నాకు తెలిసిపోయింది

0
109

హాయ్! నా పేరు సరళ, “వరసైన వాళ్ళం” అన్న పేరుతో వచ్చిన కథ మీరు చదివిఉంటారు అని అనుకుంటాను. మాది బెంగళూరు, నాకు అమ్మాయిలనుచూస్తే ఉద్రేకంకలుగుతుంది. అలా అని నేను లెస్బియన్ కాను. ఆడశరీరంలోఉన్న మగవాడినని అనుకోవచ్చు. అలా అని నేను మగవాళ్ళని అసహ్యయించుకోను, ఆడవాళ్ళయినగానీ,మగవాళ్లయినాగానీ, నేను లీడింగ్ రోల్ లోఉండి వాళ్ళను అనుభవించాలని కోరుకుంటాను. నాది ఒక విచిత్రమైన స్వభావమే, అయినా ఇప్పటివరకూ ఇలానే జరిగిపోతోంది. మా బావ రాజు ఒక క్రాస్ డ్రెస్సర్ అని తెలిసి సంతోషంగా పెళ్లిచేసుకున్నాను. రాజు ఆడవేషంవేసుకుని, నేను మగవేషంలో అతనిమీదకెక్కి అతన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాను. ఎలాయినా మా సంసారం చక్కగా సాగిపోతోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా నేను నాజుట్టును కత్తిరించుకుని బాబ్డ్ హైర్ స్టైల్ చేయించుకున్నాను. పాంటు, షర్టు వేసుకుంటే అచ్చం మగవాడిలాగే ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు బొట్టు కాటుకలు పెట్టుకుని, గాజులూ గట్రా తొడుగుకుని పెదవులకు లిప్ స్టిక్ వేసుకుని అచ్చం అమ్మాయిలా తయారవుతూంటాను.

முரட்டு கதைகள்:  నా లోకం…Part 2

ఇది ఇలా ఉండగా హైదరాబాదులో నా స్నేహితురాలి పెళ్లికి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవాలసివచ్చింది. రాజును అడిగితే “నాకు లీవు దొరకదు, ఎలాగూ నీ స్నేహితురాలు కదా! నువ్వు వెళ్లకుండాఉంటే ఎలా? నువ్వు తప్పకుండా వెళ్ళు” అన్నాడు. చేసేదేమీ లేక వెంటనే ట్రైన్ టికెట్లు రిజర్వ్ చేయించి, హైదరాబాదులో ఉండే మా కసిన్ సిస్టర్ హేమ వాళ్ళింట్లో దిగడానికి నిర్ణయించుకుని, దాన్ని ఫోనులో కాంటాక్టు చేయడానికి ప్రయత్నించగా అదేమీ ఖర్మమో లైన్ బీసీ అంటూఉంది. అయినా పూర్తి వెళ్ళేలోగా ఎలాగో దానికి ఇంఫామ్ చెయ్యొచ్చులే అనుకుని, బెంగళూరునుండి హైదరాబాదుకు ట్రైన్లో బయలుదేరాను. ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్ అయినా ఉదయం పదిగంటలకి చేరాల్సిన ట్రైన్ నిక్కుతూ నీలుగుతూ కాచిగూడ చేరేసరికి దాదాపు రెండుగంటలయింది. అక్కడనుండి ఆటో పట్టుకుని తారనాకలో ఉన్న నా కసిన్ ఇంటికి చేరేసరికి మూడు గంటలయింది.

వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ కొడితే నా కసిన్ హేమ వచ్చి తలుపు తీసి నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయి “ఏమే ఒక్క ఫోన్ చేయకుండా ఇలాదిగబడ్డావే” అంది. దానికి నేను “ఇలాగ నా స్నేహితురాలి పెళ్లికి బయలుదేరాను. నిన్నటినుండీ నిన్ను కాంటాక్టు చేయాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను, అయినా లైన్ బీసీ అని వస్తుందేమే” అని అడగగా “ఏమో తిక్క ఫోన్లు” అని, అనుకోకుండా ఇప్పుడు నేనూ మీ బావగారూ, పిల్లలూ, ఖరగ్ పూరు వెళ్లడానికి రెడీ అయ్యాము, మూడురోజులే అయినా నువ్వు వస్తావని తెలిస్తే ఈ ప్రయాణం పెట్టుకునేదాన్నికాదు. సరే మేము తిరిగి వచ్చేంతవరకూ ఇంట్లో ఉండు. అంటూ అందరూ కారులో బయలుదేరారు. నేను గేట్లో నిలబడి బావగారికీ, పిల్లలకీ టాటా చెబుతూఉంటే ఏదో సడెన్ గా, జ్నాపకం వచ్చి తన హాండ్ బాగ్ లోంచి నాకొక ఫోటో తీసి ఇస్తూ “వస్తే ఈరోజు రేపట్లో ఈ పిల్ల మన ఇంటికి రావచ్చు, మూడు నెలలపాటు మా పిల్లలికి బేబీ సిట్టర్ కావాలని నెట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. మాస్టర్ బెడ్ రూము పక్కలోఉన్న పిల్లలగదిలో ఉండమను, మిగతా విషయాలు నేను వచ్చిన తరువాత చూసుకుంటాను. ఇల్లు జాగ్రత్త” అని చెబుతూంటే కారు బయలుదేరింది.

முரட்டு கதைகள்:  ఫస్ట్ లవ్ మళ్లీ తిరిగి వస్తే 🤔🤔🤔 - telugusexkathalu

నేను ఇంట్లోకి వచ్చి తలుపు లాక్ చేసుకుని చేతిలో ఉన్న ఫోటో టేబిల్ మీద పెడుతూ ఒక నిముషం యదాలాపంగా ఫోటోను చూడగా, ఆ అమ్మాయి మొహం నాకు పరిచితం గా కనబడింది. తరవాత ఆ ఫోటోను పరీక్షగా చూశాను, లాభం లేకపోయింది, ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ పిల్ల ఎవరూ అని తట్టలేదు. సరే అని అక్కడ పడేశాను. అలసిపోయిఉన్న నేను మొదటగా మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ చేరుకుని, అటాచ్డ్ బాత్ రూములోకి వెళ్ళి, నా బట్టలువిప్పేసి షవర్ కింద నిలబడి తీరిగ్గా స్నానంచేసి అలాగే బయటికివచ్చాను. నా బాగువిప్పి బట్టలుతీసి కట్టుకునేంత ఓపికలేక, అక్కడ నీటుగాఇస్త్ర్రీ చేసిపెట్టిన మాబావ లుంగీ, బనియయన్లు కనబడితే చక్కగా లుంగీకట్టుకుని, పైన బనియన్ వేసుకున్నాను. బావది పెద్ద బాడి కాబట్టి బనియన్ లూజుగా ఉంది. సరేలే అనుకుని బెడ్ పైబడి, నా బెంగళూరునుండి హైదరాబాదు ప్రయాణబడలిక నన్ను ఆవహించగా, ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్దరపోయాను.

కాలింగ్ బెల్ శబ్ధం లీలగా వినబడుతుంటే లేచాను, మొదట ఒక నిముషం ఎక్కడ ఉన్నాను అని అర్థం కాలేదు, తరువాత తేరుకుని వెళ్ళి తలుపు తెరిచాను ఎదురుగా కిట్ బాగుతో ఆ ఫోటోలోని అమ్మాయి నిలుచుని ఉంది, నేను ఆవలిస్తూ ఏదో చెప్పబోయెంతలోగా “అంకుల్, నా పేరు వసంత, నేను మీ ఇంట్లోని పిల్లలకు, బేబీ సిట్టర్ గా పనిచేయడానికి వచ్చాను” అని చెప్పింది. నన్ను అంకుల్ అన్నదానికి షాక్ అయి, అలాగా అంటూ కాస్త పరీక్షగా ఆ అమ్మాయి మొహం చూశాను, లాభం లేదు, ఏదో తెలిసిన మోహమే గానీ గుర్తు రావడం లేదు, ఇంతకూ నా లుంగీ అవతారం చూసి నన్ను అంకుల్ అనుకుంది ఈ పిల్ల, ఇదేదో తమాషాగా ఉందిఅనుకుని, సరేలే జరిగినంతవరకూ ఈ డ్రామా జరిపిద్దాము అనుకుని “రా” అంటూ లోపలకు పిలుచుకువెళ్లి మాస్టర్ బెడ్ రూము పక్కన ఉన్న పిల్లల గది తెరచి ఇందులో నువ్వు ఉండు. ప్రయాణం చేసి అలసి పోయి ఉంటావు రెస్ట్ తీసుకో” అని అంటే ఆ అమ్మాయి తలుపు వేసుకుంది. నేను తిరిగి మాస్టర్ బెడ్ రూములోకి వచ్చాను. కాసేపు పడుకుందామని లైట్ ఆఫ్ చేసి నిర్ఘాంతపోయాను. కారణం ఎదురుగా ఉన్న అద్దమే, అది ఒన్ వే మిరర్ లాగా ఉండి దాంట్లోంచి, పక్కనఉండే పిల్లలగదిలోని దృశ్యాలు అన్నీ చక్కగా కనబడుతున్నాయి. బహుశా మా కసిన్ తన పిల్లలను మానీటర్ చెయ్యడానికి ప్రత్యేకంగా ఈ స్పెషల్ మిరర్ ను ఇలాగ రెండు గదుల మధ్యలో ఫిక్స్ చేయించుకుని ఉండవచ్చు అని ఊహించాను. వసంత అద్దంముందు నిలబడి తన బట్టలు విప్పుతూంది, చూడీదార్ ను విప్పి తాను వేసుకున్న ఆర్టిఫిషియల్ బ్రెస్ట్ ఫామ్ ను విప్పుకుంటుంటే, చూసి నిర్ఘాంతపోయాను. వసంత అమ్మాయికాదు, అబ్బాయి అనీ. అప్పుడు జ్నాపకం వచ్చింది,అదే నాకు తెలిసిన వాసు అని. పాంటీ విప్పుకున్న వాసు, ఒంగబెట్టిన తన …. బయటకు తీసి ఒకసారి పైకీ కిందికీ అల్లాడించుకుని భుజంమీద ఒక తువాలువేసుకుని, దిగంబరంగా, అటాచ్డ్ బాత్ రూములోకివెళ్ళి తలుపు వేసుకోకుండానే, షవర్ కింద నిలబడి స్నానంచెయ్యడానికి స్టార్ట్ చేశాడు.

முரட்டு கதைகள்:  కోపంలో పెట్టిన దూరం విలువ ఎప్పటికీ విడిపోలేని బంధంగా మారింది - sex stories in telugu

నాకు నిద్ర ఎక్కడపోయిందోగానీ, కుతూహలం పెరిగి ఒక చైర్, అద్దానికి పక్కగా జరుపుకుని చూస్తూ కూర్చున్నాను. కాసేపయ్యాక మెల్లిగా వాసు హమ్ చేసుకుంటూ, మొడ్డ ఊపుకుంటూ, బాత్ రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చి, అద్దంముందు నిలబడి ఒళ్ళు తుడుచుకుంటున్నాడు. ఇలాగ నేను అద్దానికి అటువైపు కూచుని తనని చూస్తున్నానని తెలియక, చిద్విలాసంగా ఒళ్ళంతా చూసుకుంటూ ఒయ్యారంగా తుడుచుకుంటున్నాడు. నాకు అలా అతనిని చూస్తుంటే భలేగా అనిపించింది, మెల్లిగా అతని …… నిగరడం ప్రారంభించి దానిని వాసు ఒక చేత్తో రాసుకుంటుంటే చూస్తున్న నాకు మెల్లిగా వేడెక్కడం స్టార్ట్ అయింది. లుంగీలోకి చెయ్యి పోనిచ్చి వేలు …..లోకి దూర్చుకుని గిలు క్కోవడం స్టార్ట్ చేశాను. అద్దానికి అటువైపున్న వాసు కూడా తన మొడ్డను జోరుగా కొట్టుకుంటూ మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడు. నేను లుంగీ, బనియన్లు విప్పి అవతల పారేశాను, నగ్నంగా తయారయి ఓ చేత్తో నా సల్లు పిసుక్కుంటూ, మరో చేత్తో నా ……లోపల వేలు పెట్టి జోరుగా అల్లాడించుకుంటున్నాను. కుర్చీలో కూర్చోవడం చాతకాక నా రెండు కాళ్ళూ ఎత్తి టీపాయి పైన ఎడంగా జాపుకున్నాను. అటువైపు వాసు పంపు కొట్టుడు తమకం పట్టలేక స్టూలు మీద కూచుని తన రెండు మోకాళ్ళు వాడల్పు చేసుకుని చిన్నగా మూలుగుతూ జోరుగా….ను పంప్ కొట్టుకుంటూ ఒక్కసారిగా తుస్ మని తన రసాన్ని పైకి కార్చుకునేశాడు. ఆ సీను చూసి నాకు ఒళ్ళంతా అదోలా జీవ్వుమని ఒక బొట్టు రసం కారిపోయింది. మెల్లిగా గిలుక్కునే స్పీడు తగ్గిపోయింది, ఆకార్చుకునేదేదో నా ….లో కార్చి ఉండకూడదా అనిపించి, ఉస్సురని నిట్టూర్చాను

முரட்டு கதைகள்:  Joint firm-14 | Telugu Sex Stories

వాసు లేచి బాత్ రూములోలోకివెళ్ళి కడుగుకునివచ్చి, పాంటీ తోడుగుకుంటూ తన అమ్మాయి వేషం వేసుకోసాగాడు. నేను కూడా చేసేదేమీ లేక బాత్ రూము కెళ్ళి కడుగుకుని వచ్చినా మేక్ అప్ స్టార్ట్ చేశాను. సూట్ కాసే ఓపెన్ చేసి మరూన్ కలర్ డెనిమ్ పాంటు బ్లూచెక్క్స్ షర్టు, తీశాను. మొదట టైటుగా గా ఉండే బైయన్ వేసుకుని నా బ్రెస్ట్ కనబడకుండా చేసుకుని, దానిమీద ఒక లూసుగా ఉండే బనియన్ వేసుకుని వి*ఐ*పి అండర్ వేర్ వేసుకుని, దానిమీద డెనిమ్ పాంటు వేసుకుని, బ్లూ చేక్స్ షర్టు తొడుగుకున్నాను. మీడియం సైజు మీసాలు పెదవి పైన అంటించుకున్నాను. సీదుగా పాపిడి తీసుకుని తల మగవాళ్ళ క్రాపులాగా దువ్వుకున్నాను. మధ్యలో వాసు ఏం చేస్తున్నాడో అని అద్దం వైపు చూశాను. అలంకరణ అంతా ముగించుకుని వేళ్లకు నైల్ పాలిష్ వేసుకుంటున్నాడు. అబ్బో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడు అనుకున్నాను. నేను మేక్ అప్ ముగించుకుని, కాళ్ళకు మా బావ స్లిప్పర్స్ వేసుకుని మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ తలుపు తెరచుకుని బయటికి వచ్చాను టైమ్ 6 అవుతూంది. నేను సోఫాలో కూర్చుని టి*వి చూస్తున్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  అందమైన అమ్మ అందమైన అనుభవాలు - Telugu kamakeli

కొంచెం సేపు అయిన తరువాత వాసంతి (వాసు) తన రూములోంచి బయటికి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నా నన్ను చూసి నమ్రతగా “అంకుల్, నాకు ఆకలిగా ఉంది” అంటే నేను గొంతు చేంజ్ చేసి “కిచెన్ లోకెళ్లు, ఫ్రిజ్ లో రెడీమేడ్ శాండ్ విచ్ లు ఉంటాయి, తీసుకుని మైక్రోవేవ్ ఓవన్ లో పెట్టి హీట్ చేసుకుని తిను” అన్నాను, అలాగే అంటూ కిచెన్ లో కెళ్లింది వాసంతి. కాసేపు ఆగి నేను మెల్లిగా కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను. వాసంతి మైక్రోవేవ్ ఓవన్ ముందు నిలబడిఉంది. మెల్లిగా శబ్ధం చేయకుండా వెనుకనుండీ వెళ్ళి ఆమె చంకల లోనుంచి నా రెండు చేతులు పోనిచ్చి, సళ్ళమీద వేసి, ఆమెను నా వైపు లాగుకుని ఘాడంగా నా ఎదకు హత్తుకున్నాను. “అంకుల్! ఏమిటిది? నన్ను వదలండి” అనగా “వాసంతీ నిన్ను చూడగానే పడిపోయానే, ఒక్కసారి, ఈ ఒక్కసారికె ఒప్పుకో, మనమిద్దరం కలిసి స్వర్గ సుఖాలు చవి చూద్దాము”అంటే వద్దు, ప్లీజ్ నన్ను వదిలివెయ్యండి, నేను ఆంటీకి ద్రోహం చేయలేను” అంటూంటే నేను ఆమెను వెనక్కి తిరగనివ్వకుండా అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని, ఆమె చెవిలో “ఆంటీకా? అంకుల్ కా? చెప్పు మిస్టర్. వాసూ”, అంటే ఒక నిముషం షాకయినట్లు అచేతనంగాఉండి పోయి, తన ఒరిజినల్ గొంతుకతో “అంకుల్ క్షమించండి, ఏదో మంచి జీతం ఒక మూడునెలల పాటు దొరుకుతుందనే ఆశతో, ఈ వేషం వేసుకుని ఈ ఉద్యోగానికి వచ్చాను.నన్ను వదలండి నేను వెనక్కి వెళ్లిపోతాను అన్నాడు. అప్పుడు అతన్ని నా వైపు తిప్పుకుని ” వాసూ నన్ను సరిగా చూడు, అంటే వంచుకున్న తల ఎత్తి నా కళ్లలోకి సూటిగా చూసి, “మీరు, మీరు, నువ్వు సరళక్క కదూ” అన్నాడు. అమ్మయ్య! ఇప్పటికీ నేనెవరో గుర్తు పట్టావు కదూ సరే, మరి ఇంతవరకూ ఎందుకు గుర్తు పట్టలేదు? అని అడిగితే దానికి వాసు, కొత్తగా ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వచ్చాను, దైర్యంగా చూడలేదు కళ్ళు దించుకునే మాటలాడాను. అందులోనూ బెంగళూరు లో ఉండే సరళక్క హైదరాబాదులో ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యను. అన్నాడు.

முரட்டு கதைகள்:  నా మొడ్డ పోటు కి సుశీల పూకంతా తెగ ఊరిపోయింది - Your Secret Stories - Sex stories

అవును నువ్వు, ఇక్కడ , ఎలా? అని అడిగాడు. దానికి నేను “హేమ అదే నా కసిన్, వాళ్ళఇంటికి, నేనూ ఈ రోజే ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను వచ్చేసరికే మా కసిన్, ఆమె భర్తా, పిల్లలూ కర్గపూరు వెళ్లడానికి రెడీ ఆవుతున్నారు. “3 రోజులవుతుంది ఇక్కడే ఉండు, అంటూ నీ ఫోటో అదే వాసంతి వేషలో ఉన్న ఫోటో నాకిచ్చి ఈ అమ్మాయి, మూడు నెలలకోసం బేబీసిట్టర్ గా ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వస్తోంది, ఈరోజో, రేపో రావచ్చు, ఒకవేళ ఆ పిల్లగానీ వస్తే, పిల్లల గదిలో ఉండమను, ఇల్లు జాగ్రత్త” అని చెప్పి వెళ్లింది. అదీ సంగతి. అన్నాడు. మరి ఈ రెండు సంవత్సరాలలో నేను చాలా ఫిజికల్ గా చాలా ఛేంజ్ అయ్యాను కదా! మరి నా రహస్యం ఎలా గుర్తు పట్టేవు? అని అడిగితే, నేను “ఇలా రా” అంటూ వాసు చెయ్యి పట్టుకుని మాస్టర్ బెడ్ రూములోకి పిలుచుకువెళ్లి అక్కడ ఉండే మిరర్ చూపించి, దాని రహస్యం వివరించాను. అమ్మో అంటూ గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని అదృష్టం బాగుంది నేను ఈ అద్దం ముందే బట్టలు మార్చుకున్నాను” అని ఇంకా ఏమో చెప్పబోతుంటే, వాసును ఆపి “చూశాను, ఆబ్బాయిగారు తమ …..ను అద్దం ముందు పంపు కొట్టుకుని కార్చుకున్నారు. అనగా తలవంచుకుని “అదీ చూసేశావూ, నా తలరాత అంటూ నుదురు పట్టుకోగా “నీ తలరాత బాగుంది కాబట్టి నేను చూశాను సరిపోయింది అదే మా కసిన్ చూసిఉంటేనా, నీ ఉద్యోగం మటాష్ అయ్యుండేది. జాగ్రత్తగా విను , ఈ అద్దం దగ్గర జాగ్రత్త. పొరబాటున కూడా దీంట్లో కనబడేటట్లు బట్టలు మార్చుకోవద్దు. అని చెప్పి వాసును కిచెన్ లోకి పిలుచుకువచ్చాను. మైక్రోవేవ్ లోంచి శాండ్ విచ్ లు తీసుకుని ఇద్దరూ తిన్నాము.

முரட்டு கதைகள்:  Kakinada cutie - telugusexkathalu

తరవాత ఇద్దరూ మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లాము. బెడ్ మీద రెండు తలగడలు ఆనించి, నేను వాటిని ఆనుకునికూచుని, “వాసూ, దూరంగా నిలబడ్డావే? రా! నాదగ్గరికి రా, నా ఒడిలో కూచో అని వాసును దగ్గరికి తీసుకుని, నా ఒడిలో కూచోబెట్టుకుని, “ఇక నీ విషయాలు చెప్పు” అనగా వాసు “ఏముందీ మా అక్క సుధ పెళ్లిచేసుకుని వెళ్ళేక నేను చిన్న చిన్నఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాను. నెట్ లో ఒక మంచి జీతంపై ఆడ బేబీసిట్టర్ ఉద్యోగం ఉంటే ధైర్యంగా అప్ప్లై చేశాను. ఫోటో జతలో ఒక ఫేక్ రెకమండేషన్ జత పరిచాను. అంతే! అడ్రెస్సూ , దారి ఖర్చ్లూ పంపించి హైదరాబాదుకొచ్చి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవమన్నారు. వచ్చేశాను. అని అన్నాడు. వాసు చూడీదార్ ఎదమీద ఉండే జిప్ కిందకులాగి, లోపల చెయ్యవేసి, అందులోని సిలికాన్ బంతులను రాస్తూ “అయినా చాలా ధైర్యం చేశావు” అంది సరళ. “మరి ఏం చెయ్యను నేను చదువుకున్న చదువుకు మంచి కాదుకదా, అసలు ఉద్యోగాలే కరువయ్యాయి, ఈ ఉద్యోగం ఆడ్ చూసినతరువాత, నీ ట్రైనింగ్, నాకున్న క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ అనుభవంవల్ల, ఎలాగూ 3 నెలలే కదా అని దైర్యంగా ఇందులోకి అడుగు పెట్టాను. అన్నాడు వాసు.

முரட்டு கதைகள்:  College love telugusexkathalu

అప్పుడు నేను వాసును లేపి మా ఇద్దరి పొజిషన్లు మార్చుకుని, అతనిమీదకు వంగి అతని పెదవులను అందుకుంటూ “మనం కలిసి రెండేళ్లయింది కదూ” అంటూ ఘాఢంగా పెదవుల మీద ముద్దుపెట్టుకుని పై పెదవిని చిన్నగా కొరికాను. వాసు ఒక్కసారిగా నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని గట్టిగా కరచుకుని నా పెదవులను కొరికి నా మొహం అంతా ముద్దులతో నింపేశాడు. తరవాత అలా అలా ఇద్దరికీ బాగా ఉద్రేకం ఎక్కువ అయిపోయింది, సరళక్కా నువ్వు పైకి వస్తావా?నన్ను రామంటావా అని అడిగాడు. నేను దానికి “నేనే పైకి వస్తాను అంటూ వసూని వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి అతని కాళ్ళను ఎడం చేసి, అందులో మోకాళ్లమీద కూచుని, అతని మగసిరిని నాలో దోపుకుని అతని మీదకు ఎక్కి బలంగా ముందుకూ వెనక్కూ ఊగసాగాను. అతడు తన రెండు చేతులతో నా పిర్రలమీద బర్బరామని గీరెస్తున్నాడు. నేను కళ్లుమూసుకుని అదేపనిగా ఊగుతున్నాను. ఒక్కసారిగా ఇద్దరమూ పతాక స్థాయికి చేరుకుని ఒకేసారి రసాలని చిమ్మేసుకుని ఒకరి నొకరు కరచుకుని అలానే ఉండిపోయేము.

முரட்டு கதைகள்:  శృంగార మధనం – Part 21

తరవాత కాసేపయ్యాక ఇద్దరం లేచి బాత్ రూమ్ వెళ్ళివచ్చాము, మా కసిన్ హేమ వచ్చేవరకూ రోజూ నేనూ వాసూ కలిసి స్వర్గసుఖాలు అనుభవించాము. వాసుకు అక్కడ తీసుకోవాలిసిన జాగ్రత్తలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాను. హేమ పిల్లలూ మా బావగారు వచ్చిన తరువాత నేను బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చేశాను. పాపం ఎలా నెట్టుకొస్తున్నాడో వాసు. ఆ తరవాత వాసును మళ్ళీ కలవనే లేదు

అయిపోయింది

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here