వంశనికికొక్కడు 16

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories తాను నకోసోమే చూస్తుంది అని నాకు తెలుసు. ఈరోజు ఒక కొత్త దుర్గ కనిపిస్తుంది కంటికి. మొఖంలో నవ్వు. కళ్ళలో ఆనందం. ఈరోజు ఏంటి చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు.. ఏమన్నా విశేషామా దుర్గ.అదేం లేదు
నువ్వు నా జీవితంలోకి ఎప్పుడు వచ్చావో అప్పుడే .నా జీవితం మారిపోయింది. ఇకపై..నాకు ఏ బాధ ఉండదు అనుకుంటాను.. రామ్ ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడే బోన్ చేసి వెళ్ళాలి నీకోసం స్పెషల్ గా వంట చేసాను. సరే ..దుర్గ.నేను అత్తమ్మకు పోన్ చేసి చెప్పుతా లే..
ఇంకా ఏమిటీ మరి విశేషాలు ప్రిన్సిపాల్ ఏం అంటున్నాడు. వాడి బొంద అయిన వాడి గురుంచి అవసరమా.. నీ గురుంచి చెప్పు.. నిన్న ముద్దు ఎలాగ ఉంది నచ్చిందా. నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాను. సరే నీకు ఇష్టం లేకుంటే చెప్పకు. కానీ సైలెంట్ అవ్వకు.. అలా ఏమీ లేదు దుర్గ..ఎదో తెలియని అనుభూతి. బాగుంది.. ఇదివరకు ఎప్పుడు కలగాలని మధురానుభూతి..
అయితే ఈరోజు నువ్వే నాకు ముద్దు పెట్టాలి.. నేనా.. నా వల్ల..కాదు..ఎందుకు కాదు. నా కళ్ళలోకి చూసి చెప్పు. కళ్ళలోకి చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది. ముందు చూడవయ్యా మొగుడా. ..నేనూ ఆమే కళ్ళలోకి చూస్తున్న. ..ఆమె నా కళ్ళలోకి.. కనురెప్ప కదాలకుండా చూస్తుంది. ఇద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ కూడా లేదు ..ఏదో మేజిక్ ఉంది అందులో చూడలేకపోతున్న.. ఆమె ఏ గ్యాప్ లొనే నా పెదవులు అందుకుంది.. ఈసారి .నెమ్మదిగా. తన పెదవులను నా పెదవులతో. అడుకుంటుంది. చెక్కర బెల్లము కలిపి తిన్నట్లుగా ఉంది.. తన నాలుకతో నా నాలుకతో నాట్యం ఆడుతుంది..ఆలా పదినిమిషాల వరకు సాగింది. .ముద్దునుండి బయటకు వచ్చాక.. కొద్దిగా శ్వాస పీల్చుకుని ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరం మళ్ళీ చూసుకున్నాo. నాకు కొద్దిగా తప్పుగా అనిపించి. దుర్గ .మనం చేసేది తప్పో ఒప్పో నాకు తెలీదు..తప్పుఒప్పులు వదిలేయ్. ఈరోజు నాకు అడ్డు చెప్పకు రామ్. నేనూ చెప్పింది విను. చాలు.ఏం చేస్తావు ఏంటి. ముందుగా నీ బట్టలు అన్నీ..విప్పు నీ బాడీ చూద్దాం. చి చి..నేను విప్పాను. ..నీకూ సిగ్గులేదు.. అసలే.ని సిగ్గు పోవాలి అంటే నేనూ విప్పనా మరీ.. వద్దు వద్దు. బట్టలిప్పితే ..ఏం చేస్తావు. నేనూ ఎమన్నా చేసుకుంటాను నాకు ఈరోజు అడ్దు చెప్పకు అన్నాను కాదా రామ్. సరే నువ్వే విప్పుకో..తాను .ముందు నా షర్టు విప్పింది.. నాకు సిగ్గుగా ఉంది.. అయినా ఆమెకు అడ్డు చెప్పాలి అనిలేదు.. నాకు కుతూహలంగా ఉంది ఏం చేస్తుందా అని . .బానియన్ కూడా తీసిసేంది. మిగిలింది పెయింట్..డ్రాయర్. అంత సిగ్గూ ఎందుకు ఆడపిల్లలు కూడా ఇంతలా సిగ్గుపడారు. నేను చప్పుడుచేయకుండా కూర్చున్నా.. తాను వేసుకున్న నైటీ తీసేసింది.. మొదటిసారి.. ఒకమ్మాయిని ఇలా చూడడం…నా పెయింట్ కూడా తీసేసింది. కట్ డ్రాయర్.. తప్ప ఎం లేవు నా ఒంటిపైనా. రామ్. ఆది కూడా విప్పనా.. ఇంత దూరం వచ్చాక మళ్ళీ ఎందుకు అడగడం..రామ్ ఈరోజు నీకు ఆడతనం మొగతానం గురుంచి వివరిస్తాను…. ఓక మోగా అడా కలిశారు అనుకో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ప్రేమ ఉండాలి.. నీకు ప్రేమ గురుంచి అంతగా అవగాహనా లేదు అనుకుంటాను..

முரட்டு கதைகள்:  அடுத்த வீட்டுக்காரன் ஆள் மாறாட்டமாக ஓத்தான்

ప్రేమ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా పుడుతుందో చెప్పలేము రామ్.. నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం గౌరవం ఎందుకు అంటే నా మానాన్ని నా ప్రాణాన్ని కాపాడిన దేవుడావు నువ్వు. నీకు ఏమి ఇచ్చి ఋణం తీసుకోనూ నా దగ్గర ఉన్నది ఈ శరీరం తప్ప ఏం లేదు అందుకనే…ఆడవాళ్లకు ప్రాణం కంటే విలువైంది.. మానాం.. అది నీమీద ప్రేమతో ఈరోజు నీకు అంకితం చేస్తాను.
నేను నిశ్శబ్దంగా వింటున్నాను. తాను కోరుకుంటున్నట్లు కానీ ఈరోజు. నాకు తెలియాలి కాదా. నేను సైలెంట్ గా వింటున్నాను. ..తాను నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని.. రామ్ ఈ క్షణంలో నేను చనిపోయిన పరవాలేదు. ఇద్దరి మధ్యలో గాలి కూడా రావడం లేదు అంత గట్టిగా అలుముకుంది.. నా ఒంట్లో ఎదో కరెంట్ పాకినట్లు.. ఉంది. ఆ కరెంట్ అంత నేను మూత్రం పొసే స్థానంలో ప్రవహిస్తుంది అనిపిస్తుంది. ముడతాల ఉండే అంగం కొద్దిగా కొద్దిగా.. పెద్దగా అయితుంది.. నేను వెంటనే ఆమెను దూరం చేసి..దుర్గ ఇక్కడ నొప్పి కలుగుతుంది.. అన్నాను అమాయకంగా.. తనకు అర్థమవుతుంది. నా బాధ. తాను కొద్దిగా చిరునవ్వుతో. రామ్ అయితే నీలో మొదటిసారి అలజడి రేగింది అన్నమాట..నాకు ఎంతటి భాగ్యం కలిగింది.. నువ్వు ఇదివరకు ఎప్పుడు దీన్ని పెద్దగా చూడలేదు కదా .నేను.. చూళ్ళేదు.. అనీ తలా ఊపాను. తాను నవ్వుకుని. అబ్బా.. అయితే ఈరోజు నీ శీలం నేను దోచుకుంటాను. అని డ్రాయర్ తీసేసింది.. అంగం కొద్దిగా ఉబ్బుతు.. ఉంది. లైట్ ఒన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే ఎలా అవుతుందో అలా అవుతుంది. రామ్.. దీన్ని ఇంకా పెద్దగా చేస్తాను.చూడు దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా నీకు నేను.. సిగ్గుపడుతూ.. మొల అన్నాను. మూత్రమొల.ఆమె నవ్వుతూ…ఆమె ఒంటిమీద బ్రా తీసేసింది. బాయలు బయట పడ్డాయి. మరి వీటిని ఏం అంటారు రామ్.. తన చేతులు బాయలు మీద వేసుకోని. నేను బాయలు అన్నాను. తాను మళ్ళీ నవ్వుతూ ఆమె డ్రాయర్ కూడా విప్పేసింది. కింద మాములుగా వెంట్రుకలు ఉన్నాయి అందులో ..ఆమె ఆడతనం చూడాలి అంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంది. రామ్ ఆడవాళ్ళు సిగ్గుపడాలి నువ్వు మొగవాడివి. ఇలాంటివి ఇంకా చాలా చూడాలి…చూడు రామ్ నా ఆడతనం.. నీ మొగతానం కోసం ఎదురుచూస్తుంది.. నేను సిగ్గుపడుతూ చూసాను…సరే రామ్ నీకు..చెప్పుతా విను. ఇవిగో ఆమె బాయలు మీద చేతులు వేసి వీటిని సండ్లు అంటారు.. వీటిని చూస్తే ..మొగవాళ్ళకి. సొల్లు కారుతుంది. ఇదీ ఉందే.. ఇదే నా ఆడతనం దీన్ని పూకు అంటారు. ఇందులోకి నీ మొగతానం దూరి ని వేచ్చని వీర్యం ఇందులో కారిస్తే పిల్లలు పుడతారు.. నేను.బిత్తిరీ మొఖం పెట్టి వీర్యం అంటే ఏమిటి దుర్గ అన్నాను.. అంటే రామ్ నువ్వు ఇంతవరకు హస్తప్రయోగం కూడా చేసుకోలేదా రామ్. హస్తప్రయోగం అంటే. .ఇప్పుడే చూపిస్తాను. ఉండు.. నిది ఉందే దీన్ని మొడ్డ అంటారు.మొగవాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. నీలాంటి లేత కుర్రాళ్లు వాళ్ళ కోరికలు.. మొడ్డ ఉపుకొని.చల్లార్చుకుంటారు. అని తన చేత్తో నా అంగాన్ని పట్టుకుంది.. అలా పెట్టుకోగానే.. నాకు వేయి వోల్టేజ్.. పవర్ వచ్చినట్లు అయింది.. కిందికి మీదకి ఆడిస్తుంటే.. అంగం పెద్దగా అవుతుంది. రామ్ నీ మొడ్డ ఇంత పెద్దగా అవుతుంది అని ఊహించలేదు. బలేవుంది రామ్ నీ మొడ్డ..నోరు ఊరుతుంది.. నీ మొడ్డను చూస్తుంటే అని ఆమె అలానే వంగి నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని ఐస్ ఫ్రూట్ లా చీకుతుంది. నాకు నారల్లో రక్తం తొందరగా పరుతున్నాట్లు ఉంది .ఏమి సుఖము.. ఇలాంటి సుఖం ఎప్పుడు అనుభవించాలేదే.. తాను ఇంకా లోపలికి పెట్టుకొని చీకుతుంది. హ్మ్మ్ రామ్ నీ మొడ్డ సూపర్ టేస్టుగా ఉంది.. ఇంత పొడవు మొడ్డ నోట్లోకి మొత్తం పోవడం లేదు …ఇది నా పూకులో దూరితే ..నా పూకుకి పట్టినా దూల మొత్తం పోద్ది..నాకు ఎదో అవుతుంది దుర్గ ..హా హా .నాకు తెలియకుండానే ములిగాను.. తాను నోట్లో నుండి మొడ్డను బయటకు తీసి గట్టిగా వెనుకకు ముందుకు ఊపింది. కొద్దిసేపటికి .ఎదో వేచ్చని ద్రవం. నా మొడ్డలోనుంచి.బయట పడ్డది.. నాశరీరము మొత్తం ఎదో ..తెలియని సుఖం అనుభవించి బయటపడింది. దీన్నే రామ్ వీర్యం అంటారు ఇది నా పూకులో చేరితే ..పిల్లలు పుడతారు..ఇప్పటికి ఇది చాలు బోన్ చేసాక నీకు మొత్తం. నేర్పుతాను. నేను చంటి పిల్లడిలా.. తలా ఊపాను.. ఇంకా నాకు అయోమయంగానే ఉంది .లేచి బాత్రూం వెళ్లి మొడ్డ కడుక్కొని వచ్చి బట్టలు వేసుకున్నాను .అమెకూడా బట్టలు వేసుకుంది .నేను అత్తమ్మ కు ఫోన్ చేసి ఇక్కడే తింటాను అని చెప్పాను

முரட்டு கதைகள்:  హై-ఫై 2

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *