నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 2 | sex stories telugu

0
78

…ఎంతకీ …ఆగక…పోతూంటే …రాత్రి …బాకీ…చెల్లిస్తు…న్నావేంటి…బాబూ… అంటూ మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి , పక్కనున్న మొబైలందుకుని …ఆరుం…పావూ!…అనుకుని…ఏ…య్…చా…లూ!…అంటూ మొగుడి భుజాలట్టుకుని కుదిపింది… ఐనా ఆగకపోడంతో తొడలిం…కా…స్త… విప్పుకుంది , ఒరిపిడి తగ్గితే …విది…లే…స్తాడని..
అప్పటికీ ఫలితం లేకపోడంతో …పరుపుకి ఒత్తుకుపోయేలా…తొడలిప్పి…ఒక్కఊపుతో పైకెత్తి అతగాడి నడుం కి క…త్తె…ర పట్టే…సేసింది…మరో సారి చాలూ!…అంటూ…
…పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆవిడ పూరెమ్మలు అతగాడి …ఒట్టల్నొ…త్తేశా…యేమో! …అహ్ఁ…మ…ళ్ళీ…నా!…మ…ఊఁ… అని ఏదో అస్పష్టంగా గొణుగుతూ భళ్ళున …కార్చే…సుకుని పక్కకి దొర్లిపోయి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు… !
…ఊపిరి తిప్పుకోడానికో అరనిముషం ఆగి…ఏంటంటున్నావ్?!… అంటూ భుజాల్ని కుదిపేసినా సమాధానం రాకపోడంతో…ఏదో ఆఫీసు సమస్యేమో!…అని తనే సమాధానపర్చుకుని …అవెన్నున్నా… ఇ… ది…మాత్రం… తప్పదు… అనుకుంటూ పక్కమీంచి లేచి …పసిపిల్లాడిలా నిద్దరౌతూన్న మొగుడి చెంపల్నిమిరి , మురిపెంగా వాట్ని ముద్దాడి…దుప్పటీని కప్పి బాత్రూంలోకెళ్ళింది కవిత…
…స్నానం ముగించొచ్చినా ఇంకా అదే ఫోజులో ఉండడం చూసి…ఆఫీసుకి వెళ్ళవేంటీ?… అంది రొమ్ములు మొహానికి తగిలేలా మీదికొంగి…
…ఇష్ష్…ఎందిన్నరౌతూంది!… అంది నడుంని చుట్టేసి మీదికిలాక్కోబోతున్న కుమార్ ని వారిస్తూ…
…ఒహ్…అంటూ లేచి బాత్రూంలోకి పరిగెత్తాడు…
…అంతగా అలిసిపోయావా నిన్నా!?… అంది , పది నిముషాల్లోరెడీ అయి వచ్చిన మొగుడికి టిఫెన్ అందిస్తూ…
…ఆఁ!…ఓ డైరెక్టర్ వచ్చాడు…అంటూ తప్పించుకున్నాడు…
…సర్లే!…వెళ్ళేటపుడు నన్నా స్కూల్ దగ్గర దింపెళ్ళిపో!…అంది అప్పటికే తయారుగా ఉన్న కవిత…
…ఆ పని పూర్తి చేసి మరో అరగంటలో రోడ్డెక్కిన కుమార్ నిన్నటి తలపుల్లో తేలిపోతూబైక్ ని రఁ…య్య్…న పోనిచ్చాడు…బస్ స్టాప్ దగ్గర చెయ్యూపుతూన్న కల్పన ని పట్టించుకోకుండా…
…ఏ…మ్మాఁ…బెడిసిందేంటీ!?…అంది మధ్య వయస్సు దాటుతూన్న కొలీగ్ సరోజ…
…అఁహఁ…అదేం లేదు…అంది కల్పన ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో
…నిన్నసాయంత్రమూ , ఈపూటా చూసి అన్నాలే!!…అంటూ సన్నాయి నొక్కు నొక్కిందావిడ…
…తన సీటుకెళ్ళి మాట్లాడాలివాళ!… అనుకుంటూ పళ్ళూ పటపటలాడించింది కల్పన…
…సారీ!…ఏదో ఆలోచిస్తూ దాటిపోయా!…సాయంత్రం కలిసెళ్దాం!…అంటూ కల్పనకి ప్రామిస్ చేసిన కుమార్ మళ్ళీ మర్చిపోయెళ్ళిపోయాడు …సెలక్టయ్యా!… అంటూ కవితఫోన్ చేయడంతో …
…తాయిలాలివ్వటంలేదేంటోయ్!?… అంటూ పరామర్శించింది సరోజ… బస్ స్టాప్ దగ్గర దిగాలుగా కనిపించిన కల్పనని…
…చిన్నచిన్నవిస్తూనే ఉన్నా!…అంటూ గోడు వెళ్ళబోసుకుంది …
…పెద్ద తాయిలమే ఇచ్చీరాదూ!? అంటూ సలహా చెప్పింది…

முரட்டு கதைகள்:  నా ప్రణయ ప్రయాణం - 7 | sex stories telugu

…ఇ చ్చే యా లంటా వా?!…అంది బెరుగ్గా…
… బాధెందుకోయ్?…మీ అత్తగారేమో వంశోధ్ధారకుడంటూ గొడవ చేస్తూందంటున్నావ్…కుఱ్ఱాడేమో దిట్టంగా ఉన్నాడూ!…అంచేత మగపిల్లాడు గ్యారెంటీ!…కా ని చ్చేస్తే పోలా!?
…భ యం గా ఉందక్కా!…
…దేనికీ భయం?!…ఆ వ్రతం ఏమైనా ఉందేంటీ కొంపదీసీ!
… వ్రతాలేమీ లేవ్ గానీ…వీలూ , వసతీ చూసుకోద్దూ!!…
… వసతిదేముందీ!… మేం ఖాళీ చేసిన ఫ్లాట్ మరో రెండ్నెల్లపాటు మా అధీనంలోనే ఉంటుంది!…కీ ఇవ్వనా?
…ఊఁ! ఫెర్టైల్ టైం చూసి తీసుకుంటాలే!…అంటూ నవ్వింది కల్పన కందిపోయిన బుగ్గల్తో…
… నీ అవసరం నాకు లేదుగానీ …ప ని… బావుంటేమాత్రం … నాక్కూడా చెప్పు…అందావిడ గుంభనగా…
…ఋణం తీర్చుకోకుండా ఉంటానా?!…అంటూ హై ఫై కొట్టింది కల్పన…
…కొత్తకేసులు తయారౌతున్నాయని తెలీని కుమార్ స్వీట్ బాక్స్ తీసుకుని మామూలుకంటే ముందుగా ఇల్లు చేరేసరికి …ఫఢాల్…మని తలుపుతీసి పాదాలు ధబ ధబా నేల మీద బాదుతూ మంచం మీద బోర్లా పడిపోయింది కవిత…
…ఆశ్చర్యపోతూ బట్టలు మార్చుకొచ్చి …ఏమైంది కవీ!?…చెప్పూ!… అంటూ పక్కన చేరి వీపూ , నడుమూ దువ్వడం మొదలెట్టాడు… కాసేపు బ్రతిమాలించుకుని …దాన్నెన్ని సార్లు చేశావ్??…అంటూ బాంబు పేల్చింది సడెన్ గా…
…ఎవర్నీ??… అన్నాడు, పక్క చూపులు చూస్తూ…
…ఆ మాలతి ముండని…అంది , అతగాడి మొహం లోకి సూటిగా చూస్తూ
…ఛ…నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నట్టుకుని ఏంటా మాట?….అంటూ వారించాడు…
…వేషాలెయ్యకు…చెప్పు!…
…ఏంటీ చెప్పేదీ!!…అంటూ బుకాయించబోయాడు
…నా వల్ల సుఖం లేదా?…అంటూ షర్టట్టుకుంది
…నేనెప్పుడన్నానూ!?…అంటూ తప్పించుకోబోయాడు…
…టాపిక్ మార్చకు… అడిగింది చెప్పు…అంది పట్టుదలగా
…ఏంటీ?… అంటూ మానసికంగా సిధ్ధమైపోయాడు , చెప్పేయడానికి…
…ఆ ముండని రెండు గంటల్లో ఐదు సార్లు చేశావ్ టగా!…
…కాదనుకుంటానే!… ఐనా నీకెవరు చెప్పారూ?…అన్నాడు వేళ్ళు లెక్కెట్టుకుంటూ…
…ఎవరో ఒకరు…ఇంతకీ ఆ మాట కరెక్టా?…కాదా!…అంటూ నిలదీసింది
…ఏమో నే లెక్కెట్టలే!…ఎవరికీ చెప్పద్దని ఒట్టేయించుకుని నీకెలా చెప్పిందబ్బా!… అంటూ ఒప్పేసుకున్నాడు…/24

முரட்டு கதைகள்:  స్వీయ సాక్షాత్కారం-7 | telugu kamakathalu

నీలాంటిదే!…ఓ పిల్లి , కళ్ళు మూసుకుని పాలుతాగుతూ , తన్నెవరూ చూడట్లేదనుకుందిట!… అంటూ శూలం లాంటి …మా…ట…తో మరో పోటు పొడిచింది…
…అబ్బ…కవితా!…దెప్పుళ్ళాపి విషయానికి రా!…అంటూ వేడుకున్నాడు…
…రెండు రౌండ్లైన తర్వాత …బట్టలేసుకోడానికైనా ఓపిక లేక , అ…ద…లాగే… బాత్రూంలోకొచ్చి…కడు…క్కుంటూం…టే , దొంగలా వెనకాలే వచ్చి చంకలకింద చేతులేసి …వా…ట్ని…పిసి…కేస్తూ లేవదీసి అక్కడే మొద…లెట్టే…శావ్ ట గా!… అంటూ ఎంక్వైరీ మొదలెట్టింది… సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా…
(…ఉద్యోగానికి సెలక్ట్ అయ్యానని తెలిసి , ముందుమొగుడికి ఫోన్లో చెప్పి ,ఇంటికొచ్చేటప్పుడు కొన్న స్వీట్ బాక్స్ నీ , నిన్న మాలతిచ్చిన చీరనీ పట్టుకుని చాటంత మొహంతో పరిమళ కి చూపించి ఎలా ఉందంటే
…బ్రహ్మాండంగా ఉందోయ్ నీ సవితి కట్నం…అందావిడ, కన్నుగీటి స్వీట్ నోట్లో వేసుకుంటూ…
…ఛ!…అదేం మాటా!…అంది తను , అపనమ్మకంగా…
…నమ్మశక్యంగా లేదా!?…పొద్దున్న ,నువ్వూ,మీ ఆయనా…ఆవిడా ,వాళ్ళాయనా కలిసెళ్ళారా ఇంట్లోంచి!…ఓ గంటతర్వాత మీ ఆయన ఆవిడ్నొక్కర్తినే బైక్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు!…ఆవిడ మొగుడేమైపోయాడు?…నువ్వేమైపోయావ్??…అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేసింది పరిమళ…
…ఆయన్ని డాక్టర్లుండమన్నార్ట…ఆగిపోయాడు…నే ఇంటర్వ్యూ రిజల్టుకోసం స్కూల్ దగ్గరుండిపోయా…తనని ఇంటిదగ్గర దింపి ఆయన ఆఫీసుకెళ్ళిపోయారూ!… అంది కవిత నిజాయతీగా…
….ఆఁ…వెళ్ళాడ్లే!… రెండు గంటల్లో… నాలుగు సార్లు… దున్నింతర్వాత!…అందావిడ వంకర నవ్వుతో…
…ఛ!… అంది కవిత , ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో…
…నా చెవులారా విని , కళ్ళారా చూస్తేనూ!!…అంటూ మతలబుగా సాగదీసింది పరిమళ…
…చూసిందంతా విన్నదంతా…పొల్లుపోకుండా చెప్పు!…అందావేశంగా ఆవిడ భుజాలు కుదిపేస్తూ…
…నన్నెందుకు హింసిస్తున్నావ్ తల్లీ!… అలా కూర్చో, అన్నీ చెప్తా!… అంటూ కవితని పక్కన కూర్చో పెట్టుకుని
…మీరెళ్ళిపోయింతర్వాత , పిల్లాడికి పాలిస్తూ అలాగే నిద్ర పోయినట్లున్నా!…మీ ఇంట్లోంచి …మూలుగులూ , రొప్పులూ వినిపించేసరికి మెలుకువొచ్చింది… అంటూ మొదలెట్టింది…
…ఊఁ…కొట్టింది కవిత …కా…నీ…మన్నట్లు…
…సెలవ పెట్టి మరీ వాయిస్తున్నాడు మరిది!…అనిపించి నవ్వుకుని , కాసేపు తర్వాత బాత్రూంలోకెళ్ళి వస్తూంటే …మీ దాని…తలుపావల అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది …కొత్తగా అనిపించడంతో అక్కడే కాసేపాగా! …ఆడాళ్ళు …కడు…క్కునే…చప్పుడు మొదలైంది…ఎంతకీ ఆగదే!…దాంతో డౌటొచ్చి , బోర్లించిన బకెట్ మీదెకెక్కి వెంటిలేటర్ లోంచి చూద్దునుకదా!…తలొంచుకుని గొంతుక్కూచుని , కడు…క్కుంటుందో ఆవిడ! …బాత్రూం లో లైట్ లేకపోడంతో మొహం కనిపించలేదుగానీ… తెల్లటి జిగట పులుముకున్న కొబ్బరి చిప్ప దర్శనమిచచ్చిందోయ్…ఎంతకీ జిగట ఒదలకపోడంతో…అబ్బ… ఎంత…పోశాడో మా మరిది…అని ముచ్చటేసి, కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయా!..

முரட்டு கதைகள்:  నేను నా మొడ్డ ఆంటీ గుద్దలో పెట్టి అలా రాత్రంతా దిఫ్ఫారెంట్ ఎంగుల్స్ దేన్గించుకున్నాం!

…కాసేపటికి నా కళ్ళు డిమ్ లైట్ కి అలవాటు పడ్డంతో పల్చటి , పచ్చటి తొడలూ , వాటి మధ్య బాగా వాచిపోయి…ఎ…ఱ్ఱ…గా కందిపోయిన పూరెమ్మలూ , ముద్దమందారంలాంటి పూ బి…ళ్ళా… దర్శనమిచ్చేసరికి…అవెందుకుకందిపోయాయీ?…అనీ ఓ ఫారినర్ ని లేపుకొచ్చేలేదుగదా నా మరిదీ!?…అన్న అనుమానాలు పుట్టుకొచ్చాయ్ … ఏవనుకోకూ! ( కవిత రంగు, చామన చాయకన్నా ఓ పాలు మెరుగు…అంతే!)…నువ్వు కాదని తేలిపోడంతో మొహం చూసే దిగాలి …అని నిర్ణయించేసుకున్నానే… అంటూంటే
…మొదటిదెందుకు?…రెండోదెందుకూ??… అంది కవిత కోపంగా
…ఎందుకేంటీ?…ఆ…పె…దాలు…వాచిపోడమో, ఉబ్బి పోడమో జరగాలిగానీ , బిళ్ళంతా…ఎఱ్ఱగా కమిలిపోడమెందుకూ?…అంది కవిత కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…
…నీసంగతేమో గానీ… సెలవురోజు తెల్లారేసరికి… నా…వలాగే ఐపోతాయ్!…అని జవాబిచ్చింది…సిగ్గుతో కళ్ళువాల్చుకుంటూ…
…ఎందుకో!?…అంటూ కూపీలాగింది పరిమళ…
…బావ సంగతి తెలీదుగానీ. , నీ మరిదివి మాత్రం…ఉక్కు…గుళ్ళల్లా ఐపోతాయ్ , ఆ టైం…లో…వాటి తాకిడికి కందిపోవేంటీ మరీ!!…అంటూ సాగదీసింది కవిత సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
…అ…బ్బ!…నిజమా!?… అంది జీరగా!
…స…ర్లే!…ఆ రెండోదెందుకో?…అదీ చెప్పూ!?…అంది కవిత…పరిమళగొంతులో జీర వినేసరికి…ఎక్కడో కాలి!…
…చెప్తా!…మనదేశస్థులెంత పచ్చగా ఉన్నా…ఆ…పె…దా…లు మాత్రం నల్లగాఉంటాయ్ కదా!…ఎవరిదాకానో ఎందుకూ! , నేను తెల్లగానే ఉంటానా!… ఐనా నీవీ , నావీ నల్లగానే ఉంటాయ్ గా!…అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం కవిత మొహం లోకి చూసింది…
…దానమ్మా ఏమీ తక్కువది కాదంటారు…ఎవడి విత్తనమేయించుకుందో!?…అంది కవిత కసిగా…
…అవన్నీ తవ్వుకోడంవల్ల ప్రయోజనమేంటిగానీ , నేనన్నది నిజమా?…కాదా??… అని రెట్టించింది పరిమళ…

முரட்டு கதைகள்:  అమ్మ తో రౌడీ అంకుల్ - 4 | Telugu Sex Stories

నిజమేలే! …అంటూ ఒప్పుకుని ,..ఊఁ…కొట్టింది చెప్పమన్నట్లు
…ఇంతలో మీ పడగ్గది లోంచున్న బాత్రూం డోర్ చప్పుడు…సమాధానం చెప్పకుండా …ప…ని… ముగించడంలో లీనమైపోయిందావిడ , రెండోసారి తలుపు చప్పుడైనా!…
…ఈసారి పాసేజ్ లోంచున్న తలుపు దగ్గర చప్పుడు … అలికిడి విని …ఛీ!…పొండావతలకి!!…అంటూ పైకి లేస్తూ బుసకొట్టిందావిడ తల వెనక్కి తిప్పకుండానే!…ఇంతలో దిస్స మొలతోనే వచ్చేసినట్లున్నాడు నా మరిదీ!…అని పరిమళంటూంటే …
…చూ…సే…శావా!?…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…ఆవిడడ్డంరావడంతో…అ…ది… కనిపించలే కానీ!…మగతనంఉట్టిపడే బారెడు వెడల్పు ఛాతీ , కండలు తిరిగిన దండలూ, దిట్టమైన తొడలూ కనిపించేశాయిలే! అంటూ కన్ను గీటి…ఒళ్ళంతా ఆ జుత్తేంటే తల్లీ!…ఎలా తట్టుకుంటున్నావ్?…అంటూ ఎదురుప్రశ్నేసింది పరిమళ , సన్నగా వణుకుతూ…
…పెళ్ళి చేసుకున్నాక తప్పదుగా!…జరిగింది చెప్పమంటే ఏంటా సిగ్గుమాలిన వర్ణనా!?…అంది కవిత , కళ్ళల్లో అనుమానం తొణికిసలాడుతూంటే…
…చూసిందంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పమన్నావుకనుక చెప్పా!…ఒద్దంటే మానేస్తాలే!…అంది పరిమళ దొంగకోపంతో బుంగమూతెట్టుకుని…
…సర్లే!….కానీ!!…అంటూ ఆవిడ బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో ఓ పోటు పొడిచింది కవిత
, …ఏమైంది మనూ!?… అంటూ చంకల్లోంచి చేతులుదూర్చి పైకి లేవదీస్తూ …ఆ …రెండిం…టినీ…పట్టేసుకున్నాడేమో! …ఏంకా…లేదూ!…విద…లండి…బాబూ!!అని గిజ గిజ లాడిపోతూ ఒక్క ఊపున పైకి లేచిందే ఆ ఆడమనిషి!…దాంతో నా మరిది అరచేతుల్లోంచి…లటుక్కున బైట పడ్డాయోయ్, ఆవిడ గుబ్బలూ!…అ…బ్బ!…ఏం బింకం!!…ఏం పొంకం!!…పక్వానికొచ్చిన తాటి పళ్ళతికించుకుందా!?… అనిపించిందోయ్…
ఓ అరడుగు, ఎదరకి పొడుచుకొచ్చేశాయంటే నమ్ము!…అంటూ తన్మయత్వంగా వర్ణించేస్తూంటే…
…అంతలా ఎలా పొడుచుకొస్తాయ్!?…రొమ్ము విరుచుకుందేమో సిగ్గుమాలిన ముండ!?…అంటూ అక్కసు కక్కేసింది కవిత…
…వా…ట్లో…తప్ప మరెక్కడా కొవ్వు చేరకపోడంవల్లేమో,చెప్పలేం గానీ…మరో వింతేంటంటే…ఆ…రెండూ…ఓ దాన్ని మరోటి ఒరుసుకుపోయేలా బిఱ్ఱుగా అమిరున్నాయే!…ఆడదాన్నైన నాకే …క…సి…గా… పిసికే యాలనిపిస్తే…మ…గా…డైన…నా మరిదికనిపించడంలో అబ్బడమేముందీ!…అంటూ కవిత మొహంలోకి చూసింది చిలిపిగా!…
…ఆఁ… ఉంటాయుంటాయ్!…నీ మొగుడి చేతుల్లోనో , నా మొగుడి చేతుల్లోనో …ఓ వారం రోజులు నలిగితే తెలుస్తుంది…అంది ఉడుకుమోత్తనంగా!…కాస్త …వాలిన పరిమళ రొమ్ముల వైపు చూస్తూ…
…అవకాశం రావాలిగా!…అదెలా ఉన్నా,ఆవిడ నా మరిది మాత్రం ప్రతాపం చూపించేసినట్టున్నాడ్లే!…ఆవిడ తెల్లటి గుబ్బల మీద ఎఱ్ఱటి వేళ్ళచ్చులు స్పష్టంగా కనిపించాయ్!…అంది , కవితనింకాస్త రెచ్చగొడుతూ…
…నన్నుడికించడం మాని చకచకా విషయం చెప్పుతల్లీ!… అంటూ దండమెట్టేసింది కవిత…
…సర్లే!…పై మొనల రంగేంటా!?… అని చూస్తూంటే ఎంతకీ కనిపించవే! …కాస్త జాగ్రత్తగా చూసేసరికి అర్థమైంది… మంగళసూత్రం బిళ్ళల వెనక దాక్కున్నాయని… ఆ సూత్రాల్ని చూడగానే గుర్తు పట్టేశా పొద్దున్నొచ్చినావిడని!…ఐనా అలా చేయించుకుందేంటీ…అడ్డొచ్చేట్టూ!?… అంటూ ఆగింది…
…అత్తారింటి ఆనవాయతీట్లే!…కానీ!!…అంది కవిత…

முரட்டு கதைகள்:  స్నేహం హద్దు మీరితే – 26

…ఉహూఁ…ఇంతలో …ఇ…ష్ష్…ఇక్క…డేంటీ!… అంటూన్న ఆవిడ గారాలు వినిపించి , ఏం చేస్తున్నాడా!?…అని కళ్ళు చికిలించి చూశాను…అప్పటికే ఓ చెయ్యావిడ వీపుమీదేసి ముందుకొంచేశాడు. …మరో చెయ్యి కనిపించకపోడంతో … డా…గీ…కి , సర్దు…కోటం లేదు కదా!?…అనిపించేసరికి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయిందోయ్ నాకూ!…అంటూ పరిమళ అరిచేతులు తొడల మధ్య ఒత్తుకునేసరికి…
…నీ కెందుకూ…ఒళ్ళు …వేడెక్కిపోడం??…అంది కవిత గుర్రుగా…
…ఎందుకేంటీ?…కలిసి బూతు కధలు చదువుతూంటేనే వేడెక్కిపోమూ మనిద్దరం?!…లైవ్ బ్లూ ఫిల్మ్ చూస్తూంటే ఏమౌతామేంటీ?…అంటూ ఎదురుకొట్టింది…
…సర్లే తల్లీ!…తొందరగా ముగించు…అంటూ మరోసారి దండమెట్టింది…
…ఏముందీ?…మరోక్షణంలో మొదలైపోయింది …డా…గీ… …గోడమీద రెండుచేతులూ పెట్టి …చేయిం…చు…కుంటూన్నదే… ఊతంకి మరిది గుబ్బల్నట్టుకున్నాడో లేదో,…అతగాడి చేతుల్ని తోసేస్తూ చటుక్కున లేచిపోయి…ఇందుకే…ఇ…లా…ఒద్దంటాను…అందావిడ మెడ వెనక్కి తిప్పి ఎగూపిరితో!…
…ఎందుకూ!?…అంటూ నడుమట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కున్నాడమ్మా నామరిది అసహనంగా !…
…ఇ…లా…ఐతే…పిసికి పాకం పట్టేస్తావ్…ఎందుక్కందిపోయాయ్!?…అంటూ మా ఆయన ఆరా తీస్తే ఏం చెప్పుకోనూ!…అంటూ పట్టు విడిపించుకుని బాత్రూంగోడనతుక్కుపోయిందమ్మా ఆవిడ…దాంతో…అంటూ ఆగింది పరిమళ , చెప్పనా ఒద్దా!?…అన్నట్లు…
…ఆగిపోయావేం?…చెప్పూ!…అంది కవిత
..గుండె గొంతుకలో కొట్టుకోడం…అన్న మాట విన్నావా!?…
…ఊఁ…విన్నా!…ఐతే!…
అలా ఐపోయిందమ్మా నా పరిస్థితీ!…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…ఎందుకో!?…
…అడ్డు తొలగిపోడంతో …కని…పించేసిందోయ్ , నా మరిదిదీ!…
…ఛీ!…అంది కవిత , ఏమనాలో తెలీక…
… గొంతెండిపోయిందమ్మాచూసేసరికీ!…అంది పరిమళ అదో రకంగా…/27
…ఎందుకో!?…అంది కవిత కళ్ళల్లో అనుమానం దాచుకోకుండా
…పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా…
…తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ…
(ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…)
…ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ…
… సర్లే, విషయం చెప్దూ…అంటూ బ్రతిమాలుకుంది కవిత…
…ఏముందీ , మీదడిపోయాడూ!… ఎ…క్క…డ…గుచ్చుకుందోగానీ ..ఏ…య్…ఛీ…అంటూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది…కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం తొడని తన నడుంమీదకిలాక్కుంటూ మొత్తనూపాడు!…ఈసారెక్కడ గు..చ్చు…కుందో…కెవ్వుమంటూ మీ ఆయనభుజాలమీద చేతులేసి, పైకి లేచి కుడితొడనికూడా నడుంమీదేసేసింది… అతగాడి దండలడ్డురావడంతో నాక్కనిపించలేదుగానీ…చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని,పిసి…కే…డం మొదలెట్టినట్టున్నాడూ… …ఏ…య్…అంటూ మత్తుగా మూలిగి , బలే ఉపాయంగా తప్పించుకుందే మర్దింపుల్నీ… అంటూ తలొంచుకుని ముసిముసినవ్వులకి లంకించుకుంది పరిమళ…

முரட்டு கதைகள்:  Telugu Boothu Kathalu Anukokunda kothaga pellaina ammaitho

…ఏంచేసిందేంటీ ఆ ముండ!?…కసిగా అంది కవిత…
…తిడతావెందుకే పాపం!…మనమూ వాడుకోవచ్చా ట్రిక్కుని…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ముందు విషయం చెప్పు…వాడుకోడం తర్వాతమాట!…అంటూ బుసకొట్తింది…
…చెప్తాలే విను…ఒద్దన్నానా!నా ఒళ్లిట్టే కందిపోతుందిబాబూ!… అని గారాలుపోతూ కాసేపు మీ ఆయన దండల్ని నిమిరి , చేతి వేళ్ళని చంకల్లోకి జొనిపి కితకితలెట్టిందేమో , గుబ్బల మీద పట్టుజారింది… అదే అవకాశంగా అతగాడి చేతుల్ని పక్కకి తప్పించి, తన చేతుల్నిమెడచుట్టూ పెనవేస్తూ మీ ఆయన ఛాతీకి తాపడమైపోయింది… బలే ట్రిక్కు కదూ మర్దనాలు తప్పించుకోడానికీ!…అంటూ కవిత కళ్ళల్లోకి చూసింది పరిమళ…
…కొత్త…కనక ఫలించిందేమో దానికి!…నేనైతే ఛాతీమీదో , వీపుమీదో ఉన్న జుత్తంకించుకుని పీకేస్తా!…అంటూ చేతివేళ్ళు చాపి …అది సర్లే!… ఫలించిందా?!…
…ఉహూఁ…విదుల్తాడా నా మరిదీ? మోచేతుల్నినిలువుగా గోడమీదాన్చి , అరచేతుల్ని రెండు శరీరాల మధ్యా చొప్పించి , మళ్ళీ గుబ్బల కుదుళ్లనొడిసిపట్టుకున్నాడు… అని పరిమళ అంటూటే…
…నే చెప్పలా!…ఊఁ!…
…అ…బ్బ…ఒద్దంటే విన్రుగదా!..ఈ చేతులకి సంకెళ్ళేస్తే తప్ప లాభంలేదు… అంటూ మీ ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కుతూ పైకిలేచి , చెరోకాల్నీ చెరో మోచేతి వంపుమీదా వేసేసి కూచుండిపోయిందోయ్ , అంత…దిట్టమైన గూటాన్నీ రెండు శరీరాలమధ్యా బంధించేస్తూ… గృహా…ప్రవేశానికి… వీలుగా ఉంటుందనో ,ఆవిడ బరువునాపుకోడానికో, చేతులు కిందకిజార్చాక తప్పలేదు నా మరిదికి…మరుక్షణం తన తొడల్ని నడుంకి చుట్టేసిందోయ్…మెసలడానికి వీల్లేకుండా!!…అ…బ్బ!…ఏం పట్టమ్మా!…పోటెద్దుకి ముకుతాడేసినట్లు…అంటూ మత్తుగా కళ్ళుమూసేసుకుంది పరిమళ…
…లొంగాడా??…అంది మూడ్లోకొచ్చేసిన కవిత…
…లొంగుతార్టమ్మా మగాళ్ళూ!…ఆవిడ మొత్తని గోడకొత్తేస్తూ అరచేచేతుల్లో ఆవిడ పిఱ్ఱల్నిముడ్చుకుని పైకెత్తి, అనువుగా మొహం ముందుకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల్ని ముక్కుతో తవ్వేస్తూ, మో చేతుల్తో బక్క పల్చటి తొడల్ని గోడకొత్తేసి…కసు…క్కున…దిగేశాడమ్మా … …కళ్ళూ బైర్లు కమ్మాయేమో ఆ…గెం…టు…కీ…, … మీ ఆయన జుత్తట్టుకుని మొహాన్ని గుబ్బలకొత్తేసుకుందోయ్…నోట మాట రాకా!…కాస్త ఎత్తుమీంచి చూస్తున్నానేమో!…నా మరిది …మొ…త్తం మగతనం…ఆవిడ రెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ లోపలికి చొచ్చుకుపోడం…చీలిన పూరెమ్మల్లోంచి …తెల్లటి మదం… ఉబ…కడం…స్పష్టంగా కనిపించిందోయ్ కనుల పండుగ్గా!… రెమ్మలు చెమ్మ బారడంతో…కదలిక సులువైనట్లుంది… దం…పు…డు…మొదలెట్టాడు చూడూ!…అరవై మైళ్ల స్పీడుతో వెళ్ళే రైలింజను పిస్టన్ కదలిక గురొచ్చిందమ్మా!…ఒకటే తేడా!!… అంటూ ఆగిపోయింది పరిమళ మైమరుపుగా…
…చెప్పేంటదీ?… అంటూ కసిరింది కవిత…కోపం, తమకం కలగాపులగమైన గొంతుకతో…
…వినూ!…రైలింజను పిస్టన్ పులుముకున్నది నల్లటి గ్రీజైతే …నా మరిది…పట్టించు…కున్నది… తెల్లటి గ్రీజూ!……ఇక స్పీడు పెంచి ఆవిడ పూ బిళ్ళ మీద …ఫట్…ఫట్…ఫట్…మంటూ జోడు గుళ్ళ మరపా మొదలెట్టాడుచూడూ… …పక్క్…పక్క్…చప్పుళ్లతో, …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ…మూలుగుల్తో……థపక్..థపక్… చప్పుళ్ళతో…బాత్రూం దద్దరిల్లిపోయిందనుకో!… అవునూ!…ఆవిడ పేరేంటీ?…అంది పరిమళ మైకంగా…
…మాలతి… ఊఁ…కానీ!…

முரட்டு கதைகள்:  నా బయోపిక్ !! కన్య నుంచి భార్య – 3

…మనూ…అన్నట్లున్నావ్?…
…అబ్బ!…రెండూ అదే!…
…అదెలా అవుతుందీ?…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…దానిపూర్తిపేరు మాలతీ మనోరమ…మనూ , అని కూడా అంటాం…ఐతే ఏంటిటా?!…అంది కవిత అసహనంగా…
…ఏంలేదూ…ఆ మాలతీ మనోరమ స్థానంలో నేనుంటే!?… భగవంతుడా!?…అనిపించిందోయ్!… అంటూ మైకంగా కళ్లుమూసుకుంది పరిమళ…తొడలమధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ…
..ఛీ!… సిగ్గులేకపోతే సరీ!…బావ ని మోసం చేస్తావా?…అంటూ కసిరింది కవిత…
…తప్పేముందీ?…ఈ మగాళ్ళు మన్ని మోసం చెయ్యట్లే!…వాళ్ళల్లాగే మనమూనూ!…అంది పరిమళ అంతే ఘాటుగా…
…సర్లే తల్లీ…ఆ విషయం తరవాత…ఇంతకీ ఆ …నాలుగోరకం… చప్పుళ్ళెక్కడ్నుంచో!?…అంటూ మాట మార్చింది కవిత…
…తప్పించుకుంటున్నావ్ కదూ!…సరే విషయంకొస్తా…మొదట నాకూ అర్థంకాలా!…కాస్త జాగ్రత్తగా చూసింతర్వాత తెలిసింది , పోటు ధాటీకి …ఆవిడ ములుకుల మీద ఎగసెగసిపడే మంగళసూత్రం బిళ్ళలు చేస్తూన్నవని!… అంది పరిమళ షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగ!…
…సర్లే!…ఐపోయిందా బాత్రూం సరసం అక్కడితో!?…అంది కవిత , ఇంక ముగించమన్నట్లుగా…
… అప్పుడే ఎక్కడా!?…ఇంట్రవెల్ కొచ్చాం!… అంది పరిమళ కవ్వింపుగా!
…అది కూడా చెప్పూ!…అంది కవిత…
…గెడ్డం భుజం మీదాన్చి ఆ…పూ!…ఛం…పేస్తా…వా?…అని మత్తుగా గొణుగుతూ, చేతి గోళ్లని భుజాల్లోకి దిగేస్తూ తొడల్ని నడుం చుట్టూ పెనవేసి మడమల్ని మీ ఆయన పిఱ్ఱల మీదేసి తన మొత్తకొత్తుకుందోయ్… …దాంతో ఐ…పో…యిం…దేమో ఆవిడకి!…కళ్ళు మైకంగా మూతలడిపోయాయ్…ఎంత …కార్చు…కుందో గానీ , నా మరిది కాఫీ రంగు తొడలమీద తెల్లటి చారలు కనిపించాయంటే నమ్ము!…
…మానేశాడా!?…
…ఐపో…యిం…దావిడొక్కర్తికే!…నా మరిదికి …అవ…క్కర్లే!?…
…అంటే?!…మళ్ళీ లంకించుకున్నాడా?…
…ఆఁహాఁ…కాకపోతే కాస్త సున్నితంగా!…
…అంతేలే!…రంకు ముండల దగ్గరే సున్నితత్వం…ఎలా లంకించుకున్నాడో అదీ చెప్పు…
…తిట్లు తగ్గించి విను…అలిసిపోయావా!?…అంటూ కాసేపావిడ వీపు నిమిరి , ఆ పైన మెల్లిగా గోడమీదికి వాల్చి, కాసేపు మెడవంపునీ , చెంపల్నీ, ఆ పైన గుబ్బల్నీ ముద్దాడుతూ మెల్లిగా …కదల్డం…మొదలెట్టి , ఉన్నట్లుండి ఆవిడ పెదాల్నందుకున్నాడే!… …కాసేపప్పగించేసినా… ఆ తరవాత కోర మీసం గిలిగింతలు తట్టుకోలేక పోయిందేమో! …ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ ఒళ్ళంతా కదిపేస్తూ పెనుగులాట మొదలెట్టిందే!…ఆ కదలికలకి వెఱ్ఱెత్తిపోయిందేమో నా మరిదికి!… స్పీడు …పెంచేశాడు…
…ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ… అంటూ మూతి కట్టేసిన ఆడ గుఱ్ఱంలా సకిలిస్తూ జుత్తట్టుకుని మీ ఆయన మొహాన్ని గుబ్బలమీదికి లాక్కుంది… వాటి స్పర్శకింఇంత రెచ్చిపోయాడేమో!…ఫుల్ స్పీడులో మొత్తనాడించడం మొదలెట్టేశాడే!…అంత బిర్రైన ఆవిడ గుబ్బలూ పైకీ కిందికీ అల్లల్లాడిపోయాయనుకో!… చేతుల్తో వాటి అల్లల్లాటని అదుపుచేయడానికి బలహీనంగా ప్రయత్నం చేస్తూ అ…మ్మఁ…మ్మఁ…మ్మఁ… అంటూ మూలుగుతూ వాట్ని మీ ఆయన మొహానికొత్తేసిందే… వాటి వెచ్చటి స్పర్శకి వెఱ్ఱెక్కి అంకిన మేరకి నోట్లో ఇముడ్చుకుని కొరికేశాడేమో!…ఏ…య్య్…అంటూ నోట్లోకెళ్ళిపోయిన రొమ్ము కండని బైటికి లాక్కుని , …ఛీ!…అంటూఫాట్ మనేలా మీ ఆయన చెంపమీదోటేసిందే…సడెన్ గా దంపుడాపేసి , ఆవిడ కళ్ళల్లోకి చూశాడు… సా…రీ!… అంటూరెండు చెంపలమీదా , పెదాలమీదా ముద్దుల వర్షం కురిపించేసి, అలా …కొ…రి…కే…స్తే… ఆ… పళ్ల…గాట్లేం…టంటూ…ఆరా తీయడూ మా ఆయనా!?… అని రొప్పుల మధ్య గారాలు పోయింది…
…మరేం చేయాలీ!?… అన్నాడే మీ ఆయన ప్రసన్నంగా…
సుతారం…గా… మోజు…తీర్చు…కోవాలి… అందే ఆవిడ సిగ్గుపడిపోతూ… అంటూ ఆగింది పరిమళ…
…దాని సిగ్గు చిమిడిందిలే! కానీ!!…
…ఆఁహాఁ!…అంటూ ఊపుడు…మొదలెట్టడంతో తుళ్ళి పడుతూన్న గుబ్బల్ని అందిన చోటల్లా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ… ఆ …బొడిపెలేవీ?… అన్నాడే …ఆవిడ మంగళ సూత్రం బిళ్ళలచుట్టూ పెదాల్తో వెతికేస్తూ… ఛీ!…వాట్ని బొడిపెలన్రు… అంటూ భుజాల్ని తిప్పేస్తూ రొమ్ముల్ని నా మరిది మొహానికి రుద్దడం మొదలెట్టిందావిడ
…ఇంకేవంటారూ!…అన్నాడే ఆవిడ్ని రెచ్చగొడ్తూ…
…చను…మొనలు!…అందే కందగడ్డలా మొహం చేసుకుని…
…పేరేమైతేనేం!…పొద్దున్న…పొద్దుఉన్నే. నా ఛాతీని గీరేశావ్…అవీ !… అన్నాడు ముక్కుతో ఓ బిళ్ల ని పక్కకి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తూ … ఛీ!…గీసుకునేవేం కావవి!… అంటూ మంగళసూత్రం మెడవెనక్కెళ్ళేలా భుజాల్ని కుదిపి , గులాబి మొగ్గల్లాంటి చను మొనల్ని బైట పెట్తిందే!…నావే…పొడుగనుకుంటే…అంటూ చూపుడు వేల్లో మొదటి అడ్ద గీత దాకా చూపించి ,… ఆవిడవి ఇంతంతేసున్నాయంటే నమ్ము… అంటూ చూపుడు వేల్లో రెండొ గీత పైగా చూపించి…కవిత రొమ్ములవైపు తీక్షణంగా చూసి ,కళ్ళెగరేసింది పరిమళ ,…నీ…వాటి సైజెంతన్నట్లు!…
…ఏమో!…అన్నట్లు భుజాలెగరేసి …కానీ!… అంది కవిత…
…ఇక్కడ…దాచుకున్నావా!?…అంటూ ఓ …దా…న్ని…చుపుక్కున నోట్లోకి పీల్చుకుని, పెదాల్తో గుండ్రాలు తిప్పుతూ ఉండిపోయాడే!…కాసేపా చేష్టలు భరించి ఆ పైన ఓర్చుకోలేకపోయిందేమోనమ్మా నీ మాలతి…ఓ చేత్తో ఆ రొమ్ముపైభాగాన్నట్టుకుని , మరో చేత్తొ నీ మొగుడి జుత్తట్టుకుని బలంగా తన ఒంటికొత్తేసుకుంటూ , పాములా మొత్తని ముందుకీ వెనక్కీ కదిపేస్తూ మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుందే!…ఒంట్లో రక్తమంతా మొహంలోకీ చను మొనల్లోకీ తోసుకొచ్చేసిందేమో! …ముదురెరుపురంగుతో మెరిసిపోయాయే అవీ! ..
…అవకాశం దొరికిందికదా! …అనుకుని ఆ మొన ని కొరికేసినట్లున్నాడూ!… ఇ…స్స్… గాట్లడేలా కొరకద్దన్నానా!…అంటూ నా మరిది చెవులు మెలేసిందే ఆవిడ… …ఓ అరక్షణం నడుంపనీ ముని పళ్ళ పనీ ఆపి…మీ ఆయనెట్టిన గాట్లల్లో కలిసిపోతాయ్ లే!… అంటూ కన్ను గీటి మళ్ళీ మొదలెట్టాడే… …ఛీ!…అంటూ ఆ చనుమొనని బైటికి లాక్కుని మరోదాన్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపి , ఎదురెత్తులివ్వడం మొదలెట్టిందే!… దున్నుడు స్పీడు పెంచి, దానికీ అదే సన్మానం చేశాడు నా మరిదీ!… ఏ…య్య్… అంటూ దాన్ని బైటికి లాగేసుకున్నదే… పొంగిపోయిందేమో ఆ సన్మానాలకీ… వంతులవారీగా చనుమొనల్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపేస్తూ , ఓ నిముషం పాములా మెలికలు తిరిగిపోయి… ఏ…వం…డీ!… అంటూ ఓ కేకెట్టి మీ ఆయన మెడని గాఠ్ఠిగా పెనవేసుకుని భుజం మీద తలవాల్చేసిందే మైకంగా!… …నా మరిదీ చివరకొచ్చేసినట్లున్నాడు…

முரட்டு கதைகள்:  నా మొదటి అనుభవం | telugusexstories

The post నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 2 appeared first on Telugu Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here