நாம தப்பு பண்ணிடோம் – Tamil Sex Stories

0
458

kamakathaikal சிகமும் மானும்
எனக்கு உலகமீ சுர்ருவது போல ஆகி விட்தது. நான் பெர்ர என் மகன், தான் பிறந்து வந்த பாதையிலீயீ ஒரு புது பயணட்தஹைய் தொடாங்ப் போகிறான் என்பதை நினைதிதஹு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆனது. இனி இவன் தான், என் வாழ்க்கையின் ஆஅந்Mஅகந். நான் பெர்ர மகனீ என்னை பெண்தாளப் போகிறான். இனி என் மகன் தான் என் வாழ்க்கையின் ஆதாரம், என நான் பலவாறு சிந்திட்த்ஹ பாடி என் மகனை முழுமானதாக, என் வாழ்க்கையில் ஈர்ருக் கொள்ள தயாராணீன்!!!! அதீ நீராதிதஹில் என் ஆசை மகன், என் யோனியுள் தான் சுன்னியை விருட்தென நுழைட்தஹான்.

அலறி வீட்தீண். என் கணவர் முதன் முதலில் என்னை கண்ணி களிட்தஹ போது கூட, நான் இவ்வளவு வீதனையை அனுபவிக்கவில்லை. ஒரீ ஈட்தஹில் என் மகன் தான் முழு சுன்நியாயும், என் பூந்டையகிகுள் விட்துறுந்தான். எனக்கு மிகுந்த வழி. கண்ணில் நீருடன், ம்ம்ம், அய்யோ, அம்மா என்று ஆநதிதஹியபடி என் மகனின் சுன்னியை முழுவதுமாக என் பூந்டைக்குள் வாங்கி கொண்டீன். என் மகன் மெல்ல என்னை ஒக்க ஆஅரம்Pஇத்தாந். ஆரம்பதிதஹில் மிகுந்த வலியுடன், அவன் குதித்ஹுகளை வாங்கி கொண்டீன். சர்ரு நீராம் களிதிதஹு எனக்கும் சுகமாக மாறியது. என் மகன் என் உதடுகளை சாப்பிக் கொண்டீ, என் பூந்டையுள் தான் சுன்னியை விட்டு கூதித்ஹ ஆஅரம்Pஇத்தாந். எனக்கு சொர்க்கதிதஹில் பரப்பது போல இன்பம். என் மகனின் ஒவ்வொரு குதித்ஹும், என் பெண்மையின் இன்ப நரம்புகளை திறந்து விட்தது. நானும் அவனை இருக்க தழுவி கொண்டு, என் தொடைக்களை நன்றாக அகடட என் மகன் ஒப்பதர்க்கு வசதியாக, என் பூந்டையை தூக்கி குடுதித்ஹீன்.

முரட்டு கதைகள்:  ஃபிரண்ஷிப் வித் பெனிஃபிட்ஸ் – Tamil Sex Stories Tamil Sex Stories

அறையெங்கும் காம வாசனை. ம்ம்ம்ம்ம், அய்யோ, அம்மா, அப்பா ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ், சஸ் என்ற எங்கள் இன்ப வீதனை முக்கால், முனங்கள் ஒளி. என் மகனோ எக்ஸ்பிரசுவீக்திதஹில் என்னை ஒதிதஹான். எனக்கு பல முறை உச்ச கட்தஅம் ஈர்பாட்து காமநீர் பொங்கி வழிந்தது. நான் பெண்ணாக பிறந்தததன் பலனை, நான் பெர்ர மகனின் மூலமீ அனுபவிதிதஹு கொண்டிருந்தீன். க்ளைய்மீக்ஸ் நீராம், என் மகனின் சுன்ணி என் பூந்டையுள் விம்மி பருப்பதை என்னால் உணர முடிந்தது. என் மகனும் காதடெருமை வீக்ககதிதஹில் என் பூன்தாயை,. தான் கழுத்தை சுன்ணியால் கூதித்ஹி கிழிட்தஹான். எனக்கு மீண்டும் காம நீர் போங்க தொடங்கியது. அதீ நீரத்தில் என் மகனும் தான் உச்சக்ட்தட்திஹைய் எட்தினான். நான் கண்கள் கிரங்கி, மெல்ல மெல்ல உச்ட்தஹைய் எட்தியபோது, என் ஆசை மகன் தான் விந்தை என் பூந்டையினுள் சுரீர் என பீய்சினான். அப்பா அந்த நிமிடாட்திஹைய் விவரிக்க வார்ட்தஹைககழீ இல்லை.!!!!!! என் காம நீரும், என் மகனின் விந்தும் என் யோனியுள் சங்கமிட்த்ான. அப்பப்பா என்ன ஒரு சுகம். ஒப்பதில் இவ்வளவு சுகமா!!! என் மீள் களைப்பாக படுதிதிஹிருந்த என் மகனை ஆரதிதஹழுவிக்கொண்டீ மகழ்ச்சியில் மிதன்தீன். விந்தை முழுவதும் என் பூந்டையகிகுள் இறக்கி விட்டு, என் மகன் தான் கழுத்தை சுன்னியை என் யோனியிலிருந்து உருவினான். விந்தை கக்கிய பின்னரும், என் மகனின் சுன்ணி பாதி விரைப்பில் இருந்தது. சரியான ஆஅந்Mஅகந் தான் என சிலிர்தித்ஹுக் கொண்டீன். என்னை இழுதிதஹு முதிததமிட்தாண் என் ஆசை மகன். அவன் என்னிடம்,

முரட்டு கதைகள்:  இளம் ஆசிரியரின் கன்னிதிரையாய் கிழித்தேன்

கிட்ட வாராத
அம்மா நான் ஒதிதஹத்து உனக்கு புடிச்சிருக்கா!! என ஆவலுடன் குழந்தை மாதிரி கீட்தாண்.எனக்கு உள்ளம் நெகிழ்ந்துவிட்தது. என் மகனின் உதடுகளை சாப்பிக் கொண்டீ, கண்ணுக்குடதி, இன்னைக்கு தான் நான் முழுசா காம சுகாதிதிஹயீ அனுபவீசீன். எனக்கு ரொம்ப நல்ளாயிருந்தது.உனக்கு என்னை புடிச்சிருக்கா? என வினாவினீன். என் மகன் அப்படியீ என்னை இருக்க கடதக் கொண்டான். அம்மா எனக்கு உங்களை ஒதிதஹது ரொம்ப புடிச்சிருக்குமா.ஈம்மா உங்க கூத்தி, இவ்வளவு தைதா இருக்கு. என கீட்தாண்.எனக்கு வேக்கதிதஹில் முகம் எல்லாம் சிவந்து விட்தது. போடா, இதையெல்லாம் கீட்துகிதிது!!! எனச் சிணுங்கினீன்.

என் மகன் நான் சிணுங்கியத்தை கண்டு என் நேர்ரி மீள் முதிததம் இத்துக்கொண்டீ, இல்லமா எனக்கு புதுசா கண்ணி பொன்னாய் ஒக்கார மாதிரியீ தைதா இருந்துச்சு அதான் கீட்தீண். என்றான் என் ஆசை மகன். எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்தது. திடீரென, என் மனத்தில் ஒரு சந்தீகம் நிழலாதியது. ஈந்தா, இதுக்கு முன்னாடி யாரையாவது ஒதிதஹு இருக்கியா? எனக் கீட்தீண். ஆய்யையோ இல்லமா. நான் முழுசா உங்ககிதத்ான் இந்த சுகாதிதிஹைய் மொதமோதலா அனுபவிக்கிறீன். வீர யாரையும் செஞ்சது இல்ல என்றான்.

முரட்டு கதைகள்:  காட்டுத்தனமாக ஒக்கும் ஆண்களுடன் மேட்டர் செய்ய வேண்டும்!

இல்லடா குட்தி! இவ்வளவு விவரமா இருக்கியீ அதான் கீட்தீண்.இல்லமா என் பரந்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க!! கொஞ்சம் வயசானவங்கால ஒதிதஹா கூத்தி விரிஞ்சி இருக்கும்னு வயசு பொன்னா ஒதிதஹ, கூத்தி தைதா இருக்கும்னு. உங்க கூத்தி கூட தைதா இருந்தது!!! அதான் கீட்தீண்.எனக்கு வேக்கதிதஹில் முகம் சிவந்து விட்தது. ஸ்சீ போடா கிண்டல் பண்ணிதிடு என்று நானிநீன்.இல்லமா நிஜமா தான் சொல்லரீன். உங்க கூத்தி தைதா என் சுன்னிய கவ்விப் பிடிக்குது. என்றான் என் ஆசை மகன்.

எனக்கு ஒரு புறம் வேக்கமாக இருந்தாலும், மறு புறம் பெருமையாக இருந்தது. என் ஆசை மகனுக்கு, என்னால் மிகுந்த சுகம் கிடைட்த்ஹது என்பதை அவன் சொல்லக் கீட்தவுடன் எனக்கு சந்தோசமாக இருந்தது. என் மகன் மெல்ல எழுந்து பாத்திரூமுக்கு நிர்வாணமாக நடந்து சென்றான். அப்பொழுது அவன் சுன்ணி பாதி விரைப்பில் பெண்துளம் போல ஆடியது. சரியான ஆஅந்Mஅகந் தான் நாம் மகன் என்று எண்ணிக் கொண்டீன். ஒரு நொடியில் வாழ்க்கை எப்படி மாரிபோயிற்ரு என நினைதிதஹுப் பார்திதஹீன். அதார்க்குள் பாத்ரூமிலிருந்து என் மகன் திரும்ப வந்தான். அவனைக் கண்டதும் வேக்கதிதஹில் முககதிதிஹைய் மூடி கொண்டீன். மெல்ல என் அருகில் வந்தவன், என் பக்கதிதஹில் படுதித்ஹு, என் கைகளை விளக்கி, என் கண்களை ஊடுருவி பார்ட்தஹான். என் மகனின் கண்களில் தெரிந்த அன்பையும், காதலாயும் கண்டு வீக்கிதித்ஹுப் போனீன்.

முரட்டு கதைகள்:  ஹாப்பி மதர்ஸ் டே: ஆன்லைன் சேட்

என்னை முழுவதுமாக என் ஆசை மகனுக்கு அர்ப்னிக்கத் தயாராணீன்.என் மகனை மெல்ல காதலுடன் முதிததமிட்தீண்!! என் மகனும் வெறியுடன் என் உதடுகளை கவ்விக் கொண்டான்.மீண்டும் தொடங்கியது மன்மத போர்!!!!!என் காயை கசக்கி சாப்பியவன், மீண்டும் என்னுள் புகுந்தான். அப்ப்பா என்ன சுகம்!! என்ன இன்பம். முதல் முறை அவசரமாக ஒதவன், இம்முறை நிதானமாக என் பூந்டைக்குள் குதித்ஹுகளை இரக்க ஆஅரம்Pஇத்தாந். ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம், சாச்சாசச் ம்மா, அய்யோ என்று இன்ப வீதனாயில் அலறிநீன். நீண்ட நீராம் ஒதிதஹு, என்னை இன்பதிதஹின் உச்சிக்கு கொண்டு சென்றான் என் மகன். அவனக்கு விந்து வரும் நீராம் காதடெருமை போல என் பூந்டைக்குள் ஆக்ரோஷமாக ஒதிதஹான் நான் பெர்ர மகன். எனக்கு பல முறை உச்சம் ஈர்பிபத்து, இன்பதிதஹில் துவந்து போனீன்.

இனி இதோ, என்னை ஆக்கிரமிதிருக்கும் என் ஆசை மகன் தான்,என் வாழ்க்கையில் எல்லாம் என் எண்ணிக் கொண்டீன். வீக்கமாக ஒதிதஹு என் யோனீக்குள் தான் விந்தை நிரப்பினான். ம்ம்ம்ம்மா என்று அவன் முனாக்கியபடி விந்தை என்னுள் பீச்ும் போது, எனக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உச்சம் ஈர்பிபத்து காம நீர் என் மகனின் விந்தொடு கலந்தது. அப்படியீ சொர்க்கதித்ஹில் பரந்தீன். மெல்ல என் மகனின் முதிததமிட்து, குட்தி இப்ப திருப்தியா என்றீன். என் மகன் தான் முககதிதிஹைய் என் மார்பில் வைய்தித்ஹு தீய்திதஹு கொஞ்சம் என்றான் வேக்கதிதஹுதான். எனக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்தது. அடி கழுத்தை. அம்மா இடுப்பை போட்து ஓடிச்சித்து கொஞ்சமாம், கொஞ்சம்!! என்று என் மகனை இருக்க காதத பிடிதிதஹீன். அன்று மீளும் மூன்று முறை என்னை போட்து தாக்கினான் என் மகன்.

முரட்டு கதைகள்:  Horny Cute Nude Teen MMS Selfie Video For BF

நன்றாக ஒதிதஹ களைப்பில் என் மகனும், நன்றாக விரிதித்ஹுக் காததி ஒள் வாங்கிய களைப்பில் நானும் அசந்து தூங்கினோம். நன்றாக தூங்கி எழுந்த நான் திடுக்கிட்டு கண் விழிட்தஹ போது மாலை ஆகியிருந்தது. மெல்ல எழுந்தவள் என் அருகில் படுதித்ஹு உறங்கும் மகனை காதலுதுங் பார்திதஹீன். எழுந்து வாசலை பெருக்கி, விளக்கீர்ரிவிட்து இரவு சமயலை மிக வீக்கமாக முடிதிதஹீன். நன்றாக அலுப்பு தீர குளிதிதிஹுவிதிது அப்படியீ ஹாலில் வந்து அமர்ந்தீன். மெல்ல அன்று நடந்த சம்பவங்கள் அனைட்தஹாயும் ஆசை போத்தீண். மனம் மிகவும் குழம்பியது. பெர்ர மகனிடமீ முந்தி விரிதித்ஹு விதிடோமீ, என்று மனம் மறுகியது. இனி இது மாதிரி நாம் நடந்து கொள்ள கூடாது, என்று எனக்குள் முடிவு செய்து கொண்டீன். இது தொடர்ந்தால். என் மகனின் வாழ்க்கை திசை மாறி விடும். அது கூடாது. மகன் பெண் சுகாதிதிஹைய் விரும்புகிறான். அதனால் தான் இசம்பவம் நடந்தது. சரி மகனுக்கு ஈர்ர பெண் துணையை சீக்கிரம் பார்திதஹு அவனுக்கு திருமணம் முடிதிதஹு விட வீந்தும். ஆமாம் இதுதான் சரியான முடிவு என்று எனக்குள் தீர்மானம் செய்து கொண்டீன்.

முரட்டு கதைகள்:  வினோ வாழும் மன்மத ராஜா - காமக்கதைகள்

இவ்வாறு நான் எண்ணி கொண்டிருந்த வீளாயில், என் மகன் மெல்ல எழுந்து வந்தான். என் முககதிதிஹைய் பார்க்க மிகவும் வேக்கப்பட்து தலை குனிந்தவாறு இருந்தான். நானும் மதியம் அவன் என்னை பெண்டு கலட்டியததை நினைதிதஹு தலை குனிந்தீன். அவன் என் அருகில் வந்து அம்மா, ஈம்மா தனியா உட்கார்ந்து இருக்கீ? என் உன் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு? எண்ணமா என்ன ஆச்சு உனக்கு? என்று ஆதுரதிதிஹுதான் கீட்தவுடன், நான் என் கட்டுபாதிதை இழந்து, உடைந்து கண் கலங்கினீன்.

கண்ணுக்குடதி நாம தப்பு பண்ணிதிடோம்!! இந்த மாதிரி நாம் நடந்து இருக்க கூடாது. சின்னப்பையன் உன் வாழ்க்காயை நான் பால் பண்ணர மாதிரி நடந்துகிட்டீண். உனக்கு இப்ப தீவை ஒரு பெண் துணை. அதுவும் உன் வயசுக்கு ஈர்ர துணை. அதனால நான் உடனடியாக உனக்கு பெண் பார்க்க போரீன் என்றீன்.என் மகன் திடுக்கிட்டு அம்மா எண்ணமா சொல்லர!!! அய்யோ, உனக்கு நான் எப்படி புரியாவைப்பீன்.அம்மா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது.

முரட்டு கதைகள்:  இதுவும் ஒரு குடும்ப காமக் கதை தான் 1 Tamil Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here