బేబీ సిట్టర్ sex stories in telugu

0
121

[ad_1]

అప్పుడు సరిగ్గా ఉదయం 7.40 అవుతోంది. తమ విల్లా గేటుముందర స్కూల్ యూనిఫాం, టిఫిన్ బాక్స్ లతో మధు, వాడిపక్కనే వాసంతి నిలబడిఉన్నారు. ఇంతలో స్కూల్ వాన్ వచ్చివాళ్ళముందు ఆగింది. మధును ఆ వాన్ లోకి ఎక్కించి టాటాచెప్పగా, వాన్ బయలుదేరింది. కాసేపు అలావెళ్లిపోతున్న వానువైపు చూసి వాసంతి, గేటుతెరచుకుని విల్లాలోకివెళ్లి తలుపువేసుకుంది. సరాసరి తనరూములోకి ప్రవేశించి, కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ అద్దంముందు నిలబడి తానువేసుకున్న చూడిదార్ పైజామాలు మెల్లగా విప్పుకుని వేసుకున్న సిలికాన్ బ్రెస్ట్ ఫామ్ తీసేసి, టైటుగాఉన్న పాంటీని విప్పేసింది. వొంగపెట్టి ఉన్నఅతని మొడ్డకాస్తా లేచి పైకి చూస్తూనిలబడింది. ఒకసారి చేత్తోదాన్ని తడిమి అల్లాడించుకుంటూ బాత్ రూములోకి దూరాడు వాసు. షవర్ ఆన్ చేసుకుని ధారగాకారుతున్న నీళ్ళలోతడుస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడు. తాను వాసునుండి వాసంతిగా మారి సరిగ్గా నెలరోజులుకావస్తూంది. మంచిజీతం పై ఒక ఆడబేబీ సిట్టర్ కావాలని అడ్వర్ టైజ్ మెంట్ వస్తే తాను ఇంతకుముందే ఒక మూడునెలలపాటు అమ్మాయిలా వేషం వేసుకుని, ఒకరింట్లో బేబీ సిట్టర్ గా పనిచేసిన అనుభవంఉంది కాబట్టి, వాళ్ళిచ్చిన ఎక్స్ పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ కూడా అటాచ్ చేసి, ధైర్యంగా అప్లయిచేసి ఇంటర్వ్యూలో నెగ్గి ఈ ఉద్యోగం సంపాయించాడు తను.

ఈ ఇంటాయన సుదర్శన్ ఒక వీడొయర్, బాగా డబ్బుఉంది, మార్కెట్ లో ఏదో పైపుల షాపుఉంది, ఆరుఏళ్ల అబ్బాయిఉండి, ఎందుకో రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి విముఖత చూపిస్తున్నాడు. వైట్ ఫీల్డ్ లో ఒక విల్లాలో, తానూ కొడుకూ మాత్రమేఉంటున్నారు. చాలా ఏళ్లనుండీ పనిచేస్తున్న ఒక ముసలాయన కుక్ గా రెండుపూటలూ వచ్చివంటచేసి వెళ్ళిపోతాడు. పొద్దున్నేలేచి అబ్బాయికి స్నానంచేయించి బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయించి యూనిఫాంతొడిగి, పుస్తకాలు, టిఫిన్ బాక్స్ రెడీ చేసి 7.40 కల్లా గేటుముందర నిలబడి స్కూల్ వాన్ లో ఎక్కించేస్తే , తనపగలు డ్యూటీ ఫినిష్. బాస్ కు తాను ఏమీ సేవలు చెయ్యక్కరలేదు. అతను ఉదయంలేచి తనపనులు ముగించుకుని 9 గంటలకల్లా షాపుకు వెళ్లిపోతే మళ్ళీ రాత్రి ఎనిమిదిగంటలవరకూ రాడు, ఈ మధ్య కాలం అంతా తాను ఫ్రీ, తన రూములో కూచుని టి*వి చూడటం, లేదా నిద్దరపోవడం, ఆకలేస్తే కిచెన్ లోకివెళ్లి వండినవంటను పెట్టుకుని తినడం, అంతే! మధ్యాహ్నం 3.40 కల్లా మధు స్కూలునుండీ వచ్చేసరికి, గేటుముందు రెడీగా ఉండి, స్కూల్ వాన్ రాగానే, వాడిని దించుకోవడం, ఇక తరువాత వాడికి బట్టలుమార్చి, తిండిపెట్టి వాడితో ఆడుకోవడం, రాత్రి 8 గంటలకల్లా వాడికి తిండిపెట్టి వాడిరూములో పడుకోబెట్టడం. వాళ్ళనాన్న రాత్రివచ్చినప్పుడు నా రూముముందు నిలబడి, నన్ను బాబు క్షేమ సమాచారాలు అడిగి తనరూముకు వెళ్ళిపోతాడు. మధు రూము పక్కలోనే నాకు రూముఇచ్చారు, ఎప్పుడైనావాడు అర్ధరాత్రిలేస్తే చూసుకునేభాధ్యత నాదే. ఎటొచ్చీ విల్లా విడచి బయటకుపోవడం, ఆడ/ మగ స్నేహితుల రానియ్యడం లాంటివి నిషిద్దం. శనివారం హాఫ్ డే శలవు. ఇదీ తాను గడుపుతున్నజీవితం, దీనికి నెలకు 10 వేలు ఎవరిస్తారు ఈ కాలంలో? తన అదృష్టంకాబట్టి ఇంతవరకూ ఎవ్వరికీ తనరహస్యం పట్టుబడకుండా నెగ్గుకువచ్చేను.

முரட்டு கதைகள்:  నువ్వంటే నాకు ప్రాణం - నేనంటే నీకు సర్వం | telugusexstories

తీరిగ్గా స్నానంముగించి ఒళ్ళుతుడుచుకుని తలదువ్వుకుని మళ్ళీ చూడిదార్ పైజామాలు వేసుకుని, సింపల్ గా అలంకరించుకుని, టి*వి ముందర కూచుని టి*వి చూస్తుండగా ఎవరో కాలింగ్ బెల్ కొట్టారు. ఎవరోఅని వెళ్ళి తలుపు ఓపెన్ చేస్తే ఇంటాయన సుదర్శన్. లోపలకువచ్చి సరాసరి తనరూముకు వెళ్ళి, పదినిముషాలలో ఒక సూట్ కేస్ తో తిరిగివచ్చి నాతో “వాసంతీ, నేను అర్జెంటుగా చెన్నై వెడుతున్నాను మర్నాటికల్లా వచ్చేస్తాను మధును జాగ్రత్తగా చూసుకో” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. అతనిని పంపించి మళ్ళీ తనరూములోకి వెళ్ళి టి*వి చూస్తుంటే నాకు ఇంటాయనమీదికి ఆలోచన పోయింది. ఈ ఇంటాయన సుదర్శన్ ప్రవర్తనను గమనిస్తే ఏదో చిన్న అనుమానంవేస్తుంది. రాత్రి వచ్చేటప్పుడే భోజనంచేసి వచ్చేస్తాడు, ఒకసారి తనరూముకెళ్లిపోతే మళ్ళీ ఉదయంవరకూ కూడా తలుపు తెరువాడు. శనివారం కొడుకుని బయటకు పిలుచుకునిపోయి బయటే తినివస్తారు. ఆదివారంమాత్రం కుక్ అతనికి వంటవండుతాడు. ఆ రోజు పగలుమాత్రం తండ్రీ కొడుకులు కలిసితింటారు. మళ్ళీరాత్రికి నేనే తినిపించాలి మధుకి. ఎందుకోఒకసారి అతనిరూమును పరీక్షీంచాలని అనిపించి, టి*వి అలా ఆన్ లోనేఉంచి, మెల్లిగా అతనిరూములో ప్రవేశించాడు వాసు.

முரட்டு கதைகள்:  వరంగల్ అబ్బాయి హైదరాబాద్ అమ్మాయి కధ | sex stories telugu

రూమంత పరచిన కార్పెట్ తో, ఒక పక్కగా పెద్ద కింగ్ సైజు బెడ్, ఒకమూలగా కంప్యూటర్, ఫ్రిజ్, దాని పక్కనే లిక్కర్ కాబినెట్, ఒక మూలగా స్ప్లిట్ ఏసీలతో, పెద్ద పెద్ద కిటికీలూ, వాటికి కార్పెట్ కు అంటుకుని పెద్ద డ్రేప్స్(తెరలూ), రూమంతా చక్కగా అలంకరించిఉంది. ఒక మూలగా ఆటాచ్ద్ బాత్ రూము ఉంది. గోడకు వరసగా కప్ బోర్డ్ లు ఒకటి రెండు తెరచిచూడగా ఆడవాళ్ళబట్టలూ, అలంకరణసామాగ్రీ కనబడ్డాయి, బహుశా అతని పెళ్ళానివి అయిఉండవచ్చు అనుకున్నాను. యదాలాపంగా కంప్యూటర్ ఆన్ చేశాను. పాస్ వర్డ్ అడగకుండానే ఆన్ అయింది. డెస్క్ టాప్ మీద ఉన్న ఐకాన్లను చూస్తూ విచిత్రంగా ఉన్న ఒక ఐకాన్ మీద మౌస్ క్లిక్ చేశాను. బోలెడన్ని ఫోటో ఆల్బంలు బయటపడ్డాయి. ఏదో ఒకటి అనుకుంటూ ఒక ఫోటో ఆల్బం పైన క్లిక్ చేయగా, సుదర్శన్ వి బోలెడన్ని సెల్ఫీలు, అతను బట్టలులేకుండా, రకరకాల పాంటీలతో, ఒకదాంట్లో ఎర్రటి గాగ్రా మీద ఆకుపచ్చని చొళీతో, నీలం పట్టులంగామీద ఎర్రనిజాకెట్టుతో, ఇలాగ కలర్ మాచింగ్ లేకుండా వేసుకున్నడ్రెస్సులవల్ల ఆ ఫోటోలు పరమచండాలమైన టేస్ట్ లోఉన్నాయి. తరవాత ఇంకో ఆల్బమ్ మీద క్లిక్ చేయగా, సుదర్శన్ ఒక సిలికాన్ డాల్ మీదకెక్కి దాని సిలికాన్ మొడ్డను తనగుద్దలో పెట్టుకుని దెంగించుకున్న్టట్లు, మరోదాంట్లో సుదర్శన్ సిలికాన్ డాల్ పూకులో, తనమొడ్డదూర్చి దెంగుతున్నట్లు, రకరక్కాల సెల్ఫీలు ఉన్నాయి. అవన్నీ చూస్తే ఒక విషయం అర్థమయ్యింది. అదేమంటే అతను ఒక క్రాస్ డ్రెస్సర్ అనీ, అంతే కాక, అతనికి దెంగడంతోబాటూ దెంగించుకోవడం కూడా ఇష్టమనీ, అంతేకాక అతనికి కలర్ మాచింగ్ ఎంతమాత్రమూ తెలియదు. క్రాస్ డ్రస్ చేసుకోవడం సరిగారాదు, అందువల్ల క్రాస్ డ్రస్ చేసుకున్నప్పుడు, అతను అమ్మాయిలా కనబడకుండా, ఒక కొజ్జాలా కనబడుతున్నాడు. కాసేపు అల్బమ్స్ చూసి కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేశాను. అతనివద్దఉన్న ఆడవాళ్ళబట్టలు, అలంకరణసామాగ్రితో ఎంతఅందంగా అలంకరించుకోవచ్చో! నేనయితేనా! అనుకుని నిట్టూర్చాను. అన్నీ యధాప్రకారంఉన్నాయో లేదో అనిఒకసారి పరీక్షించుకుని అక్కడనుండి నా రూముకు తిరిగివచ్చేశాను.

முரட்டு கதைகள்:  ఓనర్ పూర్ణ ఆంటీ పంగా చాపింది | sex stories telugu

ఆతర్వాత చాలారోజులు అతనిగురించి ఆలోచిస్తూనేఉంటే నాలో తియ్యని కోరికలు పెట్రేగనారంభించాయి, అతనికి నేను క్రాస్ డ్రస్ చేసి చక్కటి అమ్మాయిలా అలంకరణచేసినట్లు, నేను సుదర్శన్ ను దెంగుతున్నట్లు, అతనిచేత దెంగించుకున్నట్లు ఊహించుకోవడం స్టార్ట్ అయింది. చేసేదిఏమీలేక అవకాశంకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. అయితే నేను ఎదురుచూసిన అవకాశం అంతత్వరలో వస్తుందని అనుకోలేదు. ఆ శనివారం నేను బయటికివెళ్ళి 8గంటలకల్లా తిరిగి ఇంటికివచ్చేసి బాబుకు తిండిపెట్టి, వాడిని పడుకోబెట్టేశాను, రూములో లైట్ ఆఫ్ చేసి, తలుపు దగ్గరిగావేసుకుని ఏం చెయ్యాలి? అని ఆలోచిస్తున్నాను. 8.45 అవగానే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి, మెల్లిగా అడుగులో అడుగువేసుకుంటూ, అతని రూము దగ్గరికివెళ్ళాను, తలుపుకాస్త తెరిచిఉంది. నేనువెళ్ళి కిటికీ డ్రేప్స్ కాస్త పక్కకుతప్పించి అతను ఏం చేస్తున్నాడు అని తొంగిచూశాను. అతను లుంగీ,బనియన్ తో అటాచ్డ్ బాత్ రూములోకివెళ్ళి తలుపువేసుకున్నాడు. నేను ఇదే మంచిసమయమనుకుని, మెల్లిగా తలుపుతెరిచి ఎదురుగాఉండే కిటికీఉన్న డ్రేప్స్ వెనకాల దాక్కున్నాను, నా కాళ్ళుకనబడకుండా ఆ డ్రేప్స్ అంచులను నాకాళ్లమీదకు వేసుకున్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  కాంతమ్మ గారితొ ఒక రోజు | telugu boothu stories

కాసేపయాక అతను బాత్ రూములోనుండి బయటకువచ్చి, తలుపు లాక్ చేసి తన ఒంటిపైన ఉన్న లుంగీ,బనియన్లని విప్పిపారేశాడు. అలాగే బీరువా దగ్గరకు నడచుకుంటూ వెళ్ళి దాన్నితెరచి, ఆడవాళ్ళ విగ్గుతీసుకుని తలమీదపెట్టుకుని, ఆర్టిఫిసియల్ బ్రెస్ట్ ఫామ్ ను తీసుకుని తొడుగుకున్నాడు. దానిపైన బ్లాక్ బ్రా వేసుకున్నాడు. ఎర్రటి సిల్క్ పాంటీతొడుగుకున్నాడు నీలం లంగావేసుకుని ఆకుపచ్చ జాకెట్ వేసుకున్నాడు కళ్ళకు కాటుకా, పెదవులకు లిప్స్తిక్ పెట్టుకుని, ఇంకో బీరువా తెరిచి అందులోంచి సిలికాన్ డాల్ ను బయటకు తీసి, బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి, దాని పక్కకుచేరి ముద్దులాడసాగాడు. అలా ముద్దులాడి, వెనక్కుతిరిగి ఆ సిలికాన్ మొడ్డకు జెల్లీ రాసి తనగుద్దలో దోపుకుని, “ఊమ్ ఊమ్” అనుకుంటూ దెంగుకోసాగాడు. ఇదంతాచూస్తున్న నేను ఇంక నిగ్రహించుకోలేక, ఏమయితే కానీ అనుకుని, డ్రేప్స్ ను జరిపి బయటకువచ్చి “హలో సుదర్శన్ గారూ నన్ను హెల్ప్ చెయ్యమంటారా” అనేసరికి, అతను ఒక్కసారిగా నన్నుచూసి, నోటమాటరాక ఉండిపోయాడు. నేనే అతని దగ్గరకువెళ్ళి అతని భుజంమీద చెయ్యివేసి “ఇట్స్ అల్ రైట్! మిస్టర్ సుదర్శన్, మీవిషయం నాకు తెలిసిపోయిందని భయపడుతున్నారా? అలా అయితే, ఒక్కసారి నా వైపు చూడండి అని నా చూడీదార్ పైకిఎత్తి విప్పేసి, పైజామా బొందులాగి దాన్ని విప్పేసి, వేసుకున్న పాంటీ పక్కకు జరిపి, నా మొడ్డను బయటకుతీసి దాన్ని అల్లాడిస్తూ, అతనికి చూపిస్తూ, ఇంతవరకూ మీరు నన్ను అమ్మాయే అనుకున్నారు కదూ, కాదు, నేను ఒక అబ్బాయిని, అయితే ఒక క్రాస్ డ్రెస్సర్ ని, ఎలావుంది నా క్రాస్ డ్రెస్సింగ్, మీగురించి నాకు తెలిసిపోయింది, అలాగే నాగురించికూడా మీకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి, ఇకమీద మనంమనం ఒకటి. ఇంకా మనమధ్య దాపరికాలు అనవసరమనుకుంటాను. అదిసరే మీకు క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవడం సరిగ్గారాదు. ఎలాచేసుకోవాలో నేను చేసిచూపిస్తాను రండి. అంటూ అతన్ని లేవదీసి కుర్చీలోకూర్చోపెట్టి, నేను బీరువా దగ్గరకునడిచాను. ఈ హతాత్ పరిణామానికి అతను బిత్తరపోయి, నాకు సరెండర్ అయిపోయాడు.

முரட்டு கதைகள்:  నేను-నా దేవత పార్ట్-3 | new telugu sex stories | Nenu Naa Devatha part 3

మీకు చీరకట్టుకోవడం రాదు అనుకుంటాను, ఈరోజు మీకు చక్కగా చీరకట్టిస్తాను అంటూ, అక్కడ ఉన్నచీరలలో ఎర్రటి మైసూర్ సిల్క్ చీరా,దానికి ఎర్రటి మాచింగ్ జాకెట్టూ, ఎర్రటి బ్రా, ఎర్రటి పట్టు లంగా తీసుకునివచ్చి అక్కడపెట్టి, సుదర్శన్ కట్టుకున్నబట్టలు ఒకటొకటిగావిప్పేసి అతన్ని దిగంబరంగా నిలబెట్టేశాను. మొదటగా అతని విగ్గు జుట్టును చక్కగాదువ్వాను. సిలికాన్ బ్రెస్ట్ ఫామ్ పైన ఎర్రటి బ్రా తొడిగి, దాని కప్స్ లోకి సిలికాన్ బూబ్స్ ను అడ్జస్ట్ చేసి, ఎర్రటి పాంటీ అతనికి ఎక్కిస్తూ, అతని మొడ్డను బాగా కిందికివంచి, మడిచిపెట్టి దానిమీదబిగుతుగా పాంటీఎక్కించాను. బొడ్డుకిందుగా ఎర్రటి పట్టు లంగాకట్టి. ఎర్రటి జాకెట్టు తొడిగి, బ్రా ను సరిగ్గా కూచోపెట్టి జాకెట్టు హుక్స్ వేశాను. ఎర్రటి మైసూర్ సిల్క్ చీరను రెండుగావిడదీసి, అతని నడుముపైన అందంగా ముడివేసి, ఒక చివరఅంచు తీసి లాంగ్ పైటను వేసి, ఇంకొక చివరలో కుచ్చిళ్ళు పోసి, ఆ కుచ్చిళ్లను అందంగా చీరలోకి దోపి చక్కగా పైటవేశాను. మొహానికి టాల్కమ్ పౌడర్ వేసి, వేసుకున్న కాటుకను చెడిపి మళ్ళీ అందంగా కాటుక అద్ది, బుగ్గలకు కాస్త రోజ్ పూసి, మెడమీదా, చంకల్లో, నడుమువద్దా సెంటు స్ప్రే చేసి, ఒక్కో చేతికీ ఎర్రటి మట్టి గాజులు ఒక్కో డజన్ ఎక్కించి, ఒక్కో చేతికి రెండు ఉంగరాలూ, మెడలో ముత్యాల హారం వేశాను. కాలివేళ్ళకూ, చేతులవేళ్లకూ, ఎర్రని నైల్ పాలిష్ వేసి, ఒకసారి టోటల్ గా మేక్ అప్ పరీక్షించుకుని, ఫైనల్ టచ్ అప్ లు చేసి అతన్నిలాగి, అద్దంముందు నుంచోబెట్టి “ఇప్పుడు చూసుకో నీ అందం” అన్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  అమ్మ నాన్న | Telugu incest stories

అద్దంలో తన అందాన్నిచూసుకుని సుదర్శన్ నిర్ఘాంతపోయాడు. “నేనూ.. నేనేనా” అంటూ పైట కొంగు పట్టుకుని, దాన్ని అలా ఎత్తుకుని తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ మైమరిచిపోయాడు. నేను అతని రెండుచేతులూ నా చేతుల్తోపట్టుకుని నిలబడి, ఒకచెయ్యి అతనినడుము చుట్టూవేసి నా దగ్గరగాతీసుకుని, అతని పెదవులమీద ఘాడంగా ఒక ముద్దుపెట్టగా, అతడు ఒళ్ళుమరచిపోయి నన్ను గట్టిగాకరచుకుని, నా మొహంఅంతా ముద్దులతో నింపేస్తూ “వాసంతీ, నీకు ఎలా థాంక్స్ చెప్పుకోవాలో తెలియడంలేదు. నాకు ఇలా అలంకరించుకోవాలని ఎన్నాళ్లనుండో కోరికగాఉండేది. అడగకుండా నాకోరిక తీర్చావు. నీకు దాసాను దాసుడిని” అంటూ నా ముందు మోకాళ్ళమీద వంగి, నా పాంటీ లోంచి, సగం కనబడుతున్ననా మొడ్డను తన నోటిలోపెట్టుకుని ఆత్రంగా చీకడం స్టార్ట్ చేశాడు. నేను అలాగే అతని తలపట్టుకుని నా మొడ్డకెసి బలంగాఅదుముకుంటూ ఆ చీకడం అనుభవిస్తున్నాను.

అలా చీకించుకుంటూనే, అతన్ని మెల్లిగా బెడ్ వద్దకు పిలుచుకువెళ్లి అక్కడఉన్న ఆ సిలికాన్ డాల్ ను చేత్తో పక్కకు తోసేసి, “ఇంక నీకు ఈ డాల్ తో అవసరం లేదులే” అంటూ, అతన్ని బెడ్ ముందు మోకాళ్లమీద నిలబెట్టి, అక్కడున్న జెల్లీని తీసుకుని నా మొడ్డకురాసుకుని, అతని చీరని, లంగాతో సైతం, నడుమువరకూ పైకిఎత్తి కాస్త జెల్లీని అతని గుద్దబొక్కలోకి రాసి, అందులోకి బలంగా నా మొడ్డనుతోశాను. “అమ్మో” అన్నాడు, అదేమీ వినిపించుకోకుండా అతని నడుము గట్టిగాపట్టుకుని నా మొడ్డని పూర్తిగా అతని గుద్దబోక్కలోకి తోసి, మెల్లిగా దెంగడం స్టార్ట్ చేశాను. మెల్లిగా స్పీడ్ ఎక్కించుకుంటూ స్త్రోక్స్ ఇస్తుంటే, ఆ సుఖం పట్టలేక అతను తన గుద్దపిర్రలు అల్లాడించుకుంటూ, నా వైపుకు వెనక్కితోసుకుంటూ, తనకు దొరికే దెంగుడుసుఖాన్ని మరింత ఎక్కువగా చేసుకుంటున్నాడు. నేను అతనిమీదకు వంగి అతనిచంకలలోకి నా చేతులుపెట్టి అతని సళ్ళు అందిపుచ్చుకుని గట్టిగాపిసుకుతూ ఝాఢించి మరీ, అతని గుద్దను దెంగుతున్నాను. “అబ్బా ఏమి దెంగుతున్నావురా నా మిండగాడా, దెంగూ, నా గుద్దను చించిపారెయ్యి, నీ మడ్డకు దాసుడిని, నన్ను కుళ్లబోడిచి దెంగూ, ఆహ్ ఆహ్ ఆహా ఊమ్ ఊహ్ ఆ ఆ” అంటూ తమకంతో దెంగించుకుంటున్నాడు.

முரட்டு கதைகள்:  లాక్డౌన్ లో అక్క తో లెస్బియన్ అనుభవం,. | telugu lesbian stories

అలా కాసేపుదెంగి, అతన్ని బెడ్ మీద వెల్లకిలాపడుకోబెట్టి, కాళ్ళు ఎడంగాచేసి వాటి మధ్యలో మోకాళ్ళమీద కూచుని, రెండు తలగడాలను అతనిగుద్ద కింద పెట్టి, నాకు కావలసిన హైట్ చేసుకుని, అతని రెండుకాళ్ళనూ ఎత్తి, నా మెడలో వేసుకుని, అతని గుద్దబోక్కలోకి, నామొడ్డను బలంగాతోసి అతని మొడ్డను నా కుడిచేత్తో పట్టుకుని పైకీ కిందికీ ఆడిస్తూ దెంగసాగాను. ఇప్పుడు అతనికి గుద్దదెంగుడూ, మొడ్డ పిసుకుడూ, రెండు రకాల సుఖాలు దొరుకుతున్నాయి, దాంతో పక్కా లంజలాగా “ఏమి దెంగుతున్నావురో, నా మడ్డగాడా గునపంలా దిగుతోందిరా నీ మొడ్డా, దిగేయ్, అంచులదాకా దిగేయ్, నా గుద్ద చించేయ్ రా! ఆ ఆహ్ ఆహా” అంటూ మూలుగుతూ, అర్థం పర్తంలేకుండా ఏమేమో పలవరిస్తూ దెంగించుకుంటున్నాడు. సడెన్ గా అతను “ఆ ఆ ఆ” అంటూండగానే అతనికి కారిపోయి, నాచేతినిండా రసం కార్చుకునేశాడు. నేను ఆ రసాన్ని నా చేతిలో పట్టుకుని, దెంగుతూన్న నా మొడ్డని బయటకు తీసి ఆ చేత్తో ఆ రసాన్ని, అంతా నా మొడ్డకు పూసి, మళ్ళీ అతని గుద్దలోతోసి దెంగసాగాను. దాంతో లూబ్రికేషన్ ఎక్కువై, అతని గుద్దనుండి చిత్రమైన శబ్ధాలు రావడం స్టార్ట్ అవగా, నాకు ఉద్రేకం ఎక్కువై కళ్లుమూసుకుని, నా మొడ్డను అతని గుద్దలోకి జోరుగా బలంగా అణచిపెట్టి, అదేపనిగా దెంగుతూ, నాకు అయిపోవచ్చింది అని తెలుసుకుని అతని గుద్ద పైకి ఎత్తుకుని, గచగచమని ఓ పది దెంగులు దెంగి, జర్రున నా రసం అంతా అతని గుద్దలో కార్చుకునేశాను. ఇంకా అలా దెంగుతూనే, అతన్ని గట్టిగా కరచుకుని అతని పెదవులని కోరుకుతూ అలా ఉండిపోయాను.

முரட்டு கதைகள்:  నేను-నా దేవత పార్ట్-51 Telugu Dengudu Kathalu

లేచి అతని చెయ్యిపట్టుకుని లేపి భుజం ఆసరాఇచ్చి బాత్ రూముకు పిలుచుకుపోయి, అతని మొడ్డనీ నా మొడ్డనీ కడిగాను. అలాగా కరచుకునే బయటకు వచ్చాము, వచ్చి బెడ్ మీద పడ్డాము. కాసేపయ్యాక అతను “వాసంతీ! అసలు నువ్వు ఎవరు? ఏమిటీ వేషం? నా వీక్నెస్ ఎలా కనుక్కున్నావు? అని అడిగాడు, దానికి వాసు “నా పేరు వాసు, నేను ఒక క్రాస్ డ్రెస్సర్ ని, ఇంతకు మునుపు ఒకరింట్లో కూడా మూడునెలలపాటు ఇలాగే క్రాస్ డ్రస్ వేసుకుని బేబీ సిట్టర్ గా పనిచేశాను. మీ ఆడ్ చూసి, ధైర్యంగా అప్లయి చేశాను అంటే నిజంగా నేను మీదగ్గర సిన్సియర్ గా బేబీ సిట్టర్ గా ఉద్యోగం చేయాలనే వచ్చాను. ఇతర దురుద్దేశాలు ఏమీ లేవు. మీ ఒంటరి బతుకు చూసి అనుమానంతో కొన్ని రోజులక్రితం మీరు చెన్నై పోయినప్పుడు మీ రూముకు లోకెళ్లి , మీ కంప్యూటర్ లో మీ సెల్ఫీలు చూసినతరువాతనే, మీరూ నాలాగే ఒక క్రాస్ డ్రెస్సర్ అని నాకు తెలిసింది. ఆ రోజునుండి, మీకు చీర కట్టి అమ్మాయిలాగా అలంకరించినట్లూ, మిమ్మల్ని దెంగినట్లూ, మీతో దెంగించుకున్నాట్లూ ఒకటే కలలు. ఈ రోజు ధైర్యం చేసి, మీరు బాత్ రూములోకి వెళ్లినప్పుడు మీ రూములోకి వచ్చి కిటికీ డ్రేప్స్ వెనకల దాక్కుని, మిమ్మలను అబ్సర్వ్ చేశాను. మీరు క్రాస్ డ్రస్ చేసుకోవడం, ఆ సిలికాన్ డాల్ తో దెంగించుకోవడం అన్నీ చూశాక, ఇంక నిగ్రహం పట్టలేక బయటికి వచ్చాను, తరవాత కథ మీకు తెలిసినదే”అన్నాడు.

முரட்டு கதைகள்:  మా ప్రయాణం – 6 | telugu dengulata kathalu

అదివిని సుదర్శన్ “ఒకరకంగా నువ్వు మంచిపనిచేశావు. ఎందుకంటే ఇలాగ ఎన్నాళ్లు ఉంటేకూడా, నేను నీమీద చెయ్యివేసేవాడిని కాదు, నాది అలాంటి సిగ్గు స్వభావం, నేను ఒకసారి పెళ్లిచేసుకున్నాను. నా భార్యకు తెలియకుండా అప్పుడప్పుడు నేను క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకునేవాడిని. ఒకసారి నేను క్రాస్ డ్రస్ చేసుకుంటే, నా భార్యచూసి నన్నుఅసహ్యైంచుకుని, విడాకులు ఇచ్చేసింది, అందువల్లనే మళ్ళీ పెళ్లిచేసుకోవడానికి భయం, ఒంటరిగా ఇలా కాలంగడుపుతున్నాను, థాంక్ గాడ్, ఏదో పూర్వజన్మపుణ్యాన నువ్వు నాకు దొరికావు, దయచేసి నన్ను వదిలి పోననీ, జీవితాంతమూ నాతో గడుపుతాననీ ప్రామిస్ చెయ్యి, నాకు చాలా ఆస్తిఉంది. ఎవ్వరూలేరు. నీకు జీవితాంతమూ నీకు ఏ కష్టమూ రాకుండా, అపురూపంగా చూసుకుంటాను. మనమిద్దరమూ కలిసి క్రాస్ డ్రెస్సింగ్ చేసుకుందాము, ఇద్దరూ కలసి ఒకరిని ఒకరు దెంగుకుందాము. నువ్వు నన్ను దెంగు, నేను నిన్ను దెంగుతాను. చాలు ఈ జీవితం ఇలా గడిపెద్దాము, సరే అను డియర్” అంటూ వాసు చేతులు పట్టుకున్నాడు.

முரட்டு கதைகள்:  తాను నా భర్త kamakathalu

ఆమాటలు విన్నాక నేను అతనితో “నువ్వు చెప్పినదంతా నాకిష్టమే” అనగా, అతను సంతోషం పట్టలేకుండా నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుని నా పెదవులమీద ముద్దులుపెడుతూ చాలా “థాంక్స్” అన్నాడు. నేను నాచెయ్యిని కిందకుపోనిచ్చి అతని మొడ్డనుపట్టుకుని పైకీ కిందికీ రాస్తూ, కిందికి జరిగి దాన్ని ఆప్యాయంగా నా నోటితో అందుకున్నాను. మొడ్డ చీకడంలో నాకున్న ప్రావీణ్యత అంతా ప్రదర్శిస్తూ అతని మొడ్డను నాకుతూంటే అతను పరవశించి పోయాడు, ఇక చాలు అని నన్ను వెల్లకిలా పడుకోబెట్టాడు. వాసు వేసుకున్న బ్రా లో సిలికాన్ బ్రెస్ట్ లోనుండి సళ్ళు ఉబ్బి పొంకంగా కనబడుతుంటే ఆగలేక, వాటిని రెండింటినీ తన చేతులతో పట్టుకున్నాడు. వాసు అతనికి అనుకూలంగా తన బ్రెస్ట్ పైకి జరిపాడు. ఇప్పుడు ఆ రెండు సళ్లూ అతని నోటికి అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. ఆత్రంగా వాటిని నోటితో అందుకుని ఆత్రంగా వాటి ముచ్చికలను కొరికాడు. “అబ్బా…లంజా కొడకా…….ఎన్నాళ్ళయ్యిందిరా నా సళ్లూ కొరికించుకుని ……పిసుకు…..కొరకద్దురా లంజాకొడుకా …” అనగా,అతను “అలాగా బూతులు తీడితే నాకు ఇష్టం ఇంకా బాగా తిట్టూ “అన్నాడు సుదర్శన్, దాంతో విజృంభించి తిట్టసాగాను. “ఆహ్…!!….అబ్బా…..ప్రాణం పోతోందిరా……నా సళ్ళ తీపులు భరించలేకపోతున్నా…ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడికి పోయావురా ….నా రాజా…..రా..పిసికెయ్య్ కొరికెయ్ .” గట్టిగా అరిచాడు. తమకంగా”ఏం పిసికించుకుంటున్నావే లంజా! నీ అక్కని దెంగా” అన్నాడు అతడు. నన్ను దెంగడమే కాకుండా నా అక్క కావలిసి …. వచ్చిందా రంకుమగడా.. ముందు నన్ను సరిగా దెంగూ… ఆ తరవాత … నా అక్కని నీ కింద పడుకోబెడతాను” అన్నాను. “ఆహ్…మత్తుగా ఉందిరా…. జుర్రుకోరా….” రెండు తొడలనీ వెడల్పు చేసి అతని మొడ్డని పట్టుకుని కిందికి లాక్కున్నాను. అతనికి నిగిరిన అతని మొడ్డ కిందగా మెరుస్తూ కనబడింది వాసు గుద్దబొక్క. నేను వెల్లకిలా పడుకుని అతన్ని “రా! రా! నా రాజా! ఇప్పుడు నీ వంతు, నాకోరిక తీర్చు రా, నేనాగలేకపోతున్నాను త్వరగా రా” అంటుండగా మొడ్డఎత్తుకుని, అతను నామీదికి వచ్చి నాగుద్దలో తన మొడ్డను తొయ్యబోయ్యాడు. నేను అతనిని ఆపి “జెల్లీ తీసుకో నా రాజా” అన్నాను. అతడు “సారీ” అంటూ జెల్లీ తీసుకుని తనమొడ్డకు రాసుకుని, అలాగే నా గుద్దకు రాసి మెల్లమెల్లగా నా గుద్దలోకి నిగిరిపోయిన తన మొడ్డను తోసి మెల్లిగా దెంగడం స్టార్ట్ చేశాడు.
అతను నాపైకి వచ్చి నా గుద్దకొడుతూఉంటే నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్లుంది, “కొట్టరా ఇంకా బలంగా నాగుద్ద కొట్టూ”, అని నేను అరుస్తున్నాను. అతడు నా సిలికాన్ బంతులను తన చేతులతో పట్టుకుని నా గుద్ద దెంగుతూఉంటే సుఖాలలో తేలిపోతున్నాను, అతడు నా మడ్డను తన చేతితో పట్టుకుని ఆల్లాడించడం స్టార్ట్ చేయగా నాకు దొరికే సుఖం రెండింతలు అవగా ఆ సుఖం పట్టలేక ఆతని పిర్రలపై బరబరామని గీరెస్తున్నాను, ఇంతలో నాకు సుఖం పట్టేలేక “ఆ ఆ ఆ” అంటూ నా మొడ్డనుండి బొళక్కుబొళక్కుమని కార్చుకునేసేను. అతను మాత్రం కళ్లుమూసుకుని నా గుద్దకొడుతూన్నాడు, నాకు దెంగించుకోవడం చాలయి చేతులెత్తి నమస్కారాలు పెడుతూ “ఓ రబ్బో ఏం పోటుగాడివిరా నా గుద్దా చినిగిపోతోందిరా నన్ను వదలురా అని అరుస్తుండగా అతడికీ కారిపోయి అలానే నామీద పడిపోయాడు. అలా ఇద్దరూ ఎంతసేపు పడిఉన్నామో తెలియదు.

முரட்டு கதைகள்:  అమ్మ నాన్న | Telugu incest stories

కాసేపయ్యాక ఇద్దరూలేచి బాత్ రూముకెళ్లి వచ్చాము, ఒకరినొకరు కరచుకుని ముద్దులు పెట్టుకుని, టాటా చెప్పుకున్న తరువాత నేను నా రూముకొచ్చి అలసటగా నా బెడ్ మీద తలవాల్చి పడుకుని నిద్రపోయాను.
ఆతరవాత నేను రోజూ ఎనిమిది గంటలకల్లా బాబుకు తిండి తినిపిచ్చేసి, వాడిని పడుకోబెట్టి సుదర్శన్ రూములో దూరేవాడిని. ఇద్దరూ ఎంచక్కా రోజుకొక రకమైన క్రాస్ డ్రస్లు వేసుకుని, చక్కగా అలంకరించుకుని, రకరకాల పోజులలో, ఒకరిని ఒకరు దెంగుకునేవాళ్ళము. రోల్ ప్లే, థీమ్ ప్లే, ఒకటేమిటి ఎన్నోరకాలగా ప్ర్గ్రములు చేసుకుంటూ, ఒకరిని మరొకరు సంతోష పెట్టుకుంటూ గడిపేవాళ్ళము. ఇప్పుడు రోజులు ఎంతో హాయిగా చీకూ చింతా లేకుండా గడిచిపోతున్నాయి

అయిపోయింది ………

The post బేబీ సిట్టర్ appeared first on Telugu Sex Stories.

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here