భర్తల మార్పిడి – భాగం 93

0
13

…ఓహో అదెప్పుడు కొన్నావ్?…దాచుకోమ్మా!…ఇటువంటి అకేషన్స్ కి… అన్నాను టొంపుగా…
…‘…ఏడుపెందుకూ?…శైలూ…అదే!…జయంత్ భార్య…ఇచ్చినవి…వాట్లో నల్లదీ , పింక్ దీ ఉంచుకుని …తెల్లదీ , బ్రౌన్ దీ నీకే ఇచ్చాగా!…’ అంది వకుళ చురుచురా చూస్తూ
…గుర్తొచ్చింది తల్లీ…ఉన్నాయి…ఇంతకీ అపుడేంచేశాడేంటీ వాడూ!… అంటూ దాన్ని లైన్ లోకి తీసుకొచ్చాను…
…‘…ఆగవే…లం…జా!…ఎక్కడికెళ్తావ్!?…’ అని తిడుతూ , మీదకొచ్చేశాడే మొరటు వెధవ!…నీ మొగుడు గానీ , నా మొగుడు గానీ… నన్ను వాడుకున్న ఏమగాడు గానీ…అలా…అనలే…’ అంది వకుళ , దుఖ్ఖం తో గొంతుపూడుకుపోతూంటే…
…ఎందుకే బాధపడతావ్!…వాడికలా కసెక్కించావ్ కనకే నువ్వు ముచ్చటపడ్డ సైజుకి పె…రి…గి… పోయిందది… ఊఁ… కానీ! …నిన్ను నిలబెట్టే…దెం…గా…డా…వాడు!?… అన్నాను , నాకూ కసెక్కిపోవడంతో…
‘…ఊఁ…అదే జరుగుత!… ఐనా ఎలా ఊహించావే పిల్లా!?…’ అంది వకుళ ఆశ్చర్యపోతూనే కళ్లు తుడుచుకుంటూ…
…నువ్వు చేసిన పనికి అంతకన్నా ఇంకేమౌతుందీ!?…కానీ!…అంటూనే… వాడితో నాకెప్పుడు పడుతూందో …ఆ …భాగ్యం!…అంటూ నాలో నేను గొణుక్కున్నాను… అప్పటికీ వినేసింది వకుళ…
‘…ఆఁ…నువ్వూ బావుకుందుగానిలే , …పక్కటెముకలు విరిగిపోయే … ఒళ్ళు …హూ…ణ…మైపోయే…ఆ భాగ్యం!…బెంబేలెత్తిపోయి … ఇంక చాలు…రా!… అని గాఠ్ఠిగా అరిచేస్తూ వాడ్ని అంకిన చోటల్లా గిల్లేసేదాకా మంచం మీద పడుక్కోబెట్టడడే వాడూ!… పడుక్కోబెట్టిన ఓ రెండు నిముషాల దాకా ఊపిరందలేదంటే నమ్ము!…’ అందది పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
…వివరంగా చెప్పింతర్వాత తీరిగ్గా నెమరేసుకుందుగానిలేమ్మా!…ఆ భాగ్యంకోసమేగా ఆడాళ్ళందరూ వెంపర్లాడేదీ!… అన్నాను ఫీలింగ్సు ని అదుపుచేసుకుంటూ…
… అప్పటికీ నా గొంతులో ఈర్ష్య దాగలేదేమో! …‘…నీకూ ఏర్పాటు చేస్తాలేమ్మా! …దిష్టి పెట్టకుండా విను!…’ అంటూ కన్ను గీటి …
ఆగవే … …!అంటూ వాడు మీదకొచ్చేశాడన్నానా!…’ అంటూ మొదలెట్టింది వకుళ…
…ఊఁ…కొట్టాను…
…‘…ఆ రావడం రావడం , నన్నమాంతం చుట్టేసి , నా పిఱ్ఱల్ని లటుక్కునట్టేసుకుని తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూంటే , వాడి…మ…డ్డ…నా డొక్కలోకి దిగిపోతూంటే …ప…ఱ్ఱు… మన్నాయే నైటీ వెల్క్రోవ్ ముక్కలూ!…దాంతో ఒళ్లంతా బైట పడిపోయిందనుకో! … ఇంకేముందీ! …పశువైపోయాడే వాడూ!…ముఖ్యంగా …ముందుకు … పొడుచు…కొచ్చిన… వీ…టి…ని…చూశాక!…’ అంటూ తన చనుమొనల్ని రుద్దుకుందది …
‘…ఏమ్ చేశాడూ!……మెలి… పెట్టేశాడా?…అన్నాను…నేనూ అ…దే… ప…ని… చేస్తూ
‘…వాడి వేళ్లకి అంకితే అంతపనీ అయ్యేదేమో! ఆ భయంతోనే , వాడు…క…సి గా చూస్తూ చేతులు జాపుతూంటే …వీటికన్నా పెదాలప్ప గించేయడం నయం… అనుకుని …వాడి చేతుల్ని పక్కకి తోసేసి , నా చేతులు వాడి మెడకల్లేస్తూ …మొహం పైకెత్తానే… నేను అందించిన వాటినోపక్క ఆక్రమించేసికుని తనివితీరా జుఱ్ఱేసుకుంటూనే , నన్ను మరింత దగ్గరగా లాక్కుని పువ్వుని నలిపినట్లు న…లి…పే…శా…డే!… దాంతో ఇం… తె…త్తు…వీ… ’…అంటూ తన స్థనాల్ని మురిపెంగా నిమురుకుని…‘…అరిసెల్లా …అణిగిపోయాయంటే నమ్ము!… ’ అని మైమరపు తో చెప్పుకుపోతూంటే…
…ఇది చెప్పూ!…వాడలా అణిచేస్తే పాలెగజిమ్మలేదా!?…అంటూ అడ్డొచ్చాను…
… గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఓ క్షణం ఆగి …‘…అహఁ…లేదే!.. ….’ అని , ‘…ఐనా ఎలా వస్తాయనుకున్నావ్!…ఇ…వీ…లోపలికి నొక్కుకుపోతేనూ! …అంటూ చనుమొనల్ని నిమురుకుని … ‘…ఇంకడ్డురాకు పిల్లా!…కొట్టీగల్ను!…’ అంటూ నన్ను వార్న్ చేసి … ‘…నేనతుక్కుపోడం ఆలస్యం… నా పిఱ్ఱల్ని అరచేతుల్లో ఇమిడ్చేసుకుని మీదకి లేపేస్తూంటే…పొత్తికడుపులో వాడి …మ…డ్డ… గుచ్చుడు… తట్టుకోలేక …ముని వేళ్లమీద ఒక్కగెంతు గెంతి , వాడి నడుంకి తొడల్ని పెనవేశానే! …దాంతో చూడు నా బాధ!…పొయ్యిమీంచొచ్చి పెనం మీద పడ్డట్టైందమ్మా!…’ అంటూ ఆగిందది…స్థనాలు బ్లౌజ్ లోంచి బైటపడతాయా!…అన్నంత బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…దాన్నో అరనిముషం ఊపిరి తిప్పుకోనిచ్చి …ఎందుకో!?…అన్నాను ,చిన్నగా నవ్వుతూ…
‘…నవ్వొస్తూందికదూ నీకూ?…అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసినట్లు కాలిపోతూన్న వాడి గుడి గంట సైజు ఉక్కు గుళ్ళూ , మూడు వేళ్లంత వెడల్పున్న వాడి గునపం , తాబేలు తలకాయలాంటి వాడి …మ…డ్డ…గుండూ…కలిసికట్టుగా నీ పూరెమ్మలమీదా , పొత్తికడుపు మీదా , బొడ్డు …లో…ప…లా… చురకలెట్టేస్తే తెలిసొచ్చేది!…’ అందది కసిగా!…
…సారీ వకూ!…తప్పైపోయిందే!…ఎప్పుడేయిస్తావే నాకూ ఆ శిక్ష!… అన్నాను , నాకూ ఒంట్లో వేడి పెరిగిపోతూంటే…
‘…శిక్ష సంగతి తరవాత!…అటువంటప్పుడు నువ్వేంచేసుండే దానివో చెప్పు ముందు!…చెప్పేముందు వాడికి ఒళ్ళంతా జుత్తని గుర్తుంచుకో! …’ అందది ఎఱ్ఱబడ్డకళ్ళతో…
…ఏంచేసుండేదాన్నీ!?…ఆ వెధవకి ఒళ్ళంతా జుత్తు కూడాకదూ!… అటువంటి మగాళ్లతో నాకు పండగకీ పబ్బానికీ తప్ప , నీలాగ రోజూ అలవాటు లేదుగా!… అంచేత …అది పెట్టే కితకితలు భరించలేక…ఎలాగో అలాగ…వాడి కౌగిట్లోంచి బైటపడడానికి ప్రయత్నం చేసుండేదాన్ని! … అన్నాను…అరచేతిని తొడల మధ్య ఒత్తుకుంటూ…
‘…వాడు కౌగిలి మరింత బిగిస్తే!…’ అంది వకుళ… మార్గం లేదుసుమా!… అన్నఫీలింగు మొహంలో చూపిస్తూ…
‘…అ…ప్పు…డు… అంటూ ఓ అరక్షణం ఆలోచించి… వాడి భుజాల్లోకి నా గోళ్ళు దింపేసేదాన్ని… దాంతో తిక్కకుదిరి , వాడు నన్నొదిలెయ్య గానే చటుక్కున పైకి లేచిపోయుండేదాన్ని!…అన్నాను…
‘…నేనూ అదేపని చేశాలే!…కానీ ఎందుకు చేయించావ్రా భగవంతుడా!… అని నన్ను నేను తిట్టుకోని క్షణం లేదనుకో!…’ అంది వకుళ నాకు దగ్గరగా జరుగుతూ…
…ఎందుకో!?…అన్నాను… దాని కళ్ళల్లో కసి చూసి కాస్త దూరంగా జరుగుతూ…

முரட்டு கதைகள்:  అతను ఒప్పించి మరీ దేన్గాను | Sex stories telugu

‘…ఎందుకేంటీ!…దొంగవెధవే నీ తొలి సరసుడూ!…ఇందాకా నువ్వు చెప్పిన పనే చేసిన నన్ను…,వాడి తాబేలు తలకాయ మడ్డగుండు నా పూరెమ్మల కింద రుద్దుకునే దాకా లేవనిచ్చినట్లే లేవనిచ్చి …ఆ పైన…నడుమట్టేసుకుని… ఒ…క్క…జెర్క్ తో కిందికి లాక్కున్నాడే!…’ అందది … ఎగూపిరి మీద…
… అబ్బ!…కొస…కంటా…దిగి…పోయిందా…వాడి తొమ్మిదంగుళాల…మ…డ్డా!?… అన్నాను…తమకంతో గొంతు జీరపోతూంటే…
…‘…ఊఁ…’ అందది…
…ఊ…ట…ఊరి…పోయిందా!?… అనడిగాను …అదే జీర గొంతుతో…
…ఆ క్షణం గుర్తుకొచ్చిందేమో వకుళకి…అవునన్నట్లు తలూపింది…మాట్లాడలేక
…సమయానికి …అం…త… కార్పించి…నిన్నాక్షణమే చచ్చిపోకుండా బ్రతికి బట్టకట్టనిచ్చినందుకు భగవంతుడికి థాంక్స్ చెప్పుకోవే! …ఆ తరవాతైనా నిన్ను మంచంమీదికి తీసుకుపోయాడా వాడూ!?… అన్నాను గొంతు సవిరించుకుంటూ
‘…ఎక్కడా!…వాడి …చొర…బాటు…తట్టుకోలేక , నేను వాడి పక్కటెముకలమీద పాదాలానించి పైకి లేవడానికి ప్రయత్నించడం…వాడు తన మడ్డ గుండు బైటికొచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి , నన్ను మళ్ళీ చటుక్కున కిందికి గుంజుకోడం…దాంతో పూరెమ్మలు మరింత వరదలు కట్టడం! …అలా మూడు నాలుగు సార్లయేసరికి నా ప్రాణాలు కడంటిపోడంతో… తప్పించుకోడానికి మరో పిచ్చి ప్రయత్నం చేశానే పిల్లా!…’ అందది …సిగ్గుతో కుంకం రంగుకి మారుతూన్న దాని పచ్చటి మొహాన్ని అరచేతుల్లో దాచుకుంటూ…
…ఓ అరక్షణం మౌనంగా ఉండి… ఏం చేశావ్!?… అన్నాను మృదువుగా దాని జుత్తుని నిమురుతూ… చెప్పనూ…అన్నట్లుగా బుఱ్ఱ అడ్డంగా ఊపిందది , తలెత్తకుండానే…
… దాని సిగ్గు చూసి నాకొళ్లు మండిపోయింది…ఏం చేశావో చెప్పి ఆ తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గు పడు!… అంటూ గట్టిగా అరిచాను… అవతల గదిలోంచి నా లాబ్ అసిస్టెంటు తొంగి చూసింది…
‘…ఆ అరుపేంటే!…బుధ్ధిలేదూ!…’ అంటూ నా వైపు చురచురా చూసి… ఏంలేదన్నట్లుగా దానికి చెయ్యూపి… ‘…మరోసారి అరికాళ్లని వాడి పక్కటెముకలకి ఒత్తి , పైకి లేచానే!…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టింది…
…ఊఁ…కొట్టాను…
‘…ఏమరుపుగా ఉన్నాడో ఏమో…ఈ సారి వాడి గుండు నా పూ పెదాల్ని విడిచేసినా , నన్ను దిగలాగలేదు…ఎందుకా!…అని చూస్తే నా స్థనాలు వాడి గరుకు గెడ్డానికీ , చెంపలకీ రుద్దుకుంటున్నాయి…ఆకురాయి మీద రుద్దినట్లైందేమో నా చనుమొనలు పొటకరించి పోయున్నాయి…వీటన్నిటి వెచ్చటి స్పర్శ అనుభవిస్తూ వాడు మైమరపుగా కళ్ళు మూసుకునున్నాడు …అప్పుడు మెదిలిందే నా బుఱ్ఱలో ఆ దిక్కుమాలిన ఆలోచన!…’ అందది మళ్ళీ తలొంచేసుకుంటూ…
…మళ్ళీ ఆగిపోతుందా ఇదీ!…ఆపనిచేస్తే గిల్లేయాలి… అనుకుంటూ ముందుకొంగుతూంటే…
‘…వీడినెలాగైనా ఏమార్చి తప్పించుకోవాలి… అనుకుని , నెమ్మదిగా ముందుకొంగి , నా చనుములుకుల్ని వాడి పెదాలకి రాపాడించానే…’ అంటూ కంటిన్యూ చేసింది వకుళ…
…ఊఁ!…కానీ… అన్నాను…

முரட்டு கதைகள்:  తొక్కుడు బిళ్ల 17వ భాగం | telugusexstories

…‘…వాడు అందుబాటులోకొచ్చిన నా చనుమొనల్ని వంతుల వారీగా చప్పరించడలో ములిగిపోతూంటే… ఇదే సమయమని …ఎడం చనుమొనని వాడి పెదాల మధ్యే ఉంచి…ఎడం చేత్తో వాడి కుడి భుజాన్ని కిందికి నొక్కుతూ , కుడికాలెత్తి వాడి ఎడం భుజం మీదెట్టానే …’
అని వకుళ అంటూంటే…
…ఎందుకూ?… అంటూ అడ్డు పడ్డాను…
‘….ఏంటా పిచ్చి ప్రశ్నా?…వాడి భుజాలెక్కి అవతలకి ఉరుకుదామనీ!…’…అంటూ ఖస్సుమంది వకుళ…
…చేయగలిగావే ఆ పనీ!?…అన్నాను , గుండెలొత్తుకుంటూ
…‘…తొందరెందుకూ!…వినూ!…’ అంటూ కన్నుగీటి… ‘…ఆల్రెడీ వాడి ఎడం భుజం మీద కుడికాలెట్టానన్నానా!…దాంతో అప్పటికే వాడి నోట్లో ఉన్న ఎడం చనుమొన పెదాల్ని తప్పించుకోబోయింది… చుపు…క్కున దాన్ని మళ్ళీ లోపలికి జుఱ్ఱుకుని , మునిపంటితో సమ్మగా కొరకడం మొదలెట్టాడే!…
… ఆ నెప్పిని ఓర్చుకుంటూ కుడి చేత్తో వాడి జుత్తట్టుకుని , ఎడం కాలు కూడా వాడి కుడి భుజం మీదెట్టానే!…వాడి మొహంలో మార్పులేవీ కనిపించక పోవడంతో …చనుమొన సాగిపోతూన్నా లెక్కచెయ్యకుండా పైకి లేచానే!…దాంతో నేనెదురుచూడనిది జరిగిందే!…’ అంటూ గొల్లు మంది వకుళ…
…ఇష్ష్!…ఊరుకో!…నా లాబ్ అటెండెంటు వింటే పరిగెత్తుకొస్తుంది… అంటూ ఓ క్షణం దాన్ని సముదాయించి …తొడ నరం పట్టేసిందా!? …అన్నాను
‘…మనం చేసే ఎక్సర్సైజుల ధర్మమా అని అదేం కాలేదులే!…’ అని ఆగిపోయింది…కళ్ళొత్తుకుంటూ…
…మరేమైందీ!…చెప్పెహె!… అన్నాను విసుగ్గా…
‘…ఆ మాత్రం ఊహించలేవే బుఱ్ఱ తక్కువదానా!….’ అంటూ నన్ను తిట్టి…
‘…వాడి భుజం మీద చెమటకి నా కుడిపాదం జఱ్ఱు మని జారడం…నా మొత్త వాడి మొహానికి ఎదురుగా వచ్చేయడం జరిగిపోయింది… మా జాయెంటు రతి మదపు వాసన వాడి ముక్కుల్లోకి జొరబడిందేమో!… రెచ్చి పోయి నా ఎడం తొడని కూడా మరో భుజం మీద వేసేసుకుని …నా మొత్తని… తన మొహాని…కదిమేసుకుని…’ అంటూ మాట పూర్తి చేయకుండానే మెలికలు తిరిగి పోయిందది , అరచేతుల్లో మొహం దాచేసుకుంటూ…
… ఐతే ఏమైందటా!… మనిద్దరికీ , మొగుడి ముందే మరో మగాడితో నాకించుకోడం….ఆరూ – తొమ్మిదీ … చేయడం అలవాటేగా!… అన్నాను తేలిగ్గా!
‘…కానీ … రంకు మొగుడి భుజాలెక్కి మరీ అప్పగించలేదుగా పప్పనీ!…’ అంటూ గొణిగిందది … తలెత్తకుండానే…
…అదే రంకు ఇచ్చే కిక్కు!… ఆపనెలాగూ చేసేశావ్ కనక వివరాలూ చెప్పేసుకో!…అన్నాను
‘… పడిపోతానేమో అని భయమేసి గాఠ్ఠిగా వాడి జుత్తట్టేసుకున్నానే!…వాడూ అరచేతుల్లో నా పిఱ్ఱల్ని ఇమిడ్చేసుకుని తన మొహానికొత్తేసు కుంటూ తన పొడుగాటిముక్కుతో నా పూరెమ్మల్ని తవ్వడం మొదలెట్టాడమ్మా …పొద్దున్నే అ…క్క…డా… శుభ్రం చేసుకున్నానేమో! వాడి ఫ్రెంచ్ గెడ్డం ఒకటే గుచ్చుకోడం… దాని సూది పోట్లు భరించలేక …తొడల్ని వాడి చెంపలకొత్తేశానే!…’ అందది కొద్దిగా మొహం పైకెత్తి …
…ఊరుకున్నాడా వాడూ!… అన్నాను …తొడలమధ్య అరచెయ్యొత్తుకుంటూ…
‘…ఊరుకుంటాడేంటీ!… నా పిఱ్ఱల అడుగునీంచి అరచేతుల్ని చొప్పించి ముడుచుకుపోతూన్న నా తొడ మూలాల్ని గేట్లిప్పినట్లు విడదీసేస్తూంటే , ఆపడం నా వల్లకాక … అతి ప్రయత్నం మీద ముందుకొంగి… ఏయ్!…ఒ…ద్దూ!… అని గొణిగానే వాడి చెవిలో!… దాంతో వాడు జూలు విదిల్చే సింహం లా తన బుఱ్ఱ విదిల్చాడే!…ఎందుకంటావ్!?…’ అందది బేలగా…
…ఎందుకేంటీ!…నీ చనుమొనలు వాడి చెవుల్లో కితకితలెట్టుంటాయ్… అన్నాను కసిగా…
‘…ఛ!…అవ్వక్కడికెలా వెళ్తాయే!?… ’ అందది మళ్ళీ సిగ్గుపడిపోతూ

முரட்டு கதைகள்:  నాకు 24 yrs ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది

…నావి వెళ్లక పోవచ్చుగానీ నీవెందుకెళ్ళవ్?!…వాడి భుజాలమీద కూర్చుని ముందుకొంగానన్నావుగా!…అప్పుడు నీ గుబ్బలు వాడి మెడలకొత్తేసుకోవూ!…అపుడు నీ రెండంగుళాల చనుమొనలూ వాడి రెండు చెవుల్లోనూ దూరిపోయి కితకితలెట్టేయవూ!…ఆపైనేమైందో చెప్పిచావు…అన్నాను ఈర్ష్యతో కుళ్ళిపోతూ…
‘…నిజమేనే!…అదే జరిగుంటుంది…వాడలా బుఱ్ఱ విదిల్చేస్తూంటే నాకు తొడ మూలాల్లో సూదిపోట్లు తట్టుకోలేక కొద్దిగా పైకి లేచానమ్మా! …అప్పుడు వాడు చటుక్కున అరచేతుల్ని వెనక్కి తిప్పేసి , బొటకన వేళ్ళతో నా పూరెమ్మల్ని విడదీసి , కొన నాలిక తో కెలి…కే…శాడే!… విలవిల్లాడిపోతూ …ఏయ్…ఛీ!…ఏంటీ పనీ?…విదులూ!… అంటూ పెనుగులాడానే!…
…నా మాట లక్ష్యపెట్టకుండా …నా పిఱ్ఱల్లోకి వేళ్ళు గుచ్చేసి ,నా మొత్తని కదలనీకుండా పట్టేసుకుని , నాలుకని మరింత లో…లోపలికి జొనిపి …గొల్లిని వెతికి పట్టేసుకుని , బైటికి లాక్కొచ్చి , మునిపళ్ళ మధ్య నలిపేశాడే!… ’ అంటూ ఆగిపోయిందది …బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…ఆపేశావేంటే!?…కానీ!… అన్నాను ఉద్వేగంగా…
‘…నేనగ్నిపర్వతంలా …ప…గి…లి…పోతూ , ఆపరా…నీ మొహం మండా!…అని శాపనార్థాలెడుతూ భ…ళ్ళు…మని …కార్చే…సు… కున్నానమ్మా! ’ అందది…మరోసారి కారిపోవడంతో మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోతూ…
…నాకూ …అవుట్… అయిపోవడంతో దాన్లాగే మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోయాను…ఓ రెండు క్షణాలు మౌనం రాజ్యమేలింది …బెల్లు మోగడంతో ఇద్దరం ఒకేసారికళ్ళు తెరిచాం…
.‘..లేవే!…ఇంటికి పోదాం!…’ అంటూ నిలబడిందది…
…నీ మొహం!…ఇంకా ఓ పీరియడుంది… అంటూ దాన్ని కూర్చోబెట్టి , …అక్కడితో నిన్ను విదిలేశాడా వెంకట్ గాడూ!…అన్నాను…
‘…నీకు తెలీదూ!…అంత సులువుగా విదిలేసేవాడేంటీ వాడూ!…’ అంటూ ఆగమన్నట్లుగా చేత్తో సైగ చేసి…క్యాంటీన్ కి ఫోన్ చేసి టీ , స్నాక్స్ పురమాయించిందది…
…ఇప్పుడెందుకే!…ఇంటికి పోతాంగా…అన్నాను
‘…అప్పుడే ఎక్కడా!?…నాదే ఇంకా బోల్డుంది…ఆ పైన నీ రంకుకధ వినాలి… అవునూ…నీది రంకేనా!?…లేకపోతే …మొగుళ్ళ మార్పిడా!?…’ అందది…
…ఓ విధంగా నాదీ రంకే!…. అంటూ ఒప్పుకుని…సరే మొదలెట్టూ!… అన్నాను…
‘…నేను కార్చేసుకున్నానన్నానా!…ఆ మైకంలో నేను వెనక్కి వాలిపోతూంటే రెండు చేతులమీదా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ …ఆ…పాడు… పనికి లంకించుకున్నాడే ఆ సిగ్గు లేని వెధవా!…’ అంటూ మొదలెట్టిందది మళ్ళీ మూడ్ లోకొచ్చేస్తూ…
…ఏ …పాడు…పనీ!?… అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను…
‘…అ…దే!…నే కార్చేసుకున్నది జు…ఱ్ఱే…సు…కోడం… పూపెదాల్ని శుభ్రంగా నాకేయడమే కాకుండా … ఆకురాయిలాంటి నాలిక ని పూలోతుల్లో …అ…న్ని …వైపులా తిప్పేయడం…దాంతో ఓపలేక…వాడి మెడచుట్టూ తొడలు పెనవేసి …తెరలు… తెరలుగా… కార్చేసు కున్నానే సంధ్యా!…వాడు దాన్నీ విదల్లేదే!…లొట్టలేసుకుంటూ మింగేశాడంటే నమ్ము!…’ అంది వకుళ గర్వంగా…
…ప్రతీకారంగా తొడల్తో వాడి పీక పిసికేశావేంటే లంజకానా!?…!?… అన్నాను కసెక్కిపోయి…
‘…నావల్లయేదేనా ఆ పనీ!…వాడి పీక చిన్న సైజు మద్దిమానులా ఉంది…అయినా నేనంత కృతఘ్నురాలిననుకుంటున్నావా?…’ అంటూ దాని ఎదురుప్రశ్న…
…ఓహో!…ఎలా చెల్లించుకున్నావేంటీ నీ ఋణం?… వాడి …మ…డ్డ…గుడిచా!!…అన్నాను…
‘…ఎలా ఊహించావే?…కరెక్టుగా నా బుఱ్ఱలోనూ అదే ఆలోచనొచ్చింది!…’ అందది , నావైపు మెచ్చికోలుగా చూస్తూ…
…మనలాంటి కుతెక్కిన ప్రౌడలకొచ్చే ఆలోచనలు ఒకేలా ఉంటాయిలే!…కానీ!…ఆ…పని…ఎలా చేశావో చెప్పు… అన్నాను…
‘…ఆ పని చేద్దామనే …నెమ్మదిగా నా కాళ్ళు వాడి భుజాలమీంచి జార్చి దిగబోయానే!…కానీ పడనిస్తేనా వాడూ!…వాడి నడుం లెవెల్ కి రాగానే నాపిఱ్ఱల్ని లటుక్కునట్టేసుకుని…కసు…క్కున …దిం…పే…శా…డే… వాడి బారెడు …మ…డ్డా!…
…అంతవరకూ నే కార్చుకున్నది శుభ్రంగా నాకేశాడేమో!…పూరెమ్మలు మడతలడిపోయాయమ్మా వాడి ధాష్టీకానికి!…ఒక్క సారి చంపేయరా నన్నూ!…అని అరిచానే కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతూంటే ..’…అంటూ చెప్పేస్తూంటే
…అప్పుడైనా కిందికి దింపేశాడానిన్నూ!…తీర్చేసు…కున్నావా వాడి ఋణం!?… అన్నాను…కసిగా దాని తొడనొత్తుతూ…
‘…తీర్చుకోకుండా ఉంటానా?… కానీ ఆ వెంటనే కాదులే!… తరవాత!…వింటూండు…’ అంటూ నా చెయ్యి మీద తనచెయ్యేసి ఒత్తుకుని ,
‘…వాడో నవ్వు నవ్వి , పెదాలతో నా నోరు మూశేసి, ఇంకింత కసిగా గుద్దడం మొదలెట్టాడే…’ అంటూ కంటిన్యూ చేసింది…
….ఊఁ…కొట్టాను…
‘…నా తొడల మధ్య …ఊ…ట…అలా ఊరుతూనే ఉందేమో!…థపుకూ , ధపుకూ చప్పుడ్లతో గది దద్దరిల్లిపోతూంది…అది నా తొడలమీంచి , వాడి నడుం మీదికీ , అక్కడ్నుంచి వాడి తొడలమీదుగా వాడి అరికాళ్లని చేరినట్లుంది… దాంతో ఆ తడిని మీ కొత్త కార్పెట్ కి తుడుచు కుంటూ …లం…జ…లంజా!… ఎం…త… కార్చు…కుంటు …న్నావే!…. అని తిడుతూ , మరో ప్లేస్ కి మారుతూ నా పిఱ్ఱల్ని కసి కసిగా పిసికేస్తూ , తనమొత్త కి థపథపా గుద్దేసుకోడం మొదలెట్టాడే!… ఇద్దరి పొత్తికడుపులూ ,నా స్థనాల లోయా తడిసిపోయాయనుకో …మా జాయెంటు మదపు తుంపర్లతో!’ …అంటూ అది చెప్పేస్తూంటే…
…సిగ్గుమాలిన దానా!…మీ రంకు రసాలతో మా కొత్త కార్పెట్ ని తగలేశారా?… అన్నాను కోపంగా…

முரட்டு கதைகள்:  Lockdown lo swargam

‘…పోవే!…పునీతం చేశామను … అంత బాధగా ఉంటే కార్పెట్ క్లీనర్ ని పిలిపించుకో…డబ్బులు నేనిస్తాలే!… ’ అంటూ నిర్లక్ష్యంగా తలెగరేసిందది.
…సర్లే తల్లీ!…కానీ!!…అన్నాను దానికో దండం పెట్టి…
‘…ఓకే!…అయినదానికీ కానిదానికీ అడ్డుపడక చెప్పేది విను…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టి ‘… ఆ తిట్లు విన్నాక , ఇటువంటి దురుసు వెధవ నోరు ఖాళీగా ఉంచడం కన్నా మూసుంచడమే ఉత్తమం …అనుకుని వాడి పెదాలని ఆక్రమించేసుకుంటూ ఎందుకో పక్కకి చూశానే!… కిటికీలోంచి బైట రోడ్డు కనిపించింది… ఎవడో …ఇటైపే చూస్తూన్నట్లనిపించింది… ఎ…వ…రో…చూస్తు…న్నార్రా!…మంచం కిందికి …తీసు…కు…పో!… అన్నాను వాడి దంపుళ్ళ కి మాట తడబడుతూంటే…
…అప్పుడైనా విన్నాడా నీ మాటా!?…అన్నాను , ఆపుకోలేక…
‘…ఆఁ… విన్నాడ్లే మరో నిముషం తరవాత!… మడ్డని పూర్తిగా దిగేసి…మంచం వైపు మోసుకుపోయి , దాని మీద పడుకోబెడుతూంటే …లింకెక్కడ తెగిపోతూందో అన్న భయం తో తొడల్ని వాడి నడుం కి పెనవేశానే!…నచ్చిందేమో వాడికా పని!… చిన్నగా నవ్వి , కన్ను గీటి , నా మీద పడబోతూంటే!…’ అంటూ ఆపేసిందది…
…ఆపేశావేంటే?…ఏవైందో చెప్పూ!… అన్నాను కసిగా…
‘…ఏవుందీ!…కాస్త దూరంలో టేబుల్ మీదున్న వాడి మొబైల్ టింగు మంది … వాడు చేద్దామనుకున్న పనాపేసి , మొబైల్ కోసం దిక్కులు చూడడం మొదలెట్టాడు… మెసేజి వచ్చినట్లుంది… తరవాత చూద్దుగానిలే!…అటూ వాడి చేతులట్టుకుని మీదికి ఆపబోయానే… ఉహూఁ… చూడాలి!…అర్జెంటు!!…అంటూ వాడి నడుం చుట్టూ మెలివేసున్న నా తొడల్ని విడ దీయడం మొదలెట్టాడే!…’ అంటూ వకుళ చెప్పేస్తూంటే …
…జుత్తట్టుకుని మీదికి లాక్కోలేపోయావా ముష్టి వెధవనీ!…అంటూ దాని తొడలోకి వేళ్ళు దింపేశాను…
‘…అ…బ్బ… ఊరుకోవే!…అందితేగా అదీ!… అయినా వింటూన్న నీకే ఇంత కసిగా ఉంటే …దెం…గిం…చు…కుంటూన్న నా కెంత కసిగా ఉండుంటుందో ఆలోచించు … అలా…అర్థాంతరంగా ఆపేస్తే!…’ అంటూ నా చేతిని పక్కకి తోసేసింది వకుళ…
…ఒహ్ …సారీ…నే!… అపుడేంచేశావ్?…అన్నాను దాని తొడ రాస్తూ…
‘…ఏం చేస్తానూ!…చేతికందిన దాన్ని పట్టేసుకున్నాను…వెళ్లద్దురా!…అంటూ!…’ అందది కొంటెగా కన్ను గీటి…
…అప్పుడైనా ఆగిపోయాడా వాడూ!… అన్నాను…
‘…ఎక్కడా!…నే పట్టుకున్నది … చేతుల్లోంచి …జ…ఱ్ఱు…మని జారిపోతేనూ!…’ అందది అర సిగ్గుతో ముసిముసి నవ్వులు వెదజల్లుతూ…
… …జ…ఱ్ఱు…మని జారిపోయిందా!?…ఇంతకీ ఏం పట్టుకున్నావే నువ్వూ!?…అంటూ దాని తొడనూపేశాను …
‘…వాడి …బారెడు …మ…డ్డ…ని…అదే చేతికంకింది మరి!…’ అందది…
…పట్టుకుంటూ , పట్టుకుంటూ …దా…న్నే…పట్టుకోవాలా!?… ఒట్టల్నట్టుకుంటే చచ్చుకుంటూ ఆగుండేవాడు… అన్నాను…నా రక్తం మరిగిపోతూంటే!…
‘…ముందు తగిలినవవే!… అక్కడ చేరిన మా జాయెంటు మదం మరింత చి…క్క…గా …చేరిపోయిందమ్మా!…దాంతో నా వేళ్ళల్లోంచి తప్పించుకున్నాయి…అంచేత , …అంకిన … ఆ…పొ…డు…గా…టి …దాన్ని…రెండు చేతుల్తో పట్టుకుందామని ట్రై చేస్తే…జరిగిందదీ!…’ అందది ముద్దరకురాలిలాగ…
…చటుక్కున పక్కమీంచి లేచి వాడి వీపుమీదెక్కేయవలసింది… అన్నాను , ఇంకా నాలో వేడి చల్లారకపోవడంతో…
‘…మనస్సదే కోరినా , హూణమైపోయిన ఒళ్ళు సహకరించలేదే పిల్లా!…’ అంది వకుళ బేలగా…
…సర్లే!…మరేం చేశావ్!?… అన్నాను…
‘…ఎలాగో ఓపిక తెచ్చుకుని …అర చేతులు పక్కమీదానించకుండా…మోచేతుల మీద పైకి లేచి …మొబైల్ కోసం వెతుక్కుంటూ అటూ, ఇటూ తిరిగేస్తూన్న వాడిని … ఎడం వైపు చూడు…డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ … దాని పక్కనే టేబుల్… దానిమీదుంది నీ మొబైల్… వచ్చేప్పుడు అక్కడే ఉన్న నాప్కిన్ పట్రా!… అంటూ , నీరెండలో తళ తళా మెరిసిపోతూన్న వాడి…దా…న్ని… రెప్పార్పకుండా ఓరకంట చూస్తూనే గైడ్ చేశానమ్మా…తొందరగా రప్పించుకోడానికీ!…కానీ ఒక్క మాటొప్పుకోవాలే సంధ్యా!… వాడి …అ…దుం…ది చూశావ్!… బ్రహ్మాండమైన సైజే తల్లీ!…ఆ పొడుగూ!…ఆ లావూ!!… ఆ గుండు సైజూ!!!…మిళింద్ గాడి దా …న్ని… మించిపోయిందా!…అనిపించిందే!…’ అంది వకుళ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుని…
…ఎలా తెలుస్తుందీ?…ఇద్దరెదవల్నీ బట్టలిప్పి పక్కపక్కన నిలబెడితే తప్పా!…అన్నాను , మళ్ళీ నాలో నిప్పు రాజుకుంటూంటే
‘…అదీ ట్రై చేద్దాం లే భవిష్యత్తులో!…ఆ తరవాతేంజరిగిందో వినూ!… ఈ లోగా నా …చూ…పు .. పట్టేశాడే వాడూ!….
…ఇ…ది…కావాలా!?… అంటూ మంచం తలకట్టుదగ్గరకొచ్చాడే!…
… ఛీ!… ఏమక్కర్లే!… అంటూ బలవంతాన చూపు తిప్పుకున్నానమ్మా!..
…మొహమాట పడకు…తీసుకో!…ఇందాకట్నుంచీ …నా బుల్లెబ్బాయిని…ఓరకంట చూడడం గమనించాలే!… అంటూ నడుం అటూ ,ఇటూ తిప్పుతూ …దా…న్ని…డాన్సు చేయించడం మొదలెట్టాడే…నా మొహానికి ఆరంగుళాల దూరంలో!…నషాళం అంటేట్టు ముక్కుల్లోకి చొరబడి పోయిందే మదపు వాసన!…’ అంటూ అది మళ్ళీ కళ్ళు మూసేసుకుంది… ఊహల్లో తేలిపోతూ…
…సర్లే!…లటుక్కున పట్టేసుకుని నోట్లో దోపేసుకున్నావా వాడి బుల్లెబ్బాయినీ!… అన్నాను , దాని భుజాన్ని కుదుపుతూ
‘…బుల్లెబ్బాయంటావే!?…బారెడుంటేనూ!…పైగా పట్టు చిక్కకుండా నా …తడి…ని పులుమేసుకున్నాడాయే!…ఎలా పట్టుకోనూ!’ అందది…కళ్ళు తెరవకుండా…
…మరేం చేశావ్?…అన్నాను చిరాగ్గా!
‘…ఆ నాప్కిన్ ఇటివ్వు…అన్నానే!…’ అని దాని సమాధానం…
…అదెందుకూ!?…అన్నాను…

முரட்டு கதைகள்:  ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పుకూ ల్యాబ్ లో దెంగాను 1 - telugu sex stories

‘…వాడూ అదే అడిగాడులే!… నా చేతికీ , వాడి మడ్డకీ…అంటుకున్న బంకని తుడవక్కర్లే?!… అందుకూ!…’అందది…
….ఇచ్చాడా?!… అన్నాను.
‘…ఉహూఁ… ఎందుకూ?…శుభ్రంగా నాకేయ్! … అన్నాడే సిగ్గులేకుండా! …ఛీ!…నా వల్ల కాదు!…అన్నానమ్మా… ఎందుక్కాదూ!… నే చెయ్యలే ఆ పనీ!… ఊఁ!…మొదలెట్టూ!… అంటూ గుడ్లెఱ్ఱజేసి ఆఙ్ఞాపించాడే దుష్టు వెధవా!… ఇక తప్పదురా…భగవంతుడా!…అనుకుని …కాస్త దగ్గరగా రా!… అన్నానే సన్నగా!… ఏమక్కర్లే!…ముందు నీ అరచేతులు నాక్కుని , ఆపైన నువ్వే లాక్కో నీక్కావలసినంత దగ్గరగా!… అన్నాడే వాడూ!… దాంతో చచ్చినట్లు నా చేతి వేళ్లదగ్గర మొదలెట్టి , రెండరచేతులూ శుభ్రంగా నాకేసుకుని… ఇపుడైనా ఇస్తాడేమో!…అనుకుని …నాప్కిన్ కోసం చెయ్యి చాపానే!…’ అంటూ అది ఏక బిగిన చెప్పేస్తూంటే …
…అప్పుడైనా ఇచ్చాడా!…అంటూ అడ్డొచ్చాను…
‘… ఉహూఁ!…దీనికున్నది ఎవర్తి నాకుతుందనుకున్నావ్?…నీ… అని వాడు మొదలెడుతూంటే…చచ్చి స్వర్గాన్నున్న ఏ ముసలమ్మల్ని లాక్కొస్తాడో! …అని బెదిరి… నెమ్మదిగా వాడి పొత్తికడుపుకిందికి జరిగి… వాడి పిఱ్ఱలట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కుని , అదో రకమైన ఘా…టు …వాసన ని భరిస్తూ … మోచేతులమీద కొద్దిగా పైకి లేచి వాడి వృషణాల దగ్గర మొదలెట్టి , ఆపైన తలని అవసరమైన వైపు తిప్పుతూ , మధ్య మధ్య లో నాలుక మీద చేరిన …సరుకు…ని మింగేస్తూ …కిందా పైనా…కాండం దగ్గర్నుంచి …మ…డ్డ… గుండు…దాకా నాకడం మొదలెట్టానే! మూడు రౌండ్లయ్యేదాకా కనిపించలేదనుకో వాడి చర్మం!… ’ అంటూ వకుళ పరవశమైపోతూ చెప్పేస్తూంటే…
…అమ్మయ్య!…అప్పటికైనా ఆపావా …వాడి …మ…డ్డ…గుడుపూ!…అన్నాను ఈర్ష్యగా
‘…ఉహూఁ…వాడొప్పుకోలే!…’ అందది…
…ఏమీ!?… అన్నాను ఆశ్చర్యంగా…
‘…చెప్తా వినూ!…చర్మం కనిపించేదాకా వాడి …మ…డ్డ…ని నాకేసి , చాలా !…అన్నట్లుగా వాడి కళ్ళల్లోకి చూశానే!… ఇంప్రెస్ … … గుడ్ జాబ్!… మరి నా బాకీ చెల్లించవూ!…అన్నాడే మృదువుగా …ఇంతసేపూ నే చేసిందేంటీ!…అన్నానే… ఆశ్చర్యంతో… ఆలోచించు!…అంటూ నా చనుమొనల్ని సున్నితంగా మెలి పెడుతూ , చిరు నవ్వుతో నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ ఉండిపోయాడే!… నాకు బుఱ్ఱ పనిచెయ్యక …వాడి మడ్డ పొడుగంతా సున్నితంగా దువ్వుతూ ఉండిపోయానేఅని అది అంటూంటే…
…నిజమేగా వాడన్నదీ!… అన్నాను…
‘…అదేంటే!…నువ్వూ అలా అంటావ్?… అంది వకుళ
… ఎందుకో చెప్తా విను… ఇంత సేపూ నువ్వు కష్టపడి నాకింది నీ మదమే!…మరి వాడి మదాన్ని రుచి చూడవా?… అన్నాను…
…నవ్వు చెప్పింది నిజమేననిపిస్తూందిప్పుడు… కానీ ఆ సమయానికి అదేమీ తట్టలేదుసుమా!…కాకపోతే నా రుద్దుళ్లకి వాడి …మ…డ్డ మీది నరాలు పొంగిపోయేసరికి…వాటిని కొననాలిక తో ట్రెస్ చెయ్యాలనే పిచ్చికోరిక పుట్టిందే నా బుఱ్ఱలో…వెంటనే అది అమలు పరిచాను…

முரட்டு கதைகள்:  ప్రత్యూష తో కామప్రయాణం ( Do not miss the End ) - sex stories telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here