అనురాగ కుటుంబం 10

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu BoothuKathalu మరుసటి ఉదయము నేను లేచె సరికి పక్కన ఎవరూ .లేరు. నేను ఫ్రెషప్ అయ్యాను
“రెయ్ నువ్వు టిఫ్ఫిన్ తింటె మనము బయలుదెరదాము” అన్నాది అక్క
“అప్పుడెనా” అన్నాను
“ఇంకా ఎవరినైనా ఎక్కాల..” అన్నాది అక్క
“చి పోవె..రాత్రి నువ్వూ ఎక్కించుకున్నావుగా” అన్నాను
“కాని నాకు ఒక రౌండె జరిగింది.అదీ ఒకదానిలొనే..మీలాగ రెండు సార్లు..రెండు బొక్కలొను అవ్వలెదు” అన్నాను
“మరి రాత్రి చెప్తె నీ రెండొ బొక్కలొ పెట్టెవాడిని కదా..” అన్నాను
“అప్పటికె అలిసిపొయవు..ఎందుకలె అని..” అన్నాది అక్క
“అప్పటికి నేను నీ వైపె తిరిగి పొడుకున్నాను..నీ బాయలు మీద చెయ్యి వేసి పొడుకున్నాను” అన్నాను
“నాకు నిద్ర రాకపొతె నిన్ను లెపుదాము అని నీ వైపు తిరిగాను..నువ్వు బాగా నిద్రపొతున్నవు..” అన్నాది
“ఎంటి పొదున్నె అక్క-తమ్ముదు ముచ్ఛట్లు..” అని అత్త వచ్ఛింది..
“రాత్రి జరిగిన రౌండ్స్ గురుంచి మట్లాడుకుంటున్నాము” అన్నాను
“ఆపు సిగ్గులెకుండా.” అన్నది అక్క
“మీరు అద్రుష్థవంతులు..బంగారం లాంటి తమ్ముడు వున్నాడు..మీ తమ్ముడు ఒక్కడు చాలు పొల్లాల్ని దున్నటానికి..” అన్నది అత్త
“ఇప్పటి వరుకూ మా పొల్లాలె దున్నాడు..ఇప్పుడు మీ పొలము.మీ కూతురి పొలము కూడా దున్నుతాడు.. తొడుగా మా అన్నయ కూడా వస్తాడు” అన్నాది అక్క
“నాకు అన్నయా.. అన్నయ్య కు నేను తొడుగా వుంటామ” అన్నాను
అత్త నవ్వి.. అక్కకి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి..చీర జాకెట్ పెట్టింది.నాకు డబ్బులు ఇచ్ఛారు..
“ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవన్ని..మేము మీ ఇంటి వాల్లమె కదా..” అన్నాది
“మా ఇంటి వాళ్ళు కబ్బటె ఇచ్ఛాము..వుంచండి..” అని వెల్లిపొయింది
“రాత్రి నువ్వు మామతొ పొడుకున్నందుకు..నేను అత్తతొ పొడుకున్నదుకు ఇచారెమొ..” అన్నాను
అక్క నన్ను కొపంగా చూసింది

முரட்டு கதைகள்:  பலமுறை பல விதங்களில் அவளை வைத்து செய்தேன்

అన్నయ, వదిన, అక్క నేను బయలుదేరాము.
“చిన్నా..నన్ను మా ఇంటి దగ్గర దింపు..” అన్నాది అక్క
“ఇంటికి వచ్ఛి వెళ్ళవె..” అన్నాడు అన్నయ్య
“అవునండి ఇంటికి వచ్ఛి వెళ్ళండి..” అన్నాది వదిన
“లెదు మా ఇంటికి వెలతాను..ఇంట్లొ మా ఆయన,మామగారు వున్నరు..ఎం వొండుకుంటున్నరొ..ఎమి తింటున్నరొ..” అన్నాది అక్క
“నాకు తెలిసి నీ బాద.. మీ ఆయన,మామగారు ఎవరిని ఎక్కుతున్నారొ అని నీ బయము..” అన్నాను
“చూడరా పెద్దొడా..చిన్నొడు ఎలాగ అంటున్నాడొ..మీరు ఎమి అనుకునా పర్లెదు..నన్ను మా ఇంటి దగ్గర దింపు..” అన్నాది అక్క
అక్కని ఇంటి దగ్గర దింపి.మేము మా ఇంటికి వెల్లిపొయాము..

నేను నా రూం లొ కూర్చుని ఆఫిసు పని చేసుకుంటె వదిన స్నాక్స్ తీసుకుని వచ్ఛింది..
వదిన సారీలొ వచ్ఛింది..వదిన పింక్ సారీలొ బ్లాక్ జాకెట్ లొ వచ్ఛింది.. అది స్లీవ్ లెస్ జాకెట్..
వదిన అందమైన బుజాలు తెల్లగ కనిపిస్తున్నాయి..చీర బొడ్డు కిందకె వుంది..పల్చటి చీరలొంచి భొడ్డు కనిపిస్తుంది..
నేను వదినను దగ్గరకు లాగుకుని హత్తుకున్నాను
“హెయ్ వద్దు నన్ను.. ఎమి చెయ్యొదు..” అన్నాది
“ఇప్పటికి ఒంటరిగా దొరికావు..ఎమి చెయ్యి కుండా ఎల వుండాలి..” అన్నాను
“ఈ ర్రొజు నాకు మీ నాన్నగారితొ శొబనము అంట..రెపు నీతొ అంట..ఇంకా ఒక్క రోజు ఆగు..” అన్నాది వదిన నాకు సహకరిస్తూనె.
“మా అచారము ప్రకారం మొదటి రాత్రి మాత్రమె నీ మొగుడు దెంగాలి..తర్వత ఎవరు ఎలా దెంగిన పర్లేదు..రా” అన్నాను
“అత్తగారికి తెలిస్తె..తిడతారు.అందరికి తెలిసిన బాగోదు..” అన్నాది
“పొని..పై పై పనులు కానిద్దాము..” అన్నాను
“ఎమొ పండు రుచి చూసి వదెలెస్తావా.. రుచి నచ్చితె మొత్తం కావలంటావు..” అన్నాది
“ప్లీస్ పైపైనె..” అన్నాను గట్టిగ హద్దుకుంటూ..
“సరె అత్తగారికి చిన్నా తొ కుబుర్లు చెపుకుంటూ..తన రూం లొ వుంటాను అని చెప్పి వస్తాను” అన్నాది
“నా గురుంచి మా అమ్మకి బాగా తెలుసు..ఒక్కసారీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళితె నిన్ను అమ్మ లొపలికి పంపదు..” అన్నాను

முரட்டு கதைகள்:  அன்பே ஆருயிரே தேவி

ఇద్దర్ము ఎదురు ఎదురు గ కూర్చున్నాము
“సరె ఎమన్నా కబుర్లు చెప్పు..” అన్నాది
నేను తన చెవులను నలిపాను.తన చెతులను ముద్దు పెట్టుకున్న్నను.తన బుగ్గలని నిమిరాను
“కబుర్లు నీ దగ్గర వుంటాయీ..రెండు రాత్రులు అయ్యాయి నువ్వె చెప్పూ” అన్నాను
“మీ అన్నయ ఎలా చెస్తాడొ నీకు తెలుసుగా..” అన్నాది
“అమ్మని, అక్కని ఐతె ఎలా చెస్తాడొ తెలుసు.” అన్నాను
“వాళ్ళ లాగె నన్ను చేసాడు” అన్నాది
తన మొహం మీద పడుతున్న వెంట్రుకలను తన చెవుల మీద పెట్టాను
తన నుదిట మీద నా వేలు పెట్టి.నా వేలును తన ముక్క, పెదాల మీద్ద, గెడ్డం మీద రాసాను
నేను అలా చేస్తుంటె వదిన కళ్ళు మూసుకుని “హ్మ్మ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్ ” సౌండ్స్ చెస్తుంది.
“అమ్మ, వదిన అంటె చిన్నపటి నుంచి వాడికి తెలుసు..నువ్వు కొత్త కదా..ఎలా చెసాడొ చెప్పు..” అన్నాను
“బాగనె చెసాడు..ఊపిరి అడ నివ్వలేదు.. నాకు అలా చెయ్యట్టం కొత్తగా వుంది..” అన్నాది
“సరసాలుతొ మొదలు పెట్టరా..లేక డైరెక్ట్ కార్యము లొకి దిగి పొయారా” అన్నాను
“సరసాలు ఎమి లేవు..డైరెక్ట్ గ పనిలొకి దిగి పోయాడు..మీ అన్నయ” అన్నాది
“ముందు ఎమి జరిగింది..” అన్నాను
నేను వదినని దగ్గరికి తీసుకుని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను..
ముద్దు పెట్టుకున్న తర్వాతా. వదిన పొడుకున్నాది..
వదిన అలా పొడుకుంటె.. వదిన ఊపిరి పీలిస్తునప్పుడల్లా వదిన సొల్లు పైకి కిందకు కదులుతున్నాయి
నేను మళ్ళీ వదిన మీదకు వెళ్ళి, వదిన కి లిప్ కిస్స్ చేసాను.. బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టను
పైట తప్పించి..జాకెట్ మీదె వదిన బాయలను ముద్దు పెట్టుకున్నాను..గాట్టిగా పిండాను
“ఇలాగె ముందు బాయలు పిండెసాడు..” అన్నాది
తన బొడ్డు గుడ్రంగా లొతుగా వుంది..అక్కడ కొంచెం సేపు ముద్దులు పెట్టను
వదిన చీరను తన తొడలు వరుకు లేపాను..తన తొడల నుంచి కింద పదాలు వరుకూ.. ముద్దులు పెట్టను..నెను మంచము మీద కూర్చున్నను..
“నీ తొడలు..బంగారం లాగ మెరిసిపొతుంది.. నీ స్కిన్ కలర్ అద్బుతము…బాయలు పిండిన తర్వాత..ఎమి చేసాడు” అన్నాను
వదిన నా ఎదురుగ వచ్ఛి తన మొకాళ్ళు మీద నుంచిని..నన్ను దగ్గరికి తీసుకుంది
తన చేతులు నా తలలొ పెట్టి నా మొహాని పట్టుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది
రెండు చేతులు నా మెడ మీద వేసి తనకి గట్టిగ హద్దుకుంది..నేను ఒక చేతిని తన ఒక సొల్లు మీద వేసి పిసికుతూ..ఇంకొ సొల్లు ని జాకెట్ మీదుగానె ముద్ద్దడుతున్నాను
నేను తన మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను..చేతులు పిర్రలు మీద వేసి పిర్రలను పిసికాను
“బాయలు పిసికిని తర్వాత.. పూకు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నొటితొ చేతి వెళ్ళతొ నాకు కారె వరుకూ చేసాడు..” అన్నాది
మెము ముద్దులు పెట్టుకొవడం లొ స్పీడ్ పెంచాము..వదిన నాకు ముద్దులు పెడుతుంటె..నేను వదినకు ముద్దులు పెడుతున్నాను
వదిన లిప్స్ ని బాగ చీకెసాను..వదిన కూడ బాగా సహకరిస్తుంది..లిప్ కిస్స్ చేసినప్పుడు తన నాలికతొ నా నాలికను టచ్ చేస్తుంది..
వదిన నా షర్ట్ విప్పేసింది..తన చేతులు నా వీపు మీద కదులుతుంటె వెచ్ఛగా బాగుంది..
నన్ను పొడుకొ పెట్టి నా మీదకు వెక్కింది..నా యద మీద ముద్దులు పెట్టింది..పైకి కిందకి వూగుతుంది.
“నువ్వు త్వరగా కారిపొయావ అని..” అడిగాను
“హ్మ్.. చాల త్వరగ కారిపొయింది. మీ అందరి మొడ్డలు నా పూకులొ పెట్టినప్పుడె.. నా పూకుకు కొత్త మొడ్డల రుచి తగిలి బాగ ఊరిపొయింది.మీ అన్నయ నొటితొ..వెళ్ళతొ చెసేటప్పడికి నాకు అయ్యిపొయింది..” అన్నాది
నేను వదినని పక్కికి పొడుకొ పెట్టి..తన పొట్ట మీద చేతులు వేసి..తన బొడ్డుని నిమురితూ..తన వీపు మీద ముద్దులు పెట్టాను.అలా తన వీపుని ముద్దాదుతూ..తన బాయలను పిసికాను..
“తరవాత..ఎమి జరిగింది..” అన్నాను
“నీకు కారిపొయింది..నేను నీ పూకులొ పెట్టెస్తాను అన్నాడు అని తన మొడ్డ ని నా పూకులొ పెట్టేసాడు..” అన్నాది
నేను వదిన పొట్ట మీద పొడుకుని..వదిన బొడ్డుని ముద్దాదుతున్నాను..వదిన తన చేతులు నా తల మీద వేసి తన బొడ్డు కి గట్టిగా హద్దుకున్నాది..బొడ్డుని బాగా నాకెసాను
“ఎంత సేపు చెసాడు” అన్నాను
“మీ అన్నయ మొడ్డ గాడిద మొడ్డ లాంటిది..చాల సేపు చెసాడు..నాది చిరిగిపొతాది ఎమొ అనుకున్నా.” అన్నాది
“అవును.. అక్కా అమ్మా అదె చెప్తారు వాడికి.. మెల్లగా చెయ్యిమని..” అన్నాను
మళ్ళీ వదిన మొహము మీద ముద్దులు పెట్టుకున్నాన్ను..నా చేతిని వదిన చీరలొకి పెట్టను.. పూకు కొసము..వదిన లంగాలొ కూడ అండర్వేర్ వేసుకుంది..
“ఎంటి లంగాలొ అండర్వేర్ వేసుకున్నావు” అన్నాను
“నా పూకు మీద నీలాంటొడు కన్ను పడతాది అని..నా పూకుని దాచుకున్నాను” అన్నాది
“ఎంత దాచిన..నేను తలుచుకుంటె.అన్నీ చింపేసి..నీ పూకుని ఆక్రమించుకుంటాను” అన్నాను
“ఇంకా ఒక్క రొజు ఆగు..నేను వచ్చి నిన్ను ఎక్కించుకుంటాను” అన్నాది
“తర్వాత ఎమి అయ్యింది” అన్ని నేను కిందకు వెళ్ళి వదిన చీరను, లంగాను బాగ పైకి లేపాను.. లొపల వదిన పింక్ కలర్ అండర్వేర్ వేసుకుంది.
నేను వదిన అండర్వేర్ మీదుగ పూకు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను..అక్కడ బాగా తడిగా వుంది..
“హ్మ్మ్..అబబబబ.” అని అరిచింది..
“అయ్యూ..అరవకు..తర్వాత ఎమి అయ్యిందొ చెప్పు..” అన్నాను
“నువ్వు నన్ను చపేస్తుంటె అరవకుండా ఎలగా వుంటాను..” అన్నాది
“సర్లె ఎమి చెయ్యను..” అని వదిన పక్కన్న పొడుకున్నాను
“నన్ను చలా సేపు దెంగాడు..ఎప్పుడు కార్చాడొ తెలియదు..నేను ఈ లొకంలొ లేను..నన్ను లెపి గిన్నిలొ మీరు కార్చిన రసం పొసాడు..” అన్నాది
“తర్వాత..” అన్నాను
“బుగ్గల మీద, బాయల మీద, పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టి..బాయలు చీకి..నా మొడ్డ నొట్లొ పెట్టుకుని లేపు..నీ ముడ్డిలొ పెడతాను అన్నాడు..పొనిలె ఎదొ అవకాసం ఇచాడు అని కొంచెం అనంద పడి..మీ అన్నయ మొడ్డని కొంచెం సెపు చీకి పెద్దది చేసాను..తర్వత నా ముడ్డి ని చింపెసాడు” అన్నాది
“పాపం వాడికి సరసాలు రావు..మీద పడిపొమంటె పడిపొతాడు.వాడు చేసినంత సేపు మేము ఎవరము చెయ్యలేము..అప్పుడు అప్ప్పుడు వాడిది చూసి..అలాంటిది నాకు ఎందుకు లేదు అని బాదపడతుంటాను” అన్నాను
“బాబో..అలంటిది వుంటె..10 రొజులకి నాది పెద్ద బావి లాగ తయ్యారు అవుతాది.నీకు కూడా అలంటిది వుంటె నాది 5 రూజులకె అయ్యిపొతాది. ఇప్పటి వరుకు బంగారం లాగ చూసుకున్నాను నా దానిని..” అన్నాది
“ఈ విషములొ మమ్మల్ని క్షమించు..వంద అబ్బదాలు చెప్పి అయిన ఒక పెళ్ళి చెయ్యలి అన్నారు.మేము ఆ ఒక్కటి దాచాము..” అన్నాను
“ఎం పర్లెదు..అన్నీ తెలిసె మేము ఈ సంబందం ఒప్పుకున్నాము..పెళ్ళిచూపుళ్ళలొ మా అమ్మ మీ అన్నయ మొడ్డని చూసి అప్పుడె చెప్పింది..ఆ మొడ్డ కి సరసం రాదు గాని గంటల కొద్ది చెస్తాది..” అని అన్నాది
“మీ అమ్మ చలా గ్రేట్” అన్నాను
“నీ గురుంచి.సరసాలు తొ సుకాన్ని ఇస్తావు అని చెప్పింది” మా అమ్మ
“నా మొడ్డని చూడకుండానె ఎలాగ చెపేసింది..మీ అమ్మ డబల్ గ్రేట్” అన్నాను
“అప్పుడు కాదు..నిన్న రాత్రి మా అమ్మ గుహలొ నీ చెరుకు గడ పెట్టిన తర్వాత” అన్నాది
“నాకు సిగ్గువేస్తుంది..” అని కల్లు మూసుకున్నాను
వదిన తను లెగిసి.. నా మీద పొడుకుని.. నా షార్త్ కిందకు లాగెసి..నా అండర్వేర్ మీద నా మొడ్డని గట్టిగ కొరికింది..
“అబ్బ.. ఎందుకు కొరికావు” అన్నాను
“రెపు రాత్రి వరుకు.ఎవరి పూకులొకి దూరకుండా వుండడానికి..” అన్ని..బెడ్ మీద నుంచి లేచి బట్టలు సర్దుకుంటున్నాది
“ఇంక నయం ఇంకొంచెం గట్టిగ కొరికివుంటె.నీ పూకులొ దూరెది కూడ కాదు. అప్పుడు నాది హాస్పిటల్ లొ ఎ నర్సెఒ పెట్టుసుకునేది..” అన్నాను
“చంపుతా..ఎవరికి ఇవ్వకు.” అని బయటకి వెల్లిపొయింది..

முரட்டு கதைகள்:  అమ్మా-1 (తెలుగు కామిక్స్) Amma Comics 1

ఆ రోజు సాయంత్రం..వదిన నాన్న పక్కలొ పొడుకుంది..రెండు రొజులు పూకు అలవాటు అయిన అన్నయ మొడ్డ..అమ్మ ని తీసుకుని వెల్లాడు

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *