కొత్త అనుభవం పార్ట్ – 3 – Telugu srungara kathalu

0
23

హయ్ండీ మన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు వుంటాయి అలాంటి సమయంలో మనం ఈ సెక్స్
కధలు చదవడం వల్ల మన మైండ్ కొద్దిగా రిలాక్స్
అయి మనస్సుకి హయిగా వుంటుంది మనం సెక్స్ కధ చదివి నంత సేపు మన మైండ్ వేరే వైపు పొదు ఇంకా కధలోకి వెళ్లాదాం

ఆయన నన్ను లంజ అన్నాడు
నాకు కొపం వచ్చి మర్యాదగా మాట్లలాడు అన్నాను.
ఆయన నాతో నేను నిన్ను డబ్బులు ఇచ్చి బుక్
చేసుకున్నాను నువ్వు లంజవు కాబట్టి డబ్బులుకి
దేంగుచుకుంటున్నావు అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆయనతో నన్ను నా మెుగుడు తర్వాత దేంగింది నువ్వే ఆ పార్టీ లో నేను నువ్వు
ముసలివాడివి తోందరగా కార్చుకుంటావులే అనుకుని నిన్ను పిలిచాను నువ్వు నా పుకు పచ్చడి చేసావు నా మెుగుడు కూడా నన్ను అంతలా దేంగలేదు ఈ వయస్సులోనే ఇలా దేంగుతూన్నావంటే ఆ వయస్సులో ఏలా దేంగేవాడివో మెుదట నీ మెుడ్డ లావు పొడుగు చూసి బయమేసింది తర్వాత నువ్వు నా పుకులో
ని మెుడ్డ పెట్టినపుడు నా పుకు చిలినట్లు అనిపించి నొప్పి కలిగింది ఆ తర్వాత
నువ్వు నన్ను దేంగుతూన్నపుడు మంట పుట్టిన
అలాగే ఒర్చుకుంటున్నా అలా కొంచెసేపటికి నా
పుకులో తడి మెుదలయి నా పుకులోకి ని మెుడ్డ
సులభంగా వెళ్లి వస్తుంటే మంట తగ్గి నా పుకులో
నేను ఎప్పుడు అనుభవించని సుఖం కలిగింది నేను రెండు సార్లు కార్చుకున్నాను
నేను ఎప్పుడు అంతాల అలా కార్చుకోలేదు
నీ దేంగుడు మరచిపోలేక మళ్లీ నీతో ఎంజాయ్
చేద్దామని నీ రూమ్ నెంబర్ తెలుసుకుని నువ్వు
బుక్ చేసుకున్న అమ్మయి కి డబల్ పెమేంట్ ఇచ్చి
పంపిచేసాను అని చెప్పాను
అప్పుడు ఆయన నాతో అయితే నువ్వు వ్యబీచారివి కాదా అన్నాడు
అప్పుడు నేను అవును నేను వ్యబీచారిని కాదు
ఇక్కడికి నేను మావారు వచ్చాము అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో అయితే మీరు ఈ దీవికి ఎందుకు వచ్చారు ఇది మెుగుడు పెళ్ళాలు వచ్చే
చోటు కాదు ఇక్కడికి మగవారు సెక్స్ కోర్కెలు తిర్చుకుంటాకి ఆడవారు డబ్బులు సంపాదించటానికి వస్తారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు అన్నాడు
ఇప్పటి వరకు ఆయన నాతో నా పుకులో మెుడ్డ వుంచి దెంగటం మనేసి మాట్లాడుతున్నాడు

முரட்டு கதைகள்:  Shirisha Ane nen lanjala maranu part 6

అప్పుడు నేను ఆయనతో నాకు మా వారికి మాకు ఇక్కడికి వచ్చేవరుకు తెలిదు ఈ చోటు ఇలా వుంటుంది అని మావారి బాస్ ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేవారంట ఈ సారి ఆయన వెళ్లటం కుదరటంలేదు అని టిక్కెట్లు వెస్ట్ అవుతాయి మీరు వెళ్లండి నాకు డబ్బులు కూడా ఇవ్వఅవసరంలేదు అని చెప్పారంటా ఇక్కడ ఇలా వుంటుంది అని తెలిస్తే మేము వచ్చే వాళ్ళం
కాదు అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో మీవారి బాస్ ఇక్కడికి
మిమ్ములని కావాలని పంపించారు అని అనుకుంటున్నా లేకపోతే అంతా డబ్బు పెట్టి మిమ్ములని ఇక్కడికి ఎందుకు చెప్పకుండ పంపిస్తారు నువ్వు వ్యబీచారివి అనుకొని
నేను నిన్ను కండోమ్ పెట్టి దేంగుతూన్నాను నువ్వు వ్యబీచారివి కాదు అని తెలిస్తే కండోమ్ లేకుండ
దేంగే వాడిని అన్నాడు
అప్పుడు నేను ఆయన తో మీరు నన్ను ఆ పార్టీ లో దెంగినపుడు నా పుకులో కార్చరుగా అన్నాను
ఆయన నాతో నిన్ను పార్టీ లో దెంగినపుడు కూడా
నేను కండోమ్ పెట్టుకున్నాను ఈ కండోమ్ పెట్టుకుంటే రసం బయటికి వస్తుంది కానీ లోపలికి
పోదు అదే ఈ కండోమ్ ప్రత్యేకత ఈ కండోమ్స్ ఇక్కడ తప్పితే ఎక్కడ దోరకవు అని నా పుకులో
నుంచి మెుడ్డ బయటికి తీసి కండోమ్ ని తీస్తున్నాడు ఆ కండోమ్ మెుడ్డ కు పెట్టినట్లు కూడా తేలియటంలేదు అది మెుడ్డ కు అంటుకుపోయివుంది ఆ కండోమ్ పక్కన పడేసి

முரட்டு கதைகள்:  ఎందుకు తడిగా ఉండదు

నీ పేరు ఎంటి అన్నాడు
నేను నా పేరు సిందు అన్నాను
ఆయన నాతో నీ పేరు బాగుంది అని నా పేరు వచ్చి రంగారావు నేను పెద్ద బిజినెస్ మేన్ ని నాకు ఇద్దరు కొడుకులు నా వయస్సు 55 సంవత్సరాలు నా భార్య చనిపోయి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది నాకు చాలా సెక్స్ కోర్కెలు వున్న నేను వాటిని చంపుకొని పరువుగా
బతికే వాడిని నేను బయట ఆడవారి దగ్గరకు
వెళ్లిటానికి చూసే వాడిని కాని ఎవరైనా తెలిసిన
వారు చూస్తే ఈ వయస్సులో ఇలాంటి పనులేంటి
అంటారని పరువు పోతుంది అని వెళ్లేవాడిని కాదు అలా ఒకరోజు మా ఇంటికి నా ఫ్రేండ్ వచ్చాడు వాడికి చెప్పాను నాకు మంచి అమ్మయి తో ఎంజాయ్ చేయాలని వుందిరా అన్నాను వాడు నాతో ఒరేయ్ రంగారావు నేను నిన్ను ఒక చోటికి పంపిస్తాను అక్కడికి వెళ్లి నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా వుండచ్చు నీకు కావలసిన అమ్మాయిలు అక్కడ దొరుకుతారు వెళ్లాతావా అన్నాడు నేను వెళ్లాతానురా అని నేను వాడికి
చెప్పాను నేను నా కోడుకులతో నా ఫ్రేండ్ వాళ్ళ
ఇంటి లో పదిరోజులు వుండి వస్తాను అని చెప్పి
నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కాని ఇక్కడ నేను అమ్మాయిలను కండోమ్ పెట్టి దెంగంటం నాకు
నచ్చటంలేదు కాని కండోమ్ లేకుండ దెంగుదాము
అనుకుంటే ఇక్కడి వారందరు చాలా మందితో
దేంగుచుకున్నావారే అలాంటి పుకులో కండోమ్ లేకుండ మెుడ్డ పెడితే ఏ రోగం వస్తుందో అని బయమేసి ఇక్కడ వున్న బాయ్ తో వ్యబీచారి అమ్మయిలు కాకుండా మంచి అమ్మయిను చూడు
నీకు ఎంత డబ్బు కావలన్నా ఇస్తాను అన్నాను వాడు నాతో సార్ ఇక్కడ అలాంటి వారు మీకు అసలు దోరకరు అన్నాడు నేను నిరాశ తో పోని
పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటేనే ఏమే ఇ వయస్సులో పెళ్ళి చేసుకుంటే పరువు పోతుంది అని ఆగిపోయాను ఎవరైనా మంచి అమ్మయి ని
వుంచుకుందా అని చూస్తున్నాను నేను నిన్ను వుంచుకుంటాను నీకు ఇష్టమేన అన్నాడు

முரட்டு கதைகள்:  నా గులా తీరింది ఇలా - Your Secret Stories - Sex stories

అప్పుడు నేను ఆయనతో అంటే మీరు నన్ను పర్మినెంట్ గా వుంచుకుందాం అనుకుంటున్నారా
అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో ఆవును నీకు కావాలంటే
ఎంత డబ్బు కావలన్నా ఇస్తాను దయచేసి ఒప్పుకో అన్నాడు
నేను ఆయనతో నాకు పెళ్ళి అయింది ఇద్దరు
పిల్లలు వారిని వదిలేయాలా అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో నీవు నీ మెుగుడు పిల్లలను వదిలేయ్ అని కాదు నువ్వు వారితోనే
వుంటు నా కోరిక తిర్చు అన్నాడు
నేను ఆయనతో అది ఎలా కుదురుతుంది మేము
వుండేది వేరే ఊరు మీరు వుండేది వేరే ఊరు అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో చూడు సిందు మీవారికి నా కంపెనీ లో జాబు ఇస్తాను ఇప్పుడు వచ్చే జితం కన్నా డబల్ జీతం ఇస్తాను నీ పేరు మీద ఇంటిని కోని ఆ ఇల్లుని మీకు ఇస్తాను నీ పిల్లల
చదువుకు కూడా డబ్బు నేనే ఇస్తాను అని అన్నాడు
నేను ఆయనతో మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది
కాని మన ఇద్దరి విషయం నా మెుగుడుకి తెలిస్తే
అన్నాను
ఆయన నాతో ఆ విషయం నాకు వదిలేయ్
నేను చూసుకుంటాను ని మెుగుడిని ఎలా ఒప్పించలో నాకు తెలుసు అని నీకు ఒకేనా అన్నాడు
నేను సరే మీ ఇష్టము
ఆయన నాతో నాకు పుకు నాకాలని పుకు నాకి రకరకాల యాంగిల్స్ లో దేంగాలని కోరిక నా భార్య పుకు నాకితే ఎమిఅనుకుంటుందో అని
బయమేసి అడిగేవాడిని కాదు పైగా రోజు ఒక లాగానే సెక్స్ చేసేవాళ్ళం నాకు బోర్ కొట్టేది
ఇన్నాళ్లకి నా కోరిక తిరబోతుంది అన్నాడు
ఆయన నన్ను బేడి మీద పడుకోబెట్టి నా కాళ్లను
విడదీసి నా పుకు మీద ముద్దు పెట్టి నా పుకు ేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేేే పెదాల మీద నాలుకతో నాకుతున్నాడు నా వొళ్ళు
మెుత్తం ఒకసారిగా ఊగిపోయినట్టు అనిపించి
స్స్ స్ హహహఆ అని మూలుగుతూ ఆయన తలను నా పుకుకేసి నొక్కొకుంటున్నా ఆయన
నాలుకను నా పూకులోకి తోసి అటు ఇటు రౌండ్ గా తిప్పుతూ నాలుక ను లోపలి వరకు తోసి
నాకుతున్నాడు నేను ఆయన తలను నా పుకుకేసి
బలంగా నొక్కుతూ ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక మూలుగుతూ స్స్ స్ స్ హఆ స్ స్ హఆ అబహ స్ స్అని గట్టిగా అరుస్తూ మూలుగుతున్నా ఆ రూమ్ అంతా నా మూలుగుతున్నా శబ్దమే వినబడుతుంది నేను మూలుగుతూంటే
అది విని ఆయన ఇంకా పిచ్చి పట్టినట్టుగా కోతికి
కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు నాకుతున్నాడు నాకు కారే సమయం దగ్గర పడింది ఆయన నోటిలో కారిస్తే ఎమనుకుంటాడో అని నేను ఆయన
తలను తీయటానికి చూసాను అయిన ఆయన
నా పుకుని వదలడం లేదు నేను ఆపుకోలేక స్ స్ స్ హఆ స్ హఆ స్ అని మూలుగుతూ నా పుకు
రాసాన్ని మెుత్తం ఆయన నొటిలొ కార్చేసాను
అయినసరే ఆయన నా పుకుని వదలడం లేదు
నా పుకు రాసాన్ని మెుత్తం తాగేసి నా పుకులో
వున్న రాసాన్ని మెుత్తం నాకేసి క్లిన్ చేసి పైకి లేచి మెుడ్డని నా పూకుకి ఆనించి పైకి కిందకి రూద్ధుతు
నా కళ్లల్లోకి చుస్తు ఒకసారీగా మెుడ్డ చివరి వరుకు పూకులో కి తోసాడు నేను ఆఆఆ అని గట్టిగా అరిచాను నా రేండు సళ్ళును గట్టిగా పిసుకుతూ
మెుడ్డ మెుత్తాన్ని బయటికి తిస్తు అదే వేగంగా
లోపలికి తోస్తు బలంగా గుద్దుతు దేంగుతూన్నాడు ఆ రూమ్ మెుత్తం తప్ తప్ తప్
తప్ అని సౌండ్ బాగా వస్తుంది ఆయన మెుడ్డ
నా పుకు లోకి వెళ్లుతుంటే ఒకరకమైన నొప్పి కలిగిన సమ్మగా సుఖముగా వుంది ఆయన దెంగుడు తగినట్టుగా నాకు తెలియకుండానే ఆఆ మ్మ్ మ్మ్ ఒఆఆ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ ఒఆఆ మ్మ్ మ్మ్ స్స్ అని అరుస్తూ మూలుగుతూ అరుస్తూ వుంటే ఆయన రెచ్చిపోయి ఇంకా వేగం పెంచి ఎగిరి ఎగిరి గుద్దుతూ నా సళ్ళును గట్టిగా

முரட்டு கதைகள்:  Aaa telugu boothu kathalu

ఒడిసి పట్టుకొని దేంగుతూన్నాడు నేను ఆ నొప్పి
తట్టుకోలేక మద్య మద్య లో నా కింద పెదవిని కొరుకుంటు మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఒఆఆ మ్మ్ మ్మ్ ఒఆఆ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటు ములుగుతు ఆయన మెహం వంక చుస్తే ఆయన మెహం కోపంగా పళ్లు బిగించి
ఒక మృగము లాగా దేంగుతు మద్య మద్యలో నా పూకు మట్టానికి మెుడ్డ ను తోసి గట్టిగా నొక్కుతూ న్నాడు అలా నొక్కి నప్పుడు నాకు తెలియకుండానే ఆఆఆ అని అరుస్తున్నాను
అలా నన్ను చాలాసేపు దెంగాడు మెుడ్డ ను
నా పూకులో కి గట్టిగా నొక్కి బయటికి తీసాడు
నన్ను పైకి లేపి వోంగొబేట్టాడు నా గుద్ద ను గట్టిగా
పిసుకుతూ నా పిర్రలను నాకుతు ఆయన మెహన్ని నా గుద్ద కేసి రూద్ధూకుంటు నా గుద్ద పిర్రల మీద గట్టిగా కొడుతున్నాడు నేను చిన్నగా ఆఆఆ అని అరుస్తూన్నా ఆయన నన్ను నడుము
కిందకి వోంచి గుద్దను పైకి లేపమన్నాడు నేను అలాగే గుద్ద ను పైకి లేపాను ఆయన మెుడ్డ ను వెనుక నుంచి నా పూకులోకి తోసాడు నేను మ్మ్ ఆఆఆ అని అరిచాను ఆయన నా నడుము దగ్గర
పట్టుకొని నా గుద్ద పిర్రలని పిసుకుతూ కోడుతుా
నా గుద్ద పిర్రలు అదిరేలా దేంగుతూన్నాడు
ఆయన దేంగుడుకి నా సళ్ళు ఎగిరి పడుతున్నాయి అలా ఆయన దేంగుతుంటే నేను
ములుగుతు కార్చుకున్నా అలా నన్ను పావుగంట
దేంగి మెుడ్డను బయటికి తీసి నన్ను పడుకోబెట్టి
మళ్లీ నా పూకులో మెుడ్డ ను తోసి వేగంగా దేంగుతూ నా సళ్ళును పిసుకుతూ గట్టిగా
దేంగుతూ మెుడ్డ ను నా పూకులో కి నొక్కి పెట్టి

முரட்டு கதைகள்:  పిన్నితో నా కాపురం part- 4 | Telugu sex stories

అరుస్తూ మెుడ్డ రాసాన్ని కార్చాడు అలా కొంచెముసేపు నా మీద పడుకుని ఆయాసపడుతున్నాడు
నేను ఆయన తలను నిమురుతూ మంచి కసి మీద వున్నారే అన్నాను
అప్పుడు ఆయన నాతో నేను ఇలాంటి సుఖాన్ని
ఎప్పుడు అనుభవించ లేదు ఈ వయస్సు లో నేను నీలాంటి అందగత్తెను దెంగటం నా అదృష్టం
అని నువ్వు ఇలాంటి సుఖాన్ని ఇస్తే నేను నీ కాళ్ల
దగ్గర పడివుంటాను అని నా కాళ్లను పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు
నేను ఆయన తో మీరు నన్ను ఎప్పుడు కావాలన్నా దేంగచ్చు అని అయిన నన్ను అంతా
హార్డ్ గా ఇంత వరకు నా మెుగుడు కూడా దేంగలేదు నా పుకు మీ మెుడ్డ కు బాగా అలవాటు పడింది మీ మెుడ్డ కు సరిపడా నా పుకును పెద్ద గా చేసారు ఇప్పుడు నన్ను దేంగాలంటే మీ మెుడ్డ
అంతా పెద్దది కావాలి అన్నాను
మళ్లీ ఆయన మెుడ్డ నిదానంగా గట్టి పడుతుంది
మెుడ్డ ను తీసికొని వచ్చి నా నోటి దగ్గర పెట్టి
చికమన్నాడు
మిగిలిన కథ పార్ట్ 4 లో వుంటుంది

முரட்டு கதைகள்:  పల్లెటూరి పిల్లలు, పార్ట్ 4 Telugu incest stories

85020cookie-checkకొత్త అనుభవం పార్ట్ – 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here