కొత్త అనుభవం – 8 – Sex stories telugu

0
26

హయ్ండి నా కద చదివే వారికి నమస్కారము
ముందుగా నా కధ పార్ట్ 5 పార్ట్ 6 లో చాలా మంది కామెంట్ పెట్టారు మీరు పెట్టిన కామెంట్

నాకు రెండు రోజుల తరువాత చూపిస్తుంది ఒక సారిగా అంతమంది కామెంట్ చూసే సరికి నాకు
టెన్సన్ వచ్చింది కొంచెము సేపు ఎమి చేయాలో
నాకు అర్ధం కాలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని తప్పుగా
అనుకోవటం లేదు నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు
మీరు పెట్టిన కామెంట్ చూసిన తరువాత నేను
కొంతమంది కి రిప్లై ఇచ్చాను మీరు చూడలేదు
నేను ఈ కధ జరిగిన దాన్ని జరిగినట్లు రాస్తే మీకు
కొన్ని చోట్ల బొరు కొడుతుంది అందుకే కొద్దిగా మీకు నచ్చేలా రాసి నేను పెడుతున్నాను
నాకు నిజంగా ఇది ఒక కొత్త అనుభవం అందుకే
నేను ఈ కధకు కొత్త అనుభవం అని పేరు పెట్టాను ఆడది గులాబ్జామ్ లాంటిది గులాబ్జామ్ ని పాకంలో వేసి నానబెట్టిన తరువాత దానికి రుచి
వస్తుంది ఆడది కూడా అంతే సెక్స్ అనే పాకంలో
మునిగిన ఆడది మగవానికి స్వర్గం చూపిస్తుంది
నిజానికి సెక్స్ లో మగవాడే సుఖం ఎక్కువ పొందుతాడు అనుకుంటాడు కాని సెక్స్ లో మగవాడి కంటే ఆడదే రెండు ఇంతలు సుఖం అనుభవిస్తుంది అది కూడా సరైన మగవాడితో సెక్స్ చేసినప్పుడు అటువంటి మగవాడిని ఎ ఆడది వదలదు
ఇంకా నా విషయాన్ని కి వస్తే నా భర్త తో కలిపి నేను ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు తో సెక్స్ చేసెను
అందులో ఒకరిని మాత్రం కండోమ్ పట్టుకునే వరకు నేను సెక్స్ చేయనివలేదు
ఆ ఒకరు కూడా ఎవరో కాదు 55 యేళ్ళ అతను
నన్ను కండోమ్ పెట్టుకొకుండా దేంగుతాను అని
నన్ను బతిమాలాడు నేను ఒప్పుకోలేదు
నాకు కండోమ్ లేకుండా దేంగుచుకోవాలని అనిపించింది కాని ఆయన వయస్సు గల అతను
అని ఒప్పుకోలేదు
నేను కధలో నన్ను 55 యేళ్ళ అతను కండోమ్ లేకుండా దేంగినట్లు రాసాను
నన్ను నిగ్రో లాగా వుండే అతని కూడా కండోమ్ తో
దెంగమంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు
నేను కండోమ్ లేకుండా దెంగుచుకుంది నా భర్త తో
ఆ దివి లో ఇద్దరితో మాత్రమే మెుదటి సారి పాడుకున్నా వ్యక్తి మాత్రమే కండోమ్ లేకుండా సెక్స్ చేస్తాడు తరువాత పాడుకున్నా వ్యక్తి కండోమ్ తో దేంగాడు అందుకే నేను ఆ నిగ్రో వాడితో ఇంకోసారి సెక్స్ చేయాలని నేను వెళ్లాను అక్కడ ఇద్దరు వున్నారు.
నేను నా కధ చదివే వారిలో ఎవరితో నైనా ఒకరితో సెక్స్ చేయాలని అనుకున్న ఎందుకంటే
సెక్స్ కధలు చదివే వారిలో ఒపిక ఎక్కువ వుంటుంది నేను ఒక కాలేజి కుర్రాడికి అవకాశం
ఇస్తే అతను నా మీద ఆత్రంగా పడి పెట్టక ముందే
కార్చుకున్నాడు నాకు అతని మీద చిరాకు వేసింది
ఆ కురాడు మా వురి వాడు కాదు
నేను వేరే వురికి పెళ్ళి కి వెళ్లినప్పుడు నా వైపు
కొంతమంది మగవారు నన్ను అదోలా చూసిన
నేను చూసేదాన్ని కాదు మా ఆడవారి కి సెక్స్ మీద ఎంత ఆసక్తి వున్న అందరి ముందు చూపించలేరు ఎదైనా గుట్టు గా చేయాలని వుంటుంది అది కొంతమంది అర్ధం చేసుకోరు
నా కధకు కామెంట్ పెట్టిన ప్రతి వ్యక్తి నా కన్నా చిన్న వారు అయిన పెద్ద వారు అయిన మీరు ఇప్పుడు నా ప్రియమైన వారే
నాకు ఈ సెక్స్ ప్రపంచంలో ఇంతమంది ప్రేమికులు
వుండటం నాకు చాల ఆనందముగా వుంది నేను
మిమ్మల్ని కలువలేకపోయిన నేను మీ ప్రేయసి నే
నేను తరువాత వచ్చే కధలొ ఒక వ్యక్తికి మీలో ఒకరి పేరు పెట్టి నన్ను దేంగినట్లు రాయమంటారా
మీకు ఇష్టము అయితే మీ రంగు మీరు నన్ను ఎ
యాంగిల్ లో దెంగాలి అనుకుంటున్నారో ఆ యాంగిల్స్ పేరు కామెంట్ లో పెట్టండి
మీరు పెట్టిన కామెంట్ వెంటనే చూపించటం లేదు
కామెంట్ పెట్టిన రెండో రోజు చూపిస్తుంది

முரட்டு கதைகள்:  పాత జ్ఞాపకాలు 20 వ భాగము - telugu sex stories

ఇంకా కథలోకి వెళ్లితే

వాడు నా చెయ్యి వాడి మెుడ్డ మీద వెసుకున్నాడు
నేను చెయ్యి తిసి వాడిని వెనక్కి తోసి నేను అతనితో సెక్స్ చేయడానికి వచ్చాను నీతో కాదు అని చెప్పి
నేను అతని దగ్గరకు వెళ్లాను అతను నేను ఆ అమ్మాయి ని ఇప్పుడే రెండు సార్లు దేంగాను నేను దేంగిన తరువాత వాడు దేంగుతున్నాడు అని అన్నాడు
అప్పుడు నేను తోసిన వ్యక్తితో దెంగుచుకుందాం అనుకుంటే అతను ముందు దేంగుతున్నా ఆ అమ్మాయి పుకులో మెుడ్డ ను తొసి వేగంగా దేంగుతున్నాడు
నేను అతని దగ్గరకు వెళ్లకుండా అతన్ని నా దగ్గరకు రప్పించాలి అనుకొని నేను నా చీర ను విప్పబోతుంటే అతను దేంగటం మానేసి నా వైపు
చుస్తున్నాడు నేను అలాగే నా చీర ను విప్పి నా జాకెట్ లంగా కూడా తిసాను నేను బ్రా డ్రాయర్
మీద వున్నాను అతను ఆ అమ్మాయి ని వదిలి
నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఎత్తుకొని బేడ్డ్ మీద వేసి
డ్రాయర్ లాగేసి నా తోడలు నాకుతు నా పుకులో
నాలుకను తోసి నాకుతున్నాడు నేను వాడి నాకుడు తట్టుకోలేక స్స్ స్ స్ హ స్ స్స్ స్ స్స్ స్
హ అని ములుగుతున్నా అలా కొంచెము సేపు
నాకి నా సళ్ళను బ్రా మీదే పిసుకుతుంటే నేను
వాడిని ఆపి బ్రా తిసి పక్కన వేసాను వాడు నా సళ్ళను పిసుకుతూ సళ్ళను నాకుతున్నాడు
వాడి మెుడ్డ నా పుకు కి తగులుతుంటే నేను
వాడితో ని మెుడ్డ కు వున్న కండోమ్ తిసి వేరే కండోమ్ పెట్టుకో ఇప్పుటి వరకు ఆ కండోమ్ తో
ఆ అమ్మాయి ని దేంగావు అన్నాను
వాడు కండోమ్ తిసి వేరే కండోమ్ పెట్టుకోకుండా
నా పుకును నాకుతున్నాడు నేను సుఖంతో ములుగుతు వుంటే వాడు నాకటం ఆపేసి
వాడి మెుడ్డ కు కండోమ్ పెట్టుకోకుండా నా పుకులో వాడి మెుడ్డను తోసి దెంగుతున్నాడు
నేను వాడిని మెుడ్డ ను బయటికి తిసి కండోమ్ పెట్టుకోని పెట్టు అంటే వాడు వినకుండ అలాగే
దేంగుతున్నాడు
వాడు నాతో నేను ఇప్పుటి వరకు నేను కండోమ్ లేకుండా ఏ ఆడదాన్ని దెంగలేదు మెుదటి సారి
నా మెుడ్డ కు కండోమ్ లేకుండా ని పుకులో నే పెట్టాను అని వేగంగా దేంగుతున్నాడు
వాడు మెుడ్డ ను తియ్యమన్నా తియ్యకుండా
నన్ను అలాగే నా సళ్ళు పిసుకుతూ గట్టిగా
దేంగుతున్నాడు
నా పుకులో తడి మెుదలై నేను వాడిని ఆపకుండా
వాడి దేంగుడిని ఎంజాయ్ చెస్తూన్నా
అలా నన్ను పావుగంట దెంగి వాడి మెుడ్డ ను బయటకు తిసి నన్ను ఒంగోమన్నాడు
నేను వాడు చెప్పినట్టు ఒంగున్నాను
వాడు నా గుద్ద లు చుసి రెచ్చిపోయి గట్టిగా పిసుకుతూ నా పిర్రలను నాకుతు నేను ఇంతవరకు ఇంత అందమైన గుద్ద ను చూడలేదు
అని వాడు నా వెనుక నుంచి నా పుకులో మెుడ్డ పెట్టగానే కార్చేసాడు
ఇంకా వాడు నన్ను వదిలి బేడ్డ్ మీద పడుకున్నాడు
నేను వాడితో ఇంకా నేను వెళ్లిపోనా లేక ఇంకో రౌండ్ వేస్తావా అన్నాను
వాడు నాతో నేను ఆ అమ్మాయి ని ఒక సారి దేంగాను రెండోసారి దెంగుతుంటే నువ్వు వచ్చావు రేపు రా మన ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్
చేద్దాం అన్నాడు
అప్పుడు నేను వాడితో రేపు అయితే నేను రాను
నాతో నీకు సెక్స్ చేయాలని అనిపిస్తే ఇవాళా రాత్రాంత నేను బట్టలు లేకుండా ఇక్కడే మీతోనే
వుంటాను అని నేను వాళ్ళ తో పాటు అక్కడే
వున్నాను ఆ రాత్రి ఏమి జరిగింది అనేది తరువాత బాగంలో రాస్తాను
ఈ కధను మీకు నడపటం ఇష్టము లేకపోతే
తరువాత బాగంతో ఆపేస్తాను
ఆడవారి కి మగవారి కంటే ఎక్కువ కోరికలు వుంటాయి ఆడవారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని అనుభవాన్ని కధల రూపంలో పెట్టినప్పుడు
వాళ్ల ని చులకనగా చూడవద్దు
దేశములో 70 శాతం ఆడవారు మగవారి కంటే
ఎక్కువగా సెక్స్ విడియేస్ చూస్తున్నారు
అలా అని ఆడవారిని తపుగా అనుకోకూడదు
ఒక వ్యబీచారి డబ్బులు కోసం సెక్స్ చేస్తుంది
గాని సెక్స్ అనుభూతి ని పోందటం కోసం కాదు
ఆడవారి ని సెక్స్ విషయంలో చులకనగా చూడడం వల్ల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని చంపేస్తున్నారు
ఒక ఆడది ఒక వ్యక్తి కి సెక్స్ లో అవకాశం ఇస్తే
అది మంచిది కాదు అంటారు
దయచేసి సెక్స్ కధలు రాసే ఆడ వారిని కించ పరచ వద్దు

முரட்டு கதைகள்:  జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం – Part 12

88535cookie-checkకొత్త అనుభవం – 8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here