యాత్ర 6 | Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   

RareDesi.com

Telugu Sex Stories ప్రమీలా చేప్పిన దాని బట్టి చూస్తే.. ప్రమీలా కి రాబర్ట్ అంటే ఇష్టం.. రాబర్ట్ కోసం ఎమైనా చేస్తాది.. అని అర్ధమైంది.. తను స్కూల్ టీచర్ ని కదా రాబర్ట్ చేప్పినట్లు ఎలా ఉండగలను అంటే.. అర్ధం.. అవును.. తనకు.. తనకి రాబర్ట్ కు నచ్చినట్లు ఉండటం ఇష్టం.. కాని తన ప్రోఫోషిన్ అడ్డు రావటం వలన అలా ఉండ లేక పోతుంది.. ఇంటిలో బికీని వేసుకోమంటాడు.. ఎదిగిన కోడుకు ఇంటిలో ఉంటే.. ఎలా ఉండగలం.. అన్నది.. అంటే.. కోడుకు లేకపోతే.. ఇంటిలో బికిని తో ఉండేదే.. అంటే.. ప్రమీలా కి రాబర్ట్ అంటే ఇష్టం..*సో.. నేను రాబర్ట్ ని వలలో వేసుకుంటే.. నా పని సులువు అవుతాదని.. ఇక నా ప్లాన్ ని అమలుచేయాలి అని..నేను బబ్లు కి ఫోన్ చేసి షాపింగ్ చేయాలి ₹20,000 పంపమన్నాను.. వాడు.. పంపగానే.. నేను రాబర్ట్ కి నచ్చుతాయి అనుకునే బట్టలు కోనుకుని.. ఇంటికి వచ్చాను. మరుసటి రోజు.. నేను మోడ్రన్ డ్రస్ లో ప్రమీలా ఇంటికి వేళ్ళాను.. ప్రమీలా లేదు.. ఉండదని తేలిసే వేళ్ళాననుకోండి.. రాబర్ట్ ఉన్నాడు.. నేను కాలింగ్ బేల్ కోట్టగానే.. రాబర్ట్ తీసాడు.. నన్ను ఆ డ్రస్ లో చూసి షాక్ అయ్యాడు.. మాకు ముందే పరిచయం వలన రండి మేడం అని లోపటికి ఆహ్వనించాడు.. సోపాలో కూర్చోమని నా ఎదురు గా ఉన్న కూర్చి లో కూర్చున్నాడు.. నేను వేసుకున్నది.. అసలే పోట్టి గౌను.. తోడలవరకు మాత్రమే ఉంది.. నా కాళ్ళు కోంచే ఎడం చేయటం తో లోపట వేసిన నా పేంటీ.. రాబర్ట్ కి కనపడుతుందని నాకు అర్ధమైంది.. ఆ రోజు షాపింగ్ మాల్ లో చూసిన అమ్మాయి కంటే ఎక్కువ సేక్సీ గా ఎక్సపోజింగ్ చేయటం వలన ఎమి మాటలాడలేక పోయాడు.. నేను వస్తాను అని పైకి లేచాను.. రాబర్ట్ అపుడేనా.. అని అన్నాడు.. నేను.. షాపింగ్ ఉంది వేళ్ళాలి.. అని చిన్న హింట్ ఇచ్చాను.. రాబర్ట్.. నేను కూడా రావచ్చా?.. నేను మీ ఇష్టం.. 5 నిమిషాలు.. అని లోపటికి వేళ్ళి రడీ అయ్యాడు.. వచ్చాడు.. వేళదామా? అని అడిగాడు.. ఉ.. అని చేప్పి తన కార్లో కుర్చున్నాను.. కారు లో ఒక షాపింగ్ మాల్ కి తీసుకు వేళ్ళి నాకు డ్రస్ లు తీసాడు.. అందులోనే ఉన్న ఒక హోటల్ కి తిసుకు వేళ్ళి లన్చ్ ఆడర్ వేసాడు.. రాబర్ట్ నీవు చాలా సేక్సీ గా ఉన్నావు.. నేను ఈ మాట ఇప్పటికి 1000 సార్లు అన్నారు.. నీవు చాలా అందంగా ఉన్నావు.. అంటు.. సగం కనిపిస్తున్న చన్నుల మీద చేతులు వేశాడు.. ఆ దృశ్యాన్ని పక్క టేబుల్ దగ్గర ఉన్న రేండు, మూడు జంటలు చూసాయి.. నేను.. పక్క టేబుల్ వాళ్ళు చూస్తూన్నారు.. ఇక్కడ వద్దు.. అన్నాను.. వాళ్ళు చూడాలనే చేస్తూన్నాను..నేను ఎందుకు..రాబర్ట్ ఎవరైన మనలని ఇలా చూస్తూన్నారు అని తేలిస్తే.. నాకు మూడ్ వస్తాది.. అంటు.. నా ఎడమ సన్ను వైపు.. తన చేయిని దూర్చాడు.. రాబర్ట్ ఇలాంటిదేదో చేస్తాడని తేలుసు కాబట్టి.. రాబర్ట్ కి సహకరించాను.. నేమ్మది గా పిసుకుతూ.. ఆ చన్ను ని పైకి తీసాడు.. నా చన్నుతో పాటు చనుమోన కూడా బయటకు వచ్చింది.. దానిని అక్కడ ఉన్న అందరు చూస్తూన్నారు.. నాకు సిగ్గు వేసింది.. అయిన నా పని జరగాలంటే సిగ్గు పడితే పని అవదు అని నేను.. సిగ్గు విడిచి.. ఎంతసేపు ఒకటేనా అని మత్తూగా ములుగుతూ అన్నాను.. నేను గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం తో.. రేండో సన్ను ని కూడా బయటకు తీశాడు.. రేండవ సన్ను పూర్తీ గా బయటకు వచ్చింది.. అక్కడ అందరు నా సన్నుల వైపు నోరేళ్ళబేట్టి చూస్తూన్నారు.. నేను అంత ధైర్యం గా రాబర్ట్ అలా చేసిన ఓప్పు కోవడానికి కారణం.. కోన్ని ఫ్యామిలి హోటల్స్ లో చాలా ప్రైవసీ ఉంటాదని.. మా వారు.. అపుడపుడు.. నన్ను తీసుకు వేళ్ళి.. రోమన్స్ చేసేవారు.. మరీ ఇంత పచ్చిగా కాదులేండి.. ఎంతైనా నేను తన భార్యను కదా!.. రాబర్ట్ కి పబ్లీక్ లో పచ్చి పచ్చీగా రోమన్స్ ఇష్టం.. ఒకోక్కరిది.. ఒక్కో ఇష్టం కదా.. బయటకు వచ్చిన నా రేండు చన్నులని పిసుకుతూ..*చికూతున్నాడు.. వేయిటర్ లన్చ్ పట్టకు వచ్చి సార్.. అనే పిలుపికి ఈ లోకం లోకి వచ్చాడు.. లన్చ్ చేస్తూ.. ఒకటి అడగనా అన్నాడు.. అడగండి.. పబ్ లో నిన్ను దేంగాలని ఉంది.. నేను.. కోపంగా.. మీకు నేను ఎలా కనపడుతున్నాను రాబర్ట్ గారు..*అనగానే రాబర్ట్ స్వారీ లక్ష్మి గారు.. మీరు నాకు నచ్చినట్లు ఉన్నారు అందుకే అడిగాను.. ఒక్క సారికి ఓప్పుకోండి లక్ష్మి గారు అని బ్రతిమలాడాడు.. నేను.. సరే.. నేను మీ కోరిక తీరుస్తాను మీరు నా కోరిక తీరుస్తారా?రాబర్ట్ : ఎమిటి లక్ష్మి..నే : నలుగురు కుర్రవాళ్ళ తో దేంగించు కోవడానికి మీ భార్య ని వప్పించండి..రాబర్ట్ : ఎవరు వాళ్ళు..నే : మీ ఆవిడ క్లాస్ పిల్లలు..రాబర్ట్ : అది జరిగే పని కాదు.. ఓప్పుకోదు..నేను : అయితే ఇది జరిగే పని కాదు.. నేను ఓప్పు కోను.. అని.. బయటకు వచ్చి ఆటో ఎక్కేసాను..ఆ సాయంత్రం రాబర్ట్ ఫోన్ చేశాడు.. మా అవిడని ఓప్పిస్తే.. నీకు ఓకే నా..నేను.. సరే..రాబర్ట్.. అయితే మా అవిడని ఒప్పించాకా ఫోన్ చేస్తాను..నేను.. సరే.. బాయ్.. అని ఫోన్ పేట్టేశాను..రాబర్ట్ ప్రమీలాని ఎలా ఓప్పించాడో తేలియదు కాని..మరుసటి రోజు ఉదయం రాబర్ట్ మరల ఫోన్ చేశాడు..రాబర్ట్..*మా ఆవిడ వాళ్ళతో దేంగించుకోవడానికి వప్పుకుంది..నే.. సరే ఎపుడు ప్రోగ్రం..రాబర్ట్ : రేపు..నే.. సరే.. మన ప్రోగ్రం కూడా రేపే.. అని ఫోన్ పేట్టేశాను..నేను బబ్లు కి ఫోన్ చేసి విషయం చేప్పాను ఎగిరి గంతేసాడు..మరుసటి రోజు.. సాయంత్రం బబ్లు ఫోన్ చేశాడు.. మేము ప్రమీలా మేడం ఇంటిలో ఉన్నాము.. అని..నే.. సరే ఎంజాయి చేయమని పబ్ కు వేళ్ళాను.. రాబర్ట్ నా కోసం వేయిటింగ్.. లోపటికి వేళ్ళాము.. రాబర్ట్ కోద్ది గా డ్రింక్ చేసి.. డాన్స్ చేద్దామా అన్నాడు.. నేను సరే అని డాన్స్ ఫ్లోర్ కి వేళ్ళాము.. ఆ రోజు నేను రాబర్ట్ కోన్న చిన్న షర్ట్, పోట్టి నిక్కర్ వేసుకున్నాను.. రాబర్ట్ నా నడుము పట్టుకుని ఉగుతు మ్యూజిక్ కి తగ్గట్టు గా డాన్స్ చేస్తున్నాడు.. మీగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు నచ్చిన వాళ్ళతో డాన్స్ లు చేస్తూ.. రోమన్స్ చేస్తూ డాన్స్ చేస్తూన్నారు.. ముడ్ వచ్చిన వాళ్ళు.. పక్కకు వేళ్ళి దేంగించుకుంటున్నారు.. రాబర్ట్ డాన్స్ చేస్తూ.. నా షర్ట్ తీసేశాడు.. బ్రా తో ఉన్నాను.. అక్కడ నా అందాలని చూసే నాదుడే లేక పోవడం తో.. నాలో ధైర్యం వచ్చింది.. ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఉన్నారు.. రాబర్ట్ నా బ్రా ని కూడా తీసేసి.. నా రేండు చేతులని తన రేండు భుజముల మీద వేసుకుని.. తన రేండు చేతులని.. నా నడుమ మీద వేసి డాన్స్ చేస్తూంటే.. నా సన్ను ల మీద ఎ అచ్ఛదన లేక పోవడం తో లయబద్దంగా ఉగేవి.. ఒక జంట మా దగ్గరు వచ్చి మగవాడు.. నా సన్నులని చూసి.. వావ్ నైస్ బాబ్స్.. వేరీ సేక్సీ ఉమేన్.. (అపుడు నా మేడలో మంగళ సూత్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయి..) ఐ వాంట్ టచ్ యూవర్ బాబ్స్ అనగానే.. రాబర్ట్..*యస్.. యూ ప్రోసిడ్.. నాకు వాళ్ళ సంభాషన అర్ధం కాక.. ఎమి జరుగుతాదా అని చూస్తూన్నాను.. వాడు నా సన్ను ల మీద చేతులు వేసి పీసికాడు.. వాడు 5 నిమిషాలు పిసికి వేళ్ళి పోయాడు.. రాబర్ట్.. నీ అందాన్ని పోగుడు తుంటే.. నాకు విపరితమైన కోరిక కలుగుతుంది.. తేలుసా.. అనే సరికి ఇంకోకడు వచ్చాడు.. అలా గంటలో ఐదారుగురు నా సన్నుల తో అడుకున్నారు.. డాన్స్ ఫ్లోర్ చాలా వరకు ఖాళీ అయింది.. అందరు ఎవరి దేంగుడు లో వాళ్ళు ఉన్నారు.. మేము కూడా పక్కకి వేలుతుంటే.. దారిలోనే వాళ్ళు దేంగించుకుంటున్నారు.. మేము కూడా అక్కడే చిన్న జాగా చేసుకుని మా దేంగుడు మోదలేట్టాము.. ఆ రాత్రి మూడు సార్లు దేంగా అలసటగా ఉండి అలాగే పడుకుండి పోయము.. ఉదయం క్లీనింగ్ బాయ్ వచ్చి లేపితే లేచాము.. ఇద్దరం నగ్నం గా ఉన్నాము.. నా ప్యాంటీ, నిక్కరు వేసుకున్నాను.. రాబర్ట బట్టలు వేసుకున్నాడు.. నా షర్ట్ బ్రా ఎక్కడా అని వేతుకుతా ఉంటే.. డాన్స్ ఫ్లోర్ లో.. ఉన్నాయి.. బయటకు వచ్చకా..రాబర్ట్.. చాలా టాంక్స్ లక్ష్మి..నే.. పరవాలేదు లేండి..రాబర్ట్ మరల ఎపుడు..నేను..*ఇంక చాలు.. మీ కోరిక తిరింది.. దయచేసి ఇక ఎపుడు నాకు ఫోన్ చేయకండి అని నేను తేచ్చుకున్న చీర కట్టుకుని ఇంటికి వేళ్ళాను.. నేను ఇంటికి వేళ్ళే సరికి మా వారు లేచారు.. రాత్రి ఎక్కడ కు వేళ్ళావు.. అని.. నే.. మా ఫ్రేండ్ వాళ్ళ అమ్మగారికి బాగో లేదు అంటే వేళ్ళాను.. ఆయన సరే.. సరే.. రేస్ట్ తీసుకో అని డ్యూటికి వేళ్ళి పోయారు..బబ్లు నాకు ఫోన్ చేసి టాంక్స్ ఆంటీ మేము ఐదుగురం మేడం తో బాగా ఎంజాయి చేశాము.. మేడం కూడా మాకు బాగా కోపరేట్ చేసింది.. మీరు చేసిన సాయానికి మా అమ్మ ఇంటికి వచ్చింది.. అని ఫోన్ పేట్టేశాడు..

முரட்டு கதைகள்:  ఒక్కసారి ఒప్పుకుంటే ఇంక అంతే 4 - Telugu Sex Stories

Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Best Telugu Sex Stories

Join 1880+ Whatsapp groups Now

   , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *