పూర్ణానందం 4 | telugu sex stories com

0
217

[ad_1]

“చెప్పరా..”
“అదీ నిన్ను బోసి మొలతో బట్టలులే కుండా చూడాల నుంది…..
“ఛీ.. ఛి … సిగ్గులేదా రా.. ఇలా అడ గ డాని కి..”
అం
“నీ చాట్ చదివి.. అందులో నీ అందాలను కళ్ళకు కట్టి నట్లు వర్ణిస్తుంటే … బట్టలులే కుండా అంత బాగుంటా వా… తట్టు కోలేక పోయాన క్కా.. అందుకే చూడాలని ఉంది.. సరేనా..”
” వద్దు రా.. నేను నీ అక్కను రా.. అలా చూడ వచ్చా.. ……. వద్దు రా….”
“నువ్వు చాట్ చేసినప్పుడు లేదా…. …. కాం(cam) లో అతని కి చూ పెట్టావులే… మరి నాకు చూ పెట్టడానికే మి.”, అని కొద్ది గా ధైర్యము తెచ్చుకొని అనే సరి కి .. ఇక నా నోరు మూత పడింది. సాయంత్ర ము భాస్కర్ గారితో చేసిన అన్నా చెల్లెల్ల చాట్ గుర్తుకు వస్తుంటే… నాకే ఇప్పుడు కడుపులో దేవినట్లయింది. అందుకే ఏ మనాలో తోచ క .. అలాగే ఉండి పోయాను..
“చెప్పక్కా.. చూపిస్తావా.. లేక బావ కు చె ప్పాల నా….”

முரட்டு கதைகள்:  రాణీ పిన్ని | telugu sex stories 2021

ఆ మాట కు ..ఒక్క సారి ఉలిక్కిపడి.. దీన ము గా వాడి కెళ్ళి చూస్తుండి పోయాను……ఇంత వరకూ మొగుని ముందర మాత్ర మే బోసి మొలతో కనిపించాను.. కాం(cam) లొ చూ పించలేదు అని చెప్పినా వీడు నమ్మేలా లేడు…… మరి ఏ మగాడి ముందూ అసలు కు పెటలే కుండానే కనిపించలేదు.. వీడు ఏక ము గా బోసి మొలతో చూపించ మంటున్నాడంటే అందులో జబర్దస్తీ గా అడు గుతున్నాడంటే నా చాట్ వీక్నెస్ పసిగట్టాడు…. దానికి తోడు ఆ భాస్కర్ గారు కూడా నా అందాలను అలా వర్ణిస్తాడను కోలేదు … నిజము గా బోసి మొలలో నిలబడ్డానా అన్నట్లు మెడనుంచి .. పాదాల వరకూ ఒక్కొక్క పార్టు మీద కామెంట్ చేస్తుంటే… నాకు చాట్ లోనే పిచ్చక సి పుట్టింది… అందుకే నే మో వీడు అలా అంటున్నాడు…. ఇక వీడు నన్ను వదలి పెట్టేలా లేడు మరి .. ఏమౌతుందో చూద్దాము ఏదోలాగా బెట్టు చేస్తే సరి. బట్టలు విప్పి చూ పాలంటే నాకు చేతులాడట ములేదు.. అలాగే ఉండి పోయాను..

முரட்டு கதைகள்:  నెను న ప్రపంచం

నా పరిస్తితిని గమనించాడు. వాడికి ఇంకా ధైర్యము వచ్చినట్లుంది.. కొద్ది గా దగ్గాడు.. అప్పుడు చూసాను వాడి కళ్ళలో కి .. వాడి కళ్ళల్లో కోరిక బలము గా కనిపిస్తుంది.. అడుగు ముందు కు వేసాడు…. చూస్తుంటే వాడే నా బట్టలు ఊడదీసేలా ఉన్నాడే.. అది ఊహించు కుంటుంటే నా వళ్ళంతా

బిక్క చచ్చిపోయింది… అయినా వాడి కి అంత ధైర్యము ఉండదులే అను కుంటూ గమ్మున చూస్తూ ఉండి పోవడము కన్న చేసేదే మి లేదని పిస్తుంది…
నా ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు. వాడి కళ్ళల్లో చూస్తూ దీన ముగా అర్థిస్తున్నట్లు మొహము పెట్టి అలాగే నిలబడి పోయాను. నా సళ్ళ వంకే చూస్తూ.. నా ఎడ మభుజము మీద చెయ్యి వేసి పెటను లాగే సాడు. నాకు వీడి కింత ధైర్యము ఎప్పుడు వచ్చిందా అని నేనే షాక్ తిన్నాను. అమ్మో వీడు నిజము గా తీసేసేలా గున్నాడే అను కుంటూ..

“వద్దు రా ఆనంద్.. నా మాట వినరా..నేను నీ అక్కను రా……”, అని రెండుచేతులతో నా పాలిండ్లను క్లౌజ్ మీద కప్పుకున్నాను.
“..ఊ..ఊ… ఒక్కసారి…. .. ఆ చాట్ చదివినత ర్వాత.. ఆగ లేకున్నాన క్కా… వెన్న ముద్దలను చూడాలనిపిస్తుంది ….. అని క్లౌజ్ బటన్ లను తీయడానికి నారెండు చేతుల మధ్య చేతులేసాడు. నా రెండుచేతులతో వాటిని అడ్డగించాలని చూ సానే గాని. వాడు కోపముగా వాటిని నెట్టి పడేసి. నా కళ్ళలోకి తీక్షణ ము గా చూస్తూ.. క్లౌజ్ బటన్ లను ఫట్

முரட்டு கதைகள்:  ప్రమీల చెప్పిన కధ 5 - Telugu Sex Stories

ఫట్ మని పించాడు. ఒక్క సారి గా అవాక్కయ్యాను… క్లౌజ్ ముందర పిగిలి పీలి కలు గా వేలాడుతూ.. బాలో నుంచి నా మా మిళ్ళు తొంగి చూస్తున్నాయి…. వామ్మో వీడు ఇక వదలడు… నన్ను పూర్తి గా బట్టలిప్పేంత వరకూ ఆగే లా లేడు.. వాడి కళ్ళల్లోని గీరనే చెపుతుంది.. ఎంతకైనా తెగిస్తాడని ….
క్లౌజ్ వంక చూశాను… మంచి కొత్త ఛైజ్ చినిగి పోయింది… చేతులు అడ్డం పెడితే… బ్రా కూడా చంపేస్తాడే మో… కొత్త బ్రా… 300 రూ పాయిలు పెట్టి కొన్నది.. ఎలాగూ… వదలడు… వెన్న ముద్దలో అని పలవరిస్తున్నాడు… అందులో తెల్ల బ్రా… నిజము గానే వెన్న ముద్దల్లా ఉన్నాయను కుంటా… ఇక ఆగుతాడా… అన వ సరము గా బానెందుకు చింపు కొ వాలి … అనుకుంటూ… చేతుల మీదు గా భైజును తీసివేసి… వెనుక నుండి బా హుక్కును లాగి.. బ్రాను జార విడిచాను….

முரட்டு கதைகள்:  చెలరేగిన జాణలు – Part 78

ఒక్క సారి గా నా రొమ్ములు కనబడే సరికి … వాడి కళ్ళల్లో
మెరుపు మెరి సినట్లయింది… అలానే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు…. ఇంత వరకూ కర్కషముగా చూసిన చూపుల్లో సడన్ గా మత్తు ఆవరించినట్లు న్నది.. నిజమే… బాగా పండి రంగుతేలిన బంగిన పళ్ళి మామిడి పళ్ళలాగా ఉన్నాయి… ముచ్చికలు కొనదేలి బాగా బిరుసెక్కాయి… అలాగే ఆశగా చూస్తున్నాడు.. పట్టు కుంటాడే మో అనుకున్నా…

ఊహూ….. అలాగే చూస్తున్నాడు… అబ్బా… మగ వాడి చెయ్యి పడక ఎన్నిరోజు లయ్యిందో వాటి మీద … తహత హలాడి పోతు న్నాయి మరి … ఎలాగూ వీటిని చూశాడు కదా… ఇక వదిలేస్తాడేమో అనుకున్నా…
వాడు ఇంకా అలాగే చూస్తున్నాడు.. నాకెందుకో వాడు అలా చూస్తుంటే భలే సిగ్గేసింది… అందుకే.. రెండు చేతులతో వాటి ని కప్పుకున్నాను… అంతే ఒక్కసారి వాడు నా కళ్ళల్లోకి చూశాడు… అదే నేను చేసిన తప్పేమో… కొర కొరా చూస్తూ…చేతులు తీసెయ్యి అన్నట్లు న్నాయి వాడి చూపులు……
“అబ్బా..అలా చూస్తుంటే… నాకు సిగ్గేస్తుంది రా… ఇక నన్ను వదిలెయ్యి రా… “, అంటూ ఇంకా చేతులు తియ్యలేదు… వాడు అసహన ముతో…
“అవునులే… కాం(cam) లో అయితే… వంటి మీద బట్టలులే కుండా చూ పెట్టటానికి సిగెయ్యదు కానీ… ఇప్పుడెందుకు సిగ్గు… కిందివి కూడా తియ్యి… “, అమ్మో..అమ్మో.. వీడు వదిలి పెట్టేలా లేడు… వీ డేంటి … ఆ కాం అంటూ పట్టు కున్నాడు….
“ఇంట్లో కాం లేదు కదు రా… నేను అసలు చూ పెట్టలేదు…. తనే

முரட்டு கதைகள்:  Mani tho Memories 1 | Telugu srungara kathalu

అలా ఊహించుకున్నాడు… “,
“నాకు చెప్పొద్ద క్కా… ఇక్కడ కాక పోతే.. స్నేహ ఇంట్లో చూ పెట్టావేమో… అలా చూ పెట్టక పోతే… బంగి నపల్లి మా మిడి పల్ల లాగా ముచ్చికలు మొనదేలి ఉంటాయని వాడికె లా తెలుసు… చూడు అచ్చం తను చెప్పిన లాగానే ఉన్నాయి… నీ ఇష్టం… మొత్తం చూ పెట్టక పోతే… బావకు చెప్పక తప్పదు.. మరి ..”, అబ్బా.. ఆ చేతులు తియ్యవే… భలే పసందు గా ఉన్నాయి నీ రసాలు… ఇంకా కాస్తా చూడానీయవే అన్నట్లు న్నాయి వాడి చూ పులు…
నేను మాతం చీర విప్పను.. కావాలంటే నువ్వే విప్పుకోరా అందా మని ఉంది… కానీ… భైజు ను చింపినట్లు.. చీరను కూడా ఫరు మని లాగాడంటే… అందులో కుచ్చిల్లల్లో పిన్నుంది.. దెబ్బకు చిరిగి పోతుంది… అను కుంటూ తప్పదని … ఆ పిన్ను ను తీసి వేసి.. కుచ్చిల్ల ను తీయగా… ఒక్కసారిగా చీర కుప్పగా కాళ్ళదగ్గర పడి పోయి… ఇక లంగా మాత్రం మిగిలింది… వాడి వైపు చూశాను…
వాడి చూ పంతా ఇప్పుడు నా పొట్ట మీద ఉంది.. బ్రా కూడా లేదు కదా… లంగా పొత్తి కడుపు మీద ఉంది.. అధు ష్టం కొద్ది బొందు భాగం నడుము పక్కకు వచ్చింది.. లేకుంటే.. బొందు కింద

முரட்டு கதைகள்:  అది నాకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది 3 | Telugu Boothu Kathalu

పాయలో నా ఆడతనం కనిపించేది… 70ఎం ఎం లా కనిపిస్తున్న నా పొట్ట భాగ ములో నడి మధ్యన లోతు గా నా బొడ్డు వాడి కి మంచి కిక్కిచ్చినట్లుంది… దాని మీదనే ఉంది వాడి ద్రుష్టి.. స్నేహకు నాబొడ్డంటే పిచ్చక సి… నాలుకతో చుట్టూ నాకుతూ మధ్యలో పొడిచి పొడిచి పెడుతుంది.. అబ్బా అది తలుచుకుంటుంటే… వళ్ళు జిల్లు మంటుంది… వాడి చూపు మాత్రం అక్కడ నుంచి కదలటం లేదు.. పైన పాకాని కొచ్చిన రసాలు కూడా వాడి నాకర్షించడం లేదంటే.. వాడి కళ్ళకు నాబొడ్డు అయస్కాంత ములా అతుక్క పోయినట్లుంది.. కొంపదీసి వీడు కూడా వేలు పెడతాడా… లేక ఏక ము గా నాలుకతో పొడుస్తాడా…… అమ్మో వాడి చూపు చూస్తుంటే… బొడ్డు ను కొరుక్కుతినేలా ఉన్నాడు… .
నాకలా లంగా మీద నిలబడాలంటే… ఏదోలా గుంది.. అందుకే ఒక్కడు గు వెనక్కు వేసి గోడ కు అతుక్క పోయాను.. మాడల్ లాగా కె మారా ముందు నిలబడినట్లుంది నా పరిస్తితి … ఎక్కడో చదివాను… కె మరా పట్టు కొని చాలా మంది ఫోటో గా ఫర్లు అలా ఫోటోలు తీస్తూ.. ఎంతో నిగ హము గా ఉంటారట.. వీదు కూడా అలా నిగ పాముతో ఉన్నట్లుంది.. లే కుంటే… ఇలా టాప్ లెస్ గా చూస్తుంటే.. ఏ మగాడైనా ఆగుతాడా.. అని సడన్ గా గుర్తు కొచ్చి.. వాడి పైజా మా వంక చూశాను…

முரட்டு கதைகள்:  పూర్ణానందం – 18 | telugu sex stories

వామ్మో… గుడారం లేచింది… అంటే రెడీ గా లేపుకొని ఉన్నాడు… ఇక లంగా తీశానంటే ఎక్కడ వచ్చి వాటేసుకుంటాడా అని భయమేస్తుంది.. కానీ స్నేహ భాస్కర్ గారు చెప్పినట్లు… ఇక తప్పదు కదా… అల్లరిచేసి గొడవచేస్తే నలుగురిలో నవ్వుల పాలవ కుండా… లొంగి పోక తప్పటం లేదు… వాడి పైజామ వంక మళ్ళీ ఒక సారి చూశాను… ఎందుకో నరాలు జివ్వు మన్నాయి… నిజము గా వాడు నన్ను ఆక మించు కుంటాడా… తన గునపముతో నా తొడల మధ్య పొడుస్తాడా… ఏమో ఎంత సైజుందో… పూరెమ్మలు చినిగి పోతాయే మో…. అమ్మో…. ఒకే సారి అంతా దిగుతుందా….
ఛా… ఛా… ఇదే మిటీ ఇలా వస్తున్నాయి ఆలోచనలు… అనుకుంటూ వాడి వంక కళ్ళు పైకెత్తి చూశాను… వాడి చూపంతా మెడ కిందనుంచి… లంగా పై వరకూ మార్చి మార్చి చూస్తునాడు… అవును మరి … బాగా చామన ఛాయలో ఉన్న తన పెళ్ళా మెక్కడ… పసినిమ్మ పండులా ఉన్న నేనెక్కడా… అందుకే… లొట్టలేసుకుంటూ చూస్తున్నాడు…
నాకు అసహన ము గా ఉంది… ఒక పక్క వాడిని డైరెక్టు గా చూడలేకున్నాను… లంగా కూడా జారిస్తే మొత్తం చూస్తాడు … అంత కన్నా ఏ మిచెయ్యలేడు… సరే జరిగేదేదో జరుగుతుంది… ఇలా అసహన ముగా నిలబడాలంటే… ఏదోలా ఉంది…

முரட்டு கதைகள்:  Fb lo married women.. Mundu voddu ani taruvata apaddu ani | telugu sex kathalu

అను కుంటూ వాడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ….. చెయ్యిని లంగా
బొందు దగ్గరికి తెచ్చాను…. ఒక్కసారి వాడి ముఖం వికసించింది.. అబ్బా తియ్యవే… త్వర గా…. తియ్యవే… నీ ముద్ద మందారాన్ని చూడాలి… పనసతొనల్లాంటి నీ పూరె మ్మలూ… వాటి మధ్యలో గులాబి మొగ్గలా తొంగి చూస్తున్న ముద్దుల గొల్లిని తనివితీరా చూడాలి అన్నట్లు న్నాయి. వాడి చూపులు… (అలానే కదా భాస్కర్ వర్ణించింది)ఒక పక్క వాడి ముందు అలా తొడల మధ్య బంగారాన్ని చూ పెట్టాలంటే.. సిగ్గుగా ఉంది….. 2

ఎటూ తేల్చక అలా కొద్ది క్షణాలు ఆగాను… అంతే.. వాడి కళ్ళల్లో కనిపిస్తున్న అసహనానికి ఒక్క సారి గా జంకు పుట్టింది.. అమ్మో… ఇక ఆలస్యం చేస్తే… లంగాను చించేస్తాడే మో…. అన్నట్లు న్నాయి వాడి చూపులు…
ఇక తప్పదన్నట్లు… లంగా బొందును లాగాను…

లంగా ఒక్క సారి గా కుప్పకూలే సరికి ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది… అంతే.. రెండు చేతులతో ముఖాన్ని కప్పుకొని.. వేళ్ల సందులోనుంచి వాడి చూపును గమనిస్తున్నాను…. వాడి చూపంతా నా తొడల మధ్యనే ఉంది… అప్పుడు గుర్తొచ్చింది… మొగుడు వెళ్ళి మూడునెలలయింది

முரட்டு கதைகள்:  Un countrol situation | telugu sex stories

కదా.. ఇంత వరకూ అక్కడ బ్లేడు పెట్టలేదు… బాగా పెరిగింది… నల్ల గా.. ఆడదాని కొప్పులా కనిపిస్తున్నట్లుంది… అలా చూ పెట్టాలంటే ఒక్క సారి సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది…
అంతే ఒక్క సారి గా… వెనక్కు తిరిగి … గోడకు ముఖాన్ని ఆనించి.. కళ్ళు మూసుకొని… ఇక వాడు ఏమి చేస్తాడో అని ఉత్కంఠతతో ఎదురుచూస్తున్నాను… అబ్బా అలా వెనక్కు తిరిగి పిర్రలు చూపిస్తుంటే… ఇక వాడు ఆగుతాడా…… క్షణాలు గడుస్తున్నాయి.. ఎప్పుడెప్పుడు వాడు వెనుక నుంచి వాటేసుకుంటాడా…. ఎప్పుడెప్పుడు వాడి గూటం నా పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటుందా… ఇప్పటి కల్లా వాడు పెడా మాను కింద కు లగే సి ఉంటాడు… డాయరును కూడా కిందకు లాగే సింటాడా…. అబ్బా… ఎంత సైజుందో వాడి గూటం… పిర ల మధ్య ఎప్పుడు తగులుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను…
అబ్బా.. వీడికే మయ్యింది… ఇంకా కదలడే మి… వళ్ళంతా తహత హగా ఉంది… ఓవో… ఇం కా బట్టలిప్పుకోలేదా లేక నా పిరలను చూసి గూటం చేతిలో పట్టు కొని ఊపు కుంటు న్నాడా…. క్షణం… క్షణం… నాలో…. వళ్ళంతా ఏదో పొందు కావాలని ఏదో పొందు కావాలని మత్తుగా ఏదో చెయ్యాలని పిస్తుంది…

முரட்டு கதைகள்:  అబ్బో ఎంత పెద్దదో బాబు నీ మొడ్డ | www telugusexstories com

అంతే.. సడన్ గా వీధి తలుపు ధన్ మని చప్పుడవట ముతో… ఖంగు మన్నాను…. కొంపదీసి ఎవరైనా వచ్చారా…. వీడు తన
ఫ్రెండును కూడా పిలుచు కొచ్చాడా…. ఏమిటీ…….. ఏమవుతుంది…. అంత వరకూ ఎంతో ఎక్సెటింగ్ గా ఉన్న వంటి కి ఒక్కసారి గా భయ మా వహించింది…
తల తిప్పి చూశాను… వాడు లేడు… తలుపుతెరవడాని కెళ్ళాడే మో… అని ఒక క్షణ మాగి … అలాగే నడుచు కుంటూ బెడ్ రూం తలుపు వద్దకు వచ్చి.. హాల్లో కి వోరగా చూశాను…. ఎవరూ లేరు…. ఇంతకు ఎక్కడికెళ్ళాడబ్బా…. ఏమీ అర్థం కావడం లేదు… ఏ మయ్యింది ఏమయ్యింది అని ఒకటే ఆందోళ న… అంతే.. బెడ్డు మీదున్న నైటీని వేసుకొని… హాళ్ళోకి వచ్చాను… వాడి జాడ లేదు…. వాడి బెడూ ములో చూశాను… ఎక్కడా అలి కి డి కూడాలే దు…. సోఫాలో వచ్చి కూలబడ్డాను….

అప్పుడర్థ మయింది… నన్ను అలా బోసి మొలలో చూ సాక…. ఒక్క సారి రియలజ్ అయ్యాడా… లేక పూరె మ్మల మీద దట్ట ముగా అలా అడవిలా జుట్టు కనిపించే సరి కి …. ఛా ఇదే మిటీ ఇలా దరిద ముగా ఉంది… అను కొని ఆ కసి అంతా ఒక్కసారి నీరు కారి పోయిందా…

முரட்டு கதைகள்:  రాణీ పిన్ని | telugu sex stories 2021

ఏమిటో.. ఇంకా ఆ బాంస్ నుంచి బయటకు రాలే కున్నాను…. ఒక పక్క వాడి గూటం ఎప్పుడెప్పుడు నాది మ్మలో దిగుతుందా అని ఊహించాను… ఇదే మిటీ ఇలా అయింది…. దెబ్బకు పారి పోయాడే మిటీ….. నా అందం వాడి పెళ్ళాం దానిలా కసెక్కించలేదా……. ఒక్క సారి ఉసూరు మని పించింది…..
హమ్మయా.. ఏది ఏమయినా.. పెద్ద గండం గడిచి పోయింది రా.. బాబూ…. కానీ.. వాడి ముందర బోసి మొలతో నిలబడ్డానే అన్న గిల్టీ ఫీలింగ్…..నా మెదడును తొలచేస్తుంది… రేపటి నుంచి ఒకరి ముఖాలు ఒకరం ఎలా చూసు కోవాలబ్బా… అను కుంటూ…. ఎలాగూ వాడి దగ్గర తాళం చెవి ఉంది కదా… వాడి కొరకు ఎదురుచూడట మెందుకూ అనుకుంటూ…. పరుపు మీద పడుకున్నానోలేదో… సాయంత్రం నుంచి జరిగిన సంఘటనలు గుర్తుకొస్తుంటే… రేపటి నుంచి ఎలాంటి పరిణా మాలకు దారితీస్తుందో…. చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో… అనుకుంటూ అలానే మగత గా నిద్ర పోయాను….
ఇం కా ఉంది…..

முரட்டு கதைகள்:  నెను న ప్రపంచం

The post పూర్ణానందం 4 appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here