నేను నా కోరికలు 6

RareDesi.com

Telugu Sex Stories కొంచెం సేపటికి అందరూ వెళ్ళిపోయారా అంటూ ఒక ఆంటీ వచ్చింది హా ఇందాకడే మీతోపాటే అదరూ వెళ్ళిపోయారు అంది అమ్మ అదీ మీరూ ఇందాకడ ఒక విష్యం అడిగారు కదా
ఏ విషయం అంది అమ్మ
అదే అండీ మొగుడితో కాకుండా ఇంకెవరితో అన్నా..
అవునవును అడిగాను అంది అమ్మ
అదే దాని గురించి మాట్లాడదాం అని వచ్చా అంది ఆంటీ
ఇందాకడ చెప్పారు కదా అలాంటివి ఏమి లేవు అని అంది అమ్మ
ఆ విషయాలు అందరి ముందు చెప్పుకునేవా ఏంటి అంది ఆంటీ
మరి అమ్మ
ఏదో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చెసుకోవాలి కాని ఆంటీ
హుమ్మ్ మీరు అనేదానిని బట్టి చూస్తే మీకు ఏదో . అంది అమ్మ
మీరు ఊహించింది నిజమే అంది ఆంటీ
ఇంతకీ ఎవరేంటీ అంది అమ్మ
మా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు కదా
ఆ డాబా వాళ్ళా
హా అవును ఒక రోజు రాత్రి గేదె అరుస్తుంటే నేను మా సందులోకి వెళ్ళా గడ్డి తేవడానికి అని అప్పుడు మా పక్కింటిలో లైట్ వెలుగుతుంది ఏమిటా అని ఆ కిటికి లోనుండి చూశా ఆ డాబా వాళ్ళు కలుస్తున్నారు. చీ ఒంటి మీద ఒక్క నూలుపోగు కూడా లేదు ఇద్దరికీ నాకు ఒల్లంతా ఏదోలా ఐపోయి వెంటనే అక్కడనుండి వచ్చేశా అంది ఆంటీ
మీరు చూసినవి కాదు చేయించుకుంటే చెప్పమన్నాను అంది అమ్మ.
అయ్యోఓ మీకు కంగారు మరీ ఎక్కువండీ అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ సరే చెప్పండి ఐతే అంది అమ్మ
ఆ తరవాత రోజు నిన్నటిలాగా ఇవ్వళ్ళ కూడా చెసుకుంటారా వీళ్ళు అని మా సందులోకి వెళ్ళి చూశా వాళ్ళు మళ్ళి కలుస్తున్నారు ఇక్కడెమో 10 రోజులకి ఒకసారి కూడా లేక విలవిలలాడి పోతుంటే వీళ్ళు రోజు చేసుకుంటున్నారా అని కొంచెం కోపం కూడా వచ్చింది అలా వాళ్ళు కలవడం రెండు మూడు సార్లు చూశాకా నా మనసు ఎందుకో అతని మీదకి లాగింది అప్పటినుండి అతనికి నా అందాలు ఆరబోసి చూపించాను అలా అలా మాట మాటా కలిసి ఓసారి వాళ్ళ ఆవిడ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరం కలిశాం ఇంక ఆరోజు నుండి ఎప్పుడు అవకాసం దొరికితే అప్పుడు అతనితో నా తాపం తీర్చుకుంటున్నాను అంది ఆంటీ.
అబ్బోఓ ఏమో అనుకున్నాను హుమ్మ్మ్మ్ అంది అమ్మ
చీ పోండి నాకు సిగ్గువేస్తుంది అంది ఆంటీ
మీరు కూడా నూలుపోగులేకుండానేనా అంది అమ్మ
హుమ్మ్ ముందు ఒప్పుకోలేదు కాని అయన బ్రతిమలాడి మరీ అన్ని విప్పేసి చేశారు అప్పటినుండి అన్నివిప్పేసే అలవాటు ఐపోయింది
మీ ఆయన రోజు పోలం లోనే పడుకుంటరంట కదా అంది అమ్మ
హా అందుకే కదా మాకు రోజు కుదురుతుందీ అంది ఆంటీ
అదేంటి ఇందాకడ అప్పుడప్పుడూ అన్నారు ఇప్పుడెమో రోజూ అంటున్నారు అంది అమ్మ
రెండోవదే ఖాయం చేసుకోండి అంది ఆంటీ
అంటే రోజూ నా అంది అమ్మ
హుమ్మ్ అంది ఆంటీ
అబ్బోఓఓ ఐతే ఏకంగా కాపరమే పెట్టేశారుగా అంది అమ్మ
లేనంతకాలం ఎలాగోలాగ ఓపిక పట్టినా ఒకసారి అలవాటు అయ్యాకా ఇంక వదల్లేం కదండీ అంది ఆంటీ
అవునవును మీరు అనేది కూడ నిజమే
మరి రోజు చేసుకునే మీరు కూడా అంత గుబురు పెంచారేంటి అంది అమ్మ
ఏమో ఆయన దాని గురించి ఎప్పుడు అడగలేదు అంది ఆంటీ
అవునా ఐతే ఈరోజు తీసేసి బాగా ఎత్తి చూపించండి ఏమి చేస్తారో మీరే చూడండి అంది అమ్మ
సరే మీరు చెప్పినట్టే చేసి చూస్తాను అంది ఆంటీ రేపు వచ్చి రాత్రి ఏమేమి చేసుకున్నారో వివరంగా చెప్పాలి మరి అంది అమ్మ
అయ్యోఓ బలేవారే తప్పకుండా అని ఆంటీ వెళ్ళిపోయింది
ఆవిడ వెళ్ళకా నేనేదో మామోలుగా అడిగితే ఒక్కోక్కద్ది ఒక్కో కద చెప్పుకొస్తుననరుగా అబ్బోఓ దూల ముండలే ఇది ఏకంగా రోజూ కొట్టించుకుంటుంది అంట మిగిలిన ముగ్గురు సంగతి ఏమిటో అనుకుంటుంది అమ్మ
నేను మంచం కింద ఉండి అన్ని మాటలు చక్కగా వింటున్నాను కాని చాల మాటలు నాకు అర్దం కావడంలేదు సర్లే అని అన్ని వినేస్తున్న.

முரட்டு கதைகள்:  Friend Pellam Toh Sex Chesanu Vallintlone

Best Telugu Sex Stories

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *