వంశనికికొక్కడు 13

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories అత్తమ్మ నకోసోమే ఎదురు చూస్తుంది అనుకుంటా.. వెళ్ళగానే చాలా ప్రశ్నలు. రామ్ ఎక్కడికి వెళ్లవు.. ఇక్కడే అపార్ట్మెంట్ లో చక్కర్లు కోరుతున్నాను. ఎంత సేపు అని ఇంట్లో ఉండను. పోనీలే కానీ అపార్ట్మెంట్. నుంచి దూరం నాకు చెప్పంది.. మాత్రం వెళ్ళకు.అలాగే అత్తమ్మ.. నేను గదిలోకి వెళ్ళాను .ఎలా అమెను రక్షించాలి. అత్తమ్మ కు చేప్పితే.. వద్దు పేద్ద విషయం అవుద్దీ. ఎలాగ.. ఎలాగ.ముందుగా రేపు ఆమె స్కKూల్ వెళ్లి అక్కడ ప్రిన్సిపాల్ ని కలిసి. ప్రాధేయ పడుతాను. వింటే ఆమె సమస్యా.. తీరుతుంది. కానీ నేను చేప్పితే వింటాడా అసలు.. ఆమెకు ధైర్యం చెప్పడానికి పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేసి వచ్చాను. ముందుగా. రేపు కలిసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను తరువాత ఆలోచిద్దాం..ఆరోజు .తిని కూడా అవే ఆలోచనల తోని మరో కొత్త ఉదయం కూడా ఉదయించింది..రెడీ అయ్యి.. టీ తాగి .సీత కోసం కూర్చున్న. ఇంతలోనే మంచి ఆలోచన వచ్చింది. కమ్యూనిటీ స్కూల్ అంటే సీత కూడా అక్కడే చదువుకుంది. ప్రిన్సిపాల్ గురుంచి సీత ఎంతో కొంత తెలిసే ఉంటుంది. ముందు సీత ను అడగాలి. సీత కూడా రెడి అయి వచ్చింది. బావ వెళదామా. అత్తమ్మ కు చెప్పి మేము కాలేజీకి బయలుదేరము….

முரட்டு கதைகள்:  விமலாவின் முகத்தில் விந்து

సీత నువ్వు కమ్యూనిటీ స్కూల్లో చదువుకున్నావ్ కదా ఎలా ఉండేది స్కూల్.. బనే ఉండేది బావ.. అది మనమే కట్టించం కాబట్టి మనకు గౌరవం ఎక్కువ ..చిన్నప్పుడు.. జయరామ్ అంకుల్.. ఇక్కడి గోవర్నమెంట్.తో పోరాడి తెలుగు వాళ్ళకోసం.. స్కూల్ ఆమోదించడానికి కృషి చేసారు అని ప్రిన్సిపాల్ చెప్పేవారు.. కానీ గోవర్నమెంట్ స్థలం.. మరియు ఉత్తర్వులు జారీచేసింది కానీ స్కూల్ కట్టించడంలో. చాలా అశ్రద్ధ చేసింది అంట దాంతో.. జయరామ్ అంకుల్ ఇక్కడి పూర్వము ఉన్న తెలుగు వాళ్ళతో కలిసి. స్కూల్ కట్టించారు అని ప్రిన్సిపాల్ చెప్పరు..ఓ అలాగా సీత.. మీ ప్రిన్సిపాల్ చాలా మంచోడిలా ఉన్నారు. మంచోడే. బావ కానీ ఎక్కువ స్కూలుకి వచ్చేవాడు కాదు .సీత నేను అన్సార్ గాడు ఈరోజు క్లాసుకు రాము. మీ స్కూల్ చూసి వస్తాను.. ఈ విషయం అత్తమ్మ కు చెప్పకు.. తాను కొద్దిగా ఆలోచించి సరే అంది.. హమ్మయ్య ఒప్పుకుంది..

కాలేజ్ వెళ్ళగానే యధావిధిగా వాళ్ళు ముగ్గురు లైబ్రరీ వెళ్లారు….అన్సార్ గాడు యధావిధిగా క్యాంటీన్ పోదాం అన్నాడు కానీ నేను వాణ్ణి అపి .అరే.. ఇక్కడ కమ్యూనిటీ స్కూలుకి పోదాం పద. గంటలో వచ్చేద్దాం. వాడు ఎదురు చెప్పకుండా.. సరే పద అన్నాడు …

முரட்டு கதைகள்:  ఆఫీస్ బాస్ తో 15

కాలేజ్ నుండి దగ్గరే ఉంది 15 మినిట్స్ లో వెళ్ళము. నేను అన్సార్ స్కూల్ చూసినట్లు చూసి. ప్రిన్సిపాల్ రూమ్ వైపు వెళ్ళము .అన్సార్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను ప్రిన్సిపాల్ గారిని కలిసి వస్తాను.. వాడు నీకు పరిచయం లేదు కదా ..ఆయనతో నీకు ఎం పని.నేను పరిచయం చేసుకుందాం అని మా నాన్న కష్టపడి కట్టించిన స్కూల్.. ఎలా నడుస్తుందో తెలుసుకోవాలిసిన బాధ్యత న పై ఉంది. నువ్వు కాసేపు వైట్ చేయు వస్తాను.. అని వితౌట్ పెర్మిషన్.. డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపాల్ రూంలోకి పోయాను. వెళ్ళగానే. గుడ్ మొర్నిగ్ సర్ అని విషెస్ చేసాను..

ప్రిన్సిపాల్: నన్ను చూసి కంగారుగా. ఎవరు నువ్వు ఎలా లోపలికి వచ్చావు. అటెండర్. అటెండర్.. అంటూ బెల్ నొక్కాడు.

నేను: ఇప్పుడు అటెండర్ కూడా మీ విషయం చెప్పాలి అంటారా.

ప్రిన్సిపాల్: ఏ విషయం తెలియాలి. దేని గురించి నువ్వు మాట్లాడేది.
.అసలు నిన్ను లోపలికి ఎవరు రానిచ్చారు.

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal டீச்சரின் கூதியில் குத்தாட்டம்

నేను: మేము కట్టించిన స్కూలుకి మాకు రావడానికి ఎవరి పెర్మిషన్ అవసరం లేదు అనుకుంటా.

ప్రిన్సిపాల్: పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే పోలీసులను పిలవాలిసి ఉంటుంది ముందుగా ఇక్కడి నుండి వేళ్ళు.

నేను: సర్.. పోలీసులు వస్తే మీకే సమస్య. నేను చెప్పింది వింటే.. ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అసలు మీరు చేసిన పనికి మిమ్మల్ని క్షమించడం కూడా తప్పే. కాకపోతే..విషయాన్ని పెద్దది చేస్తే ఇద్దరి పరువు పోతుంది.. ..

ప్రిన్సిపాల్: నీకు ఏం కావాలి.. అసలు నువ్వు ఎవరు..?

నేను: నా గురుంచి మీకు తరువాత తెలుస్తుంది కానీ ఈరోజు నుండి.. దుర్గ మేడం కు ఏ ఇబ్బంది కలగకూడదు. మొన్న చేసిన పనికి ఆమె కాళ్ళమీద పది క్షమాభిక్ష కొరలి.. లేకుంటే మీరు ఈ స్కూల్లో పొందిన గౌరవం.అన్ని ఒకేరోజులో మంటల్లో కలిసిపోతాయి.

ప్రిన్సిపాల్: ఏంటి బెదిరిస్తున్నవా..

నేను: మీరు మాములుగా చేప్పితే వినెల లేరు కదా మీ స్టూడెంట్ అన్సార్ తెలుసు కదా మొన్నే పదోతరగతి పూర్తి చేసుకుని. ..వెళ్ళాడు వాడు చేప్పితే నమ్ముతారా. ఒక్క నిమిషం.. అన్సార్ గాన్ని ప్రిన్సిపాల్ ముందు నీలపెట్టి. అన్సార్ నేను ఎవరో మీ ప్రిన్సిపాల్ గారికి వివరంగా చెప్పు.

முரட்டு கதைகள்:  నేను నా కోరికలు 4 | Telugu Sex Stories

ప్రిన్సిపాల్: అన్సార్ నీకు ఇతను తెలుసా ఎవరు ఇతను.. నువ్వే తీసుకువచ్చావ ఇతన్ని..

అన్సార్: సర్. ఇతను ఎవరో కాదు జయరామ్ అంకుల్ కొడుకు.. స్కూల్ చూస్తాను అంటే తీసుకువచను..

నేను: అన్సార్ ఇక నువ్వు వేళ్ళు. వాడు మారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ప్రిన్సిపాల్ మొఖం అంత చెమటలు.
సర్ ఇప్పుడు అయిన నమ్ముతారా. పోని నన్నే పోలీసులకు. అన్ని చెప్పమంటరా.

ప్రిన్సిపాల్: వద్దు వద్దు.. నువ్వు అలా చేస్తే స్కూల్ పరువు తెలుగు వల్ల గౌరవం పోతుంది. నేనె స్కూలుకి రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోతాను.. నన్ను క్షమించు బాబు నువ్వు చెప్పినట్లే. దుర్గ కాళ్ళమీద పడి. న తప్పు ఒప్పుకుంటాను..

నేను: మీరు రాజీనామా చేయాలిసిన అవసరం లేదు మీరు పిల్లల భవిష్యత్ నిర్ణయించే స్థానంలో ఉండి మిరే ఇలా చేస్తే ఎలా చెప్పండి. పాపం ఆవిడ ఆత్మహత్య.. చేసుకోపోయింది. మీకు భార్య పిల్లలు ఉండే ఉంటారు వాళ్ళను మిలనే వేరే వాళ్ళు చేస్తే ఊరుకుంటారా. ఇప్పటికి అయిన .మారితే మంచిది లేకుంటే. చాలా ఇబ్బందులు ఎదురుకొక తప్పదు. దుర్గ మేడమ్ ని పిలవండి.

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal பார்த்ததுமே பத்திக்கிச்சு..!!

ప్రిన్సిపాల్: అలాగే బాబు .నువ్వు నిజంగా తండ్రిని మించిన కొడుకు అవుతావు.. అటెండర్ కు చెప్పి దుర్గ మేడం రప్పించాడు.ప్రిన్సిపాల్ లేచి దుర్గ మేడం కాళ్ళమీద పడి బోరున నన్ను క్షమించండి మేడం.. నేను.ఇకపై న వల్ల మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు.. మీకే కాదు ఎవరిని కన్నెత్తి చూడను. అని ప్రాధేయపడ్డారు.దుర్గ మేడం ఇంకా షాక్ నుండి బయటకు రాలేదు.. ముందు మీరు లేవండి.. సర్ ఎవరన్నా వస్తే బాగోదు.. నాకు మీమీద కోపం లేదు సర్ బిడ్డల చూడాలిసిన మిరే అలా చేసే సరికి. భరించలేక పోయాను. చాలా సార్లు మీరు మారతారు అని అనుకున్నా. కానీ మీరు. రోజు రోజుకు మిటి మీరి పోయారు..ఇప్పటికి అయిన. నన్ను ..హింసించడం మానేయండి సర్ ..ఆవిడ ఏడుస్తూ బయటకు వెళ్ళింది..

నేను: చూసారా సర్ అది ఆడవాళ్లు అంటే. ఇలాంటివి మళ్ళీ జరిగితే.. మీరు ఈ లోకంలో లేకుండా చేస్తాను.. నేను చిన్నవాణ్ణి కదా విడితో ఏం అవుద్దిలే అని తక్కువ అంచనా వేసరో తరువాత. మీకే కష్టం. ఉంటాను.. మా స్కూల్ జాగ్రత్త.అని చెప్పి నేను బయటకు వచ్చాను. .మేడం కూడా బయటనే ఉన్నది.. నేను మేడం కు సాయంత్రం కలుస్తాను అని చెప్పేసి అన్సార్ నేను మళ్ళీ కాలేజ్ కు వెళ్ళాం. ..

முரட்டு கதைகள்:  ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

ఆరోజు మేము క్లాస్ ఎగొట్టి…క్యాంటీన్ లొనే వాళ్ళు వచ్చే వరకు కూర్చున్నాం. అన్సార్ గాడు..

రామ్. ప్రిన్సిపాల్ తో ఏం మాట్లాడవ్ అంత సేపు.. ఆయన ఎందుకు అలా అడిగాడు ..

అది పోని కాని.. ఎప్పుడు మీ హోటల్ లో పార్టీ ఇస్తున్నావు .ఒక్కసారి అన్న తీసుకెళ్లలేదు నువ్వు.

నువ్వు మా హోటల్ కు వాస్తవ అది ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉంటుంది అందరూ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు వస్తారు. హోటల్ అంటే ఎం అనుకున్నావు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అనుకున్నవా పార్టీ ఇవ్వడానికి..

నీకు తీసుకెళ్లడం.ఇష్టం లేకపోతే మనేయు. అంతే కాని అన్నం పెట్టే హోటల్ ను చులకన చేసి ఎందుకు మాట్లాడుతావు.. ఎక్కడ తిన్న మన కడుపు నిండే వరకే తింటాం కదా ..నువ్వు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వెళితే. ఫుడ్ బాగుంది కదా అని కడుపు పగిలేలా తింటావా.. చేసే పనిలో నిజాయితీ ఉండాలి. చిన్నది అయినా పెద్దది అయినా..సరేనా.. ఈ సండే నీకు ఏ పోగ్రామ్ లేకపోతే.. నాకు ముంబై చూపించి. .మీ హోటల్ లో వడపావ్ తినిపియి చాలు.

முரட்டு கதைகள்:  నేను చదివిన కథలు మీకు నచ్చుతాయా 2

ఎప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండే నేను ఇలా మాట్లాడే సరికి అన్సార్ ఆశ్చర్య పోయి. సరే బోస్. నువ్వు ఎలా చెపితే అలానే.. గురు.

గురు గిరు వద్దులే మాములుగా రామ్ అను సరిపోద్ది..లాస్ట్ పీరియడ్ కూడా అయిపోయింది వాళ్ళు క్యాంటీన్ లోకి వచ్చారు ముగ్గురు వచ్చి. ఒకేసారి ఎందుకు క్లాస్ ఎగొట్టారు. మేము కంగారు పడుతూ. శాంతించండి.. ముందు నీళ్లు తాగండి తరువాత ..ఐస్ క్రీమ్ తిందురు కానీ కూర్చోండి . ఐస్ క్రీమ్ అనగానే అమ్మాయిలు ఐస్ అయి పోతారు.. ఫాతిమా ఎందుకో అదోలా నన్నే చూస్తుంది ..అన్సార్ గాడు జానకి ని చూస్తోంది. జానకి దృష్టి కూడా నా మీదనే ఉంది. నేను సీత దిక్కు చూసాను తాను నన్నే చూస్తుంది. భగవంతుడా. తొందరగాఐస్ క్రీమ్ తిని ఎవరి దారిన వాళ్ళము వెళ్ళము.

మా క్యాబ్ రెడీ గా ఉంది.

సీత: బావ నీకు బైక్ నడపటం వచ్చా.?

முரட்டு கதைகள்:  Tamil ool kathaigal இப்படியும் ஒரு காதல்..!!

నేను: రాదు. నాని సైకిల్ కూడా అది తొక్కనివ్వలేదు.

సీత: నాకోసం నేర్చుకో బావ.. నువ్వు నేను బైక్ మీద ముంబై అంత తిరుగుతుంటే ఎంత బావుంటాడి బావ..

నేను: బైక్ లేదు కాదా మనదగ్గర. స్నేహ స్కూటీ నేర్చుకొన చెప్పు..

సీత : అబ్బా అది బాగోదు.. మజా ఉండదు. నేను మమ్మీకి చెప్పి కొనమంట.. ఏమంటావు నువ్వు.

నేను: వద్దు ఇప్పుడే. సమయం చూసి నేనె అడుగుతాను.. ముందు ఎదో అదోలా నేను బైక్ నేర్చుకుంటాను.. అన్సార్ గాన్ని పట్టుకొని..

సీత: అవును కానీ క్యాంటీన్ లో ఏంటి బాబు ముగ్గురుని చూస్తున్నావు. ముగ్గురికి సైట్ కొడుతున్నావా.

నేను: సైట్ అంటే ఏమిటి అయిన వాళ్ళు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు నన్ను తినిసెల.

సీత : అవునా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అని నీకు ఎలా తెలుసు అంటే నువ్వు చూశావు కాదు…

నేను : నేను కావాలి అని చూళ్ళేదు. వాళ్ళు ఎందుకు చూస్తున్నారు అని చూసాను.

முரட்டு கதைகள்:  అబ్బ, వదలండీ,వాళ్ళు లేస్తారేమో | Telugu sex stories | telugusexstories

సీత: పోని నీకు ఎవరన్నా ఇష్టం ఉంటే చెప్పు..నేను సెట్ చేస్తాను.

నేను: అంటే నువ్వు ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తావా. సీత

సీత: నీకోసం చేస్తాను అన్నాను. నీకు ఇష్టం ఉంటేనే.

నేను: నాకు నువ్వు చాలు వేరే ఎవరు అక్కర్లేదు.

సీత: నిజమా బావ నిజంగా నేను అంటే ఇష్టమేనా లేకుంటే నాని చెప్పింది ని అంటున్నావు కదా.

నేను : ఇప్పుడు ఏమి చెప్పలేను నాని అన్నప్పటి నుండి నువ్వే భార్యా అని ఫిక్స్ అయ్యాను. నాని మాటను కాదు అనాలెను కూడా .

సీత: నాకు అలా అక్కర్లేదు ప్రేమ తో అయితే చెప్పు. పోని కలిగినప్పుడు ని ఫీలింగ్స్ చెప్పు.

నేను: మరి నువ్వు కూడా ఎందుకు నన్ను.ఇష్టపడుతున్నావో చెప్పు. పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అని కాదా నిజంగా ప్రేమ లేదు కాదా..

మాటలో ఇల్లు వచ్చేసింది. మంచి సంభాషణ.ఆమె చెప్పేలోగా.. అపార్ట్మెంట్ లో కార్ ఆగింది

Best Telugu Sex Stories

முரட்டு கதைகள்:  ఐదుమంది తో ఐకమత్యంగా దెంగిచ్చుకున్నాను

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *