పూర్ణానందం 9 | telugu sex

0
160

[ad_1]

మరుసటి రోజు సాయంతం వంటచేసి… ఒక పాత రంగు వెలిసిన వాయిల్ చీర కట్టు కొని టీవీ చూస్తూ.. వాడి కొరకు ఎదురుచూస్తున్నాను.. చీర బాగాలేదు కదా.. వాడి దుష్టి దాని మీద పడి… చీర టాపిక్ వాడే మొదలు పెట్టాలని అలా చేశాను…

8 దాట గానే… వాడు ఉసూరు మంటూ వచ్చి.. స్నానం చేసి…
భోజనానికి కూర్చున్నాడు.. పాపం ఆకలి మీద ఉన్నాడే మో… వాడి ధ్యా సంతా.. భోజన మ్మీదుంది.. అప్పుడప్పుడూ నా
చీర వంక చూశాడు.. సరే ఇక ఆదరాబాదర గా తిని.. ఇద్ద ర మూ సోఫాలో కూర్చున్నాము … వాడు నన్ను ఎగాది గా చూసి…

“ఎమిట క్కా.. ఈరోజు ఆ ఆకు పచ్చరంగు కట్టు కెళ్ళలే దా…. “, అబ్బా ఇప్పటి కన్నా గుర్తుందన్నమాట..
” కట్టు కెళ్ళాను రా….. అబ్బా.. ఆఫీసులో అందరూ దాన్ని తెగ
మెచ్చుకున్నారు… మాబాసు కూడా ఎక్కడ కొన్నావు అంటూ ఆరాదీశాడు… ఇక స్నేహ అయితే మరీ… గుచ్చి గుచ్చి అడిగిందను కో… ఈ రోజంతా అది సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రాబాబూ… చాలా థాంక్స్ రా తమ్ముడూ… ”
“చూసావా… అందరికి చూపించా వు……. నేనే మిస్సయ్యానన్నమాట… నువ్వు దానిలో చాలా అంద ము గా ఉంటా వ క్కా… మళ్ళీ వేసుకున్నప్పుడు నాకు చూపించ వూ…
“అబ్బో… మీ ఆవిడ గుర్తు కొస్తుంది కదూ…. ఆ మాట్ నిన్ననే చెప్పకూడదూ…. నువ్వు వెళ్ళేలో పలే కట్టుకునేదాన్ని కదా… ఆ మళ్ళీ వారము రోజుల వరకూ వెయిట్ చేయడ మెందు కు రా… వేసు కో మని నువ్వే కదా ఇచ్చింది… నీ మోజెందుకు తీర్చనూ…. ఒక్క అర్ధ గంటాగు.. స్నానము చేసి… వేసుకొని వస్తాను… నువ్వే చూద్దువు కాని… ఎలా వుంటానో… “, అని నా బెడూ ముకు వచ్చి… చ క చ కా బట్టలిప్పి.. స్నాన ము చేసి… బా వేసు కోబోతూ… సడన్ గా గుర్తుకు వచ్చి… బా లేకుండా

முரட்டு கதைகள்:  మలుపు తిప్పిన మధుర కథలు Part 6

భైజు వేసుకొని … చీర కట్టాను …
అద్దం ముందు నిలబడి… చీర కుచ్చిల్ల ను సర్దుకుంటూ… బొడ్డు బాగా కనపడే లా కుచ్చిల్ల ను బెత్తెడు కిందకు నెట్టి … పైటను సర్దుకొని… మళ్ళీ చుట్టూ తిరిగి ఒక సారి చూసు కొని …
ఏమో… ఇలా చూపిస్తే… వాడికి ఆరోజు లాగా తిక్కరేగి… బట్టలిప్ప మంటాడే మో… నాకూ అంత కన్నా కావాలా… చాంసు రావాలి గాని … ఈసారి ఇంకా కవ్వించనూ….అనుకుంటూ… తలుపు తెరిచి … వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి… ఎదురుగా నిలబడి….
XCC
“చెప్పరా… ఎలా వున్నానో…. ”
“అబ్బా..అధిరి పోయిందక్కా… నేను చెప్పాను కదా… నీ వంటి కి అతుక్క పోయినట్లుంది… “, వాడి చూపులు మాత్రం ఆ చీర కుచ్చిల్ల చుట్టూ తారాడుతునాయి…
“ఏ మిరోయి… మీ ఆవిడ కూడా అధుర్స్ కదురా ఈ చీరలో….”
లేదక్కా… దానికి చీర కట్టడం చేత కాదు… ఏదో బొమ్మకు కట్టి నట్లు ఉంటుంది… అప్పటి కీ రాత్రిల్లు ఎలా కట్టాలో చెప్పినా

முரட்டு கதைகள்:  Anduke aunty mirante Naku antha istam... | Telugu boothu kathalu

వంటి కి చుట్టుకున్నట్లుంటుంది…”
“ఏ మిరోయి.. మీ ఆవిడను ఫాషన్ మాడల్ చేద్దా మని ఉందా.. రాత్రిల్లు చీర కట్టడం నేర్పిస్తున్నావంటే … ….”, అని అడిగే సరికి వాడి ముఖములో ఎందుకు చెప్పానా అని నాలుక్కర్చుకున్నాడు…
on
“దాని కి ఫాషన్ అంటే పడిచస్తుంది.. నువ్వు ఆఫీసుకెళ్ళాక అది ఫాషన్ టివీ చానల్ చూస్తుంది.. .. ఆ ఫాషన్ టివీ చూస్తూ… దానికి వెరైటీ గా చెయ్యాలని కోరిక.. బయట చెయ్యాలంటే దానికి సిగ్గు… అందుకే రాత్రి వచ్చాక నాకు చూపిస్తూ ఎలా వుంది ఎలా వుంది అని నన్ను పీక్కుతింటుంది.. ”
“అబ్బో… దానికి నువ్వే డిజైన్ చేస్తున్నావన్న మాట… అయినా ఆ ఫాషన్ టీ వీ లో చీర మీద ఎక్కువ చూ పెట్టరు కదా….”
“దానికి చీరలంటే ఇష్టం… ఎవరో టి వీ మాడల్… పాంటీ మీద చీర కట్టు కొని కనపడిందట.. ఇక చూసుకో… వట్టి పాంటీ మీద చీర కడితే ఎలా ఉంటుందో.. అని వొక్కొక్క పాంటీ మీద వేసు కొని చూపించింది…

முரட்டு கதைகள்:  పెళ్లిచూపులు – Part 7

“అమ్మో.. బెడూ ము లోనే ఫాషన్ షో పెట్టు కున్నారన్నమాట… ఇంతకూ వట్టి పాంటీ అంటు న్నావు… పైన క్లౌజూ అదీ… వేసు కోదా… “, దానికి వాడు సమాధానం చెప్పకుండా… నవ్వాడు… హమ్మయ్యా వీడు కూడా ఇలా కబుర్లంటే మళ్ళీ బిగుసు కోకుండా మాటలు కలుపుతున్నాడు.. ఇక నే మీ డొల్లు కబుర్ల కు అడ్డే ఉండదు కదా…
“చెప్పరా….. అడిగిన దానికి సమాధానము చెప్పకుండా అలా నవ్వుతా వెందు కూ… నాకు డౌటే… నువ్వు చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నావంటే… అది క్లౌజు వేసుకోకుండా బా పాంటీల మీదనే చీర కట్టి చూపిస్తుంది కదూ… ”

“అవున క్కా…”
“అబ్బో.. అబ్బో… ఇంత కూ ఒక్కొక్క పాంటీ అంటున్నావు….. మీ ముద్దుల పెళ్ళాం వెరైటీ పాంటీలు కూడా వేస్తుందా… “, వాడి ముఖ ములో ఒక పక్క సిగ్గు పడుతూ… తలదించు కుంటుంటే …..
“అబ్బా.. చెప్పరా. ఆనంద్… ”
అవున క్కా… దాని కి ఫాషన్ టి వీలో లింగ రీ షో లంటే పిచ్చి….

முரட்டு கதைகள்:  అక్క తో అనుభవం | Telugu sex stories

అది అడుగుతుంటే… తెచ్చిపెడతాను… ”
“అయితే …. మీదగ్గర చాలా నేర్చుకో వాలి రా…. అయితే.. నీ పెళ్ళాం బీరువాలో చాలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట… నాకు చూ పెట్ట రా… ”
వాడి ముఖ ములో… ఏదో ఖంగారు మొదలయ్యింది…. ఇంకా ఇంకా ఏదో దాస్తున్నాడని తెలిసిపోతుంది…. ఇదే చాంసు.. వాడిని ఏడిపించడాని కి … అందుకే..
“నాకు తెలుసులే రా.. నీదగ్గర చాలా చాలా ఉన్నాయని … చూ పెట్ట రా..నేను కూడా మీబా వనడిగి తెప్పించుకుంటాను… నీ పెళ్ళామునడిగితే బాగోదు… పదరా… పద రా…”, అంటూ వాడి చెయ్యి పట్టు కొని లాగాను… ఇక తప్పదన్నట్లు.. వాడు నాతో పాటు తన బెడూ ము కు వచ్చాడు…
దిండు కింద ఉన్న తాళం చెవిని తీసుకుని చీరల కింద ఉన్న రెండు పాంటీలను చూపించాడు… అంతే.. ఒక్కసారి షాక్ అయ్యాను…. అవి చిన్న గుడ్డ పేలి కల్లాగా ఉన్నయి… ముందు ఆడతనాన్ని కప్పుతాయంతే… మిగతా అంతా పట్టీల్లా గా ఉన్నాయి…. ఒకటి లేత పింక్ లో ఉంది.. ఇంకొకటి క్రీం కలర్ లో ఉంది.. రెండింటి కి … లేసులుల్ల గా ఎంబ్రాయిడరీ చేసి.. పూల డిజైన్ లో మరీ పలుచ గా ఉన్నాయి… పిం కుది పరీక్ష గా

முரட்டு கதைகள்:  కమల అత్త పిన్ని రాధిక 2 | Telugusexstories

చూశాను…. దానికి ముందు భాగాన జిప్పుకూడా ఉంది…. దాని వంక వాడి వంక రెండు సార్లు మార్చి మార్చి చూసి…..
“అమ్మో… వీటి కి కూడా జిప్పుందే మిరా…. అయ్య బాబోయి… ఆడోల్ల పాంటీల కు కూడా జిప్పులే మిటి రా… ఏమో అనుకున్నా……. ఇలాంటివి కూడా వేస్తుందా మీ ఆవిడ…. ”
“అవునే….. నీ కు చెప్పిందే మో అనుకున్నా… ”
“చెప్పానుగా.. మీరిద్దరూ తోడు దొంగ లని …. అయినా బెడూం రహస్యాలు నాకెలా చెపుతుంది రా…. ఈరెండేనా.. ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా… ఏదీ చూడనీయి…”, అని మొత్తం బీరు వానంతా వెతికాను…. అలాంటి వే 4 దొరి కాయి…. ఒకటే మో మరీ చిన్న గుడ్డ ముక్కలా ఉండి.. ఆడతనం మాత్రం కప్పడాని కి త్రి కోణా క్రుతిలో అరచెయ్యంత బట్ట పేలి కలా ఉండి.. మూడుది క్కులా సన్నటి తాల్లు న్నాయి… దాన్ని వాడి కి చూపిస్తూ….
“వా మ్మో… ఇది క్కడి పాంటి రాబాబూ…. కొంపదీసి దీని మీద కూడా చీర కడుతుందా…. “, వాడికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియడం లేదు… మరీ సిగ్గు పడుతున్నాడు… ఆ ఆకు పచ్చ చీర కింద ఈ పాంటీ వేసుకుంటే.. లోపలి

முரட்டு கதைகள்:  రాధా ఆంటీ|Telugu Sex Kathalu

The post పూర్ణానందం 9 appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here