యాత్ర 4 | Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories నేను: ఈ వర్షం చాలా బాగుంది కదా రాహుల్ : మీకు లాగా అందంగా ఉన్నదని ఇక్కడకి తీసుకు వచ్చాను.. రాహుల్ : ఆంటీ మీరు వర్షం లోకి వేళ్ళి నిలబడండి అని ఆజ్ఞ వేశాడు..నే : సరే అని వర్షం లో నిలబడ్డాను.. వర్షంలో తడిచిన నా అందాలని తన ఫోన్ కేమేరాలో బంధించాడు.. తడిచి చేదిరిన చీర, సగం కు పైగా కనిపిస్తూన్నా సన్నుల ను తన ఫోన్ లో బంధించాడు.. నా చీర లంగా ని తోడల వరకు ఎత్తమని కూడా కోన్ని ఫోటోస్ తిసుకున్నాడు. తడిచి సేక్సిగా ఉన్న నా సన్నులను పిసుకుతున్నట్లు, ముద్దులు పేట్టుకున్నట్లు.. ఇలా అన్ని చాలా సేక్సిగా ఫోటోలు తీసాడు.. నేను రాహుల్ ని అడిగాను.. ఆ ఫోటోలు ఎమి చేస్తావు అని..రాహుల్.. మీరు నేను కోరినట్లుగా ఒక సారి నా కోరికని తీర్చేవరకు విటిని చూసుకుని ఆనందపడతాను..నే: సరే.. సరే అని లోపటికి వచ్చేసాను..గంట సేపటి తరువాత రాహుల్ నాకు ఒక పేపర్ ఇచ్చి చదవమన్నాడు..నే : ఎమిటిది?రా: దీనిని స్కీప్ట్ అంటారు..నే : అంటే..రా : ఇది ఒక కథ.. ఈ కథ లో నేను హిరో.. నీవు హీరోయిన్ వి.. నీవు ఈ కథ లో వాడవలసిన మాటలు.. నేను(రాహుల్) వాడవలసిన మాటలు ఉన్నాయి..నే : ఎందుకు?రా: నా అసలు కోరిక ఎమిటంటే.. ఈ కథ లో ఉన్నట్లు గా నిన్ను దేంగటం విడియో తీసుకోవాలని నా చివరి కోరిక..నే : (విడియో అంటే కూడా తేలియక అమాయకం గా) విడియో అంటే ఎమిటి?రా : నీకు తేలియాదా?నే : నిజంగా నాకు ఎమి తేలియవు.రా : సరే నేను నిన్ను దేంగటానికి వచ్చినపుడు చూపిస్తాలే..నే : సరే.. అని ఆ పేపర్ లో ఉన్న మాటర్ ని బట్టి పట్టాను.. నేను 10 వ తరగతిలో ఇలా చదివి ఉంటే నేను ఒక ఆఫీసర్ అవుదునేమో అని మనసు లో అనుకున్నాను.. కష్టపడి ఆ పేపర్ లో మాటర్ నేర్చుకుని రాహుల్ కి అప్పగించాను.. రాహుల్ నీవు బాగా నేర్చుకున్నావు.. నేను మీ ఇంటికి వచ్చినపుడు ఈ మాటలు మాత్రమే వాడు..*ఇంక ఏ మాటలు వాడకుడదు.. సరేనా అన్నాడు.. నేను సరే అన్నాను.. రోజు ఖాళీ టైమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయి.. నే: సరే..ఆ రోజు రాత్రి ఇద్దరం ఒకే దుప్పటిలో పడుకున్నాము.. రాహుల్ నా జాకేట్ లో చేతులు పేట్టి.. నా చన్నులు నలుపుతుంటే.. నా జాకేట్ మూడో హూక్ తేగిపోయింది.. రాహుల్ చాలు అని చేర్పిన వినిపించుకో లేదు.. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆంటీ ఒక్కసారికి అంటే సరే నేమ్మదిగా పిసుక్కో అన్నాను.. నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వటం తో నా జాకేట్ మీగతా రేండు హూక్కులు తీసేసాడు.. చీకటిలో నగ్నం గా నా సన్నులు ఉన్నాయి.. నా రేండు సన్నులని మార్చి, మార్చి చీకుతూ తన ఫోన్ లో ఫోటోలు తీసుకున్నాడు.. నాకు రాహుల్ చీకుడు నచ్చడం వల్ల సహకరించాను..రా: ఆంటీ మీ ఫోటోలు బాగా రాలేదు..*కోంచేం బయటకు వస్తారా?నే : ఎందుకు?రా : ఫోటోలు బాగా రాలేదు.. నాకు ఫోటోలు అంటే పిచ్చ ఇష్టం..నే : వీడోక ఫోటోల పిచ్చిగాడు అని మనసులో అనుకుంటు.. పైకి లేచి రాహుల్ తో బయటకు వేళ్ళాను.. బయట ఎవరు లేరు అంత చాలా చికటిగా ఉంది.. నేను నిలబడి ఉన్నాను.. నా చీరని రాహుల్ పక్కకి తప్పించి నా సన్నులని చికుతున్నట్లు.. కోన్నీ ఫోటోలు తీసాడు.. ఫ్లాస్ ఉండటం వలన ఫోటో తీసిన ప్రతి సారి ఫ్లాష్ వేలిగేది.. అలా చాలా ఫోటోలు తీసుకున్నాక నాకు ఆ ఫోటోలు చూపించాడు.. నేను ఆల్మోస్ట్ నగ్నం గా ఉన్నాను. అన్నీ ఫోటోలు బాగా వచ్చాయి.. నా ముఖం కూడా బాగా కనపడుతుంది.. ఆ ఫోటోస్ చూస్తూ.. పడుకుండి పోయాను..

முரட்டு கதைகள்:  watsapp 5 | Telugu Sex Stories

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *