో 11 | Telugu Sex Stories

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *