ట్రాప్….8 sex stories telugu

0
188

“అదీ మోహన్ గారు!!…. దురదృష్టకరమైన నా కథ. ఎంతో మంచివాడనుకున్న నా బావ అందమైన అమ్మాయిలను వ్యభిచార గృహాలకు అబ్ము సొమ్ము చేసుకునే నీచుడని, ప్రేమ పేరుతో మా అక్కను పెళ్ళాడి, మోజు తీరేవరకు వాడుకుని, అ తరువాత బొంబాయిలో అమ్మేసాడని అతని నోటి ద్వారా అని నేను భయంతో వణికిపోయాను. నాకు అదే గతి పట్టించబోతున్నాడని తెల్సి తల్లడిల్లిపోయాను.

ఏదో తొందరపాటుతో తప్పు చేసాను! ఆ తప్పు ను సరిదిద్దేకునేందుకు అక్కను చొప్పించి బావను పెళ్ళి చేసుకుందానుకున్నాను……కాని అతడి అలోచనలను అన్న తరువాత తట్టుకోలేకపోయాను…..
ఏం చేయ్యాలో తోచని ఆ స్థితిలో అజయవాడలో వుంటున్న నా స్నేహితురాలు గుర్తుకు వచ్చింది…… మధ్యహ్నాం బావ లేని సమయం చూసి స్టేషన్ కి వచ్చి రైలు ఎక్కేసాను” అంటూ తన కథను ముగించింది మాధం.

అమె చెప్పిందంతా ని గాఢంగా నిట్టూర్చాడు మోహన్.
సానుభూతి నిండిన చూపులతో ఆమె వంక చూసాడు.
“నిజంగానే బురు అమాయకులు! టులాంటి వాళ్ళు ఆడుగడుగునా మోసపోకుండా వుండాలంటే ……..కు సరయిన రక్షణ….తోడు భర్త రూపంలో కావాలి!”
ఆమె రక్తిగా నర్వింది.

முரட்டு கதைகள்:  Vadhina tho sex - telugu kamakeli

“భర్త!……హు….. చెడిపోయిన నన్ను ఎవరు చేసుకుంటారు?” అంది నిరాశగా.
“చెడిపోయానని పేరు చెపితే తప్ప ఎవరూ తెలుసుకోలేరు……… తొందరపాటుతో కాలు జారటం యవ్వనంలో వున్నవారికి సహజం….. అంత మాత్రం చేత వాళ్ళు పనికిరానివాళ్ళని అనుకోకూడదు..టులో అందం వుంది….సంస్కారం వుంది……….తప్పును సరిదిద్దుకోగల ధైర్యం,
తపన వున్నాయి….మరి గురు ఎందుకు ఓ కొత్త జీంతం మొదలు పెట్టకూడదూ?”

“అవన్ని గుర్తించేవాళ్ళు వుండాలిగా……అంత ంశాల హృదయం కలవాళ్ళు ఎవ్వరు వుంటారు?”
“నేను గుర్తించాను మధంగారు”

“అంటే?” అదోలా చూసింది మాధం అతని ముఖంలోకి.
“నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియటం లేదు! మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే బుమ్మల్ని నేను పెళ్ళి చేసుకుంటాను.”
మాధం షాక్ అయింది అతని మాటలకు.
తేరుకుంటూ…

“మీరు నిజంగానే అంటున్నారా ఆ మాట?” అని అడిగింది నమ్మలేనట్టు చూస్తూ.
మోహన్ చిన్నగా నవ్వాడు.
“ఏదో బుమ్మల్ని చూసి జాలిపడి, నేను ఆ మాట అంటం లేదు. నాకు శీలం మీద పెద్దగా నమ్మకం లేదు. ఈ రోజుల్లో ఎవ్వరూ మడికట్టుకుని కూర్చోవటం లేదు. కాబట్టి నేను మనస్పూర్తిగా అంటున్నాను……..బమ్మల్ని
మొదటి చూపులోనే నేను ప్రేమించాను…. అందుకే పెళ్ళి చేసుకుంటాను”
మాధః కి ఏం మాట్లాడాలో తోచలేదు.

முரட்டு கதைகள்:  Telugu New Sex Stories ఆ రెండు గంటలు…2

తలవంచుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ మౌనంగా వుండిపోయింది.
అయిదు నిజుషాలు అగి అతను అడిగాడు “ఏలుటి అలోచిస్తున్నారు?”
పెరు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం, నేను…… నేను ఇంకా
“ఏలు లేదు! నేను చెడిపోయినదానినని తెలిసి కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను.”
“నేను చెడిపోయినదానిని…..అని మాటమాటకి అనకండి….జీంతమ రైలు బండి లాంటిది..ఒకసారి పట్టాలు తప్పిందని దానిలో ప్రయాణించకూడదని అనుకోవటం అం వేకం….. జీంతాన్ని సక్రమ మార్గంలో నడిపించే అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వండి”
మాధం మాట్లాడలేకపోయింది.

“బురు ఇప్పుడే ఓ నిర్ణయం చెప్పనవసరం లేదు…బమ్మల్ని ఎలాగో మా ఇంటికి తీసుకు వెళుతున్నాను కాబట్టి

రెండు రోజులు పాటు తీరుబడిగా అలోచించండి.”
“ఇందులో ఆలోచించటానికి ఏముందు మోహన్ గారు! వరం ఇస్తానంటే కాదనే మూర్ఖులు ఎవ్వరుంటారు? నా సందేహం అది కాదు…నా గురించి అంతా తెల్సి కూడా, అంత పెద్ద వరం నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారో, నాకు అర్ధం కావటం లేదు”
“ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు. నేను గుడ్డిగా ప్రేణుంచింది పంత్రమైన టు మనస్సును తప్ప, డు శరీరాన్ని కాదు.

முரட்டு கதைகள்:  Pinni tho ala

మీరు ఏదైన పాపం చేస్తే, ఇప్పటి కు పశ్చత్తాపమే ఆ పాపాన్ని కడిగేసిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఎన్నో తప్పులు చేసాను. మరి నేను పెళ్ళి చేసుకోగా లేనిది, ఒక తప్పు చేసిన మీరు ప్రేమకు, పెళ్ళికి అనర్హలు ఏందుకు అవుతారు?”

“మోహన్ గారు! ” చటుక్కున అతని రెండు చేతులూ పట్టుకుంది మాధం.
ఆమె కళ్ళలో కన్నీళ్ళు సుడులు తిరుగుతున్నాయి.
“నేను ఓ నిర్ణయాన్ని చెప్పమన్నాను గాని… ఇలా కన్నీరు పెట్టుకోమనలేదు!”
“ఒప్పుకుంటున్నాను మోహన్ గారు! ఇదంతా నా పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భాగించి… పాది దాసిగా జీంచటానికి ఒప్పుకుంటున్నాను”

‘థాంక్యూ…… థాంక్యూ వెరీ మచ్……” అంటూ అమెను కౌగిలించుకున్నాడు. కాని వెంటనే ఆ కౌగిలి నుండి అడిపోయి” సారి! నేను తొందరపడ్డాను. మీరు ఒప్పుకున్నారన్న సంతోషంతో నన్ను నేను మర్చిపోయి అలా ప్రవర్తించాను..అయామ్ వెరీ మచ్ సారీ!” అన్నాడు గిల్టీగా.
“లేదు!…లేదు… ఆడదాన్ని తాకటమే తప్పు అనుకునే గురు ఎన్నడు పొరపాటు చేయరు……. మీరు నన్ను ఆదరించటం ..నిజంగా నా అదృష్టం!” అంటూ అతని గుండెల పై వాలిపోయింది.
మోహన్ రిస్ట్ వాచ్ చూసుకున్నాడు……పది గంటలయ్యింది.
“మాధంగారు! ఇక బయలదేరుదామా?”
తలవూపి అతని వెంట బయలు దేరింది.

முரட்டு கதைகள்:  ఇంటి దగర అన్న నన్ను దేన్గాడు 1 - Telugu sex

దార్లో…… తన వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో, ఏం మాట్లాడాలో ముందుగానే చెప్పాడు మోహన్…..పది మాటలకి ఓ సమాధానం చెప్పమని, చాలా వరకు మౌనంగా వుండమని నేర్పాడు.
అమె తలాడించింది.
కారు వారి ఇంటిని సబుపించింది….. కారు దిగి అమెతో పాటు గుమ్మం వద్దకు వచ్చి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు.
రెండు నిముషాలు తరువాత, నలబై అయిదు ఏళ్ళు వయస్సున్నాండ తలుపు తీసింది.
“ఏరా! మోహన్ నువ్వు వూరికి వెళ్ళలేదా?” అనడిగిందామె.

“ట్రెయిన్ బుస్సయిందమ్మా”చెప్పాడు మోహన్.
మాధం వంక ఏగాదిగా చూస్తూ అడిగిందామె “ఎవరీ అమ్మాయి?”
“మాధం అని మా స్నేహితుడి చెల్లెలు….వాళ్ళన్నయ్య అర్జంటు పని బుద డిల్లీ వెళ్ళాడు. వారం రోజుల్లో వచ్చేస్తాడు. అందాక ఈమె మన ఇంటిలోనే వుంటుంది” అని మాధం వేపు తిరిగి “మా అమ్మగారు…..జగదాంబ” అని పరిచయం చేసాడు.
అమెకు నమస్కారం చేసింది మాధవి.
ఇంతలో ఇద్దరు యువతులు అక్కడికి వచ్చారు .
“ఏరా! నువ్వు హైదారాబాద్ వెళ్ళలేదా?”
“ఎందుకని?”
“ఎవ్వరీ అమ్మాయి?”
ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు ఇద్దరూ.

முரட்டு கதைகள்:  మేనేజర్ పుకు డెంగడు - telugusexstories

61661cookie-checkట్రాప్….8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here