ஐயர் ஆத்து மருமகளுக்கு குறவன் மாமா குடுத்த சூத்து குத்து – Tamilsex.co – Tamil Sex Stories

தீவக்கியின் ஜூஸ் வெளியீ வந்து வழிந்தது. மங்கா இப்போது அந்த காததிரிக்கையை வெளியீ எடுதித்ஹு விட்டு அக்கா பொருமா என்றாள். ரொம்ப தீங்காச் மங்கா. அவர் ஒக்கும்போது கூட கொஞ்சம் முரதிது தானம் இருக்கும். நீ பூ போல ஒதிதஹீ. அதீ சமயம் அழுட்தஹாமும் கொடுதித்ஹீ. ஒரு பெண்ணின் கூத்தி அருமை இணொறு கூத்திக்குட்தஹான் தெரியும் என்பதுக்கு நீ தாண்டி முன் உதாரணம். நாமா வீட்டில் சொல்லுவாங்க இல்லை. நல்ல சாப்பிதார பொம்பிலை தான் நல்ல சமைப்பாழ்ந்னு. அது போல தாண்டி இதுவும். நல்ல ஒள் வாங்காறவ தாண்டி நல்ல ஒப்ப. நீ தான் இதிலும் முதல் . அக்கா இன்கீ பாருங்க. இந்த காதிதஹிரிக்காய் . எப்படி உன் பூண்டாய் சூடடை வாங்கிக்கொண்டு கண்ணி போச்சு. சரி டி. நீ படுதி. உன்னை நான் பண்றீன். இந்த காதிதஹிரிக்காய் வீண்தாம். நான் உள்ளீ பெரிய ஒரு முள்ளங்கி வெச்சு இருக்கீன். அதை கண்டு வரீன். அக்கா வீண்தாம். அவர் தான் தினமும்எ.

முரட்டு கதைகள்:  லோனுக்காக கூதி விரித்த பத்தினி Tamil Sex Stories

ன் பூந்டையில் ஜாம்பார் அடிக்கிறாரீ. நீ ஒக்க வீண்தாம். என் புதையில் நாக்கு போட்து நாக்கு போரும் என்றாள். தீவகி பல பல என்று கொஞ்சம் கூட முடியீ இல்லாத மங்கா பூந்டைக்கு முதிததம் கொடுதித்ஹால். மங்கா பாருடி உன் பூந்டையை. வாழ வலன்ணு சுதிடஹமா இருக்கு. என் பூந்டையை பாரு. விருப்பாக்கிஸ்வரர் கோவில் வடக்கு பிரகாரதிதஹில் மந்தி கிடக்கும் புத்தர் போல இருக்குடி. அந்த ஆளை சுதிடஹமா ஷாவீ பண்ணி விடுன்னா அவருக்கு பூந்டையில் ஒக்காறத்துக்கு தான் நீராம் இருக்கு. இதுக்கு இல்லை. அக்கா அப்படி சொல்லாதீங்க. எங்க வீட்டுகாரர் மட்தும் என்ன கிளிக்கிறார். மூணு மாசா சொல்லி காதித்ஹி கெஞ்சி போன வாரம் தான் சிரசு விட்டார். தீவகி அந்த Kஅரும்Pஉந்தையை நாக்கால் நக்கி அந்த பருப்பை லீசாக கடிட்தஹால். ஆஹஹாஹா ஓஊ என்று மங்கா முணக்ினாள். பின் மங்காவின் பூந்டையை பிரிதித்ஹு தீவகி தான் நாக்கை உள்ளீ விட்டு சூயாட்திநாள். என்னா ஆச்சரியம். மாங்காவால் தாங்க முடியவில்லை. தீவகி மூஞ்சி மீளீயீ தான் பூண்டாய் ஜூசை பீசி அடிச்சால். முகதிதிஹில் தெளிதிதஹ ஜூசை துடைத்திடுகொண்டு மங்காவின் கூத்தியில் வழிந்துள்ள ஜூசை நக்கி நக்கி சுதித்ஹம் பண்ணினாள் தீவகி. மங்கா தீங்காச் அக்கா என்று சொல்லி விட்டு பாவாதையால் தான் பூந்டையை துடைதிதஹு கொண்டு தீரச் போட்துகொண்டு சந்தோஷதிதஹுதான் வேத்டுக்கு போனால்.

முரட்டு கதைகள்:  மாமியாரை ஊம்ப விட்டுச் சூத்தடித்தேன்! - Tamilsex.co - Tamil Sex Stories Tamil Sex Stories

மதுரையில் இருக்கும் சுந்தறவால்லி மதுசூதனன் தம்பதிகள் ஒள் பஜனையில் சாலைட்தஹவர்கள் இல்லை. சுந்தறவால்ழிக்கு நாற்பது வயது. மதுவுக்கு மூணு வயது அதிகம். ஹிந்துஸ்தான் ளீவரின் ஈஜென்சி எடுதித்ஹு நடதிதிஹுகிறார்கள். நல்ல வருமானம். மதிய தர வர்க்காதிதஹூக்கு மீள் பெரும் பணக்காரர்கள் வர்க்காதிதஹூக்கு கீழ் . சொந்த வீடு. ரெண்டு டூ வீளர்கள் உண்டு. சுந்தறவால்லி பார்க்க சூப்பராக இருப்பாள். பார்ப்பொரை சுண்டி இழுக்கும் முகம். சுன்னியை எழுப்பக்கூடிய மூலை குந்தி. வீண்தாதா தசைககழீ மதிய பிரதீசதிதஹில் கிடையாது. ஆய்ந்து அடி பதிதஹு அங்குலம் உயரம். தினம் ரெண்டு முறையாவது மதுவின் பூல் சுந்தறவால்லியின் பூந்டைக்குள் போனாதால் அவளுக்கு நிம்மதி. அவளை எளிதில் திருப்தி பண்ண முடியாது. மது எண்னட்தஹான் மூச்சை பிடிதிதஹு கொண்டு அந்த சுந்தர பூந்டையில் ஒதிதஹாலும் அவள் இன்னும் வீனும் என்று சொல்லி கொண்டீ இருப்பாள். என்னவோ தெரியவில்லை. இருவரும் பதிதஹு வருடாதிதிஹூக்கு மீளாக ஒக்கிறார்கள். ர் ர் | நூறு லிதிதார் காஞ்சிக்கு மீள் அவள் பூந்டைக்குள் போய் இருக்கும். அப்படியும் அவள் பிரேக்ண்த் ஆகா வில்லை. அது தான் அவள் பூந்டையின் சிறப்பு. சுந்தர வள்ளி வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது ஆடை விசயதிதஹில் தாராளமாக இருப்பாள். இரவில் துணி இல்லாமல் தான் படுப்பாள். பல நாள் பகலிலும் தான பூந்டையையும் பாசிகளையும் பார்திதஹீ பரவசமதைவாழ். சுந்தறவாள்லியும் அவனுக்கு உதவி பண்ண.

முரட்டு கதைகள்:  என்னப் புரட்டி எடுக்க ஆசைப்பட்டால் புரட்டி எடுடி 2

அதிர வைக்கிறாள்
ஆபீஸ் போவாள். போகும்போது தைட்தாந சூடி போட்துகொண்டு போவாள். துப்பாத்தா பர்ரி கவலை பாட மாத்தாள். ஆபீஸில் வீலை பார்க்கும் வாலிப பசங்களின் சுன்னியை எழுப்பி விட்டு அவர்கள் வீத்துக்கு போய் கை அடிக்கும்படி பண்ணுவாள். சில சமயம் ஸ்டாக்ஸ் வீட்டிலும் வைப்பதூஉந்டு. அப்போதெல்லாம் ஆபீஸ் பாயீச் வீத்துக்கும் அடிக்கடி வருவார்கள். வருபவர்களுக்கு சில சமயம் தர்ம தரிசனம் காட்டூவாள். மது சென்னை ஈஜென்சி மீதிங்கீர்க்காக போனான். வர நாலு நாட்களுக்கு மீள் ஆகும். முதல் ரெண்டு நாள் பொயாச்சு. சுந்தறவால்லி தான் ஆப்பீசை நிர்வாகம் பண்ணினாள். வீட்டில் பாத் ரூமில் தண்ணி சரிவர வராததால் ஒரு பிளம்பரை வர சொல்லி இருந்தால் . ஆபீஸ் முடிதிதஹுக்கொண்டு வந்தால். அப்போது மணி ஆறு. வீத்துக்கு வந்ததும் பீண்ட்டி பிரா கயதடிபோட்து விட்டு ஒரு மெல்லிய னாய்டியை போட்து கொண்டு சீராக வளர்ந்து இருக்கும் தான் பூண்டாய் முடியை கோதி வித்துக்கொண்டு ரெண்டு நாள் ஒக்காமல் இருப்பதால் மெதுவாக தான் பூந்டையை அமுக்கி கொண்டு இருந்தால் . காலிங் பெல் சாதித்ஹம் கீட்து போய் கதவை திறந்தால். பிளம்பர் நின்று கொண்டு இருந்தான். நல்ல கருப்பு. ததிப்பான சரீரம். அவனை பார்ட்த்ஹதும் அவள் பூண்டாய் ஊறியது. வந்தவன் என்ன வீலை என்று கீட்டுகொண்டீ அரை குறை வெளிச்ாதிதஹில் அவளின் பூந்டையை நொடிதம் வீட்தாண். மூலை காம்பு நான்கு தெரிந்தது. அடக்க முடியாமல் அவன் சுன்ணி லுங்கியையும் தாண்டி எழும்பியது. அதையும் நாம் Pஎரும்Pஉந்தை சுந்தர வள்ளி கவனிக்க தவறவில்லை. வந்தவன் அரை மணி நீராதிதஹுக்குள் வீலையை முடிதிதஹுவிதிது ஒரீ ஒரு சின்ன பைப் வாங்க வீந்தும் என்றான். அவனிடம் பணட்தஹைய் கொடுதித்ஹு விட்டு வாங்கி வர சொன்னாள். பதிதஹு நிமிடதிதிஹில் வந்தான். பைப்பை போத்தாண். அம்மா தண்ணி நல்ல வருதாண்னு பதிதஹு கொள்ளுங்கண்ணு சொன்னான். சுந்தறவால்லி சொன்னாள் யூஸ் பண்ணி பாக்கமலோ அல்லது தொடாமலோ தண்ணி நல்ல வருதுன்னு சொல்லமுடியாதுண்னு இரட்டைய் அரதித்ஹாதிதஹில் சொன்னாள். அவனும் புரிந்து கொண்டான். அம்மா தண்ணி வருவதற்கு நான் கீரண்டி என்றான்.

முரட்டு கதைகள்:  பாசக்கார தம்பி அக்காவின் லீலை - அக்கா தம்பி கதை Tamil Sex Stories

இருவரும் இப்படி பீஸிக்கொண்டு இருக்கும்போது தங்கள் பூண்டாய் பூல் பாடுவாம் அவஸ்தையை உணர்ந்தார்கள். இது தான் தக்க சமயம் என்று எண்ணி சுந்தறவால்லி நல்லா இந்த வீலை பண்ணி இருக்கீ. மதித்த வீலை எப்படியோ. நீ சொல்றதை பார்ட்தஹா நல்ல தண்ணி வரும் போல தான் இருக்கு. பார்ட்தஹாலீ தெரியுது என்று சொல்லி லுங்கியை விட்டு வெளியீ வர துடிக்கும் பூளை காததி சொன்னாள். பசு மசிந்து விட்தது என்று அவனும் புரிந்து கொண்டு சந்தீகம் வீண்தாம் வீண்துமானால் கை வைய்தித்ஹு சோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் என்றான். கிரீன் சிக்னல் கிடைட்தஹ மகிழ்ச்சியில் சுந்தறவால்லி வாசல் கதவை சாதித்ஹி விட்டு அவனை சோபாவில் தான் பக்கதிதஹில் உக்காரவைய்தித்ஹு அவன் பூளை லுங்கியுடன் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு அழுதித்ஹினால். அப்போதீ புரிந்தது இது சுமார் ஒரு அடி இருக்கும்பொல இருக்கு. மதுவின் பூளை விட இது குறைந்தது மூணு இன்ஸ் நீளம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்று நமக்கு கொண்டாட்தம் தான் என்று மகிழ்ந்து மீண்டும் அந்த தாடியை அழுதித்ஹினால். வந்தவனுக்கோ இன்று நமக்கு ஜாக்பாத். பணக்கார கூத்தி கிடைக்கும். பாலா போன பெண்தாதிதியின் பார்ட்தஹ கூத்தியை விட சூப்பர் கூத்தி இருக்கு. இதை விட கூடாதுன்னு எண்ணி அவளை கீக்காமலீயீ ஒரு கையால் அவளின் அந்த மாள்கோவா மாம்பளட்தஹைய் அமூக்கியும் மறு கையால் அந்த ஒப்பி வீங்கி இருக்கும் அதிரசட்தஹைய் அந்த மாயிருடன் சீர்திதஹு பிடிதிதஹு அமுக்கினான். சுந்தறவால்லி ஆகாயதிதஹில் பறந்தாள். பூந்டையையீ இப்படி அமுக்கிக்கிராணீ ஒதிதஹால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி மகிழ்ந்தாள். சுந்தர வள்ளி லுங்கியை காட்டிநாள். அவனோ இவள் நைதிடிக்குள் கை விட்டு அந்த சூடு பறக்கும் தோசைகள் போன்ற கூத்தியில் கை வைய்ட்தஹான்.

முரட்டு கதைகள்:  என் எதிர் வீட்டு அக்காவின் சூத்து சும்மா கும்முனு இருக்கும்

சுந்தர வல்லியால் ஒரு நொடி கூட பொறுக்க முடியவில்லை. இருவரும் நிர்வாணம் ஆனார்கள். சுந்தறவால்ழிக்கு இப்போது நடப்பது கனவா அல்லது நினைவா என்று தெரியவில்லை. இந்த மாதிரி கரும் உலக்கை போன்ற பூளை அவள் எண்ணி கூட பார்ட்த்ஹது இல்லை. யார் பண்ணிய புண்ணியமோ இன்னிக்கி இந்த பூலால் ஒள் வாங்க போறோம். பிளம்பர் பரமசிவதித்ஹுக்கோ இந்த மாதிரி சிகப்பு பணக்கார கூத்தி கிடைட்த்ஹது நாம் அதிர்ஷ்டம். தான் போந்டடுடியின் லூசான கூத்தியை விட இவள் கூத்தி மூணு மடங்கு பெரிசாக இருக்கு. அந்த பாலா போன கூத்தியில்கை வைக்க முடியாத அளவுக்கு மயிர் மந்தி கிடக்கும். ஆனால் இந்த பணக்கார கூத்தியில் புல் வேளி போன்று அழகாக மயிர் திரிம் பண்ண பட்து இருக்கு. சந்திரா பீக்காரி பண் போல ஒப்பி இருக்கு. தான் போந்டாடுடி கூத்தி இப்படி ஒப்பியதீ இல்லை. தினமும் அவளை ஒதிதஹாலும் ஒரு நாளிக்கு கூட எல்லா துணியை கயததி தூக்கி பொட்துவிதிது ஒக்க விட மாத்தாள். இன்கீ என்ன வென்றாள் ஆவழீ போட்து துணி கூட இல்லாமல் இருக்கிறாள். மீளும் தான் பெண்தாதிதி பாசிகள் ரெண்டு பிள்ளை பேதிதஹதால் சுருங்கி தோங்கி தோழ தொலன்ணு இருக்கும். இன்கீ அது உலக கோப்பை கிரிக்கெட் பந்து போல கல்லு போல இருக்கு. இவள் கூத்தியீ வீண்தாம். பாசிகழீ போரும் போல கூட தொனுகிறது என்று மனத்துக்குள் எண்ணி மகிழ்ந்து இவளை சும்மா விட கூடாது. நாம் ஒக்கார ஒக்களில் ஆவழீ திரும்ப திரும்ப நம்மளை கூப்பிட வீந்தும் என்றும் உறுதி பண்ணி கொண்டான். மீளும் நாம் பெண்தாதிதியிடம் பண்ண முடியாத பல போசிசாங்களில் இவளை ஒதிதஹு திருப்பதி பண்ண வீந்தும். ஒரு அடி நீளதிதஹூக்கு ஒரு இரும்பு தாடி. கிணறு போல ஆழமான ஒரு Pஎரும்Kஊதி. யாருக்குத்தான் ஆசை வராது. சுந்தர வள்ளி அவனின் அந்த நீண்ட கரு நாக்கதிதஹைய் பார்திதஹுக்கொண்டீ அவனை அழைதித்ஹுக்கொண்டு தான் கெஸ்ட் பேட் ரூம்க்கு போய் படுக்கையில் தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் கால்களை விரிதிதுக்கொண்டு தான் பூந்டையை காததி பரமு இதை பாரு.

முரட்டு கதைகள்:  காதல் முறிந்து காமம் மலர 1 Tamil Sex Stories

Leave a comment