నా స్నేహితురాలు ని ఆపాలెం దెంగుడు విషయం లో | telugu sex stories

0
161

[ad_1]

హాయ్ యామ్ రామ్‌ఫ్రామ్ హైదరాబాద్ నుండి ఇది ఇటీవల జరిగిన నిజమైన కథ.
ఒక రోజు నా gf వల ఇంట్లో విలువ గ్రామం కి వెలినపుడు వల ఇంట్లో థాను వాలా తముడు, ఆరోజు సాయంత్రం వాలా తముడు వాడి frnd మరియు ఇంకో కజిన్ తముడు పార్టీ ప్లాన్ చేసాడు, అలాగే నా GF కుడా వల క్లాస్‌మేట్స్ మరియు నాథో పార్టీ వాలా ఫ్రెండ్స్ 8 సాయంత్రం వచేశం, ఆపటి వాల తముడు విలువ తగుతునారు వాడి బెడ్ రూమ్ లో కుర్చోని మేము హాల్ కుర్చోని ఎమ్ థెచోకావాలి ఎమ్ చెదమ్ అని ప్లానింగ్.

మోతమ్ 2 అమ్మాయిలు మరియు 4 మంది అబ్బాయిలు నాథో నా జిఎఫ్ తో కలి, వొడక నాకు నా జిఎఫ్ కి ఇంకో అమ్మయి nd వేరాయ్ అబ్బాయి కి మిగిలని ఇదకి నిర్ణయించుకోండి వెల్లం థేవదానికి అబ్బాయిలు అంధారం ..వొడక పూర్తి చేసి సగం తెచ్చుకున్నం విలువ బీర్ లు తెచ్చుకున్నారు స్టఫ్ అంత తేచుకునమ్ హాల్ లో ఆని చేయండి మొదలు స్టార్ సారి 10: 30 అయింది.

முரட்டு கதைகள்:  Na mardalitho aa roju night enjoy chesa

మెలాగా మాట్లాడుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ వోడ్కా ఎట్టాకి అబ్బాయిలో పాడు పడ్డాడు. పకన వాడి జిఎఫ్ అహ్ పకనా నా జిఎఫ్ కుర్చూనారు ఐవి మా స్థానాలు కాబట్టి నా జిఎఫ్ నాకు ఒపోజిట్ లో ఉండి హాట్ గ నైట్ డ్రెస్ టి-షర్టు ఎన్ డి మిద్దే థో అహ్ పకనా అమ్మాయి టీ-షర్టు ఎన్ డి జె ans tho thanu hot gane undhi nenu short and tshirt mekathavalu jeans and all..2 shots kotam inka melaga matalu perigayi jokes fun and madhya loya na gf na side ga chusthu undhi tempetng ga, nenu chusthu a pakana vadi gu ni kuda chuchu munu chustu కుద అంటే ఏమో నా gf ని చూస్తూ ధని కుడా చూస్తున్నరు ఏమో.

సిగ్ తగ్గడికి బాల్కనీ లోకి వెలమ్ నేను వేరాయ్ అబ్బాయ్..ఆపుడు నా జిఎఫ్ కుడా వచ్చి నాకు సిగ్ అంది నా దాంట్లో రెండు పఫ్స్ కోటింది లైట్ గా ఆకింది..లోప్యింగ్ పాటలు పాడుతున్నాయి. .

முரட்டு கதைகள்:  నేను-నా దేవత పార్ట్-22 | kamakathalu

మల్లి నేను సిగ్ తగుధం అని బాల్కనీ లోకి వెలి తగుతునా నా జిఎఫ్ మల్లి వచ్చింది తగదని, వాలాధి 4 వ అంతస్తు అల సిగ్ తగుతుంటే హాట్ హాట్ గా మాట్లాడుతుందీ ఫక్ చేయి అని ఉందీ అని (ఆల నందుకుంటాయ్ ఇప్పటికే మేం చాల సన్ కెల్ సెమ్ కమ్ సెక్షన్ లో సెమాల్ట్ సెమాల్ట్ సెక్షన్ లో సెమాల్ట్ సెమాల్ట్ సెక్షన్స్ అయితె ఛాన్స్ దొరికితయ్ చేద్దాం లే అన నేను లేడు ఇపుడు దెంగు ర నాకు చాల హాట్ గా ఉంది అని అంది ఇక బాల్కనీ లోనా అంటే denను డెంగు ఏం కాదు అంది నేను వదు బాగోడు అన థాను

బాల్కనీ తలుపు బయటనించి లాక్ చేసి నేను గతిగా ముద్దు చేసింది కోరికేసింది నా పెదవులు నాకు లేచి పూర్తి వేడి ముద్దు ఇచ్చుకునమ్ నా చేతులు అలా ధని వక్షోజాలు (ధని అత్తి 33-28-34 ధనిసల్లు nd గూఢ బాలే ఉంతై) పికి వెలిపోయిన్యాలో నాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది. పైకి లేపింది నేను బ్ర కింతకి లాగేసి చికుతున అలా నుంచోబెటి అవరణ వస్తరు ఇమో అని వేగంగా ఫాస్ట్ గ చెకుతునా అధి సౌండ్ చేస్తా మెలగా నా చెవికి కొరుకుతుంది నేను పూర్తి చేకుతున్నాను. లోపలికి రండి అంటే సిగ్ తగలదు తాగి వస్త అని చెప్పి ఇంకో సిగ్ వెలిగించ మల్లి డోర్ పేటేస వాడు ఓక్స్ 5 నిమిషాలు తర్వత వెలుతురు ఎదో సోది మాట్లాడి, డోర్ పెటి సిగ్ తగుతు కుర్చీలో ఉన ధని ధగారికి వెలి ఒక చేతో సిగ్ థగుథో పోగొట్టారు. పేటి సుల్లి వథాదం మొదలు పెట్టి కొంటె చిరునవ్వు చెస్తూ, మెలగా నా చిన్న లోపాల చెయ్యి పెట్టి వత్తుతుండి అపుడు నేను చెకవ అని అది బయటికి తెచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంది పైన మేలగా చేయడం మొదలుపెట్టింది నా చేతిలో సిగ్ టేసుకొని తాగి నా సుల్లి పైనా ఒపుతుండి చికుతుండు మేము మళ్లీ ముద్దు పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాను.

முரட்டு கதைகள்:  Na అనుభవలు | Telugu boothu kathalu

2 నిమిషాల లో నే వొడక కి ధానికి పికి అకింది డెంగు డెంగు అతుండి ఇక వాడు అంటే ధని ప్యాంటీ థేసి పాకన పదేసి బాల్కనీ లో మిద్ది పైకి లేపి చిన్న పడుకొని పెద్దవా పెందవ అండి ఇంకా ఏం చేస్తా నా చిన్న వేపి పుకులో పెటాసే మెలగా శబ్దం చేయండి గ శబ్దాలు డెంగు రా అపకు వారు వచ్చిన దెమ్గుతునే ఉంది ఎం కాదు డంట్ స్టాప్ అని గతిగా పటేసుకుంది దెంగుతునా అలానే నిజం గ ధని పుకులో వేది అధి ఓహ్.

నా దేవుడు నిజమ్ అంటాను. తలుపు దగ్రాయికి పిలిచాడు ఈడి సీరియస్ గా అగు వస్థూనమ్ ఒక 10 నిమిషాలు చైనా సమస్య gng అంధి వాడు వెలిపోయాడు నేను కాస్త ఈసి తోకుతుండి కోరుతుంది పిచ్చి పిచి గ నను అధి వేసింది ఆరోజు నాకు ధని ఫోర్స్ కి త్వరగ లీక్ అయిపోయింది, వాష్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్లడం కానీ ధానికి 25
% కమ్మమే తేరింది ఇంకా చలా ఉంది ధనికి ఆరోజు కళ్ళలో తెలిపోతుంది దాదాపు వాల ఫ్రెండ్స్ కుడా దాంట్లో కమ్మ కనపడి ఉంటుంది. వివిధ గా వివిధ ప్రదేశాలు లో అయినాయి అవి వినని వ్యాఖ్య కాటండీ..

முரட்டு கதைகள்:  అచ్యుతరావు ఫ్యామిలి | telugu sex stories

లైక్ టెర్రస్ సెక్స్, పార్క్, నిర్మాణ భవనం..కార్..ఎలా చాల 4 సంవత్సరాలు పూర్తి దెంగుడు ధనికీ వీక్లీ 2 సర్లు అన 3 సర్లు అన సెక్స్ చేయటానికి కలిసే వలం..కలిసినప్పుడు కనీసం 4 5 షాట్‌లకు పించుకునేది ..
hangout ramnadhreddy2018@gmail.com
telegram crazyboy105

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here