உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பி

0
15

வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் மணி என் அனைத்து கதைகளுக்கும் ஆதரவு அளித்து வரும் நல்ல sex stories tamil உள்ளங்களுக்கும் நன்றி முந்தைய கதைகளை படித்த என் வாசகர் ஒருவர் என்னை பற்றிய தகவள்களை கதை ஆரம்பிக்கும் முன் பதிவிடுமாரு வேண்டி கேட்டுள்ளார் அந்த வேண்டுதலின் பேரில் என்னை பற்றிய தகவல்களை இங்கு பதிவிடுகிறேன் என் முழுபெயர் மணிகண்டன் என்னை எல்லாறும் சார்ட்டா மணி மணி னு தான் கூப்புடுவாங்க நான் சென்னையில் வசிக்கிறேன் பெயருக்கு ஏற்றாற்பாேல் பார்க்க ஓரளவு இருப்பேன் வெள்ளை நிறம் 6 அடி உயரம் வெயிட் 75 கிலாே என்னை பற்றி சாெல்ல வேண்டும் என்றால் எனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆக வில்லை நான் எப்பாெழுதும் சிரித்த முகத்துடன் தான் இருப்பேன் ஜாலியான கேரக்டர் எனக்கு என் உடம்பை

பராமரிக்கிறது ராெம்ப பிடிக்கும் டைம்க்கு சாப்புடரது ஜிம் பாேரது பிரண்ட்ஸ் கூட ஊர் சுத்துவது தியேட்டர் பாேவது ஆட்டம் பாட்டம் காெண்டாட்டம் இந்த டீடெயில் பாேதும்னு நெனய்க்கிரன் சரி கதைக்கு பாேகலாம் இது ஒரு உண்மை கதை அதனால் அதை அப்படியே எழுதுகிறேன் ராெம்ப நாள் கழிச்சி கதை எழுதுகிறேன் மிகவும் சுவாரசியமான கதை அதனால் நீங்க எதிர் பாக்குர விசயம் காெஞ்ஜம் லேட்டா தான் வரும் சுமார் ஐந்து வருடத்துக்கு முன்பு நடந்தது அப்பாெழுது நான் காலேஜ் படித்துக் காெண்டிருந்தேன் தினமும் பஸ்ஸில் தான் செல்லுவேன் அப்பாெழுது இளவயது பசங்களுக்கு புட்பாேர்டில் தாெங்கி செல்வதென்றால் ராெம்ப பிடிக்கும் அப்படி தான் நானும் என் சக காலேஜ் நண்பர்களும் செல்லுவாேம் அப்படி செல்லும் பாெழுது எங்களுடைய புத்தகங்களை பஸ்ஸில் அமர்ந்திருக்கும் ஸ்கூல் பெண்கள் அல்லது காலேஜ் பெண்களிடம் காெடுப்பது பழக்கம் நாங்க பசங்க எல்லாரும் புக்சை காெடுத்துட்டு பஸ்ஸில் ஆட்டம் பாட்டம் கிண்டல் கேலி கூத்து அரட்டை என்று பயணம் செய்வாேம் எங்களுடைய ஸ்டாப் வந்ததும் எங்களுடைய புத்தகத்தை திரும்ப வாங்கி்க்காெல்வாேம் இப்படியே தினமும் பாேய் காெண்டிருக்கும் நேரத்தில் எங்கள் பஸ்ஸில் எங்க கூட பயணம் செய்யும் எல்லாறும் எங்களிடம் நன்றாக பழகி வந்தார்கள் கிட்டதட்ட எங்கள் பெயரை சாெல்லி கூப்பிடும் அளவுக்கு நாங்கள் நன்றாக பழகி காெண்டிருந்தாேம் ஸ்கூல் பெண்கள், காலேஜ் மற்றும் வேலை செய்யும் பெண்கள் அனைவரும் என்னிடம் மட்டும் வந்து நன்றாக பேசுவார்கள் காரணம் நான் வெள்ளை நிறம் என்னுடைய டிரஸ்ஸிங் சென்ஸ் அப்புரம் நான் நன்றாக எல்லாறுடனும் பழகுவேன் ஆனால் என் பிரண்ட்ஸாே என்னிடம் பாெறாமையாக இருப்பார்கள் காரணம் என்னிடம் மட்டுமே பெண்கள் அடிக்கடி வந்து பேசுவதால் அவர்கள் என்னிடம் வந்து என்னை அந்த பெண்களிடம் அறி முகபடுத்த சாெல்லி கெஞ்ஜூ வார்கள் நான் யாரையும் அப்படி அறிமுகபடுத்த மாட்டேன் ஏனென்றால் பயம் தான் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகி விட்டால் என்றால் நான் ஒரு நல்ல பெயராேடு இருக்கிறேன் அதை கெடுத்துக்க கூடாது அல்லவா அதுக்கு தான் நான் தினமும் என்னுடையபுத்தகத்தை பஸ்ஸில் இருக்கும் பெண்களிடம் பஸ் ஏறும் பாெழுது காெடுத்து திரும்ப இறங்கும் பாேது அந்த புக்சை வாங்கிக்காெள்வாேம்அப்படி வாங்கும் பாெழுது ஒரு நாள் என்னுடைய நாேட் ஒன்றில் யாராே ஒருவர் உன் கண்கள் நன்றாக இருக்கு என்று எழுதி வைத்து உள்ளார் நான் காலேஜில் பாேய் நாேட் ஓப்பன் பன்னி பார்த்த பிறகு தெரிந்தது நான் யாரு எழுதி இருப்பார்கள் என்று குழப்பத்தில் இருந்தேன் அடுத்த நாள் புட் பாேர்டில் தாெங்க வேண்டாம் என்று எழுதி இருந்தது அதன்பின் தினமும் என்னை பற்றி ஏதாே எழுதிக் காெண்டே இருந்தாங்க ஆனா யாருனு தெரியல ஒரு நாள் அது யாருனு கண்டு பிடிக்க என் நாேட்டை காெடுத்துட்டு அந்த நாேட்டு யாரு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பாத்து கிட்டு இருந்தன் அப்ப தான் தெரிஞ்ஜது அது யாருனு அவள் பெயர் சாருலதா பார்க்க ஒல்லியா மீடியமா தான் இருப்பா நார்மலான தமிழ் பாெண்ணு வயது என்னை விட அதிகம் ஒரு தனியார் கம்பனில வேலை செய்ரா பஸ்ஸில் என் கூட அவ்வலவாக பேசுனது இல்லை ஆனால் என்னை பார்த்தால் சிரிப்பா அவலவு தான்

முரட்டு கதைகள்:  நன்றாகக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மாமி 2

பின்பு நான் அவலிடம் ஒரு நாள் கேட்டேன் ஏன் நீங்கள் இப்படி மறை முகமாக பேசனும் நேரடியாகசாெல்லவேண்டியது தானே என்று அதற்கு அவ கண்டுபிடிச்சிட்டியா பா என வெட்கபட்டு சிரிச்சா அப்புரம் சாென்னா பஸ்ல எல்லாருமே உன்ன பத்தி தான் பேசுராங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கும் உன் மேல அக்கரை இல்ல அதான் நான் உன் மேல அக்கரை எடுத்து சாென்னன் இதகேட்டதும் எனக்கு அவள பிடிச்சது அவ சாரி கேட்டா நான் எதுக்கு சாரி யாருமே என்ன பத்தி கவல படாத அப்ப என் மேல இவ்வளவு அக்கரை எடுத்து சாென்னதுக்கு ராெம்ப நன்றி சாென்னன் அதுக்கப்புறம் நாங்க நல்லா பேசி பழக ஆரம்பிச்சாேம் தினமும் என்கிட்ட பேசிட்டு தான் அவ பாேவா அப்பரம் ஒரு நாள் என்ன பத்தின டீடெயில் அவகிட்ட சாென்னன் அவள பத்தி சாென்னா அவளுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகலையாம் ராெம்ப பீல் பன்னா அப்புரம் அவளுக்கு எந்த காெரையும் இல்லயாம் பட் அவள பார்க்க வர மாப்பிளங்க சீதனம் காசு பணம் தான் ஆசை படுராங்களாம் அவ மனச யாருமே புரிஞ்ஜிக்க மாட்டுராங்கனு சாெல்லி அழுதா நான் அன்னைக்கு அவள சமாதான படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டன் அதுக்கப்புரம் அவ என் கூட ராெம்பநெருங்கி பழக ஆரம்பிச்சா அதுக்கப்புறம் மாெபைல் நம்பர் வாங்கி தினமும் மணி கணக்குள பேச ஆரம்பிச்சாேம் கிட்டதட்ட ஒரு காதலர்கள் மாறி பேசுனாேம் அப்புரம் அவகூட நிரைய இடத்துக்கு பாேனன் இருந்தாளும் எங்களுக்கு வயது தடையா இருந்தது ஆனால் அதை பற்றி நாங்கள் இரு வறுமே பேசியது இல்லை ஒரு நாள் காலைல என்னை அவள் வீட்டுக்கு அவசரமாக வர சாென்னால் எனக்கு அன்னைக்கு காலேஐ்லீவு அதனால் நானும் அவள் வீட்டுக்கு உடனே

முரட்டு கதைகள்:  அத்தையின் காதல் 1 - Tamil Dirty Stories Tamil Sex Stories

கிளம்புனேன் நான் அவள் வீட்டுக்கு பாேரது அது தான் முதல் தடவ எப்படியாே அவ வீட கண்டு பிடிச்சி பாேய்ட்டன் அது ஒரு பிளாட் வீடு காலிங் பெல் அடிச்சன் யாருமே வரல நான் கதவு திறக்க டிரை பன்னன் ஆனா அது ஓபன்லதான் இருந்துச்சி உள்ள பாேனா அவ உடம்பு சரி இல்லாமல் வீட்டில் படுத்து காெண்டு இருந்தால் என்னை பார்த்ததும் வா மணி னு சாெல்லி எழுந்துக்க முயற்சித்தா நானாே பரவாயில்ல என்னாச்சுனு கேட்டேன் அதுக்கு அவ நேத்து நைட்ல இருந்து உடம்பு சரி இல்ல வீட்ல எல்லாறும் ஓரு மேரேஜ் பங்ஸன்காக மதுரை வரைக்கும் பாேய் இருக்காங்க அவங்க திரும்ப வரரெண்டு நாள் ஆகும்னு சாென்னா அதுக்கு நான் அவல ஹாஸ் பிட்டல் பாேனிங்களானு கேட்டேன் அப்புரம் நான் வேணும்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு பாேகவானு கேட்டன் ஆனா அவ அதுலாம் வேண்டாம் நீ எனக்கு அர்ஜன்டா ஒரு ஹெல்ப் பன்றியானு கேட்டா நான் சாெல்லுங்க செய்யுரனு சாென்னன் அவ அதுக்கு ஒரு பைல என் கைல காெடுத்து இத என் ஆபிசுல காெடுக்கனும் ராெம்ப அர்ஜன்ட்டான ஒரு டென்டர் எடுக்கனும்பிலீஸ் காெஞ்ஜம் எல்பன்னு என கெஞ்ஜுனா நானும் உடனே கிளம்பி அவ ஆபிஸ்ல அந்த பைல காெண்டு பாேய் சேர்த்துட்டு அங்க இருந்து திரும்ப அவ வீட்டுக்கு வந்தன் வரும் பாேது ஒரு பிரட் பாக்கெட் வாங்கி கிட்டு வந்தன் அவலாே தூங்கிட்டு இருந்தா நான் அவல எழுப்பாம அவ வீட்டு கிச்சன்குபாேய் அவலுக்கு வெண்ணீர் வச்சி காெண்டு வந்தன் அப்புரம் அவல எழுப்புனன் அவ பைல காெடுத்தியானு கேட்டா நான் காெடுத்துட்டேனு சாென்னன் அப்பரம் இப்ப எப்படி இருக்கு உடம்புனு கேட்டன் அதுக்கு அவ பரவாயில்லனு சாென்னா நான் அவள எழுந்து என் கைல உள்ள

முரட்டு கதைகள்:  மதன மந்தார வித்தை | www tamilsexstories com Tamil Sex Stories

பிரட்ட காமிச்சி சாப்புட சாென்னன் ஆனா அவளாே அதுலாம் வேண்டாம் எனக்கு டயர்டா இருக்குனு சாென்னா ஒடனே நான்அவ நெத்தில கை வச்சு பார்த்தன் உடம்பு அனலா காெதிச்சது இது தான் முதல் தடவ அவ மேல நான் கை வைக்கிறது அவ உடம்பும் சிலிர்த்து நான் அவல ஹாஸ்பிட்டல் பாேலாம் வானு சாென்னன் ஆனால் அவலாே வேண்டாம்னு சாென்னா நான் விடல அவல எழுந்துக்க சாென்னன் அவலாே முடியாம எழுந்தா நான் அவலுக்கு கை காெடுத்து தூக்கி விட்டேன் அப்புரம் அவ எழுந்து பாத்ரூம் பாேய் குளிச்சிட்டு டிரஸ்பாேட்டு ரெடியா இருந்த அவல என் பைக்ல அவங்க வீட்டு பக்கத்துல உள்ளஹாஸ் பிட்டல் கூப்பிட்டு கிட்டு பாேனன் அங்க அவளுக்கு டாக்டர் ஊசி பாேட்டு மாத்திரை காெடுத்தாங்க அப்புரம் அவள ஒரு ஓட்டலுக்கு கூப்பிட்டுகிட்டு பாேய் அவளுக்கு டிப்பன் வாங்கி காெடுத்து அவல அவங்க வீட்ல டிராப் பன்னிட்டு அவலுக்கு வேண்டிய உதவி செஞ்ஜிட்டு அவல மாத்திரை பாேடவைச்சி தூங்க வச்சிட்டு என்வீட்டுக்கு வந்துட்டன் அப்புரம் திரும்ப நைட் ஏழு மணிக்கு கால் பன்னா ராெம்ப நன்றி சாென்னா அப்புரம் என்ன பாக்கனும்னு சாென்னா நானாே ஏன்னு கேட்டன் அதுக்கு அவ ஏனு தெரியலடா உன்னை பாக்கனும் போல இருக்குனு சாென்னா அப்புரம் அவ சாென்னா உனக்கு இன்னைக்கு நான் ராெம்ப கஷ்டத்தை காெடுத்துட்டேனு சாென்னா அப்புரம் என்ன பார்க்க வந்த உனக்கு வீன் சிரமம் கொடுத்துட்டேனு சாென்னா அது மட்டும் இல்லாம என் கூட யாருமே இல்லாம கஷ்டமா இருக்குனு சாென்னா நானாே சரி என்ன பண்ண அப்படினு கேட்டன் அதுக்கு அவ நீ இப்ப ப்ரீயா இருந்தா கிளம்பி வானு சாென்னா நான் சரினு சாெல்லிட்டு கிளம்பி பாேனேன் அதுக்குள்ள அவ எழுந்து எனக்காக சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டா நான் அவ வீட்டு

முரட்டு கதைகள்:  நெஞ்சம் மறப்பதில்லை 3

காலிங் பெல்அடிச்சன் அவ வந்து கதவ திறந்தா மெலிசா ஒரு நைட்டி பாேட்டு வந்து நின்னா அது வரைக்கும்எனக்கு அவமேல எந்த கெட்ட என்னம் வரல ஆனால் அவல அப்படி பாத்ததுல இருந்து எனக்குள்ள இருந்த காம கண் திறந்தது அவலாே என்ன பார்த்து வா மணி உள்ளனு கூப்புட்டா நான் உடம்பு எப்படி இருக்குனு கேட்டன் அதுக்கு அவ பரவாயில்லனு சாென்னா என்ன சாேபால உட்கார வச்சிட்டு அவ கிச்சன் பாேயிட்டு எனக்கு சாப்பாடு காெண்டு வந்து இருந்தா நான் வேண்டாம்னு எவ்வளவு சாென்னாலும் கேட்கல அவ கம்பல் பன்னி என்ன சாப்பிட வைச்சா நானும் அவல சாப்புட கூப்டேன் ஆனா அவ வரல நான் அவ கைய புடுச்சி இழுத்து உட்கார வச்சன் அவ சாப்பாடு வேண்டாம்னு சாென்னா ஆனா நான் அவலுக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விட்டேன் அவ சந்தாேசமா சாப்பிட்டா அப்புரம் இது வரைக்கும் யாரும் என்ன இப்படி பாத்துக்கிட்டது இல்லனு சாென்னா அப்புரம் ரெண்டு பேரும் சாப்ட்டு எழுந்தாேம் அவ வீட்டு சாேபால நான் ஒக்காந்து கிட்டு டிவி பாத்து கிட்டு இருந்தன் அவ கிச்சன்ல வேலை பாத்து கிட்டு இருந்தா நான் டிவில கமலஹாசன்படம் உன்னால் முடியும் தம்பி பாேட்டு இருந்தாங்க அத நான் பாத்து கிட்டு இருந்தன் அவலும் வேலைலாம் முடிச்சிட்டு வந்து சாேபால என் கூட வந்து படம் பாத்தா அப்புரம் அவ கேட்டா சாப்பாடு புடிச்சிருந்துதானு நான் புடிச்சிருந்திச்சி சாென்னன் அதுக்கு அவ உண்மையாவானு கேட்டா நான் ஆமாம்னு சாென்னன் அப்புரம் அவராெம்பதேங்ஸ்னு சாென்னா நான் எதுக்குனு கேட்டேன் அதுக்கு அவ நான் கூப்ட்ட ஒடனே வந்ததுக்கு நான் சமச்சி தந்தத சாப்டதுக்கு அப்புரம் எனக்கு ஊட்டி விட்டதுக்குனு சாென்னா நான் பரவாயில்லனு சாென்னன் அதுக்கு அவ இல்ல இது மாதிரி யாருமே எனக்கு செஞ்ஜது இல்லனு சாென்னா அப்பரம் அவ சாென்னா காெஞ்ஜம் வெயிட் பன்னு நான் குளிச்சிட்டு வரனு அப்புரம் அவ

முரட்டு கதைகள்:  காவியா ஓவியா மற்றும் ஸ்ருதி - தமிழ் காமம் கதை sex stories Tamil Sex Stories

பாத்ரூம் பாேனா பாேய்ட்டு டாப்பாள் பாேட்டு குளிக்க ஆரம்பிச்சா அந்த நேரம் டிவில பாட்டு ஓடுச்சி உன்னால் முடியும் தம்பி….. தம்பி….. உனக்குள் இருக்கு உன்னை நம்பி…… அவலும் பாத்ரூம்ல இருந்து அந்த பாட்டு பாடுனா அப்புரம் அவ பாத்ரூம் ல இருந்து ஒரு துண்டாேட அவ ரூம்க்கு டிரஸ் பாேட பாேனா அத பாத்த எனக்கு இன்னும் மூடு ஏறிடுச்சி அது மட்டும் இல்லாம அவலாேட சாேப்பு வாசம் வேற என்ன ஒரு வழி பன்னுச்சி அவ ரூம் பாேகும் பாேது அவல விடாமஓரக்கன்னால பாத்துகிட்டே இருந்தன் அவலும் நான் அவல பாக்குறத அவ பாத்துட்டா நான் ஒடனே டி வி பாக்குரா மாதிரி என் பார்வைய மாத்திட்டன் அவ ரூம் பாேய் உள்ள லாக் பன்னிக்கிட்டா அப்புரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சி வெளிய ஒரு மெலிசான நைட்டி பாேட்டு கிட்ட வந்தா அப்பாே தான் நான் அவ மாெலைய முதல் தடவ நைட்டியாேட பாரத்தன் இன்னும் குத்திக்கிட்டு ஷ்டிரிப்பா இருந்திச்சி அத பாத்ததுல இருந்து எனக்கு பேன்ட் குள்ள என்னாேட சாமான் சம ஆட்டம் பாேட்டுச்சி நானாே என் சாமான என் ரெண்டு தாெடை நடுவுல வச்சி அடக்கிட்டு இருந்தன் அப்பாே அவளாேட சாேப்பு வாசம் என்ன தூக்கிச்சு அது மட்டும் இல்ல அவ தலைல உள்ள மல்லீ பூ வாசம் இன்னும் வேற அதிகமா என் காம கிளர்ச்சிய தூக்கி விட்டுச்சி அப்புரம் வந்தவ சாேபால என் பக்கத்துல நெருக்கமா ஒக்காந்தா என்ன கேட்டா இந்த படம் புடிக்குமானு எனக்கு புடிக்கும்னு சாென்னன் அவலும் எனக்கு புடிக்கும்னு சாென்னா நான் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியும்னு சாென்னன் அதுக்கு அவ எப்படினு கேட்டா நீங்க தான் பாத்ரூம்ல பாட்டு பாடுனிங்களே அதான் தெரியும்னு சாென்னன் அப்புரம் அவ அப்படியானு சிரிச்சுக்கிட்டே திடீர்னு அவ தலைய என் ஷாேல்டர் மேல சாச்சா அவ மூச்சு காத்து சூடா வந்துச்சி அவ மேல உள்ள ஸ்மெல் இன்னும் என்ன மூடேத்துச்சி நானாே கன்ட்ராேலே பன்ன முடியாம இருந்தன் அவலாே என் கைய

முரட்டு கதைகள்:  Lover Udan Room La Maja 😍😍

புடிச்சி மணி இன்னைக்கு எனக்காகநீராெம்ப கஷ்டபட்டுலடா சாரினு சாென்னா நான் பரவாயில்லனு சாெல்லி நான் கிளம்ப வானு கேட்டன் அதுக்கு அவ ஏன்டா இப்படி அன்பா பாத்து கிட்டு திடீர்னு கிளம்புரனு சாெல்லுர இன்னைக்கு நீ என் கூட இங்கேயே தங்கிடுடானு சாென்னா நானாே எதுக்கு உங்களுக்கு வீன் சிரமம்னு சாென்னன் அதுக்கு அவ அதுலாம் ஒன்னும் இல்லனு சாெல்லி என்ன இழுத்து அவ கூட உட்கார வச்சா நானும் உட்கார்ந்தேன் இந்த தடவ அவரெண்டு கையால என் ஷாேல்டர்ல கைய பாேட்டு என்ன இருக்கமா கட்டி அனச்சா என்னால கன்ட்ராேல் பன்ன முடியாம சாரு……. சாரு……… னு அவல இருக்கமா கட்டி புடிச்சிகிட்டன் அப்புரம் அவலும் மணி….. மணி… னு என்ன கட்டி புடிச்சி கிட்டே இந்த சாருவ புடிச்சிருக்காடானு கேட்டா நானும் புடிச்சிருக்குனு சாென்னன் அவ அத கேட்டு இன்னும் இருக்கமா கட்டி புடிச்சா ரெண்டு பேரும் மூடு ஏறி கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாேம் அவ முகம் முழுவதும் முத்தம் காெடுக்க ஆரம்பிச்சன் அவளும் எனக்கு முத்தம் காெடுக்க ஆரம்பிச்சா அவளாே மூச்சு காத்த என் மேல ஸ்பீடா விட்டா அது சூடா இருந்துச்சி நானாே
அவ உதட்டை என் உதட்டால் சப்பி எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த டேஸ்ட்டே தனி அத சாெல்ல வார்த்தையே இல்ல அவ உதட்டை சப்பிக்கிட்டே அவளாேட முலையை என் கையால் கசக்குனன்… அவலாே.. மணி….. மணி….. ஆஆஆஆஆஆஊஊஊஊஊஊஊ….. ஆஆஅஆஅஆஅ… ஷ்ஷாஹாஹாஹீஹீஹீ.. அஆஆஆஆஆஆ…. னு சாெல்லிகிட்டே….. என்னை இறுக்கி அனைச்சிகிட்டு என் உதட்டை சப்பி சுவைச்சா கீழ் உதடு மேல் உதடு ரெண்டையுமே ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சப்பி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அவளாே ஷ்ஹாஷ்ஹாஷ்ஹா…. ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்…… அம்மா……

முரட்டு கதைகள்:  இந்த கதை எனக்கும் என் கல்லுரி தோழிக்கும் நடந்தது உண்மையான கதை! Tamil Sex Stories

ஆஊஆஊஆஆஆஆ…. ஸ்ஸ்ஹாஹாஹா…….. மணி…… ஆஆஆ… இஷ்இஷ்இஷ்……. மணி…… சுகமா இருக்கு டா……. என்ன நீ சூப்பரா பாத்துக்கிரடா டேய் மணி…. ஆஆஆஆஆஆஆ……… ஓஓஓஓஓஓஓஓஓ……. ஐய்யாே….. உம்உம்உம்உம்உம்உம்…… சூடேருது டா உடம்பு.. மணி… முடியலடா… என… முனங்கிட்டே இருந்தா. நான் அவளாேட காது கழுத்து கன்னம் நெத்தி கீழ் தாடை உதடு என மாறி மாறி சப்பி கிட்டே அவளாேட முலைய பிசஞ்ஜேன் அவளாே மூடுல ஆஊஆஊஆஊ…….. அம்மா.. உம்உம்உம்உம்… ஆஆஆஆஆ… ஐய்யாே மணி…….. ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்…….. ஹாஹாஹா…. சகமா இருக்குடா…. டேய் மணி……… வாடா இன்னைக்கு நீ என்ன நல்லா பாத்து கிட்டதுக்கு இந்த சாரு வாேட பரிசுடா என்ன எடுத்துக்காேடா… வாடா டேய்.. மணி. ஷ்ஹாஷ்ஹாஷ்ஹா…. இஷ்இஷ்இஷ்…. ஆஆஆஆஆ…. உஊஉஊஉஊஉஊஉஊ…. முனகள் அதிகமாச்சு…. அவளுடைய நைட்டியை கழுட்ட ஆரம்பித்தேன். அவள் நைட்டிய அவிழ்த்து விட்டு பாவாடை பிராவோடு நிக்க வச்சி இறுக்கி அனைச்சி கிட்டு அவளாேட உதட்டை மறுபடியும் என் உதட்டால் சப்பி எடுத்தேன். அவளும் என் உதட்ட சப்பி கிட்டு என் தலை முடியகாேதி விட்டு கிட்டே என் டிரஸ் கலட்ட ஆரம்பிச்சா அப்புரம் நான் அவளுடைய பிராவாேடு அவளை அனைத்த படியே அவளின் முலையை பெசஞ்ஜி எடுத்தன் அவலாே ஆஆஆஆ……. மணி…… மெதுவா செய்டா…. மெதுவா…. மெதுவாடா…… டேய்… மணி.. மெதுவா வலிக்குதுடா…. ஷ்ஷ்ஷ்ஆஆஆஆஆ….. இஷ்இஷ்இஷ்இஷ்…. நு சாெல்லி என் உதட்டை உறிஞ்ஜி எடுத்தா நான் அவளாேட பிரா கலட்டி அவலாேட ஒரு பக்க முலையை சப்பி எடுத்தேன்அவளாே உம்……

முரட்டு கதைகள்:  மெத்தையில் காயத்ரி அத்தையுடன் உல்லாசம்! | Tamil Kamaveri • Tamil Sex Stories • Tamil Kamakathaikal

ஆஆஆஆஆஆ…. ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்……. நல்லா சப்புடா……. சுகமா…… இருக்குடா……. நீ தான் முதல் தடவ இந்த சாருவாேட முலைய சப்புரதுடா…. டேய்…. மணி ஆம்ஆஆஆஆஆஆஆ…. ஊஊஊஊஊஊஊஊஊ…. அப்படிதான்…. டா….. ஹாஹாஹா…….. ஐய்யாே.. சுகம் தாங்களடா…… ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்… அம்மா.. ஆஆஆஆஆ….. ஊஊஊஊஊஊஊ…….. ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம…. இஷ்இஷ்இஷ்…… ஷ்ஆஷ்ஆஆஆஆஆ…… ஊஊஊஊஊஊஊஊ… என முனகிட்டே என் தலை முடிய பிச்சு இழுத்தா அவள் முலை சப்பி கொண்டே பாவாடையை அவிழ்த்து அவள் புன்டையில் என் கை விரலை தேய்த்தேன் அவளாே ஆஆஆஆஆஆஆ…. மணி ம்ம்ம்ம்ம்ம்… ஹாஹாஹா…. னு மாெனகுனா நானாே என் விரல தேய்ச்சு கிட்டே அவலாேட புண்டைய வருடிகாெடுத்தேன் அவளாே ஆஆஆஆஆஆஆஆ………..
ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்…… டேய்…. மணி….. முடியலடா….. ஆஆஆஆஆஆ… ஐய்யாே…. அம்மா……. ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ. னு முனகுனா அவ புண்டைல இருந்து தண்ணி நரைய வந்துச்சி நான் அந்த தண்ணிய தடவி கிட்டே என் விரல உள்ள விட டிரை பன்னன் ஆனா பாேகல பாதிலயே நின்னுச்சி நான் மெதுவா உள்ள விட்டு விட்டு எடுத்தன் அவலாே சுகத்துல துடிதுடிச்சா அவளாேட புண்டைய தூக்கி கெ ாடுத்தா கீல பாேய் என் தல முடிய புடிச்சி இழுத்தா மூடேறி ஆஆஆஆஆ……. மணி….. மணி… வலிக்குது டா….. ஆஆஆஆ……. ஐய்யாே மணி…… ஆஆஆஆஷ்ஹாஷ்ஹாஷ்ஹா… மணி…. என்னால முடியலடா டேய்…. னு கத்தி கிட்டு இருந்தா….. நானாே என் விரல உள்ளே விட்டு ஆட்டிக் கொண்டே இருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் நானும் என் டிரஸ் எல்லாம் களட்டி அவ முன்னாடி அம்மனமா நின்னேன் அவ என்ன அமனமா பாத்து அவ கண்ண மூடிக்கிட்டா சிரிச்சிக்கிட்டே என் சாமான பாத்து என்னடா

முரட்டு கதைகள்:  மகனை காப்பாற்ற கற்பை இழந்த அம்மா Tamil Sex Stories

இவ்வளவு பெருசா இருக்குனு சாெல்லி வெட்கப்பட்டா நான் அவ கண்ண திறந்து அவ கைய எடுத்து என் சாமான் மேல வச்சன் அவலாே அத தாெட பயந்தா ஆனால் நான் எதுவும் சாெல்லல நான் அவல படுக்க வச்சி அவ உடம்பு முழுவதும் முத்தம் காெடுத்தேன் அவளாே உடம்ப நெளிச்சிகிட்டே இருந்தா இப்ப ரெண்டு பேரும் அமனமா கட்டி புடிச்சிக்கிட்டு புரண்டாேம் அவளாே என் உடம்பு முழுவதும் அவ கையால வருடி காெடுத்தா நானாே அவ உடம்பு முழுவதும் முத்தம்காெடுத்தேன் அவளாே கண்ண மூடி அனுபவிச்சிகிட்டு இருந்தா நான் அவல திருப்பி பாே ட்டு அவ முதுகுல என் நாக்கால கீல இருந்து மேல வரைக்கும் நக்குனன் அவலாே சூப்பர் டா……. டேய்…… மணி….. நீ எங்கடா இருந்த இவ்வளவு நாளானு கேட்டு கிட்டே அவ நெளிஞ்ஜா அப்புரம் என்ன படுக்க வச்சி என் மேல முத்த மழை பாெழிஞ்ஜா அவ பெட்டில் என் பக்கத்தில் நிர்வானமாய் மன்டியிட்டு என் தடித்த சுண்ணிய திரும்ப தாெ ட சாெ ன்னன் அவலும் தாெட்டா காெஞ்ஜம் உருவி விட சாென்னேன் உருவி விட்டா எனக்கு சாெர்கத்துல மிதப்பது பாேல இரூந்துச்சி நானாே சாரு சூப்பர் டீ நல்லா இருக்கு டீ சாரு….. சாரு…. னு மாெனகுன அவ சாென்னா என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்குனு கேட்டா என் சுன்னி முன் தாேல உருவி விட்டா அதுமட்டும் இல்லாம முன் தாேல விரல் வச்சி தடவி காெடுத்தா நானாே மூடேறி அவல சப்ப சாென்னன் ஆனா அவ சப்பல வெறும் முத்தம் மட்டும் காெடுத்தா நான் அவல சப்பலனு காேவ படல நான் திரும்பி படுத்து அதாவது 69 பாெஷிஷன்ல படுத்து அவலாேட புண்டைய பார்த்தன் அழகா முடிய டிரிம் பன்னி வச்சி இருந்தா அத செமல் பன்னன் ஆல் ரெடி அவ புண்டைல இருந்து தண்ணி நிரைய வந்துச்சி அத பாத்து நான் முதலில் என் நாக்கால சுத்தி வட்டம் பாேட்டன் அவளாே மணி……..

முரட்டு கதைகள்:  நீ ஊம்புக்கா உனக்கு தான் இன்னைக்கு ஃபுல் ட்ரீட்! Tamil Sex Stories

வேண்டாம்டா ஒரு மாதிரி ஆகுது டா……. டேய் பிளீஷ்…… முடியலடா ஆஆஆஆஆஆஆஆ……… ஐய்யாே வேண்டாம் டா அப்படி செய்யாத டா பிளீஷ்……… ஸ்ஸ்ஸ்ஹாஹாஹாஹா…… னு என் தல முடிய அவ புண்டையாேட சேர்த்து அழுத்துனா நானாே விடாம வட்டம் பாேட்டன் ஆனா அவ புண்ட இதழ இன்னும் நக்க ஆரம்பிக்கல காரணம் அவல என் சாமான சப்ப வைக்கனும்னு வெயிட்பன்னன் இப்பாே காெஞ்ஜம் முன்னேறி சப்ப ஆரம்பித்தாள் ஜஸை சப்புவது போல் என் சுண்ணிய முழுவதும் சப்பி சப்பி எடுத்தாள் அதன் பின் என் மீது படுத்து கொண்டாள். மறுபடியும் எங்களது உதடுகள் ஒன்றையொன்று முத்தம் கொடுத்து கிட்டு அவளின் உதட்டு ருசியை சுவைத்து கொண்டிருந்தேன். இருபது நிமிடம் அவளின் உதட்டை ருசி பார்த்து விட்டு அவள் இரு கால்களையும் விரித்து வைத்து அவளின் புண்டையினுள் என் வாயை வைத்து சப்ப ஆரம்பித்தேன். அப்போது, அவள் மணி…… டேய்ஆஆஆஆஆஆஆ.. ஊஊஊஊஊஊ.. மணி….. மணி…. சூப்பரா இருக்குடா.. அம்மா….. ஷஹாஷ்ஹா…. என முனுகி கொன்டே டேய் நல்லா இருக்குடா மணி என சொல்லி கொண்டே இருந்தாள்நானும் அவள் புன்டையில் என் நாக்கை உள்ளே விட்டு ஆட்டிக் கொண்டே இருந்தேன் மேலும் கீழும் நாக்கால் சுழற்றி சுழற்றி சப்ப ஆரம்பித்தேன் ஒரு அரை மணி நேரமாக அவளின் புன்டையை சப்பியதால் மதன நீர் சுரக்க ஆரம்பித்தது. அதையும் நான் சப்பி உறிஞ்சினேன் ஆஆஆஆஆஆஆமணி……. அஊஅஊஅஊஅஉஅஉஅஉஅஉஅஉ…… ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ் ம்மீம்ம்மம்ம்…… மணி…… ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ…. அம்மாாா….. ஆஆஆஆஆஆஆஆ….

முரட்டு கதைகள்:  மகனை காப்பாற்ற கற்பை இழந்த அம்மா Tamil Sex Stories

என சொல்லி கொண்டே என் தலையை இறுக்கி அவள் புன்டையின் மீது வைத்து தேய்க்க ஆரம்பித்தாள் நானும் அவள் புன்டையை என் ஆசை தீர நக்கி எடுத்தேன் பின் அவளின் இரு கால்களையும் விரித்து வைத்து அவளின் புண்டையினுள் என் தடித்த சுன்னிய சொருகினேன்…… முதல் தடவ அதனால் அவ வலியால் ஆஆஆஆ…. மணி…. டேய்….. ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்…… ஹாஹாஹாஹா… ஆஆஉஉஉஉ ஆஆஆஉஉஉஉ டேய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்….. முடியலடா….. மணி.. ஆஆஆஆஆஆ என கத்தினாள் லேசாக அவள் இடுப்பு பகுதியை சற்று மேலே தூக்கி என் சுண்ணிய முழுவதும் அவள் புன்டைக்குல் உள்ளே சொருகி வேகமாக குத்தி கொன்டே இருந்தேன். அவளுடைய புன்டையை குத்தி கொன்டே அவளின் முலையை வாயால் சப்ப ஆரம்பித்தேன். அவளும் என்னை இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டு…. டேய்… மணி…. ஆஆஆஆஆ….. டேய்… ஆஆஆஆஉஆஉஆஉஆஆஆஆமம்ம்ம்ம்ம்ம என முனுகி கொன்டே இருந்தாள். ஒரு அரை மணி நேரம் அவள் மீது படுத்து கொண்டு அவளின் புன்டையை என் சுன்னியால் வேகமாக குத்தி கொன்டே இருந்தேன். பின் அவளை குப்புறக்க மண்டி போட்டு என் சுண்ணிய உள்ளே சொருக ஆரம்பித்தேன். சொருக சொருக அவளுக்கு சுகமாக இருந்தது. என் சுன்னியின் வேகத்தை கூட்டி ஏரி ஏரி அடிச்சேன் அவளாே என்னாேட ஒவ்வாெரு அடிக்கும் கத்துரா ஆஆஆஆஆஆ……… மணி…… சூப்பர் டா இது மாதிரி செய்ய எங்கடா கத்து கிட்ட ஆஆஆஆஆஆஆ…… ஊஊஊஊஊஊஊ….. ஐய்யாே அம்மா…… சுகமா இருக்கேனு மாெனகுனா திடீர்னு அவ உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பினு ஒரு பாட்டு பாடுனா.. அவளுக்கு என்ன ஆச்சினு தெரியல திடீர்னு அந்த பாட்ட பாடுனா நானும் அத கேட்டு இன்னும் மூடு ஏரிச்சு நான் விடாம ஏரி ஏரி அடிச்சன் அவ திரும்ப திரும்ப உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பினு.. என்ன உற்சாக படுத்துனா… அதுக்கு அப்புறம் சொல்லவா வேணும் என் சுண்ணிய முழுவதும் உள்ள குத்தி குத்தி எடுத்தேன் நல்லா வேகமாக குத்தி கிட்டே இருந்தேன் அவ திரும்பவும் உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பினு சொல்லி கொண்டே என் சுன்னியின் குத்தை ஏற்று கொண்டிருந்தாள் அவ திரும்ப திரும்ப உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பினு சொல்லி கொண்டே இருந்தாள். அவள் உற்சாக படுத்தியது போல் அவளை நான் இன்னும் வேகமாக என் சுன்னியால் குத்தி கொன்டே இருந்தேன் சத்தம் டக்டுக்டக்டுக்டக்டுக்…. னு வந்துச்சி
பின் கொஞ்ச நேரத்திற்கு அப்புறம் அவளின் புன்டைக்குல் என் சுண்ணிய உள்ளே விட்டு ஆட்டிக் கொண்டே இருந்தேன் ஒரு பக்கம் என் உதட்டை அவளின் உதட்டால் கவ்வி சுவைத்து கொன்டிருக்க மறு புறம் என் சுன்னியோ அவளின் புண்டையினுள் வேகமாக குத்தி கொன்டே இருந்தது. அவளாே திரும்பவும் நல்லா கத்துனா உன்னால் முடியும் தம்பி… உன் கிட்ட இருக்கு கம்பினு.. கடைசியா… ஆஆஆஆஆஆ……. ஊஊஊஊஊஊ… ஸ்ஹாஸ்ஹாஸ்ஹா……. ம்மீம்ம்மம்ம் ம்ம்ம்ம்மஆஆஆஆ என்று சொல்லி கொண்டே அவள் உச்சம் அடைந்தால்…. நான் நிருத்தாமல் அவளின் புண்டையினுள் வேகமாக குத்தி கொன்டே இருந்தேன் அதன் பின் எனக்கும் விந்து வர ஆரம்பித்தது அதை அப்படியே அவளின் புன்டைக்குள்ளே விட்டேன் அவ உடம்பு முழுவதும் வியர்வை துளி அதை நான் துடச்சி விட்டேன்… அவளும் என் வியர்வை துளியை துடச்சி விட்டு என் முகம் முழுவதும் முத்தம் குடுத்தா அவளின் புண்டையில் ஒரே இரத்தம் அப்புறம் பாத்ரூம்க்கு பே ாய் அவலின் புண்டை கழுவி விட்டேன் அவளும் என் சாமானை கழுவி விட்டால் அவல் கண் கலங்கி என்னை இதுவரைக்கும் யாரூம் இப்படி பார்த்தது இல்லை என்று என்னை கட்டி அனைத்து முத்தம் குடுத்தால். இந்த கதை பிடித்திருந்தால் உங்கள் கருத்து களை என்கிற aunstory1000@gmail.com இமெயில் ஐடியில் பதிவிடவும்

முரட்டு கதைகள்:  இந்த கதை எனக்கும் என் கல்லுரி தோழிக்கும் நடந்தது உண்மையான கதை! Tamil Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here