నా అందాల భామ అనుష్క | Telugu actress sex stories

0
160

Hello ladies మీరు ఎవరూ అయిన నాతో sex చేయనున్న
Sankarchsankar@gmail.com mail చేయండి guntur
అయితే మరి మంచిది
ఇది జరిగి 4సం! అయింది మా ఇంటి పక్కన ఒక aunty వుండేది అప్పుడు నేను police constable exams కి

reddy అవుతున్న అప్పుడు ఆంటీ మా ఇంటికి వచ్చేది
అప్పుడు నేను చదువుకునే వాడిని తాను చల అందంగా
వుండేది తాను అంటే నాకు చల ఇష్టం అనుష్క కోడ
లోలోపల చల ఇష్టం అన్ని అనిపిచేది ఒక రోజు నేను

చదువుతున్న అప్పుడు మా ఇంటి లో యెవరూ లేరు
అప్పుడు అనుష్క వచ్చి నా పక్కన కూర్చుంది అప్పుడు నాకు
చెమటలు పోసాయు అప్పుడు అనూష్కక కుచమం కుచమం
నా దగ్గరకు వాసుతుది అప్పుడు tension మారి యెక్కువ

అయింది అప్పుడు మనసులో దైర్యం తేచుకుని చిన్నగ చేతిని
తన నడుముకి తగిలిచ తాను ఒక సారిగ నామీద వలిది నాను వటేసుకోని మందులు పెడుతోంది అప్పుడు నాకు భయం పోయింది నిను అనుష్క ను వటేసుకోని మందులు పెడుతున్న ఇద్దరం 5 నిమిషాలు వునమం తనను నా చేతులతో యేతుకోని నా బెడ్రూమ్ కి తీసుకువచ్చి బిడ్డే పే పడేసి నిను తనపై పడను నిను నా రెండు చేతులను తన రెండు సోలు పే వేసి పిసుకుతూన అప్పుడు అనూష్క హ హ హ హ
హ………ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ అరవ సాగింది ఆ అరుపులకు ఆ గది మొత్తం మారుమొగుతుది నేను తన బట్టలు ఒకటి ఒకటి తీసి పరేస చిన్నగ తన తోడలపే మందు పేటను అప్పుడు తన ఒక సారిగ jerk పాచింది నేను మేలగ తన పుకు మేద మందు పట్టిను తన పుకును నా నాలికతో నాకుతున అప్పుడు

முரட்டு கதைகள்:  త్రిబుల్ ధమాకా – Part 9

అనూష్క హ హ హ అబా అబా అఅఅఅఅ అని అరవసగిది అల అరిసి అరిసి కరిచింది నేను నా బట్టలు అని యిపి పారేసి నా 7అగులలు గల నా మడను తన పుకుపే రుద సగను తను మొలకలు పిరుగుతు హ హ హ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ పేటర పేటర అని ములుగుతుంది నేను నా మడను తన పుకులోకి గురి చూసి తోస నా మడ పుకు సగం పోయింది అప్పుడు అనూష్క పేదగ అరిచింది అప్పుడు నాకు బేయం వేసింది నా చేతితో తన నోరును ముస మలి నా మడను పుకులోకి మోసం తోస తన కలమంటి నీళ్లు

కరుతుంనయి సమయం తరువాత నా మడను చిన్నగ ముదికి యనికి అనటాం మోదలు పేట తను చిన్నగ ములుగుతుంది ఆ ఆ ఆ ఆ హహ హహ హహ హహ 20 ని అ రూమ్ అత అరుపులతో మరుమోగిది నా రసాలను తన పుకులో నీపేస తరువాత 3నేలకి తను కడుపు వచ్చింది మేము ఇప్పుడు కూడ కలుసుతునమం.

முரட்டு கதைகள்:  హాయ్ అంటీ మీ పేరు? | Telugu Sex Stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here